Discriminatiemeldingen

DATA - Gemeenten moeten sinds 2010 de mogelijkheid bieden om burgers meldingen te laten doen van discriminatie. De rapportage van 2012 biedt een interessant overzicht van de diverse discriminatiegronden. In het licht van de diverse discussies over racisme en antisemitisme relevante achtergrondinformatie.

We geven hier de totalen voor de discriminatiegronden uit de overzichtstabel, maar dan geordend van meest voorkomend naar minst.

Discriminatiegrond Totaal
ras 3242
leeftijd 814
overige (niet wettelijke) gronden 555
geslacht 525
seksuele gerichtheid 512
handicap-chronische ziekte 462
nationaliteit 429
godsdienst 320
onbekend 75
antisemitisme 69
burgerlijke staat 26
politieke gezindheid 17
levensovertuiging 14
arbeidscontract 11
arbeidsduur 8


Bovenstaande absolute getallen moeten natuurlijk wel gezien worden in relatie tot de omvang van de diverse groepen.

  1. 5

    Er moet ook rekening gehouden worden dat er gevallen van discriminatie kunnen zijn die niet gemeld worden. En dat de meldingsbereidheid verschilt per discriminatiegrond. De betekenis van deze cijfers is mij daarom niet helemaal duidelijk (als er maar zo’n 7000 gevallen van discriminatie per jaar in Nederland plaatsvonden, zoals heel getabuleerd, zouden we het heel goed doen).