1. 7

    Crachàt vergeet de komma te vertalen. 138,095 Dollar is, vertaald, niet 138,095 dollar, maar 138.095,00 dollar. Met andere woorden, niet honderdachtendertig dollar en negeneneenhalve cent, maar honderdachtendertigduizendvijfennegentig dollar.