Detailpolitiek (28): Pretecho

,

‘Dat stoute Admiraal de Ruyterziekenhuis!’ Dat is ongeveer wat SP-Kamerlid Nine Kooiman afgelopen week gedacht moet hebben toen ze las dat dit ziekenhuis pretecho’s aanbiedt. Zij wil weten wat de minister van deze praktijk vindt, wat dit het ziekenhuis aan inkomsten oplevert en hoe dat geld wordt besteed. En wordt aan vrouwen met een medische indicatie voor een echo ook reclame gemaakt voor deze niet-noodzakelijke echo’s?

Er is bijna geen beter voorbeeld van de terreur van Tweede Kamerleden waar publieke instellingen in Nederland onder gebukt gaan. Een instelling bedenkt een nieuwe dienst, en wordt binnen de kortste keren teruggefloten door Kamerleden die vinden dat niet de Raad van Bestuur, maar zij de baas zijn over het ziekenhuis.

Pretecho’s in een mapje
Het maken van pretecho’s is een markt in Nederland. Zo bestaat er een pagina over pretecho’s waar ouders kunnen kijken waar ze zo’n echo willen laten maken, en er bestaat een bedrijf dat in verschillende vestigingen ‘in een ontspannen sfeer’ pretecho’s aanbiedt waarbij vrienden en familie ook welkom zijn en er koffie en thee beschikbaar is. Iedereen krijgt een mooie fotoreportage mee in een mapje. En als klap op de vuurpijl kun je je vriendinnen een pretecho cadeau doen.

Ziekenhuizen mogen hier niet in meegaan, vindt de SP. Nu zijn er natuurlijk allerlei bezwaren tegen marktwerking, en is het misschien ook beter deze onzinecho’s aan bedrijven over te laten. Maar stel nu eens, dat er in Zeeland geen pretecho’s gemaakt kunnen worden, en Zeeuwen daar vrijwillig voor willen betalen? Als er direct naast het ziekenhuis een commercieel bureau staat, is de markt te klein en zal een ziekenhuis er niet snel aan beginnen. Maar Zeeuwen moeten nu naar Breda, Barendrecht of Spijkenisse.

Vertrouwen in de verpleegkundige
Maar gaat het wel om marktwerking? De SP vertrouwt Raden van Bestuur niet, maar ook het medisch personeel is volgens de partij onbetrouwbaar: ‘erodeert op deze wijze niet ook niet het gezag (sic) van het ziekenhuis doordat patiënten niet meer zeker weten of iets wordt gedaan of geadviseerd op medische gronden of op commerciële gronden?’ Die vraag stel je alleen als je gelooft dat het uitvoerende ziekenhuispersoneel eigenlijk niet integer is.

Maar net zoals de SP zal moeten leven met zelfstandige ziekenhuizen die eigen beslissingen nemen, moet zij ook accepteren dat Zeeland het met het huidige verpleegkundige personeel zal moeten doen. De SP heeft daar geen invloed op, en de minister ook niet. Hoe hard Nine Kooiman ook roept. Een troost: de gemiddelde patiënt was nooit op deze rare insinuatie gekomen. Helaas wil de SP ze graag even aan dit ‘risico’ herinneren.

Reacties (6)

#1 Bismarck

Ik vind dit wel een redelijk principieel punt. Je moet gewoon geen pretecho’s doen in een ziekenhuis. Dat geldt ook voor andere behandelingen of monitoring die niet ziektegebonden is. Een keer moet je het daar in het kader van een “detail” over hebben (omdat ziekenhuizen anders blijkbaar hun eigen koers varen).

  • Volgende discussie
#2 Henk van S tot S

Ik ben het volledig met #1 eens.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Chris Aalberts

#1 Natuurlijk is dit een principieel punt. Maar u gaat niet in op het tweede bezwaar. Het bezwaar tegen marktwerking kan men begrijpen, maar voor het punt dat het ziekenhuispersoneel slinks geld uit patiënten probeert te persen geldt dat niet.

Als u tegen iets dergelijks bent – wat natuurlijk mag – moet u toch aangeven wat nu precies het probleem is. Als de echte zorg er bv. onder leidt, dan zou dat wel een reden kunnen zijn. Maar dat is nou net niet waar de SP naar vraagt. En dat ligt ook voor de hand, want er is geen negatief effect te verwachten. Voor deze dienst neem je iemand extra in dienst als ziekenhuis en die verdient zichzelf terug.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Joost

@1: Ik ben het daar niet mee eens. Zo zou je ook kunnen beargumenteren dat de televisie en het slaapbankjes voor de partner in de kraamkamers (ook wel kraamsuites genoemd :-) medisch niet noodzakelijk zijn.

In het erasmus worden geen pretecho’s gemaakt, zelfs niet aan het eind van een reguliere echo, en mogen de plaatjes niet worden meegegeven aan de aanstaande ouders. Dit wordt stiekem toch gedaan, omdat het nogal frustrerend is voor de ouders, die graag een kiekje willen laten zien thuis.

Ik heb er geen enkel bezwaar tegen. Als de verzekeringen of de mensen het zelf willen betalen, en het de reguliere zorg niet in de weg zit dan wordt er winst mee gemaakt en is het dus te verantwoorden.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Bookie

Belastinggeld aan dit soort onzinnige vragen besteden blijft jammer.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 pedro

@4:

Voor deze dienst neem je iemand extra in dienst als ziekenhuis en die verdient zichzelf terug

Is dat zo? “Als er direct naast het ziekenhuis een commercieel bureau staat, is de markt te klein en zal een ziekenhuis er niet snel aan beginnen”. Waarom staat dat bureau er niet, als het commercieel interessant is?

Als kamervraag wel een mooi voorbeeld van detailpolitiek. Dit zou een zaak van de accountants moeten zijn.

  • Vorige discussie