Coffeeshop Helmond terecht gesloten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Dossier:

NIEUWS - Een wel heel opmerkelijke uitspraak van de Raad van State in de langslepende Helmondse ‘coffeeshop-affaire’ waarover Sargasso uitvoerig heeft bericht. Coffeeshop Carpe Diem werd in 2010 door toenmalig burgemeester Fons Jacobs tijdelijk gesloten nadat er twee aanslagen op waren gepleegd. In 2011 volgde definitieve sluiting.

Grond voor de tijdelijke sluiting: een dreigingsanalyse van de politie Brabant Zuid-Oost dat er nieuwe aanslagen in de lucht hingen. Wie de bedreigers waren en tegen wie de dreiging exact was gericht, is nooit bekendgemaakt. Betrof het de coffeeshop, de uitbater John Vosmeer, of burgemeester Jacobs? Laatstgenoemde dook een tijd onder en kreeg maandenlang beveiliging.

Ook Jacobs is volgens eigen zeggen nooit verteld wat er aan de hand was. Politie en Openbaar Ministerie in Den Bosch hebben slechts openbaar gemaakt dat ‘de ernst van het misdrijf waarmee wordt gedreigd en de waarschijnlijkheid waarmee deze dreiging zal worden uitgevoerd voor zowel de inrichting als voor burgemeester Jacobs op onderscheidenlijk ernstig en hoog – op één na hoogste niveau – wordt ingeschat.’

Die informatie, zo oordeelt de Raad van State, was voldoende om tot sluiting over te gaan. Uitbater Vosmeer ‘heeft voldoende de gelegenheid gehad om concrete feiten en omstandigheden aan te voeren waaruit zou blijken dat de dreiging minder ernstig was dan de burgemeester in navolging van de politie heeft aangenomen. Hij heeft nagelaten zijn standpunt dat geen ernstige vrees bestond voor een verstoring van de openbare orde met toereikende gegevens te staven. De enkele stelling dat de dreigingsanalyse is gebaseerd op oncontroleerbare informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid is daarvoor onvoldoende.’

Met andere woorden: Vosmeer wist niet wat de dreiging inhield maar had maar moeten aantonen dat er geen dreiging was.

Na de tijdelijke sluiting ging Carpe Diem weer een poosje open, maar startte de gemeente een nieuw Bibob-onderzoek. Daaruit kwam – volgens de gemeente – naar voren dat Vosmeer zakelijke banden onderhield met een man met criminele antecedenten. Die man leverde de softdrugs aan Carpe Diem, hetgeen bekend was, maar belangrijker: hij zou medefinancier zijn in de zaak, hetgeen Vosmeer zou hebben verzwegen. Als bewijs daarvoor diende een kladpapiertje over een borgstelling die de man zou hebben verstrekt aan de vennoot van Vosmeer. Mede op grond hiervan werd de vergunning begin 2011 definitief ingetrokken.

Vosmeer zelf bestrijdt dat de man geld in Carpe Diem had gestoken. Het papiertje was volgens hem achteraf opgesteld om hem een hak te zetten. Ook op dit punt vangt hij echter bot bij de Raad van State: De hoogste bestuursrechter hecht meer belang aan het schriftelijke bewijsstuk dan aan de verklaring van Vosmeer en gaat er van uit de borg wel degelijk echt is voorgeschoten. ‘Dat Vosmeer, zoals hij heeft aangevoerd, hier niet om heeft gevraagd en hiervan niet op de hoogte was, maakt dit niet anders,’ aldus de uitspraak. De vergunning is om die reden terecht definitief ingetrokken, oordeelt het college van Staat.

Vosmeer beraadt zich nog op beroep bij het Europees Gerechtshof. De dreigingsanalyses waar de sluiting om draait ( en een hele serie andere documenten) zijn door Sargasso anderhalf jaar geleden al opgevraagd in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek is afgewezen, op 10 december komt de kwestie voor de rechter.

Reacties (5)

#1 EdEsaclier

De Raad van State toont zich hier weer eens als gewillige slippendrager van de autoriteiten en als niet onafhankelijk rechter. De Trias Politica reikt hier nog niet tot twee-en-een-half.

  • Volgende discussie
#2 roland

@0: “heel opmerkelijke uitspraak van de Raad van State”
Gebruikelijke uitspraak.
Bij de bestuursrechter heeft de overheid gelijk, tenzij de burger kan aantonen – vaak alleen met een “deskundige” rapport – de burger wordt als niet deskundig aangemerkt – dat de overheid onjuist heeft gehandeld.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Sjors van Beek

@2: Dat moge zo zijn, in de praktijk gaat het inderdaad vaak zo. Maar hoe toon je aan dat er GEEN dreiging is…??

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 javier

Het kladpapiertje is tevoorschijn getoverd tijdens de uitzettingsprocedure van de pandeigenaar tegen uitbater Vosmeer. De kantonrechter ging echter hierin niet mee. Vosmeer zat op dat moment bij de rechtercommisaris wegens een verdenking van witwassen, maar die hele zaak werd geseponeerd! Bij de bodemprocedure van de pandeigenaar om uitbater Vosmeer uit het pand te zetten, kwamen echter stukken tevoorschijn, waarin de pandeigenaar zelf verklaarde dat de uitbater nooit betrokken is geweest bij dit kladpapiertje. Een handigheidje van de advocaat van Vosmeer, die stelde dat Vosmeer niet uit het pand kon worden gezet, omdat de pandeigenaar volgens dat kladpapiertje, dus nog voldoende borg over had, en daarmede Vosmeer dus geen huurachterstand kon hebben. Daarop kwamen dus de stukken van de pandeigenaar die dan ook stelde, dat Vosmeer geen aanspraak kon maken, op iets waar hij uberhaupt, niet bij betrokken was, en Vosmeer ook erkende, dat hij daar niet bij betrokken was. Gebruikt in de uitspraak van de rechter in de bodemprocedure, echter daarna volkomen genegeerd bij de rechtbank in Den Bosch (in hoger beroep) ivm intrekking vergunning en onlangs bij de raad van state, ivm intrekking vergunning. Dat was echter wel,de zakelijke connectie, volgens de gemeente Helmond! Die er dus volgens deze stukken NIET was. De vergunning is hem wel hierdoor ontnomen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Sjors van Beek

@4: Javier, kun je eens contact met me leggen via journalistvanbeek at gmail.com ?

  • Vorige discussie