Boer Bosma en het Afrikaans

Twee gastbijdragen achter elkaar van Bart Luirink van ZAM Afrika Magazine. Het stuk is ook op zijn blog te lezen.

bord afrikaansHet PVV kamerlid Bosma bejubelde gisteren in een column in NRC Handelsblad het Afrikaans. Het stuk bevat zeven onjuistheden en halve waarheden.

1. ‘De traditionele Afrikaner universiteiten zijn verengelst.’ Dat is minder dan een halve waarheid. Zuid-Afrika kende ooit vijf (vijf!) exclusief Afrikaner universiteiten: in Pretoria, Johannesburg, Potchefstroom, Bloemfontein en Stellenbosch. Op die universiteiten is Afrikaans niet langer de uitsluitende voertaal. Resultaat: toegankelijkheid voor de pakweg 90% van de bevolking die geen Afrikaans spreekt.

2. ‘Afrikanen verlaten het land met vliegtuigen vol.’ Een erg ongenuanceerde bewering. De emigratie neemt af en is gedeeltelijk te wijten aan Zuid-Afrikanen die voor enkele jaren elders in Afrika gaan werken.

3. ‘Velen werden slachtoffer van ‘plaasmoorden’.’ Betekent dit dat de vele zwarte slachtoffers van misdaad (een veelvoud) tot de ondergang van de Zulu- of Xhosataal zal leiden?

4. ‘Afrikaners worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt.’ Onzin, er is een soepel beleid van ‘affirmative action’. Dat betekent dat bij gelijke kwaliteit ‘historisch achtergestelde groepen’ voorrang krijgen. Hier profiteren (Afrikaner) vrouwen en kleurlingen, bijvoorbeeld, evenzeer van als zwarte Zuid-Afrikanen.

5. ‘Het Afrikaans heeft geen toekomst.’ Afrikaans is een van de 12 officiele (dus beschermde) talen van het land. In de afgelopen tien jaar is het aantal Afrikaner glossies, tv-stations, boeken sensationeel toegenomen. Afrikaner (rock) muziek en festivals worden meer bezocht dan ooit. De taal leeft.

6. ‘Afrikaans is Nederlands.’ Zucht. Afrikaans is een taal gegroeid uit Nederlands, Maleis, Indonesisch en Frans.

7. ‘Steeds harder klinkt de roep om een eigen stukje onder de zon, een volksstaat (sic!)’. In de fractiekamer van de PVV misschien, maar zeker niet in Zuid-Afrika. Het experiment Orania, een blanke enclave in de Noordkaap, oefent geen enkele aantrekkingskracht uit op de overgrote meerderheid van de Afrikaners. Integendeel.

Na de irritatie over alle feitelijke onjuistheden in Martin Bosma’s lofzang op het Afrikaans overheerste vandaag de woede over de bijzonder slechte dienst die het PVV kamerlid de liefhebbers van deze taal bewijst.

Na 1990, toen Mandela werd vrijgelaten en het toenmalige minderheidsbewind zich tot onderhandelingen gedwongen zag, is het Afrikaans aan een nieuw leven begonnen. De taal van de onderdrukking – Maak Oop, Polisie!; hoeveel zwarten konden die kreet na een nachtelijke klop op de deur dromen? – kon zich bevrijden uit haar ketenen. Zo werd de bevrijding van de zwarten ook die van de taal. Vervolgens was er het huldebetoon dat Mandela bij zijn eerste toespraak tot het Zuid-Afrikaanse parlement voor de Afrikaner dichteres Ingrid Jonker uitsprak. En publiceerde Antjie Krog de getuigenissen van waarheid en verzoening, en de autobiografie van Mandela, in het Afrikaans. ANC-leider Matthews Phosa schreef een dichtbundel vol Afrikaner poezie. De taal van het verhoor, de racistische propaganda op de Suid Afrikaanse Uitsaai Korporasie, de staatstelevisie, de taal van martelingen en eenzame opsluiting was een taal van liefde geworden.
Niks infantiel achterneefje van het Nederlands, zoals Bosma suggereert, maar een multiculti taal, waarvan er maar weinigen zijn, gebouwd door uit Maleisie en Indonesie weggevoerde moslimslaven en opstandelingen, Nederlandse kolonisten en Franse Hugenoten, die vanwege hun religie op de vlucht waren geslagen.

Wat verdween is een staatscourant die de nieuwe wetten ook in het Afrikaans publiceert en het overzicht van zoetstoffen op blikjes cola in die taal.

Wie het Afrikaans liefheeft, verwerpt Bosma´s pogingen om deze taal weer te veroordelen tot een leven in isolement. Dan zal ze op een dag alleen nog gesproken worden door een zielig hoopje mensen aan de oevers van de Oraniarivier in de Noord-Kaap, een paar honderd mensen in Orania, Bosma’s exclusief blanke Volkstaat.

Reacties (187)

#1 Theodor

Met maar een doel geschreven, zoals ALLES op Sargasso…PVV-bashen. Hilarisch en zielig…

 • Volgende discussie
#2 Prediker

Ik vind u hilarisch en zielig (vrij naar Pim Fortuyn).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Sikbock

volgens mij maakt het ANC er momenteel een potje van in ZA..

“Anders dan tijdens de apartheid behoren nu ook zwarten tot de rijke klasse, de zwarte nouveaux riches hebben vaak banden met het Afrikaans Nationaal Congres (ANC).[7] Deze voormalige linkse strijders die zich ontpoppen als kapitalist worden in Zuid-Afrika spottend ‘yummies’ genoemd, wat staat voor ‘young upwardly mobile marxists’.

Naast connecties met het ANC profiteren de nieuwe rijken van positieve discriminatie, zwarten genieten wettelijk de voorkeur voor banen bij de overheid en maken in toenemende mate kans bij particuliere bedrijven.[8] In 2006 was binnen de drie hoogste inkomenscategorieën in Zuid-Afrika bijna de helft van de mensen zwart.

Toch profiteert maar een klein deel van de bevolking van de ‘nieuwe economie’, de ongelijkheid tussen arm en rijk is sterk toegenomen, vooral binnen de zwarte bevolking. Terwijl een kleine groep toetreedt tot de nieuwe multi-raciale bovenlaag, groeit de werkloosheid onder de rest van de bevolking.

In 1995, toen de ‘regenboognatie’ de overgang maakte naar een multi-raciale democratie, was 16 procent van de beroepsbevolking werkloos. In 2006 was het officiële werkloosheidscijfer gestegen tot 30 procent, de werkelijke werkloosheid werd in 2006 op meer dan 40% geschat.

Bovendien heeft het land het hoogste percentage hiv-besmetten van de wereld.Volgens de vele critici in het land zelf en in de wereld is het vooral aan het falende regeringsbeleid toe te schrijven dat de AIDS-epidemie zo ver uit de hand kon lopen.

In bepaalde regio’s van het land is het etnische geweld en de bendecriminaliteit in de laatste tien jaar sterk toegenomen, waarbij met name Afrikaners (Boeren) en andere blanke en relatief rijkere groepen het doelwit vormen. Volgens onderzoekers ligt de scherpe tegenstelling tussen rijk en arm ten grondslag aan de toegenomen criminaliteit.

( wikipedia)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Theodor

reactie op Prediker: Wederom holle retoriek…ik kan een boek vullen met dit soort reacties van linksmensen die zichzelf het toppunt van intellectualisme vinden. Gut, wat vallen ze toch ongelooflijk door de mand…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 MP

Alles sal reg kom

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Sikbock

Maar eigenlijk reageer ik off topic.. ik voorzie eigenlijk wel dat ZA een beetje dezelfde kant opgaat als Zimbabwe.. De rijke zwarte ANC bovenlaag houd de rest van de zwarten arm en zet ze ondertussen op tegen de blanken om hun eigen falen te verhullen.. ik zie de blanken wel en masse gaan vertrekken en het land nog verder instorten

Ik hoor trouwens van reizigers dat de blanken het moeilijk hebben in ZA.. Ze leven vooral in gated communities omdat ze hun leven anders niet zeker zijn. Er schijnt veel emigratie te zijn omdat ze door de achterstelling carrierekansen ontberen..

* reageert nog verder on topic *

maar goed, dat is hearsay en ik ben te lui om te googelen..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 MP

Met maar een doel geschreven, zoals ALLES van Theodor…links-bashen. Hilarisch en zielig…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 larie

De angst is er wel hoor. Ik heb, al jarenlang, vrijwel elke dag contact met enige boer/mensen ter plekke. We botsen wat met doe ik nederlands, engels of Afrikaans..altijd leuk.

De angst is wel degelijk groeiende , hl’Histoire se répète..er wordt aan de poorten gerammeld..de angst:(

De centjes worden al doorgesluisd naar Botswana. Als het zo doorgaat wordt SA Zimbabwe revisited.

ANC zuigt, het zijn rascisten in status nascendi:(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 larie

De burostoel hè poster @Bart..en maar van heel ver lopen te stempelen.

Zeg me nu eens eerlijk, kom uit de kast, ben je er wel eens geweest????

Nou?

Niet, wedden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Prediker

Waarom, waarom zou Martin Bosma nu over de bedreigde Afrikaanse taal beginnen? Het gaat natuurlijk helemaal niet over de taal: het gaat over die zielige blanke Afrikaners die door zwarte barbaren in hun bestaan worden bedreigd; net zoals blanke autochtonen hier in Nederland door allerlei bruin gespuis in hun bestaan worden bedreigd.

Als wij er straks niet net zo voor willen staan als die blanke Afrikaners, is de subtekst, dan kunnen we maar beter een beetje Apartheid invoeren.

Hadden die blanke Afrikaners ook beter vol kunnen houden, die Apartheid, dan hadden die zwartjes nu hun handen niet vrij om de boeren de kelen door te snijden, en het land naar de klote te helpen.

En dat allemaal onder het mom van de liefde voor de taal en de belezenheid; die Bosma toch!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Tzoimbo - Reactie op #10

Het is hetzelfde zielige geleuter dat we gewend zijn van de intellectuelen rond de PVV. In dit geval is het de taal die het schaamlapje is voor waarom het eigenlijk gaat: de kleur. Meestal wordt een religie gebruikt.

#11 benjbenj

Zal Theodor er ooit in slagen om op Sargasso drie berichten achtereen te schrijven zonder het uitgekauwde ‘linksmens(ch)en’ erin?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 JSK

Soms zeg je het best wel treffend @Prediker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 larie

Fraai gesproken Prediker, pet af.

De apartheid is alhier btw..loop door Amsterdam/Rotterdam..de segregatie is vrijwel compleet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Sikbock

@ Prediker; je hebt gelijk over Bosma denk ik.. aan de andere kant denk ik ook dat de overgrote meerderheid in ZA beter af was onder de apartheid dan nu onder het ANC

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Anoniem

@10 Natuurlijk gaat het wel over de taal, volgens Bosma spreken die mensen Nederlands, je weet wel, de taal van ons superieure joods-christelijke volk! Ze zijn een levende herinnering aan onze koloniale grootsheid en horen stiekem nog een beetje bij Nederland. Daarom verdienen ze onze steun. Bovendien, misschien gaan ze zich weer een beetje Nederlands voelen als we ze maar hard genoeg steunen! Stel je voor, dan hebben we weer een soort van kolonie. Denk je echt dat Bosma evenveel sympathie zou hebben voor de blanken in andere Afrikaanse landen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Anoniem

Dat Bosma het in zijn column over opper-Volta heeft bevestigt trouwens dat hij nog in de koloniale tijd leeft. :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Prediker

@Sikbock; ik denk toch dat je dat de gewone zwarte Afrikaan moet vragen, of het beter of slechter is geworden.

Waarschijnlijk is er economisch weinig veranderd (vermoed ik zo). Maar de repressie en willekeur vanuit de staat zal allicht minder zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Sikbock

# 3 gelezen prediker?

In 1995, toen de ‘regenboognatie’ de overgang maakte naar een multi-raciale democratie, was 16 procent van de beroepsbevolking werkloos. In 2006 was het officiële werkloosheidscijfer gestegen tot 30 procent, de werkelijke werkloosheid werd in 2006 op meer dan 40% geschat.

Bovendien heeft het land het hoogste percentage hiv-besmetten van de wereld.Volgens de vele critici in het land zelf en in de wereld is het vooral aan het falende regeringsbeleid toe te schrijven dat de AIDS-epidemie zo ver uit de hand kon lopen.

In bepaalde regio’s van het land is het etnische geweld en de bendecriminaliteit in de laatste tien jaar sterk toegenomen, waarbij met name Afrikaners (Boeren) en andere blanke en relatief rijkere groepen het doelwit vormen. Volgens onderzoekers ligt de scherpe tegenstelling tussen rijk en arm ten grondslag aan de toegenomen criminaliteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Anoniem

@17 Inkomensongelijkheid, werkeloosheid, corruptie, AIDS en criminaliteit zijn wel toegenomen. Maar ik ga hier niet de apartheid verdedigen, vrijheid en zelfbeschikking zijn belangrijker dan lijf en leden. Alleen de Zuid-Afrikanen hebben geen enkele reden om tevreden te zijn met hun huidige bestuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Anoniem

@18 Arme zwarten zijn veel vaker slachtoffer van geweldadige criminaliteit dan afrikaners en rijke blanken. Maar dat kan niemand iets schelen omdat dat black on black crime is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Sikbock

# 19: heb jij liever aids dan geen stemrecht ?.. .. en als er geen medicijnen tegen aids voor handen zijn? en als het om je moedertje gaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Prediker

Ja, Sikbock ik heb gelezen dat je rijkelijk uit Wikipedia citeert.

Dat de werkloosheid hoger ligt, zegt natuurlijk niet zoveel als de bevolking voorheen een paar dollar per dag verdiende met semi-slavenarbeid.

“Volgens onderzoekers ligt de scherpe tegenstelling tussen rijk en arm ten grondslag aan de toegenomen criminaliteit”

Begrijp ik nu goed dat de blanke bevolking fors rijker is geworden?

Maar goed, corruptie, vriendjespolitiek, incompetentie etc. na een omwenteling. Het oude liedje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Sikbock

tsja, mijn inschatting is een andere..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Anoniem

@21 Natuurlijk. Ik verkies het te leven in een maatschappij die geteisterd wordt door een dodelijke ziekte dan te leven in een fascistische maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Sikbock

@ 24.. dat was de vraag niet.. en helden op sokken zijn er al genoeg ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Schuur

Hoe meer ik stukjes van Bosma lees, hoe meer ik aan ’s mans psychische gezondheid gaat twijfelen. Hij begint zo onderhand ècht in zijn eigen waanideeën en zij eigen interpretaties te geloven in weerwil van de feitelijke omstandigheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Sikbock

ik vond het stukkie van Bosma eigenlijk wel ok.. lees ook de comments onder de column in het NRC

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Anoniem

@25 De vraag die het wel was is verkeerd gesteld, niet iedereen die stemrecht heeft gekregen gaat dood aan aids-waarvoor-geen-medicijnen-zijn. In feite vraag je of ik dood wil gaan ‘for the greater good’ van de mensen die overblijven. Veel mensen zullen dat niet willen maar dat betekent niet dat ze die ‘greater good’ optie niet zullen verkiezen voor de gemeenschap als geheel. In de Tweede Wereldoorlog zijn ook heel wat mensen doodgegaan ‘for the greater good’. Hadden ze mogen kiezen terwijl ze zouden weten dat ze dood zouden gaan dan hadden de meeste het vast niet gedaan, maar ze hebben wel bewust het risico gelopen omdat ze liever hadden dat er een aantal doden zou vallen dan dat ze de rest van hun leven onder hitler moesten leven.

Lees liever #20 als je nog wat wijzer wilt worden van deze discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Sikbock

@ 28; ik begrijp je wel maar ik ben het niet met je eens.. ik denk mensen die een moeilijk bestaan hebben maar de eindjes net aan elkaar kunnen knopen er niet voor kiezen om het nog slechter te krijgen in ruil voor een ideaal van rijke westerse mensen..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Sikbock

ze mogen dan wel stemmen maar kunnen geen eten meer kopen, of ze krijgen aids.. en ze zien dat er maar een heeele kleine groep (die lid is van de partij) erop vooruit gaat..

ik zou het wel weten.. ik zou mijn stemrecht graag inleveren voor een beter leven

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30.1 Harm - Reactie op #30

Een rechtse of een linkse dictatuur?

O ja, dat was ik bijna vergeten: Jij bent nationaal-socialist.

#31 mango

@ Theodor

Ik heb bijgedragen aan de (door)plaatsing van dit stukje en daarin is PVV-bashen niet mijn overweging geweest. Eerder mijn liefde voor de Afrikaanse taal, wat een prachtige taal is, net als het Nederlands, maar wel een taal op zich.

Heel terloops claimt Bosma dit als Nederlands cultureel erfgoed, en dat lijkt mij de werkelijkheid geweld aan doen. Hij is niet consistent in zijn redenering: eerst gaat het om de taal, die inderdaad (ook) veel door Cape Coloureds wordt gesproken, en zelfs door Xhosa, vervolgens gaat het om Afrikaners.

Het gaat goed met het Afrikaans, dat zich, zoals elke taal, steeds doorontwikkelt en ja, er is een historische binding met het Nederlands.

Dat maakt het nog geen Nederlands-nationaal erfgoed en zodoende ongeschikt om Bosma’s zwakke onderbouwing te stutten.

Zoals de wil van Wilders en Bosma al niet de Nederlandse volkswil is, zo is ook niet die van de Afrikaners. Je kunt van alles claimen, maar daarmee is het nog niet zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Sikbock

De woordenschat van het afrikaans is voor 90 % tot 95 % van nederlandse origine..

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaans

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 benjbenj

Volgens Bosma is het Afrikaans een zwierige, bloemrijke taal en het Nederlands hoekig. Juist het hortende, bruuske accent van het Afrikaans komt op mij hoekig over. Purismen als aartappelskyfies (voor ‘chips’), hysbak (voor ‘lift’), deurmekaarspul(voor ‘chaos’), plantvreter (voor ‘vegetariër’) etc. etc. halen ook de zwier er wel uit. Wat een logge, lelijke ellende.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Anoniem

@29 Dat zal inderdaad voor veel mensen gelden, de geschiedenis laat ook zien dat de overgrote meerderheid zelfs nooit bewust zo’n keuze maakt. Sowieso weet je natuurlijk niet wat het resultaat wordt van je handelen. Puntje bij paaltje blijf ik vinden dat vrijheid en zelfbeschikking belangrijker zijn dan lijf en leden (niet ad absurdum natuurlijk), al is de meerderheid dat niet met mij eens.

Ik ben overigens niet zo’n cultuurrelativist dat ik vrijheid en zelfbeschikking als westers beschouw. Misschien heeft het idee hier voor het eerst de kop opgestoken maar er zijn genoeg negers en spleetogen voor dat ideaal gestorven terwijl de meeste Nederlanders geen benul hebben van wat het betekent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Sikbock

@ 34: mijn punt is eigenlijk: wie ben jij om te bepalen dat het stemrecht voor de meerderheid belangrijker is dan armoede lijden of aids krijgen?

Ik denk dat je niet helemaal serieus nadenkt over wat het is om een zus te hebben die aids krijgt, of wat het is als je vader en moeder doodgaan van de honger..

Als je keuzes wilt maken moet je je verantwoordelijk opstellen en er voor zorgen dat niet alleen jouw familie, vriendjes en vriendinnetjes het goed hebben, maar op zijn minst de meerderheid van de bevolking.. Het ANC doet dat niet..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Theodor

Ik vind eigenlijk helemaal niks van het artikel van Bosma. Maar omdat het voor de grachtengordel doorgaans enig aanvaardbare verhaal over Afrika en Namibie uit de mond komt van Adriaan van Dis, duidelijk ingegeven door een eenzijdige en moreel superieure politieke boodschap, ligt mijn sympathie al bij voorbaat bij Bosma. Wie kan zich iets ergerlijkers voorstellen dan een in driedelig kostuum gestoken intellectuele kwal die met een gespeeld medelijden uitgebreid op de film gaat met een huilend Namibisch lijmsnuivend weesje. DAT is pas kolonialisme, het nieuwe kolonialisme. Zo van: ik moet bij het thuisfront weer eens sympathiek overkomen en hoe kan ik dat beter doen dan op kosten van de belastingbetaler een reis maken waarin mijn goedheid in elke aflevering breed wordt uitgemeten door aandacht te vragen voor het leed van de zwarte. Zum kotzen! Hoe krijg je het voor elkaar! Als Namibie en Zuid-Afrika kenner weet ik als geen ander hoe het daar werkt en ook hoe je werkelijk kan bijdragen. Dan weet je ook dat types als Adriaan van Dis zelfs de stront van de HIV patient niet waard zijn…wat een aandachtsgeile gutmenschkwal!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Rob

´n boer maak ´n plan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 MP

@sikbock,

Het is dan wel weer tragisch dat in de regering mensen zaten die met betrekking to AIDS anti-wetenschappelijke ideeën er op na hielden : AIDS denialism In South Africa, iets wat je ook ziet bij partijen als de PVV en de VVD wanneer het gaat om andere onderwerpen. Kijk dan houdt het inhoudelijke debat wel een beetje op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Sikbock

Wat zit je nou weer verongelijkt te piepen MP? wat heeft je opmerking te maken met het topic?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Theodor

Die MP is echt volslagen krankjorum…”iets wat je ook ziet bij partijen als de PVV en de VVD”.

Inhoudsloos gefrustreerd gezwam…tja, dat krijg je er nou van als je in het debat geen steekhoudend argument voor je wereldbeeld meer kunt produceren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Rob

“Inhoudsloos gefrustreerd gezwam”

En jij bent zeker de optimistische huistroetelbeer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Theodor

Wat was ook alweer je inhoudelijke bijdrage aan dit topic, Rob? Heb het even gemist…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Albert Schwein

@36: ‘Als Namibie en Zuid-Afrika kenner weet ik als geen ander hoe het daar werkt en ook hoe je werkelijk kan bijdragen.’

Als geen ander? Wow. Vertel!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Theodor

Waar zijn eigenlijk de “aksiekomite’s Zuid-Afrika” die onophoudelijk Makro vestigingen aanvallen omdat het huidige regime aldaar de discriminatie van blanken bewust tot blinde vlek heeft gemaakt? Nee, de linksmensch is heel consequent…mwoehaha!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Theodor

@Albert:

Ik ben er vele malen geweest en heb er in de hulpverlening gewerkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Rob

@42 Je mist wel meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Albert Schwein

@45: dat zijn er meer. Jij zegt ‘als geen ander’. Licht ons voor!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Rob

Ben ook wel benieuwd hoe ons aller hulpverlenend zonnestraaltje Theodor ons versteld doet staan van zijn specifieke kennis en inzichten om van Zuid Afrika een beter land te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 MP

sorry sik ik kon het niet laten, je begon zelf off topic, het patroon is toch wel duidelijk Theo is er een exponent van, feitenloos “debatteren” puur voor politiek gewin (de frustraties druipen er van af), hij ziet niet eens dat de basis van veel VVD en PVV standpunten gebaseerd is op volslagen onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Stickmeister

@36

Gekkie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 benjbenj

Ik zal het vast niet in alles met MP eens zijn (ben nog te kort op dit forum), maar dat Theodor zich zo af en toe graag laat verleiden tot debatteren zonder gebruikmaking van feiten of zinnige argumenten, lijkt me geen al te boude bewering. Theodors post 36 is weer een sterk staaltje hypothetiserend gebabbel. En als het nou nog geestig verwoord was, alla. Maar nee, het komt toch vooral neer op gefrustreerde zemelarij.

Net als anderen hier hoop ik dat zonnestraaltje Theodor een nuttigere bijdrage kan leveren door uiteen te zetten hoe hij als expert heeft bijgedragen (of denkt te kunnen bijdragen) aan de verbetering van de situatie in Zuid-Afrika.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 KJ

6. ‘Afrikaans is Nederlands.’ Zucht. Afrikaans is een gegroeid uit Nederlands, Maleis, Indonesisch en Frans.

Ja, en nu zet je een Nederlander, een Maleisier, een Indonesier en een Fransman naast elkaar en die laat je ‘Sarie Marijs’ lezen. Kijken wie er het meeste chocola van maakt, Ok ?

Ik bedoel, PVV bashen Ok, maar dit is toch een argument dat wel uit vijf lagen modder getrokken is, of niet ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Theodor

Denken jullie nou werkelijk dat ik ook maar een ietsepietsie vertrouwen heb in jullie oprechte belangstelling voor mijn hulpverleningsverleden in Namibie en Zuid-Afrika??? Hahaha…rot toch een end op! Ik weet precies waar dat op uitdraait. En nog eens wat…heerlijk als die Anti-Theo reacties: de linksmens in zijn natuurlijke en moreel superieure biotoop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Theodor

Ik heb een goed voorstel voor al die zure zeikerds: als jullie een actiecomite oprichten tegen de discriminatie van blanken in Zuid-Afrika…dan zal ik uitgebreid vertellen over mijn hulpverleningsverleden aldaar!

Mwoeahaha…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 KB

Sargasso is joop links aan het inhalen.
Jongens, de tijdsgeest is veranderd, al dat PVV bashen heeft geen enkele zin. Zelfs linkse partijen zullen jullie links laten liggen, als fossielen uit de hoogtij dagen van de linkse kerk. Denken jullie nog iets te bereiken? Of is sargasso een uitlaatklep geworden van haat en frustratie van mensen die niet kunnen verkroppen dat de consensus van de jaren 70 tot 90 doorbroken is? Ik denk het laatste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Albert Schwein

@53: Ons weet mos jy praat kak, boet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Rob

@53 Jammer dat je het niet wil vertellen maar gelukkig kunnen we nog genieten van jouw positieve instelling!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 benjbenj

@Theodor
Krijg je de gelegenheid om voorbij je eigen gefrustreerde zemelarij te geraken, is wantrouwen het enige wat je te bieden hebt. Ik kan niet voor iedereen op dit forum praten, maar wantrouwen lijkt me nou niet iets wat met voortgezette welwillendheid begroet moet worden.

En als je pas iets wilt loslaten nadat de ander een actie in den blinde heeft ondernomen, lijkt het erop dat je naïeve goedgelovigheid een te loven karaktertrek vindt. Ha!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Mokumman

Pure minachting van het volk en zakkenvullerij. Schandalig dat zo’n man zijn linkse hobbies gaat zitten uitoefenen terwijl hij de beleefdheid zou moeten opbrengen naar onze volksvertegenwoordigers te luisteren. Uitwijden over de kokkelvisserij, moet dan ook nog op rijm, anders is het niet interessant en gaan we wat voor onzelf doen? En dan ook nog beweren dat je ‘het licht uitdoen’ mooi werk vindt. Daar hoor je dan weer niemand over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Theodor

Ach, KB…weet je: Het is net als met Thomas Von der Dunk. De godganse dag autistische columns schrijven van eeuwig dezelfde strekking. Werkelijk geen sterveling neemt deze geflipte leren relnicht en zijn hysterische betogen nog serieus. Wel is het leuk hem zo af en toe te lezen, al was het maar om te ontdekken dat hij nog steeds niet aan de medicijnen is. Sargasso is precies hetzelfde: nooit een originele invalshoek, slaapverwekkende betogen tegen de PVV, hilarische metaforen, stuitende morele superioriteit en ongeremde zelfverheerlijking. Best wel leuk om af en toe eens langs te komen en dan de vaste meute op de kast te jagen met reacties als DE LINKSE KERK. Let op: speciaal voor MP komen hier nog de…uitroeptekens!!!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Rob

Wat heb je toch een goed karakter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 MP

:) @ theo

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Frank

Zeg Theodor, ik sluit me aan bij @48. Ik heb verschillende keren met hulpverleners gesproken die het helemaal hebben gehad met of de situatie in een land waar ze niet veel aan kunnen verbeteren, of de huichelachtigheid van de organisatie waarvoor ze werken. Daaruit komt veel moedeloosheid en frustratie. Ik ben benieuwd wat jouw ervaringen zijn, en niet omdat te gebruiken tegen jou, maar omdat het een bijdrage aan een meer inhoudelijke discussie zou kunnen zijn. Neem nou toch die uitdaging aan man! (zonder ironie)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Theodor

Frank, wat is je eigenlijk niet duidelijk aan de woorden “volkomen gebrek aan vertrouwen”???

Gegeven jouw eerdere reacties weet ik precies uit welk hout jij bent gesneden. Alles gericht op het belasteren van “den vreemde en andersdenkende bezoeker”. Dan kan je wel plotseling de redelijkheid zelve uit gaan hangen, maar dat maakt het alleen maar ongeloofwaardiger. Dat je me zo dom inschat is overigens kenmerkend voor je gebruikelijke superioriteit.

Dus NEE FRANK…dat ga ik natuurlijk NIET doen. Wel mag je me overhoren om erachter te komen of ik veel in Namibie en Zuid-Afrika ben geweest, zodat mijn verhaal op zijn minst half kan worden geloofd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Frank

Jammer Theodor, oprecht jammer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Theodor

Hahaha…de schijnheiligerd!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 benjbenj

En zo denkt Theodor zich weer onder alles uit te wurmen. Waarschijnlijk ook nog met de naïeve gedachte dat niemand hem enige vorm van hypocrisie kan verwijten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Albert Schwein

Theodor is geen hulpverlener en weet niets van Zuid-Afrika.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Theodor

kom maar op Albert ZWIJN! Test me maar! En kijk trouwens eens hoe snel ik gelijk krijg met die smerige sargassootjes…ze willen alleen maar het bloed van hun opponenten zien. Daarom heeft iedereen ook zo’n gloeiende hekel aan jullie en aan de hele linkse meuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69.1 Harm - Reactie op #69

Kijk eens aan, Theodor spreekt voor iedereen.
In niet mis te verstane bewoordingen.

Het lijkt me niet vreemd dat IEDEREEN een steeds grotere hekel krijgt aan Theodor.

Nee, nou doe ik precies hetzelfde: je mag niet generaliseren natuurlijk.
Iedereen die geen PVV-er is natuurlijk.

#70 Albert Schwein

Nee, jij begon! Kom jij maar eens met wat sappige feiten uit je ‘beroepspraktijk’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Rob

@69 Gelukkig word jij door iedereen bewonderd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Frank

Nou, in een poging om dan maar weer ontopic te komen. Ik kan me Bosma’s fascinatie voor Zuid-Afrikaans goed voorstellen, ik vind de verwantschap met het Nederlands ook erg mooi. Het geeft de literatuur en gedichten voor mij een bijzondere diepgang. Wat te denken van het eerste stuk van Ingrid Jonker’s gedicht “Die kind wat doodgeskiet is deur soldate by Nyanga” (het onderwerp is overigens geen sneer naar Bosma’s opvattingen)

Die kind is nie dood nie
die kind lig sy vuiste teen sy moeder
wat Afrika skreeu – skreeu die geur
van vryheid en heide
in die lokasies van die omsingelde hart

(http://www.hernehim.nl/jonker.htm)

De mogelijke teloorgang van de taal is dan ook droevig. Dat Zuid Afrika enorme politiek-maatschappelijke problemen heeft (waarvan het merendeel van de zwarte bevolking veruit het grootste slachtoffer is) staat natuurlijk buiten kijf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Rob

Ben zelf een kleine fan van Gert Vlok Nel en zijn gedichten op cd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Frank

Rob, heb een je een stukje om ons mee te laten genieten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Rob
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Theodor

O got…ze proberen even hun intellectuele potloodventerij uit. Hoe belezen ze zogenaamd wel niet zijn…wiki is geduldig, natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Frank

Dank je wel Rob. Mooi, melancholisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 benjbenj

Intrigerend hoe Theodor degenen die hier berichtjes posten die hem in het nauw drijven, als niet te vertrouwen wegzet (post 53), maar er kennelijk niet tegen kan dat-ie van de weeromstuit zélf als onbetrouwbaar wordt gezien (post 68 + 69). Zeker nooit gehoord van ‘wie kaatst, kan de bal verwachten’?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Rob

@76 Gelukkig ben jij er om ons terecht te wijzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Albert Schwein

@76: doe jij dan eens een favoriet Afrikaans gedicht? Als land, mensen en taal je zo ter harte gaan dat je er hulp gaat verlenen, ken je die vast ook wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Albert Schwein

Nog een Afrikaans gedicht op muziek ;-)

http://www.youtube.com/watch?v=Nhrp1dZPKf0&feature=related

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Theodor

DIE OSSEWA

Die osse stap aan deur die stowwe,
geduldig, gedienstig, gedwee;
die jukke, al drukkend hun skowwe –
hul dra dit getroos en tevree.

En stille, al stuiwend en stampend,
kom stadig die wa agterna –
die dowwe rooi stowwe, al dampend,
tersy op die windjie gedra.

Die middagson brand op die koppe,
gebuk in hul beurende krag;
hul swaai heen en weer in die stroppe –
en ver is die tog van die dag.

Dit kraak deur die brekende brokke:
die opdraans is ver en is swaar;
die knars in die knakkende knokke,
maar hul beur, en die vrag bring hul daar.

So, stom tot die stond van hul sterwe,
blyf ieder ’n held van die daad…
Hul bene, na swoeë en swerwe,
lê ver op die velde verlaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Albert Schwein

Fan van die Ossewa Brandwag, Theodor?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Theodor

walgelijke kerel!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Albert Schwein

Tis in elk geval geen LINKSE KERK!!!
Moehahahah

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 MP

ja theo van vreemdelingen moeten ze bij Sargasso niks hebben, LOL hahaha, heb je de dagelijkse standaard al eens geprobeerd? Daar komen ze met ijzersterke stukjes om de klimaatdiscussue in de juiste context te plaatsen en lachen ze zich tien keer in de rondte om Simon Rozendaal’s bananenfilmpje met smeltende Fukushima centrale op de achtergrond. In Japan hebben ze vast ook hard moeten lachen om de vergelijking dat een meltdown eigenlijk hetzelfde effect heeft als het eten van een banaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Theodor

Het feit dat ik de linkse kerk haat wil nog niet zeggen dat ik het armetierige De Dagelijkse Standaard verheffend vind, eikel!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Rob

@85 Ik moest lachen :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 Albert Schwein

@87: ja, maar wat vind je dan WEL? Al je postings hier zijn negatief. Geen goeie insteek voor een hulpverlener.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Cycloop

Het doet er niet in deze discussie: maar wel leuk om te weten. Er bestaat ook een in het Arabisch schrift geschreven Afrikaans: Getoelies. Veel van eerst geschreven bronnen in Afrikaans zijn in het Getoelies. Afrikaanders gebruiken als literaire taal nog lang het Nederlands. Maar de Kaap-Maleiers kenden geen Nederlands, vandaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Theodor

Albert, het interesseert me geen ruk, jouw vragen. Ik weet namelijk precies waar je op uit bent, walgelijk kereltje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Cycloop

Hoe kun je iets haten dat niet bestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Theodor

tjonge…wat een niveau

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Olav

Dhr. Theodor vindt dat anderen geen goede argumenten hebben. Maar zelf kan dhr. Theodor ook alleen maar schelden.

Best een zielige vertoning, eigenlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 Theodor

Yep, deal with it…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Albert Schwein

@91: gevoel voor humor heb je ook al niet. Dat schiet inderdaad niet op als je moet hulpverlenen aan die Zuidafrikanen. Burn-outje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Rob

Moppersmurf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 Theodor

zielepoten…treurige zielepoten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Theodor

geband?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 Frank

Ik kwam net een fantastische naam tegen voor verzamelde liedjes van Cornelius Leipoldt
“Slampamper liedjies”. Zoiets kan alleen in het Afrikaans.
Dat maakt nieuwsgierig!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Olav

Oh kijk, dhr. Theodor is erop uit om een ban te krijgen. Want dan kan hij elders lekker roepen dat hij werd geband vanwege zijn mening. Hoe doorzichtig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 MP

Kijk nou eens theo is in staat tot nuance!!11!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Rob

Zo kan je de radiostilte ook interpreteren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 Prediker

@100; Nou, dan kan Theodor wachten totdat hij een ons weegt. Ik ben opgehouden met het pleiten voor bans voor zwatelaars en moppersmurfen. De kernredactie staat hier voor de vrijheid van meningsuiting tot aan het gaatje. Zelf heb ik dat geduld niet, moet ik bekennen.

Al die idioten leiden wat mij betreft alleen maar af van een goede discussie. Het is een beetje alsof je een serieuze wedstrijd sportschieten wilt gaan doen, en dat er dan allerlei kalkoenen je bewust voor de voeten gaan lopen zodat je niet kunt aanleggen. Dat eindigt dan in een Turkey-shoot. Ook leuk op zijn tijd, maar verdomme, zet die kalkoenen achter het hek. Die slachten we wel bij Thanksgiving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104.1 Harm - Reactie op #104

Je staat al op het menu Benech,/Benach/Prediker.

#105 Olav

Tja, Prediker, in de goede oude tijd, toen we nog discussieerden op mailing lists en in nieuwsgroepen, hadden we nog de mogelijkheid om dat soort trolls in een killfile te zetten. Zodoende kon je voor jezelf regelen dat je niet in de verleiding kwam erop in te gaan.

Ik mis die optie hier wel eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 Frank

@103, en dan hebben we via de braai toch weer het bruggetje terug on-topic!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 Rob

Braai…Toen ik het genoegen had om een half jaartje midden in Johannesburg te wonen ging dat kreng toch gauw zo’n drie tot vier keer per week aan. Ik ging naar de lokale supermarkt, kocht daar steak a 27 rand per kilo en ter plekke gooiden ze een poot (denk ik) voor de lintzaag en zaagden zo een stuk vlees af tussen de twee en vier kilo wat thuis in zijn geheel op de braai ging. Ontzettend lomp maar ook ontzettend gaaf en ontzettend lekker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 Ernest
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 piet

is er eens een land waar de allochtonen achtergesteld worden door de regering, en dan is het weer niet goed…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 Gr.R.

Voor de Afrikaans geinteresseerden: Fokofpolisiekar komt naar Nederland: 28 mei, in Bitterzoet, te Amsterdam…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 Adriana Stuijt

Er wordt vanaf 2010 door een aantal criminologen een website in ZA aangehouden waarop alle aanvallen, moorden, en haatspraakincidenten vooral gericht tegen Afrikaners op het platteland en in de steden, zorgvuldig worden bijgehouden. Dikwijls worden deze misdaden eerst aangemeld door familieleden en ook dikwijls plaatselijke joernalisten, waarna het bevestigd wordt door officiële instanties voordat het bericht wordt gepubliceerd op de site. Dit werd gedaan omdat de ANC-regering dat jaar aankondigde dat ze tijdens de Fifa WK2010 geen misdaadinlichting aan de nieuwsmedia zouden vrijgeven. FIFA was schijnbaar bang dat het groot aantal tijdelijke journalisten die in ZA aankwamen om de WK te verslaan, ‘onnodig-negatieve publiciteit’ aan misdaad zou geven. Deze website heeft echter tijdens het registreren van al deze aanvallen (dodelijk en niet-dodelijk) een interessant gegeven naar boven gebracht: in de publiciteits-aanloop naar de WK en tijdens de WK zelf, was er een gemiddeld van een aanval op Afrikaner-gezinnen per dag: en altijd gericht tegen blanke agrariërsgezinnen. In de steden waren er in die tijd tussen januari 2010 en einde juni 2010 zeer weinig aanvallen geregistreerd tegen zg.’ blanken’ in de steden. Maar de grafiek steeg opeens dramatisch toen alle buitenlandse journalisten en WK-bezoekers weggingen: het leek wel alsof er opeens een klein oorlogje begon te woeden in de steden: en het gebeurde heel plotseling; het gemiddeld aantal aanvallen op blanken steeg dramatisch tot een gemiddeld van 50 per dag. Met ‘aanvallen’ wordt bedoeld: haatspraakincidenten tegen blanken/ontvoeringen/verkrachtingen/moorden op mensen in hun autos en op straat; aanvallen door gewapende zwarte benden op gezinnen in en bij hun woningen; en aanvallen op blanken bij hun werk en ook valse arrestaties van blanken door de ZA politie die geen misdaden hadden begaan. Het aantal ‘plaasaanvalle’ — de aanvallen op de blanke agrariërsgezinnen, steeg ook na de WK2010. Deze incidenten – die de ZApolitie soms zelfs weigerde om te bevestigen totdat zij met overlijdenscertificaten en andere officiële documentatie werden geconfronteerd waren allen bevestigd door meerdere betrouwbare bronnen in elk aangemeld incident; o.a. door nabestaanden; begrafenisondernemers; medici, para-medies personeel, buren, buurtwachten, enz. De ZA politie heeft ook na de WK2010 de gewoonte ontwikkeld om meestal alleen zware misdaden aan te melden aan de nieuwsmedia als ze al iemand hebben gearresteerd en dus ‘succes’ kunnen roepen.

Uit dit jaarlange experiment blijken dus twee eigenaardige feiten over misdaadberichtgeving in Zuid-Afrika:

1. de ZA politie weigert dikwijls dagenlang om zelfs de zwaarste misdaden aan de nieuwsmedia te bevestigen; en
2. tijdens de WK werden de ‘blanken’ in de steden door de misdaadbenden grotendeels met rust gelaten.

Deze website was begonnen als een tijdelijke misdaadmonitor maar wordt nu nog steeds bijgehouden. Er staan veel misdaden op die nog steeds niet — vooral door de Engelstalige nieuwsmedia — werd gepubliceerd of pas werd gepubliceerd nadat de Afrikaanstalige nieuwsmedia erover had bericht. Het is ook nog steeds niet bekend hoeveel van deze slachtoffers van zwaarbewapende ‘roof’-benden later in het ziekenhuis zijn overleden. In sommige gevallen beweerde de politie dat sommige dodelijke slachtoffers ‘aan hartaanval’ of ‘zelfmoord’ waren overleden en later door het nadoodse onderzoek werd vastgesteld dat ze waren vermoord. Ook deze incidenten worden niet bij de ZA politie misdaadstatistieken gevoegd.

In een geval was een doodscertificaat ondertekend dat een misdaadslachtoffer was overleden aan ‘hartstilstand’, maar het bleek dus dat het slachtoffer met een kogel door het hart stierf tijdens een gewapende overval.

De berichtgeving vanuit ZA vooral door buitenlandse correspondenten die geen belangstelling hebben voor de Afrikaanstalige nieuwsmedia, of die het niet kunnen/willen lezen, is dus grotendeels gebaseerd op zeer inaccurate statistieken die door de ZA politie verschaft worden: vooral het afgelopen jaar. De website: http://www.farmitracker.com

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Frank

@110 Verhelderend. De vraag die dan bij me opkomt, zijn er schattingen te maken of blanken bovenmatig het slachtoffer zijn van criminaliteit? Dus dat ze op grond van hun bevolkingsaandeel in Zuid Afrika meer te verduren krijgen dan niet-blanke Zuid-Afrikanen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 Albert Schwein

@110: om het toch even ontopic te houden -het ging in Bosma’s column over de bedreiging van de Afrikaanse taal: hebben we het nu over misdaden tegen blanke Afrikaners (ongeacht welke taal ze spreken), tegen Afrikaans-sprekenden (ongeacht hun etniciteit), of tegen blanke Afrikaans-sprekenden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 Frank

@112 Dat is niet helemaal waar: Bosma legt wel degelijk een link tussen racistisch geweld tegen blanken, hun “massale” vlucht uit Zuid Afrika en het in zijn ogen “uitsterven” van de taal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 Rob

Toch wel een lezenswaardige reactie van #110. Op de website van farmitracker zie ik met een keertje doorklikken dat je ook nog vrij gedetailleerd een melding kan maken. Probleempje is misschien wel dat het een systeem vatbaar is voor misbruik.

Edit: ik vraag me ook af welke mensen achter een website zitten die uitsluitend misdaden tegen blanken bijhouden. Zal dit kreng objectief zijn of is het voor propaganda?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 Theodor

De nog immer heersende dominantie van de linkse policor elite wordt bewezen met het feit dat de aandacht die Adriaan van Dis vroeg voor de Afrikaanse taal heel anders word begroet dan die van Bosma nu. Waarmee weer eens wordt aangetoond dat het niet gaat om de inhoud, maar om het bashen van alles dat afkomstig is van de lieden van de PVV. En juist daarom blijft de steun voor deze nieuwe protestpartij zo hardnekkig in stand, als enige mogelijkheid om je af te zetten tegen de onuitroeibare wil van linkse volksstammen om gedachten en idealen aan anderen op te leggen. Het zijn niet zozeer de beginselen van links die weerstand oproepen, het is die godvergeten arrogantie en de zucht om andersdenkenden te marginaliseren en uit te sluiten die haat oproepen. Met rede kan gezegd worden dat links een regime van apartheid voert, waarbij belangrijke posities in het bestuur, de cultuur en de media via een onzichtbare vorm van cooptatie worden voorbehouden aan geestverwanten. “Slechts vir linkes” is het stil gezworen adagium. Ook in geografische vinden dergelijke segregaties plaats. Niet door wetten ondersteund, maar door subtiele acties en uitspraken gestimuleerd. Je bent niet welkom als je anders in het leven staat en wat resteert is de keus tussen assimileren of emigreren. In die zin vormen enclaves als Amsterdam, Nijmegen, etc, dan ook nieuwe vrijstaten waarin de zogenaamd enge buitenwereld wordt tegengehouden. Maar feitelijk is van het omgekeerde sprake. Deze apartheidsrepublieken isoleren zich van de global village door een ongeneeslijke vorm van morele superioriteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 Rob

Dankjewel Theodor voor het stukje objectiviteit in deze linkse woestenij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 Theodor

Compliment aanvaard, Rob. Waarom ben je eigenlijk zelf niet allang op deze intellectueel enig juiste interpretatie gekomen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 Spam

Theodor. Je spreekt jezelf een beetje tegen:
#115“De nog immer heersende dominantie van de linkse policor elite wordt bewezen met het feit dat de aandacht die Adriaan van Dis vroeg voor de Afrikaanse taal heel anders word begroet dan die van Bosma nu. Waarmee weer eens wordt aangetoond dat het niet gaat om de inhoud, maar om het bashen van alles dat afkomstig is van de lieden van de PVV.”

Je zou dus verwachten dat het jou wel om de inhoud gaat. En wat doe je zelf in #36?
Maar omdat het voor de grachtengordel doorgaans enig aanvaardbare verhaal over Afrika en Namibie uit de mond komt van Adriaan van Dis, duidelijk ingegeven door een eenzijdige en moreel superieure politieke boodschap, ligt mijn sympathie al bij voorbaat bij Bosma.

en verder: “een in driedelig kostuum gestoken intellectuele kwal” of “Dan weet je ook dat types als Adriaan van Dis zelfs de stront van de HIV patient niet waard zijn”

En dat terwijl de Gastredacteur gewoon inhoudelijk reageert op het door Bosma opgeschreven verhaal. Zelf kom je niet verder dan vloeken en tieren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#120 Rob

Misschien omdat ik niet de kennis en ervaring van hulpverlening in Zuid Afrika heb.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 Theodor

@Spam: Als jij mijn reacties louter ziet als schelden, dan heb je het verstand van een mongoloide kweekmossel. Bovendien spreek ik mijzelf helemaal niet tegen. Mijn sympathie voor Bosma is een reactie op de verstikkende en allesoverheersende dwang van links om de wereld slechts op een manier te zien. Niet voor niets begin ik mijn reactie met: “ik vind eigenlijk helemaal niks van het artikel van Bosma”. Dat laat je gemakshalve even weg, waarmee wordt aangetoond dat het ook jou niet gaat om de inhoud maar om het kunnen afserveren van andersdenkende bezoekers.

En waarom, enorme kwal, denk je dat Sargasso juist deze gastredacteur de ruimte geeft? Omdat het over de Afrikaanse taal gaat en de – inderdaad – mogelijke discussie daarover? Of zou het misschien gaan om het feit dat er weer eens een veeg uit de pan kan worden gegeven aan Bosma en zijn trawanten? Dombo die je bent…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 Rob

@118 Snap dat dan. Tussen het schelden door zegt Theodor toch wel hele verstandige dingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#123 Theodor

Ik trek me niks aan van je cynisme, Rob…ik aanvaard gewoon bij herhaling jouw “complimenten” als ware zij gemeend en oprecht. Jammer joh…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#124 Rob

Het is ironie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#125 heer Bommel

wij wonen alweer 4 jaar in Jo’burg. Wat de taal betreft, soms vergeet je in deze “betere buurten” dat het Afrikaans bestaat. Een kwartiertje rijden voor vakantie of een bezoekje aan Pretoria en je weet weer hoe springlevend het Afrikaans is. Hoewel het voor velen nog associaties heeft met Apartheid, blijft de taal gebruikt vanwege praktische overwegingen.
Wat de criminaliteit betreft, dat is een hele ingewikkelde zaak. Wat we de (voornamelijk zwarte/gekleurde) politie zien doen zoals goed weergeven in post 110, is niets anders als wat de Afrikaners deden tijdens Apartheid, en waarvan de blanke minderheid nu de zure vruchten plukt.
Tenslotte is er een merkbare angst onder blanken die vaak, maar misschien niet altijd, is gerechtvaardigd. De overgang van een bewind waar je als blanke beschermd werd door je blanke politiek systeem naar een bestuur onder hoofdzakelijk zwart ANC heeft een groot psychologisch effect. Dat komt tot uiting in frustraties en toenemend gevoel van onveiligheid. Met als gevolg dat inderdaad veel Afrikaners het land verlaten: naar Australie of andere Afrikaanse landen. De engels sprekende blanken hier doen het anders, ze zorgen al generaties lang voor het behouden van dubbele paspoorten en leven nog steeds met een been in Engeland. “Zoutpiemels” worden ze door de Afrikaners genoemd (1 been in Engeland en 1 been in SA, het lid ergens in zout water!)Kijk, en daar is weer een stukje schoonheid van de Afrikaanse taal, die verder stukken minder vloeiend is als het Nederlands. Gortdroog als je het mij vraagt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#126 Spam

Precies. Je vindt niet zoveel van het artikel van Bosma. Maar je hebt wel een hekel aan allerlei andere mensen. Blijkbaar ook aan Adriaan van Dis (jammer. uitstekend schrijver, altijd beleefd en geïnteresseerd).

Ik geef het toe. Ik ga ook off-topic en beperk me tot het reageren op jouw reacties. Maar ik gebruik daarbij in ieder geval geen termen als ‘mongoloide kweekmossel’, ‘enorme kwal’ of ‘Dombo’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#127 Rob

@124 Misschien is de situatie niet verslechterd, maar toch, wat was de laatste keer dat je over straat liep in Jo´burg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#128 Theodor

Ik zie dat heer Bommel echt in het beloofde land woont, want jo’burg is inderdaad de inlandse term voor Johannesburg. In mijn reizen door dit wonderschone land pleeg ik menige traan. Zo’n ongelooflijk mooie wereld, zo geplaagd en verziekt door oorlogen, twisten, bendes, segregatie en ziekte. Wanneer houdt het eens op? Ik zie een slingerbeweging van extremen die nog generaties moet uitwoeden. Hopelijk zal er een modern land overblijven dat als voorbeeld kan dienen voor het Afrika van de toekomst. Maar ik krijg er langzamerhand een hard hoofd in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#128.1 Harm - Reactie op #128

In Nederland PLENG je tranen, hoe ze dat in Zuid-afrika doen weet ik niet.

#129 Theodor

@ spam: wat je allemaal voor hoogdravends vindt, interesseert me geen ruk. En ja, ik beschrijf waar ik een gruwelijke teringhekel aan heb. So what? Waarom denk je anders dat ik hier ben? Om mee te doen aan die onuitroeibare vorm van morele superioriteit en incestueuze gelijkhebberigheid van de linksmensch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#130 Theodor

Zoutpiemels…schitterend inderdaad! God, wat mis ik dat land toch weer (maar ook Namibie). Ik denk dat ik gauw maar weer eens ga…

@spam: wat ik tegen Adriaan van Dis heb? Bekijk die serie nog eens…en zie de GUTMENSCH in actie. Wat een kwal!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#131 Spam

@theodor: Als je het zo oneens bent met wat hier zoals wordt geschreven, zou ik verwachten dat je je bezighoudt met het weerleggen van onjuiste beweringen en het naar voren brengen van andere zienswijzen en relevante feiten.

Wat je doet is precies wat je zegt zo te haten aan de linksmensch. “Om mee te doen aan die onuitroeibare vorm van morele superioriteit en incestueuze gelijkhebberigheid…”. En dat terwijl deze website volgens mij juist zo hard zijn best doet om objectief en vanuit originele gezichtspunten naar allerlei kwesties te kijken. Het is hier niet Joop.nl of Indymedia.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#132 Spam

@Theodor: Communiceer je in het echte leven trouwens op eenzelfde manier en in vergelijkbare bewoordingen? Hoe wordt daar doorgaans op gereageerd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#133 Frank

Geachte heer Bommel,
U roert een belangrijk en mijns inziens volstrekt ondergewaardeerd punt aan, namelijk het psychologische effect van het omdraaien van de macht.
Omdat het moeilijk is om harde cijfers te krijgen van misdaad en misdaadbeleving (allebei zijn natuurlijk vreselijk in Zuid Afrika), is het ook moeilijk na te gaan in hoeverre de teloorgang van de Afrikaner cultuur en taal een perceptie is of iets reels.
Wat ik wel weer leuk vind is dat Afrikaners niet zo goed zijn in geografie. Halverwege Engeland en Pretoria heb je toch eerder een “stofpiemel” dan een “zoutpiemel”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#134 Theodor

@Spam: Sargasso objectief??? Hahaha…man, laat me niet lachen! Ook zo’n hilarische uitleg van dit begrip. Menigmaal heb ik journalisten van de VPRO horen claimen dat zij niet links zijn, maar de enige representanten van de objectieve, beschouwende en afstandelijke journalistiek. Ik ben zeer benieuwd naar jouw definitie van objectiviteit. Ten eerste bestaat er helemaal niet zoiets als objectiviteit, ten tweede is de toerekening daarvan aan een bepaalde site of groep het toppunt van morele superioriteit. De publieke omroep noemde zich ook heel lang objectief, uitgesproken door voormannen die allemaal, stuk voor stuk, voortkwamen uit de linkse kerk. Die arrogantie ook….brrrr, om koud van te worden.

@132: Man, houd je bevoogdende praatjes voor je…kwal die je bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#135 heer Bommel

@126, voor mij als buitenstaander is het niet goed in te schatten of de situatie is verslechterd, al lijken eerder genoemde statistieken daar wel op te duiden. Over straat gaan is inderdaad niet een dagelijkse bezigheid in deze op auto’s of zwarte taxi’s gebaseerde infrastructuur, al doe ik het regelmatig welbewust. Mijn vrouw werkt in Diepsloot, een grote ‘informal settelment’ hier in de buurt, en voelt zich vrij veilig. Wij wonen al 13 jaar in ‘gekleurde landen’ en voelen ons niet direct onveilig als we omringd zijn door een andere kleur, maar dat is duidelijk anders voor een Afrikaner. Maar goed, als het puntje bij paaltje komt gaat ook bij mij de auto op central lock zodra ik de afgeschermde estate afrijd, dat is en blijft een realiteit. In de bijlmer zou ik dat ws ook doen.
@127, goede bijdrage, 128 was niet nodig.
Wat de toekomst betreft, ik zie teveel mondige, opgeleide mensen val allerlei kleur om te vrezen voor een situatie als Zim. Het zal lang duren, en clowns als Julius Malema zijn niet bepaald hoopgevend. Het werkelijke probleem zit volgens mij in de alleenheerschapij van het ANC (anders dan in de Kaap – DA). Het land heeft democratische partijen nodig die elkaar aanscherpen, verantwoordelijk houden. Niet een zwarte elite die een blanke elite heeft vervangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#136 Theodor

“Halverwege Engeland en Pretoria heb je toch eerder een “stofpiemel” dan een “zoutpiemel”.”

Hij is leuk…en waar!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#137 Frank

Goed Theodoor, ik had me voorgenomen niet meer op de beledigingen in te gaan. Maar om het toch maar een keer publiekelijk af te sluiten. Je vind me een schijnheilige kwal met eeuwig onwrikbare dogma’s met infantiele pavlovreacties, die den vreemden en andersdenkende bezoeker lastig valt (allemaal jouw woorden). Ik vind dat beledigend. Met je rellerige inbreng is het je gelukt om meer dan de helft van een potentieel mooie thread als deze over de teloorgang van de Afrikaander cultuur te gijzelen. Ik vind je een zielig mannetje en ben benieuwd of je je zelf in reactie hierop nog weet te overtreffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#138 Theodor

Wat was niet nodig, Bommel? In #135 zeg je precies hetzelfde als ik in #128!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#139 Theodor

Frank, wat je allemaal te berde brengt in je arrogante en verheven reactie “ik reageer nog een keer” interesseert me geen ene moer. Ik ben hier niet om jou naar de pijpen te dansen. Ik voel me ook geenszins gekwetst door je malle betoog. Daarvoor ben je simpelweg te onbetekenend en veel te weinig origineel en onafhankelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#140 Joop

Theodor: niemand is geïnteresseerd in jouw domme kopietjes en stoer gedrag, je bent simpelweg te onbetekenend en veel te weinig origineel en onafhankelijk, allemaal bagger wat je opschrijft, dus rot op en ga eens wat nuttigs doen, of nee, je zal wel geen leven hebben, en probeer je hier nog wat te bereiken met je gebalk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#141 Theodor

Ha Joop…hoe is het met je vrouw? Nog steeds niet terug?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#142 MP

We kunnen het Theo niet kwalijk nemen, hij heeft waarschijnlijk een moeilijke jeugd gehad met weinig liefde

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#143 Theodor

“Het gaat natuurlijk helemaal niet over de taal. Het gaat over die zielige blanke Afrikaners die door zwarte barbaren in hun bestaan worden bedreigd; net zoals blanke autochtonen hier in Nederland door allerlei bruin gespuis in hun bestaan worden bedreigd.”

Dat is de redeneerstijl op Sargasso ten voeten uit. Wat PVV-ers te berde brengen is per definitie verdacht, ook als er geen enkele aanleiding voor is. Bovendien tref je nog een ander schitterend fenomeen aan: als blanken (wat een vreselijke term) worden gediscrimineerd, dan is het allemaal niet zo erg. Als zwarten (wat een vreselijke term) worden gediscrimineerd, dan is het zielig en worden er honderden actiecomite’s opgericht en Makro vestigingen in de fik gestoken. Het is in essentie het bewijs van een voortdurend racisme, een onuitroeibaar overbijfsel van het koloniale tijdperk. Het denken in blank en zwart in plaats van in mensen, in individuen die voor- of achterstelling meemaken.
Ik moet dan altijd denken aan Prem. In elke reactie begint hij met `Ik, als zwarte…`. Terwijl er helemaal niemand zo nog denkt, geeft hij zich er dagelijks aan over. Racistisch denken, het is onversneden racistisch denken. Daarom ook die overdreven aandacht voor Obama. Niet omdat hij een goede of foute presidentskandidaaat was…maar omdat hij zwart was. Racisme ten top.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#144 Theodor

Hee Poppelepee, eMPee is weer terug!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#145 Rob

@142 Goed dat jij weet hoe de wereld in elkaar steekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#146 MP

:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#147 Adriana Stuijt

Afrikaans, misdaadverslaggeving en foutieve ZA politiestatistieken:

http://censorbugbear-reports.blogspot.com/2011/04/afrikaans-en-misdaadverslaggeving.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#148 Spam

@142. Dat is een quote uit één van de comments en niet uit het artikel. En al lang voor dat comment ga je helemaal los.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#149 Frank

@146 Interessante materie, nare misdaden. Maar ik kan er zo een-twee-drie niet de relevante cijfers uithalen om te kunnen zien of blanken in Zuid Afrika nou bovenmatig getroffen worden door misdaad ten opzichte van andere Zuid-Afrikaners. Er zijn ook zat voorbeelden van racistische misdaden tegen gekleurde bevolking die net zo schokkend zijn. Dus, worden blanken in Zuid Afrika zodanig bovenmatig getroffen door misdaad dat het een bijdrage kan zijn aan het het verval van de Afrikaander cultuur?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#150 Frank

He Rob, Mp, Spam, psssttt niet verder vertellen hoor, maar in Namibië hebben ze geen internet! (sorry, het was toch weer sterker dan mezelf)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#151 Theodor

Of wat te denken van het bizarre verschil in benadering van Christelijk othodox en Islamitisch orthodox. Jarenlang gaf links zich over aan het bespotten en desavoueren van Christenen, terwijl de nieuwe moren in al hun middeleeuwse achterlijkheid met open armen werden ontvangen.

De verklaring is echter simpel: links heeft zich die groep nieuwkomers toegeeigend als ware zij haar eigendom. Zwakkelingen die zogenaamd bescherming nodig hebben, hetgeen natuurlijk is te beschouwen als een belediging van jewelste. “Wij weten wat ies goed voor jou…jij ons steunen, wij jou beschermen”.
De sympathie van links voor deze groep, waarmee oneindige goedheid wordt geetaleerd en toekomstige electorale vijvers worden veiliggesteld, is niets minder dan moderne slavernij. De allochtoon als zielig, dom en bruikbaar middel voor handhaving van het eigen bestaansrecht. Weegebeente als ze plots rechts zouden stemmen: dan blijkt plots hoe flinterdun die liefde voor de allochtoon is. Feitelijk ontzegt links het onafhankelijke denken aan iedereen waar zij (zogenaamd) over ontfermt. Waar vroeger de arbeider als gewillig slachtoffer diende, kon nu de allochtoon zijn plaats innemen. De linksmens is veel racistischer en kolonialistischer dan welke extreme fan van de PVV ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#151.1 Harm - Reactie op #151

Nee, dan de rechtse mens, geheel gericht op de individuele vrijheid. Zolang dat individu maar niet de vrijheid neemt om zich samen met gelijkgezinden te organiseren, want dan gaat het om communisten, of nog erger, om terroristen (hamas).

Organisatie, dat is een privilege van het bedrijfsleven

#152 Theodor

“Maar ik kan er zo een-twee-drie niet de relevante cijfers uithalen om te kunnen zien of blanken in Zuid Afrika nou bovenmatig getroffen worden door misdaad ten opzichte van andere Zuid-Afrikaners. Er zijn ook zat voorbeelden van racistische misdaden tegen gekleurde bevolking die net zo schokkend zijn”

Eerst zaken in twijfel trekken, vervolgens een ongefundeerde jij-bak produceren! Halleluja! De bizarre linksmens…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#153 Hal Incandenza

@151
Welke jij-bak?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#154 Theodor

Wel lekker rustig om niet steeds te worden onderbroken door blatende linksmensen. Negeren werkt echt, tests bewijzen het!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#155 Theodor

Welke jij-bak????

Deze: “Er zijn ook zat voorbeelden van racistische misdaden tegen gekleurde bevolking die net zo schokkend zijn.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#156 Albert Schwein

Het woord ‘zoutpiemel’ (@124 en @129) bestaat niet. In het Afrikaans zeg je ‘soutpiel’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#157 Rob

@134 Samen met een aantal anderen heb ik een half jaartje in Houghton, Jo´ burg gewoond. Een buurt met stinkend rijke mensen en ik denk dat wij daar zo ongeveer de enigen waren zonder een abonnement op armed response. De muur om het huis was maar anderhalve meter hoog. Twee keer per week kwam de huishoudster langs. Ze had geen sleutel van het huis maar onze hekken voor de deuren werkten met pinnen die je zonder sleutel op slot kon doen. Vrijwillig sloot ze zich dan op en wachtte tot wij thuis kwamen.

Na die periode ging ik de vrijheid in Nederland meer dan ooit waarderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#158 Theodor

Ik heb regelmatig door jo`burg en andere steden gelopen…niets aan de hand!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#159 Albert Schwein

Natuurlijk niet, Theodor. Door steden lopen doe je met je voeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#160 Cycloop

@150
“De linksmens is veel racistischer en kolonialistischer dan welke extreme fan van de PVV ook.”

Ik heb de linksmens nooit gehoord over miljoenen christenen die Europa zouden moeten verlaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#161 Theodor

hee zwijn…betwist gerust of ik daar geweest ben. Als je niet verder komt dan dit soort infantiele reacties, houdt alles op

Cycloop: een jij-bak waarvoor je niet bij mij maar bij Wilders moet zijn. Leuk geprobeerd joh…maar jammerlijk mislukt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#162 Albert Schwein

@161: ik betwist niet dat je er geweest bent, maar uit alles wat je zegt blijkt dat je niks van het land weet. En dat je daar als hulpverlener hebt gewerkt geloof ik al helemaal niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#163 Theodor

Hahaha…waar blijkt dat uit dan? Je bent gewoon bezig met wat je als linkshoofd altijd doet: anderen proberen in diskrediet te brengen met holle, onbewezen en stemmingmakende retoriek!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#163.1 Harm - Reactie op #163

Hoor wie het zegt. Zelf heb je nog niets anders gedaan.

#164 Albert Schwein

In wat voor branche en in welke plek in Zuid-Afrika heb je dan gewerkt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#165 Cycloop

@160 Dus volgens jou is de meest extreme fan van Wilders minder extreem dan Wilders zelf : dat geeft te denken.

Links mag in jou ogen christenen hebben bespot. Maar ik kan van linkswege in Nederland toch geen pleidooien herinneren om het recht van godsdienst of vereniging voor christenen in te perken. Daar gaat het bij wilders en de fans van Wilders toch om, wanneer het om moslims gaat. Geen moskeeën erbij etc. Wilders koppelt aan zijn kritiek op moslims een heel programma om de burgerrechten van moslims in te perken, een soort apartheid voor moslims dus. Daarom hebben zoveel mensen problemen met Wilders. Trouwens opkomen voor rechten van moslims heeft niet te maken met zieligheidsdenken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#166 Theodor

“Links mag in jou ogen christenen hebben bespot. Maar ik kan van linkswege in Nederland toch geen pleidooien herinneren om het recht van godsdienst of vereniging voor christenen in te perken. Daar gaat het bij wilders en de fans van Wilders toch om, wanneer het om moslims gaat. Geen moskeeën erbij etc. Wilders koppelt aan zijn kritiek op moslims een heel programma om de burgerrechten van moslims in te perken, een soort apartheid voor moslims dus. Daarom hebben zoveel mensen problemen met Wilders. Trouwens opkomen voor rechten van moslims heeft niet te maken met zieligheidsdenken.”

Die problemen heb ik evengoed met de PVV. Maar ik blijf ze beoordelen op hun daden en anderszins wel aanvaardbare voorstellen. Bovendien hebben ze veel betekend in het zelfvertrouwen van de burger die nergens meer zijn mond over durfde open te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#167 Cycloop

@166
Welke voorstellen van de PVV: de enige vaste kern die de PVV heeft, is het anti-islamisme en het anti-migratiestandpunt, en een beetje law en orde en het huisdierenwelzijn. Op andere terreinen of issues is de PVV niet goed te peilen of het moeten de uitslagen van de opiniepolls van d’Hondt die men volgt. Wilders heeft zijn rechtse economische programma bijv. helemaal opgegeven.
Trouwens de uitspraken van Wilders zijn ook daden, vooral omdat hij bijna nooit terugkomt op zijn uitspraken (denk aan zijn uitspraken over miljoenen molsims die Europa uit zouden moeten).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#168 Theodor

@cycloop: ik heb sterk de indruk dat je helemaal geen serieus debat over dit onderwerp wilt, anders zou je heel wat genuanceerder reageren. Ik vrees dat je er alleen op uit bent om gelijk te krijgen. Terwijl zelfs de PvdA soms vergaande uitspraken doet over immigratie en integratie (recentelijk nog door Van Dam) richt jij je uitsluitend op de PVV. je WILT gewoon een vijand hebben waar je helemaal op kunt leeglopen. Ook dat is kenmerkend voor links.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#168.1 Harm - Reactie op #168

“Je WILT gewoon een vijand hebben waar je helemaal op kunt leeglopen. Ook dat is kenmerkend voor links.”

Wil je nou beweren dat je links bent?

#169 Cycloop

@168 Welk onderwerp, het begon geloof ik met een column van Bosma.
Ik zie in de PVV gewoon een antimoslim en anti-migratiepartij die aan de linkerkant en rechterkant wat standpunten bij elk sprokkelt. Dat doet me aan iets denken: een politieke beweging uit het verleden die ook iets had tegen een etnisch-religieuze groep en links en rechts standpunten bij elkaar sprokkelde.


“een vijand hebben waar je helemaal op kunt leeglopen. Ook dat is kenmerkend voor links.”


Volgens Schmitt (is die links of rechts???) bestond politiek gelijk aan vijanddenken. Ik heb persoonlijk een hekel aan vijanddenken vooral als dat gericht is tegen een etnische groep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#170 Rob

“je WILT gewoon een vijand hebben waar je helemaal op kunt leeglopen. Ook dat is kenmerkend voor links.”

Daar heb jij natuurlijk geen last van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#171 Bismarck

@5: Alleen als elkeen sy plig doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#172 benjbenj

Eens met 170. Zou Theodor werkelijk niet in de gaten hebben dat hij zich aan zo’n beetje elke truc, streek en smerigheid die de ‘linksmensch’ volgens hem uithaalt, net zo hard schuldig maakt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#173 MP

Bismarck, klopt, je wilt niet weten op welk affiche ik #5 tegenkwam :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#174 Stan

Wat fijn! Marcel Vreemans is weer terug!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#175 cor mol

@166 Theodor
“Bovendien hebben ze veel betekend in het zelfvertrouwen van de burger die nergens meer zijn mond over durfde open te doen.”

Een grote mond is gebrek aan zelfvertrouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#176 Pieter P.

Beste Bart,

Het lijkt erop dat uw artikel meer onjuistheden en halve waarheden bevat dan die van de heer Bosma. Het lijkt er zelfs op of u het stuk van de heer Bosma verkeerd heeft geïnterpreteerd…

Net zoals in Nederland vindt helaas óók in Zuid-Afrika de ‘ver-Engelsing’ plaats. Voor u waarschijnlijk een ongeloofwaardige waarheid? De Afrikaners zijn een minderheid in Zuid-Afrika, bestaande uit ongeveer 3 miljoen op een totaal van 49 miljoen inwoners.

Zij proberen het land helaas wél massaal te ontvluchten door de stille genocide die aan de gang lijkt te zijn. Duizenden Afrikaners zijn namelijk al op de meest gruwelijke wijze vermoord. Voor velen is het jammergenoeg niet mogelijk om te vertrekken. Meer dan 800.000 Afrikaners leven momenteel in armoede, zonder enige steun van hun regering. Zij verhongeren terwijl u dit leest. Door de ingevoerde BEE worden zij wél gediscrimineerd en kunnen zij niet aan het werk komen.

De vergelijking die u maakt tussen de ondergang van de Afrikaanse taal en die van de Zulu- (meer dan 10 miljoen sprekers) en Xhosataal (meer dan 6 miljoen sprekers) slaat überhaupt nergens op. De Afrikaanse taal heeft in de situatie zoals die nu is géén toekomst. Dat deze taal trouwens afkomstig is uit het Nederlands, Maleis, Indonesisch en Frans lijkt me een grap, toch?

Er zijn overigens wél degelijk initiatieven voor een eigen volksstaat. Neem bijvoorbeeld de initiatieven van de VVK en OASE.

Uw stuk schept helaas behoorlijk veel verwarring. Ik vond uw artikel daarom van weinig toegevoegde waarde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#177 Henry

Bart, op grond waarvan skryf jy die snert? Ek daag jou uit, kom probeer hier woon vir 5 jaar. Jy sal nie 3 maande hou nie. Kom ons kyk dan of jy nog so voel oor sake. Wat is jou “expertise” dat hulle soveel spasie aan jou toestaan. Jy weet nie waarvan jou praat nie oftewel, jy praat deur jou hol, maar nou ja jy woon mos in Holland. Ek verwag geensins meer van jou nie. Ju doen jou land se naam gestand. Een ding is jy oor reg. Afrikaans is nie Hollands nie. Dit sal of wil dit nooit wees nie.

Jy dink “de Zwarte Afrikaan” is so wonderlik. Kyk na Afrika broer en maak oop jou verdomde oë as jy kyk. Dink jy werklik die enigste verskil is velkleur. Daar is ook ’n moerse mentaliteitsverskil tussen ons blankes en “de Zwarte Afrikaan”. Jy moet mooi kyk want jy het met hier skrywe jou naam met ’n moerse plank gebliksem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#178 Riaan Joubert

Mag ’n Boere-Afrikaner wat in Suid-Afrika woon vir Bart Luirink daarop wys dat ook sy feite nie in geheel korrek is nie? Ek sal my daarvan weerhou omdat hierdie gesprek oor meer gaan as die feitelike korrektheid van ’n paar interessanthede. Martin Bosma spreek uit die hart en met medelye wanneer hy wys op die situasie van die Boere-Afrikaners. Weliswaar leef die taal Afrikaans nou in onderdrukking sterker as tevore – soveel so dat ek van mening is dat Afrikaans sy sprekers gaan oorleef. Die feit is ongelukkig dat Afrikaners op groot skaal vermoor en uit Suid-Afrika verdryf word. Diegene wat dit betwis, weet gewoon nie waarvan hulle praat nie. Boere word op plase vermoor, ons dogters word op strate aangerand en verkrag, deur minibus-taxis doodgery en ons kinders in die skole geviktimiseer. In die staatsdiens word kundige werkers vervang met onopgeleide werkers ter wille van “affirmative action” Op straat voer die metropolisie ’n skrikbewind en terroriseer ons mans en vrouens op die paaie. Nerens is ons veilig nie. Nooit weet jy meer of jy vanaand weer jou gesin sien nie.

Ek is self ’n beesboer en ken die onrustigheid wat elke donker nag bring. Gereeld moet ek my eiendom gewapend beskerm, my vee in die nag oppas teen diefstal, my vrou en kinders elders in die dorp laat oornag uit vrees vir ’n plaasaanval. In die stede leef ons mense in sekuriteitsoorde ter wille van veiligheid. Ons oumense word aangerand en verniel. Daagliks vind aanrandings plaas sonder dat ’n enkele sent gesteel word – slegs ter wille van die teistering van Afrikaners. In die afgelope 10 jaar het reeds meer as ’n miljoen Afrikaners Suid-Afrika permanent verlaat. Dit alles gebeur terwyl die plaaslike ANC regering die situasie in geheel ontken, maar terwyl die ANC Youth League by sy byeenkomste sing “kill the Boer, kill the farmer!” Wat is die ergste – die rassisme en apartheid van die verlede, of die rassisme en die volksmoord wat gepleeg word onder die ANC regering? “Two wrongs don’t make a right!”

Bart is dalk vertroud met ’n paar feite oor Suid-Afrika, maar die werklikhede van ’n lewe in Suid-Afrika ken hy hoegenaamd nie. Ons stel nie belang in die retoriek van die politiek nie. Ons stel belang in oorlewing, in ’n vreedsame lewe en bestaan vir ons en ons kinders naas die ander mense in Suid-Afrika. Ons wil weer more-oggend die son oor Afrika sien opkom, ons kinders hoor lag, ons oumense kan versorg.

Nederlanders wat hulle wil vergewis van die situase van Afrikaners in Suid-Afrika, is welkom om met my kontak te maak. U is selfs welkom om ons te besoek. Ek sal u huisves of vir u huisvesting reel.

Wat kan u doen om te help? Bring die volksmoord van Afrikaners onder die aandag van Europa en die ganse wereld. Besoek gerus die webblad http://www.stopboergenocide.com

Dankie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie