De Amerikaanse interventie in Mexico

Rick Perry is gouverneur van Texas, wil president van Amerika worden en doet daarom mee aan de strijd om de nominatie binnen de Republikeinse Partij. Daarvoor moet hij stemmen winnen en stemmen win je door standpunten in te nemen. Tijdens een bijeenkomst riep Perry daarom op militair te interveniëren in Mexico. Gekkenhuis, gilde commentatoren. Oorlogsretoriek om zijn verlies in de peilingen te compenseren, schreeuwden anderen. Mexico is geen failing state en zal dat ook niet worden, repliceerde tegenstanders. Kortom: Perry is in de war met zijn war on drugs. Maar klopt die ‘verwarring’?

Het ‘Mexicaanse probleem’ is bekend. Sinds 2006 zijn er meer dan 36.000 doden gevallen in de voortdurende oorlog tussen drugsbenden. En het probleem breidt zich langzaam uit. Hoewel het aantal misdrijven in de grensregio lijkt te dalen, neemt The Small Wars Journal wel een versteviging van de greep door Mexicaanse drugkartels (Transnational Criminal Networks – TNC’s) op het Amerikaanse openbaar bestuur waar. De Inspector General of the Department of Homeland Security bericht dat

… since 2003, 129 U.S. Customs and Border Protection officials have been arrested on corruption charges and, during 2009, 576 investigations were opened on allegations of improper conduct by U.S. Customs and Border Protection officials.

Homeland Security en de Joint Forces Command beschouwen corruptie door Mexicaanse kartels als belangrijkste bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Gevolg: een toenemend aantal rechtszaken tegen Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Naast corruptie, raakt het Mexicaanse probleem Amerika ook militair: Obama heeft toegestemd om drones in te zetten om voor de Mexicaanse overheid inlichtingen over de kartels in te winnen. Do the math: corrupte lokale overheid, ‘s naties belangrijkste bedreiging en inzet van Amerikaanse militaire middelen. De interventie is al halverwege.

Perry’s opmerking is blijkbaar niet alleen gevoed door de wens zijn peilingen op te schroeven – de Mexicaanse problematiek sijpelt langzaam Amerika binnen en wordt soms zelfs actief door Amerikanen binnen gehaald. Zoals met de mislukte Operatie Fast & Furious. Doel: het volgen van wapens vanuit Amerika om zo tot het hart van de Mexicaanse drugkartels door te dringen. Zoals het Nederlandse IRT-team drugs wilde volgen tot de haarvaten van de Amsterdamse onderwereld, volgden Amerikaanen wetsdienaren automatische wapens.

De – illegale – activiteiten kwamen aan het licht toen Border Control Agent Brian Terry door een AK-47 was doodgeschoten. Het wapen was door het Amerikaanse Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives doorgelaten in de hoop zicht te krijgen op het Mexicaanse Sinaloa-kartel. De vraag is of Perry dit allemaal ook in zijn opmerking heeft gestopt – feit is dat Amerikanen voor minder hebben geïntervenieerd in Latijns-Amerikaanse landen en feit is dat deze kwestie niet kan wachten op een nieuwe Amerikaanse president. Obama zal, gezien de maatschappelijke impact aan beide zijden van de grens, Mexico hoger op de politieke en publieke agenda moeten zetten.

 1. 2

  De VS ondersteunt het Mexicaanse leger al in de strijd tegen de kartels. Een interventie zonder instemming van Mexico (want daar had Perry het over) lijkt echter tamelijk ondenkbaar. Er is geen draagvlak (zelfs niet onder republikeinen) voor nog een buitenlands militair avontuur zonder zicht op een snelle, goede afloop. Om die reden is er ook geen interventie in Iran uitgevoerd.

 2. 5

  “by treating the Wachovia bond holders in such a preferential fashion, George Bush and Hank Paulson leave themselves wide open to charges of corruption and crony capitalism. Presumably they actually did nothing wrong, but the mere appearance of such favoritism is extremely destructive to basic social trust. What can the WaMu bondholders be thinking but “whose palm did I forget to grease,” or “which friend of Hank or George has a big slug of Wachovia bonds in their portfolio?”.
  http://seekingalpha.com/article/98373-did-crony-capitalism-lead-to-wachovia-s-54b-bailout

  http://www.youtube.com/watch?v=c-4JCmvznog

 3. 8

  Die vraag begrijp ik niet. Was de titel van het filmpje niet duidelijk genoeg? OK, een andere:

  US Banks Financing Mexico Drug Gangs Admitted in Wells Fargo Deal – $378.4 billion

  http://www.youtube.com/watch?v=UUBVSG3BpkY

  En de link boven het andere filmpje legt uit hoe Wachovia bij de kredietcrisis uit de wind gehouden werd door een persoonlijke actie van George Bush en Paulson.
  Rijkelijk voer complotdenkers, lijkt me toch.

  OK, een toegift dan:

  http://www.youtube.com/watch?v=UlxoDIoOAtM

 4. 11

  Over de Amerikaanse drugspolitiek of over de handel in drugs in het algemeen? Over de eerste uitleg (van de vraag) kan ik kort zijn: die maakt onderdeel van de tactiek van het opbouwen van de staatsmacht op basis van een vijandschapsbeeld.

  De andere vraag valt niet te beanwoorden, omdat onder de verzamelnaam “drugs” een enorme range aan producten valt, die nauwelijk iets gemeenschappelijk hebben, behalve dat ze de stemming en/of het bewustzijn beinvloeden. Mijn mening is daarom zeer genuanceerd en afhankelijk van het product.

  In zijn algemeenheid kun je stellen dat ik niet voor legalisatie ben, omdat de commercie zich er dan meester van maakt. Beter de commercie dan de maffia zullen sommigen zeggen, maar ik ben van mening dat dat veschil zeer gradueel is. De commercie gedraagt zich al te vaak net zoals de maffia.

  Ik ben er wel voorstander van om (wereldwijd) alle kleinschalige productie (en handel) vrij te geven, of het nu om bijvoorbeeld tabak, marihuana, papavertjes, cocaine of paddestoelen gaat. In tuintjes, op zolders, noem maar op.

  Je zou het ook zo kunnen formuleren: Ik ben er tegen om de politie het recht te geven op huiszoeking en in beslagname in woningen en woonerven tot (bijvoorbeeld) 500 vierkante meter. Het is me duidelijk dat je op die 500 vierkante meter in enkele gevallen meer kunt produceren dan voor eigen gebruik normaal is. Dat is geen bezwaar, aangezien niet iedereen dat kan of in de gelegenheid daartoe is en kleinschalige handel dus onvermijdelijk is. Die handel kun je limiteren door een limiet te stellen aan die hoeveelheid die je mag bezitten (en dus verhandelen) in de openbare ruimte.

  Daarbij is het de bedoeling dat er een vorm van overproductie optreedt, die ertoe leidt dat de prijzen zover dalen, dat het niet meer de moeite loont om het het risico van grootschalige (en dus illegale) handel aan te gaan. Om straathandel tegen te gaan is het beter coffeeshops en smartshops te handhaven en voor het transport (van meer dan de toegestane hoeveelheid in de openbare ruimte) kan de producent dan een eenmalige vergunning halen, die in principe in alle gevallen wordt verstrekt. Je zou op deze wijze ook een vorm van belasting kunnen heffen, wetende dat je straathandel provoceert wanneer die te hoog is.

  Het verhaal met betrekking tot langs chemische weg geproduceerde drugs ligt heel anders en veel gecompliceerder en het lijkt me te ver gaan om die (gedetailleerde) dicussie hier te voeren.

  Maar ik denk dat dit verhaaltje een goede indruk geeft van mijn denkwijze. Tevreden?

 5. 13

  Sorry Harm. No harm intented. Wat mij betreft mag alles worden vrijgegeven. Drank is al vrij en schulden maken kan ook al legaal als je 16 bent. Dat de commercie er dan opspringt is prima. Die kun je dan via de belastingen flink leegzuigen.

  Overigens: mijn pc-instellingen laten mij die filmpies niet zien. Scroll ik door zo’n pagina dan heb ik een tweeslachtig gevoel: aan de ene kant lees ik liever dan dat ik naar een filmpie kijk aan de andere kant denk ik dat ik iets mis. Ik zou de instellingen van de pc kunnen wijzigen maar die drempel is dan weer te hoog want daarna wil ik die instellingen ook weer terugzetten.