Arabische Lente op Wall Street

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

The New Yorker vroeg zich af of de NYPD commissaris John Kelly niet stiekem een supporter was van het protest op Wall Street. Want zaterdag liet hij, tijdens een mars van de Wall Street demonstranten tenminste 700 mensen oppakken op Brooklyn Bridge, nadat de brug eerst aan beide kanten was afgesloten. Het lijkt er wel op, zo beantwoorde het weekblad zelf de vraag. Immers, wat op 17 september begon als een tamelijk onbetekenend klein protest, heeft nu, door het harde ingrijpen van de New Yorkse politie de aandacht gekregen van alle belangrijkste media.

De vraag is of  The New Yorker het helemaal bij het rechte eind had, want het protest was hoe dan ook aan het groeien, meende Salon.com. Deze krant stuurde een verslaggever mee met de mars, die schreef dat enkele duizenden meeliepen van Zucotti Park vlak bij Wall Steet naar de City Hall en de Brooklyn Bridge onder het scanderen van de slogan:  ”We got sold out, banks got bailed out!(Wij zijn verkocht, de banken werden uitgekocht). Het was hoe dan ook het grootste protest sinds de beweging twee weken geleden begon, volgen Salon,  en bovendien was het protest ook intussen overgeslagen naar andere steden, zoals Boston. En intussen krijgt het aandacht van Londen tot Athene, en hebben mensen als Michael Moore, Susan Sarandon, Cornel West en Noam Chomsky zich erachter gesteld.

Waar het protest toe zal leiden is overigens nog onduidelijk, wel dat het intussen een impact heeft die zelfs de organisatoren niet hadden voorzien. Op een eigen website, OccupyWallStreet.org, beschrijft de groep zichzelf als een  “verzetsbeweging zonder leiders met mensen van allerlei kleur, geslacht en politieke overtuiging” en vergelijkt zij zichzelf met protestbewegingen in Egypte, Spanje en elders. ‘We zijn van plan de revolutionaire tactiek van de Arabische Lente van massabezetting te gebruiken om de democratie in Amerika te herstellen, ‘ schrijft de site en

What is occurring on Wall Street right now is remarkable. For over two weeks, in the great cathedral of capitalism, the dispossessed have liberated territory from the financial overlords and their police army.
They have created a unique opportunity to peacefully shift the tides of history like the sit-down strikes of the 1930s, the civil rights movement of the 1960s and the democratic uprisings across the Arab world and Europe today.

Eisen heeft de beweging nog niet geformuleerd. Dat zal gebeuren in verklaringen die nog zullen volgen. Wel is in dit eerste exemplaar van de Occupied Wall Street Journal een verklaring gepubliceerd, dat leest al een manifest waarin een groot aantal aanklachten tegen het huidige systeem worden opgesomd, waarin politiek en de kapitalistische grote ondernemingen worden voorgesteld als nauw met elkaar verweven. Een greep eruit:

As one people, united, we acknowledge the reality: that the future of the human race requires the cooperation of its members; that our system must protect our rights, and upon corruption of that system, it is up to the individuals to protect their own rights, and those of their neighbors; that a democratic government derives its just power from the people, but corporations do not seek consent to extract wealth from the people and the Earth; and that no true democracy is attainable when the process is determined by economic power. We come to you at a time when corporations, which place profit over people, self-interest over justice, and oppression over equality, run our governments. We have peaceably assembled here, as is our right, to let these facts be known.
They have taken our houses through an illegal foreclosure process, despite not having the original mortgage.
They have taken bailouts from taxpayers with impunity, and continue to give Executives exorbitant bonuses.
They have perpetuated inequality and discrimination in the workplace based on age, the color of one’s skin, sex, gender identity and sexual orientation.
They have poisoned the food supply through negligence, and undermined the farming system through monopolization.
They have profited off of the torture, confinement, and cruel treatment of countless nonhuman animals, and actively hide these practices.

They have spent millions of dollars on legal teams that look for ways to get them out of contracts in regards to health insurance.
They have sold our privacy as a commodity.
They have used the military and police force to prevent freedom of the press.
They have deliberately declined to recall faulty products endangering lives in pursuit of profit.
They determine economic policy, despite the catastrophic failures their policies have produced and continue to produce.
They have donated large sums of money to politicians supposed to be regulating them.
They continue to block alternate forms of energy to keep us dependent on oil.
They continue to block generic forms of medicine that could save people’s lives in order to protect investments that have already turned a substantive profit.
They have purposely covered up oil spills, accidents, faulty bookkeeping, and inactive ingredients in pursuit of profit.
They purposefully keep people misinformed and fearful through their control of the media.
They have accepted private contracts to murder prisoners even when presented with serious doubts about their guilt.
They have perpetuated colonialism at home and abroad.
They have participated in the torture and murder of innocent civilians overseas.
They continue to create weapons of mass destruction in order to receive government contracts.*
To the people of the world,
We, the New York City General Assembly occupying Wall Street in Liberty Square, urge you to assert your power.
Exercise your right to peaceably assemble; occupy public space; create a process to address the problems we face, and generate solutions accessible to everyone.
To all communities that take action and form groups in the spirit of direct democracy, we offer support, documentation, and all of the resources at our disposal.
Join us and make your voices heard!

Ik hoop dat het me niet kwalijk zal worden genomen als ik dit niet allemaal ga vertalen. Hopelijk is voor iedereen duidelijk dat hier een groot aantal grieven wordt opgesomd die het gevolg (zouden) zijn van het feit dat grote concerns uit zijn op winst in plaats van welzijn en dat politici met hen samenspannen. Op het grote publiek wordt een beroep gedaan de eigen verantwoordelijkheid te nemen en in opstand te komen tegen zaken als huisuitzettingen wegens geknoei met hypotheken, belastingvrijstellingen voor rijken en firma’s, de banken die uit de door hen zelf veroorzaakte benarde situaties worden geholpen met grote sommen geld,  de vervuiling van voedsel, het gebrek aan vorderingen bij het zoeken naar aternatieve energiebronnen, oneerlijke praktijken bij de verzekering van de gezodheidszorg en ga zo maar door. Kranten als Salon.com, The New Yorker, The Nation en de hele wat linksere pers in de VS beschrijven de deelnemers aan de protesten, die Wall Street, het hart van het Amerikaanse financiële systeem als uitgangsbasis hebben gekozen, als een inderdaad zeer heterogene groep, waarin wel veel gedupeerden zitten als werklozen of  huisbezitters die hun huizen verloren en dergelijke, of op zijn minst mensen die zulke gevallen in hun familie en vriendenkring hebben. Verwacht wordt dat de protesten zullen aanhouden. Aanstaande woensdag is er weer een grote mars gepland. Het is hoe dan ook een interessante ontwikkeling, deze Arabische Lente op zijn Amerikaans.

Reacties (52)

#1 goochem

Met een –filmende– Moore aan je zij sta je sterk. Kan een mooie docu worden.
Ik hoop dat dit protest aanhoudt. Er wordt in de states zeer bewust erg laatdunkend naar gekeken, de politie reageert excessief. Ergens worden er suits spaans benauwd en dat is mooi….het is uiteindelijk het enige wat we kunnen doen: met zijn allen nee roepen.
Let your voice be heard!!!

 • Volgende discussie
#1.1 Dehnus - Reactie op #1

Niet altijd er is nogal wat, soms terechte, kritiek op Micheal Moore. Dus het kan je doel ook verstieren.

#1.2 Harm - Reactie op #1.1

Het is goed gebruik om verdeeldheid te zaaien om zo te proberen de stootkracht aan te tasten.

#2 Loupe

Equality, opportunity, and dignity.

I am part of the 99%. We are the majority. This is our country. Our birthright is to be free of corruption and a system run for the 1%. End the greed and the power of the corporate supercitizen. Now. Today. No excuses.

History pivots on moments like these, if you stand up and say, “This far and no further.” The 99% grant our system its power. Majority rule.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 qwerty

Verrek, zat nog bij de WvdD te reageren (#13, #15, #17)

Over beurezen en banken gesproken: let ook op Dexia vandaag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Carlos

Toen ik dit linkte verklaarde een reaguurder me voor gek:
https://sargasso.nl/archief/2011/09/16/from-arab-spring-to-greek-autumn-to-european-winter/

in zijn uitleg trok ie het in het absurde, maar dat ook de Westerse samenleving in opstand komt tegen de huidige structuren is nu wel duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 JSK - Reactie op #4

Volgens mij zit rechts politiek gezien nog altijd stevig in het zadel. Als dit een opstand is, is het een opstand van een minderheid.

#4.2 Dehnus - Reactie op #4.1

En dus mag je hem neerslaan bedoel je? Ja daar houden jullie wel van, bek vol van vrijheid, maar als die vrijheid niet met je meelult dan is het janken.

#4.3 JSK - Reactie op #4.2

Daarmee bedoel ik dat de vergelijking met de arabische lente een beetje mank loopt.

#4.4 su - Reactie op #4.3

Volgens mij is de betoging op de Tahirplein ook begonnen met een minderheid.

 • Volgende reactie op #4.3
#4.5 Harm - Reactie op #4.3

Als het ze lukt om de ontevredenheid te mobiliseren, dan zijn ze gauw genoeg in de meerderheid.

 • Vorige reactie op #4.3
#5 parallax

Behalve in Nederland. Hier zijn we te druk met trivialiteiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Glauke - Reactie op #5

Vanochtend op radio1 hoorde ik dat OccupyTheHague is opgezet. v/a 15 oktober. Zie ook http://www.occupytogether.org/events/international/europe/occupy-den-haag/

 • Volgende reactie op #5
#5.2 gronk - Reactie op #5

Het zal niet aanslaan (en *zeker* niet bij de nederlandse media) als d’r niet over moslims wordt gezanikt.

 • Vorige reactie op #5
#6 Marc W

@ parallax: geduld, alles op zijn tijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 leenvr

http://translate.google.com

Als een volk, verenigd, erkennen wij de realiteit: dat de toekomst van het menselijk ras de medewerking van de leden vereist, dat ons systeem moeten onze rechten te beschermen, en op de corruptie van dat systeem, is het aan de mensen om hun eigen te beschermen rechten en die van hun buren, dat een democratische regering het is gewoon de macht ontleent aan de mensen, maar bedrijven niet willen instemmen met rijkdom halen uit de mensen en de aarde, en dat er geen echte democratie haalbaar is wanneer het proces wordt bepaald door economische macht. Wij komen naar u op een moment dat bedrijven, die plaats winst over mensen, eigenbelang boven rechtvaardigheid, en onderdrukking meer gelijkheid, onze regeringen lopen. We hebben hier vreedzaam gemonteerd, net als ons recht, te laten deze feiten bekend zijn.
Ze hebben onze huizen door middel van een illegale marktafschermend proces, hoewel niet met de oorspronkelijke hypotheek.
Ze hebben bailouts van de belastingbetaler ongestraft, en blijven geven Executives exorbitante bonussen.
Ze hebben bestendigd ongelijkheid en discriminatie op de werkvloer op basis van leeftijd, de kleur van je huid, geslacht, genderidentiteit en seksuele geaardheid.
Zij hebben vergiftigd de voedselvoorziening door nalatigheid, en ondermijnde het landbouwsysteem door monopolisering.
Ze hebben geprofiteerd off van de marteling, opsluiting, en de wrede behandeling van talloze niet-menselijke dieren, en actief te verbergen van deze praktijken.

Ze hebben miljoenen dollars uitgegeven aan juridische teams die zoeken naar manieren om ze uit van de contracten met betrekking tot de zorgverzekering.
Ze hebben verkocht onze privacy als een commodity.
Zij hebben het leger en de politie de vrijheid van de pers te voorkomen.
Ze hebben bewust geweigerd om de gebrekkige producten in gevaar brengen leven in de uitoefening van winst herinneren.
Zij bepalen het economische beleid, ondanks de katastrofisch mislukkingen hun beleid hebben geproduceerd en blijven produceren.
Ze hebben geschonken grote sommen geld aan politici hoort te zijn reguleren ze.
Ze blijven om alternatieve vormen van energie te blokkeren om ons afhankelijk van olie.
Ze blijven om generieke vormen van geneeskunde die kunnen redden de levens van mensen om investeringen die al zijn gebleken een inhoudelijke winst te beschermen blokkeren.
Ze hebben met opzet bedekt olierampen, ongevallen, defecte boekhouding, en niet-werkzame bestanddelen in de uitoefening van de winst.
Ze zorgen ervoor dat mensen doelbewust verkeerd geïnformeerd en bang door hun controle over de media.
Zij hebben aanvaard prive-contracten voor de moord op gevangenen, zelfs wanneer voorgesteld met ernstige twijfels over hun schuld.
Ze hebben bestendigd kolonialisme in binnen-en buitenland.
Ze hebben deelgenomen aan het martelen en vermoorden van onschuldige burgers in het buitenland.
Ze gaan door met massavernietigingswapens creëren om overheidscontracten te ontvangen .*
Om de mensen van de wereld,
Wij, de New York City Algemene Vergadering van de bezettende Wall Street in Liberty Square, verzoeken u dringend om uw macht te doen gelden.
Uw recht om vreedzaam bijeen, bezetten de openbare ruimte, een proces op gang om de problemen waar we voor staan ​​te pakken, en het genereren van oplossingen voor iedereen toegankelijk.
Als u alle gemeenschappen die actie en vormen groepen in de geest van de directe democratie te nemen, bieden wij ondersteuning, documentatie, en alle middelen tot onze beschikking.
Doe mee en maak uw stem horen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 gbh
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 JackKropotkin

Leuk, een soort Tea party movement met een iets andere insteek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Harm - Reactie op #9

Het lijkt me eerder een voortzetting van de roep om CHANGE! YES WE CAN!

 • Volgende reactie op #9
#9.2 su - Reactie op #9

De teabaggers vormen nogal als stoorzender in deze protesten. Er zijn al meldingen van teabaggers die proberen te infiltreren om de focus verleggen weg van kapitaal volledig richting overheid.

 • Vorige reactie op #9
#9.3 Harm - Reactie op #9.2

De teabaggers als 5e colonne dus. Zoiets als een PVV-er die zegt dat hij links is.

#10 Vendetta

Huh? ik snap de eerste zin van eht aritkel niet. Waarom zou hij stiekem supporter zijn als vervolgens 700 man laat oppakken. De logica ontgaat mij..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Vendetta

Nevermind, heb het artikel gelezen en snap nu de cynische insteek..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bas

@19
Door de media-aandacht die de arrestaties hebben opgeleverd is de beweging in 1 klap wereldnieuws. De organisatoren hadden het volgens journalisten zelf al aangegeven dat dit het beste wat had kunnen gebeuren (in termen van exposure dan).

Helaas zie je nu al dat deze protesten door de mainstream media ‘geframed’ worden als een proteststem van een minderheid. Gelukkig zie je dat het wel door alternatieve en social media er meer waarheidsgetrouw verslag van wordt gedaan.

Of dit in Nederland zou kunnen werken? Ik weet het net zo niet..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 Harm - Reactie op #12

De mainsream media maken deel uit van de gevestigde orde waartegen geprotesteerd wordt.

 • Volgende reactie op #12
#12.2 Harm - Reactie op #12
 • Vorige reactie op #12
#13 JSK

@16: Maar in Egypte vonden er vorig jaar geen eerlijke verkiezingen plaats waarin de pro-Mubarak partij de meerderheid verkreeg in het Lagerhuis… De vergelijking met de “Indignatos” in Spanje vind ik meer gepast: een luide, erg aanwezige groep die zegt te spreken voor het volk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 su - Reactie op #13

Alleen was het niet gedreven door de oneerlijke verkiezingen, die waren er wel vaker, maar door de stijgende kosten van levensonderhoud. Iets wat alle protesten van Egypte tot New York kenmerken.

 • Volgende reactie op #13
#13.2 JSK - Reactie op #13.1

Allicht, maar het succes van de rechtse tea party bij de laatste Lagerhuis verkiezingen duidt erop dat niet iedereen dezelfde analyse maakt van de oorzaken van “de stijgende kosten van het levensonderhoud”.

#13.3 su - Reactie op #13.2

Ja, en?

#13.4 JSK - Reactie op #13.3

…dus ik betwijfel dat het een volksopstand wordt a la de Arabische Lente.

 • Volgende reactie op #13.3
#13.5 su - Reactie op #13.3

Je kunt in ieder geval stellen dat de teabaggers, met hun steun van o.a. de gebroeders Koch, er alles aan zullen doen om het te torpederen. Maar of hun zoete broodjes nog worden geslikt als de depressie steeds meer van de middenklasse raakt valt nog te bezien.

 • Vorige reactie op #13.3
#13.6 Harm - Reactie op #13

Als ik die verklaring lees, dan betwijfel ik of de demonstranten het eens zijn met de stelling dat het om “eerlijke” verkiezingen ging. Mischien (misschien!) zijn de verkiezingen eerlijk verlopen, alleen viel er niet echt iets te kiezen.

 • Vorige reactie op #13
#14 Share

Dat woordje “They” claimt -continu- dat het controle zouden hebben over The policeforce en de vraag is hoe houdbaar en valide dat argument is ende blijft..

Democratie is een aaneenschakeling van stukjes dictatuur. *pilsje pakt*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bas

Over eerlijke verkiezingen. Dat halen ze dan met terugwerkende kracht nog even in in NY. ;-) Als je erover nadenkt hebben de oneerlijke presidentsverkiezingen van 2000 geleid tot de situatie waar we nu inzitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Yevgeny Podorkin

Kortom: het systeem is dood-en-doodziek stuk en men doet een beroep op (onze) democratische rechten. En dat de handhavers moeten luisteren en veranderen anders oprotten…

Is het niet Goedschiks dan maar Kwaadschiks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 Harm - Reactie op #16

Ik had het niet beter kunnen samenvatten.
Wie wel trouwens?

#17 salvatore

Obama, speeche eens, toen,er enorme woede was, over de banken,bonussen,etc “crisis” Dat hij die woede geheel terecht vond; Het volk met bussen; langs sde bankeniers,en hij ze njiet ging tegenhouden.

Wanneer gaan wij naar den haag?
Zeker nu Don Donner, ook nog onderkoning lijkt te worden.
Onze koningin monddood en eruit gegooid,en deze machtsucker, met aangetoonde STRAFBARE feiten, op zijn conto;en rits, dictatroische, inslagen..
Gaat de regering hijzelf inzit adviseren..

Als we zo goed zijn in grenzen dichthouden en gooien (het enige holland,nog in uitblinkt, en presteert) Waar ligt bij ons dan de grens?
I(k verwacht als donner,onderkoning wordt massal vreemdzaam,geweldsloos protest,
van linkks tot recht; inclussief pvv; En neemt alleen uw intrumentjes mee; trommels ,fluiten,wa wa ,s, oliedrums, talking drums, snare, shakers, sax, etc..

Mensen dit kan niet langer zo!..steeds verder…zolang we dat maar toelatená;s chaapjes naar de slacht BANK.
Een gouwe ouwe, uit 2007, maar toch nog actueel;

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5t6L4GOE8Kc

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 salvatore

Op prinsjesdag, op de radio, de miljarden nota,op elke trilling in de stem van de koningin gelet; elke hapering,aarzeling,emotie.
En hoopte vurig, ze zou, stoppen halverwege een zin,en zou zeggen;
“Ik kan dit niet meer voorlezen; ik krijg deze waardeloze visie en passie liefdeloze,onzin gewoonweg niet meer uit mijn strot; en door vol passie; een speech in de cvorm van marthin luther king..

WOW dat zou mooi,zijn ,en ja ik achtte dat echt mogelijk….
ookal mag ze dat niet..
maar helaaas…..
het zou wel intens grappig zijn…en had ons 5 dagen; Doe eens normaal man bespaart zelfs! En met deze hadden we wel een jaar ,lol en plezier;
en napraat gehad; het zou het wereldnieuws gehaald hebben; en de koningin kan niet zomaar afgezet worden; wrscnlk, was dan de regering wel gevallen.

Mooi zou dat zijn, maar voorlopig blijf ik dromen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18.1 Harm - Reactie op #18

Maar het was wel een hele mooie droom Salvatore.

#19.1 Harm - Reactie op #19

En ik weet niet waar dit op slaat, maar dat hoeft ook niet.
Het is net alsof iemand je favoriete plaat opzet.

#20 goochem
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20.1 piet de nuttige idioot - Reactie op #20

the American nightmare…

#20.2 Loupe - Reactie op #20.1

Niet voor iedereen..

#20.3 piet de nuttige idioot - Reactie op #20.2

dat is die ene procent…

#20.4 Loupe - Reactie op #20.3
 • Volgende reactie op #20.3
#20.5 su - Reactie op #20.3

Wishful thinking.

 • Vorige reactie op #20.3
#21 Loupe
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie