De schraalheid van wit links

Jolande Withuis beweerde vorige week dat het streven naar diversiteit slecht is voor vrouwen, aangezien het feministische doelstellingen ondermijnt. Diversiteit, stelt Withuis, was ooit bedoeld om een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in allerlei sectoren en niveaus van de samenleving voor elkaar te krijgen.

Volgens mij noemden we dat toen gewoon gelijke rechten of kortweg emancipatie, en kwam ‘diversiteit’ pas in zwang ver nadat de grondwetsherziening van 1983 zich uitsprak tegen alle vormen van discriminatie, of dat nu wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of anderszins was.

Withuis betreurt dat kennelijk. “Inmiddels hebben ook allerlei minderheden zich onder deze paraplu weten te scharen en omvat diversiteit nagenoeg eenieder die niet behoort tot de vermaledijde categorie ‘oude, witte, heteroseksuele man’. [..] ‘Diversiteit’ veegt niet alleen wezenlijke tegenstellingen onder het tapijt, het diversiteitsstreven leidt er ook toe dat mensen op verkeerde gronden een plaatsje onder de zon eisen (of krijgen) in plaats van op grond van hun kwaliteiten. Diversiteit is een valkuil.”

En waarom is het een valkuil? Vrouwen zijn in Nederland inmiddels evengoed opgeleid als mannen en zijn allang hun gelijken, dus je boet niets aan kwaliteit in als je meer vrouwen aanstelt. “Maar een bedrijfstop met meer ‘zwarte’, gehandicapte of transseksuele mannen gaat vrouwen echt niet helpen.” Een raar argument: alsof het tegengaan van racisme vrouwen zou moeten helpen. Withuis ziet zelfs niet in dat tenminste vrouwen van kleur daar baat bij kunnen hebben.

Ik ben het met haar eens dat diversiteit een amorf begrip is, en vaak wordt gebruikt om tegenstellingen te omzwachtelen. Eerder heb ik betoogd dat we te vaak doen alsof diversiteit uitsluitend neerkomt op gebrek aan kleur, en dat ‘streven naar diversiteit’ tegenwoordig een chique manier is geworden om toe te geven dat een organisatie of bedrijf eigenlijk gewoon akelig wit is.

Maar maakt dat het streven naar diversiteit nu echt tot een valkuil? De enige die daar met animo in dondert, is Withuis zelf. Want waar ze spreekt over vrouwen, is haar ondertoon: witte vrouwen. Ze heeft het over witte, heteroseksuele vrouwen zonder handicap. Ze doet het verder voorkomen alsof ‘gewone’ vrouwen, des mans gelijke – lees: wit, hetero, geen handicap – nooit bondgenoten vinden bij mensen van kleur, die niet hetero zijn, of mensen met makke.

Een paar dagen later kwam Eddy Terstall er achteraan, die op RTLZ pleitte voor een ‘beter’ links. “Ras, geslacht, geaardheid en opvattingen over het hiernamaals”: het deed er voor hem allemaal niet toe, en zijn progressief humanisten hadden altijd alles heel netjes en uit eigen eer beweging geregeld voor de underdogs. Of ze even wilden opzouten, met hun diversiteit.

Dat was het moment waarop ik dacht: zulk links – voor mij hoeft het niet.

Deze column van Karin Spaink verscheen eerder in Het Parool.

 

Reacties (38)

#1 Janos

Terstall links? Sinds wanneer? Ik heb zijn column, waar naar gelinkt is, geprobeerd te lezen, maar dat is niet gelukt. Ik kwam niet voorbij “D66 als linkse partij” en de stropop dat links niet meer bezig is met het bestrijden van ongelijkheid maar met ‘andere dingen’.

 • Volgende discussie
#2 okto

Vrouwen zijn in Nederland inmiddels evengoed opgeleid als mannen en zijn allang hun gelijken, dus je boet niets aan kwaliteit in als je meer vrouwen aanstelt.

Grote flauwekul, dit. Dit mag dan misschien gelden voor het algemene niveau, maar het is helemaal niet waar als je naar concrete disciplines kijkt. Neem theoretische natuurkunde, sterrekunde, wiskunde of veldbiologie. De geslachtsratio onder studenten daar is nog steeds in de richting van 10:1, dus als je daar meer vrouwen gaat aanstellen, ga je automatische preselecteren op vrouwen, en kies je dus puur op statistische basis meestal niet de beste. Dus gaat het ten koste van kwaliteit. Deze constatering heeft niks met sexisme te maken, maar is puur statistiek.

Het opleidingsniveau mag ondertussen van gelijke hoogte zijn, in de praktijk kiezen vrouwen of mannen in veel gevallen toch echt voor heel andere studies; en echt niet alleen bij “extreme” studies als theoretische natuurkunde. Kijk b.v. ook eens op de opleiding voor loodgieters of lassers. In de praktijk werkt dat dus zeker door in de geslachtsratio van beschikbare sollicitanten in veel beroepsgroepen. Bij scheve geslachtsratio´s daarin gaat voorkeursselectie altijd ten koste van kwaliteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jos van Dijk

Withuis’ uitsmijter lijkt me toch geen overbodige oproep aan iedereen die streeft naar meer diversiteit:

Laten we kortzichtigheid en gebrek aan inlevingsvermogen niet voor eeuwig vastleggen door mensen te reduceren tot hun stam, kleur, sekse of welk kenmerk dan ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 KJH

Ik weet niet wat ik treuriger vind: Karin Spaink ‘gewoon’ of Karin Spaink die willens en wetens mensen zand in de ogen strooit middels haar veel te rijk bemeten platform in de nationale media door slecht te lezen en nog slechter de meningen van anderen te presenteren.

De column van Eddy ging over hoe de linkerkant van het politieke spectrum was gekaapt geworden door cultureel marxisten ten koste van de focus op economische ongelijkheid.

Mevrouw Withuis legt gewoon de vinger op de zere plek van: voorrang geven op basis van niet ter zake doende kenmerken zoals kleurtje of geslacht is ook discriminatie en discriminatie staat nu eenmaal altijd haaks op waarlijke meritocratie – wie het ook doet en wat de intenties ook zijn.

Deze kritische meningen gelijk trekken en zuchtend je afkeren is a) appels met peren vergelijken en b) geen werkelijke inhoudelijke kritiek, maar alleen maar links snobisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@2: “Neem theoretische natuurkunde, sterrekunde, wiskunde of veldbiologie.”
Dat zijn ook disciplines waarin het zungelt van de banen in Nederland. Ik hoop echt dat jij beter weet dan dat het gaat om het zeldzame technische werk. Kijk gewoon eens in een willekeurige wat grotere instelling of bedrijf vanaf midden kader niveau (waar je gemiddelde rechten-, economie- of bedrijfskundestudent terecht komt). Daar is de man/vrouw verhouding verre van vergelijkbaar met die van de studentenpopulatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 [email protected]

@2:
Neem theoretische natuurkunde, sterrekunde, wiskunde of veldbiologie.

voor die 0,0001% van de beroepen waar deze disciplines een noodzakelijke vereiste zijn maken wij een uitzondering. zucht.

@3:
De column van Eddy ging over hoe de linkerkant van het politieke spectrum was gekaapt geworden door cultureel marxisten ten koste van de focus op economische ongelijkheid.

dan is het extra interessant dat Eddy naar mijn weten zich niet eerder uitgesproken heeft tegen economische ongelijkheid. lijkt vooral een stok om mee te slaan.

persoon die ogenschijnlijk geen fuck geeft om “de arbeiders” vindt dat “links” zich vooral moet richten op “de arbeiders” (die natuurlijk geen last kunnen hebben van discriminatie op grond van ras, godsdienst, sekse, gender).

@5: +1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Spam

Gelijke rechten is nog niet gelijke kansen. Gelijke rechten is slechts het absolute minimum aan menselijke beschaving. Pas als je dat hebt, kan je ook aan gelijke kansen werken. De kansen voor witte vrouwen in Nederland naderen langzaam die van de witte man. Voor andere groepen is een nog wat langere weg af te leggen.

Diversiteitsbeleid probeert kansen gelijk te trekken en heeft als bijkomend voordeel dat diverse teams vaak sowieso beter functioneren. Voor de groepen die in het verleden meer kansen hadden voelt diversiteitsbeleid vaak als het (onterecht en oneerlijk) afnemen van kansen. Een begrijpelijk en soms misschien ook wel terecht gevoel, maar ook een gevoel waar vrouwen, zwarten, gehandicapten, etc. in het verleden voortdurend mee werden geconfronteerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 okto

@5, @6: ik doe een hyperbool om mijn punt duidelijk te maken. De beroepen waarbij er een scheve geslachtsratio is onder de sollicitanten zijn er echt wel meer dan 0,0001% van de beroepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Analist

@8: doe eens niet dan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 [email protected]

@8: Het gaat trouwens niet om de scheve geslachtsratio an sich, maar om het verschil tussen het werkvolk en het management. Er zijn tegenwoordig weinig beroepen waar echt helemaal geen vrouwen te vinden zijn, maar dat geldt wel voor de bestuurskamers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mario

@4
“…middels haar veel te rijk bemeten platform in de nationale media”

Ach toe, gaan we even turven. Jij begint.

Hoevaak is Karin Spaink het afgelopen jaar bij programma’s geweest als Pauw, of knevelbrink (en verdere zelfkastijding), Nieuwsuur? Zembla? Iets van RTL? WNL, dan?

Toe, leg dat eens naast de vele onderbuikende uitingen (lees: braaksels) van types als Nanninga, Wierd Duk etc….nee, ik laat droeftoeters als Joost Niemoller verder buiten beschouwing.

Maar toe, laat die cijfers maar eens zien. Voor je verder stompzinnig roeptoetert.

TL;DR
Fuck off met je geneuzel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Mario

@4

“over hoe de -rechterkant- van het politieke spectrum was gekaapt geworden door cultureel marxisten”

FTFY – want louter ‘rechts’ grossiert in zelfaangeprate spoken en hun verhalen.

https://www.psychologytoday.com/blog/the-human-beast/201104/conservatives-big-fear-brain-study-finds

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 børkbørkbørk

@10: En daar maakt het niets uit, want daar gaat het maar om een paar banen. Als je wel vindt dat het uitmaakt hoeveel vrouwen er in de bestuurskamer zitten, moet je even uitleggen waarom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Kacebee

@10:

Er zijn tegenwoordig weinig beroepen waar echt helemaal geen vrouwen te vinden zijn, maar dat geldt wel voor de bestuurskamers.

Straatvegers: 95% is man. Loodgieters: 98%. Automonteurs: 98%. Parketleggers: 98%. Bouwvakkers: 99%.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bookie

Het probleem met diversiteit is dat vrijwel iedereen tot een minderheid behoort. Als kale autistische linkshandige blanke man behoor ik tot 3 minderheidsgroeperingen die in meer of mindere mate worden gediscrimineerd. Tot 2014 woonde ik in Amsterdam Nieuw West waar ik als blanke man tot een gediscrimineerde minderheid behoorde. Daar heb ik door te verhuizen wat aan kunnen doen. Aan de eerste 3 kan dat niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 analist

@14: lees bedrijven waar ik beroepen zei. en 5% vrouwen is ietsje meer dan helemaal geen, dat kan zelf jij uitrekenen. punt blijft dat bijvoorbeeld in de bouw – waar trouwens niet 1 maar 10 procent vrouw is – het management volledig uit mannen bestaat. sterker nog, zelfs in de typische vrouwensectoren – zorg, onderwijs – zijn mannen ook al in de meerderheid in het bestuur.

het gaat wederom om de scheve verhouding tussen wie het werk doet en wie de beslissingen mag maken. wie het werk doet is in toenemende mate vrouw maar de beslissers bijna uitsluitend man. dat vind ik gek en onwenselijk (want ik heb niet de illusie dat omdat ik een man ben andere mannen er mij wel tussen laten, in tegendeel).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Mozzarella

In de Scandinavische landen, die tot de meest gelijke landen ter wereld behoren, is de ongelijkheid in de man/vrouw verdeling bij veel beroepen een stuk groter dan je zou verwachten. Zelfs veel groter dan bij minder geëmancipeerde landen. Dit is de Nordic Gender Equality Paradox.

Zou het niet zo kunnen zijn dat er nu eenmaal genetische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, en dat daardoor bij toenemende vrijheid in een land die verschillen blijven bestaan, of zelfs duidelijker zichtbaar worden? Het zou een hoop verklaren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Spam

@17 Het gaat niet om gelijke aantallen, maar om gelijke kansen. Vooral op de plekken waar de beslissingen worden genomen zitten vooral oude, witte mannen uit rijke witte families. Individuen uit andere groepen die dat best zouden willen en kunnen komen voor dergelijke posities veel minder snel in aanmerking. En dat terwijl onder de oude, witte mannen op die posities nog aardig wat exemplaren zijn aan te wijzen waarbij de geschiktheid toch op zijn minst discutabel is.

Met diversiteitsbeleid kan je aan die ongelijkheid van kansen iets doen. En de organisatie profiteert er zelf ook nog van. Uit talloze onderzoeken blijkt dat eenvormigheid van het beslissend kader tot slechter bestuur lijkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 KJH

@6:

dan is het extra interessant dat Eddy naar mijn weten zich niet eerder uitgesproken heeft tegen economische ongelijkheid. lijkt vooral een stok om mee te slaan.

Volgens mij is de frequentie waarmee iemand iets aanroert niet een goede metric voor het belang dat iemand aan een bepaald fenomeen hecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Mozzarella

@18: Het gaat inderdaad om gelijke kansen en juist in de Scandinavische landen zijn die kansen het meest gelijk. En toch kiezen mannen en vrouwen in die landen voor verschillende beroepen! Dit ondanks decennialang beleid om het tegendeel te bewerkstelligen.

Het lijkt me niet erg waarschijnlijk dat er in deze landen meer ‘Oude Witte Mannen’ zijn die een eerlijke verdeling frustreren dan bijvoorbeeld in de veel conservatievere Baltische staten, waar een meer gelijke verdeling is.

Zou het misschien kunnen zijn dat geslacht niet louter een sociale constructie is, maar dat biologische factoren ook een rol spelen? En dat in een volledig vrije maatschappij mannen misschien eerder kiezen voor een technisch, en vrouwen eerder voor een sociaal beroep?

Ik kan je de documentaire Hjernevask (Brainwash) van harte aanraden. Hierin wordt de Nature/Nurture kwestie nader onderzocht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Krekel

Ik weet niet wat Terstall allemaal probeert te zeggen, maar ik heb zelf ook wel eens kritiek op die obsessie met vertegenwoordiging en ‘witte mannen’ bij mensen die ‘diversiteit’ bepleiten.

Daarmee bedoel ik niet dat diversiteit in vertegenwoordiging helemaal niet belangrijk is, ik wil ermee zeggen dat deze politiek zich blind staart op de spreekwoordelijke 1%.

Publicaties die zichzelf als links zien (en door anderen vaak ook zo gezien en genoemd worden) bepleiten dan bijvoorbeeld dat vrouwelijke actrices niet genoeg miljoenen dollars per film verdienen. Mijn stelling is dat als je standpunt neerkomt op ‘meer geld voor multimiljonairs’, dat je dan per definitie niet links meer bent, maar een perverse karikatuur ervan.

‘99%’ van de vrouwen, ‘mensen van kleur’, LGBT, etc. heeft er immers (misschien niet niks, maar wel) hééél weinig aan als Jennifer Lawrence en co. voortaan geen 15, maar 30 miljoen dollar per film vangen, dat er meer vrouwen en mensen van kleur Oscars winnen, het NOS-Journaal presenteren of in de directieraden van megacorporaties zitten, of dat Hillary Clinton of Thatcher in het Witte Huis of Downing Street zitten.

Wel iets natuurlijk, want om zich te ontwikkelen hebben jonge mensen inspirerende voorbeelden nodig, en tot nog toe hebben inderdaad alleen blanke heteroseksuele mannen daarover weinig te klagen … maar vergeet a.j.b. niet dat de spreekwoordelijke 99% – en dus ook en voorál minderheden – veel meer heeft aan een leefbaar loon, een goed sociaal vangnet, een goede gezondheidszorg en andere basisbehoeften, zoals niet-vergiftigd drinkwater.

Daar trekt dit perverse, door Goldman Sachs gesponsorde ‘links’ zich geen reet van aan. En onder die invloed grote delen van ‘links’ Nederland ook niet meer, die zich drukker maken om Baudet en Wierd fukken Duk dan om Rutte, Dijsselbloem de rest van de hellehonden die sociale rechten en voorzieningen nú aan het afbreken zijn.

Hoe dan ook, stem PvdD … best of both worlds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Spam

@20 Het gaat niet alleen om kiezen, maar ook om gekozen worden. In iedere organisatie lopen mensen rond die hartstikke geschikt zouden zijn voor een stapje hoger, maar die om de een of andere reden toch gepasseerd worden. Doorgaans omdat degenen die kiezen anderen beter in het plaatje vinden passen dat ze zich voorstellen bij de persoon die de functie moet vervullen. Dat plaatje is historisch gekleurd en iemand die in veel aspecten op jou lijkt, lijkt al snel geschikter dan iemand die er anders uitziet.

Met discriminatie of bewuste achterstelling hoeft dat niets te maken te hebben. Het is een volkomen natuurlijk proces dat alleen kan worden doorbroken door bewustwording en actief ingrijpen. En gelijke kansen bieden betekent uiteraard dat sommige mensen meer kansen krijgen dan voorheen en anderen minder. Ik begrijp dat dat vervelend is voor veel mensen uit de nog altijd bevoorrechte groep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 KO

Por que nos los dos.

We hebben inderdaad nog een lange weg te gaan qua vertegenwoordiging van vrouwen in de hogere echelons. Die onderrepresentatie is denk ik niet 100% nature, maar eerder nurture in mijn ervaring (incluis de nurture van de asymmetrie in carriere van man-vrouw stellen, zeker na ’t krijgen van kinderen).

Maar waar Terstall naar toe wil (dat de “SJW”(stroman) in de weg zit van ouderwets linkse onderwerpen) ervaar ik ook zeker, b.v. Bernie vs Hillary, etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Mozzarella

@22: In Noorwegen is er al tijden een vrouwenquotum voor directies. In Zweden hebben mannen en vrouwen gelijke rechten op zwangerschapsverlof. Ik kan me erg moeilijk voorstellen dat de grotere asymmetrie in de arbeidsverdeling in Scandinavië het gevolg is van meer achterstelling (bewust of onbewust).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Spam

@24 Gelijke rechten != Gelijke kansen.
En dat jij de dat niet kan voorstellen was mij al duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 KJH

@25: Gelijke rechten = kun je wetgeving van maken.
Gelijke kansen = kun je geen wetgeving van maken. Volkomen subjectief.

Sommige mensen verspillen liever niet al te veel tijd met luchtkastelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Mozzarella

@25: Volgens mij snap je inderdaad niet wat ik bedoel. Gelijke rechten betekent inderdaad niet gelijke kansen, en dat heb ik ook nooit beweerd.

Maar hoe komt het dan dat als de rechten gelijker worden, de uitkomsten ongelijker (zoals in Scandinavië)? Leg me dat maar eens uit als je het allemaal zo goed denkt te weten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 analist

@21: eens maar helaas toch een beetje een stropop
Publicaties die zichzelf als links zien (en door anderen vaak ook zo gezien en genoemd worden) bepleiten dan bijvoorbeeld dat vrouwelijke actrices niet genoeg miljoenen dollars per film verdienen.

tsja niemand *hier* zegt dat. dat in amerika gelijke rechten wordt verward met gelijke privileges tussen steenrijke mannen en vrouwen (beetje het Hillary Clinton verhaal) is treurig maar hier niet van toepassing

@19: wat een bijzonder moeilijke (“metric” poe poe) maar nikszeggende zin. wil je het nog een keer proberen?

Maar hoe komt het dan dat als de rechten gelijker worden, de uitkomsten ongelijker (zoals in Scandinavië)?

huh? de uitkomsten qua verdeling macht zijn toch gelijker in Scandinavie? zo is in Zweden bijna 50% van de 2e kamer leden vrouw waar dat maar 1/3 in NL is.

@23: Maar waar Terstall naar toe wil (dat de “SJW”(stroman) in de weg zit van ouderwets linkse onderwerpen) ervaar ik ook zeker, b.v. Bernie vs Hillary, etc.

dan vraag ik ook aan jou, is Terstall echt de aangewezen persoon om ons te vertellen wat “ouderwets links” is? volgens mij heeft die figuur zich nooit uitgesproken over klassiek linkse zaken en profilieert zich (in het verleden en nu) met “identiteitspolitiek” (islam, buitenlanders, nu diversiteit). ik vind het een gek verhaal dat iemand die zich met name uitspreekt over “culturele” issues, nu zegt dat het te veel over diezelfde issues gaat. begin er dan zelf niet over zou ik zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 QWERTY

@23:

Er zijn wel meer kenmerken en standpunten die zwaar ondervertegenwoordigd zijn. Boehoe, te weinig vrouwen in de kamer….Maar als er een referendum ergens over wordt gehouden boeit de uitkomst niemand. Misschien moet links daar eens iets aan doen dan zich blindstaren op kleurtjes en plassertjes tellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Analist

@29: Haha de rechtse huistrol gaat vertellen wat links moet doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Kacebee

@18:

Vooral op de plekken waar de beslissingen worden genomen zitten vooral oude, witte mannen uit rijke witte families. Individuen uit andere groepen die dat best zouden willen en kunnen komen voor dergelijke posities veel minder snel in aanmerking.

Deze weergave is in zo veel opzichten fout dat ik er niet aan ga beginnen, maar over de strekking één ding: ook voor meer dan 99% van de blanke mannen liggen die functies buiten bereik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 QWERTY

@30:

Er was een tijd dat links synoniem stond aan volkssouvereiniteit. Je weet wel, toen links nog links was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Bismarck

@32: Ik ben benieuwd, wanneer was “links” synoniem aan “volkssouvereiniteit”? En waarom is gelijke vertegenwoordiging daar mee op gespannen voet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Analist

@32: nee hoor. Wederom iemand aan de rechts-nationalistische kant van het politieke spectrum hoeft mij niet te vertellen wat links is. Links volgens linkse mensen is gelijke of op zn minst eerlijke verdeling van inkomen, kennis, macht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 QWERTY

@34:

Je zult wat vaker naar rechtse mensen moeten luisteren joh, daar steek je wat van op. Volkssouvereiniteit en het afbreken van instituties die de volkswil belemmeren zijn oude linkse principes afkomstig van de Franse revolutie. Als je dat nou eens koppelt aan jouw ‘eerlijk verhaal’, een soort armoedig links-denken voor de onwetenden, dan snap je ook beter hoe die eerlijke samenleving eruit kan zijn. Bijv, een eerlijke verdeling van macht hangt redelijk samen met het streven van volkssouvereiniteit. Nu snap ik dat tegenwoordig begrippen als volk of gemeenschap vies zijn bij links. Iets met wij-zij denken en het bestaan van grenzen. Bah, nationalisme enzo….Dat is voor domme mensen, die denken zo. Besmet door Thatcher. Zonder afgebakende groep geen solidariteit.

@33:

Zeker tot 1940 was dat zo. En waarom gelijke vertegenwoordiging daarmee op gespannen voet is? Geen idee, zeg jij het maar. Jij impliceert dat namelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Mozzarella

@28: huh? de uitkomsten qua verdeling macht zijn toch gelijker in Scandinavie? zo is in Zweden bijna 50% van de 2e kamer leden vrouw waar dat maar 1/3 in NL is.

Ik bedoelde hier de beroepkeuze. In Noorwegen zijn bijna alle verpleegkundigen vrouw en bijna alle ingenieurs man, ondanks allerlei campagnes om dit tegen te gaan. En het Noorse quotum voor vrouwen in directies zet ook niet veel zoden aan de dijk. Dit lijkt te komen door biologische factoren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 analist

@36: Ik bedoelde hier de beroepkeuze.

ah waar je spreekt over “gelijkheid” bedoelde je eigenlijk heel iets anders… duidelijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Mozzarella

@37: Hmm, de strekking van mijn betoog lijkt me eigenlijk wel vrij duidelijk…

 • Vorige discussie