De VVD heeft een prima alternatief voor Rutte als premier

COLUMN - Nee, het is nu niet aan de orde. Maar na april, de maand van de tegenmacht, die er niet kwam. De radicale ideeën bij nieuwsuur, die er niet waren. De inhoud waarover het moest gaan, wat zonder inhoudelijke onderhandelingen niet gaat. Drie maanden stilstand levert zomaar weer een reden om te beginnen over de positie van Rutte. En dan hoop je dat hij klaar staat in de coulissen. Al zit hij er vermoedelijk niet op te wachten. Dat mag geen beletsel zijn. Het hoeft ook geen vier jaar te duren.

De VVD heeft dus een uitstekende opvolger voor Rutte in huis. Niet Edith Schippers, of Jeanine Hennis-Plasschaert. Maar iemand die als minister-president voldoende autoriteit zou hebben om zich boven de partijen op te houden. En één van de zeldzame VVD-ers met moreel gezag. Bovendien iemand die wel raad weet met de voormalige bestuurspartij, die begint met de c van corruptie.

Hij gaat zichzelf niet op de borst slaan, daarom moeten anderen dat doen.

Ervaring

Zo is het best handig als een premier iets weet en begrijpt van belangrijke dossiers. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouw. Het is alweer even geleden, maar als staatssecretaris van VROM zat volkshuisvesting en stadsvernieuwing vier jaar lang in zijn portefeuille. Verder snapt hij als (voormalig) commissaris van twee woningbouwcorporaties waarschijnlijk ook hoe de sociale huursector is klemgereden. Dat helpt bij de herintroductie van een minister van Volkshuisvesting.

Milieu was toen ook één van z’n portefeuilles en niet de laatste keer. Want sinds 2019 is hij voorzitter van het adviescollege stikstofproblematiek. Ook een onderwerp dat zomaar weer de politieke agenda kan gaan domineren.

Tegenmacht

Verder heeft hij als minister van binnenlandse zaken en minister van bestuurlijke vernieuwing, maar vooral als voorzitter van de Staatscommissie Parlementair stelsel wel enige ideeën opgedaan over democratie en tegenmacht. Deze staatscommissie heeft een uitgebreid rapport afgeleverd met tal van ideeën, bijvoorbeeld over hoe je formeren wel kunt aanpakken.

En zijn kennis over democratie is theoretisch maar ook praktisch. Hij heeft ervaring op zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau.

Biden

Hij is trouwens, voor het geval u over z’n leeftijd gaat beginnen, een stuk jonger dan president Biden.

Vertrouwen

Aan z’n tongval kun je horen dat hij iets met Groningen heeft. En dat kan behulpzaam zijn bij het terugwinnen van het noordelijk vertrouwen in de politiek. En dan zijn we bij het onderwerp, waarmee vergeleken al het voorgaande in het niet valt.

Want naast Groningers weten de slachtoffers van de overheid in de toeslagenaffaire dat vertrouwen in de overheid geen vanzelfsprekendheid meer is. En geldt dat eigenlijk niet voor iedereen die de overheid in de pandemie heeft zien opereren?

En als je vertrouwen en integriteit in de politiek en bij de overheid van belang vind, dan wil je beginnen met een premier die daarvoor staat. Een premier die breed vertrouwen geniet en niet een premier die dat vertrouwen eerst moet zien terug te winnen.

NB. Hier vind u nog een steunverklaring

Reacties (1)

#1 Rigo Reus

Is hij nog steeds rookverslaafd, of is hij gestopt? Anders krijg ik hetzelfde als toen ik Obama op de foto zag met een sigaret: dat doe je toch niet als president/premier?