[WTF?] Bossen gematigde streken bevatten soms meer koolstof dan tropische bossen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Onverstoord primair bos in gematigde gebieden kán significant meer koolstof herbergen dan tropische bossen (Mongabay). Dit blijkt uit een studie [.pdf] naar bijna 100 verschillende bossen wereldwijd die deze maand is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Dit onderzoek kan ingrijpende gevolgen hebben voor het implementeren van bosbescherming in het nieuwe klimaatprotocol. Wie immers de meeste koolstof heeft kan straks ook aanspraak maken op het meeste REDD geld.
aboveundergroundbiomass
Onderzoeksresultaten uit artikel Re-evaluation of forest biomass carbon stocks and lessons from the world’s most carbon-dense forests [.PDF] verwerkt door Mongabay.com

Zowel de boven- als ondergrondse biomassa bleek in eeuwenoude gematigde bossen vaak hoger dan in de tropische bossen. Kampioen zijn de eucalyptus bossen in de Central Highlands in Victoria, Australië met 2844 ton koolstof per hectare, zo ontdekte de Australische wetenschapper Dr Heather Keith nadat ze wereldwijd bijna honderd [lijst .pdf] verschillende bossen onderzocht.

Gemiddeld bevatten de gematigde vochtige bossen uit het onderzoek 377 (tC/ha), gevolgd door de subtropische vochtige bossen met 294 (tC/ha), tropisch vochtig bos 179 (tC/ha), gematigd droog bos 176 (tC/ha) en tropisch regenwoud met 171 (tC/ha) [bron: overgenomen van Mongabay]. Deze cijfers zetten ‘de wereld van de koolstofvastlegging’ op z’n kop en zijn in in bepaalde gevallen in tegenspraak met de door het IPCC gehanteerde standaardwaarden voor bostypen (zie:kaart). Misschien dat landen met gematigde bossen nu opeens recht hebben op meer REDD geld en landen met tropische bossen minder? (Los van de lopende discussie over verdeling en specificering van emissiedoelen etc.) Ook de Australische houthakkers zijn in paniek: opeens zijn de bossen die ze omhakken meer waard als ze ze laten staan? “Maar laat ons ze nou maar omhakken want elders gaat dat omhakken een stuk rücksichtloser” roepen ze nu.

Betekent dit onderzoek nu dat alle IPCC cijfers overboord kunnen? Neen. Wat het onderzoek aantoont is dat onverstoord primair bos in de gematigde gebieden veel koolstof kan bevatten. Maar aangezien de gematigde gebieden een geschiedenis kennen van intensief landgebruik zijn de gematigde bossen doorgaans verstoord en bevatten derhalve minder koolstof. Dit onderzoek pleit echter voor meer detail in de standaardwaarden van het IPCC. Hoeveel koolstof een bos vastlegd is immers afhankelijk van velen factoren: klimaat, vegetatietype, bodem, beheer en fauna.

Reacties (13)

#1 De Kaasploeg

Ook wel eens gehoord dat de oerbossen in gematigde zones een grotere biodiversteit per meter3 kennen dan de tropische oerwouden.

 • Volgende discussie
#2 Martijn

Is de conclusie nou dat in de enorme, eeuwenoude sequoia’s en eucalyptussen enorm veel koolstof is opgeslagen? Is dat niet een beetje “Duh!” onderzoek?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 weerbarst

martijn nee het is per m2 biotoop, niet per m3 houtsoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Carlos

Sequoia is volgens mij erg licht hout, ik was ooit in Sequoia National Park toen we aankwamne op een parkeerterrein (daarvan heb je er heel veel in Amerikaanse natuurparken) en er was net een klein uurtje daarvoor zo’n woudreus neergestort. Gelukkig voor de omstanders gaat dat vrij langzaam en vooraf aan veel gekraak zodat iedereen op tijd weg kon komen. Ik heb toen een stuk hout (spaander) meegenomen: mooi rosé kleurig hout maar echt vederlicht, dat moet ook wel anders worden ze al snel te zwaar voor hun hoogte. Verder wat weerbarst zegt in #3.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 HansR

Mmm…
Ik lees: 642 ton Koolstof per ha. Ik lees in het rapport ook dat ze uitgaan van 0.5 gram C per gram stof (zie de methode). Dat houdt in dat er dus 1284 ton levend en dood materiaal samen per ha moet zijn. Gemiddeld!

Dat is heel veel.

Ik heb zelf – 25 jaar geleden – een soortgelijk onderzoek uitgevoerd aan Nederlandse moerasbosjes die langere tijd ongemoeid waren gelaten. Elzen en wilgen etc… 200 ton levende biomassa maximaal (50% droge stof gehalte voor levend materiaal, 6) met 12 ton dode biomassa. Zelfs 70% voor dood materiaal. Niet in de verte het soort getallen uit het rapport.

OK. Niet vergelijkbaar zal direct het argument zijn. Maar tezamen met mijn overige kennis van biomassa en bosinventarisatietechnieken zou ik toch zeggen dat er nog maar eens naar gekeken moet worden voordat je verder conclusies gaat trekken (vooral methodisch).

En verder. Wat zou het effect zijn op de CO2 dynamiek? Bossen slaan op. Zeker. Maar het is een steady state en de productie van CO2 is continu en vereist dus ook een continue sink. Bossen in steady state (onbeheerde bossen) zijn geen continue sink.

Dus: what’s the point?
Of: do I miss the point?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 KJ

@HansR; de oplossing is: plant hout, kap, en begraaf onder de grond. Een beetje het omgekeerde van aardolie-gebruik, dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Carlos

HansR the point is dat ontbossing voor 18% van de totale broeikasgasemissie zorgt. Daarom wordt er nu geijverd om ontbossing op te nemen in het Kopenhagen protocol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 HansR

OK, stoppen met ontbossing dus.

Eens, maar daar is dit maar een klein onderdeel van. Bossen hebben ook nog veel meer invloed op het klimaat dan alleen koolstofbinding. Denk aan waterhuishouding, luchtcirculaties, tegenhouden van erosie, temperatuurbuffering etc…

De koolstofbinding is in steady state nihil.

En die 18% CO2 aandeel van de ontbossing? Heb je daar ook een linkje van? Natuurlijk bos geeft geen CO2 op de balans (+ of -) vanwege die steady state. Alleen de operatie zelf dus. Ik twijfel aan die 18%.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 De Kaasploeg

Daar komt bij dat de grond waarop ooit Bos stond, vooral wordt gebruikt voor extensieve veeteelt. En vee stoot heel wat broeikasgassen uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Carlos

HansR, het gaat niet zozeer om wel of geen steady state, het gaat om wat er gebeurt als het bos gekapt wordt, kap van bos geeft emissie van broeikasgassen (het hele proces van ontwatering en brand etc.)

Die 18% komt overal terug (het is een voorzichte schatting anderen spreken over 20, 25 ja zelfs 30%), volgens mij was het Stern die als eerste dit cijfer nadrukkelijk neer zette.

VN, 18%
http://www.undp.org/mdtf/UN-REDD/overview.shtml

WWF, 20%
http://www.worldwildlife.org/who/media/press/2008/WWFPresitem8733.html

The Economist, 20%
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=13829421

Overheid Noorwegen, 18%
http://www.redd-oar.org/

Council on Foreign Relations, 30%
http://www.cfr.org/publication/14919/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 HansR

OK, dank.
Eens dat het dus het het proces van de ontbossing is waar het om gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bontenbal

Dode bomen en takken kunnen hier jaren blijven liggen, in de tropen zijn ze zo weggerot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 MaxM

Ik heb dit nog niet gelezen, tja vakantie hè, maar wat ik me van eerdere studies herinner is dat het verschil vooral in de korte koolstofkringloop van tropische gebieden zit, wat 12 zegt snijdt hout.

 • Vorige discussie