De burgerwacht komt er aan

COLUMN - Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, beantwoordde gisteren Kamervragen (ingediend 19 april jl.) van het lid Van Nispen over het uitbreiden van burgeropsporing en het aanleveren van complete dossiers aan de politie en het openbaar ministerie. Dat gaat zo….

Eerst krijgt het geachte lid een veeg uit de pan: leuk die vragen van u, naar aanleiding van een krantenartikeltje in het AD, maar u had natuurlijk kunnen weten dat het er aan zat te komen. Ik heb toen geen vragen van u ontvangen….
Of in de woorden van de minister:

De ‘ontwikkelagenda Opsporing’ die ik bij brief van 14 november 2018 aan uw Kamer heb gestuurd, kondigt aan dat geëxperimenteerd gaat worden met pilots en proeftuinen op betrokkenheid van burgers bij de opsporing. Het voornemen van het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland en van de politie past binnen de kaders van deze ontwikkelagenda.

Uit de verdere beantwoording blijkt dat de minister prima op de hoogte is van wat er in de samenleving speelt en bepaalde trends tot praktijk wenst te ontwikkelen:

De politie en het OM zien een toename van burgerinitiatieven op het gebied van onderzoek naar mogelijk strafbare feiten. Burgers zijn, bijvoorbeeld door nieuwe technologieën, meer en meer in staat om zelf onderzoekshandelingen te verrichten. Ook zien we dat burgers een sterke behoefte hebben om zelf bij te dragen aan de aanpak van misstanden.

Het Kamerlid wil nog weten waarom het eigenlijk nodig is dat de politie wordt uitgebreid met burgerassistenten en of de minister wel rekening houdt met de risico’s die burgerspeurwerk met zich mee kan brengen.

Uiteraard is het obligate antwoord dat opsporing een overheidstaak zal blijven. Maar ja, het zal niet de eerste keer zijn dat een overheidstaak wordt uitbesteed aan private partijen. En als zo’n partij gratis en voor niets een ‘would be sherrif’ uit wil hangen, dan kan het kostenplaatje zo maar leidend worden boven principes.

Het Kamerlid verzuimde de minister er op te wijzen dat de inzet van politieagent spelende burgers al eens tot zeer bedenkelijke praktijken hebben geleid. In 2017, waarschuwde de politie voor burgerwachten met losse handjes (a.k.a. knokploegen) en rond dezelfde tijd van het AD-bericht meldden media dat “ruim een vijfde van de gemeenten met buurtpreventie gaf in het onderzoek aan negatieve effecten van buurtpreventie te ondervinden.”

Die negatieve effecten varieerden van een ‘overdaad aan meldingen’, waardoor de politie het overbodig druk kreeg, tot burgers die een verdachte met tie-wraps vastbonden of zelf een wegblokkade opwierpen om een mogelijke vluchtweg af te sluiten.

Het Kamerlid had natuurlijk moeten vragen of de minister sluitende garanties kan geven die dat soort excessen volledig uitsluiten. Maar daar waren natuurlijk ook de bekende obligate antwoorden op gekomen. Dat gaat nog eens leiden tot een burgerwacht met keurmerk van het ministerie van Justitie.

Reacties (19)

#1 Co Stuifbergen

Mag de dierenpolitie dan ook met burgers uitgebreid worden?

Er zijn vast wel vrijwilligers om te controleren op naleving van de wet in slachthuizen en varkensflats.

 • Volgende discussie
#2 Karin van der Stoop

@1: Daar zeg je zo wat. Iedereen heeft de mond vol over dieren- en milieuactivisten, maar een burgerwacht zou wel moeten kunnen? Ik wil beslist niet in een politiestaat wonen, maar wat meer consequente handhaving op álle gebieden zou wel prettig zijn. Het is niet zo vreemd dat mensen op een gegeven moment het recht in eigen hand nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Romboudt

@2: “Ik wil beslist niet in een politiestaat wonen, maar”rrr…….
Dan ben je al af.
Tuurlijk is een burgerwacht onvermijdelijk. Zie https://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82321NED&D1=a&D2=a&D3=a&D4=a&D5=l&VW=T

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 gbh

@3: En dat met al die D66-rechters?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 McLovin

@3: Oh mijn god het overgrote deel van alle gedetineerde is man!!!! 54% !! Alle mannen tussen 25 en 45 jaar per direct het land uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@3: Ik snap de link tussen gedetineerden en burgerwachten niet echt. Kun je dat even uitleggen? Zijn er volgens jou te weinig gedetineerden? Of vind je het er juist veel (maar voor gedetineerden heb je geen burgerwacht nodig, daar zijn immers al gevangenisbewakers voor)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Romboudt

@4 & @5 Met dat hysterische sjw gebral ben ik wel zo’n beetje klaar.

@6 Onzinnige vraag. Ten tijde van het van Kooten en de Bie tijdperk was de burgerwacht
uit den boze. Tegenwoordig met een aanzienlijk toegenomen criminaliteit en verminderende
pakkans en de politie steeds meer het initiatief bij de burger legt, zal het steeds meer
een acceptabel gegeven worden. Er is natuurlijk niemand die zit te wachten op criminelen die je beroven, verkrachten en/of verminken. Dus ja, het liefst minder criminelen ergo navenant minder gedetineerden en het liefst geen burgerwacht. Maar aangezien de criminaliteit voortwoekert en groeit en de pakkans door een burgerwacht wordt vergroot, zal het aantal gedetineerden toenemen en dat is dan weer toe te juichen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 McLovin

@7: Met dit hysterische altright gebral ben ik wel zo’n beetje klaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@7: “Onzinnige vraag”
Hoezo onzinnige vraag? We hebben het over een burgerwacht en jij komt met statistieken over gedetineerden in 2017. Wat is de link?

“Tegenwoordig met een aanzienlijk toegenomen criminaliteit en verminderende pakkans”
Dat heeft niets met je link te maken, die immers geen longitudinale gegevens geeft (gaat alleen over 2017). Daarnaast zijn mij geen cijfers bekend van een “aanzienlijk toegenomen criminaliteit” (sterker nog, de mij wel bekende gegevens wijzen eerder op het tegendeel).

“Maar aangezien de criminaliteit voortwoekert en groeit”
Nogmaals, cijfers duiden daar in het geheel niet op.

“de pakkans door een burgerwacht wordt vergroot”
Ik ben benieuwd naar de onderzoeksresultaten die zoiets uitwijzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joost

En voordat #romboudt begint over geen aangifte meer doen, ook dat wordt onderzocht.

Ten eerste ook misdaden die ALTIJD worden gerapporteerd, zoals inbraak, wegens verzekering etc. lopen terug

Ten tweede: er is inderdaad een afname in aangiftebereidheid, en dat moet beter. Maar die afname wordt ruimschoots gecompenseerd door de afname in criminaliteit.

Ergo: dat de criminaliteit toeneemt is gelul. Ik wacht op de linkse onderzoekers/’iedereen kan toch zien’/complot-argumenten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Romboudt

@8 NIETUS!!!!!!!!!

@9 Dus een verminderende
pakkans en verminderende aangiften en dat de politie steeds meer het initiatief bij de burger legt kun jij niet linken aan het verminderde aantal gedetineerden?
Overigens zoemt al geruime tijd op het internet rond hoe dat soort dalende aantallen worden aangestuurd, onderbouwd met talrijke voorbeelden (fijn dat je daar naar vraagt). Sterker nog:
het is een enorm issue.
Het klopt, de statistiek die ik opgaf is een moment opname. Waar ik overigens weer even van moest slikken; ca 63 om 35%. De vraag die het opwerpt is in hoeverre dat uitzonderlijk hoge percentage een rechtvaardiging is voor de oprichting van een burgerwacht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@11: “Dus een verminderende pakkans en verminderende aangiften en dat de politie steeds meer het initiatief bij de burger legt kun jij niet linken aan het verminderde aantal gedetineerden?”
Van een toe- of afname in het aantal gedetineerden kon uit jouw link niets opgemaakt worden, want dwarsdoorsnede. Daarvoor moest ik zelf op zoek (een typische gewoonte van mensen die zich daardoor op dit forum bijzonder onpopulair maken). Voor mij is een afname in het aantal gedetineerden op verschillende manieren te verklaren:
-De criminaliteit daalt (meest voor de hand liggende verklaring, wordt ook door andere feiten ondersteund, zie #10).
-De straffen worden lager (het omgekeerde is de afgelopen twee decennia in Nederland waar).
-De kans op veroordeling neemt af (daarvan zijn mij in ieder geval geen overtuigende cijfers bekend).

Ergo, nee. Ik leg eerder een link met een afname van de criminaliteit, waarmee er juist minder reden is om burgerwachten in het leven te roepen (laat staan te spreken van onvermijdelijkheid).

“Overigens zoemt al geruime tijd op het internet rond hoe dat soort dalende aantallen worden aangestuurd, onderbouwd met talrijke voorbeelden (fijn dat je daar naar vraagt). Sterker nog:
het is een enorm issue.”

Platte aarde zingt ook al geruime tijd rond op internet en de gedachte dat vaccinaties autisme veroorzaken is ook een enorm issue. Ik hoop dat je daarmee begrijpt dat je argumentatie verre van overtuigend is.

“Waar ik overigens weer even van moest slikken; ca 63 om 35%. De vraag die het opwerpt is in hoeverre dat uitzonderlijk hoge percentage een rechtvaardiging is voor de oprichting van een burgerwacht.”
Ik gok even dat je nu percentages autochtone en allochtone gedetineerden oplepelt, waarvan me nog meer een raadsel is welke link dat zou kunnen hebben met burgerwachten, vooral omdat je eerder al aangaf dat je zelf het aantal gedetineerden niet ziet als een goede proxy voor de criminaliteit. Bovendien riekt dat er een beetje naar dat volgens jou burgerwachten uitsluitend criminaliteit door mensen met een bepaalde etnische achtergrond moeten gaan bestrijden. In hoeverre spreken we dan nog van burgerwachten en niet van puntmutsen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joost

Overigens zoemt al geruime tijd op het internet rond hoe dat soort dalende aantallen worden aangestuurd, onderbouwd met talrijke voorbeelden (fijn dat je daar naar vraagt). Sterker nog:
het is een enorm issue. (#11)

Yay! Altijd leuk als je voorspelling uit #10 al zo snel uitkomt.

dat de criminaliteit toeneemt is gelul. Ik wacht op de linkse onderzoekers/’iedereen kan toch zien’/complot-argumenten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Romboudt

@12 Je bedoelt puntmutsen zoals “Spekman (PvdA): We moeten Marokkanen vernederen” en Diederik Samsom “Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen.”
en Oudkerk “Fortuyn had gelijk” https://www.youtube.com/watch?v=ZLu6WRPPmTE
etc….

“Ik hoop dat je daarmee begrijpt dat je argumentatie verre van overtuigend is”
Jij bent minstens zo overtuigend als Joost en McLovin.
Groetjes aan de eenhoorns.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 majava

We zijn eruit. Geen burgerwacht, maar een Soldiers of Odin Nederland. Blij dat die sukkels hier inmiddels, where it all started, gewoon door iedereen als racistische niksnutten wordt beschouwd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

@14: joe

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@14: Ik bedoel puntmutsen zoals die burgerwachten die aan de andere kant van de plas, die ook puur in het leven geroepen werden voor de vervolging van mensen met een ander kleurtje. Wat deze quotes daarmee (laat staan met je eerdere reacties) te maken hebben is me wederom een raadsel. Zou je ook eens gewoon op je eigen reacties terug kunnen komen in plaats van hak-tak reacties?

“Jij bent minstens zo overtuigend als Joost en McLovin.”
Dankje. Desondanks blijft “dat zingt rond op het internet” gewoon 0 bewijs. Als je met beweringen komt, mag je die toch echt op een betere manier bewijzen; ik ga niet nog eens je zoekwerk voor je doen.

“Groetjes aan de eenhoorns.”
Eenhoorns, die zingen ook rond op het internet, dus ik begrijp wel dat jij denkt dat die bij mij in de tuin grazen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Karin van der Stoop

Los van de vraag of criminaliteit stijgt of daalt; je mag niet van burgers verwachten dat ze de taak van de politie overnemen. Zelfs niet als ze dat zelf willen, integendeel zelfs, dat soort types gaat veel te makkelijk over de schreef. Er zijn -helaas- bij de politie ook wel haantjes, maar die krijgen tenminste nog een opleiding.

De politie moet gewoon de capaciteit en de middelen krijgen om haar werk te doen. Het is frappant dat daar onder leiding van de “law-and-order”-partij meer en meer de klad in is gekomen. Maar ook wel typisch rechts. Voor de bühne roepen dat het allemaal beter (en harder) moet, maar ondertussen het mes zetten in de budgetten. En dan heel verbaasd doen als de organisatie op een gegeven moment nog amper functioneert. Penny wise, pound foolish noemen we dat. Dit principe zien we terug in zo ongeveer alle beleidsterreinen trouwens. Daarom spreken we vaak van “domrechts”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Karin van der Stoop

Ik snap trouwens niet wat er mis is met eenhoorns. Die zie ik liever dan griffioenen.

 • Vorige discussie