Creationisme bedreigt ook ons onderwijs

Terwijl het amerikaanse leger over de gehele wereld religieus fundamentalisme te lijf gaat, lijkt het fundamentalisme in het eigen land aan de winnende hand. Creationisme bedreigt het amerikaanse onderwijssysteem en zaagt daarmee aan de seculiere grondbeginselen die de mensheid nog maar net uit de middeleeuwse klei hebben getrokken. De strijd woedt dagelijks voort: Googlenews: creationism.

Maar ook Nederland is niet meer veilig voor het religieus fundamentalisme nu Onderwijsminister Maria van der Hoeven op haar weblog uit de kast is gekomen als volgeling van het creationisme. Terecht tikte bioloog Ronald Plasterk in het discussieprogramma Buitenhof de minister op haar vingers nu zij ook in Nederland het creationisme ons onderwijs wil binnenloodsen.

De minister laat haar ambtenaren een debat organiseren over een wetenschappelijke theorie waar ze geen expertise over heeft, op basis van een gesprek met iemand die dat ook niet heeft. Als de privé persoon Van der Hoeven behoefte heeft aan een gesprek over de schepper, dan kan ze een gespreksgroepje zoeken, de minister moet toezien op kwaliteit en verder liever niets. (Buitenhof)

Maar gelukkig valt er in oorlogstijd soms ook nog wat te lachen. Niet-creationisten creëren een satirische photoshop-creatie waarmee ze de zotheid van de nieuwe creationistische waarschuwingen op amerikaanse schoolboeken bespotten:

klik voor volledig beeld

 1. 1

  Ik word zo langzamerhand helemaal gek van de ongefundeerde bullshit de laatste tijd, als wetenschapper in opleiding

 2. 3

  Al lijken me de verhandelingen van Noah toch verplichte kost voor de opleiding Maritieme Techniek; dit scheepsbouwtechnische huzaren stukje is sindsdien niet meer herhaald~!

 3. 4

  Ik stel voor faculteiten Sociale Wetenschappen i.s.m. met faculteiten Theologie een minor Creationisme te laten geven, dat een ieder in staat stelt het naar behoefte al dan niet te volgen en te beslissen het al dan niet in te passen in de verdere.

  Creationisme onderwijzen acht ik een taak van de stichtelijke werkers (in kerken, op scholen die aan een geloofsovertuiging gebonden zijn), niet van ongebonden docenten. Het fenomeen creationisme vanuit filosofische en maatschappelijk perspectief belichten acht ik geestverruimend voor heel wat studenten, maar dwingen er aandacht aan te besteden in reguliere, algemene curricula vindt ik ridicuul.

  Voor wie behandel je het en waarom? Preken voor eigen parochie is leuk, maar je verruimd je inzichten er niet echt mee, en dat was toch de bedoeling van studeren? Wat mensen al denken te weten, hoef je niet nog een keer te vertellen. De enige reden die ik kan bedenken is zendingsdrang, maar daar is een op beroepsperspectief gericht currucilum m.i. niet de plaats voor.

  Pragmatisch gezien ben je als student creationsime er zo mee klaar (je kan je laten vertellen dat een schepper iets heeft doen ontstaan al dan niet inclusief de wetmatigheden die de niet-creationisten tot voor het scheppingsmoment doortrekken, en dat is het dan verder wel). Dat kan je van vakken die vervolgens de niet-creationistische verklaringen doceren niet zeggen – dat is meer van ontrafelen en door ontrafelen en door ontrafelen en je bent nooit klaar, maar je kan aan je verklaring wel wetmatigheden ontleden die voor de toekomstvoorspelling bruikbaar zijn (in zekere zin altijd het doel van iets leren, misschien wat minder voor creationisten die niet willen dat je voorbij de dag des oordeels projecteert).

  zoiets.

 4. 5

  was er maar een beperkte post edit functie. Ik haat mijn dees en tees en voortijdig afgebroken zinnen om 02:01 AM.

 5. 8

  Een sterk inhoudelijk commentaar en ’n handvol humoristische reacties. Ik ben blij verrast, eigenlijk had ik verwacht rond deze tijd al een woedende meute in mijn nek te hebben hangen. Maar wellicht zijn de creationisten vandaag te druk met boekverbrandingen?

 6. 11

  Met haar reactie op de Kamervragen kan ik twee kanten op:

  1) Maria v/d Hoeven is een wolf in schaapskleren die een multiculti-sausje over haar creationistische agenda gooit om het zo beter verkoopbaar te maken. Je ziet vaker dat christenen bij moslims een rechtvaardiging zoeken voor het heropenen van het maatschappelijke debat over zaken die we hier in Nederland al 150 jaar geleden hebben uitgesproken.

  2) Maria v/d Hoeven is zoals zoveel gelovigen zich niet totaal niet bewust van de verstrekkende (schadelijke) gevolgen dat haar vrijblijvende gebazel over “iets en meer tussen hemel en aarde” kan hebben voor onze vrijheid en hoge(re) mate van beschaving.

  Het begrip: “de zwakste schakel” dringt zich aan mij op als ik aan Maria v/d Hoeven denk en dat geeft mij -in het licht van de evolutietheorie- weer wat hoop.. ..en Hoop doet leven !!! Apen.

 7. 13

  Je zou toch bijna gaan denken dat: vrijheid van religie maar moet worden geschrapt uit de Nederlandse Grondwet. Om de scheiding van kerk en staat te waarborgen.

 8. 15

  Nou niet zo kort door de bocht wetenschappertjes. Creationisme en Intelligent Design zijn twee verschillende zaken.

  De eerst gaat er vanuit dat aan de hand van abraham’s geslachtsregisters de wereld 6000 jaar oud is en in 7 dagen geschapen is.

  Intelligent Design gaat uit van een miljoenen jaren oude wereld waarin de schepping is geëvolueerd. Intelligent Design is simpelweg een vraagteken bij de veronderstelling dat alles toevallig is geëvolueerd. Microorganismen blijken zo vernuftig inelkaar te zitten dat de vraag rijst of dat wel toeval is geweest en niet ontwerp. En met ontwerp is er natuurlijk ook een ontwerper.

  @ Carlos: Het christendom is de hoeksteen van onze beschaving en onze vrijheid, of je het nu leuk vindt of niet. En inderdaad (ik hoor ze al komen) er is in de naam van het christendom ook veel verschrikkelijks gebeurd, net als in naam van de wetenschap, de naam van voetbal, de naam van oranje, de koninging. Dus dat is een gepasseerd station.

  Dus recapituleren: van der hoeven doelde op intelligent design, een geheel andere theorie dan het creationisme is.

  Dan nog even iets over het scheppingsverhaal en genesis. Daar draait het blijkbaar allemaal om, maar ik geloof niet dat iemand in de discussie hier dat er op na heeft geslagen:

  “God zegt ons Zelf in Genesis 1, dat hij de wereld geschapen heeft in zes dagen, maar hoe lang die dagen precies geweest zijn, zegt Hij er niet bij, dat wordt ons niet geopenbaard. Het spreken van dagen is niet slechts een inkleding van het verhaal, een vorm waarin het verhaal ons verteld wordt, maar het zijn werkelijke dagen geweest. Dit houdt echter niet in dat het etmalen van precies 24 uur zijn geweest; ze kunnen ook langer en ook korter zijn geweest dan onze dagen. We kunnen die dagen niet meten met onze gewone menselijke maatstaf. Dit blijkt reeds hieruit, dat het woord ‘dag’ in Genesis 1 uitsluitend ziet op de periode dat het licht was, niet op de periode van duisternis én licht (ons etmaal van 24 uur). De drie eerste dagen verschillen van onze dagen, doordat zon, maan en sterren, die door God worden geschapen om de tijdsindeling aan te geven, nog niet waren geschapen. We kunnen dus niet anders te zeggen: het zijn dagen geweest, doch hoe lang die dagen hebben geduurd is ons niet geopenbaard. Wij kunnen dat ook nooit bepalen en zullen dus ook nooit slagen in onze pogingen om dat vast te stellen.”

  Nou als dat geen ruimte is!

 9. 17

  Het feit dat je ‘creationisme’ gebruikt duid alweer op een bias, Carlos. De juiste term is natuurlijk’intelligent design. Een ontwerp dus, in tegenstelling tot een krakkemikkige evolutie. Intelligent ook, in tegenstelling tot.. nou ja dat kun je zelf wel invullen. Nog niet overtuigt? Dan toch maar even een citaat van eerdergeneomde site:

  Positive evidence of design in living systems consists of the semantic, meaningful or functional nature of biological information, the lack of any known law that can explain the sequence of symbols that carry the “messages,” and statistical and experimental evidence that tends to rule out chance as a plausible explanation. Other evidence challenges the adequacy of natural or material causes to explain both the origin and diversity of life.

 10. 21

  Maar is die gehele Intelligent Design dan niet een beetje laf? De evolutietheorie klopt, maar daarvoor was het dan toch God die alles geschapen heeft. (Lekker puh).

  Leuk overigens, die Bijbelse uiteenzetting van tijd. Veel mensen vinden dat het boek overal en altijd letterlijk moet worden genomen. Als je al in Genesis begint met het “interpreteren”, waar eindig je dan? Bij homosexualiteit dat misschien niet als zondig gezien moet worden? Bij boeren die niet hoeven te worden gestenigd als ze meer dan één gewas verbouwen?

 11. 24

  Okee, het zijn dus die eerste drie “dagen” waarin de Schepper een spelinkje van 4 a 5 miljard jaar kan proppen. Opzich een aardige gedachte, ik sta open voor ideeen, laat daarover geen misverstanden bestaan!

 12. 27

  @ de paus (God schiep het heelal, daarna volgde de oerknal).

  Het heelal ontstond door de oerknal. Dus uw theorie zou u kunnen laten evolueren door God de oerknal te laten scheppen. Dan moet de oerknal wel een andere naam krijgen, misschien ‘De Knal’? (god lag een potje te knallen en toen ontstond het heelal).
  Tijd is ook pas ontstaan met de oerknal (althans in ons heelal was er niets, want dat was er niet, de laatste theorie is meen ik dat dit ontstond door contact van elkaar naderende multiversums).

  Off topic: Zit God het interne redactionele mailadres te saboteren?

 13. 28

  ID draait de discussie gewoon lekker om. Het ziet er allemaal zo verdomd ingewikkeld in elkaar, DUS moet er een Goddelijk ontwerp achter zitten.

  En dat terwijl dat feit helemaal niets bewijst.

  Overigens is het menselijk lichaam één groot voorbeeld van slecht ontwerp. Waarom kan een mens anders stikken in zijn eten? De slokdarm voor de luchtpijp was wel ietsje beter geweest ipv andersom.

  ID bewijst hiermee dan overigens wel weer dat God niet perfect is!

 14. 30

  Nee enkel dat de mens niet perfect is. Geining om te zien dat als er door atheisten een God wordt verwacht die altijd aan een paar van hun ‘eisen’ moet voldoen. Maar zo werkt het natuurlijk niet! :)

 15. 31

  God is dus gewoon een vervelende klier. Zo’n eentje die bij verstoppertje spelen gewoon naar huis gaat om een boterham te eten terwijl de rest hem zoekt.

 16. 32

  @Carlos: volgens mij moet je ook wat dat betreft een ‘open mind’ hebben. Misschien dat het ID voordat het is toegepast ook een soort van evolutie heeft doorgemaakt. Ik bedoel, het enkele feit dat De Handtekening van De Schepper terug te vinden zou zijn wil natuurlijk niet zeggen dat hij/zij het werk ook alleen heeft verricht. Leuk ook, zo’n Bijbel, maar dat is natuurlijk maar één van de vele bronnen. Ik zou eigenlijk willen pleiten voor waarschuwingsstickers op Bijbels en andere Heilige Schriften. Zoiets misschien:

  ”This Book is a religious Book. Religion is based on beliefs, not on facts. This material should be approached with an open mind, studied carefully, critically considered and broadly interpretated.”

  Trouwens, hoe zit dat met het onderwijs is onze eigen ‘Biblebelt’? Ik heb me wel eens laten vertellen dat de evolutieleer daar niet in het programma staat. En dat het mede daarom ook geen onderwerp is van examinering.

 17. 34

  Maar dominee, u draait alles om! Wilt u zeggen dat als God expres iets verkeerd schept, Hij toch volmaakt kan zijn? Die moet ik onthouden als ik nog eens een tentamen heb.

  Behalve dan dat ik niet inzie wat het verkeerd aanleggen van een slokdarm voor een toegevoegde waarde heeft. Misschien om een stok achter de deur te hebben voor het geval Hij iemand van deze aardbol wil verwijderen. Dat kan dan drie maal daags, en je hebt er geen bliksemstralen bij nodig. Wel zo discreet.

  Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. De menselijke luchtwegen daarentegen wel.

 18. 35

  Maar het blijft wel verdomd klierig van die God dat hij al die eigenwijze losbollen heeft gecreeërd.

  David, vooralsnog zie ik de evolutie voor mijn eigen ogen voltrekken: olifanten die slagtandloos geboren worden vanwege decennia van stroperij en griepvirussen die muteren en overspringen van vogel naar mens. Derhalve is het ID niets meer dan een luie theorie met de houdbaarheid van ‘enkele seconden mijmering’ onder het derde glas bier op een zonnige vrijdagmiddag.

 19. 36

  Spuyt, God wil juist dat wij ons verslikken.
  Dit doet hij om ons op de proef te stellen en zijn 43ste gebod: “Gij zult niet schrokken” aan de man te brengen.

 20. 37

  Carlos, dat wat jij nu beschrijft is een onderdeel van de ID theorie :-) Daarom is hij ook zo krachtig, hij omvat EN de creatietheorie EN de evolutietheorie!

  Maar als dat betekent dat ik gewoon over evolutie mag spreken aan tafel bij religieuze mensen dan zeg ik “ja en amen”.

 21. 38

  ..een luie theorie dus.
  Dat doen sommige modelleurs ook, stiekem een x-factor inbouwen in hun computermodel zodat de uitslagen beter uitkomen.

 22. 39

  @Carlos. Aan de andere kant doet hij dan niets aan “haat zaaien” en “onverdraagzaamheid”. Een lekkere verslikking zou daar misschien ook op zijn plaats zijn.

 23. 41

  Intelligent design en creationisme zijn twee verschillende theorieen. Intelligent design gaat in principe uit van evolutie maar denkt alleen dat op bepaalde sleutelpunten er van hogerhand een soort duwtje in de rug is gegeven. Creationisme gaat uit van directe schepping van het ‘eindproduct’. Dus geen evolutie. Jonge Aarde Creationisten geloven daarbij zelfs dat de tijdsschaal in de Bijbel letterlijk genomen moet worden en dat de aarde dus een jaartje of 5000 oud is.

  Het interessante is dat creationisten i.t.t. ID aanhangers, falsificeerbare uitspraken doen. Wat dat aangaat is creationisme eigenlijk wetenschappelijker. Het jammere is alleen dat creationisten vervolgens observaties die hun theorie ontkrachten (bijv. koraalgroei, 14C datering, sedimentatie zoals in de Grand Canyon) niet accepteren. En dat maakt ze uiteindelijk het minst wetenschappelijk. Er zijn hele sites gewijd aan het ‘aantonen’ dat 14C datering e.d. niet werkt bijvoorbeeld.

 24. 43

  @Carlos (dat wil ik trouwens ook, een achteraf aanpasmogelijkheid van je comment): Grappig alleen dat de X-factor het enige is wat anders is aan de ID-theorie t.o.v. de evolutietheorie.

  Maar zoals ik al zei, het kan een brug vormen tussen de creationisten en evolutionairen. En zeg nou zelf, op een paar vakgebieden na is het helemaal niet van belang wie er gelijk heeft.

  Beide theoriën zijn overigens op dit moment niet te falsificeren, en zijn dus valide.

 25. 44

  Wetenschap: “We weten niet precies wat er voor de oerknal was, maar we hebben een paar ideeën”

  Religie: “God”

  Eigenlijk is religie in al haar kernachtigheid veel meer van deze tijd!

 26. 45

  Wat de Paus betreft: daar houden Creationisten niet zo van, getuige onderstaande quote van de oprichter van creationist.org:

  I do not consider the Catholic church to be a cult, but in my opinion, they’re about as close to being one as you can get without crossing that line.

 27. 46

  Overigens JdB, vind ik dat jij het Sargasso verassingspakket ™ hebt gewonnen met jouw 3 antwoorden en het daaronder geschreven zinnetje “Ik kan er qua formulering een beetje naast zitten. Waarschijnlijk wordt het nog wat ondoorzichtiger en multi-interpretabel geformuleerd dan ik hier gedaan heb. Ik ben benieuwd.”

  Dat maakte jouw entry in mijn ogen beter dan die van de rest, zeker gezien het daadwerkelijke antwoord!

 28. 51

  Voor wat betreft de prijsvraag, daarover moet de jury nog in conclaaf gaan. Een recente Sargasso-partijtop was dusdanig met drank overgoten dat aan dit agendapunt niet meer (helder) werd toegekomen.

  Wel kan ik alvast zeggen dat het door Spuyt geciteerde zinnetje (#46) zodanig algemeen toepasbaar is op uitspraken van bewindspersonen is, dat daarvan geen doorslaggevend effect bij de beoordeling te verwachten valt.

 29. 53

  if ($god && $evolutie){
  echo “God en evolutie bestaan, ID wint.”;
  } elseif ($god) {
  echo “Alleen God bestaat, creationisme wint.”;
  } else {
  echo “God bestaat niet, evolutietheorie wint.”;
  }

 30. 57

  @Dreknek: Niet volledig:

  Ik stel voor:

  if ($god && $evolutie){
    echo "God en evolutie bestaan, ID wint.";
  } elseif ($god) {
    echo "Alleen God bestaat, creationisme wint.";
  } elseif {$evolutie)
    echo "God bestaat niet, evolutietheorie wint.";
  } else {
    echo "Rot allemaal maar op, ik weet het ook niet meer.";
  }
  

  Overigens kunnen de evolutietheorie en ID naast elkaar bestaan, De creatietheorie is compleet incompatible.

 31. 60

  @Spuyt12: als een theorie aannames doet moeten die op zich falsificeerbaar zijn. De speciale relativiteitstheorie neemt bijvoorbeeld aan dat de lichtsnelheid in vacuum constant en voor iedereen hetzelfde is. Gebaseerd op die aanname doet de theorie allerlei verstrekkende uitspraken die grotendeels tegen je gevoel ingaan. Hetzelfde zou je over ID kunnen zeggen. Het verschil zit hem erin dat je de aanname uit de relativiteitstheorie kunt toetsen: je kunt de lichtsnelheid meten vanuit verschillende referentiekaders. Als blijkt dat hij niet constant is, heb je meteen de hele theorie ontkracht. De aanname van Goddelijke sturing bij ID kun je niet ontkrachten. Hoe toon je immers aan dat God NIET bestaat? Dat gaat niet. Daarom is het eerste m.i. wetenschap en het tweede geloof. Wat overigens niet betekent dat ID niet zou kloppen!

 32. 61

  Nog een kleine aanvulling:

  $god=rand(0, 1);
  $evolutie=rand(0, 1);

  if ($god && $evolutie){
  echo “God en evolutie bestaan, ID wint.”;
  } elseif ($god) {
  echo “Alleen God bestaat, creationisme wint.”;
  } elseif {$evolutie)
  echo “God bestaat niet, evolutietheorie wint.”;
  } else {
  echo “Rot allemaal maar op, ik weet het ook niet meer.”;
  }

 33. 62

  De aanhangers van het scheppingsverhaal hebben, nadat hun theorie onhoudbaar is gebleken, er vrij lang over gedaan om het ID-idee te promoten. Wij zijn getuige van een evolutie in het denken.

 34. 63

  @JdB: idd, een aanvullend probleem voor de creationisten is tevens dat er wel ondersteundend bewijs is voor de evolutietheorie en niet voor de creationistische en ID visie.

  Daarom geloof ik ook niet in beide theoriën :-).

  Een gelovig iemand zal overigens zeggen dat de natuur bewijs genoeg is voor het bestaan van de [insert godheid al dan niet met vele eerbare voorvoegsels].

  Ergo: Deze discussie gaat nergens over, aangezien geloof niet rationeel is.

  Pascal zei dat geloven een win-win situatie was.

  “Let us weigh the gain and the loss in wagering that God is. Let us estimate these two chances. If you gain, you gain all; if you lose, you lose nothing. Wager, then, without hesitation that He is.”

 35. 67

  @Spuyt 12: het probleem zit ‘m er natuurlijk niet in dat mensen in [insert godheid al dan niet met vele eerbare voorvoegsels] geloven, maar dat ze gaan uitleggen wat Hij/Zij bedoelde en hoe we volgens Hem/Haar moeten leven. En vinden dat we stikkers op boeken moeten plakken omdat er een heel redelijke theorie in staat. En perfect kunnen uitleggen waarom je tegen abortus moet zijn, maar geen problemen hoeft te hebben met de doodstraf. Of dat vrouwen geen onderwijs mogen genieten. Of dat je niet in dienst hoeft, maar ondertussen je land gegijzeld houdt in een geweldsspiraal. Niet echt ‘win-win’ wat mij betreft.

 36. 70

  @Spuyt12: wat je #63 zegt klopt niet helemaal. Er is geen enkel bewijs voor de evolutie theorie. Er zijn aanwijzingen, ook wel bekend als bewijs door inductie (iets heel aanneemlijk maken). Het is echter zeker mogelijk om alle observaties uit de evolutietheorie ook op een andere (misschien vergezochte) manier te verklaren. Dat is het punt dat ik hier wel vaker maak: het is onmogelijk welke theorie dan ook te bewijzen; je kunt ze alleen ontkrachten. Waar je wel gelijk in hebt, is dat noch creationisme, noch ID een falsificatie van de evolutietheorie in wetenschappelijke zin inhouden. Voor ID aanhangers hoeft dat ook niet omdat die het in grote lijnen met de evolutietheorie eens zijn. Creationisten is een ander verhaal. Die proberen het wel, maar echt overtuigend is het allemaal niet.

  Overigens was Popper die met de stelling dat je niets kunt bewijzen kwam, hier zelf helemaal niet zo blij mee. Hij begon namelijk als Logisch Positivist die, zoals Logisch Positivisten plegen te doen, probeerde van alles te bewijzen. Al filosoferend kwam hij echter tot de conclusie dat dat nooit mogelijk is.

 37. 71

  @jdb: (over Popper) Dat klopt, ik vond dat wel een leuk verhaal :-)

  Maar wat betreft “geen bewijs” ben ik het toch met je oneens. Evolutie is aangetoond in verschillende bacteriekweekjes. Of liever: mutaties waardoor de bacterie beter tegen veranderde omstandigheden kon.

  Het mechanisme “evolutie” bestaat dus. Maar idd, daarmee bewijs je niet dat de evolutietheorie bestaat. (Probeer maar eens op een andere wetenschappelijke manier te verklaren dat er nu andere dieren rond lopen dan een paar miljoen jaar geleden)

  Merk wel op dat het bewijzen van het bestaan van God precies met het omgekeerde probleem kampt. Je kan alleen maar bewijzen dat hij WEL bestaat. Elk bewijs van het tegendeel laat ruimte voor twijfel.

 38. 72

  “We kunnen dus niet anders te zeggen: het zijn dagen geweest, doch hoe lang die dagen hebben geduurd is ons niet geopenbaard. Wij kunnen dat ook nooit bepalen en zullen dus ook nooit slagen in onze pogingen om dat vast te stellen.”

  dus ruim baan voor ID in het onderwijs :)

 39. 74

  @Spuyt:

  Probeer maar eens op een andere wetenschappelijke manier te verklaren dat er nu andere dieren rond lopen dan een paar miljoen jaar geleden

  Probeer eerst maar eens te bewijzen dat er miljoen jaar geleden andere dieren rondliepen. Je kunt dat verschrikkelijk aanneemlijk maken, maar bewijzen? Niemand heeft ze zien lopen. Er zijn alleen maar wat botten. Dat is nou typisch bewijs door inductie. En met die bacteriekweekjes toon je alleen aan dat die specifieke bacterien op dat specifieke moment evolueren. Dat zegt helemaal niet dat andere bacterien op een ander moment hetzelfde zouden reageren en al helemaal niet dat dit ook voor andere diersoorten geldt.

  Dat is nou de kern van de wetenschapsfilosofie van Popper.

  Begrijp me overigens niet verkeerd hoor: ik ben er van overtuigd dat de evolutietheorie klopt. Nog niemand is met een andere theorie gekomen die alle observaties op een dergelijke elegante manier verklaart.