Blogstemmen: Troonrede en Algemene Beschouwingen

De blogstemmen zijn tamelijk mild. Gebrek aan visie, teveel aandacht voor economie, veel zuur, weinig zoet, dat zijn zo’n beetje de commentaren. Hieronder een bloemlezing van het web.

ABN Amro is teleurgesteld in het kabinet.

Thomas Colignatus geeft op Frontaal Naakt de lezer twee cadeautjes op Prinsjesdag:

,,(1) Voor de collega-economen is er mijn analyse en oplossingsvoorstel voor de euro crisis.

(2) Voor burgers van Nederland een internet intekenlijst voor een burgerinitiatief tot een parlementaire enquête naar de werkloosheid en het Centraal Planbureau (CPB) en nu ook de euro.

Op deze Prinsjesdag in 2011 hangt de dreiging van een nieuwe economische crisis in de lucht. Het praten over koopkrachtplaatjes doet onwezenlijk aan. Het consumentenvertrouwen is sterk gedaald, bericht het CBS heel trouw. Dat blijft toch altijd experimentele statistiek en je kunt je erover verwonderen dat er met alle berichten over crises überhaupt nog vertrouwen is.”

iamzero neemt het discours op de hak in zijn stuk Gedogende koppen en koppige gedogers:

,,Het was een zonovergoten nazomerdag in het Gedogerdorp. De derde doogdag van tolerember: traditioneel de dag waarop alle Gedogers hun mooiste mutsjes uit de kast trokken om weer eens gezellig met elkaar te gaan keuvelen over alle ellende die Gedogerland het komende jaar weer te wachten stond.”

Codes, keuzes en maakbaarheid stort zich op de tegenbegrotingen:

,,De tegenbegrotingen gaan vooral over een andere manier van bezuinigen. Daar valt veel voor te zeggen, want de kaasschaafmethode is niet alleen onrechtvaardig, het is te betwijfelen of die methode ook effectief is. Meer snoeien dan investeren zou, volgens sommigen, de economie er ook niet op vooruit helpen.”

Retecool lette goed op wie er langs de weg stond van de koetstocht.

Het is nu geen tijd voor boekhouders, maar voor staatsmannen, kopt Me Judice.

,,Het kabinet bezuinigt maar anticipeert niet op zwaar weer in Europa. Laat premier Rutte niet de fout maken van Colijn. Hervorm banken en besteed eventueel later meer geld”, stellen Boot, Van Wijnbergen, Bovenberg en Jacobs.

Econoom Bas Jacobs schrijft ook nog zelf dat met alleen kil bezuinigen Europa en Nederland er niet bovenop komen.

,,Het kabinet verzuimt een oplossing te formuleren voor de Eurocrisis”, stelt Bas Jacobs. ,,Het biedt geen oplossing voor de problemen in de bankensector. De wens tot harder bezuinigen vergroot de economische neergang. Het kabinet verergert bovendien Europese onevenwichtigheden en frustreert daarmee economisch herstel in Zuid Europa.”

Weinig op de Dagelijkse Standaard. Zowaar wel een stukje waarin Geert Wilders kritiek te verduren krijgt.

GeenStijl heeft niets inhoudelijks (goh).

Op GeenCommentaar wordt het woordgebruik van de Troonrede geanalyseerd door Tom Louwerse:

,,Een snelle analyse van het woordgebruik van de troonrede leert dat in 2011 opvallend vaak wordt gesproken over de ‘regering’ en de ‘overheid’. Daarnaast zijn woorden als ‘economie’ en ‘economische’ dit jaar veel aanwezig. Gezien de centrale boodschap van het kabinet-Rutte dat de financieel-economische problemen moeten worden opgelost door stevig te snijden in de overheidsuitgaven en -regulering, komt dit natuurlijk niet echt als een verrassing.”

De Jaap heeft veel aandacht voor de Troonrede, vooral de rede die niet werd uitgesproken. Monique Samuel: ,,Waerde landgenoten, leden van de Staten-Generaal,
Het zijn moeilijke tijden voor Nederland. Het land maakt zware economische tijden door. Zo begint mijn toespraak al tien jaar lang. Hierna volgt een zwaarmoedige situatiebeschrijving en beloof ik na het zuur het zoet. Maar ik kan u geen zoet meer beloven. Ik kan niet meer voor de Heren Politici instaan. Ik kan hun boodschap niet langer voorlezen zonder mijn wenkbrauwen te fronsen, mijn keel te schrapen, me te verspreken, te stotteren en te stamelen, over m’n Haagse accent te duikelen, ik kan niet langer spreken zonder mijn gezicht te vertrekken. Ik kan kortom niet langer verkondigen wat de Heren Rutte en Verhagen hebben bekokstoofd.”

Sam Gerrits: ,,Uwe Majesteit, geachte mevrouw van Oranje, beste Beatrix,
Deze brief is afgelopen maandag al geschreven. Misschien ben ik vandaag in het nieuws. Dan heb heb ik gisteren, geheel volgens plan, mijn schoenen naar uw rollende gouden kooitje gegooid. Zo niet, dan heb ik een Houellebecqje gedaan. Eerlijk gezegd acht ik de kans dat ik gisteren in bed pizzawinden heb liggen laten het grootst.”

Op Joop leeft Adriaan Soeterbroek zich weer uit. Ik begrijp ‘m niet.

Han van der Horst plaatst de Troonrede in historisch perspectief: ,,De Rutte van 1845 heette Floris Adriaan van Hall. Ook hij stelde zijn soeverein een slap verhaal ter hand dat deze bij wijze van troonrede in de Ridderzaal moest voorlezen.”

Nog meer goede blogposts en/of online commentaren? Tips welkom.

Reacties (1)

#1 richard

Mag ik mijn eigen hersenspinsels hier even schaamteloos promoten? Of ben ik dan een eigen-borst-kloppert?

http://logicfreezone.wordpress.com/2011/09/14/prinsjesdag-wat-is-er-mis-met-de-overheidsuitgaven/