CU: ‘Kind heeft recht te weten wie zijn vader is’

CU: ‘Kind heeft recht te weten wie zijn vader is’

Joel Voordewind_Ruben Timman_top2De ChristenUnie vind dat kinderen van een alleenstaande moeder het recht hebben om te weten wie hun vader is. Moeders zouden bij de burgerlijke stand minder makkelijk moeten kunnen aangeven dat de vader 'onbekend' is. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Jaarlijks worden 11.000 kinderen geboren die niet weten wie hun vader is. Ieder kind zou het recht moeten hebben om dat wel te weten, om eventueel contact op te nemen.”

Namens de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft Voordewind aan minister Rouvoet van Jeugd en Gezin gevraagd hier nader onderzoek naar te doen. Hij zal daar met een motie steun voor vragen bij de Kamer. Voordewind: ,,We moeten helder krijgen wat de achtergrond van deze problematiek is.” Jongens die hun vader niet kennen, ontbreekt het volgens Voordewind aan een goed voorbeeld in de opvoeding. Daardoor zouden ze tekortkomen in onder meer hun emotionele ontwikkeling. Voordewind: ,,Ik overweeg zelf met een Vaderschapswet te komen waarin we de versterking van vaderschapsregistratie regelen. Wat mij betreft is het een kinderrecht om te weten wie je vader en moeder zijn.”

Voordewind verwijst naar het pleidooi van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) voor een vaderschapswet die moet regelen dat kinderen altijd weten wie hun vader is. Volgens OCaN groeit de helft van de Antilliaanse kinderen op in een eenoudergezin, vaak met een moeder aan het hoofd. Minister Rouvoet heeft in het debat toegezegd met OCaN te gaan praten.

  1. 1

    De mentaliteit van foute vrouwen deugt niet, en op zich zijn vrouwenrechten inhumaan. Bovendien is ontvadering, overigens net als scheiding, sowieso een ongeschreven halsmisdaad …

  2. 3

    Met (gepast!) respect, het gaat niet om (jouw) sympathie of geluksbeleving of ook totaal idiote kindbelang, de waarheid moet worden gezegd (gelegaliseerde kinderdiefstal) en ook Fathers4Justice is tweijfelachtig wanneer aan de ene kant over equality wordt geroepen en aan de andere kant de ambitie slechts bij omgang ligt terwijl de ouderlijke plichten (ook jegens elkander) duidelijk mogen zijn. Omgang is ook een ernstige vorm van ontvadering, 4dgn/mnd is kindmishandeling enne, ook zorgmacht is achterlijk.