Balkenende vs. Opinio is een politiek proces

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Ditmaal voor Paul Cliteur, hoogleraar aan de universiteit van Leiden. Deze opinie verscheen eerder in de Volkskrant.

Opino (Foto:Flickr/christopherbaan)

Premier Balkenende heeft aangegeven zijn juridische actie te willen voortzetten tegen het weekblad Opinio. Een belangrijke reden lijkt dat men in het buitenland wel eens zou kunnen denken dat de gefingeerde redevoering, die aan de premier wordt toegeschreven, zijn ware opvattingen behelst.

Deze kwestie heeft tot nu toe geen aanleiding gegeven tot Kamervragen en dat is in zekere zin begrijpelijk, omdat een zaak die onder de rechter is niet van politiek commentaar moet worden voorzien. Anderzijds zitten aan deze zaak zo veel politieke aspecten dat we het procederen van Balkenende tegen Opinio ook kunnen zien als het voortzetten van de politieke strijd met juridische middelen. Die politieke strijd moet in een democratie gevoerd worden in het parlement en van kritisch commentaar worden voorzien in het publieke debat.

De inzet van dit alles
Wat is de inzet van deze politieke strijd? Die inzet is een verschil van mening over wat een adequate strategie is in de strijd tegen het religieuze terrorisme. Moet die strategie zijn: toegeven aan de wensen van terroristen in de hoop hen daarmee te apaiseren? Of moet de strategie zijn: pal gaan staan voor de eigen waarden van democratie, rechtsstaat en mensenrechten?

Uit tal van voorbeelden blijkt dat het kabinet-Balkenende (gesteund door een deel van de publieke opinie, evenals regeringsgezinde en monarchistische kringen) heeft ingezet op apaiseren. De meer recente voorbeelden daarvan zijn dat minister Hirsch Ballin van Justitie de 23-jarige voorzitter van het inmiddels ex-comité van ex-moslims aanraadt om géén tekenfilm te maken met een religiekritische strekking.

Een tweede voorbeeld is dat minister van staat Hans van den Broek de regering aanbeveelt het grondwettelijke censuurverbod (art. 7 van de Grondwet) te negeren en te proberen vooraf de uitzending van Fitna te verbieden.

Een derde manifestatie van deze houding is dat (inmiddels ex-) burgemeester van Den Haag Wim Deetman zich pal opstelt achter de beslissing van museumdirecteur Wim van Krimpen om de omstreden foto?s van Sooreh Hera niet te exposeren.

Reprimandes
Maar de officiële lijn is vroeg ingezet. Dat begon eigenlijk direct na 2 november 2004 (de moord op Theo van Gogh) toen de bestuurlijke en politieke elite de kwetsende schrijver zélf als de oorzaak aanwees voor de terroristische moord die op hem gepleegd was.

De vraag die de Tweede Kamer en de Nederlandse samenleving zich na bijna vijf jaar pacificatiebeleid eigenlijk zouden moeten stellen is: hoe effectief is dit geweest? Is het wel verstandig het gevoel voor humor in Nederland geheel te laten bepalen door de lange tenen van radicale geestelijken in het buitenland?

Raken die radicale geestelijken werkelijk gecharmeerd van een voortdurend ?respect? en ?fatsoen? mompelende premier die reprimandes uitdeelt aan het adres van polariserende kunstenaars en filmmakers? Of ontlenen die salafistische moefti?s juist hoop en verwachtingen aan het feit dat het kennelijk lukt de belangrijkste politicus van het land te laten dansen op het melodietje dat zij voorspelen?

Dat is de vraag die voorligt in het politieke proces dat de premier tegen Opinio heeft aangespannen. Wie denkt dat de pacificatiepolitiek heilzaam is, zal antwoorden dat ook Opinio maar het zwijgen moet worden opgelegd, net als gebeurd is met Hirsi Ali, Sooreh Hera, Ehsan Jami en anderen.

Gematigde geluiden
De pacificators vooronderstellen dat hun strategie heilzame effecten heeft gehad. Maar rekenen zij niet gunstige ontwikkelingen naar zich toe waarvoor anderen de credits zouden moeten krijgen? Hoe komt het dat uitgerekend na Fitna allerlei gematigde geluiden in het binnenland vernomen worden? Moeten we straks nog Geert Wilders gaan aanwijzen als de man die tegen alle verdrukking in de emancipatie heeft bevorderd? Dat zou toch wel pijnlijk zijn.

Maar als dat zo zou zijn, dan zou de Nederlandse premier drastisch zijn houding moeten veranderen. Dan zou hij niet langer meer moeten zeggen: ?helaas kan ik deze film niet verbieden?. Maar: ?ik ben daartoe absoluut niet bereid?. De Nederlandse premier zou een echte staatsman moeten worden. Als een hedendaagse Pericles zou hij moeten proclameren: ?Wij leven in een democratie en wij zijn daar trots op. Denk niet dat u ons met geweld en intimidatie kunt dwingen onze vrijheden op te geven en onze democratie te vervangen door het soort van religieuze dictatuur waarin u zelf leeft en die u graag wereldwijd zou willen invoeren.?

Verkwanselen
De Nederlandse premier zou niet voortdurend de waarden van democratie en mensenrechten moeten verkwanselen in zijn vage toespraken doorspekt met ?respect? en ?fatsoen?. Het belangrijkste fatsoen dat we tegenwoordig zouden moeten opbrengen, is de verdediging van de democratische rechtsorde, inclusief de mogelijkheid die dat met zich meebrengt dat sommige mensen dingen te zien, te horen en te lezen krijgen die hen niet bevallen.

Juist omdat onze regering daar zo slecht in slaagt, zouden wij wel eens de aandacht kunnen trekken van terroristen die verdraaid goed door hebben dat zij bij de Nederlandse regering een voet tussen de deur hebben gekregen. Als minister van staat Van den Broek zijn zin zou hebben gekregen, was art. 7 van de Grondwet (vrijheid van meningsuiting, inclusief verbod op censuur) geruisloos afgeschaft. Wat is het eigenlijk voor een advies van een minister van staat om de Nederlandse Grondwet af te schaffen? Komt dat niet neer op de uitverkoop van het land zelf?

Het is droevig dat de Nederlandse burger wordt gedwongen mee te betalen aan een proces dat neerkomt op het ondermijnen van onze burgerrechtelijke vrijheden. De kort gedingrechter stelde over het artikel waarin de opvattingen van Balkenende worden gepasticheerd: ?Het artikel is overduidelijk een verzinsel dat op karikaturale wijze (het gebrek aan) polemiek omtrent het christendom en de islam aan de orde stelt en uitlokt.?

Nu weten we dat sommige haatzaaiende geestelijken niet houden van karikaturen en hun gevoel voor humor zeer beperkt is. Zij zijn ook bereid ons dat op hardhandige wijze duidelijk te maken. Maar de vraag is: moet een soevereine staat die gesteld is op zijn voortbestaan daarvoor wijken?

Reacties (21)

#1 KnapZak

Wat een geleuter. Ik word dat “peace in our time” gelul een beetje beu.

Stel de Nederlanders hadden zich bewapend tot zij net zo sterk waren geweest als de Duitsers.

Was dat beter geweest?

Was Rotterdam dan niet gebombardeerd? Of Utrecht of Amsterdam?

Praten is beter dan bombarderen, meneer Paul Cliteur.

Moeten we alle islamieten “ausrotten” meneer Paul Cliteur?

 • Volgende discussie
#2 bougeluk

Cliteur heeft ongelijk op o.m.de volgende punten:
1. in democratie is juridische strijd legitiem, hij noemt het politieke strijd om de zaak te verdoezelen,
2 als je de inhoud van fitna niet steunt wil nog niet zeggen dat je aan de terroristen toegeeft.
3 hij spreekt over tal van voorbeelden die hij aan het kabinet toeschrijf, maar komt met een. van den broek en Deetman zijn geen kabinetsleden, maar ja ’t is niet de 1ste x dat conservatieven in het verleden blijven haken,
4 hij spreekt over `de officiële lijn die vroeg is ingezet en noemt de moord op Theo van Gogh. Maar geeft niet aan wie van de officiële zijde van Gogh aanwees als oorzaak voor de moord die op hem is gepleegd. een beleidsnota is ook niet aangehaald.
5. hij schrijft zg gematigde geluiden van moslims toe aan de handelwijze van Wilders, althans, hij suggereert dit. GW zorgt met zijn geschreeuw over de islam en moslims dat dit soort geluiden weinig zijn. In zijn artikel verwees hij naar de polemiek tussen Marcouch en Fawaz, als hij zich goed liet informeren, dan had hij geweten dat Marcouch dergelijke geluiden liet horen voordat Wilders furore maakt met zijn partij. Bovendien ken ik voldoende (x)moslims die in het verleden (in landen van herkomst) gevecht op leven en dood met de fundi?s aangingen en zich nu niet roeren omdat zij niet als adepten van Wilders & co gezien willen worden. Dat er nu steeds meer van zulke geluiden van moslims komen, heeft juist te maken met het feit dat in aanloop naar verschijning Fitna heleboel autochtone-niet-moslims zich solidaire hebben verklaarde met moslims. Initiatieven als benoemen en bouwen, verklaringen van raad van Kerken, andere joodse geluiden en veel meer, icl. gewoon burgers die niets willen hebben van geschreeuw
6 ik kan door gaan, maar??.
7 wat is in godsnaam apaiseren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 KnapZak

Hij bedoelt “appeasement” denk ik, de zak hooi.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Roy

@bougeluk:
1. een zaak onder de aandacht van de rechter brengen mag in Nederland. Het kan tegelijkertijd terecht zijn om je af te vragen wat de inzet van de zaak voor Balkenende c.s. is. In dit geval ziet Cliteur een rechtszaak als instrument om een politiek doel te bewerkstelligen.
2. Nee, maar de manier waarop Balkenende geprobeerd heeft zijn “oneens-zijn” uit te dragen is stuitend. Tegen niet-democratisch gekozen regeringsleiders zeggen dat hij het liefst Fitna wilde verbieden is toegeven aan buitenlandse druk, daarmee de Nederlandse grondwet wegcijferend.
3. Cliteur heeft het dan ook over regeringsgezinde en monarchistische kringen. Cliteur conservatief noemen is opmerkelijk. Hij is immers liberaal republikein, bekend dierenrechtensupporter en hij geeft regelmatig blijk van zijn voorliefde voor een gemeenschappelijke basis die in de grondwet ligt.
4. Donner wilde daags na de moord op Van Gogh het artikel over de smalende godslastering uit de mottenballen halen. Een ander voorbeeld uit het Fitna-gebeuren: de regering speculeerde openlijk over mogelijke rellen en slachtoffers die zouden vallen naar aanleiding van een nog niet bestaand filmpje. Die slachtoffers zou Wilders op zijn conto mogen schrijven.
5. waar refereert Cliteur aan Fawaz vs Marcouch? Overigens was Fitna, of je het nu wilt of niet, wel een breekijzer. Vrijwel direct kwamen gematigde moslims met hun verhaal en ideeën. Ik zie niet in hoe dat te maken kan hebben met ‘benoemen en bouwen’.
6. apaiseren staat gewoon in het woordenboek
7. ga je gang.

@Knapzak: wat een sterke argumenten toch weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 RB

@KnapZak.1: Je kunt het prima met elkaar oneens zijn zonder er op uit te zijn om iemands ondergoed in de meest irritante knoop te krijgen.

Je kunt de filosofie van de ander zonder beschouwing of oordeel respecteren *als grondrecht* en daarnaast zonder enig gevoel van ongemak stellen dat in NL aan de specifieke overtuigingen van welke stroming dan ook geen bijzondere rechten kunnen worden ontleend, hieraan toevoegend dat in een democratie een ieder die zich aan de wet houdt een fighting-chance voor volksvertegenwoordiging heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 KnapZak

@RB je kunt prima kritiek leveren op de huidige gang van zaken zonder steeds opnieuw die stupide Chamberlain vergelijking te maken, die blijkens het ontbreken van antwoorden op mijn reactie 1, nog steeds helemaal nergens over gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Roy

@6: misschien mis ik het helemaal hoor, maar waar heeft Cliteur het over Chamberlain?

Voorts gaan juist jouw vragen in #1 helemaal nergens over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KnapZak

Dan moet je lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 KnapZak

Is de kwaliteit van het onderwijs dan echt zo achteruit gegaan zoals ze zeggen? Het lijkt er wel op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Kropotkin

@1, 6, 8
Ja gelezen … Waar is nou Chamberlain in Cliteur’s stukje?

Het is wel markant dat je moslims vergelijkt met nazi’s (gaan moslims ook Rotterdam bombarderen?) en als een typische aanstaande collaborateur alvast met je pootjes omhoog op je rug gaat liggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 KnapZak

Wat zijn jullie dom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Kropotkin

@2
5. hij schrijft zg gematigde geluiden van moslims toe aan de handelwijze van Wilders, althans, hij suggereert dit

Niet zozeer aan de handelswijze (heb Wilders nog niet zoveel zien doen) alswel aan de uitspraken en de ‘artistieke uiting’ van Wilders die een katalysator zijn voor de huidige discussie – tenminste daar lijkt ’t op – binnen de moslimgemeenschap en bijvoorbeeld ook tussen gelovige moslim- en seculier vrijzinnige PvdA’ers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Kropotkin

@11
Wat zijn jullie dom.

Dank & applaus voor deze gevoelige one-liner.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Roy

@Knapzak: als ik jou hoor blaten, heb ik veeleer het idee dat het met sommige individuen achteruitgegaan is. Zelfs als ontslagen Sargassoredacteurtje was je scherpzinniger en intelligenter.

Maar goed, wijs me eens aan waar Cliteur aan Chamberlain refereert, dan neem ik mijn woorden terug. Enneh, apaiseren is gewoon een Nederlands woord, dus kom daar niet mee aanzetten, het snijdt evenveel hout als je onzin in #1.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

“Het is droevig dat de Nederlandse burger wordt gedwongen mee te betalen aan een proces”? Waar is het bewijs, dat Balkenende dit proces niet als privé persoon voert? Want als Hij het proces gewoon als privé persoon voert, betalen wij daar helemaal niet aan mee en is dit een vuige insinuatie.

“Nu weten we dat sommige haatzaaiende geestelijken niet houden van karikaturen en hun gevoel voor humor zeer beperkt is. Zij zijn ook bereid ons dat op hardhandige wijze duidelijk te maken. Maar de vraag is: moet een soevereine staat die gesteld is op zijn voortbestaan daarvoor wijken?” In dit geval is het veel meer de vraag, of een privé persoon alles over zijn kant moet laten gaan, wanneer hij in een publieke functie zit, of dat hij het recht heeft tegen valse insinuaties te procederen. Dat heeft niets met het toegeven aan terroristen te maken. Het stuk van Cliteur kan dus als een poging om Balkenende de mond te snoeren worden gezien. En wanneer Cliteur het dus de mond vol heeft over het de mond snoeren van anderen, denk ik, dat hij een punt zou kunnen hebben, ware het niet, dat hij precies hetzelfde doet. Dat maakt zijn argument er niet sterker op.

@14: Wie woorden als appeasement en pacificators gebruikt refereert aan Chamberlain.

En van mij mag Cliteur die vergelijking maken hoor, zo lang hij dan maar niet gaat zeuren, dat we uitspraken van Wilders ook naast uitspraken uit die tijd leggen.

@2/4:
1. Opninio heeft een politiek stuk gepubliceerd. Balkenende politiseert de zaak dus niet. De zaak was al politiek vanaf het moment van publicatie. En dat Balkenende daar een rechtszaak over wil voeren, is zijn goed recht, net zoals het het goed recht van iedere bekende Nederlander is om te procederen tegen om het even welk roddelblad dan ook (en ja, in deze zaak is Opinio imho niet beter dan een roddelblad).

2. “Tegen niet-democratisch gekozen regeringsleiders zeggen dat hij het liefst Fitna wilde verbieden” mag gewoon. Balkenende heeft ook recht op een mening en de vrijheid om die uiten.

3. Conservatief liberaal republikein. In de Nederlandse verhoudingen is daar geen tegenspraak in te vinden.

4. “de regering speculeerde openlijk over mogelijke rellen”? Als er rellen waren gekomen en de regering had daar geen rekening mee gehouden, had je dat best gevonden? Maar ook de constatering, dat zij deze keus hebben gemaakt, maakt het nog geen officieel beleid, zoals Cliteur geheel ten onrechte suggereert. Dat weet hij zelf ook wel, want hij vermijdt het woord ‘beleid’ en vervangt die door het betekenisloze ‘officiële lijn’.

5. “Vrijwel direct kwamen gematigde moslims met hun verhaal en ideeën”? Hetgeen alleen maar bewijst, dat die groep in de media tot op dat moment onvoldoende stem hebben gekregen. Het zou wat anders zijn, als je kunt bewijzen, dat Fitna die moslims meer gematigd heeft gemaakt, dat die groep m.a.w. (en een beetje gechargeerd) niet bestond voor Fitna. Als ze eerder ook al bestonden, was daarvoor blijkbaar niemand in hun mening geïnteresseerd en heeft Fitna er alleen voor gezorgd, dat de media nu ook of meer in de mening van gematigde moslims is geïnteresseerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Roy

@15: Nou, ik denk dat ik het bewijs heb gevonden. En het duurde niet eens heel lang om het op te zoeken.

Het gaat, in tegenstelling tot wat je in de tweede alinea schrijft, niet om de privépersoon Balkenende.

Verder, het beladen woord appeasement staat net als Chamberlain niet in de tekst van Cliteur. Wel het woord apaiseren, dat kennelijk “kalmeren” betekent.

1. Natuurlijk mag Balkenende procederen. Het is naar mijn mening wel flauw. Ik denk nog maar even terug aan de tijd dat Balkenende en Donner satire onwenselijk vonden.

2. Balkenende heeft als minister-president een aangepaste vrijdheid van meningsuiting, waarmee ik bedoel dat hij er veel voorzichtiger mee moet omgaan dan de gemiddelde weblogger/reageerder. Het signaal dat overkomt door te zeggen dat hij het liefst Fitna wil verbieden is abject. Als het aan Balkenende ligt, zou het mogelijk worden publicatie van beeld en geluid te verbieden, zelfs voordat de uiting afgerond is.

3. Wellicht is daar geen tegenspraak in te vinden, maar de vraag is of je Cliteur conservatief kunt noemen. Overigens zegt dat nog eens niets ook.
Als je zijn oproep tot “moreel esperanto”, zijn verdediging van iets vaags als “universele mensenrechten” en “dierenrechten” conservatief wil noemen, ja, dan is Cliteur een rasconservatief.

4. daar heb ik al eens een stukje over geschreven.

5. Ik denk dat er vrij veel ruimte is geweest voor gematigde moslims in de media. Misschien hebben ze de ruimte wel te weinig ingevuld, omdat ze er het nut niet zo van inzagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pedro

@16: iedereen, die voor de rechtbank moet verschijnen, wordt door de staat der Nederlanden gedaagd daar te verschijnen. Dat is geen enkel bewijs over wie opdraait voor kosten na afloop van de zaak.

“De Staat treedt ten deze op krachtens eigen recht en ter bescherming van zijn eigen belangen. Verder treedt de Staat op krachtens (proces)volmacht van zijn Minister-President, Mr Dr J.P. Balkenende, die last en volmacht heeft verstrekt aan de Staat om deze procedure mede namens hem aan te spannen”.

Blijkbaar vind de openbaar aanklager, dat de staat geschaad is door de publicatie, maar hier blijkt niet uit, dat Balkenende procedeert op onze kosten. Hij heeft gewoon mazzel, dat hij op het door de staat aangespannen proces mee kan liften. Als zij de zaak verliezen, zal ook hij een deel van de proceskosten moeten betalen. Als Opinio de zaak verliest, draaien zij op voor de proceskosten. Het gaat dus wel degelijk ook om de privé persoon Balkenende.

Apaiseren en pacificeren kun je ook in het Engels vertalen. Nog niet zo lang geleden werd mij hier op deze site nog verweten, dat ik Befehl ist Befehl allleen in de context van de nazis mocht zien. En je gaat me echt niet wijsmaken, dat Cliteur met zijn gebruik van het volstrekt ongebruikelijke woord apaiseren niet heeft bedoeld om een link naar Chamberlain te maken.

1. Of het flauw of niet is, daar heb ik geen mening over. Maar Cliteur moet niet net doen, alsof Balkenende er een politieke zaak van maakt. Het is een politieke zaak geworden door de publicatie, die een duidelijk politiek doel had. Dan moet je niet klagen, dat daar ook politieke gevolgen aan kleven. Net zo min als Balkenende over de politieke gevolgen hoeft te klagen, als hij de zaak verliest.

2. “Balkenende heeft als minister-president een aangepaste vrijdheid van meningsuiting”. Als hij als minister-president spreekt wel. Maar ik heb nergens gelezen, dat hij dat ergens als minister president heeft gemeld. Daar heb ik alleen interpretaties over gelezen, die uitgaan van de wel geuite bezorgdheid en dat als een verkapte oproep tot een verbod proberen te presenteren.

3. “Als je zijn oproep tot “moreel esperanto”, zijn verdediging van iets vaags als “universele mensenrechten” en “dierenrechten” conservatief wil noemen”. Je noemt dat terecht vage begrippen. Daar kun je dus niets uit afleiden. Als hij bij zijn ´universele mensenrechten´ bijvoorbeeld uitgaat van de universele verklaring van de rechten van de mens baseert, kun je dat op dat gebied wat mij betreft progressief noemen. Zijn artikel hier bevindt zich echter op gespannen voet met een aantal van de artikelen in die verklaring, omdat hij hier het recht van Balkenende om een proces te voeren aanvecht.

4. dat stukje gaat over de uitgebleven rellen. De vraag, die ik stel, is, of je het goed gevonden zou hebben als de regering geen enkele voorbereiding had getroffen en er wel rellen uit waren gebroken. Achteraf vaststellen dat er geen rellen uit zijn gebroken en dat dus de ophef onterecht was, vind ik te gemakkelijk. Hoe de publieke opninie reageert op een regering, die niet voldoende voorzorgsmaatregelen neemt, is in het verleden ruimschoots voldoende bewezen, o.m. op het moment, dat er krakersrellen uitbraken en er te weinig politie op de been was, omdat de toenmalige regering dacht, dat het niet zo uit de hand zou lopen. Veel te vaak zijn dezelfde mensen, die toentertijd riepen, dat de regering te weinig op de situatie had geanticipeerd, die nu roepen, dat er deze keer te veel is geanticipeerd. Vandaar de vraag. Ikzelf heb wel begrip voor de regering gezien de reacties in het verleden. Ongeacht of ik het daar zelf mee eens ben of niet, hoewel dat ook voor mij in beide gevallen verschillende associaties oproept. Degenen, die bij krakersrellen hebben geroepen, dat er te weinig, te laat en / of niet hard genoeg op is getreden, hebben het recht verspeeld om nu te roepen, dat de regering te veel en voorbarig op is getreden, want die moeten blij zijn, dat de regering van ‘de fouten uit het verleden’ heeft geleerd. Wie vond, dat de regering toen te hard, te veel en te snel optrad, kan dat nu ook zeggen.

5. “Misschien hebben ze de ruimte wel te weinig ingevuld”. Dat zegt toch al genoeg. Ze hebben echt wel wat van zich laten horen in een eerder stadium. Dat die geluiden toen niet door de mainstream media op zijn gepikt, kun je niet (alleen) aan hen wijten. En dat terwijl de mainstream media wel correspondenten naar radicale moslims in verweggistan hebben gestuurd en de uitspraken van die mafkezen hier wel breed uit zijn gemeten in de media. Als diezelfde media net zo veel moeite hadden gedaan om gematigde moslims aan het woord te laten, hadden die geluiden ook al veel eerder en veel harder geklonken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Roy

Het gaat niet om de privépersoon Balkenende, want het proces wordt namens de staat en de minister-president gevoerd door de landsadvocaat. Het is dus op kosten van de samenleving. Overigens was de uitspraak van de rechter in het kort geding dat de staat “ten onrechte gebruikmaakt van politieke argumenten om het gewraakte artikel te verbieden”. Gepolitiseerd? Ik denk het dus wel.

Apaiseren-appeasement: Ja, en leider kun je ook vertalen naar het Duits. Dan wordt het Führer.

Balkenende kán alleen als minister-president spreken. De persoon en de functie zijn één. Dat zegt Balkenende overigens zelf ook.

Toen ik “vage begripen” opschreef, hoopte ik dat iedereen de ironie daarvan wel zou inzien. Universele mensenrechten en dierenrechten zijn moeilijk uit te leggen, maar het staat aan de basis van elke gezonde rechtsstaat. Als Cliteur zich daarvoor inzet, denk ik dat je hem moeilijk conservatief kunt noemen. Overigens zou dat in dit stuk ook helemaal niet ter zake doen.

Antwoordend op je vraag: natuurlijk moet de regering maatregelen treffen, maar dan wel gebaseerd op feitelijke informatie. Balkenende heeft zich in de Fitna-affaire gedragen als een grote roeptoeter, die ervanuit ging dat er sowieso rellen zouden ontstaan. Maatregelen akkoord, roeptoeteren is echter niet de functie van een minister-president.

De vraag die ik stel, en die is volgens mij heel simpel te beantwoorden: is het wenselijk dat een minister-president in het buitenland laat weten dat hij meningsuitingen die nog niet eens geuit zijn wil verbieden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pedro

Dus Balkenende mag als privé persoon geen processen aanspannen, zo lang hij minister president is? En staat daarom in de daging, dat de staat der Nederlanden het proces mede namens hem moet voeren?

“Het is dus op kosten van de samenleving”. Dat is onzin. Wie het proces verliest, betaalt de proceskosten. Als de staat der Nederlanden verliest, draaien wij daar voor op, maar moet je het verwijt maken aan advocaat en procureur Boukema, die in de daging vermeldt, dat de staat “krachtens eigen recht en ter bescherming van zijn eigen belangen” optreedt. De beoordeling of dat terecht is, laat ik graag aan de rechter over.

“Ja, en leider kun je ook vertalen naar het Duits. Dan wordt het Fürher”. Führer bedoel je waarschijnlijk. En dat klopt. Maar Cliteur gebruikt de term apaiseren toch echt alleen maar om een link naar Chamberlain te maken. Anders had hij wel wat een minder archaïsche term gebruikt.

Ik heb je als voorbeeld uitgelegd, wat ik onder universele mensenrechten versta en die verklaring is helemaal niet vaag. Als Cliteur onder ´universele mensenrechten´ hetzelfde verstaat, kun je hem op dat gebied progressief noemen. Op andere gebieden kan hij dan nog steeds conservatieve praat uit slaan. Het feit, dat op een bepaald onderwerp progressieve opvattingen heeft, betekent niet, dat die persoon op alle gebieden progressief genoemd kan worden. Dat het hokjesdenken (conservatief liberaal enz) niets met het onderwerp te maken heeft, ben ik met je eens en ik dacht, dat dat duidelijk was uit mijn vorige reactie.

“natuurlijk moet de regering maatregelen treffen, maar dan wel gebaseerd op feitelijke informatie”. Nee, dat is geen antwoord op mijn vraag. In het geval van de krakersrellen (zeker de eersten) was er evenmin feitelijke informatie voorhanden. Als ik uit je antwoord af moet leiden, dat je vindt, dat de regering in het geval van de eerste krakersrellen (of bijvoorbeeld rond de publicatie van de ‘staatsgeheimen’ door Bluf!) ook te veel en te voorbarig maatregelen heeft getroffen, kan ik je volgen in de gedachte, dat ze nu ook te veel, te snel en te hard op zijn getreden. Vind je dat ze ten tijde van de krakersrellen te soft op zijn getreden, dan vind ik dat inconsequent.

“is het wenselijk dat een minister-president in het buitenland laat weten dat hij meningsuitingen die nog niet eens geuit zijn wil verbieden?” Als je mij laat zien, waar hij, optredend als minister-president, letterlijk in het buitenland heeft gezegd, dat hij de film wil verbieden, ben ik met je eens, dat dat onwenselijk is. Ik heb daar (niet heel lang) naar gezocht en slecht gevonden, dat hij in het buitenland heeft gewezen op de gevaren, dat ook in andere landen aanslagen zouden kunnen volgen na uitzending van de film, en de eigen interpretatie van een aantal media, dat dat een verkapte oproep tot verbieden zou zijn. Maar dat is slechts een interpretatie, die niet op feitelijke informatie is gebaseerd. Gezien de waarde, die je daar aan hecht bij het nemen van maatregelen door de regering, ga ik er van uit, dat je de lat voor de media en voor jezelf op dat gebied net zo hoog legt, en dat je dus geen genoegen neemt met een interpretatie. Om je vraag dus te beantwoorden: nee, dat is niet wenselijk, maar ik geloof niet, dat Balkenende dat heeft gezegd. En als je meent, dat bepaalde uitlatingen van hem wel zo geïnterpreteerd kunnen en mogen worden (en je niet aan kunt wijzen, waar hij dat feitelijk heeft gezegd), vind ik, dat je de regering dezelfde vrijheid moet gunnen om hun eigen interpretatie te geven aan het gevaar op rellen en de maatregelen, die zij daarvoor menen te moeten nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

PS: “Gepolitiseerd? Ik denk het dus wel”. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar het is niet gepolitiseerd door Balkenende. De inhoud van het artikel heeft een politieke lading. Iedere reactie daarop heeft dus ook een politieke lading. Het politiseringsargument staat daardoor gelijk aan het non-argument, dat Balkenende (of de staat) geen proces mag voeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 ReinoutS

GeenCommentaar ontmaskerd als rechts blog!

 • Vorige discussie