Afshin Ellian moet zijn huiswerk overdoen

OPINIE - Wat is het toch met rechtsconservatisme, dat haar intellectuele vertegenwoordigers zo vaak klinkklare kletskoek verkopen?

Neem nu Afshin Ellian: afgestudeerd in de filosofie en twee hoofdvakken recht, gepromoveerd, hoogleraar. Je zou denken dat de goede man in staat was logisch en staatsrechtelijk na te denken.

Maar nee. In de ene na de andere column slaat Ellian kroegpraat uit die je zou verwachten van een stel lallende LPF-studentjes.

Afgelopen week behandelde de hoogleraar Volkert van der Graaf.

Dertig jaar

Om te beginnen debiteert de rechtsgeleerde dat Volkert met de gewijzigde wetgeving van 2006 ongetwijfeld dertig jaar opgelegd had gekregen. De veronderstelling hierbij is dat de rechter genoodzaakt was te kiezen tussen twintig jaar en levenslang, en levenslang te zwaar vond voor een enkelvoudige moord. Dus dan maar twintig jaar. Er zat niets tussen.

Probleem met die denkwijze is alleen dat de rechter Volkert van der Graaf geen twintig jaar heeft opgelegd, maar achttien jaar. Van strafvermindering was geen sprake. Ellian kletst dus maar wat. In plaats zich op de feiten te baseren, zoals het een wetenschapper betaamt, speculeert hij er lustig op los – op grond van zijn fantasie.

Strengere voorwaarden

In het tweede bedrijf van wat steeds meer op een slecht geschreven klucht begint te lijken, oppert Ellian dat vervroegde invrijheidstelling aan strenge voorwaarden verbonden moet zijn.

Het is kennelijk aan de jurist voorbijgegaan dat de wetgeving in 2008 reeds gewijzigd is, zodat niet langer een automatisch recht geldt op vervroegde invrijheidstelling, maar deze nu aan voorwaarden verbonden is: het heet sindsdien dan ook anders. Ook is het Ellian blijkbaar ontgaan dat het kabinet reeds besloten heeft die voorwaarden voor zware criminelen te verzwaren: ze komen langer onder intensief toezicht te staan.

Noch schijnt Ellian te hebben meegekregen dat zowel de staatssecretaris als de Tweede Kamer naar aanleiding van het geval Volkert van der Graaf die voorwaardelijke vrijlating nog verder willen aanscherpen: een gedetineerde moet zijn vrijlating voortaan gaan verdienen.

Ik zou van een rechtsfilosoof enige kritische reflectie verwachten op het feit dat de politiek steeds weer de wetgeving aan wenst te passen naar aanleiding van hetzelfde specifieke spraakmakende geval.

Maar niet alleen tamboereert Ellian lustig mee in het refrein van het op wrok beluste plebs en haar blinde leidsmannen; hij geeft daarbij geen enkele blijk zich ook maar enigszins te hebben ingelezen. Daarmee bewijst Ellian niet alleen de publieke discussie geen dienst; hij beschadigt ook nog eens het aanzien van de wetenschap.

Politiebescherming

Ten derde debiteert de hoogleraar dat de beveiliging van Volkert ondoenlijk en principieel oneerlijk is, omdat elke zware crimineel wel te vrezen heeft voor afrekeningen. Nog los van het feit dat Van der Graafs vrijlating voorwaardelijk is, en hij dus nog onder toezicht van de overheid staat (die dus ook een extra plicht heeft hem te beschermen tegen geweld), is het inderdaad zo dat iedere burger in Nederland, ook ex-gedetineerden, recht heeft op politiebescherming. Dat vloeit namelijk voort uit het formele overheidsmonopolie op geweld.

En als een voormalig crimineel meent serieus rekening te moeten houden met de dreiging van geweld, dan kan hij inderdaad naar de politie stappen. Dan zal hij echter ook uit de doeken moeten doen uit welke hoek hij dat geweld verwacht en waarom. Hetgeen zomaar met zich mee kan brengen dat de ex-crimineel zich uit zal moeten laten over tot dan toe verborgen gehouden wetsovertredingen, of andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.

Hoe dan ook zal er een risicoanalyse plaatsvinden: hoeveel gevaar loopt dit individu? En wat Volkert betreft wordt er al maandenlang hetze tegen hem gevoerd, zijn er tal van lieden die op het wereldwijde web verkondigen dat ze hem graag een kopje kleiner zullen maken, en is het risico dus aanzienlijk dat hij op straat of thuis aangevallen zal worden.

Als ik dat kan bedenken op grond van eerdere gevallen van meer of minder mate van politiebescherming, waarom kan Ellian dat dan niet? Is dat teveel moeite of staat jezelf informeren gewoon in de weg van een ronkende column?

Uitzetting

Als kers op de taart komt de rechtsgeleerde met de volgende uitsmijter:

Begrijp mij niet verkeerd: ik bied u hier geen oplossing aan. Ik vraag alleen een debat over deze kwestie. Verlos Nederland en zet Volkert het land uit.

Toch knap: niet alleen slaagt Ellian er in zichzelf binnen drie zinnen tegen te spreken door eerst te stellen dat hij geen oplossing aanbiedt om vervolgens een radicale oplossing voor te stellen: zet Volkert gewoon het land uit; ook meent hij kennelijk dat Nederlandse staatsburgers per publiek of parlementair debat het land uit kunnen worden gedirigeerd.

Het rechtsconservatisme van Ellian blijkt hiermee niet meer dan de ideologie van de onderbuik: het verkopen van ronkend rechtse prietpraatjes, los van feiten of het raamwerk van de rechtsstaat.

Volkert van der Graaf is wel ons minste probleem. Wie verlost Nederland van het pseudo-intellectualisme?

Reacties (49)

#1 Aesir

“Wie verlost Nederland van het pseudo-intellectualisme?”

De pseudo-communisten.

 • Volgende discussie
#2 IPman

Ellian is af. Al een aantal jaar. De arme drommel kan alleen nog fulmineren en zichzelf keer op keer te kakken zetten als intellectueel van lik mijn vestje.

@1 Geen mening is immers te gek als hij maar rechts is niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 L.Brusselman

Het volk krijgt de pseudo”intelectuelen”die het verdient.
De meesten hebben toch het geheugen van een goudvis en kunnen zich nooit langer dan tien seconden ergens op concentreren.Het beklijft toch niet dus wat maakt het uit?
Mensen met enig onderscheidingsvermogen prikken toch door dit soort prietpraat heen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Aesir

@2:
“Geen mening is immers te gek als hij maar rechts is niet?”

Waar maak je dat uit op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 McLovin

Afshin Ellian, Elma Drayer, Rosanne Hertzberger en dat soort conservatief rechts columnisten lees ik sinds een tijd nauwelijks meer. Heel slecht van mij ik weet het. Als je alleen maar leest wat in je eigen straatje past, verlies je je kritische blik op de wereld. Dus soms doe ik weer een poging maar bij al dit soort columnisten valt me iedere keer weer precies op wat Prediker zo goed beschrijft; het is gewoon allemaal ongefundeerde, feitenloze borrelpraat maar dan ietwat hoogdravender verpakt dan wat je aan een daadwerkelijke borreltafel in je gemiddeld buurtcafé hoort. Je leest het en na de zoveelste ideologisch ingegeven halve waarheid haak ik onderhand af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Dirk Zeeman

@5: Herkenbaar, wat je schrijft. Ik worstel met het zelfde probleem. Ik wil me niet eenzijdig informeren. Maar als er ter rechterzijde zo veel aantoonbare leugens en kletspraat wordt uitgekraamd, wat moet je dan? Het onderscheid tussen dom rechts en verstandig rechts verdwijnt, door het immer stiller worden van verstandig rechts. (Zijn ze er nog wel?)
Misschien moeten we overwegen om rechts te worden. Maar dan verstandig rechts. Gewoon als tegenwicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Dirk Zeeman

@4: Ik weet natuurlijk niet waar @2 het uit opmaakt. Maar ik vind het akelig stil ter rechterzijde, op het gebied van onderlinge kritiek. Ik hoor zelden of nooit iemand ter rechterzijde een soortgenoot terugfluiten als hij aantoonbaar liegt. Er lijkt geen debat meer te zijn. Of mis ik iets? Spreken ze elkaar onder vier ogen voortdurend beleefd aan wanneer er feitenvrije onzin wordt uitgekraamd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Djools
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 IPman

@4: “Waar maak je dat uit op?”

Een ongeïnformeerde plaagstoot, meer zou ik er niet in lezen.

Serieuzer, ik heb zelf een aantal sterke liberale en conservatieve overtuigingen, maar heb nooit overwogen op een van rechtse partijen te stemmen. Precies zoals comments 4-6 omschrijven ervaar ik een groot gebrek aan zelfreflectie bij de rechtse elite. Wellicht is dit een gevolg van decennia lange politieke en intellectuele dominantie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 murk

Bij “het op wrok beluste plebs” haak ik af. Over tamboereren gesproken … Een beetje inlevingsvermogen is niet alleen de rechtse onderbuik vreemd (en een matige beheersing van het Nederlands evenmin).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Derpjan

@0

“Wat is het toch met rechtsconservatisme, dat haar intellectuele vertegenwoordigers zo vaak klinkklare kletskoek verkopen?”

Ach je moet wat om media aandacht te krijgen he… Niet dat rechtsconservatieven er het alleenrecht op hebben, hier op Sargasso heb ik ook onzin over dodelijke mobieltjes en luddisme voorbij zien komen.

“… Wetenschapper …”

Waarom blijft dat woord hier maar vallen, Ellian heeft niet 1 diploma dat hem kwalificeert om wetenschapper genoemd te worden.

“Neem nu Afshin Ellian: afgestudeerd in de filosofie en twee hoofdvakken recht, gepromoveerd, hoogleraar. Je zou denken dat de goede man in staat was logisch en staatsrechtelijk na te denken.”

Logisch nadenken, een afgestudeerd filosoof, laat staan een rechtsfilosoof?

“In het tweede bedrijf van wat steeds meer op een slecht geschreven klucht begint te lijken, oppert Ellian dat vervroegde invrijheidstelling aan strenge voorwaarden verbonden moet zijn.

Het is kennelijk aan de jurist voorbijgegaan dat de wetgeving in 2008 reeds gewijzigd is”

Maar hoe weet je nou dat Ellian niet gewoon nog strengere voorwaarden wilt dan al bestaan? Het woord “streng” is te vaag om het alleenrecht erop te kunnen claimen, dat geldt zowel voor Ellian als voor het kabinet, een rechter of een columnist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Michel

Prima stuk, ik kan me er helemaal in vinden. Maar ik heb een vraag: je spreekt over rechtsconservatisme. Is er dan ook linksconservatisme?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Derpjan

@3

“Iedereen is dom, behalve ik”

— Iedereen —

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Prediker

@12 – Dat hangt er vanaf hoe je conservatisme definieert.

Indien je het begrip conservatisme hanteert ter aanduiding van een specifieke politiek-filosofische stroming – namelijk het conservatisme in de lijn van Edmund Burke; het vasthouden aan traditionele waarden, culturele instituties en machtsverhoudingen – dan kom je al gauw uit bij rechts: Bolkestein, Kinneging en Bart Jan Spruyt. (Zie ook de Edmund Burke Stichting).

Iets breder gedefinieerd heeft dat echter zijn pendant in links conservatisme: een verlangen om zoveel mogelijk de sociale verworvenheden van het verleden te behouden. Ik neem bijvoorbeeld bij de SP en de vakbonden een tendens waar, net te doen alsof werkgevers en werknemers nog altijd dezelfde arbeidsrelatie hebben als in de jaren zeventig en tachtig.

Men loopt daarmee structureel achter de feiten aan. De arbeidsmarkt van vandaag is er een waarbij grif gebruik gemaakt wordt van flexwerkers en freelance-constructies, en dat wordt alleen maar meer.

Op de pendant conservatief – progressief valt de SP dus als linksconservatief te benoemen, terwijl D66 weer als rechtsprogressief valt te betitelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Derpjan

@14

Willen vasthouden aan verouderde verworvenheden die ooit economisch progressief gedachtengoed waren kan net zo goed rechts worden genoemd. De “traditionele waarden” waar Edmund Burke voor stond waren immers ook ooit nieuwe verworvenheden, ergens voor Edmund Burke geboren werd.

Maar het is onzinnig om zulke dingen in een enkel woord te willen gieten, een politieke stroming is gewoon wat het is, en we maken het onszelf alleen maar moeilijk door er een simpel en onveranderlijk label op te willen plakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Prediker

@15 – ‘Links’ komt traditioneel op voor de underdog/de arbeidersklasse/de gewone man terwijl ‘rechts’ de belangen vertegenwoordigt van de gevestigde orde/de macht/het kapitaal.

Vandaar dat je de VVD nooit zult horen klagen over de uitholling van de rechten van werknemers, de invloed van lobbyisten op het democratisch proces, of de betaalbaarheid van de zorgkosten en woonlasten voor de minima.

Rechts vertegenwoordigt de belangen van de bezitters van eigendom. Hoe meer eigendom je hebt (bijvoorbeeld een bedrijf) hoe beter je vertegenwoordigd wordt door rechtse partijen.

Dus nee, je kunt het vasthouden aan institutionele verworvenheden die de rechten van arbeiders waarborgen niet ‘rechts’ noemen. Tenzij je er een Humpty Dumpty-mentaliteit over de betekenis van woorden op nahoudt.

[img]https://www.wordnik.com/img/humptydumpty.png[/img]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Derpjan

@16

” ‘Links’ komt traditioneel op voor de underdog/de arbeidersklasse/de gewone man terwijl ‘rechts’ de belangen vertegenwoordigt van de gevestigde orde/de macht/het kapitaal.”

Zo bezien is de PVV links en GroenLinks rechts, heb ik geen probleem mee als mensen dat zeggen maar jij denk ik wel.

“Rechts vertegenwoordigt de belangen van de bezitters van eigendom. Hoe meer eigendom je hebt (bijvoorbeeld een bedrijf) hoe beter je vertegenwoordigd wordt door rechtse partijen.”

Gek genoeg heb ik de term ook gebruikt horen worden om mensen met sociaal conservatief gedachtengoed aan te duiden, bv. katholieken die tegen abortus of werkende moeders zijn, die kunnen juist op economisch gebied voor de “gewone man” opkomen.

Je kunt wel lopen doen alsof iedereen behalve ik het erover eens is dat de hele politiek is op te delen in links en rechts en dat jullie het er allemaal over eens zijn waar die grens ligt maar dat is natuurlijk gewoon onzin. Alsof de hele wereldpolitiek mooi voldoet aan de scheidslijn tussen twee Franse politieke partijen uit de 18e eeuw… Zelfs het twee-assen stelsel is al een verbetering t.o.v. simpelweg links en rechts.

Op Sargasso betekent “rechts” gewoon “iedereen waar ik het niet mee eens ben”, op Geenstijl betekent links “iedereen waar ik het niet mee eens ben”, een soort term om iemand te beschuldigen van de doodzonde dat ze behoren tot een andere politieke stam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Prediker

Zo bezien is de PVV links en GroenLinks rechts…

@17 – Dat is inderdaad precies waarom niet alleen Rutte maar ook ex-PVV’ers als Joram van Klaveren de PVV betitelen als ‘links’, en linkse critici van GroenLinks die partij omdopen tot ‘GroenRechts’.

Gek genoeg heb ik de term ook gebruikt horen worden om mensen met sociaal conservatief gedachtengoed aan te duiden, bv. katholieken die tegen abortus of werkende moeders zijn, die kunnen juist op economisch gebied voor de “gewone man” opkomen.

Alles kan, maar over het algemeen stemmen zulke sociaal-conservatieven op partijen die ook economisch gezien de belangen van de gevestigde orde/de macht/het kapitaal vertegenwoordigen.

In de regel gaan die dingen namelijk hand in hand. Vandaar misschien dat dezelfde term op beide toepasbaar is.

Op Sargasso betekent “rechts” gewoon “iedereen waar ik het niet mee eens ben”, op Geenstijl betekent links “iedereen waar ik het niet mee eens ben”, een soort term om iemand te beschuldigen van de doodzonde dat ze behoren tot een andere politieke stam.

Waarbij je gemakshalve even negeert dat ik zojuist in #16 een inhoudelijke karakterisering heb gegeven van links en rechts, en in #14 al heb aangegeven dat ‘links’ en ‘rechts’ nader gekwalificeerd dient te worden: hebben we het over conservatief rechts, conservatief links, over progressief rechts of over progressief links?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 McLovin

Wet van McLovin: Ongeacht welk onderwerp, als een discussie op Sargasso maar lang genoeg duurt gaat het uiteindelijk enkel nog over definities.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 qwerty

@19: misschien kan het een stuk slechter… het is iig beter dan een gegarandeerde godwin ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Anton

De hoogleraar heeft gewoon wat veel woorden nodig om te zeggen dat hij hoopt dat het recht op een of andere manier alsnog zijn loop gaat krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 gronk

@anton: maar dat is op 6 mei 2002 toch al gebeurd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Michel

@14:

Dat hangt er vanaf hoe je conservatisme definieert

Ik heb over de definitie (die ik van Corey Robin overneem) al eerder geschreven:

Conservatism is the theoretical voice of [the] animus against the agency of the subordinate classes. It provides the most consistent and profound argument as to why the lower orders should not be allowed to exercise their independent will, why they should not be allowed to govern themselves or the polity. Submission is their first duty, agency, the prerogative of the elite.

Het is belangrijk scherp onderscheid te maken tussen traditionalisme en conservatisme. Oppervlakkig gezien lijken ze namelijk op elkaar, maar het zijn twee geheel verschillende zaken. De conservatief is radicaal en wil net als de progressief zaken veranderen. Jouw beschrijving van Elian is een bijna perfecte illustratie hiervan. Mijn lof @12 meen ik dan ook echt.

Ik zie vaak – ook in het commentaar hier bij jou stuk – dat men dit onderscheid niet maakt. Dit geeft bijzonder veel verwarring en leidt tot merkwaardige conclusies, zoals dat de links ook conservatief kan zijn omdat ze verworven rechten wil behouden. Voor die rechten is jaren lang door de arbeidersbeweging – door linkse beweringen en partijen – hard gevochten. Moeten we dit opgeven in naam van moderniteit?

Moderniteit is een valkuil waar conservatieven, al dan niet bewust, van gebruik van maken. Conservatieven tooien zich graag met moderniteit. Zie bijvoorbeeld de gretigheid waarmee politici als Rutte, Zijlstra, Pechtold maar ook Samsom en Asscher willen hervormen. Conservatief wordt vaak gezien als behoudend – ook en juist door conservatieven zelf – maar dat is het niet. Men wil hervormen, maar dan wel zodanig dat de “door God gegeven” orde (en voor God mag je in deze tijd ook Natuur, of De Sterkste invullen).

Zo is ook de PVV wel degelijk een conservatieve stroming: zij claimt dat Nederlandse cultuur superieur is (judeo-christelijk, calvinistisch, hardwerkend, niet schaamte maar schuld, etc). Tegelijkertijd tooit zij zich met progressiviteit: beschermen van ouderen, acceptatie van homoseksualiteit – maar het zijn altijd zaken die niet meer controversieel zijn in de huidige context.

Misschien is je opgevallen dat in mijn rijtje “hervormers” ook twee PvdA-ers staan. Dat is niet voor niets: ik heb hierover eerder ook al geschreven. Partijen in Nederland zijn naar rechts verschoven, ook – en vooral – de PvdA. Overigens niet alleen in Nederland. Dat is wat ik noem het echte verraad van links

Tenslotte nog: hoewel de definities verschillen zijn volgens mij de begrippenparen links/rechts en progressief/conservatief wel grotendeels overlappend.

Bij Links/rechts gaat het om een analytisch onderscheid: meer of minder gelijkheid. Overigens is het onjuist om tegenover links = gelijkheid te zetten: rechts = vrijheid. Dat suggereert dat links niet voor vrijheid zou zijn. Bovendien is het geen tegenstelling (tegenover vrijheid staat onvrijheid, tegenover gelijkheid staat ongelijkheid). Sterker nog: ongelijkheid is een bedreiging van de vrijheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Sjors van Beek

@0 en anderen: we kunnen Ellian wel aanvallen op enkele slordigheden, en we kunnen twisten over links & rechts, maar mijns inziens heeft de man wèl gewoon een punt. Waarom Van der Graaf wel beschermen en Holleeder niet? Predikers verhaal snijdt geen hout (“Nog onder toezicht DUS recht op bescherming”). En als “iedere burger recht heeft op politiebescherming”, waarom is dan – om maar wat te noemen – de Helmondse coffeeshop Carpe Diem indertijd gesloten, in plaats van beschermd? (https://sargasso.nl/coffeeshop-helmond-terecht-gesloten/)
Ellian stelt het terecht ter discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Prediker

Predikers verhaal snijdt geen hout (“Nog onder toezicht DUS recht op bescherming”)

@24 – Waarom niet? Kom eens met een argument, zou ik zeggen.

Daarnaast moet je misschien iets verder lezen dan je vooroordelen lang zijn, Sjors.

Je doet namelijk net alsof die zij-opmerking mijn hoofdargument is. Niet zo eerlijk van je. ‘Predikers verhaal’ is dat ook Holleeder naar de politie kan stappen en dan mag uitleggen waarom hij gevaar denkt te lopen (dikke kans dat hij zichzelf daarmee in staat van beschuldiging stelt). En dan wordt er net zo goed een risicoanalyse gemaakt.

Ten derde: vermoedelijk omdat het ondoenlijk is om 24 p/d een ME-busje voor die coffeeshop te houden. Maar wat denk jij nou? Dat Volkert de hele dag bodyguards om zich heen heeft lopen à la Wilders? In het begin loopt er misschien nog een stille agent in de buurt, maar men zal de beveiliging zo snel als mogelijk terug willen schroeven. Mankracht kost geld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Joost

@sjors: Slordigheden van Ellian? Mooi eufemisme!

Waarom Van der Graaf wel beschermen en Holleeder niet

Volgens mij legt Prediker dat prima uit (sterker nog, dat zegt hij niet eens) en het argument dat “zijn verhaal geen hout snijdt” snijdt geen hout zonder een (poging tot) weerleggen van zijn

En als een voormalig crimineel meent serieus rekening te moeten houden met de dreiging van geweld, dan kan hij inderdaad naar de politie stappen. Dan zal hij echter ook uit de doeken moeten doen uit welke hoek hij dat geweld verwacht en waarom. Hetgeen zomaar met zich mee kan brengen dat de ex-crimineel zich uit zal moeten laten over tot dan toe verborgen gehouden wetsovertredingen, of andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Anton

@22: Voor lieden die gewend zijn om met geweld hun geweld hun ‘gelijk’ te halen wel. Ik had meer het beschaafde deel van de Nederlandse bevolking in gedachte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 pedro

@24: slordigheden? Een wetenschapper die dit soort onzin opschrijft, doet dat heel bewust. Dat zijn geen slordigheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Robin v H

Ik vraag me af of Ellian in Leiden wat zorgvuldiger met zijn teksten omgaat. Vooral de laatste opmerking over het land uitzetten is op zijn minst opmerkelijk te noemen voor een jurist.
Voorlopig kom ik maar tot de conclusie dat Ellian dit soort stukjes niet schrijft als jurist of filosoof. Bij Elsevier moet je voor de doelgroep schrijven. Doe je dat niet, dan haken ze af en mist de site de advertentie inkomsten. Ellian kiest dus op zijn beurt waarschijnlijk ook voor de centen en rammelt om de dag een stukje ongefundeerde proza uit zijn pen.
Hoe zijn studenten hem echter nog serieus kunnen nemen na het lezen van dit soort columns is een andere vraag. Dit is niet de eerste keer dat hij er blijk van geeft niet al te vaak een wet of een vonnis aandachtig door te lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Sjors van Beek

@25: Nou, de suggestie dat “de overheid een extra plicht heeft om mensen die onder toezicht staan, te beschermen” vind ik geen hout snijden. Dat toezicht is er om de samenleving te beschermen tegen de delinquent, niet andersom.
En je betoog over criminelen die, als ze bescherming willen, eerst hun verhaal aan de politie moeten opdissen vind ik ook zwak. Talloze criminelen hebben hun hele verhaal al lang gedaan bij politie en rechtbank. Sommigen moeten na uitzitten celstraf wel degelijk rekening houden met represailles. En waarom zou voor hen een andere afweging gemaakt moeten worden dan voor Van der Graaf..?? Misschien zijn daar overigens best argumenten voor te bedenken, maar ik heb ze nog niet gelezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 pedro

@25:

En waarom zou voor hen een andere afweging gemaakt moeten worden dan voor Van der Graaf..?

Drogredenering. Het argument is helemaal niet, dat er een andere afweging gemaakt moet worden. Het argument is dat dezelfde afweging gemaakt moet worden. Windmolengevecht. De bedoeling is waarschijnlijk de aandacht af te leiden van Ashin Ellian’s verzinsels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Sjors van Beek

@31: Beste Pedro, wat een heerlijk onnavolgbare schrijfsels heb je toch altijd. Toppie!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Prediker

Dat toezicht is er om de samenleving te beschermen tegen de delinquent, niet andersom.

@30 Ja, en dus? Als de overheid iemand opsluit binnen een gevangenispopulatie, is dat ook in de eerste plaats om de samenleving te beschermen tegen de delinquent. Toch maakt de overheid zich met die opsluiting volledig verantwoordelijk voor zijn veiligheid.

Daaruit vloeit dan voort, lijkt mij, dat bij een voorwaardelijke vrijlating, waarbij de ex-gedetineerde onder toezicht blijft staan van de overheid, diezelfde overheid een bijzondere beschermingsplicht heeft.

Ik zeg dat ook omdat als jij of ik in een handgemeen terechtkomen, we ervan uit mogen gaan dat een rechter-commissaris, een officier van justitie en eventueel een rechter onbevooroordeeld naar onze situatie zullen kijken.

Maar als Volkert in een handgemeen verzeild raakt omdat iemand ruzie met ‘m zoekt, loopt hij al gerede kans de voorwaarden voor zijn vervroegde vrijlating te schenden. Prima, maar als de overheid die voorwaarden stelt, is het ook aan de overheid om hem te beschermen.

Sommigen moeten na uitzitten celstraf wel degelijk rekening houden met represailles. En waarom zou voor hen een andere afweging gemaakt moeten worden dan voor Van der Graaf..??

Wie zegt dat er voor hen een andere afweging gemaakt wordt? Holleeder tuft gewoon op zijn scootertje door Amsterdam. Kennelijk is hij toch niet zo bang voor een afrekening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 pedro

@32: als je het niet snapt, kun je het altijd vragen, Sjors, in plaats van zonder enige verdere inhoud op de man te gaan spelen. Eikel. Na een paar stukjes en klaagzangen van je hier, ben ik er inmiddels van overtuigd, dat je geen aanwinst bent op dit blog.

Het is je nu ook pas 3 keer uitgelegd, door meerdere personen, maar je snapt er nog steeds niks van. Of je doet net alsof, omdat je gewoon geen antwoord hebt.

Btw: #31 is niet zo erg moeilijk te begrijpen, hoor. Moet ik die zelfs voor je uit spellen?

PS: o, inmiddels is het je al 4 keer uitgelegd… #34 constateert ook al, dat je tegen windmolens vecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Joost

Worden er reacties verwijderd? de @jes kloppen niet echt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Prediker

@35 – Volgens mij vergist alleen Pedro zich in z’n laatste verwijzing naar #34 (dat is hij namelijk zelf).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Joost

En reactie #31 verwijst hij dus naar #30. FOEI PEDRO!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 pedro

@37: die #34 was idd niet juist. #31 weer wel… Mea maxima culpa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Sjors van Beek

@34: Geen touw aan vast te knopen, geachte heer P. van den Eikel. Je schreef in #31: “Drogredenering. Het argument is helemaal niet, dat er een andere afweging gemaakt moet worden. Het argument is dat dezelfde afweging gemaakt moet worden. Windmolengevecht”…
Ik vroeg me gewoon af waarom andere criminelen niet beschermd hoeven te worden en Van der Graaf wel. Dat zijn dus die “andere afwegingen”. Is niet zo moelluk, toch?
Maar jij kwam met “de aandacht afleiden van de verzinsels van Ellian”. En ik dacht: ja hoor, daar gaan we weer. Heb ik Pitbull Pedro weer aan m’n virtuele broekspijp hangen. Dat mijn naam – ongeacht wat ik schrijf – op jou inmiddels werkt als een rode lap op een stier, dat weten we nu wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 pedro

@39: o je bent zo zielig Sjors. Je begint in dit draadje weer zelf op de man te spelen en als je terug gepakt wordt ga je weer lopen zeiken. Eikel. Misschien kun je overwegen zelf eens wat minder op de man gaan spelen, dan krijg je op dat gebied van mij ook minder weerwerk.

Ik vroeg me gewoon af waarom andere criminelen niet beschermd hoeven te worden en Van der Graaf wel

En er is je nu al minstens 4 keer uitgelegd, dat niemand dat hier beweert. Je poneert zelf een stelling, doet net alsof anderen dat zeggen, en gaat vervolgens aan die anderen vragen waarom dat is. Het gaat dus om het feit, dat jij denkt, dat andere afwegingen gemaakt worden, maar je bent hier de enige die dat denkt.

Dat jouw naam ongeacht wat je schrijft als een rode lap op een stier werkt, is ook voor jouw rekening. Je bent hier nog maar pas, dus dat is duidelijk niet gebaseerd op een langdurige ervaring, maar slechts op een vooroordeel, dat je al had voordat je hier kwam reageren. Zo zijn er nog wel een paar meer hier, die het nooit met mij eens zijn. En waarom je alleen op mij reageert, terwijl 3 anderen hetzelfde constateren, is ook iets dat alleen jij weet (en je bloedbroeders).

Heb je nog wat inhoudelijks te melden, of kom je nog een keer je eigen stelling herhalen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 August Biels

@12: De SP?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Sjors van Beek

@40: Beste Pedro, ik snap je echt niet. Het hele artikel (en de daaropvolgende discussie) draait om de stelling die Afshin Ellian poneerde: ‘Als Volkert beveiliging krijgt, dan alle beroepscriminelen ook’. Ik heb verder niks zelf verzonnen, ik zeg alleen dat Ellian een punt heeft. Wat is het probleem?? Wat maakt je zo nijdig??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 pedro

@42: beste Sjors, als je Afshin Ellian hier wilt bekritiseren, mag dat gerust hoor. Zijn stelling klopt namelijk niet. Hij heeft geen punt. Dat wordt hier door mensen aangevochten. Jij verdedigt die stelling. Als antwoord daarop herhaal je de stelling alleen maar. Maar goed, het was dan niet jouw eigen stelling. Je verdedigt alleen maar de stelling van een ander, en je gaat niet in op de kritiek daarop van anderen. Er is dus geen discussie met je aan de gang. Ook nu doe je weer niets anders dan de stelling herhalen en niet op de kritiek daarop in gaan. De mogelijkheden om beveiliging te krijgen voor beroepscriminelen bestaan nu ook al, en dat heeft dus niks met Van der Graaf te maken. Het is onzin.

En btw: als je denkt, dat ik nijdig ben, is dat ook een verkeerde interpretatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Sjors van Beek

@43: Tja.. als jij me “eikel” noemt denk ik inderdaad dat je nijdig bent.
En wat de stelling (van Ellian) betreft: jij vindt hem onzin, ik niet. Let’s agree to disagree.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 pedro

@44: tsja, je wil dus gewoon geen discussie. De feiten zijn gewoon dat iedere crimineel en zelfs iedere burger om bescherming kan vragen, en er is geen enkele reden om aan te nemen, dat iedere beroepscrimineel bescherming gaat krijgen. De stelling is dus gewoon klinkklare nonsens, maar als jij liever naar je onderbuik luistert dan naar feiten, moet je dat zelf weten. Ik denk dat heel veel mensen hier je op deze manier heel snel totaal niet serieus meer nemen. Als je liever meningen opschrijft, die nergens op gebaseerd zijn, dan meningen, die op feiten gebaseerd zijn, moet je op GS gaan posten. Daar zit je publiek dan (en inderdaad: publiek, want op kritiek ga je niet in).

als jij me “eikel” noemt denk ik inderdaad dat je nijdig bent

Ik zei al, dat je wat minder moet interpreteren. Ik reageerde daarmee slechts op je bijzonder gevatte en goed bedoelde reactie #32. [/sarcasme] Koekjes van eigen deeg, noemen we dat, en je blijkt er heel erg slecht tegen te kunnen. Daarom raadde ik je ook al aan je daar niet te veel mee bezig te houden. If you can’t stand the heat, get out of the kitchen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 pedro

Btw: ik dacht gisteren nog dat je het vervelend vond, als ik op je reageer, maar je haalt nu weer een al uit het zicht verdwenen draadje terug om weer een beetje verder te gaan met heen en weer roepen. Je tast daarmee je geloofwaardigheid onder de serieuze lezers aan, dat besef je toch wel, hopelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Sjors van Beek

@45: “Geen enkele reden om aan te nemen dat iedere beroepscrimineel bescherming gaat krijgen, de stelling is klinkklare nonsens..” Ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Ellian wijst op de discrepantie: Van der Graaf wèl bescherming, andere criminelen niet. Vond ik een terechte observatie. Niet meer, niet minder.
Je verhaal over “onderbuik, feiten, meningen die nergens op gebaseerd zijn”: het zal allemaal wel. Ik voel me niet geroepen om elke scheet van jou te ontmantelen of elke gedachtenkronkel te weerleggen, dus in die zin wil ik inderdaad geen discussie.
Zul je mee moeten leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 pedro

@47: er is geen discrepantie, en dat is geen observatie, behalve in je eigen gedachten en je eigen onderbuik, en die van Ellian. Het is een observatie die alleen is gebaseerd op het kijken naar van der Graaf, en die niet kijkt naar de praktijk in andere zaken. Zelfs normaal rechts in de vorm van Elsevier is het volledig met jou en Ellian oneens.

Hoezeer het milde vonnis ook valt te betreuren, Van der Graaf heeft net als iedere Nederlandse burger recht op privacy en op bescherming als er gevaar dreigt

Net als iedere andere Nederlandse burger.

Ik voel me niet geroepen om elke scheet van jou te ontmantelen of elke gedachtenkronkel te weerleggen

Wat een grootspraak. Je hebt er nog niet één ontmanteld of weerlegd. En bovendien zijn er in dit draadje 3 anderen die je hetzelfde gemeld hebben, en daar reageer je ook niet op, dus je gekronkel en gedraai levert ook op dat gebied helemaal niks op.

Dat je geen discussie wil, is me al lang duidelijk, ook uit andere draadjes. Je wil alleen je eigen en van anderen overgenomen onderbuikmeningen ventileren en je wil vooral geen tegenspraak. Zoals ik al zei, hoor je dan op GS thuis. Daar zit je publiek, dat je adem en kritiekloos aan zal horen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Sjors van Beek

@48: Ik zal je wijze woorden even lekker laten borrelen in mijn onderbuik en dan komt er ooit vast wel weer een nieuwe verbale scheet mijnerzijds.

 • Vorige discussie