Das Auto slaat terug

Serie:

Europa bereikte in oktober vorig jaar een buitengewoon belangrijke mijlpaal in de bestrijding van de klimaatverandering: vanaf 2035 mag er (bijna) geen auto met verbrandingsmotor meer worden verkocht. Het einde van de auto met verbrandingsmotor komt nu dus echt in zicht. Of is de Duitse auto-industrie nog in staat een spaak in het wiel te steken? De autofabrikanten kunnen hun traditionele lobbyisten uit CDU en CSU op dit moment moeilijk inzetten. Want de christendemocraten zitten niet in de regering. Maar er kwam hulp: de Duitse coalitiepartij FDP bleek bereid het Europese verbod op de verkoop van CO2-uitstotende auto’s en busjes per 2035 nog even tegen te houden. Onmiddellijk staken fans van de verbrandingsmotor in andere regeringen ook hun vinger op. Behalve de Tsjechen en de Italianen kwamen ook de Polen en Bulgaren met steun voor het Duitse voorbehoud.

E-fuels

De Duitse transportminister Volker Wissing (FDP) wil zijn instemming met het EU-plan voor verbrandingsmotoren verbinden aan een akkoord over „CO2-neutrale brandstoffen” – ook wel ‘e-fuels’ genoemd. Over de effectiviteit van deze ‘e-fuels’ heerst nog veel onzekerheid. En zowel e-fuels als waterstof zijn op dit moment nog geen echt alternatief. Ze zijn veel te duur en complex om op grote schaal te maken, schrijft Autovisie. Desondanks heeft Porsche er al flink in geïnvesteerd. Het voordeel is dat er voor e-fuels minder geïnvesteerd hoeft te worden in vervoer, opslag, tankstations e.d. E-fuels lijken echter niet een acceptabel alternatief voor de elektrische auto. De move van de FDP zal er wel toe leiden dat de nodige besluitvorming wordt opgeschort en dat levert de industrie tijd op om nog even op oude voet door te gaan. De regering heeft bij gebrek aan eenstemmigheid de bal nu weer teruggespeeld naar Brussel. Daar lijkt men volgens Politico wel bereid de liberalen een geitenpaadje te bieden. Met enige aanpassingen in de nu wat vage tekst van de wet zou er explicieter ruimte geschapen kunnen worden voor het gebruik van e-fuels. Of andere landen daar dan mee akkoord gaan zal nog moeten blijken.

De vraag is ook hoe het verder gaat met de broze Duitse regeringscoalitie. Het is niet de eerste keer dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderlinge vertrouwen van de coalitiepartners SPD, FDP en Groenen. Voor de Groenen die met de energiecrisis en de oorlog al veel hebben moeten inleveren is het extra pijnlijk dat hun coalitiepartner met dit nieuwe breekpunt een belangrijke doorbraak naar de lang verwachte uitvoering van de Europese Green Deal blokkeert.

Donkere wolken

Het wordt er ook niet makkelijker op als we mogen afgaan op een deze week geopenbaard rapport van de Europese Commissie over de gevolgen van de energiecrisis voor de toekomst van de economie. Voor Duitsland ziet het er somber uit. De energieslurpende industrie (auto’s, chemische industrie) zal het moeilijk krijgen. En dat betekent dat investeringen in de energietransitie worden uitgesteld. ‘Prijstrends dwingen ongeveer 40% van de bedrijven om investeringen in de groene en digitale transformatie uit te stellen. En bijna een op de vier bedrijven overweegt (of is al bezig met) het verplaatsen van aandelen, productie of banen naar het buitenland.’

Duitsland krijgt tegen het midden van de eeuw te maken met kosten tot 900 miljard euro als gevolg van klimaatverandering. Dat blijkt uit een studie die de federale ministeries van Milieu, Economie en Klimaatbescherming maandag in Berlijn hebben gepresenteerd. Volgens de modellen zouden de gemiddelde jaarlijkse kosten van extreme gebeurtenissen als hitte en wateroverlast over de afgelopen twintig jaar met een factor anderhalf tot vijf keer per jaar toenemen tot 2050. De onderzoekers hebben ook gekeken naar de kosten die in de afgelopen jaren al zijn gemaakt in verband met de klimaatverandering. Voor de periode tussen 2000 en 2021 berekenden de onderzoekers kosten van minimaal 145 miljard euro voor Duitsland, waarvan 80 miljard sinds 2018. De helft daarvan ging op aan herstel van de achade van de watersnoodramp in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts in juli 2021.

Robert Habeck, de groene minister voor Economie en Klimaat, zal het niet makkelijker krijgen de komende tijd.

Reacties (2)

#1 beugwant

Steeds meer Duitsers vragen zich af, waar men de elektriciteit voor al dat elektrische verwarmen en rijden vandaan moet halen, zeker nu met zoveel geweld alle kerncentrales toch dicht moe(s)ten, en men de voorgenomen sluiting ervan om pragmatische redenen niet nog even heeft uitgesteld. Op de plotseling veranderde omstandigheden (oorlog, gasprijs) is door de Grünen vrij star gereageerd, wat ook in de eigen gelederen voor discussie zorgt.

  • Volgende discussie
#2 Bismarck

Hier haal je er toch wel wat irrelevants bij. Het gaat om een einde aan brandstofautoverkoop in 2035, de Atomausstieg nu heeft daar wel heel weinig mee te maken. Welke pragmatische redenen er zouden zijn om het sluiten van kerncentrales nu nog met enkele jaren uit te stellen is al niet erg duidelijk, maar wat dat te maken heeft met de situatie vanaf 12 jaar in de toekomst is nog onduidelijker; De centrales gaan hoe dan ook maar zoveel jaar mee en de risico’s van doorgaande operatie ervan nemen met de veroudering snel toe, zoals we ook bij onze zuider/westerburen zien. En laten we wel wezen, in Duitsland gaat het bovendien nog maar om drie centrales, die maar een kleine bijdrage aan het stroomaanbod leveren.

  • Vorige discussie