De veiligheid van meningsuiting

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Eén van de dingen die ik persoonlijk behoorlijk lastig vind in de discussie rondom Wilders en zijn film is het bepalen van mijn eigen positie. Enerzijds heb ik een behoorlijke hekel aan elke vorm van georganiseerde religie en zeker aan religies die andersdenkenden veroordelen of erger. Anderzijds heb ik een even grote hekel aan generaliseren en het op één hoop gooien van grote groepen mensen op basis van uiterlijkheden of (hopelijk slechts enkele) extremisten.

Ik heb absoluut niet de illusie de islam of de bijbehorende cultuur ook maar enigszins te begrijpen. Wat mij wel opvalt en ongerust maakt is het gemak waarmee in mijn ogen geweld als reactie op kritiek wordt neergezet. Wat mij nog ongeruster maakt is het feit dat ik niet zie hoe de meerderheid onder de moslims dat geweld afkeurt. Wanneer deze meerderheid het fundamentalisme met het bijbehorende geweld niet afkeurt, waar staan zij dan? Zijn ze bang zich uit te spreken? Vinden ze geweld acceptabel? Naast bovenstaande gebrekkige omgang met kritiek en het gemakkelijke geweld is daarnaast de manier waarop deze religie met afvalligen en vrouwen omgaat voor mij iets waarvan ik een heel ongemakkelijk gevoel krijg. Wat ook daarbij volgen mij weer het ergste is, is niet het feit dat het ooit zo in een boek is gezet, nee het is het feit dat naar mijn beleving een groot deel van de moslimgemeenschap deze praktijken al dan niet stilzwijgend goedkeurt.

Met bovenstaande verwarring kom ik tot de kern van mijn twijfels. Wat is Wilders? Een onnozele hals die toevallig een onderwerpje heeft gevonden waarmee hij kan scoren? Een gevaarlijke fascist die polariseert en niet zozeer tegenstellingen signaleert maar die juist zelf veroorzaakt? Of is hij de ziener van een kwaad wat wij nog niet kunnen of durven onderkennen? Kortom, is Wilders de moderne Nederlandse Churchill (maar ja was Churchill niet de man die in 1937 schreef dat de joden hun vervolging zelf in de hand hebben gewerkt?), een variant op Mussert of is hij de nieuwe Boer Koekoek?

Ik weet het niet! Wat ik wel weet is dat kritiek een inherent onderdeel van de vrijheid van meningsuiting moet zijn. Wat ik ook weet is dat belediging veelal een niet te objectiveren gevoel is en geen absolute werkelijkheid. Ik voel mij regelmatig beledigd door de opdringerigheid van diverse religieuze types en bewegingen, toch heb ik niet de neiging geweld te gebruiken. Dus ja, ik vind dat elke film of elk boek met elke mening over elk onderwerp gemaakt moet kunnen worden. En als die mening beledigend is voor het gevoel of de mening van een groep mensen dan is dat jammer, maar helaas. Leer er maar mee leven! Kom maar met een eigen boodschap!

Uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat ik waarschijnlijk die mensen of groeperingen die oproepen tot geweld of censuur, die geweld of censuur goedpraten, die economische belangen of gemakzucht belangrijker vinden dan elementaire rechten van burgers, die dingen zeggen als “hij had er toch om gevraagd” en die de ogen sluiten voor de negatieve aspecten van religies een stuk enger dan types als Wilders.

Waarschijnlijk heeft Benjamin Franklin één van de belangrijkste universele uitspraken ooit gedaan: “Wie de vrijheid opgeeft ter wille van wat veiligheid, is de vrijheid noch de veiligheid waard”. Deze uitspraak naar het heden vertaald, betekent volgens mij voor onze samenleving dat wij naast het begrip ‘vrijheid van meningsuiting’ ook het begrip ‘veiligheid van meningsuiting’ meer dan nu vorm moeten gaan geven. Het betekent ook dat we weer moeten leren begrijpen dat vrijheid, ook in onze samenleving, geen vanzelfsprekend recht is, maar een gegeven wat het waard is om bevochten en verdedigd te worden.

Daarnaast hoop ik voor de Nederlandse situatie dat onze politieke leiders (als je daar op dit moment überhaupt van mag spreken) weer uit hun holletje komen en stoppen met bijvoorbeeld het gelul over koopzondagen en weer gewoon aan het werk gaan met de echt belangrijke uitdagingen die onze samenleving en de wereld de komende decennia te wachten staan.

Reacties (58)

#1 larie

Brede blik, sterk stuk.

 • Volgende discussie
#3 Sigi

“Wat mij nog ongeruster maakt is het feit dat ik niet zie hoe de meerderheid onder de moslims dat geweld afkeurt.”

Wat ik me bij dit soor uitspraken altijd afvraag is wat stel je je daar bij voor? Dat iedere moslim ongevraagd zegt, nou moet je luisteren, dat geweld daar ben ik het niet mee eens hoor. Of iets dergelijks. Dat vind ik eerlijk gezegd nogal onzinnig. Ik keur veel dingen af die door mensen worden gedaan waar ik mee op een hoop gegooid zou kunnen worden. Moet ik dat ook continu afkeuren omdat er anders gedacht wordt dat ik het er mee eens ben? Nou nee, want ik ben geen moslim.

Daarnaast vind ik Wilders zelf ook iemand die oproept tot geweld en censuur. De pot verwijt de ketel.

De vrijheid van meningsuiting is volgens mij bedoeld om kritiek op de regering te vrijwaren van vervolging, niet om maar tekeer te kunnen gaan en raak te generaliseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Leopold

Heerlijk stuk en duidelijke analyse, erg sterk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Crachàt

Wat ik persoonlijk zeer vermoeiend vind is het oproepen tot ‘stoppenmet gelul en ècht iets doen’.
Ik verwijt met name een zeer tendentieuze vooringenomenheid bij deze ogenschijnlijk oprechte ‘bekommernis’.
Want iedereen, werkelijk iedereen die van enigszins goede wil is en is geweest, heeft geprobeerd en probeert daadwerkelijk iets te doen.

Het telkens weer terugvallen op de vaststelling dat er ‘niets gebeurt’ is niet enkel boertig en hautain tegenover de vele verwezenlijkingen die er wel degenlijk hebben plaatsgevonden, maar roept iets veel ergers op.
Want: met het vacuum wat ontstaat wanneer men blijft roepen dat er ‘niets gebeurt’ schept met ten eerste de verwachting dat alles veel erger is dan het is, en dringt men feitelijk aan op het soort draconische maatregelen die men blijkbaar niet durft benoemen maar blijkbaar des te liever uit te voeren.
Het is een consequentie van dat ‘daadwerkelijk iets doen’ die men maar eerst eens moet nemen, tesamen met ervan uitgaan dat iedereen echt wel begaan is met oplossingen zoeken.

Zoals die ‘grote meerderheid’ moslims die blijkbaar ook hysterisch moeten roepen en tieren dat er ‘daadwerkelijk iets moet gebeuren’ – misschien hebben die helemaal geen idee dat ze iets ergs moeten vinden, zoals blijkbaar de lemmingen aan de macht dicteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 ALO

@Deja
het feit dat ik niet zie hoe de meerderheid onder de moslims dat geweld afkeurt

Hoe zie je dat voor je? Wat is de meerderheid? Alle moslims, of alleen die in Nederland? En wat is een moslim? Waarom zie je niet dat er genoeg moslims zijn die dat geweld wel afkeuren? Of telt dat niet omdat dat geen meerderheid is? Of zijn dat geen echte moslims?

Waarom keuren de Nederlanders het geweld tegen homo’s niet af. Zie het incident op de Brunssummerheide. Of moeten alleen de Limburgers dat doen, of alleen die uit Zuid-Limburg. Waarom keurt de meerderheid van de voetballiefhebbers het geweld van voetbalsupporters niet af. Waarom moet er alleen met scherp worden geschoten als het Marokkanen zijn. Waarom nemen de katholieken geen afstand van ontoelaatbare handelingen van priesters met kinderen?

Waarom keuren Ephimenco, Hirshi Ali, Jami Elian enzovoorst Wilders niet af met een verklaring dat zij zich bewust zijn van het feit dat zij als het aan hem had gelegen nooit in Nederland zouden zijn toegelaten?

Waarom zie je niet dat het voor Wilders cs geen zak zal uitmaken als een meerderheid dat geweld wel afkeurt? Het geweld komt namelijk uit de Koran, zie Fitna. Voor hen is het alleen genoeg als ze hun geloof afzweren. Moeten ze dat dat doen voor jou?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 T

@Sigi

Vrijheid van meningsuiting is niet alleen bedoeld om kritiek op de regering mogelijk te maken, het is meer (of tenminste het zou meer moeten zijn). Jij lijkt er ook van uit te gaan dat de regering de enige bron van macht en of invloed is binnen een land of samenleving. Dat is onjuist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 MP

Koran->Islam->Moslims->Allochtonen

Dan nog even steggelen of half-allochtoon en kwart-allochtoon onder de categorie allochtoon vallen of niet, maar daar komen ze vast wel uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Noelaman Zeshandig

Het is inderdaad lastig waar je de grens moet trekken tussen reageren, en de wetenschap dat afkeur uitspreken een probleem doorgaans versterkt.

Zoals een Iraanse vriend van mij eens vertelde:
Eerst werden de mensen met het verkeerde geloof aangepakt, en wij stonden erbij, keken er naar terwijl ze om hulp riepen, en zagen dat we niets konden betekenen – dat het ons hooguit onze eigen kop zou kosten als we op dat moment in opstand waren gekomen – en dan hadden we helemaal niks meer kunnen doen. Vervolgens werden de homo’s te grazen genomen, en wij stonden erbij, keken er naar terwijl ze om hulp riepen, en hielden wederom onze mond. Tenslotte waren de intellectuelen aan de beurt, en we riepen om hulp, maar er was niemand meer om ons te hulp te schieten.

De moraal van het verhaal? Tsja, het blijft moeilijk – waar trekt men welke grens?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 DeJa

@3/@6: Eens, dat is erg moeilijk. Wat ik persoonlijk graag eens zou zien gebeuren is dat er (in Nederland om te beginnen) enquetes als deze gehouden zouden worden. Overigens mogen dit soort enquetes evengoed onder onze gristenbroeders gehouden worden. Het gristendom kent, als elke religie, ook zijn verzameling zieke klootzakken. Kijk
hier of
hier

@5: Volgens mij is mijn laatste alinea niet helemaal duidelijk. Wat ik onze politiek leiding verwijt is gebrek aan leidersschap in algemene zin met daarnaast eigen vormen van religieus extremisme wat zich op dit moment nog redelijk onschuldig uit in discussies over koopzondagen. Wat ik mis is visie over de echte uitdagingen en handelend vermogen.

@8: Que?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 HansR

Een irritant stuk.

Ik zie twee dingen:

1) Wat mij nog ongeruster maakt is het feit dat ik niet zie hoe de meerderheid onder de moslims dat geweld afkeurt. Deze zin en de omringende alinea impliceert vrij sterk de gedachte dat we dat in het westen wel doen. Die ontkenning dat het westen wel degelijk een gewelddadige samenleving is waar ook afkeurders van geweld wonen, vertroebelt blijkbaar de waarneming van de islamitische samenleving.

Een soort wij zijn vredelievender dan zij.

Ik heb al eerder uitgebreid hier en minder uitgebreid hier op dit weblog aangegeven dat onze samenleving helemaal niet vredelievend is. Het westen is gewelddadig en overheersend. Ieder die dat vergeet kan andere beschavingen niet juist beoordelen.

2) Wie de vrijheid opgeeft ter wille van wat veiligheid, is de vrijheid noch de veiligheid waard betekent niet dat we weer moeten leren begrijpen dat vrijheid […] geen vanzelfsprekend recht is, maar een gegeven wat het waard is om bevochten en verdedigd te worden.

Het betekent dat als veiligheid te ver wordt gedreven ter wille van de vrijheid [de vrijheid verloren gaat en] je die dan eigenlijk ook niet verdient.

Het is geen argument geweld te gaan gebruiken om vrijheid af te dwingen.
(en het is ook geen argument om privacy te beperken om vrijheid af te dwingen.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

@DeJa, Sigi en ALO: “Wat mij nog ongeruster maakt is het feit dat ik niet zie hoe de meerderheid onder de moslims dat geweld afkeurt.

Lastige hierbij is dat het wel degelijk gebeurd. Maar dat het niet nieuwswaardig is. Er is niks aan als iemand zegt geweld af te wijzen. Het is veel spannender als je alleen de geweldenaars aan het woord laat.
Ik denk dat ik maar eens een speurtocht ga doen naar alle stukken die wel verschenen zijn, maar nauwelijks aandacht kregen, waarin vertegenwoordigers van verschillende Islamitische stromingen aangaven het geweld af te wijzen en de aanhangers van het geweld als “slechte” moslims te bestempelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Steeph

In ieder geval één voorbeeld van mijn punt:
http://www.gulfnews.com/region/Egypt/10202019.html

Stond niet in de NL kranten volgens mij. Die pikten alleen de oproepen er uit die wel over geweld en boycot gingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 MP

@Deja

“Anderzijds heb ik een even grote hekel aan generaliseren en het op één hoop gooien van grote groepen mensen op basis van uiterlijkheden of (hopelijk slechts enkele) extremisten.”

Daar zeg je toch hetzelfde?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Tim

Is er wel eens een fatwa tegen een terrorist of terrorisme in het algemeen uitgeroepen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 zmc

@Steeph, #12: Die speurtocht heb ik de afgelopen week al uitgevoerd. Zonder resultaat. Ik heb geen reactie van een moslim op Fitna kunnen vinden die stelt dat hij/zij EN de Koran geweld categorisch afkeuren en dat de door Wilders aangehaalde koranverzen in het geheel niet de betekenis hebben die Wilders eraan geeft.

Ik heb me rot gezocht en gevraagd naar een dergelijke reactie naar aanleiding van Fitna en legio tegen-uitleggen gezien, maar geen enkele bevredigende kwam van een moslim. Men komt niet verder dan “Islam is vrede” of “Wij houden ons aan de Nederlandse wet”. Maar Fitna vereist behalve een dergelijke verklaring ook een uitleg, een uitleg wat die Koran-verzen die Wilders aanhaalt dan WEL betekenen. En het is met name dat vraagstuk dat onbeantwoord blijft. Tegelijkertijd noemt men Fitna wel een “oorlogsverklaring”, “begrijpt” men eventuele wraakacties, heeft men ontzettend veel kennis van geweld door Christenen maar durft men niet te stellen dat men geweld categorisch afzweert.

Nou weet ik ook wel dat Wilders uit zijn nek lult, maar het gebrek aan een dergelijke reactie vind ik zeer, zeer vreemd. Het doet me denken aan het stilzwijgen rondom Scientology. Wilders poneert wat verzen en claimt dat ze iets betekenen; hoe moeilijk kan het zijn om zijn betekenis te weerleggen? Het gebrek aan een dergelijke uitleg door een moslim, sterkt het vermoeden dat er een kern van waarheid in Fitna zat. Want reacties zijn er genoeg, maar eventjes simpel de strekking van Fitna weerleggen is er blijkbaar niet bij.

En wat betreft je link uit #13: valt het je ook op dat men een gewelddadige reactie blijkbaar vooral afkeurt omdat men er niet bij gebaat is? Waarom stelt men niet simpelweg dat het gewoon niet is toegestaan in de Islam, net als in de andere grote religies? Waarom focust men op de “beledigende” aard van Fitna en niet op het “feit” dat de inhoud volstrekt incorrect is? Ik blijf voortdurend het gevoel houden dat men om de zaak heen lult. Met als toppunt wel de tegenfilm van de AEL.

Desalniettemin wens ik je veel succes met je speurtocht!:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 ALO

@Deja.
Het is niet allen moeilijk maar je vergeet een ander aspect. Je zegt zelf dat je geen groepen mensen op basis van het handelen van enkelen op 1 hoop wil gooien. Maar dat doet jou oproep nou juist.

@Steeph. Kijk dat ook even naar alle geweld in de wereld dat niet aan een groep wordt toegeschreven. Kijk ook naar het melden van terrorisme dat niet eens waar blijkt te zijn. Zoals de kop in T. over de 3 van de erasmusbrug. Ook deze kop was te zien in Fitna. Over feiten gesproken.

@zmc
De soera’s zijn al gedebunkt op een jou beschreven wijze door VJ en van der Ven, de nederlandse moslim, bekend van het elfde uur.

Als mij iets wordt gevraagd om afstand te nemen voor handelingen van een ander, sla ik hem op zijn bek, Ik ben daar niet van gediend, Ik heb er niets mee te maken, ik ben niet verantwoordelijk. Waarom moslims dan wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 larie

Afstand nemen zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden om de Moskee te verlaten als er een meneer heel raar staat te praten.

Vroeg dat wel eens buiten een moskee in amsterdam aan een vriend waar ik op stond te wachten waarom dat nooit gebeurt..”dan beledig je de Islam” Ik weet dan niet wat ik dan moet denken en zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Share

De mensheid heeft geen doel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 larie

Terzijde..ik heb wel eens eerder hier mij afgevraagd waar er gesproken wordt, almaarweer, over islam en moslim enzo. Nooit lees ik hier eens een comment van iemand vanuit die invalshoek..waarom niet?

Stijn komt wel langs ondanks de soms pittige retoriek..toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Richard

Kent iemand hier een moslim?

Dacht ik al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 MP

Heeft de regering eigenlijk de boycot van Nederlandse producten in bepaalde landen al scherp veroordeeld? Het is toch van den zotte dat alle Nederlanders over een kam geschoren worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 larie

Velen…echt veel.

U stelt een vraag en komt met een antwoord..waar doet me dat toch aan denken;?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 larie

Ik kook en dacht..laat ik me eens even wenden tot de term ‘over een kam scheren” en waar komt google mee..C4 u’r self.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Maper

Eindelijk een discussie waarbij (volgens mij) de kern van de zaak begint vorm te krijgen. Ik ben geen islamdeskundige maar ik krijg wel het idee dat het een ‘alles of niets’ geloof is en dat mensen niet makkelijk gedeeltelijk afstand kunnen nemen van deze religie zonder het gevoel te hebben deze te beledigen, of van hun omgeving dit gevoel opgedrongen krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 zmc

@ALO, #17: Wat een agressieveling ben jij zeg, ongelovelijk.

Mij wordt als Nederlander bijvoorbeeld regelmatig gevraagd om afstand te nemen van bijvoorbeeld de akties van mijn land in Irak, als voorvechter van de vrije meningsuiting wordt mij regelmatig gevraagd afstand te nemen van de woorden van Geert Wilders, als atheist moet ik maar al te vaak uitleggen dat atheisten niet grote criminelen zijn en als software engineer neem ik regelmatig gevraagd of ongevraagd afstand van de praktijken van bepaalde collega’s. Volgens mij is het heel normaal om kritisch gevraagd te worden naar het handelen van mensen die handelen vanuit een ideologie, denkwijze of groepering die jij ook aanhangt. Dat is zelfs heel normaal, maar het valt pas op op het moment dat een goed antwoord ontweken wordt. Of op het moment dat je een klap op je bek krijgt van ene ALO.

En VJ is geen moslim, maar heb je een link naar van de Ven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 larie

Ho ho reageerder ALO is geen agresieveling….nuance zmc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 larie
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 MP

Je spreekt in raadselen Larie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 larie

Mijn comment was gericht aan Richard #21
niet aan jouw…je bent helder genoeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 hemaworstje

Vrijheid hé dat is gewoon iets wat je hebt en als je het kwijt bent is het je eigen domme schuld.
Je weet dat er mensen zijn die dat liever stelen dan geld.
Integratie en ruimtegebrek kán een beperking van de vrijheid opleveren (positieve diskriminatie) afhankelijk hoe je er tegenaan kijkt, jij mag van ons in het zwembad , maar dan wel in normale badkleding.
Maar afijn dat verhaal kennen we al sinds de bootvietnamezen de turken de suri’s en dan nu het midden-oosten.( gaap Wilders)
Persoonlijk heb ik meer last van de pruisen dan de moslims. ( wie schudt U het liefst een hand?).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Bismarck

@30: Ik denk dat Richard in gedachten het antwoord “ja” had ingevuld? De kans dat geen enkele Sargasso-reaguurder een moslim kent is immers waanzinnig klein (en bij dezen dus gereduceerd naar 0). Ik ben verder erg benieuwd wat Richard met die vraag wil zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 MP

@zmc,

VJ is geen moslim, Wilders wel dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 ALO

@zmc
Excuus. Dit was niet zo bedoeld. het was ook niet aan jou gericht. Het was een opmerking in het algemeen in het kader van de discussie. Ik had een lege regel gelaten. Blijkbaar niet duidelijk genoeg.

Ik blijf er wel bij dat ik de vraag ongepast vind. De gevraagde krijgt een onmogelijk keus. Hij is tegen de gedragingen maar ook als hij dit aangeeft hoort hij toch bij de groep. Antwoord geven maakt hem al verdacht.

Het artikel komt uit de VK van woensdag. Ik heb hem uit de onlinekrant gevist en nu in pdf op mijn laptop. Ik denk nog hoe ik dit bij jou krijg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Rik

Hulde!, goed stuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 zmc

@larie, #27: Ik counter een gebrek aan nuance altijd graag met een nog groter gebrek aan nuance – da’s weer gelukt:-P

@larie, #28: Aardig, maar geen antwoord op Fitna.

@MP, #33: Wilders toont aan dat we geen drol hebben aan koranlessen door niet-moslims, vandaar mijn vurige wens het van een moslim te horen.

@ALO, #34: Oh ok;-) Ik snap dat je de vraag “ongepast” vind, maar ik hou het toch liever op “ongemakkelijk”. De hele situatie is ongemakkelijk, maar hij zal er niet gemakkelijker op worden als we hem niet bespreken, sterker nog, is het niet juist dat gebrek aan inhoudelijke communicatie dat ervoor zorgt dat “antwoorden al verdacht maakt”?

Frappant overigens hoe Wilders’ verhaal zich uitsluitend afspeelt op internet terwijl het tegengeluid zich daar juist weer niet afspeelt en uitsluitend te vinden is op ouderwetse moeilijk toegankelijke media…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Bullie

En als Wilders nou wel een Koran had verbrand aan het eind van zijn filmpje? Zou hij dan zelf schuldig zijn aan gewelddadige reacties, zoals onze grote roerganger JPB poneerde in zijn rechtstreekse televisietoespraak over deze grootse crisis? Hoelang zijn die jongens van Monty Python eigenlijk ondergedoken geweest na Life Of Brian, of hebben die nog steeds bescherming? Een beetje lol trappen over Isa, potverdriedubbeltjes. Het moet niet knettergekker worden.
Van mij mag iedereen alles zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Heinz

Als ik als groep (in deze de moslims) mij in een samenleving de zwarte piet wordt toegeworpen voor daden die een enkele extremist op zijn geweten heeft, zou ik mij toch bedenken en op straat gaan en tegen deze daden protesteren. Dat mag ook in een vrij land. Laat uw stem horen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Ketelbinkie

@6: ik hoor moslims meestal niet spreken over ‘slechte’ moslims, maar dat het geen moslims zijn. Een subtiel maar niet onbelangrijk onderscheid. Je mag als moslim geen lelijke dingen over een broeder zeggen, dat omzeil je door hem simpelweg als niet moslim te bestempelen. Ik kan me een passage in een documentaire over NL Uruzgan soldaten herinneren, waarin een Nederlandse moslim soldaat geintervieuwd werd. Hij zei dat zijn vader tegen uitzending van hem naar Uruzgan was, omdat moslims geen andere moslims moeten doden. Zijn antwoord was dat de taliban geen moslims zijn. Een mooi stukje van hoe houd ik mezelf voor de gek. Maar het geeft wel aan dat er een grote mate van loyaliteit heerst in de Islam, die kritisch zelfonderzoek verhindert.

@17: die soera’s zijn niet gedebunkt. De meest gebruikte verklaring om er afstand van te nemen is om te zeggen dat die verzen golden voor die ongelovigen of Joden, in die specifieke situaties. Maar daar vallen wel wat kanttekeningen bij te plaatsen:
1. Gelijke situaties moeten gelijk behandeld worden in de Islam, en de koran en hadith worden daarom op minitieuze wijze bestudeerd om te bepalen hoe vandaag de dag gehandeld moet worden, op basis wat Mohammed toen deed. Die verzen worden niet voor niets nog steeds gebruikt in Moskeeen. Als ze echt niet meer geldig waren, dan hadden we daar al veel meer van gehoord.
2. Ook al zouden ze niet geldig zijn voor deze tijd, dan blijft staan dat Allah maar een agressieve oorlogshitser en Mohammed een warlord is met deze verzen. Weinig om trots op te zijn naar mijn mening.
3. Vraag jezelf af wat het met de psyche van mensen doet als ze voortdurend deze verzen te horen krijgen, lezen, of zelfs uit hun hoofd leren. Ik kan me niet voorstellen dat ze er een positief beeld van ongelovigen en joden aan overhouden. En de realiteit vandaag de dag bewijst dit naar mijn mening.

Tenslotte over afstand nemen van iets waar we geen direct verantwoordelijkkheid voor hebben: neem bijvoorbeeld slavernij, daar nemen we toch allemaal afstand van, ook al hebben we er niets meer mee te maken. We hebben er zelfs een monument voor opgericht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 S’z

Ofwel verleg je de horizon voorbij de polarisatie en werk je vanuit dat perspectief, ofwel ga je minstens voor hoofdzaak / bijzaak verhalen, en heb je het bv. over “ni pute ni soumise” agenda’s ipv over “hoofddoeken” ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Paul

Een goed begin, in eigen huis: ophouden met de politieke correctheid op deze en andere Nederlandstalige blogs, die een online debat over Wilders onmogelijk maakt.

Als je niet bereid bent om na te denken over wat er gaande is, en eist dat iedereen dezelfde politiek-correcte formules nazegt, dan is het bepalen van een standpunt onmogelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Steeph

@Paul: Vrij vertaald, als we niet jouw mening toegedaan zijn, is het een nutteloze discussie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 MP

Wat wil je horen Paul? Alle moslims het land uit of, alle allochtonen het land uit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Pepijn

Het feit dat men vaak als onderdeel van een groepering wordt beoordeeld is al erg genoeg. Je hoeft toch niet werkelijk ook nog eens alle foute uitspraken en standpunten van die groep te gaan weerleggen? Moslims hoeven helemaal geen afstand te nemen van ideeen van andere moslims. Ik ga toch ook niet de hele dag lopen verkondigen dat ik het oneens ben met Balkenende.

Verder: ik heb eigenlijk meer _last_ van christenen dan van moslims. Die laatsten hebben me nog nooit geprobeerd hun geloof te verkopen. Ook hebben ze me nog nooit op zondagochtend wakker gemaakt en proberen ze niet zo’n stempel om deze samenleving te drukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Blammeke

Paul
wtf politieke correctheid.
Als je hier iets wilt vertellen vertel je dat. Dat je mening niet door de meerderheid wordt gevolgd kan met politieke correctheid van die mensen te maken hebben maar das hun zaak. En hun mening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Blammeke

@Pepijn.
Dat alle moslims niet continu moeten lopen afstand nemen van de fouten van andere moslims is waar.
Daarentegen als er priesters zijn die in de fout gaan volgens de paus. Dan zal de paus hier afstand van nemen. Dat is zijn verantwoordelijkheid.

Zo mag je dus ook verwachten van de leidinggevende figuren van de moslimwereld dat zij geweld beginnen af te keuren. En dat hoor of zie ik ook nog altijd niet.

Servië houdt op dit moment niet zo erg veel van de EU. Toch zal je zien dat als één of andere Servische idioot een aanslag pleegt op het Europese parlement de Servische regering deze aanslag zal veroordelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 poetpiet

Wilders en Crazy Horse
monotheismen en meestvoudigheid

Een lang en ingewikkeld verhaal waarvan hier het eerste stukkie:

2 april 2008:
Een (spl)interkultureel knelpunt aankaarter en gave munt uit de knoop masseur beweegt zich in de spanningsvelden tussen terroristen, hun hormoonhuishuishouding abominabel onkundig voerend, maw, tussen de 2 vuren van treurigerwijs vrijheid in vaandel voerende staten enerzijds en de ‘dhimmertanen’ aan de andere.

De schrijfstijl (om van vormgeving maar niet te spreken) mag dan spottend overkomen maar bedoelingen zijn bloedserieus.
Wilders, laat ik daar kort over zijn, is een zionist …

….ik ben blij te kunnen melden dat 3 april, de volgende dag dus, de opinie pagina (13*) van het Reformatorisch Dagblad middels afgedrukt protest van Rabbijn Evers [Rector nl/Il Seminarium] jegens recent radio gesprek met Geert, mij noopt die (al jaren bestaande) indruk bij te stellen. Geert is toch niet zo eenzijdig en partijdig als ik tot nog toe dacht maar heeft consequent ook op bloeddorstige passages uit het oude Testament gewezen en daarbij christenen een met dat aan Koran lezers vergelijkbaar advies verstrekt: opdoeken die passages.

* Citaat (het kopje volledig): Oude testament hoeft niet worden herzien. Film “Fitna” volgende stap in marginalisering jodendom in Nederland. De opmerking van Wilder dat het OT vanwege de agressie vervangen moest worden door het Nieuwe Testament – als voorbeeld voor zijn pleidooi voor een nieuwe Koran – is kwetsend voor de joodse bevolkingsgroep, schrijft rabbijn mr. drs. R. Evers. De aanhangers van het OT hebben nooit dood en verderf gepredikt.

Piet: Nee, mischien niet, mischien hebben ze er stilletjes in een hoekje gniffelig en gespeeld boos aan zitten werken en ging het daarna als een troost en trots tijdens grote onderdrukking en onmacht van hand tot hand (en is sindsdien bron van wijze lessen over hoe makkelijk gevoelens zich aan omstandigheden aanpassen of iets dergelijks, zou goed kunnen) maar humor met doodsverachting (iets wat ze zeker met hun vroeger en nu weer naaste buren gemeen hebben … hoewel je je kunt afvragen hoeveel van de oorspronkelijk gediaspoorden genetisch ongewijzigd terugkeerden) of (betrekkelijk onschuldig) stoom afblazen in en vanuit kansloze positie, veranderde in een onschuld die toch des te betrekkelijk bleek naarmate nadragendheid rekkelijker, de grotere oorlogen van de afgelopen eeuwen brengen bijna stuk voor stuk het bewijs dat toendertijd stilletje een rekening geopend was die de halve wereldbol rondgezeuld werd. Is hier sprake van een groot geloof of diep trauma? Mij lijkt het nog het meest op een (echt of aangepraat doet er weinig toe) brok wrok dat 3000 jaar moest sudderen voordat het eindelijk de vele vijanden kon laten sidderen. Vijanden die zich ondanks vriendelijke glimlach niet zonder slag of stoot van huis en haard lieten ontdoen en er wel oog voor moesten krijgen maakten ze overal, dus tja, Saddam was gewaarschuwd en had Palestijnenhulp beter over een andere boeg kunnen gooien, permakultuur in Ur of zoiets bijvoorbeeld, maar dat terzijde want nauwelijks terzake. Palestijnen zijn anders dan Joden niet op schijnheilige maar voltijd en daadwerkelijk met hun oergronden verbonden, bijna op de vroegere roodhuidige manier die zoals bekend onroerend goed niet als verhandelbaar beschouwden.

lees verder
http://intellectjuweel.blogspot.com/2008/04/wilders-crazy-horse-monotheismen-en.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Richard

Wie van de pantoffelhelden hier durft er tegen een willekeurige moslim te zeggen dat hij de koran een ‘verouderd’ boek vindt?

Juist ja. Dat dacht ik al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 zazkia

@48 Welke mafketel springt er nu op de eerste de beste moslim af om te vragen of tie de koran een verouderd boek vindt? Dan ben je toch wel rijp voor een uh…
http://www.mentalhealth.com/drug/p30-h02.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Richard

Zazkia,

Ik neem aan: jij niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 zazkia

Wat zegtik nou?

Niemand loopt op de eerste de beste moslim-achtige af met de uit de lucht vallende vraag “is de koran verouderd?”
T past een beetje bij t idee dat je tegen moslims ongestraft de halve gare uit kan hangen en dan mag eisen dat ze daaraan meedoen.
“Hallo Buuf”, dat was ook zoiets. Schreeuwen naar de eerste de beste, Hallo Buuf!” en dan verwachten dat diegene onder de hoofddoek zo eloquent is om terug te zeggen “oh, u voert natuurlijk actie voor het begroeten van buren onderling? Maar u bent toch immers mijn buurvrouw niet? Eigen buren eerst?”

When in Rome, do as the Romans, als een moslim je terugzegt, “ben je nou helemaal, laat mij hier even rustig lopen, ga je moeder lastigvallen”, dan is tie goed geintegreerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Richard

Jij dus niet.

iemand anders wel?

Leuke zelfislamatie-redenering trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Willem

Verfrissende opinie, zeker voor Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 zazkia

Ik wil je weleens meenemen naar de Javastraat als je daar je actie wil beginnen met vragen aan willekeurige mensen of de Koran niet een verouderd boek is.
Dan trek ik een tshirtje aan met “ik hoor er niet bij” en dan film ik van een afstandje. Dat klinkt als goeje tv.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 eMphase

@48, Richard,
Even terzijde of ik dat aan een moslim zou vragen of niet, welk doel zou dat dan exact dienen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Paul

Een weblog is niet verplicht om reacties te plaatsen. Ik kan dan niet beletten dat jullie en andere bloggers mijn reacties op “Fitna” weghalen / in de spamfilter stoppen.

Maar dan moet je niet beweren, dat je voorstander bent van een open discussie of debat over de film, en de achterliggende problematiek. Dan moet je niet tot “dialoog” oproepen. Een rigoureuze politieke correctheid maakt per definitie een dialoog onmogelijk.

Ik zou mij niet over opwinden, als de houding hier niet typerend was voor de media in Nederland: ik heb bij alle ophef nog geen serieuze reactie gezien die ingaat op de sociologische werkelijkheid. De agressieve ontkenning, die hier ook af en toe zichtbaar is, maakt zelf deel uit van de sociologische werkelijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Plofkip

@ paul leg eens uit hoe die sociologische werkelijkheid er uit ziet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 herman van der helm
 • Vorige discussie