Brief aan Bert van Marwijk

Foto: copyright ok. Gecheckt 24-10-2022

Blogger Boudewijn Pothoven schrijft graag brieven, vandaag aan Bert van Marwijk.

Geachte heer Van Mar­wijk, beste Bert,

Gefe­lici­teerd met uw nieuwe con­tract. Wat wij in Rot­ter­dam al sinds 2000 weten, namelijk dat u top bent, is duidelijk ook in Zeist doorge­dron­gen. Mooi. Uw con­tractver­leng­ing leek me een goed moment voor een tussen­ti­jdse eval­u­atie. Aangezien u als bond­scoach toch een beetje een man van het volk bent, wilde ik u vanaf nu graag tutoy­eren. Vind je vast niet erg.

Ik vind het wel dap­per dat je hebt bijgetek­end. Het afbreukrisico is natu­urlijk vrij groot. Je bent namelijk zo als je laat­ste toer­nooi, en dat is nu nog vicewereld­kam­pi­oen. Oranje was sinds 1978 niet zo goed als onder jouw lei­d­ing. De kans om het vanaf nu slechter te doen, is daarmee aanzien­lijk groter dan de kans om het beter te doen. Maar goed, je bent een intel­li­gent mens, dus dit heb je alle­maal in over­weg­ing genomen. Je gaat door. Dat getu­igt van lef en van ambitie, en dat is mooi. Blijk­baar zie je genoeg per­spec­tief en ruimte voor verbetering.

Ben je echt van plan om de komende jaren een plaats in het team in te ruimen voor Dou­glas (1988) de Ned­er­landse Brazil­i­aan (die zie je al van verre staan)? Natu­urlijk moedigde je hem aan om dat Ned­er­landse paspoort te gaan halen, want hoe groter de poule is waaruit je kunt vis­sen, hoe beter. Maar zie je in hem nou echt een poten­tiële basis­speler van het Ned­er­lands elf­tal? Ik weet wel dat de verdedig­ing niet onze sterk­ste linie is, maar is Dou­glas niet  gewoon een domme tegen­houder die zich boven­dien geregeld laat gaan?

Over ‘zich laten gaan’ gespro­ken, heb je al zin in de EK-wedstrijd tegen Por­tu­gal? Je bent toch zeker niet bang voor dat fail­li­ete stel­letje natte mooi­boys? Natu­urlijk hebben we een slecht track record tegen ze, en was die  wed­strijd op het vorige WK niet echt reclame voor het voet­bal, maar dat zegt toch zeker niets over het heden? Die Ronaldo kan wel aardig ballen, maar daarmee is Por­tu­gal niet ineens een top­land? Die hele poule des doods is schromelijk over­dreven. Duit­s­land is goed – écht goed – maar van Por­tu­gal en Den­e­marken hebben we vol­gens mij absoluut niets te vrezen. Het erg­ste wat er kan gebeuren, is dus dat we tweede wor­den in de poule.

Wat inter­es­sant is aan de lengte van je nieuwe con­tract – tot 2016 – is dat je eind­da­tum daarmee zo’n beetje samen­valt met de houd­baarhei­ds­da­tum van de huidige ster­spel­ers. Uit­gaande van de the­o­rie dat voet­ballers in de tweede helft van de twintig op hun top zit­ten, zijn Snei­jder (1984), Robben (1984), Van Per­sie (1983), Van der Vaart (1983) en Hunte­laar (1983) in 2016 wel zo’n beetje uit­gevoet­bald. Alleen voor Steke­len­burg (1982) ligt dat als  keeper iets anders. Van Bom­mel (1977) speelt vol­gend jaar zijn laat­ste toernooi.

Daarop inhak­end, moeten we het ook nog even hebben over het lijstje met oefen­wed­stri­j­den voor 2012. In eerste instantie was ik ver­baasd dat daar Bay­ern München op stond, maar dat is natu­urlijk onderdeel van de deal rond het gelazer over Robben. Je zult wel zin hebben in die wed­strijd! Ik heb een idee om die dag wat dragelijker voor je te maken. Ga exper­i­menteren. Stel in München de ploeg op waarmee je het EK 2016 denkt te gaan spe­len. Of  miss­chien zelfs het WK van 2018. Speel in München met de grote jon­gens van over vier of zes jaar. Bruma (1991), Stroot­man (1990), Wij­nal­dum (1990), Van Wolf­swinkel (1989), Cas­taig­nos (1992), Nars­ingh (1990) en de broert­jes De Jong (1989 en 1990). Inter­es­sant toch? Al is het maar om over vier jaar terug te kijken of je het goed had! En boven­dien een leuke manier om die Duit­sers een beetje te stangen.

Je moet me één ding beloven, en dat is dat Babel niet bij die selec­tie zit. Bij geen enkele selec­tie trouwens. Ik heb al eens geprobeerd duidelijk te maken hoe slecht die jon­gen is, waarna je hem heel terecht jaren lang niet hebt opgeroepen. Tot mijn ver­baz­ing echter, was hij er laatst weer bij. En wat gebeurde er? Pre­cies wat er altijd gebeurt als Babel in het veld staat; hele­maal niets. Het lijkt in eerste instantie steeds heel wat, maar het ren­de­ment is 0,0. Niet meer doen dus.

Tot slot wil ik toch nog even kwijt dat ik het opval­lend vond dat je deze week des­gevraagd par­tij koos voor Crui­jff en de zij­nen. Om te begin­nen is het niets voor een bond­scoach om zich met clubs te bemoeien, ten tweede vind ik het sowieso niets voor jou om je te men­gen in zo’n ordi­naire rel, en ten derde vind ik het opval­lend dat je dan uit­gerek­end voor Crui­jff kiest. Ik dacht dat je het niet zo had op egotrip­pers? Of was het je Feyenoord-hart dat sprak, en vond je het wel leuk om nog wat olie op het vuur te gooien?

Lang ver­haal kort Bert, ik ben er erg blij mee dat je hebt bijgetek­end. Het wordt weer eens tijd voor een prijs, en met jou aan het roer moet dat lukken. Mits je mijn tips opvolgt natuurlijk!

Suc­ces en de groeten,

Boudewijn.

fotobron

Reacties zijn uitgeschakeld