Burgerforum – de voorlichtingsbijeenkomst

De overheid is bezig een burgerforum op te zetten dat met alternatieven voor het kiesstelsel moet komen. 50.000 uitnodigingen zijn verstuurd naar willekeurige burgers, 140 daarvan nemen uiteindelijk zitting in het forum. Sargasso was zo gelukkig dat haar oproep een contact opleverde. Amélie (pseudoniem) was bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten en doet hier haar verslag.

Enkele weken geleden ontving ik een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin de mededeling stond dat ik was geselecteerd als kanshebber op een plek in het Burgerforum over het Nederlandse kiesstelsel. Van de 50.000 mensen die deze brief hebben ontvangen zullen er uiteindelijk 140 plaatsnemen in het forum. Mijn interesse was zeker gewekt, hoewel ik wel mijn twijfels had over het uiteindelijke nut van dit initiatief.


Toen ik enkele mensen met informatiemapjes het gebouw alweer zag verlaten schoot even de gedachte door mijn hoofd dat het een soort van inloopuurtje was. Was ik daarvoor naar Utrecht vertrokken? Gelukkig was dit niet het geval. Eenmaal binnen stonden vele mensen, een vertwijfelde uitdrukking op hun gezicht, met een kopje koffie onhandig naar de buurman/vrouw te staren in de hoop op aanspraak. Gelukkig bracht de informatiebrochure de nodige redding; ‘Niemand van de aanwezigen kent elkaar. Spreekt u gerust andere genodigden aan.’ Wat grapjes over het weer (we blijven toch Nederlanders) en de koffie zorgden ervoor dat het contact snel was gelegd.

Om twee uur stipt begon de plenaire bijeenkomst en werden alle genodigden hartelijk welkom geheten met een kleurrijk en enigszins kinderachtig filmpje over het burgerforum. De mening van enkele andere ‘at random’ geselecteerde Nederlanders werd gevraagd en de respons was niet altijd even positief. Daarna kwam voorzitter van het forum Jacobine Geel (presentatrice Schepper en Co) op het toneel om nu duidelijk het doel van dit Burgerforum aan te geven. Voordat zij hiermee begon mochten wat mensen in de zaal even meedelen wat hun persoonlijke reden was om naar de bijeenkomst te komen. Dit leidde echter al snel tot een relaas van een Hindoestaanse vrouw die haar kans greep om haar standpunt over de Islam in Nederland te ventileren. Onmiddellijk dacht ik; ‘Wat doe ik hier? En hoe kunnen deze mensen nu een advies aan het kabinet gaan geven?’.

Daarna werd overgegaan tot de punten die de aanwezigen in acht moesten nemen om deelname aan dit forum te overwegen. Deze korte checklist stond al in de brochure, maar werd toch nog punt voor punt uitvoerig besproken. Mijn voornemen om mij kandidaat te stellen werd toen toch wel even ernstig in twijfel getrokken. Gelukkig werd het programma hierna inhoudelijk iets interessanter. Jan van Schagen, secretaris van het Burgerforum, presenteerde op een verhelderende manier andere kiesstelsels van de door ons omringende landen en liet vooral de grote verschillen hiervan op de menigte inwerken.

Na deze informatie was het tijd voor een interactief uurtje. Op verschillende punten in het gebouw werden workshops gegeven onder de namen; ‘Debating Game’, ‘Cinema de Keuze’ en het ‘Lagerhuis’. De kritiek dat eerst- en laatstgenoemde vrijwel hetzelfde waren leek me vrij evident. Deze workshops waren vooral als entertainment bedoeld, maar met het tijdsbestek van tien minuten was er ook niet meer van te maken.

Voor het ‘vrije uurtje’ werd ons door Geel nog op het hart gedrukt vooral niet weg te gaan voor het einde van de middag aangezien minister Pechtold nog even kenbaar zou komen maken hoe belangrijk dit project voor hem is. En als grande finale kwam hij inderdaad nog even wat vragen beantwoorden die door het kritische publiek werden afgevuurd. Hierbij moet gedacht worden aan vragen over het werkelijke nut van het forum en of het niet zo was dat er al een advies klaar ligt dat zou moeten worden beaamd door deze dwarsdoorsnede van het Nederlandse volk. Pechtold verzekerde dat dit niet het geval was, maar wilde iedereen wel nog op het hart drukken dat hij geen garantie kon geven over wat er met het uiteindelijke advies zou gaan gebeuren. Het zou in ieder geval besproken worden in het kabinet en wellicht zou het forum betrokken worden bij een debat in de Tweede Kamer. Dat dit alles voor de nieuwe verkiezingen in 2007 plaats zal gaan vinden was wel een duidelijk gegeven.

Hierna was het tijd om onze verkregen badge in de Ja- of Nee- stembus te deponeren. Tijdens de bijeenkomst werd nog aandacht besteed aan het feit dat er 4000 mensen interesse hadden getoond voor het initiatief en dat de kans op een plaats in het forum daardoor aanzienlijk klein is, mede omdat er per provincie zal worden gekeken naar het aantal inwoners in verhouding tot het aantal vertegenwoordigers in het forum. Voor Groningen zullen er slechts vijf mensen plaatsnemen in het forum, terwijl dat er voor Gelderland zeventien zijn. Daarnaast zal er dan nog worden gekeken naar de man/vrouw verdeling.

Voor mij, en voor vele met mij, was het besluit echter al genomen voordat men naar de bijeenkomst kwam. Enkelen zijn misschien afgeschrikt door de al vaststaande data voor scholing, maar het overgrote deel van de aanwezigen liep toch naar de Ja-stembus na afloop van de middag. Zo ook ik. Aankomende zaterdag zal door een notaris bepaald worden welke mensen nu definitief een plek zullen hebben in het forum, of ik daarbij zit…tja…zoals met de brief…het lot zal het bepalen.

Naschrift redactie: Via Geencommentaar.nl hebben we ook nog twee contacten doorgekregen, waarvoor dank! We hopen dat we volgende week kunnen zeggen dat één van hun geselecteerd is en hier verslag gaat doen van wat komen gaat.

 1. 1

  Een alternatief voor het kiesstelsel, wat mag dat zijn ? Districtenstelsel ? Getrapte verkiezingen, kiesmannen ?

  Ik vraag me vooral af of het principe van ‘een mens heeft een stem’ ter discussie staat.

 2. 3

  >Een alternatief voor het kiesstelsel, wat mag dat zijn ? >Districtenstelsel ? Getrapte verkiezingen, kiesmannen ?

  Ik vind een willekeurig gekozen groep Nederlanders in een lagerhuis-achtige setting wel een leuk idee.

 3. 4

  Het had zeker ook wel iets leuks. Veel mensen waren gekomen omdat ze echt wel iets te zeggen wilden hebben in de politiek. Jacobine Geel moest dan ook duidelijk maken dat het forum zich niet bezig zou gaan houden met zaken als het zorgstelsel en het integratiebeleid. Daar kwamen namelijk ook wat comments over voorbij.