Antwoord van een jonge FNV-er

crosspost_logo_klCrosspost: Het nu volgende stuk van Eurocraat verschijnt simultaan op Sargasso en GeenCommentaar.

fnvdoorwerken

Beste politieke jongerenorganisaties DWARS, JOVD en JD.

Via deze onsympathieke weg wil ik graag antwoorden op jullie oproep aan mij en 250.000 andere jonge FNV-leden om ons lidmaatschap van deze vakbond op te zeggen. Dit omdat de FNV zich verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar.

Ik zal geen gehoor geven aan jullie oproep. Dat heeft een aantal redenen, die ik graag zou willen toelichten.

1. Er is geen AOW-probleem. Zoals Bert de Vries, oud-fractievoorzitter van het CDA in zijn boek “Overmoed en onbehagen” ons uitstekend voorrekent, kunnen de stijgende AOW-kosten de komende jaren gemakkelijk worden betaald uit de extra belastingen die binnenkomen door het uitkeren van de pensioenen aan diezelfde ouderen. Nu weet ik ook wel dat die pensioenfondsen recent flinke klappen hebben gehad, maar als je bedenkt dat de vergrijzingspiek in 2040 zal zijn hebben die nog wel even de tijd om zich te herstellen. Als jullie werkelijk op zoek zijn naar een vergrijzingsprobleem, kijk dan eens naar de erg snel stijgende zorgkosten. Dàt is een echt probleem, waarover gediscussieerd moet worden. Maar dat zal een behoorlijk zware en onaangename discussie worden, vol met vragen als “hoe lang moet je iemand in leven houden?”. Veel plezier ermee.

2. Het helpt geen donder tegen de economische crisis. Dat wil zeggen, het zou een beetje helpen als we de huidige 65-ers meteen zouden dwingen nog twee jaar langer door te werken. Maar ik geloof er geen barst van dat we dat gaan doen. Waarschijnlijk zal iedereen boven de 50 worden ontzien. Balkenende leidde het al een beetje in in zijn toespraak: “Deze hervormingen zijn noodzakelijk en solidair. Maar we beseffen dat ze ingrijpend zijn voor mensen. Daarom voert het kabinet ze vanaf 2011 zorgvuldig en geleidelijk in.” Het zou ook wel een beetje bot zijn als mijn collega die over twee weken met pensioen gaat en haar huis met oog op de wereldreis al heeft verkocht nu wordt gedwongen nog twee jaar door te werken. Met andere woorden, deze maatregel gaat pas over een jaar of 15 iets opleveren.

3. Werkgevers zitten totaal niet te wachten op werknemers van 65. Die zijn erg duur en – sorry ouderen – minder productief. Werkgevers zullen dus op allerlei wijze proberen hen te lozen, waardoor wij weer opgescheept zitten met extra uitkeringen; die meer kosten dan de AOW. Het is nu al bijna onmogelijk voor iemand van boven de 55 om een nieuwe baan te vinden.

4. Mensen leven misschien veel langer dan 50 jaar geleden, maar dat betekent niet automatisch dat ze langer fit blijven om te werken. We zijn vooral heel goed om het einde van het leven heel lang te verlengen. Nogmaals, ga vooral het debat daarover aan, maar om mensen nu te dwingen meteen van de baan naar het verzorgingshuis te gaan, zonder wat zorgeloze pensionada-jaren, gaat mij veel te ver.

5. Verhoging van de AOW-leeftijd belast de pensioenfondsen juist meer. Dat zegt althans deze meneer, en die heeft ervoor gestudeerd. Met een hogere AOW-leeftijd gaan mensen (zij die het kunnen betalen ten minste) steeds meer gebruik maken van pre-pensioenregelingen, die uit de pensioenfondsen komen. Inclusief het deel dat normaal uit de AOW betaald zou worden.

6. Ik laat mij geen generatieconflict aanpraten. Het staat mij dan ook bijzonder tegen dat in de discussie over de “AOW-problematiek”, die zoals ik boven aangeef gedeeltelijk op foute gronden berust, maar steeds wordt geroepen dat oudere generaties onsolidair zouden zijn. Met name door rechtse werkgevers en/of regeringen . Er zijn genoeg reële redenen om ouderen iets kwalijk te nemen (alle bezuinigingen op onderwijs, de idiote hypotheekrenteaftrek, dat eeuwige gezeur over de Maagdenhuisbezetting, de traagheid bij de kassa van de Albert Heijn, het nordic walken) zonder er ook nog wat bij te verzinnen.

7. Dit is in de eerste plaats een tijd voor solidariteit. Ik vind het eerlijk gezegd nogal onverantwoord om in bezuinigingstijden de mensen op te roepen minder georganiseerd te zijn. Zoiets verwacht ik van de jongerenorganisatie van de VVD, maar niet van D66 of GroenLinks. Of misschien eigenlijk ook wel.

Dat zijn wel zo’n beetje mijn bezwaren. Laat je er niet te veel door ontmoedigen, deze actie van jullie is hoe dan ook een mooi aanknopingspunt om jullie invloed onder jongeren te toetsen. Ik hoop dan ook van harte dat de FNV zal laten weten hoeveel jongeren hun lidmaatschap hebben opgezet.

Los van bovenstaande bezwaren en de meer algemene problemen die ik heb met politieke jongerenorganisaties en de partijen waar jullie “onafhankelijk” van zijn verblijf ik,

jullie dienaar,

Eurocraat, FNV-lid.

Reacties (48)

#1 Kommisaris Rex

Is dit een voorzetje voor een typische vakbonds-stijl uitputtings discussie?

De kannen koffie op tafel en dan met 40 man aan beiden zijden lullen over niks totdat een van beide zijden het eindeloze lullen niet meer trekt?

Het siert de jongeren in de FNV niet dat ze zich omhoog proberen te werken in die organisatie door klakkeloos de “partijlijn” na te praten. Juist van jongerenorganisaties verwacht je normaal gesproken wat vrijere gedachten. Getuigd aan de andere kant wel van goed gesloten gelederen binnen de FNV, dat zeker! De club is op oorlogspad want het is erop of eronder (en ik gok op eronder want als je de leeftijdsopbouw van de FNV leden kent dan vraag je je af wat er straks nog over is.)

 • Volgende discussie
#2 jb

Wij gezien de gemiddelde leeftijd van FNV leden zeker nog tot ‘jongeren’ behorend waren aan het overwegen om FNV lid te worden. Het rigide vasthouden aan 65 zit dat echter danig in de weg. Zowiezo is het gebrek aan creativiteit in deze koehandelpolitiek echt stuitend.
Waarom bijvoorbeeld geen deeltijdaow? Kan iemand rustig afbouwen, eventueel al voor 65. B.v.:
64-66: 80% werken 20% aow
67: 60% werken 40% aow
regel dit op een goede manier en schaf alle andere vormen van prepensioen af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 zmc

Los van dat alles is het sowieso een vrij doorzichtige dat we diep en hard in onze bruine sterretjes genomen worden als men in het kader van crisismaatregelen aan komt kakken met maatregelen die pas over vele decennia iets uit gaan maken. Manipulatieve opportunistische graaierige egoistische Klootzakken zijn het gewoon.

Bovendien. Mensen leven misschien veel langer dan 50 jaar geleden

Hoewel het zeker zo is dat met name sinds 2000 de levensverwachting van ouderen sterk is gestegen, is het grotendeels onzin dat de levensDUUR sinds de invoering van de AOW sterk is gestegen. Het is vooral de kindersterfte die sterk is gedaald. U weet wel, kinderen, ze betalen geen AOW-premie en ontvangen geen AOW. Trouw legt het uit.

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1223274.ece

We moeten gewoon als de sodemieter van de AOW af. Het hele idee is gestoeld op de belachelijke gedachte dat de bevolkingspiramide nauwelijks van vorm verandert. Die aanname is volstrekt belachelijk. Weg met de AOW. En, bovendien, wie denkt die kutoverheid wel dat ze is, dat ze menen te mogen bepalen wanneer wij met pensioen mogen?! Autoritaire egoistische klootzakken zijn het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JSK

Er is geen AOW-probleem. Zoals Bert de Vries, oud-fractievoorzitter van het CDA in zijn boek “Overmoed en onbehagen” ons uitstekend voorrekent, kunnen de stijgende AOW-kosten de komende jaren gemakkelijk worden betaald uit de extra belastingen die binnenkomen door het uitkeren van de pensioenen aan diezelfde ouderen.

Die belastinginkomsten zijn geen windfall: als ik het goed heb begrepen pensioensparen werknemers belastingvrij. De belasting op de te uit te keren pensioenen is in die zin achterstallig. Deze belastingopbrengsten besteden aan de AOW is dus in feite herverdeling van jong naar oud: wij krijgen in de toekomst minder voorzieningen/hogere belastingen dan de generatie(s) voor ons.

Dat wil zeggen, het zou een beetje helpen als we de huidige 65-ers meteen zouden dwingen nog twee jaar langer door te werken. Maar ik geloof er geen barst van dat we dat gaan doen. Waarschijnlijk zal iedereen boven de 50 worden ontzien.

Het beschermt denk ik wel tegen toekomstige crises. Hoe minder mensen afhankelijk zijn van de overheid voor hun inkomen hoe minder snel de staatsschuld oploopt in tijd van recessie.

Werkgevers zitten totaal niet te wachten op werknemers van 65. Die zijn erg duur en – sorry ouderen – minder productief.

Is dat niet de schuld van de bonden? In de V.S. en Canada betalen ze ouderen gewoon wat minder en ze zijn aan het werk: dat is blijkbaar niet onmogelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hal Incandenza

@JSK

Een pleidooi vandaag in de NRC voor demotie van oudere werknemers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 troebel

@4 In de VS betalen ze ouderen veel minder, en dat maakt het voor sommigen van hen, ook 75+ers, nuttig boodschappen te gaan inpakken bij supermarkten, of het gras te maaien bij hun welvarender buren.
Een flinke belasting op erfenissen is te overwegen om de kosten van vergrijzing op te brengen, maar ja dat zou betekenen dat excessieve rijkdom buiten families belandt..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Kommisaris Rex

@JB

Of een flexible AOW, eigenlijk zoals een pre-pensioen. Als je er eerder mee stopt is je AOW daarna lager. Werk je wat langer door dan wordt je AOW hoger. Bouw daar een compensatie in voor mensen die nu bijna 65 zijn en gaan. Sterker nog… geef mensen de mogelijkheid om bijvoorbeeld tot na hun 67e door te werken en geef ze dan een wat hogere AOW. Er zijn genoeg mensen die geen idee hebben wat ze met hun pensioen moeten gaan doen. Zo geef je mensen tenminste zelf de keuze!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Ab

Als de fnv het van tafel krijgt wordt ik juist lid ipv andersom. Net zoals elke politieke partij die ons wil laten doorwerken om bijv. de hypotheekrente aftrek op huizen boven het miljoen (wat gek genoeg wel onbespreekbaar is?!) en JSF vliegtuigjes te kunnen blijven betalen.

En hoezeer ik niet anti ontwikkelingssamenwerking ben, sorry hoor maar als je je eigen huishoud boekje niet op orde hebt ga je geen geld meer weggeven.

Ditto voor alle onzinnige projecten, incl. het nieuw aangekondigde -bij voorbaat gedoemd om te mislukken- geld om “jongeren werkeloosheid te voorkomen”. Behalve als je ze allemaal ambtenaar maakt heb je daar echt niet zoveel invloed op…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Ernest

Prima reactie. Bert de Vries is erg genegeerd en dat was niet netjes van de politiek.

Hoe kun je mensen met een lage opleiding (en dat zijn de meeste werkenden) helpen hier werk te houden en te concurreren ten opzichte van oosteuropeanden en mensen buiten de EU? Want de crisis moet geen aanleiding worden om nu alle productie naar China of India te verhuizen, of alle bouwvakkers en andere technici naar NL te halen.
Als dat betekent dat de lonen omlaag moeten: doe dat dan, maar waarom dan niet met een belastingvrij inkomen voor iedereen van 25000 euro, zodat werkgevers tot dat bedrag geen extra loonkosten hebben en makkelijk mensen aan kunnen nemen.
Licht alle kosten die nu op de werkende mensen worden verhaald eens goed door: waar gaat dat geld naar toe?
Hoe komt het dat zaken in Nederland zo duur zijn, waardoor je wel veel moet verdienen om nog iets over te houden?
Waarom is een huis in Nederland zoveel duurder bij oplevering dan in een ander land, terwijl het net zo groot is of zelfs kleiner? Naar wie gaat die meerprijs?
Laat mensen in de bedrijven dit soort dingen eens aan hun vakbonden doorgeven, en voorstellen doen voor een andere bedrijfsorganisatie.
Hoe komt het eigenlijk dat die zorg zo gigantisch stijgt: is dat echt wel alleen door dat er meer ouderen naar de dokter gaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 KJ

Leuk stukje. Erg goed geschreven, eigenlijk. Maar de problematiek doet me werkelijk geen donder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Meester

Centraal in de vraag over de AOW is natuurlijk, hoe lang moet een mens werken en hoe lang kan die op zijn kont zitten.

Vroeger, toen de AOW werd ingevoerd, werkte mensen van 15 tot 65 en gingen op hun 70ste dood. 40 jaar werken versus 30 jaar niet werken. Nu is dat niet meer zo, we werken van 20/25 tot 65 en worden 80/90 jaar oud. dus roepen een aantal dat de AOW leeftijd omhoog moet.
Maar wat is er onderhand gebeurd met de verhouding werk/vrije tijd in onze samenleving? Door automatisering hoeven we gewoon minder te doen, om toch met zijn alle iedere dag te kunnen eten, drinken etc. Hoe zit het met deze verhouding over 25/50 jaar. Als we dan 100 worden is dan het logische gevolg dat we meer dan 50 jaar moeten werken, of gaat de automatisering verder en bebouwd een machine dan ons land en bakt ons brood, zodat we het zelf alleen nog maar hoeven op te eten. Die twee scenarios maken nogal een verschil. Wat gaat het worden, denken we?
I.p.v. de betaalbaarheid van de AOW, is dit veel meer de kern en het begin van de discussie en ik hoor er maar weinig over. De aanname dat onze samenleving over 25/50 hetzelfde is als nu, dat is pas echte onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 zmc

@Meester, #11: de levensverwachting van 65 jarigen is sinds de invoering van de AOW maar met ongeveer 2 jaar toegenomen. Niet met 15 jaar, zoals u beweert.

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1223274.ece

Check uw bronnen.

Verder heeft automatisering in de praktijk helaas nauwelijks invloed op de hoeveelheid vrije tijd. We gaan gewoon zinlozere dingen doen en nog meer uitgeven aan luxe-goederen. Vooral heel veel meer reclame (denk aan ringtones) en sales (callcenters vol) en dom vermaak (Idols?). Reken er maar niet op dat uw scenario zich in een kapitalistische maatschappij ooit zal voordoen. De auto, stoommachine en Internet hebben ook niet tot meer vrije tijd geleid, eerder tot het omgekeerde.

(Uw uitspraak is echter wel een beetje waar, voor zover die extra vrije tijd zich concentreert bij arbeidsongeschikten en anderszins werklozen.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Taco Zip

Zijn er nog mensen <40jr. die in het algemeen nog een boodschap hebben aan wat vakbonden vinden?

Vakbonden dienen de belangen van babyboomers. Eurocraat, treffender kon je voorbeeld niet zijn: “mijn collega die over twee weken met pensioen gaat en haar huis met oog op de wereldreis al heeft verkocht”.
Dat soort types dus: Je tijd uitzitten tot je 63e, hopelijk genoeg gecashed en dan wegwezen? Wereldreis, eindeloos met je camper rondrijden, of met de Spartamet de Veluwe over? Niet mijn zorg.

Vakbonden zouden zich niet in moeten laten met kortzichtig cliëntelisme. Waarom maken ze zich er niet sterk voor dat werknemers gedurende hun gehele loopbaan gezond en productief kunnen zijn? Door werkgevers daarvoor de functies en omstandigheden te laten creëren. Buschauffeurs en bouwvakkers die werk op maat krijgen kunnen wél tot na hun 55e mee. De gemiddelde kantoormedewerker kan prima productief blijven tot ná 67 jaar.

Liever een vakbond die zich sterk maakt voor flexibele carrières, waarin de menselijke maat en behoeften centraal staan. En dus niet dat geneuzel over een half procentje meer of een jaartje korter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 esgigt

mmmm.. anoniem ondertekendende vakbondsleden. Dat stinkt….

De gemiddelde levensverwachting is niet met 2 of 15 jaar gestegen sindds de invoering aow, maar met een jaar of 6. Feit is dat als aow-leeftijd op 65 blijft, dit systeem behoorlijk duur gaat worden. Om dan voor iedereen een acceptabele levensstandaard te kunnen bekostigen zal toch een financieel probleem opgelost moeten worden. De houding van de FNV draagt daar imho niet erg aan bij. Ook de andere manieren om eea te “financieren” (het eenzijdig verschuiven van financiele lasten) die de FNV voor ogen staat, gaat nergens toe leiden. Verhoging van de pensioenleeftijd zou misschien weleens de minst slechte oplossing kunnen zijn, hoewel ik daarover ook mijn twijfels heb. Probleem van de huidige oaw is dat het een omslag-stelsel is, daar wringt de schoen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 JSK

@Meester:

Je neemt impliciet aan dat er evenveel mensen zitten in elke leeftijdscategorie. Als de bevolking niet als piramide maar als rechthoek verdeeld was over de leeftijden hadden we idd geen probleem.

Stel dat we evenveel willen consumeren (per persoon) nu als in 2040. De verhouding werkenden:gepensioeneerden daalt van 4:1 naar 3:2. Als er geen verdere automatisering is krimpt ons inkomen per persoon met 25% ((3/5)/(4/5) = 0.75). Dus we zouden een cumulatieve productiviteitsstijging van 25% * 5/3 = 41% per werkende moeten kennen willen we op hetzelfde niveau blijven.

De productiviteitsstijging tijdens de periode 1950-1990 was ongeveer 2% per jaar: let wel dat was met lage grondstofprijzen. Cumulatief over 31 jaar (tot 2040) is dat 1.02^31 = 1.84, dus 84%. Ziet er goed uit. Maar het laatste decennium van de 20e eeuw kende een productiviteitsgroei van 1%: cumulatief is dat
36%. Dan komen we wat tekort.

De vraag is dan: gaat de toekomst eruit zien als 1970 of als 1990?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 JSK

@zmc: Jouw verhaal van de levensverwachting van 65-jarigen is interessant maar weinig relevant. Dus hou eens op met je pedante gedoe en laat de grote mensen praten.

Het doet er niet toe want het verandert niks aan het feit dat de vergrijzing er aankomt cq de verhouding werkenden-niet werkenden gaat ingrijpend veranderen. Het heeft enkel betrekking op de rechtvaardigheidsvraag: mag je van ouderen (>65) verwachten dat ze langer doorwerken.

De auto, stoommachine en Internet hebben ook niet tot meer vrije tijd geleid, eerder tot het omgekeerde.

Ahhhh… waarom weet jij niks? Het aantal uur gewerkt per jaar is gedaald van 1900 in 1960 tot iets onder de 1400 nu. OECD-cijfers dus waag het niet dit te betwisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 zmc

@esgigt, #14: De gemiddelde levensverwachting is volstrekt irrelevant voor deze problematiek. Voor de kosten van de AOW gaat het om de levensverwachting van de 65 jarige (en die is met nog geen 2 jaar gestegen). Maar ook dat valt volstrekt in het niet bij de verandering van de vorm van de bevolkingspiramide (dat zegt u ook, i know;-)).

Gewoon afschaffen die AOW. Het concept is onrealistisch en kan daardoor niet anders dan oneerlijk uitpakken bij het veranderen van de vorm van de bevolkingspiramide.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 zmc

@JSK, meneer het grote mens, #16: Is het aantal uur gewerkt per jaar gedaald door die technologie dan? Volgens mij vooral door een socialere organisatie van de samenleving. Misschien moet je eens leren lezen.

En, inderdaad, levensverwachting heeft niks met de AOW-problematiek te maken, dat zeg ik toch ook niet? Aangezien hier echter iedereen maar loopt te beweren dat het wel relevant zou zijn, haal ik de echte cijfers er even bij. Dat vind jij misschien pedant, maar volgens mij ben je gewoon een chagrijnige zeurpiet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 JSK

@18: ben je gewoon een chagrijnige zeurpiet.

Allicht. Maar ik heb het niet zo op nietsweters die anderen de les denken te lezen. Ga eens buiten spelen ofzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 zmc

@JSK, #16: Plus, OESO telt de gemiddelde werktijd van werknemers, niet van de hele bevolking. Men verdisconteert de emancipatie van de vrouw in het geheel niet in die cijfers. Vrije tijd wordt vandaag de dag misschien wat eerlijker gespreid over de seksen, maar ik kan uit de OESO-cijfers in het geheel niet afleiden wat jij in je #16 zegt.

…nietsweters die anderen de les denken te lezen…

Sprak de pot tegen de ketel. Ik probeer het tenminste nog te doen zonder allerlei gekleineer, gescheld en anderszins dom gedrag waar jij in grossiert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Grobbo

@13: De evenredigheid qua leeftijd die vakbonden nastreven is niet aanwezig in de verenigingsstructuur. Die grijze golf wil helemaal geen vakbond die inspeelt op de flexibele wereld waar iedereen onder de 40 in leeft.

Die willen lekker in stand houden wat er al is. En het zal ze verder aan hun reet roesten wat de behoeften van jongeren is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Meester

@ JSK, dank voor je voorzet voor de discussie, denk dat je behoorlijk in de richting zit met je simpele hoofdrekensommen.
Optie dat de AOW betaalbaar blijft door verbetering in techniek (41% nodig, 36-84% verwacht), is dus mogelijk, maar hoor ik nergens.

Verder ontspoort de discussie behoorlijk en daar genieten we erg van. De mooiste uitspraak is nog wel: Vrije tijd wordt vandaag de dag misschien wat eerlijker gespreid over de seksen. Veroorzaakt door de emancipatie van de vrouw. [/sarcasme mode aan] Nou inderdaad, die luie mokkels zijn ook eindelijk eens aan het werk gegaan. Hebben wij ook eens onze wel verdiende rust[/sarcasme mode uit]

Juist de hoeveelheid tijd die we besteden aan idols etc. is het bewijs van de stelling dat we minder hoeven te werken klopt. Dat dit volgens sommige eerder meer verplichtingen dat vrije tijd oproept zegt meer over hun leven. Daarbij is werken tot je 65ste in de zware industrie of landbouw wat anders dan op je 70ste werkzaam zijn in de idols jury of als tv producent. In het callcenter wordt te telefoon gewoon opgenomen door de computer, dus ook dat hoeven we niet meer zelf te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Jack Random

Hmm, ik weet niet of ik er de kracht nog voor heb, maar ik ga het toch puntsgewijs proberen…

1)Er is wel een AOW-probleem. Het gat tussen premies en uitkeringen wordt elk jaar groter, nu al zo’n 6 miljard jaarlijks. Dat moet uit overige zaken betaald worden, waardoor er geen ruimte is voor die overige zaken. Haal het tekort maar volledig bij de 65+’ers dan. Die extra belastingen uit pensioeninkomsten zijn daar niet voor bedoeld, omdat de inleg voor die pensioenen belastingvrij was, en de staat daar toch al recht op had. Die inkomsten daarvoor gebruiken betekent dus snijden in andere zaken. Bovendien, herstel van pensioenfondsen? Dat is nog maar zeer de vraag, en jezelf al rijk rekenen. Jij kunt in de toekomst kijken?

2) Het is ook niet bedoeld tegen de economische crisis, maar voor de lange termijn houdbaarheid. Jonge en toekomstige generaties willen ook nog AOW. Door nu niets te doen, ontzeg je ze dat.

3) Werkgevers zitten inderdaad niet op zeurende ouderen te wachten, die op alles de commentaar hebben. Laten ze zich maar eens constructief opstellen.

4) Mensen van boven de 60 hoef je niet per se in de zelfde functie vast te houden. Ander, eenvoudiger, minder belastend werk binnen een organisatie mag ook. Demotie. Minder salaris. Niets mis mee, als 60+’er heb je veel minder lasten. Maar ook dat is onbespreekbaar.

5) Dat kun je eenvoudig vóórkomen door wetgeving. VUT, FPU, prepensioen en hoe het ook meer heet: 100% belasten.

6) Je hoeft je geen generatieconflict te laten aanpraten. Want het is er al. Nu niets doen, en keihard vasthouden aan ‘verworven rechten’ door een generatie van babyboomers die het uitzonderlijk goed heeft, is ronduit asociaal en volstrekt niet solidair. Nu de centjes opmaken, en niets overlaten voor jongere generaties KAN NIET. Eerlijk delen naar vermogen, dat is pas solidair.

7) Solidariteit. Precies. Tussen generaties, en naar draagkracht. En dat ontbreekt bij ouderen veelal. Het gaat alleen maar over ‘verworven rechten’ en ‘ik heb er toch 40 jaar voor gewerkt’. Blijkbaar hebben jongeren geen rechten, anders dan te blijven betalen voor het luxe leven van babyboomers.

En over de FNV. Echt, gast, die zijn er alleen maar voor 50+’ers, en om hun belangen te behouden. Kijk nou gewoon naar hun ledenopbouw en hun concrete acties. Zij doen niets voor jongeren. Als jongere blijven geloven in de goedheid van deze club is waanzinnig naief.

Als laatste wilde ik nog een Godwin maken, maar die zou te grof zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 federico

@23:
“Echt gast,” je idee over de FNV als belangengroep voor 50+ers lijkt mij niet juist, maar stel dat je gelijk had dannog: meeste mensen worden 50+. dus vroeg of laat zou je plezier van ze kunnen hebben…en overigens, ben je je er van bewust dat de aanpassing van de AOW alleen iedereen die nu jonger dan +/- 40 is volledig zal raken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Peter

Crosscommentje

Twee puntjes:
1. Toen de AOW-discussie (voor de vorige verkiezingen) op gang kwam was er een meneer die uitgerekend had dat de hogere kosten medegefinaciers konden worden uit de belasting op erfenissen.
Die gaan namelijk toenemen. Zoals de babyboom (toename van jonkies) duur was voor de samenelving (toename van o.a. kinderbijslag en studefinanciering), zo zal de oldiesbang een toenam van te overlijden bejaarden tot gevolg hebben. Vandaar.

2. Waar ik nemand over hoor is dat de verplichte uittreding op 65 jaar ook bedoeld is om jongere werknemers meer kans op werk en doorstroming naar andere functies te geven.
Gaan we het toenemend aantal ouderen langer aan het werk houden, worden de kansen voor de jongeren dus kleiner.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 JSK

Als laatste wilde ik nog een Godwin maken, maar die zou te grof zijn…

En een beetje overdreven vind je niet? Okee, de ogenschijnlijke zelfzuchtigheid van 50+’ers kan je tegen de borst stuiten. Maar in feite doet de FNV weinig anders dan VNO-NCW, LTO, BNN, LSvB, VSNU, VEB, VEH en al die andere alfabetsoep: opkomen voor een bepaald deelbelang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 JSK

Toen de AOW-discussie (voor de vorige verkiezingen) op gang kwam was er een meneer die uitgerekend had dat de hogere kosten medegefinaciers konden worden uit de belasting op erfenissen.

Dan haal je het nog steeds van de ‘jongeren'(!)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Steeph

Dit postje heeft het 20:00 uur NOS journaal vandaag gehaald. Het moet niet gekker worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 gadget

Service voor Sargasso lezers en schrijvers: het NOS stukje is hier te zien

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Jack Random

@23: Ja, iedereen wordt ooit ook 50+. Maar zullen we dan voor proberen te zorgen dat voor de toekomstige 50+’ers er ook nog redelijke sociale voorzieningen als de AOW zijn? En het ledenbestand van de FNV vernieuwd niet meer, maar vergrijst gewoon mee. Straks komen ze op voor de belangen van 70+.

En over de aanpassing van de AOW, ik ben ook tegen het geleidelijk invoeren. In 2012 in 1x naar 67. Onredelijk? Zal best. Dan moet die ouwe hap maar niet blijven zeuren over ‘verworven rechten’. Ik ben helemaal klaar met die club.

@24: Waar overdrijf ik dan? Het gaat me niet om het feit dat het FNV de belangen behartigd van de 50+’ers. Dat is hun goed recht, alhoewel aan de minder sociale kant. Laten ze nou gewoon eerlijk er voor uitkomen, en niet blijven beweren dat ze er voor alle werknemers zijn. Dan staat ze gewoon glashard te liegen. En nogmaals, als je als jongere (laten we zeggen 40-) lid wordt van de FNV, dan snij je gewoon in je eigen vlees.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 larie

Kudo voor Sargasso. Ze leren bij in Mediapark.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 christinA eijkhout

Waarom proberen ze eigenlijk iedereen zo lang mogelijk te laten leven?
Volgens mij zit er een aardige post in mensen gewoon te laten roken, drinken en eten.
Ouderen doen het al, dus wat let anderen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 gronk

Ah, nu snap ik de /godwin van Jack Random.

Hitler was z’n tijd ver vooruit! Het enige probleem met hitler was dat-ie zichzelf beperkte tot de joden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 larie
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Sigi

Ik heb het behoorlijk gehad met die zielig piepende jongeren. Stelletje aanstellers die denken dat ze het slecht hebben terwijl ze opgroeiden met computers, mobieltjes en natuurlijk ook een tv en spelcomputer op de eigen kamer. Je zal ’s zelf wat moeten betalen, laat staan voor een ander, bleh, gruwel! Je hebt het zelf nodig voor je auto en je koopappartementje.

@15
De vraag is dan: gaat de toekomst eruit zien als 1970 of als 1990?
Was alle twee niet slecht.

Nederland is een bijzonder asociaal land aan het worden waar verdeel en heers technieken goed aanslaan. Solidariteit ligt naast privacy ergens op een plankje achteraf in een museum te verstoffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Kalief

Heeft de FNV ook al een jongeren club? Elke partij heeft z’n “jongeren” en blijkbaar is dat overgeslagen op de hele SER-kliek. De Jonge werkgevers zullen vast ook al ergens bestaan.

Kunnen al die jongeren niet bij elkaar in éen club gaan zitten? De SER Jugend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Grobbo

Ja, FNV Jong. En die verdedigen keurig de koers van de moederorganisatie: http://www.fnvjong.nl/nieuws/nieuws/sociaalakkoord_fnvjonf.asp

Conclusie: Jongeren willen ook niet doorwerken. Gut, ik ook niet, ik wil ook best op m’n 45ste met pensioen, maar dat kan gewoon niet. Heeft iets te maken met centjes volgens mij. En zo is het ook met 65 jaar inmiddels.

De vraagstelling van FNV Jong deugt dus niet, die zou moeten zijn: wil je tot aan je pensioen, twee of drie keer zoveel aow premie per maand gaan betalen ( en dan even voorrekenen hoeveel dat is )

Krijg je een hele andere uitslag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Jack Random

@34: Ik had iets met NSDAP, lid zijn van, en een bepaalde religieuze groep. En dat dat niet zo zinvol was voor die groep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Maddux

Nog los van de discussie of je op 65 of 67 mag genieten van AOW (ik zou zeggen: geniet nu ook al) vind ik de aan de dag gelegde focus van een vakbond volkomen verkeerd.
Vergrijzing is ontegenzeggelijk een belangrijk thema de komende jaren. Je kunt dus als belangenbehartiger van oa de werkenden beter kijken wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat mensen werk hebben dat bij ze past, dat plezier oplevert etc. ipv te OH-en over ophouden met werken. Ik hoop – ik ben nu 46 – dat ik over een jaar of 20 nog steeds werk heb dat ik met plezier uitvoer.

Ik ben nu een jaar of 20 FNV lid en na iedere actie denk ik er weer over mijn lidmaatschap op zeggen. Ik ben het in dit geval zo oneens met de gekozen richting dat ik nu wel de daad bij de gedachte zal voegen. Wat dat betreft voel ik me meer aangesloten bij de overlegbereidheid van het CNV ipv de starre 65-houding van het FNV.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Steeph

Actie, reactie, reactie.
Lid worden van jongerenvereniging en die dan vragen als vakbond op te treden :-)
http://vakbondsvernieuwing.blogspot.com/2009/03/jongeren-online-in-de-clinch-over.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 su

Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling dat politieke jongerenorganisaties zich richtten op belangenbehartiging voor (jonge) werknemers. De verstrengeling van politiek met de bonden is al eigenlijk een doorn in het oog, laat staan dat de verstrengeling nog implicieter wordt. Partijbelangen zijn vaak strijdig aan de belangen van werknemers gezien zij een bredere groep wensen te vertegenwoordigen. Ik beschouw de oproep van deze jongerenorganisaties danook als een aanval op de belangen van de arbeidersklasse.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 richard

Onder de 50 en al lid van een vakbond: Dan heb je de hoop ook al snel opgegeven.

Valt allemaal niet mee, die eigen verantwoordelijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Buren

EENS EENS EENS

Dit probleem MAG EN KAN NIET over de rug van de jongere worden betaald: wat niemand verteld is dat de oudere generatie niet gespaard heeft voor de aow maar ook tekort (door de beleggingsres) voor het pensioen DUS korten die ouderen!!!!!

– de babyboom (en ouderen eromheen) heeft het rijker dan haar kinderen
– er zijn zeer weinig mensen die met pensioen gegaan zijn op 65 en of gaan (t/m de babyboom)
– geen stuiver zelf bijgedragen voor hun AOW (enkelt gedeeltelijk voor hun ouders)
– de levensverwachting van de jongeren neemt af (obesitas, ongezonde leefstijl)
– de huidige 40+ is een generatie die van ALLE potjes gesnoept heeft: premie woningen, jarenlange hypotheek rente aftrek, (hoge) aanrecht subsidie, (pre) pensioen, ww, wao

oplossingen:
– 70% erf belasting
– onmiddelijke ingang van 65jaar pensioen leeftijd voor alle ambtenaren (ook defensie/politie!!!)
– onderwijzers werktijd verhogen, is gewoon zeer laag
– erfbelasting omhoog, iedereen gelijke kansen volgens dit principe moet iedereen met 0 starten en dus erfrecht moet ZWAAR belast zijn!!!
– WAO uitkering EN pensioen bij >75jaar belasten, deze mensen maken niets op en geven al hun geld op fiscaal vriendelijke manier aan hun kinderen
– belasting bedrijven per groep afhankelijk maken (dus olie bedrijven meer belasting afromen) gewoon met een paar % (niet genoeg om ze weg te jagen maar wel genoeg voor meer inkomsten
– bij WW verplicht verhuizen en interen vermogen (moet je opletten hoe snel mensen een baan vinden)
– plicht tot werk bij WW (kunnen alle Polen en roemenen ook weer naar huis…is wel veilig)
– opheffen provincies
– alle overheden, semioverheden bancieren bij de centrale overheid (reductie staatschuld)

OP deze wijze kun je het
– huidige begrotingstekort terugdringen
– de AOW betaalbaar houden
– en is er solidariteit terug, de jongeren betalen het vermogen van de ouderen (via belasting, huizenprijs etc)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 gronk

– bij WW verplicht verhuizen en interen vermogen (moet je opletten hoe snel mensen een baan vinden)

Ober, mag ik een nekschot voor deze meneer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Buren

@gronk

das ook een oplossing voor het begrotingstekort,moet wel op enige schaal worden uitgevoerd

Nog meer ideeen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Grobbo

Niet realistisch Buren, laten we de samenleving wel een beetje leefbaar houden. Amerikaanse toestanden wil niemand. Deze discussie gaat niet over het afschaffen, maar over het betaalbaar houden van Sociale Zekerheid.

Of wil je ook tanks inzetten tegen hangjongeren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 H.Talens

In navolging van de steun aan de banken, kan het kabinet de pensioenfondsen flink helpen door TIJDELIJK de AOW-leeftijd met 2 jaar te VERLAGEN. De overname door de staat van het AOW-deel van de VUT-uitkeringen is een aanzienlijke verbetering van de Pensioenfondsen draagkracht. Als er werkende 64- en 63-jarige zijn en die besluiten om in de AOW te gaan, dan levert dat evt. nog werk op voor jongeren als van die arbeidsplaatsen vacatures worden gemaakt en dat moet dan wel van de werkgevers geëist worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie