Donner repareert legesheffing

Probeert minister Donner ons een gratis kaart door de neus te boren, vraagt GB van Publiekrecht & Politiek zich af.

Donner probeerde zo uitgebreid mogelijk het nieuws te halen met zijn wetsvoorstel om in de Gemeentewet een betere grondslag voor het heffen van leges voor ID-kaarten te creëren. Anders gezegd: de Griekse toestanden zijn voorbij; er moet weer gedokt worden.

Daarbij betrok Donner een merkwaardig standpunt: het zou namelijk ‘vanaf nu’ niet meer gratis zijn. Maar het gaat om een wetsvoorstel en er is nu dus nog niets geregeld. Gokt Donner erop dat we daar pas achter komen als de wet al in het Staatsblad staat en probeert hij ons een gratis kaart door de neus te boren?

Niet helemaal. Het wetsvoorstel bevat namelijk een bepaling waarmee de wet straks terugwerkt tot de dag na indiening van het wetsvoorstel, althans ten aanzien van aanvragen die daarna worden ingediend. Dit soort terugwerkende kracht van bezwarende fiscale maatregelen is natuurlijk zeer bezwaarlijk, maar niet geheel uitgesloten. Om straks stevig te staan tegen verwijten van rechtszekerheid probeert Donner er nu zoveel mogelijk media-aandacht te trekken. En hij wijst er in de Memorie van Toelichting fijntjes op dat de kaart helemaal niet ‘gratis’ is, maar de belastingbetaler nu 1,5 miljoen euro per week moet ophoesten om dit geintje te betalen. Naar de Hoge Raad maakt de Memorie van Toelichting nog een verontwaardigde opmerking: de Paspoortwetgever had de duidelijke bedoeling om wel leges te kunnen heffen.

Tenslotte nog een kwestie: volgens de Gemeentewet vervallen alle verordeningen die ‘in hetzelfde onderwerp voorzien’ op het moment dat een hogere regeling van kracht wordt. Valt het creëren van een deugdelijke wettelijke grondslag onder het ‘voorzien in het onderwerp’? Dan zouden alle 450 gemeenten opnieuw hun belastingverordening moeten vaststellen…

 1. 2

  Schandalig natuurlijk. De overheid verplicht het hebben van een ID kaart (want: toonplicht), dus hoe kan de overheid verlangen dat je 43 euro neertelt voor een ID-kaart? Gewoon gratis beschikbaar stellen dus. Bij verlies draai je uiteraard zelf voor de kosten op.

 2. 3

  Ik vind het nogal stuitend dat meneer Donner op deze wijze zijn middelvinger opsteekt naar de Hoge Raad. De man meent steeds maar dat wetten bestaan om burgers in toom te houden en niet de overheid. Schaf de identificatie plicht af of verstrek de middelen daarvoor, Piet Hein.

 3. 5

  Kan iemand mij vertellen of linkse partijen hier nog een punt van gaan maken. De hardwerkende Nederlander wordt hier – zeker als hij kinderen heeft – door de overheid een poot uitgedraaid.

 4. 10

  Klopt. Als de overheid het verplicht, kan het niet zo zijn dat je er voor moet betalen. De overheid zorgt maar voor de heroprichting van het ziekenfonds wat mij betreft. Gratis.

 5. 12

  Kan zeker niet tot 1968 van kracht worden, kennelijk wel tot het moment dat je het wetsvoorstel indient. Ik vind het jammer dat ik zo’n kaart niet gratis krijg, maar het lijkt me wel logisch.

 6. 14

  Wat ik me overigens ook nog afvraag, de laatste keer dat we in Nederland een algemene identificatieplicht hadden, de door de Duitsers opgelegde in ’40-’45, moest er toen ook voor betaald worden, of waren de Nazi’s minder draconisch als het om identificatieplicht gaat dan Donner?

 7. 16

  Ziektekosten uit de algemene middelen betalen maakt het natuurlijk niet gratis.
  Verschil is dat er bij de ziektekosten een duidelijk belang voor de burger is i.t.t. de ID-kaart.

 8. 17

  Leuk bedacht, maar nee. Want in bovenstaande voorbeelden gaat het om zaken waarvan de overheid iedere burger verplicht dat die ze aanschaft. Maar dat is natuurlijk raar: want ik heb geen identiteitsbewijs nodig; de overheid heeft dat identiteitsbewijs nodig. Prima, dan mag de overheid dat betalen.

 9. 18

  Gratis kan sowieso natuurlijk niet. Ofwel je betaalt ervoor aan de balie als je een ID bestelt, ofwel via de algemene middelen die via een omweg ook uit onze eigen betaalde belastingen komen. Misschien moeten we de identificatieplicht weer eens onder de loep gaan nemen, al moet je je natuurlijk ook kunnen identificeren op je werk, bij je bank en op vele andere momenten.

 10. 19

  Hoezo moet ik mij kunnen identificeren op mijn werk (omdat de overheid dat verplicht, meneer!). En wat de bank betreft: daar schrijf je je eenmaal in, en daarna wordt er nooit meer naar gevraagd (totdat de overheid de banken een algehele identiteitscontrole verplicht, meneer!).

  Uiteraard betaal je er via een omweg aan. Maar is het nu zo dat de belastingen de laatste dertig jaar lager zijn geworden terwijl de overheid de ene na de andere voorziening uit haar takenpakket heeft gestoten en geprivatiseerd? Nee, natuurlijk niet. Je betaalt nog steeds dezelfde belastingen, alleen betaal je er nu nog van alles privaat bij.

 11. 20

  Handelingen bij de notaris, afsluiten nieuw mobiel abonnement, inschrijven bij een gemeente. Ik heb mijn ID nog wel eens nodig. Niet allemaal omdat de overheid dat verplicht maar omdat het nog wel eens handig is om zeker te weten met wie je zaken doet. Over de hoogte van de belastingdruk heb ik niets gezegd, meneer….

 12. 21

  Je kritiek zou opgaan als we in NL geen basisinkomen zouden hebben. In het extreemste geval kan je de ID-kaart, net zoals de basisverzekering, betalen uit je bijstanduitkering.

 13. 22

  Een bijstandsuitkering is 50% van het minimumloon per individu. Daar kun je nog niet eens van rondkomen (en dat is uiteraard ook de bedoeling niet). Komt bij dat gemeenten bewust langdurig vertragen met het toekennen van de uitkering in de hoop dat mensen bij de MacDonalds gaan werken ofzo. Dus dat er in Nederland een basisinkomen zou zijn, is gelul.

 14. 23

  @Prediker: Als je de bijstand echt te laag vindt zou je daar tegen moeten ageren ipv gratis ID-kaarten eisen die de modale burger met zijn inkomen a 2500 per maand bruto best wel kan betalen. Wat al eerder is gezegd: een “gratis ID-kaart” is niet echt gratis: die wordt gefinancierd uit de algemene middelen.

 15. 24

  De enige keer daat ik bij een notaris was, heb ik geen ID hoeven overleggen en bij het inschrijven van de gemeente is weer de reden omdat de overheid het verplicht. Blijft over het nieuwe mobiele abbo. Ik heb daar geen ervaring mee, maar het lijkt me onwaarschijnlijk, aangezien je die over internet kunt bestellen. Ik weet in ieder geval dat ik bij het afsluiten van mijn internet-abbo en mijn tv-abbo geen ID heb hoeven overleggen (DigID was ook niet nodig). Sterker nog, degenen die mij van die aboo’s voorzien, hebben mij nog nooit gehoord of gezien (en hoeven dus blijkbaar helemaal niet te weten met wie ze zaken doen).

 16. 26

  Als je werkgever failliet gaat zit je zonder inkomen en krijg je ook geen uitkering totdat het faillisement van die werkgever voor de rechter is.Dit kan langer als drie maanden duren,dat recht op een basisinkomen waar jij het over hebt is een idee fixe gezien het aantal uitzonderingen.

 17. 27

  Ik heb al meer dan drie jaar geen geldig id en ik leef nog steeds, heb een inkomen ,kan bellen etc.Je moet alleen uit handen van de kit zien te blijven.Niet alleen vind ik het belachelijk dat je voor je eigen controle moet betalen,het vrijwillig afstaan van vinger- of duimafdruk stuit mij nog meer tegen de borst,wat nou privacy?

 18. 28

  Hoeveel winst maken Sagem Identification B.V. (en haar moederbedrijven (Morpho, SAFRAN Group)) eigenlijk met de exclusieve deal voor 7 jaar (met een optie voor nog drie) voor het produceren van de Nederlandse ID-kaarten, die volgende week ingaat?

  Of specifieker, welk deel van de leges die ik betaal is om aandeelhouders van een Frans defensie-, ruimtevaart- en beveiligingsbedrijf, tevreden te stellen?

 19. 29

  Het waren niet de mensen met een dergelijk inkomen die de afgelopen weken massaal een id aanvroegen, mensen van wie het id verlopen cq bijna verlopen was en een laag inkomen of geen inkomen hebben waren dit,in ieder geval niet het grootste percentage.Door mijn verblijf tussen de “marginalen” heb ik een aardig inzicht in dit soort bewegingen.

 20. 31

  Maak het ding dan inkomensafhankelijk. Het argument “de overheid stelt het verplicht, dus de overheid moet betalen” vind ik een zwakke. Er zijn zoveel dingen die verplicht zijn – de eerder genoemde basisverzekering, de APK-keuring, een huurcontract bij vestiging in een nieuwe stad, etc – waarvoor je in principe zelf opdraait. En terecht: je moet mensen geen geld geven voor iets wat ze zelf kunnen opbrengen.

 21. 33

  Je kan natuurlijk niet verlangen dat voor alles dat verplicht de gemeenschap maar moet betalen. Er zijn vele zaken die verplicht zijn, maar waar je voor moet betalen. Moet een rijbewijs gratis zijn? Dan het rijexamen ook. Vergunning nodig om een boom om te kappen? Moet dan ook gratis zijn. Geen goed plan.

  Ik zet alleen vraagtekens bij het bedrag: €43,85. Dat is veel geld voor iemand op het minimum. Voor honderdduizenden mensen in ons land is dat het bedrag wat ze wekelijks overhouden om van te leven.
  Ook hier is de overheid doorgeslagen met haar politiek dat haar diensten kostendekkend zijn. Als je dan ook nog gezegend bent een puber dan weet je dat je dan minstens nog een keer moet dokken omdat de puistenkop het ding heeft verloren.
  Tien euro voor een kaart bij de eerste aanvraag en 20 voor vervanging bij verlies of beschadiging lijkt mij redelijk.

 22. 34

  De opmerking over gratis rijbewijs en dus examen kloppen niet. het rijbewijs haal je voor jezelf en niet voor de overheid!
  De overheid zegt wel dat elk bedrijf een geldig legitimatiebewijs (kopie) in de administratie moet hebben, maar dit kan niet het rijbewijs zijn (wat voor de rest van de wereld wel geldig is) omdat hier geen nationaliteit opstaat.
  Ik ben dus verplicht, als iemand die momenteel niet buiten Europa reist, om een ID kaart aan te schaffen alleen omdat daar een nationaliteit op vermeld staat en mijn rijbewijs (ik ben chauffeur) dat niet heeft.

 23. 35

  Volgens mij is een rijbewijs gewoon door de overheid verplicht gesteld. Ik zou net zomin een autorijbewijs als een fietsrijbewijs aanschaffen als het vrijwillig was.

 24. 39

  Het gaat niet om het rijbewijs. Het gaat om de verplichting. Dat begint hier blijkbaar een probleem te worden als het over een ID-kaart gaat. Tsja, gelegenheids-vrijzinnigheid noem ik dat.

 25. 40

  Dat begint niet alleen hier een probleem te worden als het om een ID-kaart gaat, dat begint ook bij de Hoge Raad pas een probleem te worden als het om een ID-kaart gaat.

  Kennelijk zitten er nogal wat juridische haken en ogen aan een verplichte ID kaart waar je ook nog voor moet betalen, die er niet zitten aan een rijbewijs – dat immers pas verplicht is als je achter het stuur van een auto plaatsneemt, en daarmee aan het verkeer deelneemt.

 26. 42

  Flauw.

  Als je hier geboren bent heb je, althans zeker tot je achttiende, geen reële mogelijkheid om van verblijf af te zien. Bijvoorbeeld: een 16-jarige jongedame die toch wilde proberen om per zeilboot het poldermoeras (tijdelijk) te verlaten, werd dat zelfs bijna onmogelijk gemaakt.

  Je hebt echter altijd de keuze om van autorijden of andere dergelijke luxezaken af te zien.

 27. 46

  Ik had het gelezen, Bismarck, en ik gun het haar van harte. Die Laura gaat nog een hele grote mevrouw worden. Maar ze is een uitzondering die de regel alleen bevestigt.