Balkenende-IV verdedigt energiebeleid met leugens

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Op 30 april bracht het kabinet Balkenende-IV een persbericht uit waarin beweerd wordt dat de duurzame energiedoelstelling van 20% in 2020 gehaald zal worden met het huidige overheidsbeleid. Dit op basis van een rapportage van ECN* en PBL** waarin het kabinetsbeleid tussentijds tegen de meetlat is gehouden.windmolen In de door het kabinet aangehaalde rapportage is dit echter niet terug te vinden. Sterker nog, er wordt stellig beweerd dat de doelstelling bij lange na niet gehaald zal worden:“Het verwachte aandeel hernieuwbare energie in 2020 is ten opzichte van de beoordeling uit 2007 licht neerwaarts bijgesteld en bedraagt nu 5-15%…Deze verkenning geeft slechts de bandbreedte [van 5% tot 15% duurzame energie in 2020] aan van wat er met de huidige beleidsinstrumenten bereikbaar is. De regering geeft in veel gevallen nog niet duidelijk aan met welke intensiteit deze instrumenten tot 2020 worden ingezet. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van dit rapport te concluderen dat de bovengrenzen [van 15%] in deze verkenning worden bereikt met het huidige beleid.”. Deze conclusie wordt ook weergegeven in het eigen persbericht van ECN en PBL over hetzelfde rapport wat aangehaald wordt in het persbericht van het kabinet Balkenende-IV.

Ook de recente verandering van de SDE subsidieregeling voor duurzame energie is al meegenomen door ECN en PBL. Het gaat om de betaling van de subsidieregeling die vanaf 2009 niet meer uit het overheidsbudget komt, maar via een opslag in de elektriciteitsprijs zal gaan verlopen. “Voor de Verkenning zijn de uitgangspunten van de SDE anders gekozen dan in 2007. Voor de huidige hoge variant is het bereiken van 35% hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2020 uitgangspunt. Hiervoor is structurele financiering nodig via een opslag op het elektriciteitstarief. De geraamde productiekosten per kWh zijn ten opzichte van de beoordeling 10-20% hoger.”

Het persbericht van het kabinet over haar doelstellingen is hiermee op zijn zachtst gezegd misleidend te noemen. Het is in het politieke spel gebruikelijk en logisch dat de feiten op slimme wijze verdraaid worden. Een ingebouwd kwaad van het systeem om beleid te kunnen rechtvaardigen en als Minister staande te blijven als je beleid tekortschiet. Maar deze leugen over de verwachting voor het aandeel duurzame energie in 2020 valt niet goed te praten. In de brief van Minister Cramer van VROM over de rapportage aan de tweede kamer worden de feiten gelukkig wel goed weergegeven. Daarin wordt geschreven dat: “ECN en PBL gaan in hun berekeningen bij de hoge inschatting uit van een voldoende financiering voor 35% duurzame elektriciteit. Voor het realiseren van de 20% doelstelling is echter een grotere inspanning nodig dan die door ECN en PBL verondersteld is, bijvoorbeeld bij groen gas, duurzame warmte en/of een hoger percentage duurzame elektriciteit.”

*Energie Onderzoeks Centrum Nederland (ECN)
** Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL)

Reacties (9)

#1 Cracken

Tja, ik wil best groene stroom, maar ik wil niet veel meer gaan betalen om aanleg van infrastructuur te bekostigen.

 • Volgende discussie
#2 Sikbock

20% meer betalen voor groene stroom? haha! dat wordt weer een succes! * kiest voor atoomstroom *

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 richard

Rembrandt,

Eigenaardig.

Dat harde, recht in de camera kijkend liegen dat het gedrukt staat, kom je toch meestal alleen bij de socialisten tegen.

Maar misschien heeft het er mee te maken dat de gristenen, die immers in de adult-version van Sinterklaas geloven, niet zo’n realistische kijk op het wereldse hebben. Volgens de koran mag je gerust ongelovigen beliegen en bedriegen, dus dat regeltje zullen Balk en zijn trawanten wel hebben overgenomen van grote broer Allaaf (nsfw)

Anyhow:
Het is in het politieke spel gebruikelijk en logisch dat de feiten op slimme wijze verdraaid worden.

In gewone taal heet dat liegen en bedriegen en dat is voor gewone mensen reden tot ontslag. En als je dat bij de buren doet, dan gooien ze je ruiten in en slaan ze je lens op de parkeerplaats.

Maar niet in de politiek natuurlijk. Daar is alles zo politiek correct fatsoenlijk, daar kun je rustig liegen en bedriegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 ReinoutS

Bewonderenswaardig hoe in reactie #3 alweer de islam in verband gebracht wordt met het onderhavige topic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Anton

Voorlopig zitten er 3 tot 5 nieuwe kolencentrales in de pijplijn dus die 20% in 2020 kunnen we hoe dan ook vergeten. Het was logischer geweest als warmtekracht de ruimte in de basislast had gekregen zodat er flink op centraal (kolen)vermogen was bespaard. Helaas de werkelijkheid is een andere: RWE heeft zich met ESSENT toegang tot de zee gekocht, dus niets staat ze meer in de weg om de kolen aan te voeren en de restwarmte te lozen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 MaxM

In de laatste nature wordt een haarfijn beeld neer gezet waarom de doelen waar ook nog mee gerommeld wordt een vrijwel zinloze exercitie zijn. Linkje naar Nature
Zonder technisch mirakel zijn de gevolgen vrijwel onvermijdelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 klaplong

Tis toch vreselijk dat dom-links deze bende nog altijd in het zadel houdt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 MaxM

@6 Ja scherp, ik weet het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

#4: En tegelijk een eigenschap, toegedicht aan de politieke tegenstander eens even goed misbruikt wordt. Foei Richard, vieze socialist die je er bent!

 • Vorige discussie