Dom dromen van groene weiden

De wereldbevolking groeit. Meer mensen betekent meer voedsel nodig. Maar we hebben al 80% van de bruikbare landbouwgrond inmiddels ingezet. Bij gelijkblijvende voedselbehoefte is er dus straks te weinig grond.
Maar daar heeft iemand een mooi plannetje voor bedacht. Maak landbouwflats! Een slim gebouw met 20 verdiepingen. Daarmee kan je het grondprobleem oplossen! Zie, de techniek overwint alles!

Jammer dat mensen erg slecht in staat zijn met grote getallen om te gaan. Laten we eens stellen dat we dit komende probleem met de flats gaan oplossen en niets anders. Dan moeten we even rekenen, hopelijk kunt u mij volgen.

Momenteel is er 5.800.000.000 hectare grond in gebruik voor de voedselproductie. Dat schijnt 80% van de bruikbare grond te zijn. Het maximum is dan dus 7.250.000.000 hectare.
Maar de wereldbevolking groeit nog 44% tot 2050. We hebben dus uiteindelijk 8.352.000.000 hectare (1,44 * huidig) nodig.
We komen dus in 2050 8.352.000.000 – 7.250.000.000 = 1.102.000.000 hectare te kort.
Dan moeten we dus zorgen dat we op onbruikbare grond flats bouwen met voldoende capaciteit om dit tekort op te vangen.

Een flat levert 238 hectare op. Je hebt dus “slechts” 4,6 miljoen flats nodig. Uitgaande van een nuttig oppervlak gebruik van een factor 20, bouw je daar een land ter grote van Frankrijk helemaal mee vol.
Maar het wordt nog wat leuker als je naar de kosten gaat kijken. Zo’n flat kost namelijk 84 miljoen dollar. Om dit geheel te realiseren heb je de luttele som van 389 biljoen (389.000.000.000.000) dollar nodig.
Nee, hier is over nagedacht. Om nog maar niet te spreken over de hoeveelheid vruchtbare grond die je ergens anders vandaan moet halen.

De titel “Landbouwflats dé oplossing tegen dreigend voedseltekort” is dan ook lichtelijk optimistisch.

Zoek de rekenfout, dit kan toch niet waar zijn.

 1. 1

  De ‘oplossing’ zit hem dan ook vooral in het zuiniger omgaan met voedsel. M.a.w.:

  -laagcalloretisch dieet ook voor de westerse wereld. (pas op hier zou u wel eens oud van kunnen worden)
  -Minder voedsel weggooien.
  -Efficienter eten b.v. meer plantaardig i.p.v. dierlijk.

  Voor veel mensen is dit natuurlijk ook een doemscenario. Het denkende gedeelte van de soort went er nu alvast aan.

 2. 3

  Er is grondverlies naast elke landbouwflat (te vergelijken met bermen langs spoor en wegen). Tenzij geplaatst in een weiland koeien o.i.d. En: extra wegen?

 3. 5

  Er was in 1900 iemand in Londen die berekenden dat als de groei van paard&wagens door zou gaan, er binnen de kortste tijd een meter paardenstront in de straten zou liggen.
  Je kunt het effect van de technologisch ontwikkelingen niet voorzien.

 4. 7

  389 biljoen klinkt veel en dat is het ook. Volgens mijn ongetwijfeld foute berekening zou dat verdeeld over de 43 jaar tussen nu en 2050 zo’n 44000 euro per Nederlander per jaar kosten. Dat lukt dus inderdaad nooit.

  Bovendien is de situatie denk ik wat ernstiger; in de cijfers van de VN is de agrobrandstofproduktie volgens mij niet meegenomen. Bijvoorbeeld de EU wil in 2020 zo’n 15% van het landbouwoppervlak benutten voor agrobrandstofproduktie (niet dat ze dat lukt) en de VS nog veel meer. Daarnaast moeten we als gevolg van klimaatverandering en uitputting van grond en waterbronnen rekening houden met een vermindering van geschikte landbouwgrond.
  En dan is het nog het probleempje van de kunstmest; zonder fossiele brandstoffen kunnen we geen kunstmest maken dus het is niet onwaarschijnlijk dat het met name in armere landen als gevolg van hogere brandstofprijzen het gebruik van kunstmest niet meer rendabel is, waardoor de produktie nog meer afneemt.

  Zie ook:
  http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/100303_eating_oil.html

  Kortom, tenzij kernfusie snel lukt, gaan we waarschijnlijk bij benadering iedere boom die nog overeind staat de komende eeuw uit de weg ruimen.

 5. 10

  Nou ja, laten we even wel wezen: dit soort berekeningen zijn vaker gemaakt: bioproductie op de achterkant van een sigarenkistje is vaak erg effectief te berekenen en vrijwel altijd juist.

  De uitkomst van Steephs logje kan dus wel bestreden worden maar bij benadering zal het best waar zijn.

  Wat is nu de reden dat iedereen blijft hangen in ontkenning of “we kunnen de voortgang der techniek niet kennen”?

  Ik denk dat die vraag van belang is willen we wat verder komen met de discussie of we het gaan halen of niet (en HET is dan de overleving van de menselijke soort – speciaal voor Gezellig)

 6. 13

  Ai, stijgende brandstofprijzen natuurlijk. Maar: “..exploitatie kost 5 miljoen dollar per jaar. Uitgaande van de prijs van producten waarvoor ze in de wat duurdere winkels in Manhattan worden verkocht, moet de omzet ongeveer 18 miljoen dollar per jaar bedragen: een simpele rekensom leert ons dan dat de toren in ongeveer 6,5 jaar moet zijn terugverdiend.”

  Omzet plm. € 55.000,- per ha.? Netjes. O, in Manhattan. Met papavers zeker?
  Ik geef het op. Heeft Steeph weer wat te puzzelen….elk voordeel hep ze nadeel…

 7. 14

  Volgens mij zal het zo’n vaart niet lopen; tegen de tijd dat we daadwerkelijk tegen de grenzen van de produktiecapaciteit aanlopen, wordt voedsel simpelweg duurder. Daardoor wordt vlees duurder en zullen we minder vlees gaan eten, gaan sommigen sowieso minder eten, gaan voedselfabrikanten op zoek naar goedkopere alternatieven en zullen enkele minder bedeelden de hongerdood sterven.
  We kunnen nog veel meer voedsel produceren met dezelfde landbouwgrond dan we nu doen, maar onze bereidheid om veel geld te betalen voor vlees, agribrandstoffen en CO2-compensatiebossen zal bepalen of we dat ook echt doen. Doen we dat niet, dan zullen we er in toenemende mate voor verantwoordelijk zijn dat er mensen dood gaan van de honger. Behalve efficienter gebruik van het land, zijn er zijn twee manieren om dat voor te zijn: met kernfusie de landbouwcapaciteit opkrikken of zorgen dat de wereldbevolking stopt met groeien. Geen van die drie scenario’s lijkt me erg waarschijnlijk.

 8. 15

  Welke rekenfout bedoel je eigenlijk, Steeph? Zit die in jouw berekening of in de plannen van de landbouwflat-williewortels?

  Volgens mij is niet te voorspellen hoeveel grond er nidg zal zijn. De voorspelde groei van de bevolking mag redelijk accuraat zijn, we weten het pas zeker als het 2050 is. Een paar miljoen mensen meer of minder scheelt allicht wat flats erbij of eraf.
  Verder is ook niet tot op de komma te berekenen hoeveel bruikbare grond in die tijd de milieu-effecten zal overleven of er door verdwenen zal zijn (hoeveel zal er nog vruchtbaar zijn, verdwijnt er het nodige onder water).
  Wat de kosten betreft: is de bijkomende bouwfraude erin doorberekend?
  Dat neemt niet weg dat er hoe dan ook over oplossingen nagedacht moet worden. Mocht die flats een oplossing zijn dan zie ik (ff op mijn bierviltje kijken…), bah… ik heb ergens een plusje voor minnetje verwissel geloof ik.

 9. 16

  Er zijn politici (vooral in Amerika) die een romantisch beeld blijven ophouden van de ‘small farmer’. Niet dat die meer bestaat. En dat is maar goed ook, omdat een land van kleine boeren nooit in de hedendaagse voedselvoorziening zou kunnen voorzien. Wat is trouwens het effect van biobrandstofsubsidies? Kunnen die subsidies niet beter worden beëindigd, zodat (arme) mensen weer hun eten kunnen kopen?

 10. 17

  Met grondoppervlak alleen ben je er echt niet: planten hebben namelijk veel zonlicht en water nodig en ook daarvan is maar een beperkte hoeveelheid beschikbaar; dat managed niemand er zomaar even bij.
  Overbevolking is de bron van alle ellende (files, grondstof/huizenprijzen, oorlog, epidemien, etc.)

 11. 18

  @Hayek
  Je hebt nog veel te leren…

  @maarten
  de wiki: He even went so far as to specifically predict that this must occur by the middle of the 19th century[1], a prediction which failed for several reasons, including his use of static analysis, taking recent trends and projecting them indefinitely into the future, which often fails for complex systems.

  Toch heeft Malthus de basis gelegd voor de overwegingen aangaande (landbouw)capaciteit en bevolkingsgroei. De Club van Rome en haar opvolgers. Er zijn meerdere wetenschappers uit zijn tijd die met hun voorspellingen er geheel of gedeeltelijk naast zaten. Dat laat onverlet dat het probleem van de exponentiele groei nog steeds als het zwaard van damocles boven ons hoofd hangt. En daar heb ik tot nu toe geen redelijk antwoord op gehoord.

  en 1 antwoord: Malthus heeft nooit gelijk gekregen is gewoon een dooddoener.

 12. 20

  Hmm..Gelukkig hebben we nog de groene revolutie nog…met dank aan mensen (nee, helden!) zoals Norman Borlaug (de man is al in de 90! en nog steeds bezig in Afrika met het verbeteren van landbouwtechnieken)…zouden een miljard mensen omgekomen zijn van de honger.

  http://www.actionbioscience.org/biotech/borlaug.html


  ActionBioscience.org: What about risks to the environment?

  Borlaug: Biotechnology helps farmers produce higher yields on less land. This is a very environmentally favorable benefit. For example, the world’s grain output in 1950 was 692 million tons. Forty years or so later, the world’s farmers used about the same amount of acreage but they harvested 1.9 billion tons — a 170% increase! We would have needed an additional 1.8 billion hectares of land, instead of the 600 million used, had the global cereal harvest of 1950 prevailed in 1999 using the same conventional farming methods.

  If we had continued practicing conventional farming, we would have cut down millions of acres of forest, thereby destroying wildlife habitat, in order to increase cropland to produce enough food for an escalating population. And we would have to use more herbicides in more fields, which would damage the environment even more. Technology allows us to have less impact on soil erosion, biodiversity, wildlife, forests, and grasslands.”

  Met nieuwe landbouwtechnieken en in ogenschouw nemend dat het landbouwareaal in Afrika nog amper optimaal wordt benut moet dat te doen zijn. Hij heeft daarnaast wel wat advies voor de “urbanites”.

  “ActionBioscience.org: Can farmers in developing nations access biotech products?

  Borlaug: In spite of biotech’s great potential, access is a problem. Most of the research on crops is conducted by private enterprise and corporations hold patents on their inventions. Farmers in developing nations have little resources. How can they afford these patented products? Global governments need to seriously address the problem.

  Governments also need to address issues such as a framework for testing genetically modified foods, funding research in the public sector, and educating the public better about agricultural science and technology. Most people in the “western” world are urbanites and they don’t know what it takes to feed the world. These people can afford to buy expensive “organic” food and to criticize genetically modified food. They pressure governments to ban genetically modified foods and that could be disastrous for developing nations.”

 13. 21

  @CapTVK
  OK, de groene revolutie. De lofzang op de onbegrensde mogelijkheden der techniek. Bloeiende woestijnen etc…

  Maar de groene revolutie kent ook kritiek : Methods like Agroecosystem Analysis and Farming System Research have been adopted to gain a more holistic view of agriculture. Methods like Rapid Rural Appraisal and Participatory Rural Appraisal have been adopted to help scientists understand the problems faced by farmers and even give farmers a role in the development process.
  (Wiki)

  Proef ik nu dat er geen grenzen aan de groei zijn of is dat niet wat je wilt zeggen?

 14. 22

  Let trouwens op de zinsnede …have been adopted to help scientists understand the problems faced by farmers and even give farmers a role in the development process.

  Wetenschap los van de wereld.
  Welk terugkoppelingsysteem is er in werking?

 15. 23

  @HansR: akkoord, die opmerking oogt wellicht kort door de bocht. Maar ik denk wel dat ‘we’ door betere verdeling en betere productiemethoden genoeg voedsel kunnen produceren om die circa 9 miljard die er rond 2050 op de wereld rondlopen te eten te geven. Het probleem ligt meer bij andere resources.

 16. 24

  zeg commenter , hou eens op met lappen engelse tekst te knippen en plakken. hoogst irri

  wij nederlanders staat in de top 3 van voedselproducenten, aangezien deltaland vruchtbaar is zie ik de toekomst positief in.
  Zwitserland en oostenrijk kalven af en nederland wordt groter.
  Desnoods polderen we de Noorzee in , Geld zat.
  de pest is dat we geen autonomie nastreven in ons land.
  Cuba aan de Noorderzee holadijee.

 17. 25

  Nee hansR,

  Blijkbaar heb je niet zoveel vertrouwen in ´techniek´, ik wat meer. Je moet toch met wat meer kritische punten komen dan wikipedia te gaan quoten.

  De les van de groene revolutie is dat dankzij betere landbouwtechnieken (en hieronder valt ook organisatie van de landbouw, plantveredeling en andere methoden ) het mogelijk is om de landbouwproduktie op te krikken en er nog steeds ruimte is om dat te verbeteren.

  Jij had er vroeger als kind er waarschijnlijk geen boterham minder om gegeten (ik neem maar even aan dat je in Nederland bent geboren en opgegroeid) maar veel mensen in de rest van de wereld zoals Mexico en India hadden die luxe niet. Dankzij de groene revolutie wel.

 18. 26

  @Peter: rekenfout aan mijn kant zoek ik. 4,6 miljoen landbouwflats voor ongeveer 1,5 miljard mensen (helft van de toename). Dat betekent een flat per 300 mensen…. Dat kan niet kloppen. Zoveel sla eten ze nou ook weer niet.

  @CapTVK: Ja, de groene revolutie kan nog voor wat speling zorgen. Maar inmiddels is wel een substantieel deel van de landbouw al optimaal ingericht. Er valt dus niet nog eens zo’n productiviteitswinst te behalen als in de laatste 50 jaar.

  (Sorry, was ff weg. Concert van Joanna Newsom. Heerlijk)

 19. 28

  Overigens is er behalve landbouw natuurlijk ook de gezondheidsstatus van de wereld zo las ik vanochtend ook nog. Twee samenspannende factoren van de groei.

  @hemaworst
  zeg commenter , hou eens op met lappen engelse tekst te knippen en plakken. hoogst irri

  Vreemde opmerking van iemand wiens tijdbesteding het is [engels] te quoten en zijn website daarmee vol te plakken (geeft trouwens een boeiende dwarsdoorsnede van de [web]wereld zolang ik slechts een keer per maand kijk).

 20. 30

  Wat is bruikbare landbouwgrond?

  Lampen voor de onderste verdiepingen gevoed door wat zonnepanelen?
  Kunnen we niet beter alle bestaande 21 verdiepingen-flats voorzien van wat zonnepanelen t.b.v. de elektriciteitsvoorziening van de bewoners?

 21. 32

  idd. @30.
  Je hebt aardig wat zonnepanelen nodig om die natriumlampen aan het branden te houden op de onderste 20 verdiepingen waar geen/niet genoeg zonlicht bijkomt.

 22. 33

  @RennieB#31
  Ik weet niet waar je dat gelezen hebt maar het is onzinnig.

  De wereld verstookt op dit moment meer dan de zon instraalt. 4% van alle daken op het zuiden is een erg klein oppervlak en vangt minder dan 4% van de zonne-energie – afhankelijk van de geografische breedte – die ook nog eens omgezet wordt met een rendement lager dan 1.

  Vergeet ’t maar!

  Zonne-energie als oplossing van het energieprobleem van de wereld is flauwekul net als zonne-energie als oplossing van het voedselprobleem.

 23. 35

  @Steeph

  De fout zit denk ik in het nemen van 5.8 miljard hectare landbouwground als uitgangspunt. Heel veel van deze grond zal lang niet zoveel opbrengen als wat een flat kan opbrengen, en daar ga je in je verdere berekeningen wel van uit.

  Vergelijk je de cijfers de je in #26 toevoegt (opbrengst per flat: 300 mensen) met wat ze bij sync.nl weergeven (opbrengst per flat per jaar $ 18 miljoen) dan zou elke persoon elke dag zo’n $ 165 aan sla moeten verorberen. Zelfs uitgaande van de prijzen in Manhattan, lijkt me dit ietwat te veel om aan je 2 ons groente en 2 stuks fruit te komen.

  Of 18 miljoen te veel is, weet ik niet, maar hier zullen ze toch redelijkerwijs over na hebben gedacht. Dit i.t.t. de grotere context en de bijbehorende alternatieve mogelijkheden. De vraag is natuurlijk of het niet veel goedkoper is om grond die minder opbrengt voor intensiever gebruik geschikt te maken ipv het bouwen van groenteflats. En euh… dan komt de discussie weer uit bij de punten die CapTVK en HansR naar voren brengen.

 24. 36

  @hla: Daar heb je wel een punt. Maar dat neemt een ander aspect niet weg. Ook die flats moeten van goede grond voorzien worden. Die moet je dan toch ergens vandaan halen. Of wordt alles op glaswol gekweekt?

 25. 37

  LOL @ Hans. Geen idee waar ik dit gelezen heb. Verder was het wel zo dat 4% van alle daken op het zuiden in de VS voldoende zou zijn om 25% van de wereldconsumptie te stillen. (de VS met 6% van wereldbevolking verstookt 25% van het totaal) Hiermee zou de VS zelfvoorzienend kunnen zijn en heeft de rest van de o zo gelukkige wereld 25% meer te verstoken.

  Ik geef toe, ook dit klinkt als een broodje aap…

  Ik zal in het vervolg wat anders lezen Hans… Iets met een voetreis geloof ik… ; )

 26. 38

  @Steeph 36
  Des te meer reden om naar alternatieven te kijken. Als het mogelijk is flats van goede grond te voorzien, moet het ook mogelijk zijn minder bruikbare gronden van goede grond te voorzien. In dat geval is de groene revolutie zoals CapTVK deze introduceert, nog niet uitgeput. Mocht het niet mogelijk zijn goede grond ergens vandaan te halen of te ‘produceren’ dan gaan beide mogelijkheden niet op.

  (Van glaswol houd ik niet zo. Dat kriebelt me te veel.)

 27. 39

  Redelijk anti humanitaire oplossing, maar och je hebt toch een naam hoog te houden denk ik zo :p

  Als we nou eens geen voedselhulp meer geven aan Afrika en andere derde wereld landen, denk dat er dan voldoende voedsel overblijft en dat de groei van de bevolking dat ook niet zo heel hard zal gaan…

  Ik denk dat een autonome EU niet zo heel veel probelemen zou hebben om zich zelf te voeden.

  Harsh times call for harsh measures
  Of we kunnen blijven polderen aanpappen en doneren tot we er achter komen dat we zelf geen eten meer over hebben. Tegen die tijd zullen we in eigen vlees moeten snijden, omdat we het nu zo zielig vinden dat dat afrikaanse gezinnetje zijn 25e kind niet kan voeden.

  Ik weet ik chargeer sterk en dit is geen realistische en zeker geen sociale oplossing, maar ik denk dat nu meer waarde aan eigen behoeftes bestedes op de lange termijn beter is voor de wereld. Een land dat continu gesteund wordt zal nooit leren zelfstandig te worden.

 28. 40

  @antihumanist: Het enge is dat we mogelijk op harde wijze gedwongen worden dat soort keuzes te maken. Zeker als je dit leest:
  http://www.businessandmedia.org/articles/2007/20070912140929.aspx

  Weet overigens niet of Europa geheel zelfvoorzienend is. Zou ik eens moeten uitzoeken.

  Andere ontwikkel is natuurlijk global warming. Die kan een deel van de mogelijke productiviteitsstijging weer ongedaan maken:
  http://economictimes.indiatimes.com/Global_warming_to_affect_agriculture/articleshow/2364084.cms

 29. 41

  Ja het is hopen dat de vogelgriep eindelijk eens een keer goed doorzet. De oorzaak van veel grote problemen is volgens mij dat er simpel weg te veel mensen zijn.

  Ik denk dat mense zichzelf nier op een groot genoege schaal willen offeren om van de overbevolking af te komen. Dus een zeer dodelijke epidemie zou hier een goede oplossing voor zijn. Geen selectie op ras, geloof of afkomst. en uiteindelijk zijn er toch wel weer mensen die er resistent tegen worden/zijn.

 30. 42

  zeg eeh HanR
  ik had het tegen de kapiteinTVK, niet tegen u
  , ten tweede het is niet mijn tijdsverdrijf om engels te lullen
  het is een hobby en mijn second language.
  wij boeren produceren U consumeert
  mileu technisch in onbalans.

  En dan nog het lef hebben om er een mening over te hebben kantoorprutsers die hun eigen plantjes voor de ramen nog niet in leven kunnen houden maar wel tig boeken en studies hebben gedaan over de vogelaar en twierelier.

  Uw mening over mijn blogje is tevens irrelevant,
  hoe een paard over een koe denkt is ook niet zo boeiend.