ChristenUnie wil erkenning van gebarentaal

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

ChristenUnie wil erkenning van gebarentaal

verkiezingsprogramma-gebarentaalMensen die doof zijn worden vaak niet opgemerkt in de maatschappij en er wordt onvoldoende rekening gehouden met hun gehoorbeperking. De ChristenUnie wil de positie van doven versterken. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman: ,,Doven kunnen niet goed meedoen als er geen rekening wordt gehouden met hun handicap. Het gebruik van taal, gebarentaal, speelt hierin een cruciale rol. Mijn ideaal is dat gebarentaal volledig erkent wordt en daarmee een sociaal grondrecht wordt.”

De ChristenUnie organiseert vandaag een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

De ChristenUnie zal tijdens de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een notitie presenteren met concrete aanbevelingen hoe de positie van doven kan worden versterkt. Wiegman: ,,Ik wil dat doven als zelfstandige mensen kunnen participeren. Daarvoor zijn praktische oplossingen noodzakelijk. Zoals een spot van Postbus 51 die voor doven wel te begrijpen zou zijn wanneer deze standaard getolkt zou worden. Dat het nu niet gebeurt wijst erop dat gebarentaal nog niet volledig erkent wordt.”

Deelnemers aan het rondetafelgesprek zijn onder andere Dovenschap, het Gebarencentrum, Sencity, Annies, de Belastingdienst en Jongerencommissie SBNDJ.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen in juni had de ChristenUnie als enige partij een speciale versie van het verkiezingsprogramma in gebarentaal op video gezet: www.christenunie.nl/gebarentaal

Reacties (1)

#1 Erik

Benieuwd wat die konkrete aanbevelingen zijn. Ze kunnen toch moeilijk het friese model bedoelen, waarbij dan iedere ambtenaar verplicht gebarentaal zou moeten beheersen.

In de meeste landen waar de plaatselijke gebarentaal erkend is, is die erkenning vooral symbolisch, met weinig of geen verplichtingen voor de overheid die direkt uit die erkenning voortvloeien. Omgekeerd is er in Nederland wel degelijk een aktief beleid in het subsidiëren van allerlei projekten en instituten die zich met de Nederlandse Gebarentaal (NGT) bezighouden. Het on-line corpus voor wetenschappelijk onderzoek dat in 2008 werd gepresenteerd is zelfs uniek in de wereld.

Over erkenning van NGT is dit rapport uit 1998 (PDF) nog steeds erg interessant. Zoals gezegd, erkenning lijkt me vooral iets symbolisch, veel belangrijker zou het zijn om wettelijk het recht op allerlei voorzieningen (vooral tolken) vast te leggen dan wel uit te breiden. Maar erkenning van de Nederlandse Gebarentaal zou zeker een mooi gebaar zijn.