China maakt belangrijke milieuomslag

China nam in de afgelopen weken enorme hordes op milieugebied. Ze presenteerde een omvangrijk nationaal milieuplan. Besloot om te stoppen met het maken van biobrandstof gemaakt uit mais (ethanol) én gaf aan wellicht te stoppen met verdere investeringen in het maken van vloeibare brandstoffen uit steenkolen.

Die veranderingen zouden we in Nederland (en Europa) stevig moeten toejuichen. Onze politici zwijgen echter, en de kranten schrijven er op een belerende toon over: “China: groei belangrijker dan klimaat” (Financieele Dagblad, 4 juni 2007).“Economische groei voor China belangrijker dan het klimaat”.(Trouw 5 juni 2007), “China maakt spagaat in zijn eerste milieuplan” (Volkskrant 5 juni 2007). Het impliceert sterkt het beeld dat we in Nederland het milieuvriendelijke kindje van de klas zijn en daarmee niet voor economische groei kiezen boven milieu. Totale onzin, vrijwel alle Nederlanders willen niet meer dan een paar procent van hun inkomen inleveren om milieuproblematiek te bestrijden.

Dat is de hele crux van het probleem, pas wanneer we flink willen inleveren op mondiale schaal voor het milieu kan de oplossing zich aandragen. In de vorm van fors vermindert energieverbruik en een versnelde technologische ontwikkeling dankzij veel hogere investeringen.

 1. 1

  Beetje onzinnig om Nederland en China qua moreel peil en milieu-acties met elkaar te vergelijken.

  Dat e.e.a. anders moet is duidelijk, maar in vergelijking met China zijn we hier roomser dan de paus. Als we vervolgens ook nog eens beseffen dat onze import best wat duurder mag om de productie in China netter qua arbeid en milieu te laten gebeuren dan zijn we helemaal goed bezig. Wil ik het wel graag aantoonbaar goed aangewend zien.

  China kan je namelijk niet erg serieus nemen als het om het realiseren van dit soort dingen gaat. Als ik denk aan andere gebieden (mensenrechten, intellectueel eigendom, arbeidsomstandigheden) zijn praten ze mooi maar presteren ze weinig.

 2. 2

  Makkelijk praten Nette Heer,

  Ten tijde van onze weg naar gigantische rijkdom per capita namen wij het ook niet erg nauw met allerlei morele en milieuproblemen. Nu China hetzelfde pad opgaat, en zich sneller aanpast dan wij destijds deden tijdens de industriele revolutie noem je:

  “China kan je namelijk niet erg serieus nemen als het om het realiseren van dit soort dingen gaat. ”

  Hoe ga je in op de drie veranderingen die de afgelopen weken plaatsvinden dan?

 3. 3

  @ Remmie: wat kletst?

  Ze stoppen met de aanmaak van bio-ethanol omdat ze hun mensen anders niet kunnen voeden en met steenkool-liquificatie omdat het te duur is. In een bijzinnetje wordt dan het milieu nog eens opgevoerd.

  De vergelijking met de Nederlandse groei naar welvaart is ronduit onzinnig? China kan profiteren van alle vooruitgang in kennis en economische inzichten die er is, terwijl het hier via de lange weg moest.

  Praat nou niet recht wat krom: het is daar echt heel fout.
  China verenigt de slechtste van twee werelden in zich. Ongecontroleerde roofzucht door snelle jongens (de foto van die slaven in de krant gezien deze week? Dat was de schoonzoon van de plaatselijke partijchef) en de verachting voor het volk van een totalitair socialistisch regime.

 4. 4

  @Nette Heer
  och och,
  Wat een boel wol voor een land dat praktisch op eigen kracht de millenniumdoelstellingen van de VN haalt. Je weet wel, armoede terugdringen, onderwijs voor iedereen, altijd te eten, etc etc. China doet het, Afrika blijft, zelfs met hulp van de rest van de wereld, hangen.

  China kan je namelijk niet erg serieus nemen als het om het realiseren van dit soort dingen gaat.

  Daar ben ik het wel gedeeltelijk met je eens. Alleen om andere redenen. In Nederland heerst nogal het beeld dat een dictatuur almachtig is… Helaas, een democratie misschien, maar een min of meer verlichte dictatuur als China zeker niet. Met verlicht bedoel ik dan dat er wel enigszins gestreefd wordt naar vooruitgang, niet zoals ooit in de Sovjet-Unie en nu in Birma en Noord Korea.

  China probeert al jaren te economische groei te temperen. Komt niets van terecht, de lagere overheden zijn namelijk wel gebaat bij flinke groei in hun eigen territorium. Zo zal het helaas waarschijnlijk ook gaan met deze plannen. Nationale overheid wil misschien best wel, maar de lagere overheden hebben een andere agenda.

 5. 5

  @Nette Heer,

  “Ze stoppen met de aanmaak van bio-ethanol omdat ze hun mensen anders niet kunnen voeden. Met steenkool-liquificatie omdat het te duur is. In een bijzinnetje wordt dan het milieu nog eens opgevoerd”

  Je leest erg selectief naar je eigen argumenten, en gaat over het punt heen dat ze enorm scherpe besluiten maken die we in het westen NIET maken.

  Ik citeer:

  “The government has been trying to avoid occupation of arable land, consumption of large amount of grain and damages to the environment in developing the renewable energies,”

  “China may put an end to projects which are designed to produce petroleum by liquefying coal. Concern about the expense and water demands of such projects were also expressed, Scientists also say use of liquid coal could increase the total amount of greenhouse gases released because pollutants would be created during production and by burning the fuel.”

  Je schrijft verder:

  De vergelijking met de Nederlandse groei naar welvaart is ronduit onzinnig? China kan profiteren van alle vooruitgang in kennis en economische inzichten die er is, terwijl het hier via de lange weg moest.

  Het gaat om een overgang van een energieverbruik per capita  van 0.25 in China momenteel naar de westerse standaard van 1.5. Oftewel ons energievebruik ligt per persoon zesmaal zo hoog. Dan kun je hoog of laag springen m.b.t. tot kennis en economische inzichten, als China wil groeien richting ons energieverbruik zal ze enorme milieukosten op de omgeving moeten uitoefenen. Die vergelijking is daarmee niet onzinnig. Wij hadden bijv. ook kunnen kiezen om een wat langzamere groei mee te maken via beleid door de technologieontwikkeling meer tijd te geven. Dat hebben we niet geprobeerd. In China pogen ze daartoe wel, door de economische groei af te remmen zoals Chinaman noemt, dat dat niet lukt is jammer.

  Het noemen van een incident en daaruit generalisaties doen over China als geheel sterkt je punt niet.

 6. 6

  Nette Heer is lichtelijk allergisch voor rood, een gezonde reflex zal hij zeggen. ;)

  [img]http://img71.imageshack.us/img71/9940/remvnhin2.jpg[/img]

 7. 7

  Chinaman schreef:

  och och,
  Wat een boel wol voor een land dat praktisch op eigen kracht de millenniumdoelstellingen van de VN haalt. Je weet wel, armoede terugdringen, onderwijs voor iedereen, altijd te eten, etc etc. China doet het, Afrika blijft, zelfs met hulp van de rest van de wereld, hangen.

  Wat een akelige, verkronkelde voorstelling van zaken.
  China bestaat uit 1 miljard mensen die praktisch gezien in slavernij leven, gestuurd, uitgebuit, hongerloontjes.
  Van de opbrengsten die over hun ruggen wordt verkregen leven pakweg 100 miljoen stedelijke elitechinezen in toenemende weelde.
  Het partijkader en hun nakomelingen (“rode prinsen en prinsessen”) zelfs in puissante rijkdom.
  Kortom; het instrinsiek totaal corrupte communisme in zijn normale verschijningsvorm.
  Nog altijd springlevend…

  En over Afrika: steeds meer Afrikaanse sociologen beargumenteren, dat Afrika niet arm blijft ondanks de ontwikkelingshulp, maar DOOR de ontwikkelingshulp.
  Het enige wat ontwikkelingshulp op grote schaal schijnt te generen, is slachtofferbewustzijn.
  De weinige succesvolle projecten staan in schril constrast met de waanzinnige bedragen die in Afrika gestoken worden.

  Het pandoer is en blijft echter: de armoede in Afrika moet opgelost worden door de Westerse wereld, het is hun schuld.
  Dat dogma werkt verlammend op Afrika, zeggen die kritische Afrikaanse sociologen en hulpverleners nu.

  Als je hu hoort wat China te vertellen heeft over het milieu, namelijk “de Westerse landen moeten dat maar oplossen, het is hun schuld”, dan kan je een conservatieve schatting maken van wat al die mooie “milieumaatregelen” van de Chinezen gaan opleveren: niks.
  Want wie zichzelf niet verantwoordelijheid houdt voor zijn situatie, boekt geen resultaten.
  Niet in Afrika, niet in China, nergens.

  De Chinese “milieumaatregelen” zijn volgens mij dan ook veel eerder economische maatregelen dan milieumaatregelen.
  E’en van de dingen die verwacht wordt, is dat de wereld een oogje gaat dichtknijpen omtrent de keiharde grondstoffen-kolonisatiegolf die China in Afrika uitvoert.
  “Omdat China brandstoffen en grondstoffen nodig heeft, en door haar milieumaatregelen daarbij in de problemen komt, dat dient gecompenseerd te worden.”

  Ongetwijfeld zal China daarbij wijzen op alle prachtige wegen en scholen die het in tijdens deze kolonisatiegolf in Afrika realiseert.
  Zonder erbij te zeggen dat de wegen voor de logistieke verwerking van de door China gewenste producten dient.
  En de scholen in de opleiding van lokale, goedkope, Chinagetrouwe (= communistische partij-getrouwe) en Vrije Westen-allergische medewerkers voorzien.

  Ondertussen klagen bepaalde elementen in Europa steen en been over de doden die Israel onder de “bezette” Palestijnen maakt (puur voor hun lol natuurlijk), daarbij zelfs wel eens sprekend van “genocide”.
  Maar van de bezetting en genocide die de Chinese Kameraden nu alweer 57 jaar op het Tibetaanse volk uitvoeren, daar schijnen onze Westerse Protesteerdes Tegen Leed, Onrecht & Armoede dan weer niet van wakker te liggen.

  De almaar voortdurende territoriale claims op Taiwan hoor je onze zum-kotzen-zelfgenoegzame, vrijwel standaard linksdraaiende goeddoenders ook nauwelijks over.

  Om nog maar niet te spreken van de kwaadschikse Sinesisering door de dominante Han-chinezen (= Communistische Partij) van bijna alle non-Han minderheden als Oegoeiren, Manchu en Tanka.

  De vervolging van de Falun Gong, ach, wie zit er nu mee.
  Laten we het liever over de vreeslijke discriminatie van leuke Marokkaanse jongeren in Nederland hebben, die daardoor plotsklaps in nare radicalen veranderen (alles de schuld van Nederland uiteraard).

  En ook komen de kolossale, zich nu reeds manifesterende, maar naar verwachting nog veel erger wordende milieurampen van de Drie Klovendam natuurlijk niet ter sprake.
  Dat is nog andere koek dan de rampzalige bijverschijnselen van de Assoeandam in Egypte…

  Ook liever maar niet te veel melden, dat de beruchte smog boven Los Angeles voor 25% afkomstig blijkt te zijn van de kolengestookte energiecentrales van de Chinese Kameraden.
  Daar naartoe gevoerd door de Trade Winds…en na dat hele eind verdunnen in de frisse Pacifische zeebries, altijd nog dik en smerig genoeg om 25% van de LA-smog te veroorzaken…
  Nee, dat is eventjes een beetje een “Inconvenient Truth”…
  Want in Los Angeles wonen de leden van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, acteurs, filmproducers en regisseurs, en die mogen stemmen wie er de Oscar krijgt en wie niet…..and the winner is…Al Gore!

  We gedenken terecht de 7000 doden van Srebrenica, dat debacle dat door prominente Nederlanders ooit zo vurig gesteund werd.
  Maar wanneer zullen we de honderdduizenden, meer waarschijnlijk miljoenen doden van de Culturele Revolutie eens gaan herdenken, een debacle dat óók door vele prominente Nederlanders vurig gesteund werd – en wordt?
  O.a. Harry Mulisch, Jan Marijnissen, Paul Rosenmuller?
  Moeten die zelf niet eens “afstand nemen en excuses aanbieden”, zoals zij op luide toon voor de slachtoffers van Srebrenica bepleiten?

  Nee, China is een fijn land, hardstikke leuk joh, ze eten er met stokjes en je kunt er naar op vakantie, hun milieurampen zijn de Schuld Vant Kapitaal dus wat is het probleem.
  Niet spreken van de communistische partij, die nog als vanouds de scepter zwaait in China.
  Die slechts de nieuwste verschijningsvorm van het Marxisme, de politieke correctheid (= marxistisch goed-foutmoralisme), geadapteerd heeft.
  Die dienovereenkomstig wat schoonheidscorrecties heeft aangebracht.
  Schoonheidscorrecties, die dezelfde stinkende totalitaire bende vol armoe, onrecht en milieurampen alleen maar wat mooier laat lijken van buitenaf – zoveel gemakkelijker te verkopen, zo handig in het kader van de propaganda.
  Schatrijken en oppermachtigen waren er altijd al in de Volksrepubliek China…
  Alleen is het nu niet meer het partijbeleid om in een handgemaakt natuurzijden Maopak te lopen als Commumiljonair zijnde, maar pronkt men met Prada, Rolls Royces en Rolexen.
  En de door het 24/7 bombardement van eenzijdige, zoete praatjes over “sociaal en solidair” in sluimerslaap gewiegde Westerlingen maar denken dat China “in hoog tempo verandert” …

  Er vormen zich een aantal kwalificaties in mijn hoofd.

  “Selectieve verontwaardiging”
  “Inconvenient Truths”
  “Platte anti-Westerse propaganda”
  Maar vooral: “Ziende blind”

  Oren die niet willen horen
  Ogen die niet willen zien
  Kan men die niet beter geven
  Aan hen
  Die niet kunnen horen
  Die niet kunnen zien

  (Pablo Neruda, uit mijn hoofd, gelezen ongeveer 1973)

 8. 8

  Natuurlijk, Elke: China is FOUT en wij zijn GOED. En iedereen die daar ook maar een beetje nuance in aanbrengt is een linkse oproerkraaier.
  Wel knap trouwens dat je er zelfs bij een discussie over het milieubeleid in China nog de problemen met Marokkanen in Nederland bij weet te slepen….

 9. 10

  @Elke, ik ben een aanzienlijke leek in zaken rond Afrika/China, maar nu dacht ik dan da Boom in India/China daar nogal snel tot een middenklasse van belang leidde. En dat draagt enorm bij aan stabiliteit en groei.

  Misschien dat dat je woede over de westerse woorden wat tempert… hopelijk, want zure gedachten moet je niet liefhebben.

 10. 11

  @elke
  Wat een onzin… Heb je dat helemaal zelf uit je eigen duim gezogen?
  Buiten een rijke elite (ja vaak familie van partijleden, maar ook succesvolle zakenmensen) heb je nog een immens grote middenklasse die van straatarm naar consumenten zijn verheven. Dit door puur kapitalisme. Slavernij? Laat me niet lachen, een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. Iemand die 2 euro per maand elders verdiend vertrekt.

  de Westerse landen moeten dat maar oplossen, het is hun schuld

  Ken ik niet, wel met het broeikas probleem. Europa/VS spuiten al decennia grote hoeveelheden CO2 de atmosfeer in, China pas enkele jaren. Wiens “schuld” zou dan het broeikasprobleem zijn?

  Wat je schrijft over China is achterhaald en slaat nergens op. Vuilspuiterij van de eerste orde, zoals als in het communisme. ;-)

 11. 12

  Wat is het toch dat linkse Nederlanders zou graag een buitenlandse dictatuur als meetlat gebruiken om te vertellen dat het hier zo slecht is?

  Komt het omdat zij meestal jong zijn, en nog niets van de geschiedenis hebben kunnen leren? Omdat zij zich af willen zetten tegen hun nabije omgeving en dan maar een mechanistisch maakbaarheidsideaal aanroepen? Of omdat zij onder invloed staan van schrijvers die zelf nooit ergens voor verantwoordlijkheid voor hebben hoeven dragen?

  Laat maar, het is vragen naar de bekende weg. Maar bedenk toch maar eens dat we het hier verrekte goed doen in Nederland.

 12. 13

  @ Nette heer..het zijn linkse schaapjes he? Er is ze aangepraat dat het “onrecht” in de wereld hun schuld is, net als het broeikas-effect en de honger in Afrika enzo..

  Dat hebben onze linkse leiders goed begrepen toch?.. speel in op hun schuldgevoel en ze doen wat je wilt!