Barack Bashing by Proxy door HVV

Reacties (29)

#1 Bismarck

Maar wel tenenkrommend slecht. Die Duns moet eens leren tekstverklaren.

 • Volgende discussie
#2 Simon

Het sneue hieraan is dat de schrijver er genoegdoening uit haalt en er trots op is dat hij achter de grijze massa aan loopt. Daar haalt hij zijn gelijk uit. Ik vraag me wel eens af waarvoor spindoctors zijn, maar deze gasten trappen daar gewoon in.

Grappig is trouwens dat het net radicale christenen (of radicale moslims) zijn; voor je het weet, krijg je vijf willekeurige citaten uit de bijbel naar je hoofd geslingerd. In het geval van de HVV’ers zijn het vijf willekeurig gekozen problemen in de wereld, waar je de schuld van krijgt.

Maar ik zal wel weer links zijn, en daarmee net zo fout als Hitler, Mao, Lenin en Den Uyl.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 TRS

Barack Bashing by proxy? Pfff… erg ver gezocht.
Verder is het stukje van Fresco nogal paternalistisch, arrogant en politiek correct. In welke delen van de wereld is de bewuste onwetendheid nou het grootst? Nou? Nee, dat durft ze niet te zeggen. Nee, liever uit ze kritiek op het westen, nee meer specifiek Amerika (het Amerika van Bush natuurlijk, dat spreekt vanzelf).
En waarom stimuleert het internet vooroordelen en halve waarheden? Terwijl ze meteen daarna zegt: “Het zélf kennis kunnen nemen van verschillende visies en op grond daarvan een eigen mening vormen, is de basis van ieders actieve deelname in de samenleving.”
Laat internet daar nou precies een prima middel voor zijn. Overigens is Fresco ook op dit punt inconsistent inconsequent, aangezien ze blijkbaar vindt dat het zélf kennis kunnen nemen alleen van toepassing is op een (door de overheid bepaalde) subset van alle opinies: creationisme hoort er niet bij, alleen wetenschappelijk theorieen, waarvan ze eerder zei dat je die vooral moet wantrouwen. Kortom: een column die getuigt van geestelijke luiheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Duns Ouray

Met het bashen van Obama heeft dit niets te maken.

Niets wijst er op dat de non-wetenschapper Obama zijn ambt zou willen misbruiken om wetenschappelijke discussies te be-invloeden. Gelukkig niet. Zulk soort zotheid speelt alleen op de redactie van NRC Handelsblad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Duns Ouray

@Simon #2

“Maar ik zal wel weer links zijn, en daarmee net zo fout als Hitler, Mao, Lenin en Den Uyl.”

Grappig dat dit argument zich zo goed genesteld heeft in het linkse (onder)bewustzijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 InvertedPantsMan

Ik pieste bijna in mijn broek toen onze Duns opende met een quote van Minsky in zijn ‘epistemologische’ stukje maar het niet de moeite waard vond zijn naam ook daadwerkelijk goed te spellen. (ook niet in de bibliografie) Wat een drol.

http://www.hetvrijevolk.com/files/audiovideo/truthandpower.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Simon

@ Duns: Hé, doar hej ‘m wa.

Maar je hebt gelijk. Je hoeft al niets meer te zeggen, dat noemen ze conditionering. Ik voel ook een vreemd soort schuldbewustzijn. *Poetst kistjes nog eens op *

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Duns Ouray

@Simon #7

Ach, we zijn allemaal menselijk.

De spelling van Minsky zal ik eens nakijken … maar als dat de grootste fout is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Simon

@Duns Dank je :)

Wat lijkt het me heerlijk om zonder schuldgevoel te leven. Een beetje zoals jij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 HansR

Gaat nou op SG de discussie over HVV stukjes plaatsvinden terwijl ze daar te schijterig zijn om zelf commentaar toe te staan en discussies te houden?

Wat een eikels bij SG dat ze dat toelaten.

Overigens is het Obama bashen ook bij SG begonnen hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 InvertedPantsMan

@8 Als dat de grootste fout is valt het allemaal wel mee inderdaad. Ik zou me ook niet moeten wagen aan opmerkingen over andermans spelfouten, maar als je zware kost aansnijdt ziet zo’n opening er gewoon te lullig uit. Misschien lees ik het vanavond nog wel even uit. Kijken of er meer te lachen valt :]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@5: Waar zou hij dat riedeltje toch vandaan halen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@11: Nou, de volgende volgt al snel, zo trekt Duns uit de volgende quote:

“Het ligt voor de hand dat Obama de onzinnige term war on terror definitief afschaft en daarmee laat zien dat vormen van terrorisme niet, ongeacht hun doel, over een kam te scheren zijn.”

De conclusie:

Interessant. Blijkbaar is er terreur die gerechtvaardigd wordt door zijn doel.

Dat laatste is met geen mogelijkheid samen te vatten of af te leiden uit het eerste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Duns Ouray

Maar beste Bismarck,

Natuurlijk volgt dat wel.

Louise Fresco stelt dat de ene vorm van terrorisme zich onderscheidt van de andere vorm door “het doel”.

Immers ze zijn “niet over een kam te scheren.”

Daarmee impliceert ze dat terreur voor een goed doel kan zijn. Dat is een rechtvaardiging van terreur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@14: Nee dat impliceert ze totaal niet. Sterker nog, ze stelt niet eens dat verschillende vormen van terrorisme zich onderscheiden op grond van hun doel (ongeacht!). Ze stelt alleen dat er verschillende vormen van terrorisme zijn en dat die niet over 1 kam te scheren zijn. Er kan dus niet sprake zijn van een oorlog tegen het terrorisme (of terreur), omdat er niet een hét terrorisme bestaat, er zijn verschilde vormen van terrorisme, die mogelijk een verschillende aanpak behoeven. Over enige rechtvaardiging die de doelen zouden bieden, staat er al helemaal niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Duns Ouray

@ Bismarck,

Nee dat lees ik toch anders. Maar ik zie nu wat je bedoelt. Jouw interpretatie zou correct bij de zin: “Het ligt voor de hand dat Obama de onzinnige term war on terror definitief afschaft omdat vormen van terrorisme niet, ongeacht hun doel, over een kam te scheren zijn.”

Maar die zin heeft ze niet geschreven. Ze schrijft dat “Obama [moet] laten zien dat vormen van terrorisme niet, ongeacht hun doel, over een kam te scheren zijn.” Dat is de hoofdzin.

De bijzin is dat Obama dit kan doen door “de onzinnige term war on terror definitief af te schaffen.”

Grappig dat er twee totaal verschillende interpretaties van dezelfde zin bestaan…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 InvertedPantsMan

@13 Ja daar viel ik ook al over. Begrijpend lezen blijft moeilijk. Ik heb het stuk in het NRC niet gelezen dus het zou kunnen dat er verderop inderdaad zoiets gesuggereerd wordt, maar Duns kennende is het vooral zijn eigen angst (en ik vermoed een hardnekkige christelijke COMA) die hem het vel over de ogen trekt. De betreffende claim van Fresco heeft wat mij betreft in zich zelf niet eens een morele inhoud. ‘Over een kam scheren’ betekent bij mijn weten niet meer dan op de zelfde wijze behandelen. Het kan dus net zo goed over het bestrijden van terrorisme gaan. Duns projecteert er graag een morele goedkeuring overheen omdat je zo nu eenmaal mensen makkelijker in diskrediet brengt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bismarck

@16: Om te beginnen is “Het ligt voor de hand dat Obama de onzinnige term war on terror definitief afschaft” geen bijzin, maar een hoofdzin.

Verder is jouw interpretatie “Blijkbaar is er terreur die gerechtvaardigd wordt door zijn doel.” ook op geen enkele manier te interpreteren uit (de bijzin) “daarmee laat zien vormen van terrorisme niet, ongeacht hun doel, over een kam te scheren zijn”
Er staat geen enkele aanleiding in de zin om uit te gaan van een rechtvaardiging, tenzij je ervan uitgaat dat een doel per definitie een rechtvaardiging vormt van de middelen (maar dat zegt dan meer over jou, gezien je interpretatie, dan over de schrijver).

Los daarvan is ook niet eens met zekerheid uit de zin vast te stellen dat het doel hier de reden is om terrorisme niet over een kam te scheren (hoewel dat in mijn optiek wel een goede reden kan zijn).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Duns Ouray

@17, Inverted…

“Begrijpend lezen blijft moeilijk.”</I. Tsja. Dat blijft het inderdaad; als je uit mijn artikel concludeert dat ik een Christen ben…

Nee, InvertedPantsman. Dit raakt echt kant noch wal.

@18

Ok. ‘Bijzin’ was ongelukkig. Als je het zo scherp wilt slijpen, dan zijn het twee gelijkwaardige hoofdzinnen.

“Er staat geen enkele aanleiding in de zin om uit te gaan van een rechtvaardiging, tenzij je ervan uitgaat dat een doel per definitie een rechtvaardiging vormt van de middelen”

Inderdaad. Als je onderscheid maakt tussen vormen van terrorisme naar hun doel; dan ben je automatisch bezig de ene vorm te rechtvaardigen te koste van de andere vorm.

Dat is toch talloze malen gebeurd in de geschiedenis? The end justifies the means was een mantra van de communisten.

Dat zie je nu toch ook nog gebeuren. De berichtgeving over het FARC is daar een mooi voorbeeld van. In onze media heette het “Tanja de wereldverbeteraar” …

Deze interpretatie is algemeen. Ik zou niet weten waarom dit dus iets “over mij zou zeggen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 InvertedPantsMan

Doe toch niet zo flauw Dunsie. Wees een vent en geef gewoon toe dat je graag zou hebben dat Fresco terrorisme goedkeurt en het daarom slordig gelezen hebt. (Zoals je een vermoeden van mijn kant graag als conlusie leest zodat dat je verontwaardiging kan veinzen en niet inhoudelijk hoeft te reageren.)

PS
Je stukje over kennistheorie linken met het woord ‘basisprinciepes’ gaat ook wat ver vind je niet?

PPS Hoofdstuk 7 Paragraaf 4 hos=his geen dank.

PPPS “En zo komen we op de heilige viereenheid van de Westerse beschaving: Vrijheid, Individualisme, Christendom en Capitalisme.” LOL!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@19: Jij slijpt het zo scherp (en nog steeds verkeerd, het eerste deel is hoofdzin, het tweede bijzin, zie link #18).

“Als je onderscheid maakt tussen vormen van terrorisme naar hun doel; dan ben je automatisch bezig de ene vorm te rechtvaardigen te koste van de andere vorm.”

Dat is pertinent niet waar. Het hele idee van rechtvaardiging komt geheel van jezelf uit. Dat blijkt ook wel uit het frame dat je vervolgens zelf zet: “The end justifies the means was een mantra van de communisten.”, overigens ook weer een schromelijke generalisatie, die bovendien de interpretatie open laat dat jij een communist bent (met een stuk minder gedachtenkronkels dan jij gebruikt in jouw conclusie).

De interpretatie dat het (mogelijke) bestaan van verschillende doelen (zelfs dat wordt in de quote niet eens gesteld!) en een al dan niet daaraan te verbinden classificatie van terrorisme betekent dat er sprake is van doelen die de middelen heiligen is niet bepaald algemeen. Ik zou zelfs stellen dat dat alleen een vanzelfsprekendheid is voor (potentiële) terroristen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 InvertedPantsMan

ai! ‘princiepes’

tijd voor de bedstede.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

Ter lering:
“Andere voegwoorden zijn onderschikkend en verbinden twee delen, waarvan het ene ondergeschikt wordt aan het andere. Voorbeelden zijn terwijl of omdat. Het ondergeschikte deel heet een bijzin. Dat wil zeggen, dat dat deel niet los als grammaticaal correcte zin kan bestaan.”

Welke zin is niet grammaticaal correct?

“Het ligt voor de hand dat Obama de onzinnige term war on terror definitief afschaft”

of

daarmee laat zien dat vormen van terrorisme niet, ongeacht hun doel, over een kam te scheren zijn”

Polletje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 mescaline

Is dat een sport: hogerechtshof opschrijven en laten staan ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 mescaline

@Duns, de achterhoede van de Yanksbashers aanvallen, waar ben je mee bezig man. De voorhoede helpen !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Duns Ouray

@ Bismarck # 23.

“Dat is pertinent niet waar. Het hele idee van rechtvaardiging komt geheel van jezelf uit.”

Ok, Bismarck. Jij hebt hier een eenvoudige taak. Ik heb een algemene regel geponeerd. (namelijk: “Als je onderscheid maakt tussen vormen van terrorisme naar hun doel; dan ben je automatisch bezig de ene vorm te rechtvaardigen te koste van de andere vorm.”)

Algemene regels kunnen ontkracht worden door één enkel tegenvoorbeeld. Aan jou deze simpele taak: geef één enkel tegenvoorbeeld.

Twee eisen:
– Het moet een voorbeeld het onderscheiden van soorten terrorisme naar doel zijn; terwijl het toch geen classificeren van terrorisme naar rechtsvaardiging is.
– Het voorbeeld moet afkomstig zijn uit het bestaande politieke discours.

Je mag het gehele internet gebruiken!

Als je dit voorbeeld kunt geven, win je deze discussie. Ik zal dan die paragraaf uit mijn artikel halen (het is sowieso geen onderdeel van het betoog).

Ik wens je alle succes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Bismarck

@26: Die is makkelijk Duns. Je stelt helemaal geen algemene regel. Het betreft hier een mening, de jouwe.

Bovendien volgt de zin
“Als je onderscheid maakt tussen vormen van terrorisme naar hun doel; dan ben je automatisch bezig de ene vorm te rechtvaardigen te koste van de andere vorm.”
helemaal niet uit de quote
“Het ligt voor de hand dat Obama de onzinnige term war on terror definitief afschaft en daarmee laat zien dat vormen van terrorisme niet, ongeacht hun doel, over een kam te scheren zijn.”

Zoals gezegd, ga eerst eens leren tekst verklaren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 prometeus

*proest* wie schrijft dit?

Waar haalt zo’n pseudo-wetenschapper het vandaan? Mevrouw is ‘agrarisch socioloog’, en kan dus niet bogen op een wetenschappelijke achtergrond. Verder is ze nog commissaris bij de Rabobank, professor bij de UvA en lid van de SER. Dat zijn allemaal echelons waar een gevaarlijk soort linkse group-think de boventoon voert.

Professor aan de UvA, dus pseudo-wetenschapper, want UvA is een links bolwerk, dus dat telt niet. Of zoiets…?

“Het ligt voor de hand dat Obama de onzinnige term war on terror definitief afschaft en daarmee laat zien dat vormen van terrorisme niet, ongeacht hun doel, over een kam te scheren zijn.” Interessant. Blijkbaar is er terreur die gerechtvaardigd wordt door zijn doel. Jammer dat Fresco ons onwetend laat wélke terroristen haar sympathie hebben …

Fresco zegt: ‘de ene terrorist is de andere niet, maar ze vragen ‘aanpak op maat”, dus ze sympathiseert met terrorsiten. Of zoiets…?

Ik ben het met de schrijver eens dat je op moet letten dat je je eigen denkbeelden niet opdringt, net zoals ‘creationisten’ dat in de Bush-era gedaan hebben.
Maar begrijp ik nu goed dat Fresco een fascist is omdat ze kritiekloos een manier van werken (wetenschap) onder het voetlicht brengt die juist werkt bij gratie van voortschrijdend inzicht, kritiek door -en op peers en het checken en falsificeren van aannames en uitgangspunten. Of zoiets…?

@26 Ik zal je een eindje helpen. Lees dit maar eens.

Dan kun je concluderen dat terreur een kwestie van standpunt is. Je noemt pas iemand een terrorist als hij je vijand is. En daar kan vaak verandering in komen. Zo werden de vrijheidsstrijders Mujahideen later de Taliban, terwijl het toch echt dezelfde mensen met dezelfde denkbeelden en methodes en hetzelfde doel zijn. Je kunt wat het doel betreft dus drie zaken mbt tot het doel van terroristen onderscheiden die de aanpak van die terroristen kunnen doen verschillen:
1. Zit er -als je een beetje empathie kunt opbrangen- enige legitimiteit in het doel van de terroristen? Worden ze bv onderdrukt en is dit de enige manier verzet te plegen? Of zijn het gewoon fanatici die te lui zijn om het politieke pad te bewandelen?
2. In hoeverre rechtvaardigt het doel wat zij voor ogen hebben de middelen?
3. In hoeverre hebben wij in het verleden bijgedragen aan de denkbeelden en ‘operationele slagkracht’ van de ‘terroristen’ en stonden wij dezelfde doelen voor voordat ze zich tegen ons keerden?

Als je naar punt 1 en 2 kijkt, dan zie ik bv wel verschil tussen de IRA en de ETA. En die verschillen wat punt 3 betreft weer met Al Quaeda. Het gaat dus niet zozeer om het doel an sich maar hoe dat doel zich verhoudt tot de historische context, de middelen en zijn eigen legitimiteit. Of is dit weer “pseudo-wetenschappelijk” gelul uit een echelon “waar een gevaarlijk soort linkse group-think de boventoon voert”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 ALO

Duns Quray heeft ook een huilebalk stuk in de Volkskrant geschreven. Calimero verklapte dat links de democratie had gekaapt omdat links uitkeringen uitdeelt en dus mensen links zouden stemmen. In hetzelfde stuk kreeg Clinton de schuld van de kredietcrisis.

In de VK is er niet op gereageerd, geen ingezonden brief, geen ander ingezonden stuk. En terecht. DQ is een stuitend domme tokkie die niets kan, niets weet, jankt, scheld en alles beledigt wat hem niet zint en zelfs weet wie er een wetenschapper is en wie niet.

Ik stel voor DQ en HVV hier op Sargasso verder te negeren. Mocht hij nog verder aandacht willen dan opent hij zelf maar een forum waar op gereageerd kan worden., Hij kan rekenen op hopen reacties van zijn eigen soort: de lager opgeleiden.

 • Vorige discussie