Dit prachtige land

Foto: copyright ok. Gecheckt 27-09-2022

Godlievend heerschap genaamd Bleker, kent de betekenis van ‘prachtig’, zegt Mohammed Benzakour.

Boomkikker, geelbuikvuurpad, hazelmuis, roerdomp, zeggekorfslak, bruin dikkopje, ijsvogelvlinder, guldenroede, ruwe dravik, vuurvlinder, iepenpage, karwij, pijlscheefkelk, tweekleurig hooibeestje, priemvetmuur, eironde leeuwenbek, rapunzelklokje, veldparelmoervlinder, soldaatje, schubzegge, glasgrondel, franjegentiaan, muurhagedis, riempjes, zandhagedis, gladde slang, rijstgras, knoflookpad, rood bosvogeltje, rozenkransje, vuursalamander, ruige leeuwentand, heikikker, Franse silene, wilde kat, boommarter, ingekorven vleermuis, geel zonneroosje, klein hoefijzerneus, draaihals, gekield sterrenroos, geplooide vrouwenmantel, duinpieper, dwergmeeuw, heelbeen, grote leeuwenklauw, grauwe kiekendief, gevlekt biggenkruid, kemphaan, agrimonie, graskers, klapekster, korhoen, kuifleeuwerik, ortolaan, velduil, woudaap, groenknolorchis, boshommel, bremraap, moerasbasterdwederik, grote centaurie, liggende raket, stinkende ganzenvoet, harlekijn, harige ratelaar, melkviooltje, gouden kegelbij, hennepvreter, huttentut, rimpelsnuit, rode maskerbij, kalkwalstro, kalketrip, nachtkoekoeksbloem, tormentilzandbij, kattendoorn, witte rouwbij, krabbenscheer, heksenkruid, Spaanse ruiter, zandblauwtjesglansbij, oosterse morgenster, kattenstaart, onderaardse klaver, kleverige reigersbek, knikbloem, oorsilene, getijdeslak, kluwenklokje, grootmondpluimdrager, tripmadam, clausilia, grofgestreepte glimslak, vals muizenoor, knolvossenstaart, gevlekte witsnuitlibel, noordse winterjuffer, knotszegge, groene glazenmaker, kruipend moerasscherm, duifkruid, boerenkers, glassnijder, draadgentiaan, laksteeltje, kuifvleugeltjesbloem, vuursalamander, knoflookpad, vroedmeesterpad, drijvende egelskop, vleeskleurig mozaïektruffel, waterlepeltje, vroeg ereprijs, driekantig bies, werkhoutgeweizwam, slank knotsje, parnassia, akkerboterbloem, beklierde ogentroost, berendruif, berghertshooi, betonie, blauw guichelheil, bonte paardenstaart, bolderik, brave hendrik, breed wollegras, christoffelkruid, dennenwolfsklauw.

Deze en nog een berg flora- & faunasoorten bestaan dankzij dit Kabinet straks niet meer.

‘We gaan dit prachtige land weer teruggeven aan de Nederlanders’ zei Rutte op de verkiezingsavond van 2 maart. Diens staatssecretaris van Natuur, een Godlievend heerschap genaamd Bleker, kent de betekenis van ‘prachtig’.

Foto van DS

Reacties (22)

#1 troebel

Rutte houdt zich aan zijn verkiezingsbelofte: hij geeft de grond aan de BMW- en Audichauffeurs en de hypotheekrentesubsidie aan de Nederlanders die dat verdienen.

 • Volgende discussie
#2 Schuur

Het zal Henk en Ingrid waarschijnlijk worst zijn, zolang hun eigen bouvier Hector en hun parkietje Pietje maar niet op die lijst staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Warumbel

Raar stukje, misschien een kleine uitleg erbij waarom dit kabinet verantwoordelijk zou zijn voor het verdwijnen van al dit moois ?
Verder vraag ik me af of het wel realistisch is om van ons stukje land, dat welbeschouwd een stedelijke agglomeratie met wat achterland is, te verwachten dat het een grote soortenrijkdom herbergt.
We hebben een paar mooie parken. Natuur doen ze in Frankrijk en Duitsland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Prediker

“Deze en nog een berg flora- & faunasoorten bestaan dankzij dit Kabinet straks niet meer.”

– O? Leg eens uit…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joan

“Deze en nog een berg flora- & faunasoorten bestaan dankzij dit Kabinet straks niet meer.”

Ze bestaan niet meer binnen de grenzen van NL, zal de schrijver wel bedoelen, wel wat anders natuurlijk.

@3 “een stedelijke agglomeratie met wat achterland”

Dat achterland neemt anders verhoudingsgewijs aardig wat ruimte in, dus natuur en habitats beschermen lijkt me een goede zaak. Maar dan wel alleen de habitats die bij NL passen (veen-weide, heide landschap, etc, etc). Ik vermoed dat veel van de genoemde soorten in overvloed buiten de NL grenzen aanwezig zijn, waardoor het misschien helemaal niet zo ernstig is dat ze hier niet meer zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joan

Discussie moet misschien meer gaan over welke habitats beschermen we en welke niet, ipv soorten. En welke habitats verdwijnen er door dit kabinet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Schuur

@6, Wat dacht je bijvoorbeeld van het lamleggen van het beleid rond de Ecologische Hoofdstructuur door heer Bleker?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bullie

@3 “Verder vraag ik me af of het wel realistisch is om van ons stukje land, dat welbeschouwd een stedelijke agglomeratie met wat achterland is, te verwachten dat het een grote soortenrijkdom herbergt.”

Politici en projectontwikkelaars die ons dat willen doen geloven hebben veelal een tweede huisje in een van de volgende gebieden:

De Waddenzee, het grootste natuurreservaat van Europa (Werelderfgoed. Om op de Werelderfgoedlijst van Unesco te komen moet een gebied unieke natuurwaarden bezitten, intact zijn en verzekerd zijn van een goede bescherming..!)
De rijkdom aan leven in dit gebied is uitzonderlijk. Ieder jaar maken maar liefst 10 tot 12 miljoen trekvogels gebruik van het waddengebied.

Het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Dit beslaat vijf procent van de Veluwe en is daarmee het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa.

Het Noordhollands Duinreservaat is ruim 20 kilometer lang en gemiddeld 2,5 km breed. Door de afwisseling in begroeiing, hoogte, vochtigheid en kalkgehalte komt er een ongekend groot aantal planten- en diersoorten voor.

Nationaal park De Biesbosch is een van de de weinige zoetwatergetijdengebieden van Europa.

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa en is van groot belang als leefgebied voor diersoorten als de grote vuurvlinder, de otter en de zwarte stern.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Glauke

…en als etnisch Limburger: vergeet Nationaal Parken de Maasduinen en de Meinweg vooral niet!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 aynranddebiel

De stinkende ganzenvoet ga ik niet missen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Warumbel

@8 Nu ben ik in de meeste door jouw genoemde natuurgebieden geweest. In het Noord-Hollands duinreservaat kom ik zelfs elke week. Maar het zijn snippertjes grond, en het maakt niet uit waar je loopt, je ziet altijd een ander pad met mountainbikers, wandelaars of fietsers in de file.
Nu wil ik best geloven dat de soortenrijkdom er groot is, maar zonder zorgvuldig en duur onderhoud is het er snel mee gedaan. Met natuur heeft het weinig te maken, het zijn landschapsparken. Vind ik prima hoor, ik geniet ervan, maar er is toch wel een grens aan wat je moet doen en uitgeven om iets kunstmatig in stand te houden ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bullie

Warumbel, behoud van diversiteit en soortenrijkdom behoeft slechts extensief onderhoud (zoals bijvoorbeeld begrazing of afbranden/plaggen). De door jou genoemde snippertjes moeten echter aan elkaar gelijmd. Dat kost geld, en dat hebben Bleker c.s. er niet voor over.

Blijkbaar heeft de asfalt-en lantaarnpalenlobby een uitstekende communicatiestrategie; steeds vaker hoor je de feitelijk onjuiste opvatting dat Nederland eigenlijk een grote stad is met een paar parkjes.

Objectief gezien kent Nederland juist een relatief groot aantal voor Europa belangrijke natuurparken, zowel qua afmetingen als qua kwaliteit. Dat afdoen als “wat achterland” van een stedelijke agglomeratie dient slechts politieke doelen en is bezijden de waarheid.

Bleker is waarschijnlijk meer een Godvrezend dan een Godlievend mens. Ik houd hem dan ook graag de mogelijkheid voor dat de toorn des Heeren wordt gewekt door de slordige manier waarop hij als rentmeester omgaat met onze prachtige omgeving, die we immers slechts te leen hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 NN

@8, de Wadden mogen van het lijstje, zodra Essent ’s zomers koelwater gaat lozen op de Waddenzee. Dan kun je gekookte garnalen vangen ;-)

Op deze manier krijgt #3 gelijk. Nog een tijdje afbraakbeleid en er is zo weinig van de natuur over, dat het niet langer nutvol is het te beschermen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JSK

Blijkbaar heeft de asfalt-en lantaarnpalenlobby een uitstekende communicatiestrategie; steeds vaker hoor je de feitelijk onjuiste opvatting dat Nederland eigenlijk een grote stad is met een paar parkjes.

Ja precies. De Randstad heeft bij lange na niet de bevolkingsdichtheid van een agglomeratie Londen of New York. Zelfs stad Amsterdam is dunner bevolkt dan stad Berlijn (!). Het voelt vaak druk in Nederland omdat we niet heel erg efficient met de al bebouwde ruimte omgaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Rambutan

JSK | 2 September 2011 | 13:10
(!). Het voelt vaak druk in Nederland omdat we niet heel erg efficient met de al bebouwde ruimte omgaan.

Denk eerder dat het te maken heeft met de nederlandse mentaliteit; de ander geen ruimte gunnen, vooral in het verkeer.

ben onlangs in een land geweest waar het totaal lijkt te ontbreken aan verkeersregels. men gunt elkaar wel de ruimte. staat er een auto geparkeerd op een smal weggetje ; men wacht gewoon even. staat er een fietser op de weg te praten met iemand op de stoep; men rijdt er gewoon omheen. dit alles zonder gevloek en gescheld ,wat in nederlandse auto’s vaak te horen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 majava

@15: geen idee of je gelijk hebt, maar wat je schrijft klinkt herkenbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 zmmco

Schattige foto. Een dennenbos. Nouja, bos. Het geboomte wekt een stervende indruk:P Hoewel van oudsher inheems in Nederland, bestaat al het dennenbos van vandaag de dag uit geimporteerde soorten.

@Warumbel, #3 Verder vraag ik me af of het wel realistisch is om van ons stukje land, dat welbeschouwd een stedelijke agglomeratie met wat achterland is, te verwachten dat het een grote soortenrijkdom herbergt. We hebben een paar mooie parken. Natuur doen ze in Frankrijk en Duitsland.

Ja? Pak Google Maps eens. Satteliet aan, labels uit. Verbaas u over de relatieve omvang van de Veluwe in verhouding tot andere groene vlakjes. Zoom in op Nederlandse bossen en buitenlandse bossen. Merk op dat de Nederlandse bossen aanmerkelijk minder monoculturele geometrische vormen vertonen. Merk op dat in buitenlandse bossen veel meer bebouwing staat. Stel vast dat – waarschijnlijk door de grote drukte in ons land – de Nederlandse natuur sterk geconcentreerd is. Ononderbroken. Divers.

De natuur in onze omgeving, in ons klimaat, op onze breedtegraad, moet het juist hebben van Nederland. Absoluut beschouwd is het wellicht niet zo veel, relatief aan de oppervlakte van Nederland zijn we behoorlijk goed bezig.

En de files die u tegenkomt (#11), die staan daar omdat grote stukken van die gebieden niet toegankelijk zijn (en omdat Nederlanders graag de vaste routes volgen, stelletje malloten). Files zijn een symptoom van natuurbescherming. Voor iedere vierkante meter toegankelijke natuur zijn er honderden vierkante meters niet-toegankelijke natuur cq natuur zonder duidelijk aangegeven parkeerplaats:P Er is ook meer dan genoeg natuur waar u nooit iemand tegenkomt. Behalve mij dan. Ik ga hier natuurlijk niet verklappen waar dat is;-)

Edoch, los van dat alles vind ik het verdwijnen van soorten eigenlijk niet zo’n boeiend argument. Uitsterven is ook natuur. We zouden zonder meer moeten streven naar zo groot mogelijke ononderbroken natuurgebieden. Maar hoe meer we ons richten op het behoud van specifieke soorten, hoe minder de natuur nog natuur is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 zmmco

Tevens, in related news: ARNHEM/NIJMEGEN – De wolf is terug in Nederland. Deze week is in natuurgebied de Gelderse Poort de eerste wolf gesignaleerd.

Geheel volgens verwachting, maar toch. Yay!

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/liemers/9401548/De-wolf-is-nu-echt-terug-in-Nederland.ece

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Loupe

@18:
Het zat er al aan te komen omdat de wolf ’t relatief goed doet in Duitsland de laatste tijd.. Nu maar hopen dat enkele roedels zich in NL vestigen en een beetje meehelpen met ’t binnen de perken houden van de grootwild-populatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Share

Dom links heeft net zo goed het recht zich te uiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 zmmco

@19: Loupe Inderdaad, het loopt de spuigaten uit met die grootwild-populatie, vooral van de Homo Sapiens hebben we echt veel te veel:P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 PepijnK

@19: Zeker in de Oostvaardersplassen. Misschien zou een leuke natuurcorridor via het Horsterwold en het Veluwemeer de wolf kunnen helpen zijn goede werk te doen!

Aangezien CDA, VVD en PVV het zo hebben te doen met de beestjes daar lijkt het mij dan ook dat deze partijen hier volmondig ja tegen zeggen! :)

 • Vorige discussie