1. 4

  Dat produceren kon al een tijdje, maar het voldoende lang in leven houden om er goed naar te kunnen kijken is nieuw.

  @1 Die versneller (LHC) is voor andere doeleinden gebouwd. Zware ionen met hoge energie tegen elkaar laten botsten is heel wat anders dan bij lage energie waterstof-antiwaterstofparen creëren.

 2. 5

  @1: Dit experiment heeft volgens mij weinig met de LHC versneller te maken. En dan nog, het vangen van anti-atomen is stap 1, de verklaring waarom de natuur uit materie i.p.v. anti-materie bestaat zou pas nobelprijswaardig zijn.

 3. 6

  @5, de verklaring waarom de natuur uit materie i.p.v. anti-materie bestaat zou pas nobelprijswaardig zijn.

  Die zin kan beter herschreven. Men zoekt namelijk naar een verklaring waarom de ‘natuur’ überhaupt bestaat.

  Theoretisch zou bij de oerknal exact 50% materie en 50% antimaterie moeten zijn ontstaan, die elkaar zouden opheffen, waarbij gammastraling vrijkomt. Het universum zou dus eigenlijk niets meer moeten zijn dan louter straling. Dat is het echter niet. Blijkbaar is er een fractie van een procent meer materie dan antimaterie gevormd, waaruit de ons bekende elementen zijn gevormd. De hamvragen zijn “hoe?” en “waarom?”.

 4. 9

  @8: Nu je het zegt, ik kan me nog een televisieserie van alweer een aardig aantal jaar geleden herinneren, waarin er met antimaterie gewerkt werd. Zou dat de antimaterie zijn die nu gemaakt en teruggereisd is?

 5. 10

  @8: En die had het weer van Feyman & Wheeler :-). Een elektron reist voor- en achteruit door de tijd EN de ruimte. Op 1 gegeven tijdstip, dwz een vlak in de ruimtetijd, is het op een heleboel plaatsten tegelijk. Dat verklaart waarom waarom alle elektronen gelijk zijn: er bestaat er maar 1! De vraag is nu hoe het kan dat ze vaker vooruit dan achteruit door de tijd reizen.

 6. 11

  Voor de duidelijkheid:

  1) Dit is wel CERN maar niet LHC.

  2) Antimaterie wordt al enkele decennia geproduceerd. Sterker nog, in de voorganger van LHC, LEP, werden electronen en anti-electronen (positronen) versneld om tegen elkaar te laten botsen. De LHC werkt met alleen maar protonen, en daarvoor zijn twee aparte buizen met aparte magneetvelden nodig.

  3) Wat er nieuw is in dit bericht: ze hebben anti-atomen gemaakt, d.w.z. een anti-electron in een baan om een anti-proton. Ook dit is al eens eerder gepresteerd, maar nu hebben ze voor het eerst deze anti-atomen enige tijd geïsoleerd kunnen houden.

  4) De waargenomen asymmetrie tussen materie en anti-materie is één van de grote onopgeloste problemen in de natuurkunde/cosmologie. Dit recente experiment is in dat licht zeer interessant.

 7. 12

  @8,10, Onvoorstelbaar eigenlijk, zeer complexe theoretische wetenschap. Alleen daarom zou het al afgeserveerd kunnen worden als linksceh hobby.
  Gedachtenspinseltje mijnerzijds, kan een electron behalve voor- en achteruit door de tijd, ook in andere tijdrichtingen gaan (boventijd, ondertijd, linkstijd, rechtstijd)?

 8. 15

  @Faltung, #5: ALPHA heeft wel degelijk een klein beetje met de LHC te maken; een van de deeltjesversnellers die de LHC van deeltjes voorzien, voorziet het ALPHA experiment ook van deeltjes. Ik kan zogauw niet achterhalen om welke versneller dat gaat.

  @Baron E, #11 lid 4: Die asymmetrie is op grote schaal eigenlijk nooit waargenomen; de veronderstelling dat het universum asymmetrisch zou zijn m.b.t. de verhouding materie-antimaterie is juist gebaseerd op een _gebrek_ aan waarnemingen; de door onze theorien van hoe een symmetrisch universum eruit zou zien voorspelde effecten (gamma-straling op de grensvlakken tussen klodders materie en anti-materie) nemen we niet waar en daaruit concluderen we dat er veel meer materie dan antimaterie is. Maar het ontbreken van een door een theorie voorspeld effect is nog geen bewijs van een asymmetrisch universum. Bij gebrek aan een betere theorie is het natuurlijk wel de meest waarschijnlijke verklaring, maar het is zeker niet zo dat we asymmetrie hebben waargenomen.

  @Brynnar Aristeranthropos, #12 Gezien je enthousiasme over tijdreizende electronen vind je dit experiment over electronen die op twee plaatsen tegelijk zijn vast ook vet waanzinnig:-)

  http://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc

 9. 17

  @15
  Alle sterren en sterrenstelsels die we waarnemen zijn materie, geen anti-materie. Dat is wat ik bedoel. Buiten het lab en deeltjes geproduceerd in de atmosfeer door kosmische straling is anti-materie niet of nauwelijks waargenomen, en zeker niet op grote schaal.

  Een goede cosmologische theorie moet verklaren waarom er meer materie dan anti-materie is (zoals wij nu lijken waar te nemen) óf vertellen waar al die anti-materie dan is gebleven. Alhoewel er ideeën voor het laatste geopperd zijn, gaan de meest gevorderde hypotheses in op het eerste.

 10. 18

  @Baron E, #17 Alle sterren en sterrenstelsels die we waarnemen zijn materie, geen anti-materie.

  Voor sterren lijkt me dat evident, maar hoe weten we heel zeker dat dat ook voor alle sterrenstelsels geldt?

  (ik ben ook maar een n00b in deze materie, overigens, maar wel een nieuwsgierig-kritische;-))

 11. 22

  @18, 19

  We weten vrij zeker dat andere sterrenstelsels (en clusters van sterrenstelsels) niet uit antimaterie bestaan. De ruimte tussen sterrenstelsels is namelijk niet helemaal leeg, maar gevuld met een extreem ijl gas (denk aan een paar atomen per liter inhoud, ofzo). Als sommige sterrenstelsels uit antimaterie zouden bestaan, dan zou het intergalactische gas ergens moeten overgaan van (voornamelijk) materie naar (voornamelijk) antimaterie. Dat zou botsingen en daarmee annihileringen veroorzaken, die we zouden moeten kunnen waarnemen als straling (rontgen dacht ik). Maar zulke straling zien we dus niet.

 12. 23

  @Vincent van der Goes, #22 Maar volgens mij hebben we ook nog helemaal niet direct waargenomen dat het intergalactische gas echt _overal_ aanwezig is. Tevens weten we ook nog niet helemaal zeker wat antimateriezwaartekracht met materie doet (hoewel het onwaarschijnlijk is dat het iets anders zou doen – ALPHA gaat het hopelijk aantonen met hun buis) en die twee onzekerheiden samen houden mij vooralsnog even in het antimaterie-agnostische kamp; (speculatie start hier:P) misschien is er wel een redelijk gasvrij vacuum ontstaan op grensvlakken tussen antimaterie- en materie-concentraties en stoot de antimateriezwaartekracht gewone materie met een dusdanige kracht af dat die ruimte zich veel minder snel weer vult dan we zouden vermoeden. En dan heb je meteen een gratis vergezochte verklaring voor het uitdijende heelal kado gekregen:P (einde speculatie:))

 13. 24

  @23
  Antideeltjes hebben ‘gewone’, positieve massa, en gedragen zich wat de zwaartekracht net als gewone deeltjes. Andere eigenschappen als lading zijn wel tegengesteld. De natuurkundige term is dat massa invariant is onder ladingsconjugatie.

  En volgens de huidige waarnemingen zou het heelal uitdijen zelfs als er helemaal geen materie in zou zijn (de waargenomen cosmologische constante is positief).

  Ik waardeer je (gezonde) terughoudendheid, maar over dat het waarneembare universum een overschot aan materie t.o.v. antimaterie bevat, bestaat grote consensus.

 14. 25

  @Baron E, #24 In de video (#2) die uitlegt wat men met ALPHA wil bewerkstelligen gaat ook een heel stuk over dat we – althans ten tijde van die video – nog niet experimenteel hebben aangetoond hoe antimaterie zich gedraagt wat betreft zwaartekracht en hoe zo’n experiment eruit zou zien en waarom dat tamelijk lastig is.

  De concensus is inderdaad dat antimaterie zich gewoon gedraagt wat betreft zwaartekracht, en dat is ook het meest waarschijnlijk, maar ik wacht altijd liever op het bewijs.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_interaction_of_antimatter