Balkenende, de kool en de geit

Dit is een gastbijdrage van gewaardeerd oud-Sargasso blogger Eric, dit artikel is ook te lezen op zijn eigen Komma Punt Log.

Balkenende zegt in het Nederlands Dagblad vandaag dat regeren met de PVV heel moeilijk zal zijn. Het verrast me dat hij er überhaupt iets over zegt. Ten tijde van Fortuyn bleef hij aan de zijlijn staan, met een verkiezingsoverwinning tot gevolg.

Een groot verschil is er wel: een kabinet met de PVV is volstrekt onhaalbaar, op praktische gronden en op basis van programmatische verschillen. En misschien wil Balkenende het zelfs niet.

Om met dat laatste te beginnen: Balkenende heeft het wel gehad met vaag georganiseerde clubjes na de LPF. Okee, de verdeling in de PVV is wel duidelijker: Wilders bepaalt wat de PVV vindt en niemand anders. Maar met negen mensen is dat nog te regelen, bijvoorbeeld door Kamerleden op de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen te zetten zoals nu gebeurt. Maar met die negen kan hij geen raadsfracties, kamerfractie én ministersploeg in toom houden, zelfs niet als je ze allemaal drie functies geeft. Wilders kan niet ook nog eens ministeries besturen via zijn marionetten, hoe graag hij dat ook zou willen.

Ook getalsmatig loopt een kabinet met de PVV tegen een probleem aan. De PVV heeft immers geen Eerste Kamerfractie – want geen vertegenwoordiging in Provinciale Staten – en met de huidige zetelverdeling zou een kabinet nog vier andere fracties achter zich moeten hebben, en dat lijkt onhaalbaar.

Maar het belangrijkste is dat Geert Wilders helemaal niet van plan zal zijn in een kabinet te stappen als hij daarin compromissen moet sluiten. Met de extreme standpunten van de PVV – zelfs ten opzichte van de serieus verrechtste VVD – zullen die compromissen er toch echt moeten komen. Wilders komt bij zijn kiezers met veel ongerijmdheden weg, maar niet met het inleveren van de helft van de standpunten en de bijbehorende botte retoriek.

Natuurlijk, Wilders zal voor de vorm mee willen praten. Maar vooral om andere te dwingen tot een “nee” om zich daarmee voor vier jaar te verzekeren van een slachtofferrol.

De PVV is dus om meerdere redenen niet geschikt voor en volgens mij al helemaal niet bereid tot regeringsdeelname. De vraag blijft dus waarom Balkenende nu afstand neemt van de PVV. Gelukkig schuift hij op kenmerkende wijze weer terug in een neutrale stand door te zeggen dat hij de PVV niet uitsluit. “In een democratie sluit je elkaar niet vooraf uit”, aldus JP de MP.

Daarmee haakt hij in op een dooddoener van Wilders zelf. Een dooddoener zonder inhoud, dat wel. Er is niets op tegen om op basis van standpunten en visie tot de conclusie te komen dat je niet samen zult kunnen regeren. Niemand zal van zijn stoel vallen als SGP en GroenLinks desgevraagd te kennen geven niet samen te zullen regeren.

Maar Wilders gebruikt die opmerking om in zijn Calimerohouding te kunnen springen, en Balkenende echoot de opmerking om potentiële Wildersstemmers in zijn eigen partij binnenboord te houden. En zo kennen we Balkenende weer.

 1. 3

  Een sterke parallellie tussen PVV en SP dringt zich op. Even samen genomen als allebei aksie-voerende. Poster gaat er met Balkenende vanuit dat zij bij regeringsdeelname ‘dus’ moeten inleveren en ze dat ‘dus’ niet kunnen.

  Maar die veronderstelde hakken in het zand en die onwerkbare situatie… dat komt echt wel van twee, drie, vier kanten.

 2. 5

  Die 1e-kamer situatie is inderdaad een leuke. Je kunt zo inderdaad (als oppositie) een kabinet vleugellam maken als d’r al te enthousiast gewilderst wordt.

 3. 9

  Balkie gaat, als hij de kans krijgt, de laatste restanten van de verzorgingsstaat slopen. Lees het kerstnummer van Elsevier er maar op na. Dat doet hij bij voorkeur met de VVD en D66. Verder is hij zo te horen niet van plan om te wachten tot 2011.

 4. 10

  Het CDA kan en zal met iedereen regeren, zolang zijn maar de grootste regeringsfractie zijn. En na een verkiezingscampagne in 2011 zullen ze dat weer zijn, en komt er een CDA-VVD-PVV kabinet wat vier jaar blijft zitten. Deep down is Wilders gewoon een VVD’er, inhoudelijk zijn de verschillen echt niet zo groot, enkel de vorm. Het volk is dom en bang, en dat is voor rechts in deze tijd makkelijk scoren.

  /bergt glazen bol weer op.

 5. 12

  volgens laatste peiling die ik hoorde, komt de mogelijkheid CDA-PVV-VVD, niet meer aan 76 zetels door dramatische neergang van CDA. nog maar virtueel op 72 als ik me niet vergis.
  Dus CDA-PVV-VVD-CU dan maar :)

 6. 14

  zo!.. weer een briljant inzicht van eric.. de pvv zal moeilijk in te passen zijn in het volgende kabinet!.. * kijkt bewonderend naar eric *

 7. 15

  Msecaline: dat die onwerkbare situatie van meer kanten komt ben ik met je eens. Alleen maakt Wilders daar een cordon sanitaire van, terwijl hij volgens mij helemaal niet geinteresseerd is in regeringsdeelname na de volgende verkiezingen. En ja, ik zie een parallel met de SP. Wat Balkenende wel of niet wel staat daar los van.

 8. 17

  Onder die maffe Balkenende met zijn uilebril wordt geen kool of geit gespaard! En Wilders schadelijk voor onze economie? Heeft hij er soms voor gezorgd dat met we die stinkeuro opgezadeld zitten die we zo lieten rollen dat bijna iedereen erdoor in de problemen raakt omdat alles zo goedkoop leek? Ga maar lekker naar je vreselijke vriendjes bij de EU in Brussel, Balken(el)ende, en onder hen mekkeren hoe talloze Nederlanders en Europeanen over jou en je gevolg denken! Hopelijk zal Wilders je nog wel een (heet) kooltje stoven!