Boetes en vermindering spam

Van twee kanten goed nieuws betreffende spam. De OPTA heeft de eerste boetes uitgedeeld en AOL meldt een halvering van de door haar spamfilters tegengehouden ongewenste post.

De boetes variëren van 42.500 tot 20.000 euro. Sinds de nieuwe Nederlandse anti-spam wetgeving van kracht is geworden heeft spamvrij.nl een vermindering van 85% gesignaleerd in de Nederlandse spam. De wet lijkt dus te werken.

Vanuit het buitenland ook goed nieuws. AOL ziet zijn servers nog maar de helft van de hoeveelheid spam tegenhouden in vergelijking met vorig jaar. Als oorzaak wordt de ingebruikname van een nieuw anti-spam pakket voor de klanten van AOL genoemd, maar ook de jacht op spammers van AOL, Earthlink en Microsoft is waarschijnlijk ten dele verantwoordlijk.

AOL ontvangt per dag nog steeds 1,2 miljard spammailtjes en de totale kosten van spam aan bandbreedte in de VS wordt geschat op 500 miljoen dollar per jaar.

Het blijft dus een groot probleem.

Reacties zijn uitgeschakeld