De loze vergelijking van de SGP met moordende moslimfundamentalisten

[qvdd]

In het licht van deze historische ongelijkheid is het onzinnig om in de SGP een potentieel gevaar te zien. Maar de vrees dat conservatieve krachten de discriminatoire opvattingen van de SGP politieke ruimte kunnen bieden, is niet loos. Iemand zou premier Rutte eens moeten bijbrengen dat de rekbaarheid van zijn liberalisme inmiddels op is.

Nausicaa Marbe ziet het gevaar van een onzinnige vergelijking. Is de SGP het mindere kwaad dat  -in het licht van veel erger- op enige tolerantie kan rekenen? Kunnen de “moordende moslimfundamentalisten” gebruikt worden als excuus om daadwerkelijke discriminatie te vergoelijken?

 1. 1

  Goede opinie. Jammer dat je alleen dat stukje citeert. Maar begrijpelijk, want dit is GC, niet waar?

  bij mij resoneerde het volgende veel meer.

  “De orthodoxe christenen van de SGP zijn sinds 1918 politiek georganiseerd, maar het is hen niet gelukt van Nederland een theocratie te maken. Hun abjecte opvattingen over de rol van vrouwen en over homoseksualiteit werd door het weldenkende deel der natie beschouwd als een anomalie die bestreden moest worden, maar die beperkt en controleerbaar bleef. Een dankbare vijand, die door hun gewestelijk isolement geen grote problemen veroorzaakte en tegen wie het makkelijk ritueel aanschoppen is.

  Orthodoxe moslims daarentegen hebben een kortere geschiedenis in Nederland, hun opvattingen worden niet bezien als een deel van het eigen cultureel patrimonium. Ze zijn niet politiek georganiseerd, maar genoten decennialang de protectie van weldenkend Nederland, dat hun abjecte opvattingen over vrouwen, homoseksualiteit, afvalligen en ongelovigen bagatelliseerde onder het mom van respect voor ‘hun cultuur’. ”

  En dat is het probleem van ‘links’.

  Verder is mevr. Marbe waarschijnlijk de enige Nederlander die nog gelooft dat de VVD principieel liberaal is. De belangen van de VVD liggen in schijf 4, €54.368 en hoger. Zij werkt op basis van de beste aanbieding.
  CDA, PvdA, D’66, PVV, SGP. Maakt niet uit, wie het beste biedt die krijgt de VVD.

  Het CDA is ongeveer hetzelfde, maar zij azen vooral op de (post-)politieke funkties an sich. De SGP wilt koopzondagen en blasfemie verbieden en, vooral, de vrijheid van onderwijs veilig stellen.

  Als mevr. Marbe progressief-liberale politiek wilt, dan moet ze naar D’66 kijken.
  De VVD maakt gewoon haar beloftes waar.

 2. 2

  “dat hun abjecte opvattingen over vrouwen, homoseksualiteit, afvalligen en ongelovigen bagatelliseerde onder het mom van respect voor ‘hun cultuur´”

  Is dat zo? Was dat ‘bagatelliseren’ niet deels gelijk aan de beginwoorden van deze alinea: het gaat over orthodoxe moslims. Het gaat niet over alle moslims en al helemaal niet over alle Turken en Marokkanen. Daarnaast kan vast worden gesteld, dat in de jaren zestig onze rechtse roomsliberale regeringen er bij de gastarbeiders juist op aandrongen om de eigen cultuur te behouden, zodat zij terug naar huis zouden gaan. In die eigen cultuur komen dit soort opvattingen over homo´s en vrouwen wijdverbreid voor, en niet alleen onder moslims, maar onder iedereen in een vergelijkbare situatie. Waarom zouden we dat een links probleem noemen, wanneer rechts dat juist aan heeft gemoedigd (wat het op zijn minst een probleem van iedereen maakt)? En dat links ooit orthodoxe islamitische opvattingen over afvalligen of ongelovigen heeft gebagatelliseerd, daar geloof ik helemaal niets van.

  Laat ik het zo zeggen: er wordt vaak net gedaan alsof links meer begrip heeft getoond voor islamieten dan voor christenen, maar daar is niets van waar. Dat is niet meer dan een indruk, die na jarenlange propaganda van rechts nu door velen als ‘waarheid’ wordt gezien, maar waar geen bewijzen voor zijn.

  Of iig geen bewijzen, die aantonen, dat links hierin meer schuld draagt dan rechts, want als ik aan de andere kant kijk naar de laatste discussie over wel of niet onverdoofd slachten, dan blijkt er links en rechts nog steeds grote sympathie te bestaan voor orthodoxe religieuze opvattingen, waarbij het dierenleed gebagatelliseerd wordt uit respect voor ‘orthodoxe culturen’ (hoewel ik denk, dat dat respect veel minder zou zijn, wanneer alleen moslims onverdoofd zouden willen slachten).

 3. 3

  Leuk stukje wel om te analyseren.

  Enerzijds:

  [Orthodox Christendom is] door het weldenkende deel der natie beschouwd als een anomalie die bestreden moest worden, maar die beperkt en controleerbaar bleef. Een dankbare vijand, die door hun gewestelijk isolement geen grote problemen veroorzaakte en tegen wie het makkelijk ritueel aanschoppen is.

  We voelen mee met de SGP.

  Anderzijds:

  Orthodoxe moslims daarentegen […] genoten decennialang de protectie van weldenkend Nederland, dat hun abjecte opvattingen over vrouwen, homoseksualiteit, afvalligen en ongelovigen bagatelliseerde onder het mom van respect voor ‘hun cultuur’. […] Het linkse politieke establishment heeft lang geen afstand durven nemen van deze aberratie en rechts greep niet tijdig in.

  Orthodoxe Moslims zijn niet zielig, integendeel.

  Het is deze tegenstelling waarmee ze haar conclusie rechtvaardigt. Hmmm… Ik denk dan, hoe zou het zijn als het anders was, als bijvoorbeeld de SGP wel een grote partij was geweest met veel invloed, hoe zou Nederland er dan uit gezien hebben. Helemaal zo moeilijk is dat overigens niet om je voor stellen want er zijn wel degelijk gewesten (om haar term te gebruiken) waar deze Orthodoxe Christenen het voor het zeggen hebben. Zou Nausicaa Marbe zich daar wel thuis voelen?

  Ook is er nog een punt: het gaat niet alleen om geloof maar ook om cultuur. De cultuur van de Pashtuns in Afghanistan is heel anders dan die van de Mannenbroeders in onze gewesten. Het zijn gewoon onvergelijkbare grootheden.

  Daarnaast staat het verhaal vol met allerlei goedkope uithalen naar ‘links’, dat maakt de verdediging er natuurlijk ook niet sterker op. Dit is meen ik toch echt een rechts kabinet.

 4. 5

  Vaak wordt in het publieke debat rondom de aanwezigheid van migranten en hun nakomelingen het als wapen gebruikt : zij (de moslimmigranten) kennen geen gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Zij moeten zich aanpassen. Daar moeten wat inburgeringscursussen met examens tegen aangegooid worden. Examens met vragen over hoe het in Nederland er aan toe gaat, oa met betrekking tot man-vrouwverhoudingen. Alleen daar is de oer-Hollandse SGP dus en niet te vergeten de vele kerken. En een pijnlijke recente geschiedenis van automatisch ontslag van vrouwen bij het huwen, de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen, het niet bestaan van verkrachting binnen het huwelijk etc. Dat past niet in het plaatje, dus daar zal de immigrant niet mee worden geconfronteerd.
  Trouwens de zogenaamde protectie van links tegenover orthodoxe moslims is larie. Orthodoxen welke denominatie ook genieten beschermen binnen de rechtsstaat.

 5. 6

  “Maar de vrees dat conservatieve krachten de discriminatoire opvattingen van de SGP politieke ruimte kunnen bieden, is niet loos.”

  Zoals wel vaker met Nausicaa Marbe heb ik geen idee wat ze met een zin als deze wil zeggen.

  Welke conservatieve krachten?

  Daar stoort ik me dus continue aan bij Marbe: schimmige verwijzingen, halve suggesties, half-afgemaakte redeneringen, hink-stap-sprongen waarbij de logica ontbreekt – en dat gaat dan door voor diepzinnig. Want ja, mensen kunnen het niet volgen, dus dan zal het wel diepzinnig zijn.

  “Maar wat een heldere ontmaskering lijkt van hypocrisie, is dat allerminst. Zulke provocaties leggen troebele pijnpunten op het terrein van integratie bloot. Religiekritiek die zich richt op vrouwen- en homodiscriminatie, is pragmatische kritiek die oplossingen zoekt. Vanuit de positieve gedachte dat gericht beleid zulke discriminatie kan stoppen. Helder.”

  Hoe de fuck kom je van zin 1. naar zin 2.? En wat heeft zin 3,4 en 5 te maken met zin 1. of 2.?

 6. 7

  In het licht van deze historische ongelijkheid is het onzinnig om in de SGP een potentieel gevaar te zien

  In het licht van de geografische en historische ongelijkheid tussen Nederland en Afghanistan/Iran/Saoudi Arabië is het even onzinnig (of even zinnig) een potentieel gevaar te zien in orthodoxe Nederlandse moslims.

  Kunnen de “moordende moslimfundamentalisten” gebruikt worden als excuus om daadwerkelijke discriminatie te vergoelijken?

  Dat gebeurt nu al. Waar vroeger van links tot rechts consensus was, dat het vrouwenstandpunt van de SGP abject was, en dat dat tegen de geest van onze wetgeving in gaat, wordt tegenwoordig de nadruk gelegd op het feit, dat we de SGP standpunten al zo lang gedogen.

  M.a.w. zo lang we verschillen blijven maken tussen orthodoxe fundamentalisten van verschillende geloven, dan zullen alle fundamentalisten naar die verschillen blijven wijzen als rechtvaardiging voor hun eigen abjecte standpunten. Wie dus (volgens mij terecht) het vrouwen en homostandpunt van orthodoxe Nederlandse moslims aanvalt, zal moeten erkennen, dat de SGP hetzelfde soort standpunten aanhangt, dat ook aanvallen en dat niet bagatelliseren door naar bestraffingen en staatsvormen in verweggistan te wijzen, waar de Nederlandse orthodoxe moslims net zo veel invloed op hebben als de SGP op de vrouwen of homostandpunten van de regering van Malawi.

 7. 8

  @pedro

  Ik weet niet waar jij woont. Maar ik ken tenminste twee gevallen van eerwraak in Nederland onder moslims. Het is niet alleen iets wat in Afghanistan gebeurt.

  Een vriendin van mijn tante was vermoord (dolksteek) omdat ze ongehuwd zwanger was geraakt in Gelderland. Relatief humaan als je kijkt naar:
  Een meisje in mijn straat heeft een fles benzine over zich heen gekregen en is daaraan overleden, ook eerwraak.

  En dan is er nog altijd Theo van Gogh.

  In Nederland! Maar niet in Staphorst.

  En dan nog die mensen die met Boerkas rondlopen (ook eentje in mijn straat). Dat zijn geen refo’s. Die zie ik ook wel op zondag met hun zwarte kousen en hoedjes. Maar ik kan zowel hun gezicht als hun haar zien. En door de week zijn het normale mensen.

  Aantal eerwraak in Nederland anno 1960: 0
  Anno 2011: >0

  Dan liever de SGP.

 8. 9

  @Hein: eerwraak is niet islamitisch en komt ook in de bijbel voor (II Sam. 13). Lang niet alle orthodoxe islamieten keuren eerwraak goed en in Staphorst zijn er genoeg orthodoxen, die hun kinderen slaan in gevallen waar mensen uit veel minder ontwikkelde gebieden dan Nederland voor nog net iets drastischer methodes kiezen.

  BTW: 2 gevallen in hoe veel jaar onder hoe veel moslims? Is dat voldoende om alle orthodoxe Nederlandse moslims over één kam te scheren? Zijn ook alle donateurs van Greenpeace moordenaars omdat Pim Fortuyn door een milieuactivist is vermoord?

 9. 10

  @8 Er gebeurt iets te veel in jouw straat, allemaal onder anonimiteit.
  Eerwraak heeft niks met orthodoxie in de islam te maken: binnen de jezidische gemeenschappen in Duitsland gebeurt het ook bijvoorbeeld.

 10. 11

  Ik noemde 2 gevallen (in 10 jaar) en dat is alleen wat ik persoonlijk ken.

  Je moet de KLPD maar vragen hoeveel het er in totaal in Nederland zijn.
  En dan moet je je afvragen of de officiële cijfers wel kloppen.

  Van dat geval met benzine weet ik dat de dader niet officieel is veroordeeld voor eerwraak, het is ook niet door het OM als motief aangeduid. Maar iedereen weet dat het eerwraak is.
  Waarschijnlijk is het hetzelfde met dat ander meisje, gewoon veroordeeld voor moord.

  Wat er in de koran of bijbel staat is relevant, maar het belangrijkste zijn de daden.

  En de SGPers slaan hun kinderen? Is dat zoiets van Joden drinken het bloed van onze kinderen? Gewoon een loze beschuldiging?

  Voorzover ik weet zijn de SGPers niet bekend als risicogevallen bij de kinderbescherming. En ik ga er van uit dat de kinderbescherming haar werk goed doet.

  Het blijft een loze vergelijking. De enige overeenkomst tussen de SGP en de moslimfundamentalisten is dat ze zeer religieus zijn, maar dat is hun goed recht en gaat ons niets aan.

  Wij moeten kijken naar strafbare feiten en dan zie je wel een duidelijk verschil tussen die twee groepen.

 11. 12

  @10 Tsja, kan ik er wat aan doen dat ik in een straat vol sociale huurwoningen woonde.

  Ik blijf liever anoniem. Maar als je googelt op eerwraak+Nederland, dan zul je zien dat het wel voorkomt.

  Elsevier: “Jaarlijks hebben er tussen de vier- en zeshonderd eerwraakgerelateerde incidenten plaats in Nederland. Per jaar komen er dertien mensen, veelal vrouwen, door om het leven.”

  Turken, Koerden (vriendin van mijn tante was Koerd), Marokkanen, Irakezen en Afghanen (meisje met benzine was Afghaans).

  Of het nou toeval is dat deze mensen ook Islamitsch zijn of niet kan mij persoonlijk niks schelen.

  Maar de correlatie tussen eerwraak en Islam is er duidelijk wel. En die tussen SGP en eerwraak duidelijk niet.

 12. 13

  Of het nou toeval is dat deze mensen ook Islamitsch zijn of niet kan mij persoonlijk niks schelen

  Het kan je duidelijk wel schelen, want je maakt het onderscheid tussen hen en de SGP.

  En de SGPers slaan hun kinderen? Is dat zoiets van Joden drinken het bloed van onze kinderen? Gewoon een loze beschuldiging?

  Nee hoor, dat kun je ook internet vinden. Als jij denkt, dat alle streng gereformeerde meisjes zo maar mogen kiezen met wie ze verkering hebben, ben je erg slecht geïnformeerd over die zaken. Erg karikaturaal trouwens weer hoor, om er meteen weer bloed drinkende joden bij te slepen, en om net te doen alsof ik het over alle SGPers had, terwijl het argument slechts was, dat soortgelijke ideeën onder sommige streng gereformeerden net zo goed voorkomen als onder sommige streng gelovige moslims, maar dat het in beide gevallen om een kleine minderheid van de groep gaat, en dat het in beide gevallen belachelijk is om daar de gehele groep voor verantwoordelijk te stellen.

  Maar de correlatie tussen eerwraak en Islam is er duidelijk wel

  Nee, die is er niet. Er is een correlatie tussen eerwraak en gebied van herkomst. In die gebieden leeft eerwraak onder mensen van alle geloven en is niet typisch islamitisch. In het katholieke Zuid Italië leeft dat idee op sommige plaatsen ook nog steeds. Daar is dat geen katholiek probleem, net zo min als eerwraak een islamitisch probleem is.

 13. 14

  PS: mijn eerste alinea had ik eigenlijk achterwege kunnen laten, want je spreekt je zelf al tegen…

  Of het nou toeval is dat deze mensen ook Islamitsch zijn of niet kan mij persoonlijk niks schelen.

  Maar de correlatie tussen eerwraak en Islam is er duidelijk wel

  Als het je niet kan schelen, hoef je de correlatie niet te noemen. Het is een zelfde soort onzinnige correlatie als de correlatie, waarmee sommige ‘wetenschappers’ in de jaren 60 in de VS tussen negers en domheid probeerden aan te tonen (het feit, dat negers minder goede studieresultaten haalden had veel meer met hun sociaal economische status dan met hun huidskleur te maken).

 14. 15

  In Marokko is er geen eerwraak; daarom is ook het begrip eergerelateerd (en niet eerwraakgerelateerd) geweld geïntroduceerd. Dat is niet hetzelfde als eerwraak wat op moord of poging tot moord neerkomt. In Marokko is geen sprake van eerwraak in de exacte betekenis van het woord.
  Ik heb geen probleem met het begrip eergerelateerd geweld maar wat iedereen moet wel in zijn of haar achterhoofd moet houden is dat eergerelateerd geweld een heel ruim begrip is. En ik vraag me of sommige vormen van huiselijk geweld in Nederland ook niet daaronder vallen. Het gaat toch vaak van: er is geweld in allochtoon gezin ; dus dat kan wel eens eergerlateerd zijn. Bij autochtoon gezin komt die vraag niet op. Clementine van Eck die nogal wat onderzoek heeft gedaan naar de strafrechtelijke aanpak van eerwraak stelt ook vaak dat het begrip eerwraak in Nederland er te senel bij gehaald wordt.

  Er is trouwens geen correlatie tussen orthodoxie in de islam en eerwraak (het gaat meer om regionale verschillen).