Volkstribunaal Verdonk wil herinvoering doodstraf

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Gallows (Flickr/mishumishi)

Uganda, Saudi-Arabië, Guatamala, Kuweit, Verenigde Staten, Nederland: welk land hoort niet in dit rijtje thuis? Op dit moment Nederland, aangezien het op dit moment niet de doodstraf kent. Maar dat duurt niet lang meer als het aan de aanhang van Rita Verdonk ligt. Of tenminste aan dat deel dat meedeed aan een peiling over Verdonk, uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van de Volkskrant.

De laatste keer dat de doodstraf bediscussieerd werd in de Haagse politiek was in 2002, naar aanleiding van een uitspraak van Minister Hilbrand Nawijn van de LPF. Nawijn gaf aan voor invoering van de doodstraf te zijn, maar trok daarna zijn woorden weer in. Gaat Verdonk zich verslikken in haar aanhang of maakt ze straks een eigen afweging? De GC-redactie zet voor haar nog even de voor- en nadelen op een rijtje.

Voorstanders
De voorstanders van de doodstraf zullen een aantal argumenten naar voren dragen. Eén van de argumenten is dat de doodstraf afschrikwekkend werkt, zodat het toekomstige criminele daden zou voorkomen, alleen al vanwege het feit dat de moordenaar zijn daad niet kan herhalen. Een tweede argument is dat het slachtoffer hierdoor genoegdoening krijgt, zeg maar het ‘oog om oog’-principe. Door het uitvoeren van de ultieme straf wordt in de ogen van de voorstanders recht gedaan aan het slachtoffer. Een derde argument dat veel gebruikt wordt is dat het goedkoper is, aangezien het uitvoeren van de doodstraf goedkoper is dan een langdurige celstraf.

Tegenstanders
Tegenstanders zullen aanvoeren dat het afschrikwekkende effect van de doodstraf niet bestaat en derhalve een ineffectief middel is om criminaliteit te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het argument dat de doodstraf geen verschil maakt. De kostenbesparingen van de doodstraf vallen ook tegen leert de ervaring in de Verenigde Staten, zullen de tegenstanders zeggen, met name vanwege de lengte van de rechtzaken en uitvoering van de straf. Daarnaast is een veelvuldig gebruikt derde argument dat met het uitvoeren van de doodstraf de staat zich op hetzelfde niveau beweegt als degene die een moord heeft gepleegd. Tenslotte zijn de tegenstanders ervan overtuigd dat de doodstraf een schending van de mensenrechten is.

Kortom
Er zijn duidelijk meer argumenten tegen de doodstraf dan dat er argumenten vóór zijn. Daarnaast zijn de argumenten tegen de doodstraf duidelijker onderbouwd in wetenschappelijk onderzoek en hebben om die reden meer gewicht. Maar persoonlijk vind ik ook de minder rationele argumenten die op morele gronden worden gemaakt nog steeds zeer overtuigend. De doodstraf in Nederland invoeren is wat mij betreft dus ook geen optie. Wat het Verdonktribunaal er ook van vindt.

Reacties (51)

#1 Simon

Een ander tegenargument is dat de ter dood veroordeling op een gegeven moment onomkeerbaar is. Als iemand onterecht veroordeeld blijkt te zijn, is dat nogal wrang.

Vermeld je dit argument bewust niet?

 • Volgende discussie
#2 Teun

Ik mis hét grote pro-doodstraf-argument: zij die een ernstig misdrijf hebben begaan, hebben hun fundamentele rechten (op leven) verspild. Dit in combinatie met de derde reden waarom vrijheidsberovende straffen i.h.a. bestaan (naast de twee die al genoemd worden, nog “het vrijwaarden van de maatschappij van mensen die haar regels overtreden), levert een argument op wat bij de iets rechtlijnigeren onder ons moeilijk te ontkrachten is. Of doe eens een poging…

Daarnaast kunnen we onze lol op als de Ritaianen het voor het zeggen krijgen, want terrorisme (dus niet moord, maar mensen bang maken) wordt ook als potentiele reden voor de doodstraf zien. Marianne Tiemen en haar vriendjes kunnen hun borst nat maken, dus.

Tot slot: wat mij nog meer verbaasde dan dat meerderheid van de Rita-aanhangers de doodstraf (her)ingevoerd wilde zien, was dat uberhaupt 40% van de Nederlanders dat blijkbaar wil. veertig-f#cking-procent!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Rodehond

Tja, ik las op de TON-wiki van Rita ook een voorstel om bij wet vast te leggen dat 10% van de restaurants Hollandse pot op de kaart moet zetten. En dat allochtonen die een taaltest niet halen de toegang tot internet moet worden ontzegd…

Ik snap niet hoe iemand die niet volstrekt onnozel is voor de doodstraf kan zijn. Met de Puttense moordzaak en andere gerechtelijke dwalingen in het recente verleden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Chris

Er is een fantastisch filmpje van Steven Levitt, de schrijver van Freakonomics op http://www.ted.com, waarin hij uitlegt waarom drugsdealers nog bij hun moeder wonen. Gedurende dat praatje komen ook even wat statistieken langs over hoe hoog je sterfkans is als drugsdealer.
Het blijkt dan dat je als drugsdealer een grotere kans hebt om te sterven dan iemand die op Death Row zit (die dus al veroordeeld is etc, en alleen maar zit te wachten op zn dood). Het scheelt zelfs een factor 3 of 4.
Dan is het niet verbazingwekkend dat het met het afschrikwekkende effect van de doodstraf inderdaad wel meevalt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Arnoud

@ 1: er moet ook nog plek zijn voor interactie met lezers. ;-) Je maakt een terecht punt, aangezien er nog behoorlijk veel Amerikanen onterecht veroordeeld zijn/worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@2: Is erg makkelijk te ontkrachten hoor:
“zij die een ernstig misdrijf hebben begaan, hebben hun fundamentele rechten (op leven) verspild.” is immers puur een mening, niet een feit. Als je het met die mening niet eens bent, is er geen argument meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 alt. johan

@2 · prometeus: Ik zie een ander groot voordeel bij de doodstraf. De kans op recidive 0,0%.

Wat mij betreft hoeft de doodstraf niet ingevoerd te worden.

Alhouwel, het is wel een erg effectieve manier om een crimineel duurzaam uit te schakelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

Of om de ultieme gerechtelijke dwaling te begaan, uiteraard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@7: Goede reintegratie ook. Bijkomend voordeel is dat de burger dan ook nog een nuttige bijdrage aan de samenleving kan leveren (itt. bij doodstraf, verbanning, of levenslange gevangenis, waarbij je letterlijk iemand afschrijft).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Abhorsen

@7, Ja het werkt enorm goed, daarom is Amerika zo veilig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 jos

@ 1 en 5:

Wat mij betreft het doorslaggevende argument om tégen de doodstraf te zijn. Één onschuldig geëxecuteerd iemand tegenover duizend schuldigen vind ik al teveel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Dramklukkel

Voor mensen die nog niet opgepakt zijn wordt het vooruitzicht van een mogelijke doodstraf een point of no return. Stel, je zit in een straatbende en je pleegt een moord. Niet omdat je daar op uit was, maar omdat de overval die je aan het plegen was volledig uit de hand liep. Iemand moest zonodig de held uit hangen en jou proberen te overmeesteren. Na die moord wordt je gezocht. Ze kunnen je slechts een maal ophangen, dus waarom zou je je nu nog inhouden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Willem

Maar liefst 42 % van ALLE Nederlanders is voor de doodstraf. Strikt genomen is het woord volkstribunaal dus correct: het is de wil van het volk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joost

42% = de wil van het volk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 alt. johan

@10·de Abhorsen: Ik ben zelf geen voorstander van het invoeren van de doodstraf, omdat ik de overheid te feilbaar vind. Nederland is een aangeharkt land en het niet hebben van de doodstraf past daarbij. Wat mij betreft houden we dat voorlopig zo.

@11·jos: in elk systeem vallen onschuldige slachtoffers, is het niet vanwege doodstraffen dan wel vanwege verkeersongelukken of medische missers.

En in een systeem met ontsnappende recidiverende TBS-ers kan een preventief doorstrafje ook een leven van een onschuldige redden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Arnoud

@ 15: er is een groot verschil met andere systemen. In dit systeem is het de overheid zelf die rechtstreeks de trekker overhaalt, de injectiespuit zet of het gas aanzet. Dat vind ik zelf toch moeilijk te vergelijken met een systeem dat bijvoorbeeld verkeerslachtoffers veroorzaakt. Precies om de reden die je noemt: de overheid is feilbaar.

@ 14: ja, natuurlijk, voor Verdonk is haar 42% de meerderheid. En die meerderheid moet zich volgens haar maar niks aantrekken van de minderheid. Ook al is die minderheid in dit geval 58%. ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 alt. johan

@12: Waarom zou je je inhouden? Om niet op te vallen natuurlijk.

@9: Ik weet het niet. Zo’n moordenaar met zo’n genezen-stempel erop van de TBS kliniek. Het klikt allemaal heel gezellig dat “niet afschrijven van mensen”. Maar je zult ook altijd zien dat zo’n gast een voorkeur heeft voor een gezellige kinderijke buurt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

Ik zou graag de doodstraf invoeren voor iedereen, die voor de doodstraf is.

@17: waarom zou een ex-moordenaar een voorkeur hebben voor een kinderRijke buurt? Hebben moordenaars, die na enkele jaren celstraf en zonder TBS uit gevangenissen komen, dezelfde voorkeur?

“Waarom zou je je inhouden? Om niet op te vallen natuurlijk”. Ja leuk. Als de politie je nu probeert aan te houden, ga je je inhouden om niet op te vallen? Voor de kijkcijfers is het wel goed natuurlijk, van die Amerikaanse toestanden (achtervolgingen en schietpartijen). Lekker met het bord op schoot kijken en spannender dan voetbal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 wout

@12

Voor doodslag krijg je zelfs in Texas geen doodstraf (tenzij je zwart bent, natuurlijk). Voor een killing spree wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 wout

@18

Wat een interessant dilemma.

Ik zou zeggen: begin bij jezelf!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 HPax

De doodstraf wordt uitgeoefend door:
1 Particulieren. Mohammed Bouyeri doodde Theo van Gogh als straf voor diens uitlatingen over de profeet Mohammed, Allah en wat daar allemaal bij hoort.
2 Misdaadsyndicaten. Verraders daarvan worden meestal gedood (vermoord), omdat het niet anders kan.
3 Krijgsmachten. Muiterij werd bij de Romeinen met afslachting van de oproermakers onderdrukt. Met succes.

Uit boven gegeven voorbeelden leren we van de doodstraf dat 1. er soms geen alternatief van haar bestaat en 2. zij – mits frequent en grootscheeps toegepast – de gewenste uitwerking kan hebben. Overigens gelden deze bijkomende condities ook voor andere strafdreigingen.
Tegen voltrekking van de doodstraf wordt vaak geopperd dat zij niet tot positieve resultaten leidt of juist via het zgn. brutaliseringseffect (zie opmerking onder) tot het tegendeel ervan. Wij zien nu in dat deze argumenten vals zijn.

4 De Staat. De staat heeft vele strafmogelijkheden en moet hij dan de doodstraf toepassen?
Soms vind ik de onherroepelijkheid van die straf indachtig van niet, soms van verschrikkelijke misdaden vernemend van wel. Een bericht van jaren geleden uit China heeft mij naar wel doen overhellen. Daar werd een Chinees justitieel tot de dood veroordeeld omdat hij een Panda reservaat had geschonden. De laatste Panda is mij wel een mis waard.

Maar een compromis is misschien mogelijk. Schaffen we de doodstraf af en voeren we euthanasie bij zeer zware misdrijven in. Wettige euthanasie is bij ons immers een verworvenheid. En kan nu ook de zwaarste tegenstander van de doodstraf blij zijn met het via euthanasie voorgoed wettelijk liquideren van onze ergste misdadigers.

Opmerking. Over brutaliseringseffect. Voltrekking van de doodstraf (meestal door de staat) zou het plegen van moorden doen toenemen. Wat de staat mag, gaan mensen denken, mag ik ook. De criminoloog R. Hood heeft er in zijn boek ?HOOD, R., ?THE DEATH PENALTY, A WORLDWIDE PERSPECTIVE, 1998. Oxford? over geschreven, maar komt niet tot overtuigende be-vindingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Micha

In sommige gevallen een goede straf dus handig om de optie te hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Arnoud

@ 22: dat is wel erg vaag.

In welke gevallen? Waarom een goede straf? Waarom handig? Het zou voor de discussie goed zijn als je argumenten geeft, zoals de meeste anderen die hierop gereageerd hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 pedro

@20: welk dilemma wout? Ik ben principieel tegen de doodstraf (maar sta niet voor mijn handelen in als je aan mijn kinderen komt). Alleen barbaren zijn voor de doodstraf en de wereld zou er een stuk aantrekkelijker uitzien zonder hen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Astrid Essed

Geachte Redactie en lezers,

Het is naar mijn mening niet verbazingwekkend dat de aanhangers van de door mevrouw Verdonk met haar politieke partij ”TON” gelanceerde demagogische en impliciet discriminatoire programmapunten, gedeeltelijk tevens aanhangers van de doodstraf zijn

Niet alleen getuigt zijn van een impliciete ontkenning van het recht van allochtonen op de beleving van de eigen cultuur, eveneens is zij voorstander van draconische maatregelen als het ”heropvoeden” van criminele jongeren en wil zij de ontwikkelingshulp verlagen, hetgeen getuigt van een elementair gebrek aan humaniteit, moreel verwerpelijk is en een schending van in ternationale richtlijnen dienaangaande

Het is dienaangaande dan ook niet verwonderlijk, dat voorstanders van dergelijke draconische maatregelen, die feitelijk fundamentele rechten schenden, eveneens voorstander zijn van de doodstraf, die een ultieme schending is van het universeel erkende recht op leven

Nog afgezien van die schending ben ik een tegenstander van de doodstraf als ”wrede en onmenselijke straf”, welk standpunt wordt gedeeld door de internationale mensenrechtenorganisaties Amnesty International [www.amnesty.org] en Human Rights Watch [www.hrw.org]

Verder is een praktisch argument tegen de doodstraf, dat nooit uit te sluiten is, dat een onschuldige ter dood wordt gebracht
Zie de case van de Guildford Four, die ten onrechte waren veroordeeld vanwege IRA aanslagen in Groot-Brittannie [1]

Stel nu, dat zij ter dood waren gebracht…………..

Onder P/S doe ik u mijn commentaar toekomen tav de politieke TON ideen van mevrouw Verdonk

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Guildford_Four

P/S

”Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights”

Preambule Internationaal Convenant Economische, Sociale en Culturele Rechten

Zie

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 22, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Zie

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/dut.htm

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 1, Nederlandse Grondwet

Zie

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm

Standpunten van mevrouw Verdonk
Demagogie en schending elementaire rechten van de allochtonen op het beleven van de eigen cultuur

Geachte Redactie,

Ik heb met grote verontrusting kennisgenomen van de door ex-minister [van Vreemdelingenzaken en Integratie] en huidig Tweede Kamerlid mevrouw Verdonk bij de oprichting van de in haar nieuwe politieke partij TON [Trots op Nederland] verkondigde demagogisch-populistische standpunten, die met kunnen leiden tot een verdere polarisatie tussen in Nederland wonende ”autochtonen” en ”allochtonen”]

Zij sluit niet alleen met haar uitspraken allochtone bewoners uit, bovendien ontkent zij impliciet hun recht op de beleving van hun eigen cultuur en sluit zijn haar ogen voor de verrijkende aspecten van ”andere culturen” aan de Nederlandse samenleving

De definitie van demagogie is volgens de Dikke van Dale:

””het ophitsen van de massa door leugenachtige voorstellingen”

Zie

http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=demagogie

Nu wil ik met onderstaande niet uitgaan van ”leugenachtige voorstellingen”, maar wel van een versimpeling van de werkelijkheid, hetgeen vaak nog gevaarlijker is, sinds dan een halve waarheid, waarin mensen zich wel kunnen herkennen, wordt verkondigd

Inleiding:

Niet alleen schetst zij een niet bestaand beeld van een ”algemene” Nederlandse cultuur, met name is het gevaarlijk, dat in deze ”Nederlandse cultuur” visie, allochtone bewoners impliciet worden uitgesloten, alsof zij niet tot de Nederlandse samenleving zouden behoren, hetgeen een ultieme ontkenning van hun rechten als bewoners in Nederland is

Eveneens lanceeert zij de gevaarlijke met name bij extreem-rechtse en populistisch-rechtse bewegingen [Wilders is er ook een voorbeeld van] voorkomende visie, als zou ”de Nederlandse cultuur” tav de ”andere culturen’ in een underdogpositie komen, door zich in verregaande mate te moeten ”aanpassen”.

Niet alleen is dit laatste onjuist, bovendien ontkent zij hiermee het universeel erkende RECHT [en dat is GEEN GUNST!] van allochtone groeperingen op het beleven van de eigen cultuur en leefstijl

Met dergelijke opvattingen speelt zij bovendien in gevaarlijke mate in op de met name sinds 11-9-2001 in de Nederlandse samenleving heersende onderbuikgevoelens tegen allochtonen in het algemeen, met name op het niet bestaande, maar wel als zodanig beleefde ”underdog-gevoel” van groepen ”autochtone” Nederlanders

EEN ANALYSE:

Uitspraken en enkele standpunten toegelicht:

Zo is een van haar belangrijkste uitspraken, en hiermee citeer ik de informatie uit Nu.nl, alsmede uit andere nieuwsbronnen, ”dat ereen einde moet komen aan de ‘weg-met-ons-stroming’ die Nederlanders wil wijsmaken dat onze cultuur niet bestaat en dat onze normen en waarden minderwaardig zijn aan die van andere culturen. ”

A DE WEG MET ONS STROMING
HET DEMAGOGISCH TAALGEBRUIK ”ONS”

Ten eerste, ”ons” is een gevaarlijk populistische terminologie, die een niet bestaande eenheid onder alle ”autochtone” Nederlanders suggereert, waarmee allochtonen worden uitgesloten

B DE ”NEDERLANDSE CULTUUR”

1 Nederlandse technologische ontwikkelingen en waarden:

Uiteraard zijn er in Nederland aspecten, die kenmerkend kunnen worden gesteld voor een aantal met name in Nederland ontwikkelde verworvenheden en bekwaamheden, waaromNederland internationaal vermaard is, zoals o.a. hoog-ontwikkelde landbouwtechnieken, en de met de voltooiing van de Deltawerken hoogontwikkelde technieken op het gebied van de strijd tegen het water [1]

2 SPECIFIEK NEDERLANDSE NORMEN EN WAARDEN?

De Nederlandse ”normen en waarden” of ”cultuur” zijn echter als zodanig niet zo uniform en eenduidig als mevrouw Verdonk en geestverwanten willen voorspiegelen.

In de eerste plaats verwarren mevrouw Verdonk en geestverwanten ”cultuur”[[het samenstel van wetenschappelijke, artistieke, literaire en andere cognitieve verworvenheden] vaak met het meer enge samenstel van economisch-maatschappelijk aanvaarde normen en waarden

Zie als voorbeelden de specifiek aan Nederland toegeschreven waarden als democratische instelling, elementaire beleefdheidsregels, algemeen geldende omgangsvormen, een hoge arbeidsethos, handelsgeest etc

Hoewel overeind staat, dat de bovengenoemde waarden een onderdeel uitmaken van de Nederlandse samenleving in algemene zin gehanteerde opvattingen, is het veel
minder ”’zwart-wit Nederlands ” als door mevrouw Verdonk cum suis wordt gesteld

Immers, dergelijke waarden komen ook voor in zowel andere Westerse als niet westerse samenlevingsvormen en worden bovendien niet door alle ”autochtonen” gedeeld of erkend

c DE ”NEDERLANDSE CULTUUR”

In de tweede plaats is de term ”Nederlandse cultuur” sowieso een misvatting, aangezien DE NEDERLANDSE CULTUUR ALS ZODANIG NIET BESTAAT

Te uwer informatie:

Zoals reeds gesteld komen de hierboven aangeduide ‘Nederlandse” waarden [door mevr Verdonk cum suis als ”cultuur” aangeduid] evenzeer bij andere volkeren en samenlevingsvormen voor.

BOVENDIEN is er in maatschappelijke en culturele zin een groot verschil tussen de Nederlandse stedelijke en provinciale cultuur en gebruiken [om over de grote verscheidenheid in dialecten nog maar te zwijgen], tussen de maatschappelijke en culturele gebruiken bij diverse lagen van de bevolking [en dan heb ik mij nog slechts beperkt tot de zogenaamde ”autochtonen”], zowel qua klasse als in beroepsgroepen

Zo doorgeredeneerd kan er in cultureel-maatschappelijke beleving een groot verschil zijn tussen bijvoorbeeld de gemiddelde randstadbewoner en een bewoner uit het platteland van de provincie
Daarbij heb ik nog niet eens gememoreerd in culturele en maatschappelijke verschillen tussen de ”moderne” stedeling met een [ook weer in enigszins algemene zin] mentaliteit van ”alles moet kunnen” en bijvoorbeeld de meer behoudende mentaliteit op het platteland, al dan niet beinvloed door religieuze opvattingen

Ik wil hiermee dus aangeven, dat de TERM ”Nederlandse cultuur” of ”Nederlandse normen en waarden” niet in algemene zin gebruikt dient te worden en een versimpelde voorstelling van de werkelijkheid kunnen geven

C UNDERDOGPOSITIE NEDERLANDSE ”CULTUUR” TAV ”ANDERE CULTUREN”

Mevrouw Verdonk merkt o.a. op [ik citeer Nu], ””dat ereen einde moet komen aan de ‘weg-met-ons-stroming’ die Nederlanders wil wijsmaken dat onze cultuur niet bestaat en dat onze normen en waarden minderwaardig zijn aan die van andere culturen. ”

Het demagogische aan deze uitspraak is, dat er niet alleen geen sprake is van het ”minderwaardig” stellen van de ”Nederlandse cultuur” [lees waarden], maar dat bovendien impliciet wordt gesuggereerd, dat er geen sprake zou moeten zijn van een gelijk naast elkaar leven van culturen en opvattingen
Evenmin heeft zij oog voor de verrijking, die ”andere culturen” kunnen betekenen voor de Nederlandse samenleving

1 Minderwaardig aan andere culturen

In de eerste plaats heerst er in het geheel niet de opvatting, dat de door mevrouw Verdonk veronderstelde ”Nederlandse normen en waarden” [ook aanwezig in andere samenlevingsvormen, ter herinnering] ”minderwaardig” zouden zijn aan ”andere culturen”
Ten onrechte voedt zij zo de reeds onder brede [met name populistisch geinspireerde] lagen heersende onderbuikgevoel tav de niet bestaande ”overspoeling” en ”dominantie” door ”andere culturen”

Het tegendeel is waar, aangezien het niet ”de Nederlandse cultuur” is, die zich moet ”aanpassen” aan ”andere culturen”, maar de uit het buitenland afkomstige migranten, aangezien immers de Nederlandse samenleving, als ontvangende, de dominante is en de migranten voor een voortbestaan in Nederland afhankelijk zijn van de regelgeving door Nederland

Niet omgekeerd

Een praktisch voorbeeld:

Wanneer een uit het buitenland afkomstige allochtoon bijvoorbeeld weigert, Nederlands te leren schaadt hij zichzelf in zijn ontwikkeling en toekomstperspectief
Niet de Nederlandse samenleving wordt geschaad of is ”slachtoffer”, maar hijzelf

D ONTKENNING GELIJKHEID ANDERE CULTUREN

Door te hameren op de niet bestaande ”underdogpositie” van de ”Nederlandse cultuur” ontkent Verdonk bovendien impliciet het universeel erkende recht van mensen, behorend tot een ”andere” afkomst, tot het beleven van de eigen cultuur

Noch de ”Nederlandse cultuur” dient zich aan te passen aan de ”andere cultuur” of de ”andere cultuur” aan de Nederlandse, zij dienen naast elkaar te bestaan, met gelijke rechten voor de cultuurbelevers
Het beleven van het recht op de eigen cultuur is geen ”gunst” van de Nederlandse of andere ontvangende samenleving, maar een RECHT

Verder is het ook weer niet zo ”zwart-wit”, aangezien de meeste allochtonen in belangrijke mate aspecten van de ”Nederlandse cultuur” hebben geintegreerd in hun persoonlijke levenssfeer

Uiteraard dienen uit het buitenland afkomstige migranten te integreren, maar integratie impliceert NIET het opgeven van eigen culturele waarden en een assimilatie aan de ”Nederlandse cultuur”, maar het recht op beleven van de eigen cultuur, met respect voor de Nederlandse wet en de in Nederland heersende gebruiken

In tegenstelling tot populistische stemmingmakers als mevrouw Verdonk, is er in de praktijk wel degelijk sprake van dit proces van aanpassing, al was het alleen maar om de simpele reden, dat anders het functionneren in deze samenleving voor een migrant onmogelijk zou zijn

Epiloog:

Er zijn nog meer standpunten van mevrouw Verdonk aan de orde gesteld, die ik al evenmin kan waarderen, zoals ”heropvoeding” criminele jongeren en de vermindering van de onwikkelingshulp

Het eerste [heropvoeding] is een gevaarlijke associatie met de in niet-democratische Staatsmodellen levende praktijken, het tweede[vermindering van de ontwikkelingshulp] getuigt van een elementair gebrek aan humaniteit en moreel fatsoen, nog afgezien van de internationale richtlijnen dienaangaande [2]

Cruciaal vind ik echter, dat zij door haar versimpeling van het niet bestaande uniforme karakter van de ”Nederlandse cultuur”, de vermeende ”onderschikking” aan ”andere culturen” en het gebruik van de terminologie ”ons”, zich niet alleen schuldig maakt aan demagogie en populisme, maar daarmee een verdere wig drijft tussen ”autochtonen” en ”allochtonen” in de Nederlandse samenleving

Zeker gezien tegen het licht van de sinds 11-9-2001 toegenomen polarisatie en racistisch tendenzen, zowel politiek onverantwoordelijk en moreel verwerpelijk

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Deltawerken

[2]

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1206

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 wout

@24

Da’s toch een een dilemma? Maar misschien is dat de engelse betekenis:

# A situation that requires a choice between options that are or seem equally unfavorable or mutually exclusive.

Als je in de positie was om te kiezen was je keuze: doodstraf voor iedere voorstander ervan waaronder dus jijzelf, òf geen doodstraf ook niet voor de voorstanders ervan.

Volgens je eigen uitspraak zijn beide opties voor jou “unfavorable”, tenzij je graag dood wilt, natuurlijk.

Hoe dan ook, een betere wereld begint bij jezelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Micha

@22: Persoonlijk heb ik geen probleem met de doodstraf.

Een stuk vriendelijker wellicht dan levenslang vandaar dat ik vindt dat je personen die levenslang hebben gekregen zelf de mogelijkheid moet geven om deze om te laten zetten tot doodstraf. De kerkers zijn tegenwoordig natuurlijk wel een stuk beter en de omgangsregelingen idem dus wellicht is levenslang niet eens zo erg.

Voor gevallen waarin het duidelijk is wie wat heeft gedaan zoals in het geval van Mohammed B. zou ik voor doodstraf zijn. Je dient de maatschappij in een dergelijk geval maximaal te beveiligen tegen dat individu en daar is doodstraf een effectief middel voor.

Afschrikkende werking, genoegdoening, kosten, zekerheid zijn in mijn ogen dan ook geen echte factoren voor het wel of niet invoeren van de doodstraf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Arnoud

@ 27: je bent dus voor de doodstraf, omdat de samenleving gevrijwaard blijft van moordenaars die schuldig zijn bevonden. Je geeft aan dat je dit wilt bij gevallen ´waarin het duidelijk is´, waarmee je impliciet aangeeft dat er ook gevallen zijn waarin het niet zo duidelijk is. Ik vrees echter dat ons rechtsysteem dat onderscheid niet kent: het is schuldig of onschuldig. Je kunt dus nooit uitsluiten dat je mensen onterecht opsluit. Dat is dan wel een wrange constatering bij het bepleiten van de doodstraf. Er zullen per definitie onschuldige mensen gedood worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Willem

@ 16 Astronaut

42 % voor de doodstraf
41 % tegen de doodstraf
17 % geen mening

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Willem

@ 14 Spuyt12

In dit geval wel, zie reactie 29.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 pedro

@wout; zoals jij het voorstelt is het een dilemma, maar ik zie het probleem niet. Iemand die appels wil krijgt appels, iemand die geen appels wil niet. Als iemand de doodstraf wil (voorstanders), kan hij die krijgen. Daar heb ik geen probleem mee. Wie geen doodstraf wil, krijgt hem niet. Het enige dilemma is de vraag, of die eenmaal gemaakte keuze nog terug gedraaid mag worden, als je als voorstander van de doodstraf ter dood veroordeeld bent. Ik vermoed, dat veel voorstanders op dat moment ineens net zo veel berouw van hun keuze krijgen als een goede katholiek op zijn sterfbed.

Maar voor wie graag dood wil, moet de doodstraf sowieso mogelijk zijn (dat ben ik geheel met micha eens). Hoewel ik daar in het geval van Mo B aan twijfel, want als je hem de doodstraf zou geven, geef je daarmee toe aan de wens van een extreme moslim.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Albert Schwein

@29: Ben jij wel eens voor zo’n enquete gevraagd? Ik nooit. Er zijn honderdduizenden, miljoenen mensen in Nederland die ook nooit gepeild worden. Je bent niet goed wijs daar zo’n belang aan te hechten. Enquetes zijn niet de waarheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 wout

@31

Ik zou graag de doodstraf invoeren voor iedereen, die voor de doodstraf is.

Dit is heel goed te lezen als:

Ik zou graag iedereen die voor de doodstraf is de doodstraf geven.

(zoals: “ik zou graag de doodstraf invoeren voor mensen die kinderen verkrachten”)

Wat inhoudt dat je jezelf ter dood moet (laten) brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Arnoud

@ 29: Dankjewel. Verdonk wil dat de meerderheid geen rekening houdt met de minderheid. Dus als meer mensen voor de doodstraf zijn, dan zal zij dat volgens deze logica ook moeten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Micha

@28: Niet helemaal. Ik ben van mening dat we overtreders van ernstige misdrijven die echt niet kunnen uit de samenleving moeten halen en de doodstraf is dan een zeer effectief middel. Veel beter dan levenslang.

Natuurlijk zijn er gradaties in schuldig verklaringen. Van aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot absoluut zeker. Anders zou je immers nooit onschuldigen kunnen veroordelen terwijl er ook veroordelingen zijn waar het absoluut zeker is ;-)

Zoals al eerder gezegd is deze gradatie voor mij geen reden om een doodstraf niet te voeren. Het is eerder een kans voor de verdediging om voor een andere straf te pleiten.

Zullen er ook onschuldigen tussen de veroordeelden kunnen zitten? Niet uit te sluiten dus vast. Ook dat is geen echt argument aangezien het risico verwaarloosbaar is. Dus waarom hameren we daar op. Wat dat betreft zijn de verhoudingen wat zoek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Arnoud

@ 35: jij accepteert dat met de invoering van de doodstraf onschuldige mensen door Nederland vermoord zouden worden, ik niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Albert Schwein

Als we dan toch het opiniepeilingendansje willen maken is het wellicht boeiend het percentage voorstanders doodstraf te leggen naast het percentage dat geen onvoorwaardelijk vertrouwen heeft in de Nederlandse rechtspraak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Willem

@ 32 Albert Schwein

Ik geef alleen de cijfers weer, zonder daar al te veel belang aan te hechten. Dat laatste is jouw interpretatie. Ik beweer ook niet dat enquetes de waarheid zijn. Het zijn opinieweergaven die ik niet uit zijn verband ruk. Jij bent niet goed wijs om dat wel te doen. In letterlijke zin overduidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Willem

@ 34 Astronaut

In de politiek wordt zelden rekening gehouden met een meerderheid (denk aan het Europese referendum), dus je hoeft je vooralsnog geen zorgen te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 pedro

@wout#33: Zo KUN je het ook lezen idd. In 31 heb ik uitgelegd, dat ik dat niet zo uitleg. Je 1e reactie was goed, want ik moest me nader verklaren.

@willem#29&38: 42% is geen meerderheid. Voor invoering van de doodstraf heb je trouwens een grondwetswijziging nodig en moet je dus een meerderheid van 75% hebben.

@micha#38: “Ook dat is geen echt argument aangezien het risico verwaarloosbaar is”. Ach so. En wanneer wordt het risico niet verwaarloosbaar? Op het moment dat we meer onschuldigen ter dood brengen dan schuldigen? Of is dat overdreven? Ligt de grens ergens bij 10%? Er zijnmeer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis bekend van onschuldig ter dood gebrachte mensen (met Sacco en Vanzetti en de Rosenbergs als bekendste voorbeelden). er zijn ook genoeg voorbeelden bekend van mensen, die onschuldig in de gevangenis hebben gezeten 8Birmingham Six, Guildford Four) waar de politie onder druk van de publieke opinie fouten heeft gemaakt (bewust en / of onbewust). Dat gebeurt dus juist en vooral in zaken, die de publieke opinie enorm bezig houden en waar dus om zware straffen wordt gevraagd. Dat risico is dus helemaal niet verwaarloosbaar en neemt juist toe in die zaken, waar de publieke opinie om zware straffen gilt.

En dan hebben we nog niet eens gehad over regimes, die de doodstraf verheerlijk(t)en en waar standrechtelijke executies (de volgende stap op deze glijdende schaal) door de publieke opinie bejubeld worden.

Maar als je zo een voorstander van de doodstraf bent: Iran is imho momenteel het land, waar ze daar het gemakkelijkst mee om gaan, gevolgd door landen als China e.d. Je bevindt je dus in goed ´democratisch´ gezelschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Albert Schwein

@39: “Ik geef alleen de cijfers weer, zonder daar al te veel belang aan te hechten.”
Yep, tot 2x aan toe. Cijfers die we allemaal via de media ook al hebben vernomen. Subtiel!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Doremi

@39 Willem, een haarscherpe analyse, beknopt en ter zake!

En inderdaad, die Wilders komt met allemaal onzin-angsten. Ik kijk net uit het raam en er zijn helemaal geen moslims te bekennen, laat staan moslims op een motor. Als moslims motor gaan rijden, dan wordt het pas gevaarlijk.

En de voorzitter van de Amsterdamse moskee El Mouahidine zei het al: alleen volgens extremisten is Wilders een hond, want hij bidt vast niet 5-maal per dag. Ergo jij bent een extremist!

Ontken het maar niet, want ik heb net je artikel gelezen en 1+1=2!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Doremi

Doodstraf is natuurlijk ook veel goedkoper. Ik vind dat veroordeelden voor zware delecten moeten kunnen kiezen tussen gevangenisstraf en de doodstraf. En als ze voor dat laatste kiezen moeten ze recht krijgen op een gratis begrafenis of crematie en een bonificatie-uitkering van ?5000, waarbij ze zelf aan kunnen geven naar wie dat geld gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Arnoud

@ 43: heb je het stuk wel gelezen? De doodstraf in het rechtsysteem invoeren is duurder dan het niet doen. Dat leert het Amerikaanse systeem (zie ook bronnen in het artikel).

De strafbepaling ligt in handen van de rechter in Nederland. Hoe zie je het voor je dat je voor bepaalde delicten hier een uitzondering voor maakt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Arnoud

@ 39: hoezo, de Europese Grondwet is toch verworpen na het referendum?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Ferdinand

De doodstraf is barbaars : voor de dader. Maar de straffen die nu in Nederland opgelegd worden zijn dat ook : voor het slachtoffer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Willem

@ 42 Doremi

Ben ik toch wel benieuwd wat jouw definitie van extremist is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Willem

@ 45 Astronaut

Nee hoor, ze hebben er een ander etiket opgeplakt en als de Ieren op 12 juni niet dwarsliggen wordt het alsnog ingevoerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Arnoud

@ 48: ik ben het niet met je eens, maar dit lijkt me niet de juiste plek om de discussie te voeren. We komen bij GC ongetwijfeld terug op Europa/een nieuw Europees verdrag als juni dichterbij komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Doremi

@44
Als de veroordeelde er zelf voor kiest is het te doen voor minder dan ?100. Al die onnodige poespas zoals in Amerika heb je dan ook niet nodig, ook niet dat iemand jaren in een dodencel zit. Wij kennen de doodstraf niet als straf, maar als iemand die zelf wil is het een fluitje van een cent die ook uit te voeren.

Je krijgt 30 jaar, je geeft te kennen dat je liever de doodstraf wilt en het is binnen een week geregeld. Die week krijg je als bedenktijd of je het echt wel wilt, net als bij abortus of euthanasie.

Kosten zijn dus minimaal, iedereen tevreden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 pedro

@ferdinand: “De doodstraf is barbaars : voor de dader”. Ik denk dat je zelf niet snapt wat je eigenlijk op hebt geschreven en dat je eigenlijk iets heel anders bedoelt. Laat ik eerst zeggen, dat ik het volkomen eens ben met wat je letterlijk in je eerste zin op hebt geschreven: de daders zijn de mensen, die de doodstraf uitspreken en uitvoeren, en is dat is inderdaad achterlijk en barbaars.

Maar je tweede zin bracht me aan het twijfelen over je bedoeling, want je kunt toch onmogelijk bedoeld hebben, wat je op hebt geschreven, dat de in jouw ogen te korte straffen in Nederland barbaars zijn voor de slachtoffers (van die straffen).

Waarschijnlijk doelde je dus op de eerder gepleegde misdaad. In dat geval is de doodstraf echter totaal niet barbaars voor de dader, tenzij je die veel te lang aan in onzekerheid laat of de straf ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. En dat kost dus heel veel geld, want niemand wil graag veel onschuldigen ter dood brengen (zelfs niet als ze ´collateral damage´ genoemd worden), dus richt je je rechtssyteem zo in dat ruim voldoende beroepsmogelijkheden bestaan.

Maar voor voorstanders van de doodstraf zijn er al voldoende landen in de wereld, waar de doodstraf normaal is. Ik zou zeggen, als u denkt, dat dat beter is, kunt u daar naar toe verhuizen. Ik moet u dan wel aanraden eerst eens goed naar het politieke systeem van dat land te kijken (totalitaire regimes -islamisten, communisten en fascisten- kennen vrijwel allemaal de doodstraf) en naar de misdaadcijfers van die landen (ondanks de doodstraf zijn de misdaadcijfers in de VS bijvoorbeeld aanmerkelijk hoger dan hier).

 • Vorige discussie