Golf vluchtelingen Arabische Lente blijft uit

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

DATA - Arabische vluchtelingen overspoelen als gevolg van de Lente het Italiaanse eilandje  Lampedusa. Italië kan ze niet allemaal aan, dus die enorme stroom asielzoekers trekt de rest van Europa in. Nederland gaat hier ook last van krijgen, Schengen moet nodig op de schop.

Zo was ongeveer de teneur van de berichtgeving afgelopen april en mei in de Nederlandse media als het ging om vluchtelingen als gevolg van de onrusten in de Arabische landen. Nu, een paar maanden later, kunnen we zien of die doemscenario’s ook zijn uitgekomen. Zijn we overspoeld?

Twee typen migranten klopten aan in Lampedusa: asielzoekers en ‘gelukszoekers’. Asielzoekers ontvluchten hun land vanwege geweld of honger, deze mensen komen in aanmerking voor asiel. Gelukszoekers hopen dat er in Europa economische voorspoed op hen wacht. De groep Noord-Afrikanen die vluchtte vanwege het geweld in bijvoorbeeld Libië, komt in aanmerking voor een (tijdelijke) verblijfsvergunning, de groep die vertrok omdat er in hun land economisch (nog) niets verbeterd is niet.

De asielverzoeken die de eerste helft van dit jaar in Europa zijn ingediend, moeten daarom een flinke verhoging laten zien. Er is inderdaad een kleine verhoging zichtbaar, maar het gaat om één of enkele duizenden mensen extra. In de eerste zes maanden van dit jaar vroegen 200 mensen afkomstig uit Egypte, Libië, Tunesië, Jemen en Syrië asiel aan in Nederland. In dezelfde periode in 2010 waren dat er 195 en in 2009 125, blijkt uit cijfers van Eurostat. In totaal is het aantal asielaanvragen in Nederland dit jaar afgenomen. In de eerste helft van 2011 kwamen er 5.710 asielaanvragen binnen, in 2010 op 6.400 en in 2009 vroegen 7.090 mensen in Nederland asiel aan.  De afname in aanvragen van mensen afkomstig uit Irak en Afghanistan zorgt voor een groot deel van de daling.

(Bron: Eurostat. Let op! Voor 2008 heeft het Verenigd Koninkrijk geen gegevens aangeleverd. Bij deze lijn moeten, gezien de andere jaren, naar schatting 2000-3500 asielaanvragen per maand bijgeteld worden)

 

(Bron CBS)

Zuid-Europa, Lampedusa in het bijzonder, wordt al decennialang gezien als ‘drempel naar Europa’. Vooral jonge mensen, tussen de 18 en 35 jaar, komen naar de Zuid-Europese landen in de hoop daar een beter leven te vinden. Oftewel, ze hopen daar werk te vinden. In 2006 en 2008 was de migrantenstroom ook flink. (In 2008 zijn er afspraken gemaakt tussen Berlusconi en Khadaffi die voor een flinke afname van illegale migranten zorgde.) Een asielstatus zullen deze mensen niet krijgen, dus laten zij zich niet als asielzoeker registreren. Ze zijn soms periodiek in Europa of verdwijnen in de illegaliteit.

(Bron: UNHCR)

De gelukszoekers vormen al jaren een probleem in de kustplaatsen van Europa, het zijn er veel en ze maken de oversteek op gevaarlijke manieren waardoor veel mensen overlijden. Maar er is blijkbaar werk. Volgens Hein de Haas, migratieonderzoeker aan de Universiteit van Oxford, vormt deze groep migranten zelfs een belangrijk deel van de Zuid-Europese beroepsbevolking.

Opvallend is dat veruit de meeste mensen die weg wilden van de onrusten, hun heil niet in Europa zochten, maar in buurlanden. De International Organization for Migration heeft de grensbewegingen bijgehouden. Hieronder zijn de grensbewegingen van mensen uit Libië tot half april te zien. Slechts een flintertje maakte de oversteek naar Italië, het overgrote deel ging naar Tunesië en Egypte. In de buurlanden kwamen dus echt grote vluchtelingenstromen aan, in vergelijking hiermee is het aantal mensen dat naar Europa trok miniem.

(Bronnen: IOM, Hein de Haas)

Waarom dan juist nu al die onrust en discussies over Schengen? Lampedusa is een klein eiland (5000 inwoners) dat al jaren wordt aangeklampt door grote groepen illegale migranten. Een klein schepje er bovenop zorgt al voor grote problemen. Bovendien kwamen er meer mensen naar Italië dan andere jaren, toen waren de migranten beter verdeeld. Het schepje er bovenop was voor de Italiaanse premier Berlusconi reden om 25.000 mensen een tijdelijke verblijfsvergunning te geven.

Daarop schoten andere Europese landen, ook Nederland, in een stuip. Al die mensen zouden uitwaaieren en in de illegaliteit belanden. Illegalen duiken niet op in tabellen van het CBS, dus waar ze precies zijn is onduidelijk. Maar het lijkt niet logisch dat ze in allemaal naar Nederland trekken. De mensen die vluchten voor geweld keren terug wanneer het geweld verminderd is. De gelukszoekers moeten overleven (het liefst op een betere manier dan in het thuisland) en dus werken. ‘Twee factoren maken dat illegalen zich ergens vestigen: vraag vanuit de arbeidsmarkt en de connecties die illegalen hebben, netwerken,’ zegt Jeroen Doomernik, migratieonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. ‘In Zuid-Europese landen zijn deze factoren te vinden. Tunesië is bijvoorbeeld een oude kolonie van Frankrijk, hier bevinden zich van oudsher veel Tunesiers waardoor er een goed netwerk is. Ook komen de illegalen al jaren, wat heeft gezorgd voor ruimte op de arbeidsmarkt. In Nederland is hier allemaal geen sprake van.’

De enorme migratiestromen van Noord-Afrika naar Europa zijn in vergelijking dus lang niet zo groot. En een belangrijk deel van de migratie betreft een stroom die al decennialang aan de gang is. Dat er een probleem is rond illegale migratie van gelukszoekers vanuit Noord-Afrika is niet te ontkennen. Dat hierover wordt gepraat is dus niet vreemd. De Arabische Lente hiervoor als grote oorzaak noemen wel.

Dit stuk is tot stand gekomen met medewerking van Flip van Dyke.

Reacties (10)

#1 Cracken

Moet er sowieso binnen Europa geen asiel worden aangevraagd, en behandeld in het land waar men Europa binnenkwam. Dus als je via de boot in de Middellandse Zee naar Europa komt, dan merken wij in Nederland dat toch verder niet in de asielcijfers terug omdat hier geen aanvragen worden behandeld, aangezien we geen mediterrane kust hebben. Of niet?

 • Volgende discussie
#1.1 vandyke - Reactie op #1

Volgens het Dublinakkoord moet een EU-land waar het eerste asielverzoek is ingediend, het asielverzoek afhandelen. Dit om het shoppen van asielverzoeken in verschillende EU-landen tegen te gaan.

Volgens een andere bepaling is het ook zo dat als iemand de grens illegaal overschreidt dat dan in dat land de asielaanvraag moet worden gedaan. Dit om te voorkomen dat een land geen belang heeft om veel werk te steken in grenscontroles.

De vraag is dan of er sprake is van illegaal de grens oversteken. Als dat zo is dan blijft Italië verantwoordelijk. Als dat niet zo is dan zouden, omdat ze een tijdelijke vergunning kregen en dus niet illegaal zijn, ze in een ander land asiel kunnen aanvragen. Ik geef ze weinig kans op succes.

#2 Terrebel

Verreweg de meeste mensen hebben meer last van hun legale buren dan van illegale asielzoekers. Het is mij dus een raadsel wwarom men illegaliteit een probleem vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 salvatore

We zullen, vluchtelingen EN migranten zeer hard nodig hebben in holland de komende tijden.Op elk vlak.
En mensen kansloos framen/kaderen bij voorbaat; of maken, tot nodeloze kostenpost is en blijft een gemiste kans; Zeker voor de problemen op de arbeidsmarkt en kennis economie ons, in toenemende mate te wachten staan.
\Zeker nu de polen massaal naar Duitsland uitwijken;en geef ze eens ongelijk….
EEn verrijking voor ons land is ,dan ook zeker geen slip off the tongue maar de realiteit. Schandalig dat dis zelfs verboden is, deze boodschap te brengen,benoemen,aan te geven; een fult taboe van jewelste.
FGoei Leers hoe durft u te zeggen;” ” dat dit crimineel tuig”” en vermeende kostenpost; een verrijking zou kunnen zijn;MITS ze mogen werken, etc…
Het geld, we nu verplilt hebben,aan nodeloze peperdure stompzinnige ” inburgerscursussen, tegen elke wet in, aan de turken. Kost Nederland nu nodeloos veel geld, aan teruggaven,wat anders niet eens uitgegeven zou hoeven worden.
\
En zo sukkelen we maar door; en dragen zelf zorg; zaken alleen maar geld kosten;waar ze ons ontychelijk veel zouden kunnen opleveren; aan kennis, arbeidskrachten zeer gemotiveerd, omgansgvormen, ethiek,( arbeidsethos) en cetera.
Doodzonde dus hoe we nu geld verspillen; om de muren kostte wat kost pot dicht te houden; i.p.v, deze verrijking,in onze samenleving,een plaats te geven, in studie werk vrijwilligers werk, en kennis verrijking.
Maar tsja….al het geld van hogerhand met bakken verspilt wordt en niet functionerende bedrijven ,banken,verzekeraars,scholen,besturen,mismanagment;
en deze schijn vrije-markt; de winsten en de lusten, voor de mallafide brassers; en bij verlies; het volk…weer kan bijdragen;waar ze in de winsten,niets ,terug zien.

Dat is makkelijke bedrijfsvoering,en valse zo niet misdadige concurentie o,o,o,o niets met vrije markt van doen; net zo min als de privatisering van basisnehoeften;of het afdwingen daarvan,in anderen landen. Zonder de burgers mar enige leuzen hebben;laat staan hierin willen; ..basisbehoeften,mogen niet onderhevig zijn;aan speculatieve winst bejag en zelf verrijking. Druist linea recta tegen de beginselen van de vrije markteconomie in.

Odnertussen kunnen nederlandse studenten naar universiteiten in landen waar , dit niets/nauwelijks wat kost. tevens werken in die landen.
Hoogtse tijd; andersom ook de grenzen wagenwijdt open; ter verrijking van immigranten op onze scholen, en , in allerhande beroepen en functies; hen ervaring en kennnis delend; is leeerzaam en een welkome plus noodzakelijke verrijking.
naar ons kliene naveltje staren;wat tegen elke invloedt daarom heen beschermt moet worden, ter behoud ervan; helpt ons niet verder,maar stagnert elke ontwikkelimng en kost teveel;in elk opzicht.

OOk de zogenaamde krediet crisis en banken crisis, ook degene mogen blijven betalen die nooit iets op kredit ,kochte, noch ooit, een gulden/euro leende,noch op de pof,mogen bloeden en boeten voor degene die op de pof willen blijven leven zoal;s Donner,falende en criminelen bonus suckers,en dikbetaalde ons kent ons maffia, aan de toppen, in het gelinieerde,gerelateerde; bedrijfs politici, syndicaat; Dat alles van publiekelijk geld;tot en met de kerncentrales toe.

Immigranten en vluchtelingen kunnen de gevolgen van , de krediet en banken crisis;
welke ons niet overkomen is;mar het gevolg van een foute mentaliteit en, korte termijn levenswijzen, verzachten; en is onze uitweg; uit de puinzooi we met zijn allen blijven voortzetten;middels de zelfde werkzijzen; we hem nu juist veroorzaakt hebben;en nu nog steeds erger maken; i.p.v structureel en duurzaam; een streep onder dexze destructie,en met zijn allen een constructieve weg in slaan.
daarbij hebben we de immigranen en vluchtelingen zeer hard nodig.

Stilstand is achteruitgang, we missen zodoende de boot;en vervallen tot volkomen achterlijkheid;In een wereld en tijdsgeest die anderen, instelling en insteeek verwacht;en wij niet meer hoeven groeien;maar inzetten op kwaliteit efficientie innovatie.Niet vasthouden aan dat,ooit nodig en nu zijn tijd gehad.
De wereld , en hen inwoners in beweging,wachten niet meer, op..het vicieuse gepolder, en eindeloze gemuggenzift op de vierkante mm,Hollands eigen.

Daarbij onze koningin, en hoog aanzien heeft, boven allen partijen en politiek, en of [artijdigen of gebonden persidenten etc.
wat zij al allemaal voor mekaar kreeg, in den vreemden; doodstraffen voorkomend en cetera; is goud waard.dat zou gee enkele politicus/president ooit kunnen.
laten we vooral dat en haar werken evenals die van haat familie; Vollenhoven met zijn,waardevolle objectieve veiligheids,raporten bij zeer ersntige zaken of rampen (zoals schipholbrand en rol donner) maar pook velen anderen.Maxima, met haar,micro kredieten,en meer constructief werk.
Alexander met zijn ater; de dleta en neeltje jans.
En het velen deze familie voor ons land doet; De enige; die duurzaam veel bereiken en ik me als, hollander door vertegenwoordigt voel en me niet voor hoef te schamen.

Over het loon van onze topvoetballers hoor ik overigens niemand zeuren…

Bovendien loont het voor de nederlandse zzpers, e.a (innovatieve) bedrijven, ook om masaaal naar den buitenlanden uit te wijken; Waar het ondernemingsklimaat, nog niet geruineerd is,onder regelzucht.

En onze omgang met vluchtelingen en asielzoekers kost nodeloos bakken met geld;
alleen al die mensen waarvan bekend is dat ze niet terug kunnen!
In en uit detentie, vanwege geen papieren kost ons 600 euro per dag (inclussief gerechtskosten) vervolgens, mogen ze niet werken noch studeren; dus kunnen ons niets opleveren,omdat we dat tegen houden;waar ze wel willen; en zo sukkellen we jaren met mensen waarvan bekend ze niet terug kunnen; en zorgen ze alleen maar geld kosten DOR onze fc knudde omgang daarmee; waar dat zonder energie; anders kan en ons wel geld plevert; dus niet zeken; dat is onze eigen schuld,en niet van hen.

We zijn namelijk, een beetje heel erg dom bezig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 salvatore

Bovendien, ook op langer termijn ,ook gevluchtte mensen, indien mogelijk; niets liever willen dat, t.z.t weer terug nar hen land, en roots; en op deze wijzen; niet hen tijd vers;pilt hoeven te hebben, maar door hen, ontwikkeling ze dan, na hen vlucht zouden kunnen doormaken.OOK ten goede kan komen aan die landen, waar nu al of niet, vanwege natuurlijke factoren,dan wel menselijke factoren,tijdelijk onbegaanbeer is, voor sommige mensen daaruit.

Op de lange termijn;net zoals onze studenten,en vakmensen veel ervaringen opdoen in den vreemden.deze vluchtelingen en immighranten; later en ok nu vanuit hier; grote bijdragen kunnen en zullen leveren an ook de opbouw van hen eigen land.

Waar wij dan ook weer profijt van hebben;in de internationalen verhoudingen,zoel als op handels gebied.
Het is nu al bijna zover; het lonend is, voor, nedrlanders in Polen te gaan werken; omdat de inhaalslag in groei, in polen, maar ook china,india,africa,zuidamerika,etc
niet meer te stuiten is; en zijn vruchten al volop afwerpt….

Het zou heel mooi zijn als wij onszelf ,en anderen deze kansen en ruimte gunnen; in en absolute win win win situatie,d]samenwerking en , het verstevigen,en verdiepen,van; immer ontwikkelende democratische processen; steeds dieper verankert, en de kinderziekten,en, minder mooie kanten duurzaam, steeds bijgeschaafd blijven worden .Het uitwissslen van kennis, methoden, en cetera.
What a wonderfull world this could and should be..

De inhaalslag in economische groei (productie,consumptie en welvaart) Die nu het voortouw nemen;Waar wij, die fase allang voorbij zijn en dus , in dienen te zetten op andere waarden,in de pyramide van maslow; na …bij ons groei,…tot obsetesias heeft geleidt,en …niets anders meer inhoudt dan destructie van de overvloeden we nog steeds blijven produceren,voor de zogenaamde groei, en de prijzen op peil te houden; allen productie doordraaien.

PAS,wanneeer we beseffen onze groei en vooral de kunstmatige fictieve groei; Die nodig was, maar het nut reeds gepasseert;en nu voor ons, een andere fase geldt.
Geen economische groei door overproductie;en kunstmatig opdrijven van de prijzen.
Wij alleng aangelandt zijn in de nieuwe fase; die volgt,na de eens noodzakelijke groei
Allleen handellen we daar nog steeds niet nar;en gaan op de foute voet verder..menend de ellende daardoor veroorzaakt,door dezelfde handeswijzen opgelost zou kunnen worden.
ja sure; schulden door iddel van nog meer schulden met nog hogere rente;en nog meer kantoren bouwen;omdat dit in ons 50 jaren plan nu eenmaal stond…
en het nut????????????
Allang gepasseerd, maar dat doet er niet toe; zo wij,,prakizeren..
tsja, zo hobbellen we lekker achter de keiharde feiten aan;en weten het beter voor de hele wereld die ons, gestaag…met als ons geklungel..steeds meer onder de voet loopt;

Met dank aan ons zelf;en oplossend vermogen; het korte termijn gesuck voor het winstbejag, en monetaire verslaving;uit gewoonte.
En zoner de koningin en monarchie ons land; voor de leeuwen in de slangen kuil van de aasgieren; die op de buit willen blijven zitten..
Zitten we dadelijk alleen nog maar,met, bedrijfspolitici, zoals we nu al teveel onder lijden. Trias politica? Waar??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 salvatore

De meesten europese landen hebben overigens nog steeds geen euro.
OOk polen niet, zwitserland niet,scandenavische landen niet,ijsland niet, en nog velen meer.
Turkeye zal god op zijn blote knietjes danken;hen de euro bespaart bleef.
En waar wij ze steeds verder van europa afdreven; ben ik erg blij; zij nu onafhankelijk een sterkere rol aanemen; waar wij ze als, belangrijke brug; bleven weigeren.
Nu godzijdank ze onafhankelijk, een plaats in nemen; in ons nedrlands gesabotteer oorlogsmisdaden; ongeacht wie ze pleegt, te verroordelen.En wel meer van die typische nederlandse vetoos, zoals de toegang tot piubliekelijke voorzieningen voor gehandicapten;Holland als enige van de 99 vn landen niet wilde ondertekenen.

Ben blij turkeye eindelijk , de top van het leger die daar nog steeds de dienst uitmaakte ( meende de dienst uit te kunnen maken) eruit gemieterd hebben ; wij zouden ook niet accpeteren als ons leger; boven de regering handelde..)
En in egypte ziet men de gevolgen; Mubarak is weg;maar de rest van dat regeringstuig , inclussief het leger zit er nog; En maken een hetze; wederom; trachtte het volk tegen elkaar uit te spelen; rijden ze over de vredelievende demonstrerende mensen heen; en trachtte de mislims de schuld te geven;en vici versa…DEMOCRATISCHE processen…nog lang niet daar mogelijk.
Bloggers zitten daar vast;allen marteldossiers zijn vernietigd; en het verantwoordelijke tuig; zit nog op de troon en geven hen bevelen;behalve mubarak dan..

Dus laat ons samenwerken; ons lot is meer verbonden met al die continenten en landen; in handel en wandel ,dan dat mensen willen beseffen/toegeven.\WERK zat aan de winkel;maar als het aan ons ligt;geen mens voor de uitvoer; de helft; is te vroeg met pensien gestuurd..voor hen 70ste; en de andere helft; zit verborgen in verpleegtehuizen…dus ja wat willen we nu eigenlijk…in deze wereld..
En waar zijn we eigen,ijk me bezig; nut/doel????

Zit momenteel zwaar onder de morfine van een,zware, operatie gister…en dacht kom.,.laat ik maar een beetje, gaan, surfen..ben sloom genoeg….Maar vreemd genoeg…voel ik een enorme, schrijf drijf aankomen; en i.p.v sloom, wordt ik er actief van,nadat de ondraaglijke pijn,achter de morfine verdween….Blij als ik die rotzooi dadelijk kan laten voor wat het is…En hoop dat tot die tijd, ik mijn drang..
enigszins kan beperken…tot het subject, in kwesti,en een al of niet korte reactie daarop….vreemd roesje is dit zeg; het lichaam, volstrekt lamgeslagen,en het brein wat vrolijk door zwamt…..Zou toch samen zo suf moeten zijn…kennelijk werkt lichaam en geest dan toch onafhankelijk van elkaar?
Zelfs mijn spelfouten worden minder…heel vreemd..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 vandyke

Hebben ze je wel eens gezegd Salvatore dat je wat lang van stof bent? Off-topic misschien ook?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 salvatore

ja beiden.thnx 4 rmnd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Pejman Akbarzadeh

Golf? Waar bedoel je? Golf van Mexico? Perzische Golf? Golf van Thailand?!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie