De duiding van een linktip

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

progesscankillBij Sargasso krijgen we dagelijks linktips binnen. Sommige linktippers nemen ook de moeite uit te leggen wat er in de gelinktipte content te vinden is. Deze extragratis duiding is erg welkom aangezien bloggers toch al zoveel moeten duiden in zo’n korte tijd. Maar wat als deze duiding opeens nogal subjectief blijkt te zijn of nóg erger niet blijkt te kloppen? Uiteindelijk blijf je als blogger toch verantwoordelijk voor de linktips die je doorzet en een publiekelijke afslachting ligt voor een burgerjournalist altijd op de loer. Graag leg ik u dan ook in alle eerlijkheid een recent linktip dilemma voor.

Wat ik zeker niet wil stellen is dat onderstaande linktip de redactie fout informeert, maar bij lezing van de folder kwam ik toch écht tot een andere conclusie? Ik nodig u -gewaardeerde lezer- van harte uit om voor deze keer eens mee te denken in de dagelijkse dilemma’s van interactieve burgerjournalistiek. Hieronder volgt de duiding die wij ontvingen van een linktipper bij deze folder [pdf] en daarna mijn persoonlijke observaties.

Linktip tekst: “Survival international heeft een bijzonder mooie folder uitgegeven over hoe het “ontwikkelings” denken duizenden stammen heeft doen verdwijnen en miljoenen mensen de dood in heeft gejaagd. Een heel duidelijk ander perspectief op het gedachtengoed van “ontwikkelingswerkers” waarin alles in het teken van de vermeende vooruitgang staat. Dit is natuurlijk vloeken in de progressieve kerk, maar misschien is het aardig om aandacht te besteden aan wat nuances van de ontwikkelingsbusiness”.

Als ik echter de folder lees blijkt deze niet specifiek te gaan over ontwikkelingssamenwerking. In mijn ogen gaat de folder over de negatieve gevolgen voor geïsoleerde stammen zodra ze in contact komen met de buitenwereld. De leden van deze stammen bezwijken aan vreemde ziektes, raken verslaafd aan drugs en verliezen hun land. Zoals de folder zelf aangeeft betreft het hier contact met houtkappers, wegenbouwers en mijnwerkers. Er wordt wel gerept van een Braziliaans overheidsinitiatief uit 1971 om geïsoleerde stammen te benaderen met alle desastreuze gevolgen van dien, maar de folder is geen aanklacht tegen ontwikkelingswerk in het algemeen.

De folder snijdt terecht een schrijnende problematiek aan, maar heeft mijns inziens niet zoveel te maken met al dan niet falend ontwikkelingswerk. Op een paar missionarissen met zendingsdrang na richt de Westerse ontwikkelingshulp zich namelijk niet op geïsoleerd levende stammen? Vanwaar dan de claim dat deze folder nuances zou aanbrengen in de ontwikkelingsbusiness?

Afrondend hoop ik met deze opzet recht te hebben gedaan aan de in mijn ogen verkeerde analyse van de -maar ozo gewaardeerde- linktipper alsmede aan de inhoud van de folder.

Reacties (9)

#1 KJ

Afgezien van het feit dat ‘ontwikkelingshulp’ en ‘zendingsdrang’ van oudsher pervers veel met elkaar te maken heeft (gek genoeg ook hier te lande – zie ‘Volkskrant’ en ‘VPRO’, de ‘linkse kerk’) – de connectie in casu lijkt inderdaad wat vergezocht.

 • Volgende discussie
#2 Agnès

Volgens mij moet de linktipper van zijn (haar?) ideologische bril af. Tipper ziet in de linkse ontwikkelingssamenwerkings-kerk het probleem. Ik ga nu een grote sprong maken: ik vermoed dat de tipper bedoelt dat wij VPRO-kijkende-Groene lezers (zoals ik) ons niet druk moeten maken over internationale rechtvaardigheid, ontwikkelingssamenwerking helpt toch niet.

En inderdaad, er is nogal wat aan te merken op ontwikkelingssamenwerking, zo heeft bijvoorbeeld mevrouw Polman (ook op sargasso besproken) al redelijk succesvol betoogd.

Maar deze club heeft heel andere zorgen: survival international ziet er op het eerste gezciht uit als een club die zich zorgen maakt over de rechten van inheemse volkeren. Volgens mij zijn ze niet tegen ontwikkeling per se. Ze hebben vooral bezwaar tegen de manier waarop de rechten van inheemse volkeren geschoffeerd worden als ergens grondstoffen te halen zijn.

En volgens mij is dat laatste nou bij uitstek linkse kerk: grote bedrijven geven geen zier om mensen, tenzij ze er geld aan kunnen verdienen. Anders buldozeren ze er het liefst overheen. Je hebt een overheid met kloten nodig, en een functionerende rechtstaat om onszelf daartegen te beschermen.

En dat is inderdaad belangrijk. Daar heb je gelijk in, Carlos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gronk

My take: nogal wat mensen kunnen dat wat ze lezen niet opnemen, en blijven hangen in hun eigen denkkronkels. Dat zorgt ervoor dat je linktips krijgt waarbij je denkt ‘he, maar die tekst klopt toch niet met de inhoud van dat verhaal?’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 harriet

Geheel eens met de incongruentie, en de daaraan door Carlos verbonden conclusies. Dat neemt natuurlijk niet weg dat zowel de observaties van Tipper, als die van Survival International valide zijn – aan de integriteit van elk hoeft, afgaande op wat ik lees, niet gewtijfeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Klaplong

Haha dank Carlos, Dank, ook voor het “o zo gewaardeerde” Jouw lezing is denk ik correct.

Ik had uiteraard het bijgevoegde tekstje flink aangezet. Ik wilde een beetje porren op de linkse claim op het woord “progressief”. Dat woord is totaal van zijn betekenis ontdaan door behoudzuchtige etatistische plannetjes als progressief te betitelen. (Dat een progressieve kerk hier direct voor links gehouden wordt, illustreert dat)

Ontwikkelingssamenwerking is ook zo’n geframede vorm van newspeak. Dergelijk woordgebruik weerhoudt ons ervan om met net zo’n kritische blik te kijken naar bomenkappers en mijnbouwers, als naar de mensen die allerlei andere projecten ontwikkelen onder de noemer “ontwikkelingswerk”.

Het is allemaal business, dat is wat duidelijk werd uit een denktank bijeenkomst met de grote spelers uit het ontwikkelingssamenwerkingsveld waar een voorstel werd gedaan om een bepaalde hervorming door te voeren in het financieringsbeleid: “Als we DAT gaan doen dan kan IK mijn BAAN wel opgeven.” Business as usual dus. Ontwikkelingsbusiness, er worden monden gevoed, óók die van de Welwillenden in de business.

De folder roept op om stil te staan bij de betekenis van het woord “progress” (ontwikkeling in de Nederlandse folder). Ik vind het net zo interessant als jij, Carlos, dat je door de “mijnwerkers” te benadrukken dan wel “het overheids ingrijpen”, je een en ander in een ideologisch perspectief kan plaatsen en daarmee een specifieke duiding kan geven.

Wie kijkt naar de ontwikkeling van de VN resoluties met betrekking tot de groeps en culturele rechten van indigenous people, ziet dat er met alle welwillendheid van de wereld, hele schadelijke zaken zijn geregeld. En dat ook daar geleerd moet worden om die rechten beter te regelen. Dat is ook de voortgang die zichtbaar wordt in de opeenvolgende resoluties.

Het is gewoon ontzettend interessant en belangrijk om na te denken over wat we doen op het moment dat we ons begeven op het terrein van “ontwikkelingen”. Of dat nu commercieel, statelijk dan wel non-gouvernementeel is. De speech van Ardenne “the outstretched hand” illustreert dit op statelijk niveau. De “quiet american” van Graham Greene laat zien dat niemand de luxe heeft om slechts te observeren zonder ook verantwoordelijkheid te dragen voor hetgeen zich voor zijn ogen voltrekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 anderS

Jaja,

je bent niet wat je leest, je leest wat je bent.
En bevestigd jezelf keer op keer in een spiegeltje van woorden.

Als ik linktip, dan altijd met clue. En als het niet wordt geplaatst is het een indicatie dat ik vooral mezelf weerspiegeld zag..

Niet de dingen zelf brengen de mensen in verwarring, maar hun meningen over de dingen. (Epictetus, Encheiridion)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Lammert

@2:
En inderdaad, er is nogal wat aan te merken op ontwikkelingssamenwerking, zo heeft bijvoorbeeld mevrouw Polman (ook op sargasso besproken) al redelijk succesvol betoogd.

Linda Polman heeft inderdaad een heel interessant boek geschreven over noodhulpverlening, niet over ontwikkelingssamenwerking. Zoals Polman zelf betoogt maakt het nogal een verschil of hulp wel of niet in een crisis-situatie wordt gegeven. Daarnaast heb je dan ook nog eens verschillende soorten crises, oorlogen, natuurrampen etc. Vergelijk bv de efficientie van de hulp n.a.v. de tsunami met die in Goma 1994.

Dat politici en journalisten geen boodschap hebben aan dit verschil is ondertussen wel duidelijk, daar moeten we maar mee leven. Maar op Sargasso mag toch wel wat meer nuance verwacht worden ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Carlos

Aardig dat je het zo redelijk oppikt linktipper Klaplong.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Agnès

@ Lammert: I stand corrected. Ik had het natuurlijk moeten checken.

 • Vorige discussie