Debat wapenscanner

Aanleiding
Op 5 februari jl. won de politie Rotterdam-Rijnmond een Big Brother award voor haar voorstel een mobiele bodyscanner in te zetten op straat. Dhr van Tol van de politie Rotterdam-Rijnmond was als enige “winnaar” aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.
In een stuk over de uitreiking alhier op Sargasso liet hij ook van zich horen. Daarin legde hij de vraag neer om het debat meer open en van twee kanten te voeren.
Op zijn voorstel is Sargasso ingegaan. Samen zijn we gekomen tot een debat van een week, startend op maandag 1 maart. De politie geeft een inleiding en achtergrondinformatie bij hun voornemen (zie ook onder). En daarna zal middels een dagelijkse stelling de discussie aangegaan worden met de bezoekers van Sargasso. Diverse mensen van de politie zullen zich ook actief mengen in deze discussie. Aan het eind van de week zal nog stil gestaan worden bij gestelde vragen. Later zal de politie nog terugkomen met hun evaluatie van dit debat.
 
Dit debat is voor zowel Sargasso als de politie iets volledig nieuws. Een experiment dus. Hopelijk levert het voor iedereen een waardevolle uitwisseling van ideeën op.
 
Vragen buiten de discussie om kunt u sturen aan [email protected] onder vermelding van “Debat wapenscanner”.

 

Reeds gepubliceerde stukken in dit debat:
Vooraankondiging (2010-02-28)
Inleiding en eerste stelling (2010-03-01)
Tweede stelling (2010-03-02)
Derde stelling (2010-03-03)
Vierde stelling (2010-03-04)
Reactie op de input van het debat van de Mobiele Wapenscan (2010-03-23)

 

 

Inleiding debat wapenscanner door politie Rotterdam-Rijnmond
 
De politie Rotterdam-Rijnmond heeft met de mobiele wapenscanner de BigBrother Award gewonnen.
De BigBrother Award is door de Stichting Bits of Freedom in het leven geroepen. Bits of Freedom is een stichting die de digitale burgerrechten in de informatiesamenleving wil verdedigen, waarbij zij zich met name bezig houdt met privacy.
 
Het publiek kon werkwijzen en voorstellen van personen, bedrijven en instellingen nomineren. De wapenscanner van de politie Rotterdam-Rijnmond was één van de genomineerden in de categorie ‘voorstellen’. De stemmers vinden het een aantasting van de privacy mede omdat je lichaam te zien zou zijn tijdens een scan. Daarnaast zou een scan volgens de stemmers stiekem gemaakt kunnen worden en een zware schending van de privacy kunnen zijn.
 
Op dit moment onderzoekt de politie Rotterdam-Rijnmond of en hoe de wapenscanner ingezet kan worden. Er is nog geen concreet model en er is nog voldoende mogelijkheid de mobiele wapenscanner vorm te geven. Aan de hand van het virtueel debat wil de politie weten waar er rekening mee gehouden dient te worden bij de ontwikkeling van de mobiele wapenscan. Deelname wordt dan ook erg op prijs gesteld.
 
Waarvoor dient de mobiele wapenscanner?
(Bron: rapport Preventief fouilleren in Rotterdam september 2007 (pdf))
Allereerst wat is een mobiele wapenscanner?
In Rotterdam wordt preventief gefouilleerd en dat levert uitstekende resultaten op. Duizenden wapens zijn in beslag genomen en door de preventief fouilleeracties voelen bewoners zich ook nog eens veiliger. Bovendien is een ruime meerderheid van de respondenten voorstander van preventief fouilleeracties in Rotterdam. Bijna zeventig procent – om precies te zijn 69% is (zeer) positief over de controleacties.
Waar het preventief fouilleren ongemakkelijk kan aandoen, biedt de mobiele wapenscanner uitkomst. In plaats van vreemde handen aan het lijf, moet de scan plaatsvinden door bijvoorbeeld lans een poortje (of variant) te lopen.
 
 
Nadere informatie:
 
Rapport: COT rapport 2007 over preventief fouilleren in Rotterdam (pdf)
Artikel: Preventief fouilleren helpt tegen wapenincidenten volgens COT
Artikel: Feijenoord wil preventief fouilleren (21-02-2010)
Artikel: Ontwikkeling mobiele wapenscanner (07-01-2010)
Artikel: Politie wil bodyscanner om wapens op te sporen
Artikel: Preventief fouilleren Oud en nieuw 2009