Afronding debat wapenscanner

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Aan het begin van de week spraken we van 5 stellingen. Dat zijn er dus 4 geworden, want een 5e stelling zou geen nieuwe draai aan de discussie geven. Dat heb je met experimenten, die lopen toch nooit zoals je van te voren bedenkt.
Waar niet mee gezegd is dat dit experiment mislukt is. Integendeel zelfs. Hoewel de direct inbreng van de politie in de lopende discussie beperkt was, geven ze aan wel degelijk heel erg positief verrast te zijn door zowel de hoeveelheid reacties als de diepgang.

Wat nu? Nu gaat de politie alles wat ze gelezen hebben verwerken. Volgende week (nagel ze er niet aan vast) komen ze met een “eindbeeld” met daaraan gekoppeld een aantal oordelen. Daarbij zal dan aan bepaalde stukken uit de discussie waarde toegekend worden en dus ook bepaalde stukken niet. (Zo vertaal ik vrij hun mail even naar jullie).
Daar gaan we dan nog een keer stevig over discussieren waarna de politie hun slotconclusie presenteert.

Zelf zal ik ook nog tussendoor mijn visie op wat er deze week langs kwam geven. Maar nu al vond ik het een bijzondere ervaring. Zo vaak laat een publieke instantie zich niet verleiden tot een openbare interactie zonder vaste kaders. En dan ook nog eens op een uit de hand gelopen weblog van een stelletje vrijwilligers. Het kan verkeren.

Reacties (9)

#1 HansR

We gaan het zien @Steeph en @politie.
Ik ben benieuwd.

Eens dat het apart is dat de politie dit deed. Waarvoor toch ook wel een plus. Maar erg onwennig was het wel dacht ik. Ik ben benieuwd wat zij ervan vonden en of ze daar überhaupt iets mee gaan doen. De interactie met de politie tot nu toe was dacht ik toch minimaal, waarvoor een min. Het was meer een meningpeiling onder een heterogene groep.

Lijkt wel of ze niet gewend zijn te debatteren.
In elk geval niet open te debatteren.
Of het begrip debat anders interpreteren.

Opvallend ook hen – reguliere Sargasso reaguurders – die ik hier niets heb zien schrijven.

 • Volgende discussie
#2 christinA eijkhout

Ik heb er zelfs de tijd voor genomen mijn dagelijks bezoek te vervroegen. :)
Ik hoop dat er echt serieus mee wordt omgegaan, juist omdat er geen flauwe grappenmakers waren en iedereen zich volgens mij serieus in de materie verdiept heeft.
Echt jammer dat er niet wat meer respons van politiezijde kwam, maar daardoor is ook het wellus/nietusgedoe vermeden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Ministry of Truth

En dan kan de politie in dat “eindbeeld” (vreselijk woord) ook meteen openheid van zaken geven over de in een rechtsstaat noodzakelijke privacy-afweging die (al dan niet) gemaakt is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Peter

Ja, hulde voor ditr experiment en alle dank aan Steeph die blijkbaar meneer Van Tol over de streep wist te halen.
En, niet onbelangrijk, hem de vrijheid gaf zijn input te leveren.

Het is niet uitzonderlijk dat een overheidsinstantie, ook de politie, in een soort van debat gaat met het publiek. Dat gebeurt (o.a.) op scholen, in wijk- en buurtcentra ensoms bij de zgn. ronde tafel dialogen.
Ik vond de inbreng deze week sterk lijken op de naapak die soms bij dat soort geleenheden wordt gebruikt. Stellingen en informatie leveren, die begrip en goodwill moet kweken voor een bepaalde maatregel of een bepaald beleid. Uieraard tevens bedoeld om de stemming onder het publiek te peilen en eventuele tips meet te nemen.

In de discussiedraadjes zijn reacties te vinden, die de zin of onzin van een maatregel liever in een grotere context willen bespreken. Het zou interessant zijn hetr debat met de politie nog eens te voeren, maar dan met een thema als: hoe pak je (het gevoel van) de onveiligheid aan.

Een discussie die bij de politie niet vreemd is en al jaren intern wordt gevoerd. Onder andere dankzij mensen als Kees van der Vijver, ex-politiefunctionarissen en van 1997 tot 2009 deeltijdhoogleraar Politiestudies aan de Universiteit Twente en criminoloog en hoogleraar Cyrille Fijnaut, die onder andere een prominente rol speelde in het veiligheidsbeleid van de grote steden. Misschien is Fijnaut medeverantwoordelijk voor invoering van preventief fouiilleren en dit soort publieke debatten?

Hoe dan ook, het is een aardig idee de politie-denktanks uit te breiden met Sargasso-burgers. Ben benieuwd of dir experiment een vervolg krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

@Peter: Nee, het is niet uitzonderlijk dat overheidsinstanties het debat met het publiek aangaan. Maar wel online.
Dat is namelijk toch iets anders. Een debat in een zaaltje wordt zelden vastgelegd.
Wat hier gezegd wordt, blijft staan en kan tot in lengte van jaren door jan en alleman bekeken worden.
En verder is de toegankelijkheid van een online debat natuurlijk groter. Niet gebonden aan een tijd of een fysieke plaats immers.

Ik ben zelf ook benieuwd wat er voor de politie nu uit komt trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Peter

@Steeph: vanwege het online debat zwaaide ik al de lof toe ;-)

Ik ben ook benieuwd of ‘de politie’nog op specifieke reacteurs zal antwoorden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Ministry of Truth

Ik ben ook benieuwd wanneer ons Wob-verzoek beantwoord wordt.
@Steeph Wat is hierover afgesproken? Het is als een soort vervolg goed om online te kunnen blijven volgen hoe zo’n verzoek wordt afgehandeld.

Vooral wat hier niet gezegd wordt, blijft staan en maakt duidelijk of we afgegleden zijn naar een politiestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@7: Er is iig wel enige informatie verstrekt gedurende deze discussie. Overigens heeft die verstrekte informatie mijn vertrouwen in deze discussie en in de intenties van de politie rondom fouilleren/bodyscannen aanzienlijk geschaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Ministry of Truth

Politie R’dam-Rijnmond heeft nog tot 29 maart om het openbare, schriftelijke Wob-verzoek namens Sargasso-bezoekers over mobiele naaktscanner te beantwoorden.
Zie comment 17:
https://sargasso.nl/archief/2010/03/01/inleiding-en-eerste-stelling-debat-wapenscanner/

http://www.nu.nl/politiek/2206739/hirsch-ballin-kijkt-reisjes-politietop.html

 • Vorige discussie