Debatten over de ins en outs van pseudowetenschap horen niet thuis in het parlement

Foto: Double-M (cc)

OPINIE - Jesse Klaver wil een parlementair debat over de racistische ideeën die FvD-prominenten er op nahouden. Volgens Yernaz Ramautarsing en Theo Hiddema kan er kennelijk een rangorde vastgesteld worden van volken, waarbij wetenschappelijk zou zijn bewezen dat donkere volken gemiddeld genomen een lager IQ hebben dan blankere volkeren, en Oost-Aziaten (en Joden vermoedelijk) gemiddeld genomen nog net wat intelligenter zijn dan blanke Westerlingen.

De suggestie dat dit dan vooral genetisch zou zijn bepaald en verklaart waarom er welvaart en democratie in Europa en Oost-Azië heerst, terwijl grote delen van Afrika en het Midden-Oosten uitgemaakt wordt door dictaturen en failed states, waar armoe en ellende heerst, ligt voor de hand. Vrij naar Van Kooten & De Bie: ons IQ is de (op een na) beste, ons IQ is (net geen) kampioen…

Dergelijke voorstellingen knopen naadloos aan bij de wens van Forum voor Democratie om Arabische en Afrikaanse immigranten zoveel mogelijk buiten Europa te houden, het Westerse culturele chauvinisme dat Baudet verkondigt, bij antisemitische samenzweringstheorieën over hoe de EU een cultuurmarxistisch project zou zijn om de nationale identiteit de vernietigen door middel van rasvermening, en wat dies meer zij.

Vraag is alleen wel: is de Tweede Kamer de geëigende plek om over dit soort ideeën te debatteren? De regeringspartijen vinden van niet, en naar mijn mening hebben ze daar volkomen gelijk in.

Praten over rassen in het politieke debat

Het mag Jesse Klaver en de stukjesschrijver van Joop dan verbazen dat D66 geen heil ziet in een parlementair debat over rassenleer, maar minister Kasja Ollongren (D66) was in haar Ien Dales-lezing toch glashelder:

De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht:

Het praten over rassen in het politieke debat.

En wat wil Jesse Klaver in reactie daarop gaan doen? Jawel, gaan praten over rassen in het politieke debat. Formeel, zodat de voors en tegens in de handelingen van de Tweede Kamer worden opgenomen. Niet alleen plaatst de GroenLinks-leider hiermee zelf het onderwerp ‘ras’ op de politieke agenda, maar dreigt hij ook meteen in het frame te stappen dat zijn politieke tegenstander opwerpt: namelijk dat er wetenschappelijk over valt te discussiëren of sommige volkeren nou eenmaal een lager IQ hebben dan anderen, en in hoeverre dat genetisch vast staat.

Recept voor ongelukken

Het is alsof je de wetenschappelijke merites van creationisme in de Tweede Kamer gaat behandelen, of de historische nuances van holocaustontkenning. Je schept daarmee precies die voorwaarden waarmee de roeptoeters en nincompoops, gespeend van al te veel deskundigheid, het debat naar hun kant kunnen toetrekken en de publieke opinie kunnen vergiftigen. Ze hoeven niet eens te winnen. Het inzetten van afdoende knockdown-argumenten, beroepen op het gezonde verstand en drogredeneringen is afdoende om twijfel bij het publiek te zaaien.

Dit lijkt een valkuil voor progressief-liberalen te zijn. Ze mikken erop dat ze de strijd om de ideeën met een beroep op rationaliteit zouden kunnen winnen. Dat vereist echter wel dat alle betrokken partijen ter zake kundig en eerlijk zijn. Ik waag het te betwijfelen dat Jesse Klaver zelf wel voldoende thuis is in de materie om in Jip-en-Janneketaal uit te kunnen leggen waarom de koppeling van IQ aan ras op pseudowetenschap berust.

Zelfs aan universitaire opleidingen verkijkt men zich daar nog wel eens op. Wat meestal rest zijn autoriteitsargumenten en morele verontwaardiging. Net als bij klimaatwetenschappelijke resultaten kunnen ontkenners het publiek vervolgens gemakkelijk zand in de ogen strooien: ziet u wel, het rust allemaal op een politiek-correcte kongsi! Dat publiek gaat vervolgens zijn eigen informatie zoeken, en komt vaker wel dan niet op kwaksites uit.

Ken uw beperkingen

Ik herinner me nog goed hoe Klavers voorganger Femke Halsema in dezelfde val trapte, toen ze Geert Wilders in tijdens een Kamerdebat wilde confronteren met het in islamofobe kringen populaire idee dat moslims tegen ongelovigen mogen liegen van hun geloof. Maar als je een theologische discussie begint, is het wel noodzakelijk dat je van de hoed en de rand weet, en je tegenstander inhoudelijk alle hoeken van de kamer kunt laten zien op een manier die het grote publiek begrijpt. Het voornaamste resultaat van Halsema’s actie was echter dat het begrip ’taqiyya’, met alle misverstanden die daarom heen hangen, bij een breder publiek bekend werd.

Het helpt zelfs lang niet altijd om een wetenschapper tegenover zo’n roeptoeter te plaatsen, want een wetenschapper gaat zitten mitsen en maren, nuanceren en voorbehoud zitten maken, terwijl de doorsnee kijker klare wijn en een sluitend antwoord wil. Roeptoeters kunnen dat bieden, juist doordat ze niet gehinderd worden door kennis van zaken. Ze komen dankzij het Dunning-Krugereffect ook zelfverzekerder over. En reken maar dat dit de perceptie beïnvloedt: het overgrote deel van communicatie verloopt intuïtief en half- of zelfs onbewust.

De functie van het parlement

Dat betekent dat je ter zake kundig moet zijn, over afdoende achtergrondkennis moet beschikken én ook nog een adequate debater, die klare wijn kan schenken als je zo’n roeptoeter en plein public in de hoek wil zetten. Dat heet echter publieksvoorlichting. Beter doe je dat in debatcentra, voor de radio en op de opiniepagina’s van de kwaliteitsbladen en kranten.

Het parlement is er daarentegen niet om te discussiëren over de ins- en outs van pseudowetenschap, maar om de regering te controleren en wetgeving te construeren, waar burgers mee vooruit worden geholpen.

Reacties (84)

#1 KJH

Het is geen taboe om ‘rassen’ te betrekken in het politieke debat: het is dom om ‘rassen’ te betrekken in het politieke debat. En dat komt omdat ‘ras’ een totaal-negentiende eeuwse ‘wetenschappelijke’ benadering is van menselijke genetica, en tegenwoordig eigenlijk alleen nog nut heeft, als commerciële benaming, op plekken waar honden, katten of paarden gefokt worden. Er bestaat niet zoiets als een ‘mensen-ras’ dus het heeft ook geen zin om er formeel, politiek, of in welke zin dan ook, over te discussiëren.

 • Volgende discussie
#2 Bookie

Yernaz vond het in het interview zelf wel erg en had het liever anders gezien.

Gelukkig voor Jesse is Bij1 niet in de kamer verkozen, anders had hij ook nog te dealen met de rassentheorie van Gloria Wekker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Sylvia

Er bestaan geen (mensen)rassen. Dus kan er ook niet gesproken worden dat het ene ras intelligenter zo zijn dan het andere.

Dát zou het simpele en zelfverzekerde antwoord moeten zijn, binnen en buiten de politieke arena.

Baudet negeren inzake wezenlijke punten geeft de indruk aan minder intelligenten/onwetenden dat hij gelijk heeft/zou kunnen hebben.

Een politieke oneliner moet beantwoord worden met een politieke oneliner – niet met een wetenschappelijk betoog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Tom van Doormaal

Misschien is onbedaarlijk gelach nog wel beter.
Ik schreef een analyse over het applaus van Baudet voor de Brexit, maar het stuk ging niet over hem, maar over zijn onbenul.
Dat Baudet graag met een Amerikaanse racist dineert vindt ik niet erg interessant. Het is een debutant in de politiek met idiote meningen. Even bezien, analyseren en dan vooral over tot de orde van de dag.
We moeten blijven geloven dat raaskallende pubers zichzelf overbodig maken; ongeloofwaardig zijn ze al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lennart

@4: Ja, maar ondertussen is hij in de peilingen de PvdA al voorbij:
https://app.nos.nl/data/datavisualisatie/peilingen/

Ik denk inderdaad, dat de grote misvatting is dat je dit soort gedachtengoed met rationeel debat zou kunnen bestrijden. De overtuigingskracht van dit gedachtengoed is niet rationeel. Mensen lopen er achter aan, omdat het juist een beroep doet op emoties. Rationele argumenten staan dan eigenlijk buiten spel, zeg maar; ze kunnen wel kloppen, maar ze veranderen niets aan de overtuiginskracht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HansR

Roeptoeters kunnen dat bieden, juist doordat ze niet gehinderd worden door kennis van zaken. Ze komen dankzij het Dunning-Krugereffect ook zelfverzekerder over.

Even los van de discussie van dit stukje, al zal dat dan wel weer als discussievervuiling worden gezien, je moet ondertussen toch een beetje op gaan passen met dat Dunning-Kruger effect. Jij – en Joost heeft er ook een handje van – gooit het te pas en te onpas in de groep als een route van een discussie of een persoon je niet aanstaan of, zoals in dit geval, je maar een voorschot wil nemen om eventuele reaguurders af te kunnen schieten. Daarmee frustreer je niet alleen de discussie maar je sluit je zelf duidelijk af voor andere oplossingen en redenaties. Het is waarschijnlijk zinvoller en constructiever reaguurders als bot, trol of saboteur weg te zetten. Ik denk nl dat dat is wat je eigenlijk wil zeggen. Maar, misschien zie ik het verkeerd.

Iemand uitmaken voor een lijder aan Dunning-Kruger terwijl je eigenlijk niets over iemand weet, is ongeveer hetzelfde als handelen als racist. Het is een discriminatoire handeling.

Dunning-Kruger is een psychologisch effect (ik denk niet dat het als aandoening is geklassificeerd) en als stukjesschrijver zou ik toch maar niet dat soort voorschot nemen. Je kunt de diagnose gewoon niet stellen. Niet in discussies op het net, niet in echte gesprekken. En bovenal is de term modieus en dus nogal vatbaar voor dom gebruik – ja, waarvan ik jou beticht. Jij bent geen psycholoog @prediker, je hebt misschien veel gelezen maar de arrogantie begint behoorlijk ver te gaan.

En verder ben ik met je eens dat een rassendiscussie niet in de kamer thuis hoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Prediker

Het staat mij nog altijd levendig voor den geest, hoe ik enkele jaren geleden van een bekend gewezen diplomaat in een toevallig gesprek op een toevallige vraag: ‘Is u van meening, dat het nationaalsocialisme in Nederland een werkelijk gevaar is?’ het volgende antwoord kreeg: ‘Welneen, mijnheer, het nationaalsocialisme, dat is een troepje raté’s!’

Ik herinner mij, dat deze definitie grooten indruk op mij maakte, niet zoozeer vanwege de gedeeltelijke juistheid van die opmerking, als wel vanwege den elegantnonchalanten toon, waarop zij werd uitgesproken, als gold het een bagatel, waarmee een heer van onmiskenbare beschaving en goede manieren zich eigenlijk niet wilde occupeeren.

Dat schreef Menno ter Braak in 1937 over het gevaar van ideologieën die uitgaan van ressentiment; en Adorno en Horkheimer zeggen het hem een paar jaar later na in de aantekeningen op de Dialectiek van de Verlichting (1944).

Tegen wetendheid

Een van de lessen van de Hitler-periode is de stompzinnigheid van de schranderheid. Hoeveel deskundige argumenten waren er niet waarmee Joden de kans van Hitlers opkomst wegwuifden, toen deze al zo helder als daglicht was?

Ik herinner me een conversatie met een econoom die de onmogelijkheid van Duitslands militarisering demonstreerde op grond van de belangen van Beierse bierbrouwers.

En hoe dan ook, volgens de schrandere lieden was fascisme sowieso onmogelijk in het Westen. Schrandere lieden hebben de weg altijd gemakkelijk gemaakt voor barbaren, omdat ze zo stompzinnig zijn.

Het zijn de slecht-geïnformeerde, bijziende oordelen, de prognoses op basis van statistieken en ervaring, de observaties die beginnen met: “Ik ben toevallig een expert op dit gebied…,” het zijn de goed gefundeerde, gedecideerde beweringen die onwaar zijn.

Hitler was tegen het intellect en menselijkheid. Maar er is nog een intellect dat tegenover de mensheid staat: deze wordt onderscheiden door goedgeïnformeerde superioriteit. (Stanford, 2002, 173)

Fortuyn, Wilders, Baudet zijn symptomen van een verschuivende politieke moraal.

Wat twintig jaar geleden nog anathema was (men vergelijke de standpunten van Janmaat) is inmiddels gemeengoed geworden, ook onder gevestigde partijen, die bang zijn anders de kiezers kwijt te raken. Sterker nog: Janmaat drukte zich voorzichtig uit in vergelijking met hedendaagse politici van CDA en VVD.

Zo schuift het raam van Overton door gewenning steeds een beetje verder op: zo’n radicaal-nationalistische politicus steekt een proefballonnetje op, en als dat aanslaat bij de meute, zet ‘ie al naar gelang het uitkomt een stapje terug of niet – zijn toenemende populariteit maakt dat de gevestigde partijen vanzelf zijn kant op komen.

Het is een teken aan de wand dat Kamerleden pseudowetenschappelijk racisme als een verdedigbare mening voorstellen.

Maar blijf jij maar lachen, Tom (#4). Het lachen zal je nog wel vergaan als het land niet bestuurbaar blijkt zonder extreem-rechts, of wanneer allerlei mensenrechtenverdragen ineens vloeibaar blijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 gbh

@7: Fortuyn, Wilders, Baudet zijn niet alleen symptomen van een verschuivende politieke moraal, Fortuyn, Wilders, Baudet zijn ook symptomen van een moraal waar alle problemen die samen gaan met integratie en het gebrek daaraan worden afgedaan als fout en racisme. Verder zijn er nog externe machten die er alles aan doen dat vuurtje op te stoken om onze samenleving te ontwrichten en als je de grootste speler die dat doet bij naam noemt ben je ook al fout en heet dat Putin-bashen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Prediker

@6 Volgens mij ben je gewoon nog altijd een beetje gepikeerd omdat ik jou een tijdje terug voor de voeten wierp dat je aan het Dunning-Kruger effect leed.

In een recente discussie begon je er ook al over.

Maar feit is dat ik in dit stuk niemand specifiek noem. En feit is ook dat er op social media en in het medialandschap een hoop mensen rondlopen die denken verstand van zaken te hebben waar ze de ballen verstand van hebben.

En die komen dan met allerlei tegendraadse meningen die weerspreken wat echte deskundigen op dat vakgebied daarover zeggen.

Mag ik dat aanhalen als voorbeeld van het Dunning-Krugereffect, of lijd ik dan zelf aan het Dunning-Krugereffect? Je moet er een zijn om er een te herkennen, zeiden ze bij mij op school altijd.

Wel, zodra er een psycholoog voorbij komt die me uitlegt waar ik de plank missla zal ik luisteren. Beloofd.

Waar heb jij eigenlijk verstand van, Hans? Wat is jouw expertisegebied?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 HansR

@9: Maar feit is dat ik in dit stuk niemand specifiek noem.

Ik zeg ook dat je in dit geval een voorschot neemt.

En feit is ook dat er op social media en in het medialandschap een hoop mensen rondlopen die denken verstand van zaken te hebben waar ze de ballen verstand van hebben.

Dat geldt ook voor jou. Ik herinner mee een discussie over natuurwetenschap/wetenschapsfilosofie waar je de plank behoorlijk missloeg maar dat niet kon erkennen.

…of lijd ik dan zelf aan het Dunning-Krugereffect…

Dat zou zomaar kunnen (zie voorgaande opmerking). Ik zal de diagnose niet (kunnen) stellen maar het is ook niet uit te sluiten.

Waar heb jij eigenlijk verstand van, Hans? Wat is jouw expertisegebied?

Irrelevant. Als je je hier op expertise voor laat staan wordt je daar op afgeschoten, als je een expert aanhaalt wordt je beschuldigd van het gebruiken van een autoriteitsargument, doe je dat niet dan ben je Dunning-Kruger. Ben je gewoon algemeen ontwikkeld is het ook niet goed, reageer je op een specialisme dan ben je te gefocust of geobsedeerd.

Ik ben – zoals ik al eerder heb gezegd – wel een beetje klaar met online discussies. Ze leiden nergens toe, het – en jij bent daar een aardig voorbeeld van – is haantjesgedrag: degene die zich het beste waant, het meest belezen denkt, gaat voor het winnen van de discussie waarbij winnen is gedefinieerd als ongeveer ‘het laatste woord hebben’ los van alle betekenis. Wellicht is winnen ook wel de meeste reacties, op de meesten reageren enz…. Zeg het maar.

Wat ik doe, wat ik heb gedaan, wat ik heb gestudeerd en studeer is irrelevant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 børkbørkbørk

@7: “k herinner me een conversatie met een econoom die de onmogelijkheid van Duitslands militarisering demonstreerde op grond van de belangen van Beierse bierbrouwers.”

Het is helaas waar. Het gevaar van Wilders valt niet te onderschatten, en Baudet gedraagt zich nu al als een aal in een emmer bruin snot.

Maar een debat in de Tweede Kamer, daarin heeft #0 gelijk, moet niet over IQ en huidskleur of ras gaan. Er is ongetwijfeld een verschil in IQ tussen verschillende groepen: IQ is gewoon geen goed middel om te meten wat wij graag zouden willen weten. Ik kan me nog herinneren dat de bevolking van Urk het laagst scoorde op de intellgentietests die bij militaire keuring werden afgenomen. Zijn Urkers daarom minderwaardig?

Waar het debat beter over kan gaan is de vraag waar voor Baudet de grens ligt en waar hij consequenties aan wil verbinden. Eén vraag hoeft ‘m maar gesteld te worden, deze mooie, uit Sheakespeare’s The Merchant of Venice: If you prick us, do we not bleed?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Lutine

De werkwijze van een populist is om vragen op te werpen. Niet met het doel om deze te beantwoorden, maar om verwarring te zaaien. Over een maand weer andere vragen van de populist.

Onderwijl beantwoord het publiek wel de vragen! Zwarten zijn toch ook dommer, dat is toch algemeen bekend? Waarom denk je dat het een zootje is daar in Afrika? En was het geen Surinamer die dat zei? Het publiek reageert met retorische vragen, waar je als redelijk denkend mens wel op kunt reageren, maar dan bevestig je feitelijk de retorische vraag.

Dit spelletje spelen/speelden Fortuyn, Wilders en Baudet nu al weer een tijdje. Het probleem is dan ook niet zo zeer genoemde heren, maar de reactie van de rest er op. Te lang hebben we de populistische leiders serieus genomen, maar nooit hebben we geprobeerd hun werkwijze te analyseren.

Dat er ca 2 miljoen mensen kiezen voor het populisme, daar valt best mee te leven. Dat de overige inwoners van Nederland die 2 miljoen mensen serieus nemen is bedenkelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 kneistonie

Het aanhalen van mitsen en maren onder het lekenvolk van allerlei slag is bij het onderwerp taqqiyah een probleem. Niet een oplossing zoals @0 denkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 AltJohan

De aanslag in Kedichem op de CD zit midden in de “tolerante” tijd. De tolerantie tegenover van rechts populisten (waar ik de CD voor het gemak ook onder reken), was extreem laag. De verantwoordelijken voor de acties in Kedichem** werden ook (moreel) gesteund door bepaalde linkse partijen in de kamer.

De moord op Fortuyn was ook het gevolg van intolerantie ten opzichte van rechts-populisten. Daarna werd er beter op links gelet en werd het steeds moeilijker om populistisch rechts met intimidatie klein te houden. Ook vanwege de opkomst van het internet.

** https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanslag_op_Centrumdemocraten_in_Kedichem#cite_note-3
** https://youtu.be/yg70qeAzbQE?t=7m

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 kneistonie

Ik zoek niet zoveel achter bruine wetenschapsdicussies in de Kamer als de reden zo voor de hand ligt als in het geval van Baudet: Wilders voorbijstreven op zijn terrein.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Prediker

Ik herinner mee een discussie over natuurwetenschap/wetenschapsfilosofie waar je de plank behoorlijk missloeg maar dat niet kon erkennen.

@10 Was dat die discussie waar jij niet aan meedeed, maar waar je later over stelde..

Ik krijg toch de indruk dat Hulspas, Klokwerk (en indertijd ook prediker) sommige dingen in de natuurkunde niet begrijpen.

Wie toont zich hier nu eigenlijk arrogant? Ik pretendeer zeker geen kaas te hebben gegeten van de ins en outs van natuurkunde, maar wat Hulspas (astronoom), Klokwerk (psycholoog) en ik (theoloog) daar te berde brachten is gewoon basisbegrip wetenschapsfilosofie, die je bij een introductiecollege wordt bijgebracht.

Het is ook niet moeilijk te volgen ofzo: een kaart laat je, als ‘ie accuraat is, voorspellingen doen over wat je zult aantreffen; hij zal je zelfs op je gewenste bestemming brengen. Maar het blijft slechts een model van de werkelijkheid – het valt niet samen met de werkelijkheid. Zo is het ook met wetenschappelijke modellen.

Je hoeft het woord van een astronoom, een psycholoog en een theoloog daarvoor niet aan te nemen. Misschien dat je meer geloof hecht aan de woorden van fysicus Victor Stenger, wiskundige James Lindsay en filosoof Peter Boghossian in Scientific American:

In order to test their models all physicists assume that the elements of these models correspond in some way to reality. But those models are compared with the data that flow from particle detectors on the floors of accelerator labs or at the foci of telescopes (photons are particles, too).

It is data—not theory—that decides if a particular model corresponds in some way to reality.

If the model fails to fit the data, then it certainly has no connection with reality. If it fits the data, then it likely has some connection.

But what is that connection? Models are squiggles on the whiteboards in the theory section of the physics building. Those squiggles are easily erased; the data can’t be.

Ach ja, maar zij hebben natuurlijk ook niks van natuurkunde begrepen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 kneistonie

@16: of je denkt dat Hans R nu overtuigd is van zijn domheid, of je bent bijzonder neerbuigend bezig bewijs toe te passen van hoe dom hij is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Prediker

@17 De kwalificatie ‘dom’ komt geheel voor jouw rekening; maar ik heb inderdaad weinig geduld met de combinatie onbegrip-en-betweterij.

Dus ja, mijn reactie daarop kan al gauw neerbuigend overkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Micowoco

Met de populisten gaan we terug naar het racisme van de 19e eeuw en met de vvd gaan we terug naar de machtsverhoudingen van de 19e eeuw. En meer smaken zijn er niet, volgens de media.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 HansR

Inderdaad @17.

@prediker en ik gaan het over die discussie – inderdaad, die bedoelde ik – het nooit eens worden. (* disclaimer onderaan).

Op het eind kom ik terug op Dunning-Kruger van dit draadje.

De discussie over fundamenteel toeval

De crux van die discussie draait om mijn #27. Modellen en de werkelijkheid. Ik stelde dat er fundamenteel toeval was binnen de kwantummechanica en dat dat iig GEEN geloofsclaim was.

Dat was al, daar ging het om (wat mij betreft).
En dat werd heftig bestreden.

En wat roept prediker nu in #16 (via wetenschappers in Scientific American):

In order to test their models all physicists assume that the elements of these models correspond in some way to reality. But those models are compared with the data that flow from particle detectors on the floors of accelerator labs or at the foci of telescopes (photons are particles, too).

It is data—not theory—that decides if a particular model corresponds in some way to reality.

Dat is interessant want dat is dus precies waar het in genoemde discussie om ging en waar het zich op toespitste: het experiment – de data – bevestigde de theorie. En dus is er geen geloofsclaim op toeval in de kwantummechanica, de data bevestigen de theorie.

En ja dan kun je natuurlijk wel gaan stellen dat als je 100 zwarte raven ziet er nog altijd wel een witte kan komen maar dat gaat voorbij aan het experiment en de bevestiging van de theorie.

Merk overigens op, dat wat die wetenschappers in Scientific American data noemen, tot ons komen via detectoren. Die detectoren zijn gemaakt op basis van diezelfde wetenschapstheorie, de theorie achter de detectoren is gelijk aan de theorie waar we observaties voor willen doen. Het zijn indirecte observaties en wetenschapstheoretisch is dus aan te vechten dat het data zijn. Het zijn instrumentele observaties die als data worden gebruikt. (Merk op dat dat anders is met klimaatwetenschap waar temperatuurmeting bv een directe meting is van een gedefinieerde grootheid als die met een kwikthermometer plaatsvindt, dat is geen instrumentele meting in de zin zoals ik die hierboven bedoel).

Dunning-Kruger

Nu komen we terug op waar het in dit draadje tussen ons om gaat en dat is het gebruik van de beschuldiging dat iemand aan Dunning-Kruger lijdt. Je – en jij niet alleen – gebruikt dat gewoon te vaak, te pas en te onpas. Je hebt gewoon geen kennis – je bent theoloog – om diagnoses te stellen en de gegevens die tot je komen via Sargasso zijn dusdanig ongeconditioneerd dat ze niet als data voor een diagnose gebruikt mogen worden. Ergo: op basis van discussies hier (of elders online) is die beschuldiging onterecht.

Daarmee zeg ik niet dat het verschijnsel geen rol speelt. Ik krijg soms ook de indruk dat mensen dingen roepen zonder basis. Dat doen we wellicht soms zelfs allemaal wel eens. Ik hoef maar wat stukken van Hulspas te lezen of ik weet zeker dat ook astrologen astronomen daar niet vreemd van zijn. Hulspas gaat in zijn onderwerpen trouwen ook vaak ver van het padje. Arduenn is, als ik het goed heb begrepen, daarop afgehaakt. Wat denken jullie te bereiken?

Het gebruik van Dunning-Kruger als argument of om een reaguurder af te serveren is fout. Zeker fout in een online discussie en wellicht altijd fout. Het is een verschijnsel in de psychologie en dient daardoor iig onder condities gesteld te worden als diagnose. Dat kun jij niet.

Tot slot

Zo, je hebt een reactie. Je kunt reageren maar ik twijfel echt in hoge mate of dat zin heeft daar we het al vaker hebben geprobeerd en het nooit tot een oplossing heeft geleid. Je wil nl niet begrijpen wat een ander zegt, je wil gelijk hebben.

——
* zo, je vraagt naar expertise van mij. Wel als disclaimer in deze discussie kan ik je zeggen dat ik o.a. chemicus ben en gedurende die studie een behoorlijke dosis kwantummechanica heb gehad. Een tijdje geleden, maar genoeg om het EPR experiment in Delft te kunnen waarderen. Jouw vraag in dat andere draadje om die theorie even uit te leggen (in jouw #42 aldaar) was van een dusdanige stupiditeit voor een weblog, dat verder discussie onmogelijk was. Het is op een weblog niet mogelijk 80 jaar kwantummechanica uit te leggen in de reactiepanelen. Dat vragen is een weblog en een discussie aldaar waardeloos maken.

En ja, overigens wil ik dan nu wel bekennen, dat ik die Troebel was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Prediker

Ik stelde dat er fundamenteel toeval was binnen de kwantummechanica en dat dat iig GEEN geloofsclaim was.

@20 Ja, en je voerde daarbij onderzoek aan zonder ook maar een moment duidelijk te maken hoe dit onderzoek samenhing met ’toeval’.

Het is op een weblog niet mogelijk 80 jaar kwantummechanica uit te leggen in de reactiepanelen. Dat vragen is een weblog en een discussie aldaar waardeloos maken.

Wat de discussie waardeloos maakt is wat mij betreft met onderzoekjes smijten, het aan je discussiepartners over laten om uit te vogelen hoe dat je stelling bewijst, om bij kritiek vervolgens weg te duiken en anderen voor onwetend te verslijten.

Het is niet alsof kwantummechanica makkelijke kost is ofzo. Dus als jij beweert dat een of ander onderzoek ondubbelzinnig heeft aangetoond dat Einstein ongelijk had met z’n stelling dat de werkelijkheid op fundamenteel niveau gedetermineerd wordt door causale verbanden (“God dobbelt niet”), dan is het aan jou om uit de doeken te doen hoe die onderzoeksresultaten daarmee samenhangen, lijkt me.

En als je dat vervolgens nalaat, ga ik me inderdaad afvragen of je zelf wel voldoende in de materie thuis bent; of dat je maar op de klank af (“Einstein. Kwantummechanica. Bohr. Spookachtige invloed”) met linkjes en onderzoekjes smijt. Ik ben nogal wantrouwend, wat dat betreft.

Bovendien: is het teveel gevraagd om helder te argumenteren hoe bewijsstuk [a] samenhangt met stelling B? Nee toch? Jij komt er zelf mee, met de bewering dat dit jouw stelling ondersteunt; nou, dan mag je dat uitleggen ook. Vind ik dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Hans Custers

Het Dunning-Kruger effect lijkt me wel van toepassing als er degenen die het er over hebben woorden gebruiken als “lijden” of “diagnose”. Het is namelijk helemaal geen ziekte of stoornis, maar gewoon een facet van normaal menselijk gedrag. Waar twee kanten aan zitten: mensen die totaal incompetent zijn op een bepaald onderwerp zijn heel zeker van hun zaak, mensen die bijzonder competent zijn zijn dat juist niet. De ene kant is vaak best goed herkenbaar: het barst van de figuren die met grote stelligheid enorme onzin uitkramen.

En nog iets. Kreten als “Het is maar een model” of “Het is maar een theorie” horen tot het standaardrepertoire van allerlei wetenschapsontkenners. Want retorisch doet zoiets het wel lekker voor iemand die een bepaald wetenschappelijk inzicht niet wil accepteren. Maar in een serieuze discussie over wetenschap horen zulke dooddoeners niet thuis. Wetenschap is niet de realiteit en zelfs niet 100% objectief, maar wel veruit de beste manier om de objectieve realiteit te benaderen. Het is prima om in een discussie de beperkingen en onzekerheden van modellen te benoemen. Maar kom in vredesnaam niet aanzetten met holle retoriek alsof dat een belangrijk filosofisch punt is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 HansR

@21: En weer eis je uitleg van de kwantummechanica om datgene wat Klokwerk letterlijk in in zijn 24 aldaar beweert te weerleggen.

In de kwantummechanica is kans een belangrijke factor. Dat houd een onzekerheid in, toeval. Binnen de kwantummechanica wordt de stelling geopperd dat de dit toeval een fundamenteel iets zou zijn. Dat is uiteindelijk natuurlijk ook een geloofsclaim.

Kans is geen ‘belangrijke factor’ en er wordt niet ‘de stelling geopperd’. De onzekerheidsrelatie van Heisenberg is een van de fundamenten van de kwantummechanica. Klokwerk poneert dus iets (fouts) zonder zelfs maar een begin van een uitleg.

Dus Klokwerk beweert iets wat echt onjuist is en trekt de conclusie dat er een geloofsclaim ligt. Je kunt heel wetenschapsfilosofisch denken over de kwantummechanica – het vakgebied kreeg in de periode van de jaren ’30 een enorme schop van Popper juist door die kwantummechanica – je kunt wetenschapsfilosofie niet gebruiken als argument om de theorie onderuit te halen. Zo kun je ook niet stellen dat bv de eerste wet van de thermodynamica op geloof gebaseerd is.

Als ik dan kom met de weerlegging van de geloofsclaim roep jij dat ik hier ter plekke uitleg moet gaan geven. Ik vind dat te uitgebreid en volstrekt onredelijk en geef je twee stukken van Klaas Landsman die je verdomt te lezen. Vervolgens kom je in 38 aldaar met de autoriteitsclaim dat Hulspas geen domme jongen is en in je 42 (hetgeen de weerlegging is van 42) komt je met “Verder ga ik jouw artikeltjes en wiki-pagina’s niet lezen. … dan mag je eens even haarfijn en precies uitleggen hóe het experiment waar je naar verwijst dat dan wel aantoont.” Als jij denkt dat ik (of wie dan ook) hier in de reactiepanelen een onwetende Dunning-Kruger theoloog eventjes de kwantummechanica uit kan leggen dan overschat je jouw begrip, reactiepanelen en weblogs in het algemeen (en mijn didactische kwaliteiten in het bijzonder). Ik antwoord dan ook dat ik jullie bewijsvraag zie als een schaamlap voor eigen onvermogen. Ik blijf daarbij.

En Klokwerk die in 28 zegt: Sorry hoor Troebel maar dat onderzoek heeft niets te maken met de vraag of toeval bestaat, het gaat over een heel andere stelling van Einstein, die heeft er net als jij echt niets van begrepen. Niet van die discussie en niet van de kwantummechanica.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 HansR

@22: Het Dunning-Kruger effect lijkt me wel van toepassing als er degenen die het er over hebben woorden gebruiken als “lijden” of “diagnose”. Het is namelijk helemaal geen ziekte of stoornis, maar gewoon een facet van normaal menselijk gedrag.

Ja, het een veelvoorkomend effect: men waant zich vaak competenter dan men is op een bepaald gebied. Maar het is niet zo, dat als je (deels) incompetent bent op een gebied, je je daar per definitie niet van bewust bent. Je zult dus wel degelijk vast moeten stellen of het effect optreedt. Het DK-effect geen eigenschap van iedereen.

Dat ik daar de woorden ‘lijden’ en ‘diagnose’ voor gebruik is wellicht onterecht, maar de vaststelling van het (storend) optreden van het effect lijkt me toch iets wat onder vaste condities moet gebeuren. Op een weblog discussies frustreren door te pas en te onpas reaguurders af te serveren omdat ze het Dunning-Kruger effect zouden tonen is onjuist, het is modieus.

Verder beschouw ik jouw tweede alinea als een kritiekpunt op klokwerk en prediker, in de discussie van 27 december 2016, anders zou ik niet weten hoe ik die moest plaatsen. Je eerste alinea refereert duidelijk aan een opmerking van mij, de tweede niet. Misschien moet je nog even duidelijk maken naar aanleiding waarvan je die tweede alinea schreef.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 DeVrede

@16

Ik pretendeer zeker geen kaas te hebben gegeten van de ins en outs van natuurkunde, maar wat Hulspas (astronoom), Klokwerk (psycholoog) en ik (theoloog)

1. Laat ik er dan maar eens een typische Prediker-vraag op los laten: Was jij niet voortijdig van de predikantenopleiding vertrokken en dus logischerwijs geen theoloog?

2. Van de drie is er dus hooguit één wetenschapper.

daar te berde brachten is gewoon basisbegrip wetenschapsfilosofie, die je bij een introductiecollege wordt bijgebracht.

Die introductiecolleges (het woord introductie zou al een zekere remfunctie moeten hebben) zijn bij uitstek broedhaarden voor het DK-effect…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Igor

@10: Ik vind geloof ik dat je een legitiem punt maakt over het DK-effect, en ook over haantjesgedrag in online discussies, maar Prediker kickte totaal ass in de discussie die jij aanhaalt. Ik vond dat een voorbeeld van hoe online discussies óók kunnen. Lees het nog eens onbevangen, en probeer daarbij je weerstand jegens vermeende arrogantie te onderdrukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Ilya

@4: Deze ideologische reflex lijkt me echt achterhaald. Race realism, of hoe het tegenwoordig ook heet, zit misschien wel vol met aan elkaar geplakte “just so stories,” maar dat geldt ook voor veel gedachtengoed dat door progressieven wordt omarmd. Zoals de theorie van Jared Diamond dat het succes van het westen uit geografische omstandigheden kan worden verklaard. Dat is ook maar een verhaaltje. Het verschil is dat het verhaaltje van Jared Diamond aan de andere kant van het ideologische spectrum staat.

De race realists hebben bovendien het voordeel ten opzichte van progressieven/liberalen dat ze niet uitgaan van een universele moraal, waardoor ze niet zoveel moeite hebben met een beetje cherrypicking. Ze staan niet aan de kant van Kant, maar aan de kant van Hume. Daardoor hebben ze momenteel de evolutionair-psychologische wind mee, want het idee van het autonome individu staat in die hoek nogal onder druk. Het lijkt me dan ook verstandiger om het serieus te nemen, dan het weg te lachen. Je kan je er op zijn minst in verdiepen, om zo de weerbaarheid te vergroten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Prediker

@23 Ja joh, wie stelt heeft de bewijslast. Dat werkt twee kanten op: als jij beweert dat iemand uit z’n nek kletst omdat ‘ie iets wezenlijks niet begrepen heeft, is het aan jou om uit de doeken te doen waarom dat dan wel zo zou zijn en dus ook hoe het dan wél zit.

Als je dat vervolgens verdomt en anderen jouw argumentatie voor die bewering bij elkaar laat puzzelen, moet je niet gek opkijken als men maar wat blijft aanmodderen en je wordt weggehoond.

Dat ligt dan niet aan die anderen, maar aan jou; omdat jij te labbekakkerig bent om je eigen beweringen nader te beargumenteren.

2. En laten we even aannemen dat je het bij het rechte eind hebt dat Klokwerk en ik de expertise missen om goed te kunnen beoordelen wat dergelijke artikelen duidelijk maken over de staat van de kwantummechanica:

a) Wat heeft het dan voor zin dit zonder verdere uitleg als bewijs in te brengen? Wie wordt daar wijzer van?

b) Zou dat nou niet een fraaie illustratie vormen van de observatie die ik hierboven in mijn stuk maak: namelijk dat louter ter zake kundigheid in een discussie niet genoeg is, omdat een gewiekste debater er nogal eens in slaagt zelfs/juist zake kundigen onder tafel te te lullen?

3. Het Dunning Kruger-effect biedt een deel van een verklaring hoe dat toch kan: lieden die de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt, denken vaak zeker te weten hoe het zit, terwijl juist deskundigen zich nogal eens pijnlijk bewust zijn van wat ze allemaal níet weten, en alle voorbehoud die ze moeten maken. (vgl wat Hans Custers daarover inbrengt in #22).

Wat is er mis met die toepassing van het Dunning Kruger-effect? Enkel zeggen dat ik geen psycholoog ben en dus voorzichtig moet zijn met etiketjes plakken op individuen is een beetje mager en in deze discussie vooral een red herring.

4. Tegenwerpen dat ik mezelf ook vaak genoeg vergaloppeer is een tu quoque-argument: ja, dus? Dat onderstreept enkel mijn stelling: niemand is immuun voor het Dunning Kruger-effect, ook ik niet.

Bovendien: zoals het een goochelaar behoeft om een andere goochelaar te ontmaskeren (die is op de hoogte van de technieken ter misleiding), zo behoeft het ook een debattijger/propagandist/demagoog om de retorische truukjes van andere debaters en propagandisten te ontmaskeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Cancel

@0:
Eens dat deze discussie niet in het parlement thuis hoort (want heeft niets met controleren kabinet, wetgeving te maken).
Maar niet met het argument dat linkse politici niet capabel genoeg zijn om dit debat te voeren en de rechtse tegengas te geven. Ook dat lees ik als een van jouw conclusies. En dat vind ik eigenlijk wel een trieste conclusie…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Lennart

@27:
“Zoals de theorie van Jared Diamond dat het succes van het westen uit geografische omstandigheden kan worden verklaard.”

Huh ? Sinds wanneer heeft Jared Diamond iets met politiek te maken ?

“De race realists …”

Ah, is dat het nieuwe naampje dat de racistjes voor zichzelf hebben verzonnen ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Igor

@30: Nou ja, in de inleiding van Guns, Germs and Steel stelt Diamond zelf expliciet dat een belangrijke motivatie voor dat werk is om racistische ideeën over de ontwikkeling van samenlevingen te ontkrachten…

Maar hij doet dat vervolgens wel met een karrevracht aan sterke argumenten. Het is dus niet zomaar een meningkje aan het uiteinde van het spectrum.

Ik ben het wel met Ilya eens dat het goed zou zijn als tegenstanders van het nieuwe fascisme zich beter in de argumenten zouden verdiepen, want ik heb de indruk dat de kritieken maar al te vaak de plank misslaan, waardoor de positie van de verkeerd weergegeven fascisten natuurlijk alleen maar sterker wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Lennart

@31:
“Nou ja, in de inleiding van Guns, Germs and Steel stelt Diamond zelf expliciet dat een belangrijke motivatie voor dat werk is om racistische ideeën over de ontwikkeling van samenlevingen te ontkrachten…”
Ja, maar dat noemen we wetenschap: het ontkrachten van ideeën die niet kloppen. Dat is geen politiek. Ik ken ook geen enkele politieke stroming die zich op Diamond’s ideeen baseert.

“Ik ben het wel met Ilya eens dat het goed zou zijn als tegenstanders van het nieuwe fascisme zich beter in de argumenten zouden verdiepen …”
Hoezo ? Het is allang bekend hoe die argumenten werken: door een beroep te doen op angst- en minderwaardigheidsgevoelens van mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 HansR

@28: ¯\_(ツ)_/¯

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Hans Custers

@24

Het DK-effect geen eigenschap van iedereen.

Dat weet ik niet zo goed. Het zou me niet verbazen als iedereen soms wel eens aan de ene kant (incompetent, zichzelf overschattend) en soms wel eens aan de andere kant (competent, zichzelf onderschattend) van Dunning-Kruger zit. Karaktereigenschappen spelen natuurlijk wel mee. Bij mensen die niet overlopen van zelfkritiek zal de zelfoverschatting veel makkelijker aan het oppervlak komen.

Je eerste alinea refereert duidelijk aan een opmerking van mij, de tweede niet.

Klopt. Mijn #22 was dan ook niet specifiek aan jou gericht. Ik zag de dooddoener over modellen die niet de realiteit zijn weer eens voorbijkomen en moest mijn ergernis daarover nog even kwijt. Opgespaarde ergernis, die misschien ook wel weer te maken heeft met (de andere kant van) Dunning-Kruger. Die dooddoener werd in eerdere discussies met zo’n stelligheid geponeerd dat ik me erdoor liet overbluffen en ging twijfelen aan mijn eigen opvattingen. Met als gevolg dat ik zelf op een dwaalspoor belandde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Igor

@32:

Hoezo?

Het antwoord op die vraag komt precies na de puntjes. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Folkward

@HansR (en ook Hans Custers)
Je lijkt -ironisch genoeg- vooral niet te snappen wat het Dunning-Kruger effect inhoudt. Je kunt over van alles zeggen dat je er goed in bent, ook al ben je er slecht in, maar daar gaat Dunning-Kruger niet over. Het gaat over het ontbreken van de metacognitieve vaardigheden om in te zien dát je er niet goed in bent.

The skills you need to produce a right answer are exactly the skills you need to recognize what a right answer is.

@0 Je centrale stelling is: Debatten over de ins en outs van pseudowetenschap horen niet thuis in het parlement
En ik moet zeggen, na een eerste lezing had je me overtuigd. Maar er zijn twee problemen met de stelling. Ten eerste is het ethisch gebracht: die debatten horen niet thuis in het parlement. Dat onderbouw je bijvoorbeeld door te wijzen op de (staatsrechtelijke) functie van het parlement, het is kort gezegd geen praat- of debatclubje, maar ze moeten controleren. Praten en debatteren is functioneel, dus niet het doel op zich. Het werpt ook voor veel mensen de vraag op: waar hoort zo’n gesprek dan wel? Je antwoord kan zijn: niet in het parlement, maar er zijn genoeg mensen die het daar niet mee eens zijn, waarbij je blijft hangen in de problemen van een ethisch vraagstuk. Er zijn er die stellen dat juist omdat de vrijheid van meningsuiting absoluut is in de Tweede Kamer (niet vervolgbaar, ook al is dat juist omdat de gesproken meningen functioneel horen te zijn) dat dat juist de plaats is om afwijkende meningen te uiten, omdat er juist geen eisen worden gesteld aan een mening.

Het tweede probleem gaat meer over de praktijk en de prioritering van principes. Stel: je hebt iedereen overtuigd dat het een nastrevenswaardig principe is om ‘niet functionele’ (-mijn interpretatie- en pseudowetenschappelijke) meningen buiten het parlement te houden. Wie beslist dan welke mening er ‘hoort’ en welke niet, en wat gebeurt er als er -onverhoopt- dan toch een mening in het parlement komt die ‘niet hoort’? Laten we er in het goedaardigste geval vanuit gaan dat parlementariërs de wachter van hun eigen mond zijn: dat ze zelf prima in de gaten kunnen houden wat ze zeggen, wat ze niet zeggen, en of het thuis hoort in het parlement of niet. Maar daarbij geldt dat parlementariërs meerdere principes en doelen hebben die ze moeten zien te prioriteren. Eén daarvan is om ‘niet functionele’ meningen buiten het parlement te houden. Een ander doel is om zoveel mogelijk invloed uit te kunnen oefenen. En dat doen ze door meer zetels, en dat kunnen ze bereiken door omstreden uitspraken te doen in het parlement, ook al ‘horen’ die uitspraken daar niet.

Neem bijvoorbeeld die actie van Klaver. Een probleem die commentators en collega’s hadden was dat de route die Klaver gekozen had raar was. Omdat het niet mogelijk was om direct (enkel met tussenkomst door de Kamervoorzitter aan te spreken) met andere Kamerleden te discussiëren, had hij ervoor gekozen om dat via een vraag aan het kabinet te doen. De meeste commentators en collega’s hadden er geen probleem mee dat dit issue in de Tweede Kamer zou worden besproken -ze verwezen naar het Algemeen Overleg Discriminatie volgende week- maar de manier waarop Klaver dit wou agenderen. En misschien wil Klaver wel enkel in debat gaan met Baudet/Hiddema om dit soort onzin niet onweersproken te laten, maar er is ook een goede kans dat hij in ieder geval heeft meegewogen dat dit op termijn zetels kan opleveren (als het niet is omdat hij punten/zetels scoort door deze strijd, dan in ieder geval omdat hij zo niet in de vergetelheid raakt).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Prediker

Was jij niet voortijdig van de predikantenopleiding vertrokken en dus logischerwijs geen theoloog?

@25 Mispoes! Het doctoraaldiploma godgeleerdheid/theologie werd in mijn tijd ook uitgereikt door staatsuniversiteiten. De predikantsopleiding was onder hervormden een postdoctorale opleiding.

Van de drie is er dus hooguit één wetenschapper.

Menswetenschappen zijn óók wetenschappen. Tenzij je stelt dat enkel natuurwetenschap wetenschap is, maar indien dat zo is, snap ik niet waarom al die menswetenschappers zich nog druk maken om hun methoden zo uitgebreid te verantwoorden.

Maar ik heb nooit gepretendeerd wetenschap te bedrijven, wel dat ik een wetenschappelijke opleiding heb genoten en dus iets weet van hoe wetenschap wordt bedreven.

Marcel Hulspas besteedt zijn tijd evenmin met het bedrijven van wetenschap, maar met het beschrijven van wetenschap: de man noemt zich dan ook wetenschapsjournalist, geen wetenschapper.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Prediker

Ten eerste is het ethisch gebracht: die debatten horen niet thuis in het parlement.

@36 De ethiek komt om de hoek kijken bij het utilistische argument: je geeft zo juist een podium aan de opinies die je hoopt uit te bannen, waardoor zij breder ingang vinden. Overigens zeg ik niet dat het niet mag, maar dat je het niet zou moeten willen.

Jij zet daar een ander utilistisch argument tegenover: dat het Klaver de kans biedt om zich te profileren (met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld).

Daar zou ik tegenover willen dat dit een nogal cynische benadering is, en op de korte termijn gedacht: het kan best zijn dat Klaver zich hiermee in de kijker weet te spelen en zijn achterban in Amsterdam weet te mobiliseren, maar de keerzijde daarvan is dat je vermoedelijk wetenschappelijk racisme onbedoeld onder de aandacht brengt en normaliseert.

Want hoe stel je je dat debat voor, straks?

– ‘Ik vind het heel kwalijk dat een lid van het parlement wetenschappelijk racisme propageert. Is de heer Baudet afstand te nemen van de uitspraken van zijn collega, mr. Hiddema?’

– ‘Geenzins. Zoals ik steeds heb gezegd is dit een wetenschappelijke discussie. Laten wetenschappers die dan ook in vrijheid voeren.’

Wat is de indruk die de gemiddelde tv-kijker daar uit zal ontlenen, denk je? Spoiler alert: dat het wetenschappelijk legitiem is om rassen en volken naar IQ de rangschikken.

2. Ten tweede voer ik een functioneel argument aan: daar zijn parlementaire debatten niet voor. Dat is dus een argument als hetzelfde niveau als OR-vergaderingen zijn niet bedoeld om uitgebreid uit de doeken te doen hoe je vakantie is geweest, dus bewaar dat voor een andere gelegenheid.

Er zijn er die stellen dat juist omdat de vrijheid van meningsuiting absoluut is in de Tweede Kamer [..] dat dat juist de plaats is om afwijkende meningen te uiten, omdat er juist geen eisen worden gesteld aan een mening.

3. Het gaat er mij niet om dat je er geen afwijkende meningen zou mogen uiten, het gaat er mij om dat het niet de plaats is om pseudowetenschappelijke flauwekul te ontzenuwen.

Bovendien, ‘afwijkende meningen uiten’ is toch geen doel op zich? Was dat wel zo, dan zou men David Irving wel uitnodigen om zijn ideeën te komen bespreken voor een parlementaire commissie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Arjan Fernhout

@37: Mooi. Je kunt nu ‘Ruimte en tijd’ van wetenschapsjournalist Timothy Ferris gaan lezen en vervolgens in de spiegel gaan kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Lennart

@35: Vervelend heh, dat mensen niet meegaan met dramcampagnes die op de onderbuik werken ….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Igor

@40: Wat?

Reageerde je op mij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Tom van Doormaal

@7: ik ben bang dat je gelijk hebt, Prediker. Ik heb ook nooit gedacht dat een nazaat van Mussolini in de V.S. min of meer democratisch aan de macht zou komen.
Juist daarom bepleit ik het maken van onderscheid tussen de mannetjes en hun gebrek aan inhoud. De lege populisten vullen zich met alle kwaad dat wij hen toeschrijven. Dus:
– onbedaarlijk gelach;
– de leegte en amateurisme tonen;
– hopen op herlevend rationalisme.
En als het parlement mee wil in de discussie over schedelmeting, dan is er nog een leger van ’t Hekjes te mobiliseren, lijkt mij.
Maar ik ben ook bezorgd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 DeVrede

Menswetenschappen zijn óók wetenschappen. Tenzij je stelt dat enkel natuurwetenschap wetenschap is, maar indien dat zo is, snap ik niet waarom al die menswetenschappers zich nog druk maken om hun methoden zo uitgebreid te verantwoorden.

Eh, nee, Prediker. Theologie is géén wetenschap. Hooguit kun je zeggen dat het bestuderen van religie an sich wetenschappelijk kan worden aangepakt maar het bedrijven van religie is geen wetenschappelijke bezigheid.

Maar ik heb nooit gepretendeerd wetenschap te bedrijven, wel dat ik een wetenschappelijke opleiding heb genoten en dus iets weet van hoe wetenschap wordt bedreven.

Wat ik al zei: Die bijvakken zijn broedplaatsen van jewelste voor het DK-effect. Slechts één van de drie door jou aangehaalde posters is dus daadwerkelijk wetenschappelijk opgeleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Igor

@43: Als je denkt dat theologie ‘het bedrijven van religie’ is, kan je je misschien maar beter waardig terugtrekken uit deze discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Prediker

@43 Ik ben het met je eens dat theologie geen wetenschap is, in zoverre men de geloofsleer nader uitwerkt.

Maar theologieopleidingen zijn zoveel meer dan dat. Theologie namelijk een vrij encyclopedische, multidisciplinaire wetenschap met allerlei vertakkingen en subdisciplines in de antropologie, oudheidkunde, archeologie, middeleeuwse geschiedkunde, filologie en tekstanalyse in tal van talen, hermeneutiek, filosofie, godsdienstpsychologie, etcetera.

Om te begrijpen hoe de christelijke traditie vandaag de dag nog zeggingskracht zou kunnen hebben (wat de reden is dat kerken predikanten theologie laten studeren), zul je iets moeten weten van hoe die traditie zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld, hoe de bronteksten waarop de kerk zich baseert zijn ontstaan, welke achtergrond ze hebben, hoe ze door de eeuwen heen zijn uitgelegd en geherinterpreteerd, etcetera.

Dat wordt op Nederlandse universiteiten wel degelijk aangepakt met behulp van wetenschappelijke methoden. Nee, niet de natuurwetenschappelijke methode natuurlijk, maar dat geldt net zo min voor een vak als economie, geschiedenis of Russische letterkunde.

Dat jij denkt dat enkel wie de natuurwetenschappelijke methode bedrijft mag gelden als ‘wetenschapper’ is ook een standpunt natuurlijk. Vraag is dan wel: is geschiedkunde een wetenschap?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Lennart

@41: Yep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Lennart

@45:
“Dat jij denkt dat enkel wie de natuurwetenschappelijke methode bedrijft mag gelden als ‘wetenschapper’ is ook een standpunt natuurlijk.”

Waarbij de vraag opdoemt wat dan wel precies die natuurwetenschappelijke methode is …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Prediker

@46 Misschien kun je even ingaan op Igors punt, dat men om fascisme en fascistoïde ideologieën en politieke stromingen goed te bestrijden, men scherp in het vizier moet krijgen wat ze nu eigenlijk zeggen in plaats zich van stropoppen te bedienen.

En wel omdat dit laatste hen de kans geeft, zich tegenover de achterban als de onbegrepen slachtoffers te presenteren, die ten onrechte zwart worden gemaakt en in het beklaagdenbankje worden geplaatst:

..ik heb de indruk dat de kritieken maar al te vaak de plank misslaan, waardoor de positie van de verkeerd weergegeven fascisten natuurlijk alleen maar sterker wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Igor

@46: Wat Prediker zegt.

En: wat vind ik vervelend? Welke ‘dramcampagnes’? Wiens onderbuik?

Waar heb je het over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Lennart

@48: Ik ben op Igor’s punt ingegaan, maar misschien ging ik wat kort door de bocht.

Het is een misvatting om argumenten van populisten of racisten inhoudelijk te duiden. Die argumenten zijn niet inhoudelijk bedoeld. Ze hebben een andere functie. Ze werken niet omdat ze mensen overtuigen met feiten en redeneringen, maar omdat ze inspelen op emoties van mensen.

Ilya probeert discussie te voeren over “Race Realism”. Politiek gezien is dat onzin, want wat voor politieke consequenties wil je aan zo’n discussie hangen ? Stel, dat we uiteindelijk besluiten dat zwarten inderdaad een lager IQ hebben, wat betekent dat politiek gezien dan ? Kijk, wetenschappelijk gezien is het een hele interressante discussie, maar mensen als Baudet en Ilya onttrekken zich aan die wetenschappelijke discussie, want ze verzwijgen alle problemen die er zijn bij het vergelijken van IQ testen. Ze voeren geen inhoudelijke discussie, maar een politieke. Het hele doel van de discussie is om te laten zien, dat een bepaalde bevolkingsgroep minderwaardig zou zijn.

Daarom zie je populisten elke keer weer met dezelfde onzin komen. Het maakt niet uit hoe vaak die onzin weerlegd wordt. Er is iets dat het “truth effect” heet, en dat houd in dat mensen iets vanzelf gaan geloven als het maar vaak genoeg herhaald wordt.

Inhoudelijk op dit soort dingen ingaan kan contra-productief zijn, omdat dat dat effect versterkt. Maar goed, nu komen we op dingen waar ik eigenlijk een iets langer stuk over aan het schrijven ben, dus ik hoop dat je nog even geduld kan hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Igor

@50: Ok, ok, geen problemen mee. En ik zie nu hoe je door de inzet van de discussie mijn reactie verkeerd gelezen kan hebben (hoewel ik nog steeds niet snap wat ik nou “vervelend” zou vinden).

Maar, ten eerste, er valt echt wel wat meer over te zeggen over (neo)fascisme dan dat ze inspelen op angst en de overdrachtelijke onderbuik. Het conservatieve, nationalistische gedachtegoed heeft een lange traditie, en het waren echt niet alleen dommerikken die uit die hoek kwamen. (ik geef toe: zogenaamd wetenschappelijk gemotiveerd racisme heeft niet zulke geweldige papieren)

Dat terzijde, en ten tweede: ik stelde slechts dat áls je kritiek levert op de nieuwe fascisten, je dat beter kan doen zonder stromannen op te zetten. Want dat is pas echt contraproductief.

“Maar dat doen zij zelf ook!”

Ja, dat klopt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Kacebee

Dergelijke voorstellingen knopen naadloos aan bij de wens van Forum voor Democratie om Arabische en Afrikaanse immigranten zoveel mogelijk buiten Europa te houden

Bij de Arabische gaat het meer om hun aantoonbaar verderfelijke (islamitische) cultuur.

Maar dat IQ – het is toch geen schande het daarover te hebben? Er is een duidelijk verband tussen IQ en de kans van (maatschappelijk) slagen in het leven in een Westers land – sterker nog, dat is zo ongeveer de definitie van het getal. Als het je werkelijk geen zier kan schelen hoe het de immigranten in Nederland vergaat, selecteer dan op geen enkele manier op IQ of meegebrachte cultuur en accepteer met vreugde alle consequenties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Arduenn

Over een jaartje of wat is het vast heel normaal om rekolonisatie en de herinvoering van slavernij ter discussie te stellen in de kamer.

Baby steps

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Kacebee

@53: Intussen zijn we met zevenmijlslaarzen op weg naar een maatschappij waar het je de kop kan kosten als je bepaalde ongewenste feiten niet met enthousiasme ontkent.

Je moet niet steeds blijven hameren op dat sufgebeukte slavernij-aambeeld, Arduenn. Je staat met je rug naar het gevaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Igor

Er is een duidelijk verband tussen IQ en de kans van (maatschappelijk) slagen in het leven in een Westers land –

– Maurice de Hond, Emile Ratelband, Patrick Kluivert… Donald Trump.

:-)

Ik krijg trouwens de indruk uit de manier waarop je in bovenstaande post allerlei zaken door elkaar husselt dat je zelf ook niet rechts in de curve zit. Of was het laat, gisteren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Prediker

Bij de Arabische gaat het meer om hun aantoonbaar verderfelijke (islamitische) cultuur.

@52 Dat is niet zoals Ramautisering erover spreekt:

Je kunt iemand uit Syrië halen waar het gemiddelde IQ 84 is, en in Nederland plaatsen, waar het gemiddelde IQ 101 is. Die gaat dan inderdaad minder verdienen dan veel autochtonen. Maar is dat racisme? Nee, er is een verband tussen IQ en inkomen.”

Suggestie: je moet dus niet massaal mensen uit Syrië binnenlaten, want dan haal je een hoop mensen in huis met het IQ van analfabete dommeriken, en anderzijds moeten kleurlingen niet jammeren dat ze niet aan de bak komen omdat ze worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, want het ligt gewoon aan hun lage IQ.

Er is een duidelijk verband tussen IQ en de kans van (maatschappelijk) slagen in het leven in een Westers land…

IQ meet slechts hoe je het doet op een aantal cognitieve taken. Allicht zal iemand in een plattelandsdorpje in de middle of nowhere, zonder noemenswaardige scholing daar lager op scoren dan iemand die van kleuter af getraind is om in abstracte vormen patronen te herkennen en aan taalinterpretatie te doen.

De suggestie die Yernaz echter doet, is dat IQ intelligentie meet, at vaststaat dat sommige volken nou eenmaal gemiddeld intelligenter zijn dan andere volkeren, en dat je daarmee kunt verklaren waarom leden van etnische minderheidsgroeperingen in Nederland buiten de boot vallen. Het ligt niet aan discriminatie op de arbeidsmarkt, nee, het ligt gewoon aan hun lage IQ, want als je als individu een hoog IQ hebt (zoals Yernaz zelf natuurlijk), vind je altijd wel je weg.

Het is een mooi excuus om discriminatie op de arbeidsmarkt te wijten aan de inherente inferioriteit van etnische minderheden, en met een goed gevoel discriminatie obv vooroordelen aan de markt over te laten (en zo in stand te houden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 AltJohan

@Arduenn: Er zijn wereldwijd naar schatting meer dan 45 miljoen** slaven. Vaak zijn die in erbarmelijke omstandigheden.

Herinvoering van de slavernij? We kunnen ook opnieuw een discussie voeren over het opnieuw afschaffen van de slavernij.

** https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_slavery

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Lennart

@54:
” Intussen zijn we met zevenmijlslaarzen op weg naar een maatschappij waar het je de kop kan kosten als je bepaalde ongewenste feiten niet met enthousiasme ontkent.”

Ja, daarom zijn er ook zoveel mensen fel tegenstander van Baudet en zijn voorganger Wilders. De meeste Nederlanders willen absoluut niet dat een meteoroloog ontslagen wordt omdat hij weigert de menselijke invloed op het klimaat te ontkennen, bijvoorbeeld, of dat het onderwijs ideologisch gezuiverd wordt. Of neem dat aanklagen van iemand omdat ze een andere mening heeft … dat is niet de kant die we op moeten als maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 AltJohan

@Lennart: het gaat over haatzaaien** . Is niet netjes. Ik heb als eens mijn fractievoorzitter verloren aan een politieke moord en dat had heel veel te maken met demoniseren vanuit de linkse partijen.

** http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/baudet-komt-nieuw-schokkend-school-verhaal-leraar-noemt-fvd-een-stelletje-nazis-die-hij-niet-gaat-bespreken/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Lennart

@59:
“het gaat over haatzaaien”

Nee hoor, dat is de bekende oude truc om onder inhoudelijk commentaar uit te komen. Net als dat demoniseringsgedram waar we al meer dan 15 jaar lang op getrakteerd worden.

Heb je wel eens gehoord van Jo Cox, Gabrielle Clifford, Henriette Reker, en Anders Breivik ? Het spijt me zeer, maar het geweld komt tegenwoordig bijna exclusief van rechts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 AltJohan

@Lennart: Wilders staat al jaren op een dodenlijst, maar hij wordt sinds november 2004 goed beveiligd.

Dat is het probleem van links. Ze worden vaak niet goed beveiligd (Jo Cox). Ook bij de Noorse sociaal democraten was de beveilig slecht op dat eiland.

Dat zal ze nu niet meer gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Arjan Fernhout

@53: Of dat ontwikkelingshulp geen zin heeft omdat ‘ze’ verderop te stom zijn om voor de duvel te dansen. Die Ramautisering is een kwaadaardige kobold. IQ testen zijn niet cultureel neutraal te krijgen. In ontwikkelingslanden is een andere overlevingsstrategie nodig dan in kennismaatschappijen. Buikhuizen was 40 jaar geleden zo dom om te stellen dat succesvolle studenten uit ‘betere’ kringen komen. Als deze zo slim was geweest om te stellen dat er een relatie is tussen ontwikkeling (van IQ) en discursief niveau binnen het ouderlijk gezin was er niets aan de hand geweest. R. had net zo goed kunnen voorstellen om bijvoorbeeld fabrieksarbeiders in Nederland maar het stemrecht te ontnemen omdat het gemiddelde IQ te laag is.
Dat woord ‘gemiddelde’ is altijd gevaarlijk. Als R. stelt dat er een relatie is tussen IQ en inkomen, dan zijn de Amerikanen kennelijk intellectueel superieur vanwege het PPP. Tenzij je natuurlijk even naar de Gini kijkt. Die komt in de meeste staten in de VS overeen met landen in Afrika: dus oerstom (volgens R. dan).
Hoe kwamen die vluchtelingen overigens aan die duizenden om mensensmokkelaars te betalen? Kennelijk vanwege hun hoge IQ (volgens R.) Enzovoorts, enzovoorts …..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Kacebee

@56:

Allicht zal iemand in een plattelandsdorpje in de middle of nowhere, zonder noemenswaardige scholing daar lager op scoren dan iemand die van kleuter af getraind is om in abstracte vormen patronen te herkennen en aan taalinterpretatie te doen.

Daar kan ik twee dingen op zeggen.
1. Dit komt op hetzelfde neer: uit bepaalde streken kun je beter geen mensen naar Nederland halen, want ze komen tekort vanwege hun jeugd. Je kunt dan alleen nog hopen dat hun kinderen het beter gaan doen, maar
2. intelligentie wordt niet alleen door de omgeving bepaald maar ook door aanleg. Iedereen die niet ideologisch verblind is en enige levenservaring heeft, weet dit. Het is bovendien logisch, omdat genetica niet alleen het uiterlijk maar ook het innerlijk bepaalt. En tenslotte is dit verband door onderzoek aan tweelingen komen vast te staan.

Nu, wat van Thierry wordt gevraagd is of hij dit even wil ontkennen, opdat hij in de veilige armen van de politiek correcten kan worden gesloten. Hij vertikt dat, en dat is moedig, want het leven van een verklaarde racist is niet veilig en al helemaal niet prettig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Arjan Fernhout

@63: Mooie point-end controlled edoch achterhaalde fantasmagorie om Baudet alsnog gelijk te geven. Recent onderzoek wijst uit dat mijn ervaringen over het dynamische van het IQ een wetenschappelijke grond heeft. https://dekennisvannu.nl/site/artikel/Grillige-intelligentie-/5293

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 JANC

@63:

En tenslotte is dit verband door onderzoek aan tweelingen komen vast te staan.

daarop kan ik zeggen: Plaats dit onderzoek dan eens in een linkje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Kacebee

@65: Lees bijvoorbeeld het Engelstalige Wikipedia-artikel “Heritability of IQ” onder “Esitmates”. Dit soort artikelen kun je tegenwoordig heel gemakkelijk vinden met behulp van een service die bekend staat als Google.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 JANC

@66: Ik moet niks bewijzen. Jij stelt, jij bewijst. Wikipedia is geen bewijs. Tesamen met die sneer kan ik het samenvatten als: “veel geschreeuw, weinig wol”.

PS: Wikipedia kent alvast niet Esitmates: https://en.wikipedia.org/wiki/Esitmates

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Arjan Fernhout

@66: Mooi dat je in eigen link aantoont dat je net zo lui bent als Baudet:

Although the heritability of IQ for adults is between 58% and 77%,[5] (with some more-recent estimates as high as 80%[6] and 86%[7]) genome-wide association studies have so far identified only 20%-50% of the genetic variation that contributes to heritability.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Kacebee

@67: Jammer dat je in “Esitmates” geen tikfout kan zien.

Verder vind ik het heel flauw – hoewel ik niet anders had verwacht, eerlijk gezegd – dat je komt met “Wikipedia is geen bewijs”, terwijl je heus wel snapt dat ik daarnaar verwijs om te laten zien hoe makkelijk het is een eerste stap in die richting te zetten. Het artikel verwijst verder naar talrijke bronnen, die kun je naar hartelust raadplegen als je dat wilt. Maar je wilt het niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Kacebee

@68:

genome-wide association studies have so far identified only 20%-50% of the genetic variation that contributes to heritability

Zou je aan mij kunnen uitleggen wat dit precies betekent, en hoe dit jouw standpunt versterkt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Prediker

@70 Ik betwijfel zeer of jij de passage die Arjan Fernhout aanhaalt, wel begrijpt.

Vermoedelijk maak je namelijk dezelfde vergissing als de meeste mensen die lezen over de erfelijkheid van genen. Uit het NRC:

Genetici hebben vastgesteld dat intelligentie voor een deel erfelijk is. Dat betekent niet wat de meeste mensen dénken dat het betekent. De precieze definitie van erfelijkheid is de mate waarin verschillen tussen personen in een bepaalde populatie verklaard kunnen door worden door genen.

Als de erfelijkheid van intelligentie veertig procent is, betekent dat níet dat je veertig procent van je IQ aan je genen te danken hebt. Het betekent dat 40 procent van de intelligentieverschillen tussen personen aan genetische verschillen zijn toe te schrijven en 60 procent aan verschillen in de omgeving.

De erfelijkheid van een bepaalde eigenschap verschilt daarom per land, tijd en samenleving. De erfelijkheid van lichaamslengte bijvoorbeeld is in ontwikkelingslanden lager dan in westerse landen. Omgevingsfactoren, bijvoorbeeld of iemand ondervoed is geweest, kunnen daar beter verklaren waarom sommige mensen korter zijn dan andere. De relatieve invloed van genen is in het Westen veel groter.

Bron: Lucas Brouwers, ‘Intelligentieverschillen genetisch bepaald? Nonsens!’ (NRC, 9 februari 2018).

Het betekent niet wat de meeste mensen dénken dat het betekent. Laat dat maar even bezinken, want je maakt hierboven dezelfde interpretatiefout als de meeste mensen.

Je zou er verder goed aan doen de samenvatting van dat stuk in je oren te knopen:

Ineens gaat het politieke debat over ras en IQ. Bestaat zo’n verband? Nee, zeggen experts. „Dat idee is gebaseerd op drogredenen en foute conclusies.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Kacebee

@71:

Ik betwijfel zeer of jij de passage die Arjan Fernhout aanhaalt, wel begrijpt.

Nee, die begreep ik inderdaad niet. Daarom vroeg ik om uitleg.

Ineens gaat het politieke debat over ras en IQ. Bestaat zo’n verband? Nee, zeggen experts.

Het is vrij duidelijk dat deze experts zich hier laten leiden door de (on)wenselijkheid van hun conclusies. Het artikel in de NRC is behoorlijk gekleurd met passages zoals ”het is moeilijk voorstelbaar dat genetische aanleg voor hoge intelligentie zich zou beperken tot ‘witte’ mensen” en ”je kunt mensen niet indelen op basis van hun huidskleur”. Dat zijn stropoppen die in een wetenschappelijk bedoeld stuk niet thuishoren. Ronduit hilarisch vond ik de volgende: ”Anders gezegd: het maakt voor je IQ niet uit dat je ‘goede genen’ hebt als je in een achterbuurt opgroeit.” Ten eerste is het niet waar (in een achterbuurt kun je van een goed stel hersens zeker profiteren) maar die genen gaan heel duidelijk een rol spelen als de omstandigheden een hoog IQ tot volle wasdom laten komen.

Een aanschouwelijk voorbeeld maakt dat duidelijk. Huidskleur is deels erfelijk, als je met “huidskleur” bedoelt hoe iemand eruit ziet: wie nooit in de zon komt, wordt niet zo bruin als iemand die veel buiten is of veel onder de zonnebank ligt. Maar de aanleg is bijna 100% erfelijk. Roodharigen krijgen roodharige kinderen met nauwelijks pigment, homozygoot zwarten mensen krijgen kinderen met heel veel pigment. Met intelligentie lijkt iets dergelijks aan de hand, en die schijn blijft hardnekkig bestaan, hoe zeer men ook probeert met allerlei (overheids-) programma’s daar iets aan te veranderen. Die programma’s zijn er trouwens niet voor Chinezen. Ik vraag me af waarom…

De “experts” waar de NRC mee pronkt zijn wishful thinkers die de realiteit maar lastig vinden en zich in allerlei bochten wringen om niet het stigma “racist” opgedrukt te krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 DeVrede

@45:

Klinkt mooi, maar laten we de kerntaak niet vergeten hier: Mensen op te leiden tot predikant. En een predikant, da’s toch uiteindelijk een door de goegemeente betaalde verhaaltjesverteller. Wetenschappelijk schieten we er met z’n allen niks mee op.

Wetenschapsfilosofie, hermeneutiek, metaphysica, allemaal vakken die zich niet in een paar uurtjes bijvak laten uitleggen. Niet zelden bestuderen mensen soms jarenlang dezelfde werken (Kant’s KdrV) bijvoorbeeld, of Heidegger’s Sein Und Zeit) om dan te verzuchten dat ze het nog steeds niet begrijpen. Weer anderen volgen een paar van die bijvakken en denken dan dat ze er alles van afweten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 JANC

@72: Kortom, mensen met blauwe ogen zijn slimmer dan die met groene ogen. En mensen met grote oren en blauwe ogen zijn slimmer dan die met kleine oren en groene ogen. Want genetische aanleg. Flikker toch op man! Je kan niet kritisch nadenken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Inje R

@74:

Mooi samengevat, zeer accuraat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Igor

@72: … en nog steeds niet, zo te zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Prediker

Het is vrij duidelijk dat deze experts zich hier laten leiden door de (on)wenselijkheid van hun conclusies.

@72 Hoe kun je dat beoordelen als je je moet verlaten op Wikipedia-artikeltjes, die je bovendien zelf niet goed begrijpt?

Genetische aanleg gaat een rol spelen in populaties die in nagenoeg vergelijkbare omstandigheden verkeren. Dat betekent dus dat het sowieso betekenisloos is om intelligentieverschillen aan genen toe te schrijven in verschillende populaties.

Als ik een populatie vissers in een of ander dorp in de middle of nowhere in Brazilië een aantal testjes op abstract redeneren voorleg, komt daar vermoedelijk een lager resultaat uit dan wanneer ik dezelfde testjes voorleg in een achterstandswijk in Osdorp, en de kans dat de kinderen van ouders uit de hogere middenklasse gemiddeld beter scoren dan die twee andere populaties, is ook vrij groot.

Wat zegt dat over genetische aanleg? Weinig tot niks, want de omstandigheden zijn radicaal verschillend.

Sowieso vertellen wetenschappers die zich professioneel met genetica bezighouden, dat de mensheid dermate divers is, dat ‘ras’ sowieso al geen bruikbare biologische categorie is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 zmooooc

@77 Dat IQ-tests ongeschikt zijn om resultaten uit volstrekt willekeurige populaties te vergelijk bestrijdt niemand. Maar dat wil niet zeggen dat er geen verschillen bestaan; dat zou immers bijzonder onwaarschijnlijk zijn.

En als een serieus te nemen wetenschapper er al in is geslaagd om wel met zinnige cijfers te komen (bijvoorbeeld door adoptiekinderen te testen ofzo), dan gaat ie toch zijn handen niet branden aan de publicatie daarvan.

We hebben wel allerlei minder belegen onderwerpen getest. En daar zien we regelmatig correlaties. Het zou dan ook bijzonder onwaarschijnlijk zijn als dat voor IQ niet zou gelden. Sterker nog, het ligt hartstikke voor de hand; je moet immers als halfnaakt wezen wel een steekje los hebben om helemaal naar deze koude contreien te willen migreren… :p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 gronk

Ik snap Baudet’s probleem eigenlijk niet zo.

Hij zou toch juist willen dat als je gastarbeiders importeert, ze net slim genoeg zijn om hun werkinstructies op te volgen, maar niet meer dan dat?

Sterker nog: Baudet zou veel meer een probleem moeten hebben met hoogopgeleide kosmopolitische expats, omdat die de rest van nederland overvleugelen, in zijn optiek. Maar juist die mensen zitten vuistdiep in die ‘europese cultuur’ die hij zo bejubelt. Dus hoe zit dat nou?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Kacebee

@77:

Genetische aanleg gaat een rol spelen in populaties die in nagenoeg vergelijkbare omstandigheden verkeren.

Zou genetische aanleg niet altijd een rol spelen? Het zal alleen van de omstandigheden afhangen wat ervan terecht komt, ten dele, want wie doof geboren wordt krijgt onder geen enkele omstandigheid wat te horen.

Dat betekent dus dat het sowieso betekenisloos is om intelligentieverschillen aan genen toe te schrijven

Een doldwaze conclusie waarmee je jezelf tekort doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 JANC

@80: Men is volgens mij vrij ver in mensen die doof geboren worden weer te kunnen laten horen (cochleair implantaat).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Hans Custers

@78

Maar dat wil niet zeggen dat er geen verschillen bestaan; dat zou immers bijzonder onwaarschijnlijk zijn.

Ja, er zouden best verschillen kunnen zijn. Maar die verschillen zijn niet aangetoond en hoogstwaarschijnlijk onmogelijk te bewijzen. Bijvoorbeeld omdat de verschillen binnen groepen veel groter zijn dan tussen groepen. Een statistisch significant verschil zou dan alleen te vinden zijn als er twee groepen vergeleken kunnen worden die alleen op huidskleur of afkomst verschillen en verder helemaal vergelijkbaar zijn. Dat zou nog wel eens lastig kunnen zijn.

Zolang een goede wetenschappelijke basis ontbreekt is alles wat hierover wordt gezegd pure speculatie. Ik zie niet in wat zulke speculaties toevoegen aan het maatschappelijk debat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Kacebee

@82:

Maar die verschillen zijn niet aangetoond en hoogstwaarschijnlijk onmogelijk te bewijzen. Bijvoorbeeld omdat de verschillen binnen groepen veel groter zijn dan tussen groepen.

Dat is geen argument. Mensen van het Kaukasische ‘ras’ verschillen van heel licht tot heel donker, bij negers idemdito; toch kun je gerust stellen dat Europeanen gemiddeld een lichtere huid hebben dan Afrikanen bezuiden de Sahara.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Arjan Fernhout

@83: Ja, vanwege gebrek aan vitamine-D. Door minder zonlicht. Heeft niets met genen te maken.

 • Vorige discussie