Afpakken Tanja Nijmeijers paspoort symboolpolitiek

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022
,

Regeringspartij CDA is het, bij monde van Kathleen Ferrier, beu dat de daden van ‘terroriste’ Tanja Nijmijer geromantiseerd worden en vraagt Minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal daarom te onderzoeken of Nijmeijer het Nederlandse staatsburgerschap ontnomen kan worden.

Nu is het, om te beginnen, op zijn minst nogal twijfelachtig dat een regeringspartij iemand het staatsburgerschap wenst te ontnemen op basis van obscure videofragmenten, zonder enige vorm van proces. Dit riekt naar ‘trial by media’ en hoewel het enigszins in lijn met uitspraken van de PVV is, getuigt het van weinig respect voor de rechtsstaat.
Daarnaast lijkt het me een onwenselijke inmenging in wat primair een binnenlandse Colombiaanse aangelegenheid is. Dat Ferrier zich ergert aan het feit dat Nijmeijer nog niet is opgepakt, staat de facto gelijk aan beweren dat de Colombiaanse overheid faalt in zijn aanpak van de FARC. Dat is nogal wat voor een Nederlands Tweede Kamerlid. Zou mevrouw Ferrier het dossier zorgvuldig bestudeerd hebben? Als dat het geval is en als ze inderdaad de Colombiaanse overheid terecht wil wijzen, dan moet ze ook daad bij woord voegen en Minister Rosenthal ondubbelzinnig verzoeken deze boodschap aan de ambassadeur over te brengen.

Maar laten we elkaar niet voor de gek houden. De oproep van het CDA heeft niets te maken met buitenlandpolitiek, maar is slechts bedoeld voor het Nederlandse publiek (lees: Henk en Ingrid). Het is dan ook zinloze symboolpolitiek om Nijmeijer het Nederlanderschap te ontnemen omdat zij, hoegenaamd, criminele en/of terroristische daden heeft begaan. Moeten we, met deze gebeurtenis als eventueel precedent, dan meteen ook alle veroordeelden in buitenlandse gevangenissen het staatsburgerschap ontnemen en ze aan hun lot overlaten?

Gelukkig kon het voorstel op weinig steun in de Tweede Kamer rekenen. Want anders was het te hopen geweest dat Minister Rosenthal consequent is en vasthoudt aan zijn argumentatie in het debat over de Gazavloot. Destijds zei hij expliciet dat consulaire bijstand geldt voor alle Nederlanders, of ze nu misdaden hebben begaan of niet, want “dat hebben we zo afgesproken in de wet.”

Als uiteindelijk, na een gedegen onderzoek, blijkt dat Nijmeijer zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan terroristische daden, dan is de enige juiste actie van Nederlandse kant dus het verlenen van consulaire bijstand en er voor te zorgen dat zij op zijn minst een eerlijk proces krijgt. Nu, voordat er ook maar iets feitelijk onderzocht is, roepen om iemand haar paspoort te ontnemen, is opportunistisch, populistisch, illegaal en bovendien volkomen in tegenspraak met de vergevingsgezindheid die het CDA, niet in de laatste plaats mevrouw Ferrier, hoog in het vaandel zou moeten hebben.

Fotobron

Reacties (18)

#1 DrBanner

Paspoort afpakken leidt alleen maar tot meer romantiseren.

 • Volgende discussie
#2 weerbarst

Zijn er eigenlijk precedenten?
wanneer wordt je het staatsburgeschap eigenlijk afgepakt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 about: - Reactie op #2

De Rijkswet op het Nederlanderschap, uit 1984, bepaalt dat verlies van Nederlanderschap door vreemde krijgsdienst mogelijk is indien er handelingen tegen de Nederlandse staat plaatshadden. Let op art.14 lid 2.

Artikel 15, lid 1 “Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren: e.indien hij zich vrijwillig in vreemde krijgsdienst begeeft van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk dan wel tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is.”

#2.2 about: - Reactie op #2.1

Waarmee ik trouwens niet wil zeggen dat ik ook maar enig begrip op kan brengen voor deze oprisping van mevrouw Kathleen Ferrier. CDA-ers vallen vaak tegen, en dissidenten in het CDA vallen altijd tegen?

 • Volgende reactie op #2.1
#2.3 Henk van S tot S - Reactie op #2.1

Rest nog de vraag of men als FARC-“soldaat” in dienst is van een staat?
…En staat er in Artikel 15, lid 1 echt “hij”? dan wordt het helemaal amusant.

 • Vorige reactie op #2.1
#3 Bismarck

In deze periode van extreem doorgevoerd nationalisme is het sowieso een beetje van de idiote om mensen tot stateloze te maken.

Misschien tijd voor een VN-paspoort? (ik denk dat ik er dan ook wel één wil).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Hans

Mensen die in de Internationale Brigades hebben gevochten tijdens de spaanse burgeroorlog hebben destijds hun staatsburgerschap moeten inleveren. Ze hebben het wel weer teruggekregen. Dat wel. Na de 2e wereldoorlog.
Het was een tijdlang zo dat als je in vreemde krijgsdienst trad je je staatsburgerschap kon kwijtraken. Ik weet niet of dat nog steeds zo is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Harm

“Als blijkt dat Nijmeijer zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan terroristische daden, dan is de enige juiste actie van Nederlandse kant het verlenen van consulaire bijstand om er voor te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgt.

Nu, voordat er ook maar iets feitelijk onderzocht is, roepen om iemand haar paspoort te ontnemen, is opportunistisch, populistisch, illegaal”

+1+1+1+1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hal Incandenza

Je mag iemand überhaupt niet stateloos maken. Daarnaast lijkt het me sterk dat ze nog een geldig paspoort hefte ;).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Prediker

Inderdaad populistisch gezwam van Kathleen Ferrier. Voor de uiterst riante beloning die Kamerleden krijgen voor hun werk mag je toch verwachten dat zij de wet erop naslaan voordat ze uitspraken doen en vragen stellen.

Tanja Nijmeijer vecht niet in vreemde krijgsdienst van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen Nederland. Dat is één.

Ze is ook niet veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. Dat is twee.

En ze heeft ook enkel de Nederlandse nationaliteit. Ze zou dus statenloos burger worden als ze wordt gedenaturaliseerd (en dat mag niet volgens internationaal recht, en ook niet van de Nederlandse wet). Dat is drie.

Gelukkig is onze minister van Buitenlandse Zaken verstandiger dan het CDA. En dat wil wat zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Olav

Dekker: bovendien volkomen in tegenspraak met de vergevingsgezindheid die het CDA, niet in de laatste plaats mevrouw Ferrier, hoog in het vaandel zou moeten hebben.

Het “vaandel” van het CDA, daar gaat die club toch helemaal zelf over. En dit is blijkbaar hoe zij zich wensen te profileren.

Waarom zou Ferrier anders moeten denken als de rest van het CDA? Zij is net zo principeloos, anders was ze al veel eerder opgestapt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 berlitz

Voor terroristische strijders hoeft er dan ook geen proces te komen. Hoe wil je mensen oppakken die je afknallen als je dat probeert?Je bent behoorlijk wereldvreemd als je een guerrilla beweging enkel wilt aanpakken door ze voor het gerecht te slepen.

En als je ze dan toch weet te oppakken valt er niet te bewijzen wie wat heeft gedaan en je dus iedereen vrij moet spreken, wanneer ze dus weer verder kunnen gaan met hun terreur.

Dit is inderdaad symbool politiek, goede symbool politiek wel te verstaan.

Dat je het woord terroriste tussen aanhalingstekens plaatst, zegt het eigenlijk al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Harm - Reactie op #9

“Voor terroristische strijders hoeft er dan ook geen proces te komen.”

Waar staat dat geschreven? Is dat en soort voorbehoud op de rechten van de mens? Of gaat het bij de mensenrechten om rechten die niet worden toegekend (door een staat, bijvoorbeeld in een grondwet) maar onvervreemdbaar zijn, gekoppeld aan de simpele hoedanigheid dat het om een mens gaat, ongeacht binnen welk rechtssysteem deze mens zich ophoudt?

Als dat niet zo is, dan kunnen staten natuurlijk ook andere groepen of “soorten” mensen het mens-zijn ontzeggen en ze op die manier rechteloos maken.

Es kijken…., zijn pedofielen mensen?

#9.2 berlitz - Reactie op #9.1

Om dezelfde reden dat de amerikanen en engelsen die nederland in de tweede wereldoorlog hebben bevrijd de duitsers die ze dood schoten daarvoor geen proces hoefden te geven.

Volgens jou redenatie mag ik als een machine geweer mensen overhoop ga knallen niet doodgeschoten worden om gestopt te worden.

Dat mensenrechten ook voor onrechtvaardigheid kunnen zorgen kan je hopelijk wel begrijpen. En nee, ik geloof niet dat mensenrechten onontvreemdbaar zijn dat is een religeuze stelling. Eigenlijk geloof ik helemaal niet zo in rechten maar dat is weer een heel ander verhaal.

#9.3 Harm - Reactie op #9.2

Volgens mijn redenatie? Ik had nooit gedacht mijn redenering tot zoveel idiote conclusies aanleiding zou kunnen zijn. Overigens ben ik atheist en ik doe niet aan religieuze stellingen.

Eigenlijk geloof jij helemaal niet zo in rechten….

Ja, dat gevoel had ik al.
Hoe noemen ze dat uitgangspunt, dat politieke beginsel, die filosofie eigenlijk?

#9.4 berlitz - Reactie op #9.3

Jij beweerd dat een strijder alleen veroordeeld mag worden voor een rechtbank.

Rechten zijn een concept dat cultureel of wettelijk bepaald is, dat ieder mens van nature bepaalde rechten heeft is dus onzin.

 • Volgende reactie op #9.3
#9.5 Prediker - Reactie op #9.3

@16; gezien het feit dat ze ook in Colombia een cultuur hebben, en een overheid die wetten uitvaardigt, ook over hoe ze met militieleden moeten omgaan die zich overgeven (na een geslaagde militaire actie bijvoorbeeld), is je opmerking over de rechten die de mens “van nature” heeft volslagen irrelevant.

Wan wat is dat, “van nature”? Tienduizend jaar geleden, toen de mens nog in familieverband in z’n blote piemel door de jungle liep?

Tanja Nijmeijer is Nederlands staatsburger. Dat geeft ‘r sowieso rechten, aangezien wij in Nederland wettelijke afspraken hebben over welke rechten een Nederlands burger heeft in het buitenland.

 • Volgende reactie op #9.3
 • Vorige reactie op #9.3
#9.6 Harm - Reactie op #9.3

Preambule van de universele verklaring van de rechten van de mens

“Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking;”
http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

Maar jij gelooft eigenlijk helemaal niet zo in rechten, dus vertel me eens,
wat zijn jouw uitgangspunten voor het inrichten van een samenleving?

 • Vorige reactie op #9.3