IEA: Olietekort, 100+ dollar olie, 6 graden temperatuurstijging

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Als we het energieprobleem niet oplossen dan koerst de wereld af op een toekomst waarin de opgebouwde menselijke welvaart in gevaar komt. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in de management samenvatting van haar World Energy Outlook 2008 die we nu al hebben ingezien.

Het rapport komt volgende week woensdag uit en zal voor sterke opschudding zorgen in de internationale politiek. De waarschuwingen die de conservatieven van het IEA afgeven zijn namelijk nog nooit zo zorgwekkend geweest. De olieprijs zal permanent boven de 100 dollar uitstijgen binnen enkele jaren. We worden geheel afhankelijk van OPEC voor productiestijgingen van onze olievoorziening. En zonder radicale omslag zal de CO2 uitstoot zover stijgen dat we een opwarming van 6 graden mee gaan maken.

Wereld stevent af op een olietekort

Ongekend hoge olieprijzen in de laatste jaren maken we mee doordat de olieproductie niet meer stijgt sinds 2005. Het IEA maakt duidelijk waardoor. Uit hun eerste analyse ooit van de 800 grootste olievelden blijkt dat de productie in olievelden die gepiekt zijn jaarlijks met gemiddeld 6.7% daalt. De gelijkblijvende productie geeft aan dat het de olie-industrie in de laatste jaren maar net gelukt is om dit te compenseren. De olieproductie is blijven hangen op een niveau van 85-86 miljoen vaten per dag.

Zoals het er nu naar uitziet zal dit ook maar net lukken in de periode tot aan 2015. Er is tot nu toe geïnvesteerd in 23 miljoen vaten per dag aan extra capaciteit tot aan 2015, waarvan vrijwel alles nodig is om die dalende productie te compenseren. Volgens het IEA dreigt er een gat te ontstaan tussen gewenste vraag en aanbod van 7 miljoen vaten per dag in 2015. En dat gat is niet op te vangen omdat de investeringen in deze extra olievelden in de komende twee jaar van de grond moeten komen. Ook extra inspanningen om de daling af te remmen in al gepiekte velden helpt niet. Dat heeft het IEA al meegenomen in haar schatting van 6.7%. Logisch dus dat het IEA concludeert dat we afsteven op een olietekort waardoor de olieprijs permanent boven de 100 dollar per vat uit zal komen.

Het probleem wordt steeds groter doordat de olie-industrie ieder jaar meer zal moeten investeren om te voorkomen dat de wereldproductie inzakt. De jaarlijkse daling neemt namelijk toe volgens het agentschap naar 8.6% in 2030. Er moeten tussen nu en 2030 dan ook maar liefst zes keer de productie van Saoedi-Arabië bijkomen, en dan nog zal de olieproductie onvoldoende kunnen stijgen om aan de groeiverwachtingen te voldoen. De productie zal wanneer alle investeringen van de grond komen hoogstens kunnen stijgen naar 106 miljoen vaten per dag in 2030. Een stijging van gemiddeld minder dan 1% per jaar in de olieproductie.

Wereld afhankelijk van OPEC voor totale productiestijging van aardolie

De afhankelijkheid van het Midden-Oosten zal gigantisch groot worden in de toekomst bij blijvende afhankelijkheid van aardolie. Alleen in de OPEC landen, vooral het Midden-Oosten, is nog de aardolie aanwezig volgens het IEA om de productie te kunnen laten toenemen. De productie buiten het OPEC kartel zit namelijk op een plateau en zal vanaf 2015 beginnen te dalen. In een tempo wat versnelt richting 2030 waardoor op die termijn meer dan de helft van de olieproductie uit OPEC landen zal komen. De grootste uitdaging zit hem dan ook in het realiseren van voldoende productiestijgingen in de OPEC landen in het Midden-Oosten. De enige regio waar de productie nog fors zou kunnen stijgen. Als het lukt om de investeringen van de grond te krijgen dan zal de productie van OPEC zal kunnen toenemen van 34 miljoen vaten per dag nu naar 53 miljoen vaten per dag in 2030. Het agentschap zet hier zelf al zo zijn twijfels bij met de bewoordingen ‘if they (OPEC) invest enough’ dikgedrukt in het kopje van haar management samenvatting. Het agentschap zegt hiermee tussen de regels door dat de aardolieproductie wereldwijd zal beginnen te dalen tussen 2015 en 2020, als OPEC de productie niet wil of niet kan laten toenemen.

Klimaat op weg naar 6 graden stijging

De wereld zal 45% meer energie verbruiken in 2030 in het huidige groeipad. En die energie gaat zoals het er nu naar uitziet opgewekt worden doormiddel van fossiele brandstoffen. Als we niet snel radicaal handelen dan zijn de gevolgen afschrikwekkend schrijft het agentschap. De gemiddelde temperatuur op aarde zal als de huidige trend doorzet namelijk stijgen met 6 graden Celsius. Er wordt geen tijdspad genoemd waarin de stijging wordt bereikt, wel dat de CO2 emissies zullen toenemen van 28 gigaton nu naar 41 gigaton in 2030. Dit is nauwelijks lager dan de verwachtingen van vorig jaar ondanks hogere energieprijzen en lagere groei in de wereldeconomie die meegenomen is.

Met enorme inspanning is het nog mogelijk volgens het IEA om deze trend om te buigen en de stijging te beperken tot 3 graden Celsius. Door wereldwijd alles uit de kast te trekken op het gebied van energiebeleid, ondermeer handelssystemen voor emissies, sectorakkoorden, en sterk nationaal beleid over de gehele wereld. Hiervoor zijn wereldwijd extra investeringen nodig van 9200 miljard dollar tussen 2010 en 2030, gemiddeld komt dat neer op jaarlijks 0.24% van de wereldeconomie die besteed moet worden aan klimaatbeleid. Die investeringen worden uiteindelijk wel weer terugverdient volgens het IEA dankzij een besparing op de energierekening tussen 2010 en 2030 van circa 9000 miljard dollar.

De door de Europese politiek beoogde 2 graden grens van stijging ziet het IEA als onrealistisch. De schaal die daarvoor nodig is immens en het is onduidelijk of dat technisch wel mogelijk is omdat dit scenario uitgaat van technologieën waarvan nu nog niet eens bekend is of ze technisch wel kunnen werken. De kosten van een doelstelling op de opwarming te beperken tot 2 graden schat het IEA in op 12500 miljard dollar tussen 2010 en 2030, wat neerkomt op jaarlijks 0.55% van de wereldeconomie die wordt besteedt aan klimaatbeleid. Omdat de prijs van elektriciteit in dit scenario zoveel hoger is worden de investeringen maar voor een deel terugverdient. In totaal levert de besparing op energie 5800 miljard dollar op. Netto kost het klimaatbeleid om 450 PPM te bereiken volgens het IEA circa 6700 miljard dollar tussen 2010 en 2030.

Reacties (15)

#1 JSK

IEA is tegenwoordig IPCC?

 • Volgende discussie
#2 Loupe

Kortom, als we samen niet radicaal inzetten op duurzaamheid gaat ’t richting het “Mad Max”-scenario.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 sikbock

Rembrand c.s. zijn de hedendaagse piskijkers. Maar goed, je moet ergens je geld mee verdienen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

Sommige mensen willen gewoon ook niet gewaarschuwd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

@sikbock:
“De verliezen zullen mogelijk zo groot zijn, dat de centrale banken weinig kunnen doen behalve pleisters op de wonde plakken. Het daarop volgende gebrek aan investeringen zal leiden tot een flinke demper op de economische groei, en mogelijk op niet al te lange termijn zelfs al tot een economische recessie.”

Rembrandt, augustus 2007.

Sommige mensen zijn nu eenmaal beter in het signaleren van de juiste ontwikkelingen dan anderen. Daarom ben ik blij dat ze bij Sargasso zitten.

https://sargasso.nl/archief/2007/08/14/het-begin-van-het-einde-op-de-financiele-markt/

(En bij ons verdient hij er, nog, geen cent mee trouwens)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 sikbock

sommige mensen hebben geen behoefte aan slecht onderbouwde doemscenario’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 sikbock

@ steeph: jouw constateringen zijn voor jouw rekening.. Maar of ze juist zijn betwijfel ik..

Dat rembrandt een boekkie schrijft over peak oil en energievoorziening moet ie zelf weten. Maar dat hij dat uittentreure uitmelkt vind ik op zijn minst eenzijdig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 larie

Piskijkers, de kappers van toen met een fles pis in de uitstalling (nog te zien bij de apotheken in the UK maar dan anders gekleurd) waren de eerste chirurgijnen Sikbock. Ze zaten er wel vaak naast, dat spreekt ;) Kwam je voor een haircut nam je je ochtendurine mee en dan werd er aan gesnoven. Maar dan heb je nog ook de middag en avond, die waren ze vergeten.

Ik ben niet zo gecharmeerd van doemdenkers daar ben ik te oud voor..l’histoire sa repete, dat al 10K jaren.

ik kook voor velen dus geen herstel enzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Loupe

@6:
Anderen weer hebben geen behoefte aan ononderbouwde afwijzingen van goed onderbouwde doemscenario’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 sikbock

De discussie met rembrandt cs is al tig keer gevoerd, met goede argumenten, maar zonder effect.

Ik maak er dus( bijna) geen woorden meer aan vuil. Op naar de nul reacties.

Koop het boekkie van rembrandt maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Scrutinizer

@Sickbock, @Larie en anderen:

Probeer het cynisme een uur opzij te schuiven en kijk deze – vond ik – zwaar indrukwekkende Zweedse documentaire eens:

The Planet (Charon Films, 2006)

The Planet is een documentaire waarin wordt uitgezocht of de aarde in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen of niet. Voor de documentaire hebben de makers gedurende twee jaar meer dan 25 landen over de hele wereld bezocht.

Het bevat de metafoor van Paaseiland, de begrippen oneconomische groei, de tot voor kort stabiele staat van de biosfeer van onze planeet, waarom de opwarming van de aarde een onderdeel is van het nog omvattender probleem van de global change en waarom ons allergrootste probleem op aarde te groot voor ons is om te bevatten en waarom de mens geneigd is deze zeer bedreigende informatie naast zich neer te leggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Henk Daalder Windparken Wiki

Het is vandaag goed nieuws dag.
En het goede in dit nieuws is dat zelfs dit fossiele gremium, het IEA, begint te erkennen dat er een probleem is. Ze maken weliswaar nog steeds de fout dat de vraag naar fossiele energie zo ver doorgroeit. Ik denk dat de gewone wereldburger slimmer is, en al lang voor duurzaam heeft gekozen, maar het nog te weinig kan kopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 sikbock

christ, wat een niveau weer hier

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JSK

@5: Signaleren of constateren? Of gewoon andere mensen napraten? Sorry, i’m not impressed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KJ Wouters

Ik stel voor nog meer auto’s te bouwen, met nog dikkere banden en sterkere motoren. Dat is zo goed voor de economie en voor iedereen toch? Zo is toch de juiste redenering volgens de geleerden. Of misschien weer klein foutje? Het is duidelijk: Nog maar eens een goed glas ingeschonken, dan wordt de onzin vanzelf waarheid.

 • Vorige discussie