Complotjournalistiek

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

“Bill ‘O Reilly is mijn voorbeeld”, vertrouwde nieuwbakken WNL-gezicht Joost Eerdmans DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk toe. ‘O Reilly is een van de bullebakken van het überrechtse Fox News, die grossiert in het ventileren van conservatieve sentimenten en het in de rede vallen van zijn gasten. “Cut off his mike”, is een gevleugelde uitspraak van de vleesgeworden Archie Bunker, die er niet zo van houdt als hij wordt afgetroefd.

Eerdmans moet nog een beetje groeien in zijn rol, maar afgelopen woensdag kregen we een voorproefje van hoe rechtse opiniejournalistiek in Nederland er uit zou kunnen zien. De presentator van Uitgesproken WNL insinueerde en interrumpeerde dat het een lieve lust was, om zo zijn eigen gelijk dat de rechterlijke macht er op uit was om Geert Wilders “een loer te draaien” maar zo breed mogelijk uit te smeren.

Wat was het geval? De Hoge Raad heeft onlangs een vonnis terugverwezen naar het Gerechtshof te Den Haag omdat ze vond dat het Hof in haar argumentatie voor vrijspraak bepaalde argumenten niet had meegewogen. Een jongeman had voor hemzelf en gelijkgestemde vrienden een aantal shirtjes gedrukt met daarop een schedel en de teksten: “Combat 18” en “Whatever it takes”. Nu is Combat 18 een bekende Britse neonazi-knokploeg, en het cijfer achttien in de naam verwijst naar de letters A en H in het alfabet. A[dolf] H[itler], vat u wel? Neonazi’s spelen wel vaker met cijfers die verwijzen naar letters om aan strafvervolging te ontkomen. Zo is ’88’ (oftewel ‘H.H.’ oftewel ‘Heil Hitler’) een bekende code.

Betekent dit dat alle cijfers 88 dus Heil Hitler aanduiden en daarom uit boeken weggekrast moeten worden? Nee, natuurlijk niet. Maar in een bepaalde context (namelijk van neonazi-groepjes), is evident dat er een verheerlijking van het nazisme mee gepropageerd wordt. Dat is haatzaaien tegen groepen op grond van hun etnische afkomst (joden, zwarten, niet-Westerse allochtonen), en dat is bij wet verboden. De Hoge Raad oordeelt dan ook:

  “Voor de beoordeling van de vraag of de genoemde teksten aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen wegens hun ras, in de zin van art. 137e Sr, dienen die uitlatingen immers niet uitsluitend op zichzelf te worden bezien, doch tevens in de gegeven omstandigheden van het geval en in het licht van mogelijke associaties die deze wekken.”

Aha, redeneert Joost Eerdmans. Dit is dus gewoon een zet van de Hoge Raad om Geert Wilders te kunnen veroordelen. Kijk maar, want Wilders zegt dat de Koran eigenlijk een soort Mein Kampf van de Islam is, en bij wijze van associatie zou je daar in kunnen lezen dat moslims dus nazi’s zijn, en met dit arrest plaveit de Hoge Raad dus de weg om Wilders via een omweg voor zijn uitspraak te kunnen veroordelen.

Dat dit ook de eigenlijke bedoeling is, zou volgens de spreekstalmeester van Wakker Nederland ondubbelzinnig blijken uit het volgende: De voorzitter van de Hoge Raad, die de uitspraak over Combat 18 wees, mr. Geert Corstens, bekritiseerde de PVV-voorman een tijdje terug in het programma Buitenhof omdat deze de integriteit van de rechterlijke macht in twijfel trok. Als hij niet werd vrijgesproken, trokken de mensen terecht de conclusie dat de rechterlijke macht bestond uit allemaal vreselijke GroenLinks en D’66-rechters, aldus Wilders. Corstens verzette zich openlijk tegen deze politisering van de rechtspraak, en bekritiseerde Wilders’ uitspraak als “onverstandig”. Burgers verliezen hierdoor ten onrechte het vertrouwen in de rechtspraak als onafhankelijk, aldus Corstens.

Nou ja, zie je wel, stampvoette Eerdmans van achter zijn spreekgestoelte: dus dat Combat 18-arrest is een complot en een persoonlijke vete van Corstens tegen Wilders. In een ‘schokkende’ en ‘onthullende’ reportage toverde hij mr. Gerard Spong en mr. Peter Plasman tevoorschijn, die respectievelijk van mening waren dat het Combat 18-arrest wel eens verstrekkende gevolgen kan hebben voor het Wildersproces, en dat het niet verstandig was van Corstens om in Buitenhof te reageren op de beschuldigingen van Wilders aan het adres van de rechterlijke macht. Kijk eens, kraaide de reportage: deze linkse advocaten zeggen het óók.

Eerdmans toont zich hiermee een driedubbelovergehaalde idioot, die het onderscheid niet snapt tussen een ‘associatie’ en een logische gevolgtrekking. Wat had de Hoge Raad dan moeten oordelen volgens Kwekmans? Dat je best neonazi-shirtjes mag verspreiden zolang de namen van de knokploegen maar enigzins cryptisch weergegeven zijn?

Wilders kan niet veroordeeld worden op grond van het feit dat sommige mensen uit zijn uitspraak dat de Koran gelijkstaat aan Mein Kampf de gevolgtrekking maken dat moslims dús gelijkstaan aan nazi’s, omdat zulks een klassieke drogredenering is.

– ‘Jij zegt A, daaruit volgt B. Dus jij zegt eigenlijk B’

– ‘Onzin. Dat zeg jij, dat B eruit volgt. Maar volgens mij klopt dat niet. Ik heb dat in ieder geval zo niet bedoeld.’

– ‘Jawel! Dat zeg je wel. Wie A zegt, moet ook B zeggen!’

Een stropop heet dat in vaktermen. Maar in de wereld van Joost Eerdmans zijn stropoppen blijkbaar identiek aan associaties die neonaziterminologie wekt, en hij viel rechtspsycholoog Peter van Koppen dan ook gretig in de rede om te verhinderen dat deze uit zou leggen waarom dat nergens op slaat.

Zelfs bij de Dagelijkse Standaard werd zijn knetterrechtse logica genadeloos afgeserveerd, en ook filosoof Ron Ritzen maakt gehakt van de populistische retorische truuks die team Eerdmans uithaalt om zijn gelijk kracht bij te zetten.

Ik dacht aanvankelijk dat de heropleving van rechtse actualiteitenrubrieken op het de publieke net de lakens in Hilversum een beetje zou kunnen doen opschudden. Beetje dwars en tegen de stroom in: altijd goed. Maar als dit soort complotreportages de toekomst van rechtse opiniejournalistiek moeten worden, doet Wakker Nederland er goed aan Alex Jones-imitator Micha Kat meteen maar een vaste radiorubriek op de vrijdagmiddag te geven.

Reacties (21)

#1 parallax

Als ‘O Reilly je voorbeeld is ben je niet goed in je hersenpan en moet je onder curatele gesteld worden.

Geen discussie over mogelijk, geen argumenten die hout snijden, geen alternatieve zienswijze.
‘O Reilly is een aantoonbare leugenaar, volksmenner en sociopaat.

 • Volgende discussie
#2 KJ

Het probleem is dat je gerust een shirtje met Stalin, Mao en/of Che mag dragen. Gelijke monniken, gelijke kappen, tenslotte. Of komen we gewoon weer tot onszelf en zeggen iets van: naaaah, het is maar een T-shirt ?

/Who am I kidding. Dit is Nederland 2011, tenslotte. Land van cartoonisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Victor

Bill ‘O Reilly gaf in The Daily Show aan dat zijn programma onder ‘infotainment’ valt. Anders gezegd: neem het niet zo serieus, het is een show. Tja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 troebel

Fijn van een halve minuut Joost Eerdmans kijken is dat zelfs iemand die zijn/haar eigen naam niet kan onthouden dan al begrijpt dat dit een ongevaarlijke gek op de beeldbuis is. Hopelijk is hem nog niet uitgelegd hoe zich voort moet planten, dan zijn we er net als van zijn inspiratiebron, het enige geblondeerde lid, na deze generatie van af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Schuur

@KJ, Stalin, Mao en Che zijn wat meer ver-van-mijn-bed figuren. De nazi’s hebben daadwerkelijk hier huisgehouden. Het klinkt vreemd, maar als we een paar jaar onder stalinistisch regime hadden gezeten en er veel Nederlanders naar de goelags waren gedeporteerd, dan zou het me niets verbazen als enige referentie aan het communisme op een vergelijkbare wijze beoordeeld zou worden. Maar dat is uiteindelijk maar een “what if” gedachte, geef ik volmondig toe.

Aan de andere kant, Spanje heeft van 1992 tot aan de invoering van de Euro Hernán Cortés op het 1000 Pts-briefje geportretteerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Prediker

@2; het staat je ook vrij om t-shirts met de afbeelding van Hitler te dragen, KJ.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Prediker

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KJ

@Prediker; Ja maar, kan de rechtbank of het OM dan ook misschien uitleggen wat het verschil is tussen het ene shirt en het andere ? Want als het uitsluitend aankomt op de intentie van de drager, dan heb ik daar grote problemen mee. De drager doet namelijk verder niets verkeerd, en volgens mij mag de rechtbank intentie alleen meenemen als er al iets anders strafbaars is voorgevallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Prediker

Het gaat hier om het embleem van een internationale neonazi-knokploeg met toevoeging van de kreet “Whatever it takes”.

Daar valt gemakkelijk een oproep/rechtvaardiging van geweld tegen etnische minderheden in te lezen, zeker gezien de context van wat dergelijke neonazistische knokploegen doorgaans doen: nl. kleurlingen belagen, in elkaar rossen, vreemdelingen intimideren, asielzoekerscentra bestoken met molotovcocktails e.d.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 KJ

@Prediker; Mag je ook shirtjes dragen met ‘F-side’ erop ? Ik zag laatst iemand rijden met ‘Jewish Defence League’. Krijgen we na de ‘werkgroep cartoon problematiek’ ook een ‘werkgroep T-shirt raden’ ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Prediker

KJ; doe eens aangifte. Dan kom je er achter. Het hangt volgens het arrest van de Hoge Raad “gegeven omstandigheden van het geval” af.

Met andere woorden: het is helemaal niet de bedoeling van de Hoge Raad om algemene richtlijnen te geven van wat er wel op een T-shirtje kan of wat er niet op een T-shirtje kan.

Het enige wat de Hoge Raad stelt is dat het er in bepaalde gevallen duimendik bovenop ligt dat er met de verspreiding van die shirtjes haat gezaaid wordt tegen groepen mensen op grond van hun afkomst, en dat dit dan ook juridisch vervolgbaar zou moeten kunnen zijn, op grond van de Nederlandse wetgeving.

Jij wilt daar blijkbaar graag een algemene ethische en juridische discussie over voeren, maar het gaat in dat arrest van de Hoge Raad niet over allerlei shirtjes: het gaat erover dat in dit geval er zoveel aanleiding is te denken dat hier wel degelijk haat gezaaid wordt, dat het ook gewoon vervolgd moet kunnen worden.

Daarom slaat die overslag naar het proces van Wilders ook nergens op. Wilders draagt tenslotte geen shirtje met: “Kick the Muslims out. Whatever it takes!” o.i.d.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 boyke

rechts NL houdt er van om vraagtekens te zetten bij allerlei subsidies nou dan vraag ik mij ook ernstig af wat het nut is om de NLse variant van Fox news te subsidieëren met Staatsgelden. Ik vind het een verspilling van belastinggeld en een zonde van omroeptijd om subsidies te verstrekken aan een mislukte politicus die met allerlei halve gare complot theorieën komt aandansen.
In deze tijden van zware bezuinigingen op van alles en nog wat mag er voor mijn part best vrij drastisch gesneden worden in de subsidies aan onzin omroepen als WNL en Powned

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 tom van doormaal

Mozeskriebel, wat een gedoe zeg. Mag mevrouw Duisenberg een Palestijnse vlag uithangen? Als zij dat mag, is er dan bezwaar tegen dat een aantal rechtser gestemde lieden hun eigen vooroordelen pogen uit te venten?
Ik vind de nieuwe journalisten meer dan knudde: het is wel grappig om te zien hoe ze onbeschoftheid houden voor harde journalistiek, maar ze hebben nooit geleerd dat de feiten heilig zijn en opinies vrij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 boyke

Ik snap overigens niet waarvoor Joost Eerdmans en de Wilders aanhangers bang zijn. Zijn ze soms bang dat Wilders wordt veroordeeld??? Ik zie dat (helaas) niet gebeuren.
Een rechtszaak is een clash tussen 2 partijen (eiser-gedaagde/O.M.-verdachte) waarbij de rechter uiteindelijk moet bepalen wie er gelijk heeft (waarheidsvinding), die rechter die als een soort van arbiter optreedt is uiteindelijk wel afhankelijk van wat de beide partijen allemaal aandragen alleen op basis van die aangedragen feiten en verweren kan de rechter beslissen. In het belang van een goede rechtsgang moeten de advocaten van beide partijen dus 100% voor hun zaak gaan. Dat is precies het probleem in de zaak Wilders, het O.M. zet zich niet ten volle in voor haar zaak tegen Wilders. Dat kan afgeleid worden uit twee feiten namelijk dat het O.M. Wilders eerst niet wilde vervolgen en dat toen ze toch vervolging moesten instellen tegen Wilders ze vervolgens vrijspraak eisten. Mijn vermoeden is dat het O.M. door de kantjes ervan af te lopen in het proces tegen Wilders hoopt dat de rechtbank hem vrijspreekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Herman

Dat de televisiepoot van de Telegraaf Media Groep gebruikt wordt om complottheorieën te spuien mag toch nauwelijks verbazig wekken? Ons eigen nationaal-socialistische nieuwsblad doet al tientallen jaren niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Henk

Waarom zou Wilders veroordeeld moeten worden? Ik kan niet begrijpen dat sommige mensen dat zouden willen. Het is alleen maar nadelig; hij zal hier namelijk politiek gezien meer voordeel van hebben dan nadeel. En zelfs als hij veroordeeld wordt dan zal dat voor veel mensen nog steeds geen ‘echte ‘veroordeling zijn. dus voor de vorm heb je er ook niets aan.

Misschien zit er iets in de weg bij sommige personen om rationeel na te denken als het op het onderwerp Wilders aankomt. Ook weer iets wat in zijn voordeel is.

En nu? Nu zitten zijn idiote ‘adepten’ (die ik het meeste vrees) naast hem in de kamer…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 spees

Je mag over van alles een mening hebben, behalve de mening dat je nazi’s hartstikke leuk vind. Ik begrijp niet goed waarom sympathiseren met nazi’s een gevaar opleveren voor de staat, en daarom strafbaar is. Tenzij er sprake van een natuurwet die ervoor zorgt dat nazi sympathieën onherroepelijk leiden tot een herhaling van 1939-’45..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 su

@17: Het gaat hier om moderne gewelddadige neo-nazi’s lief vinden, daarvoor hoef je niet terug te grijpen naar ’39-’45. Beetje vergelijkbaar met hoe er op het lief vinden van Volkert gereageerd zou worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 benjbenj

Het tweegesprek tussen Van Koppen en Eerdmans kwam inderdaad totaal niet uit de verf. Een beetje interviewer probeert zo veel mogelijk boven tafel te krijgen. Eerdmans bleek er echter alleen maar op uit om uit Van Koppens mond te horen dat alle veronderstellingen van Uitgesproken WNL juist waren. Omdat Van Koppen zich niet voor dat karretje wilde laten spannen, kapte hij steeds weer het gesprek af. Wie heeft deze knuppel wijsgemaakt dat hij zich aan interviews moet wagen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Prediker

Benj; dat kan ook een groeiproces zijn. Kijk, op de BBC heb je Jeremy Paxman, Stephen Sackur en Tim Sebastian.

Die kunnen hun gasten ook grillen. Alleen, die verstaan hun vak, komen met scherpe vragen en observaties, en laten de gast uitpraten of niet al naar gelang hij met bullshit de vraag tracht te ontwijken of er eerlijk antwoord op geeft.

Bij Eerdmans kreeg ik de indruk dat hij gewoon zijn punt probeerde door te drammen. Tja, de vraag is of je daar die gast voor nodig hebt. Dan kun je er beter de Joost Eerdmansshow van maken (wat het nu al min of meer is, een talkshow met Eerdmans die gasten ontvangt, een soort van ‘O Reilly-show dus, maar dan op z’n Hollands). Tja, jammer voor Eerdmans dat hij geen GBJ Hitlermann is, denk ik dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 benjbenj

@Prediker
Ja, inderdaad. Gasten ongeacht hun politieke kleur het vuur na aan de schenen kunnen leggen zonder ze te schofferen of weg te drukken. Als dat nog eens zou kunnen… Helaas zit het ego van Eerdmans hem zwaar in de weg om op dat hogere niveau te kunnen komen.

 • Vorige discussie