‘Zachte’ drugs, harde criminaliteit

Het is steeds duidelijker dat wietcriminelen zich, zeker in het zuiden van Nederland, steeds onaantastbaarder beginnen te wanen. Ook de overheid voelt inmiddels de noodzaak op te treden tegen wietcriminelen. Hoogleraar criminologie Toine Spapens onderzocht de wereld achter wietteelt. In deze gastbijdrage gaat hij in op de belangrijkste conclusies uit zijn onderzoek.

 Rondom het gebruik van hasjiesj en marihuana hangt nog altijd een imago van lieflijkheid en vreedzaamheid. Daarmee wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat in Nederland de harde misdaadwereld al sinds de jaren zeventig bij de import en groothandel van softdrugs betrokken is. Dat geldt intussen ook voor de inpandige wietteelt, die begin jaren negentig zijn intrede deed. Om te beginnen is de omvang van de wietteelt, afgaande op het aantal kwekerijen dat wordt gevonden, enorm gegroeid. Daarnaast is de wietteelt het werkterrein geworden van een ‘hennepnetwerk’ dat zich zo langzamerhand over alle lagen van de bevolking uitstrekt. 

Van import naar productie in eigen land
De opsporing van de aan softdrugsimport gerelateerde misdaad verliep vanaf de jaren tachtig, met de oprichting van de Interregionale Rechercheteams (IRT’s), niet zonder moeilijkheden, vooral door gebrek aan ervaring en nog ontbrekende organisatorische en juridische kaders, met de beruchte ‘IRT-affaire’ als uitvloeisel. Desalniettemin werden in de eerste helft van de jaren negentig vooraanstaande importeurs van softdrugs, zoals Johan ‘de Hakkelaar’ Verhoek en de onlangs overleden Charles Zwolsman, in geruchtmakende megaprocessen tot celstraffen veroordeeld. De Nederlandse overheid had de tanden laten zien, ofschoon de inspanningen er natuurlijk geenszins toe leidden dat de illegale activiteiten stopten. Ook nu nog zijn er criminele groeperingen actief met de import van softdrugs. Het zwaartepunt verschoof echter naar productie in Nederland zelf.

Introductie van wietteelt binnenshuis
De toevoermarkt van softdrugs veranderde begin jaren negentig sterk door de introductie van de wietteelt binnenshuis. De techniek lijkt hier te zijn geïntroduceerd door Amerikanen die als gevolg van repressie in eigen land de wijk naar Nederland namen. Met de hier aanwezige landbouwexpertise werd de Nederwiet verder verbeterd, bijvoorbeeld door het percentage werkzame stof (THC) op te voeren. De ‘Nederwiet’ veranderde erdoor in een kwaliteitsproduct, dat al snel een flink deel van de gebruikersmarkt veroverde. Onvermijdelijk trok ook deze ontwikkeling al snel weer de aandacht van het zware misdaadmilieu. Dat was op dat moment weliswaar ook volop actief met de productie van XTC, maar in 1998 signaleerde de politie in de regio Brabant-Noord bijvoorbeeld al dat de grote criminelen in die regio waren overgestapt op wietteelt.

Intussen is er een heel netwerk ontstaan dat bestaat uit kleine zelfstandige telers, maar ook uit meer zakelijk aangelegde types die hun winsten hebben gebruikt om te investeren in meerdere of grotere kwekerijen. Er bestaan ‘exploitanten’ die op verzoek kwekerijen opzetten in de woningen van anderen. Daarnaast zijn er allerlei specialisten verschenen – kwekers van stekken, knippers van toppen, elektriciens die stroom omleggen, bouwers van ‘wiethokken’, drogers van de planten, beveiligers van kwekerijen – die voor meer dan één opdrachtgever kunnen werken. Zware criminelen nemen echter de sleutelposities in, en wel op drie manieren.

Afzetmarkt is in handen van criminelen
Om te beginnen is de afzetmarkt grotendeels in handen van criminele groeperingen: zij kopen de oogsten in en zorgen voor de verhandeling. De beste wiet gaat naar coffeeshops, de wiet van mindere kwaliteit wordt in grotere hoeveelheden verkocht aan buitenlandse dealers, of aan binnenlandse ‘kilohandelaars’ die de wiet exporteren.

In de tweede plaats controleren misdaadgroepen een belangrijk deel van de growshops waar de beginnende teler de legale  kweekmaterialen kan aanschaffen. Er worden daarnaast, en dat is illegaal, ook stekken verkocht, oogsten opgekocht en hennepafval ingenomen. De grote criminelen hoeven alleen maar te wachten tot de kweker zijn oogst aanbiedt. Die draagt zelf het risico dat de oogst mislukt of dat de kwekerij wordt gepakt of leeggeroofd.

Ten derde beseffen de grote criminelen ook heel goed dat de winsten van het doorverkopen nog hoger zijn wanneer zij de wiet zelf kweken. Opsporingsonderzoeken laten zien dat de criminele groepen dat soms in eigen beheer doen, maar soms ook naïevelingen met een grote woning of bedrijfsloods voorzien van kweekmaterialen in ruil voor de opbrengst van één of meer oogsten. Zulke overeenkomsten kunnen in het geval de kwekerij voortijdig wordt ontdekt of ‘geript’ vanzelfsprekend zeer vervelend aflopen.

Gevallen van moord en doodslag
De overheid reageerde in 2004 op de ontwikkelingen in de hennepteelt met de zogenoemde ‘Cannabisbrief’. Zowel de thuisteelt als de criminele samenwerkingsverbanden achter de wietteelt zouden harder worden aangepakt. De kleine telers werd, althans in sommige steden, de duimschroeven aangedraaid door middel van een integrale aanpak. Hierbij bleek vooral het risico het huis te worden uitgezet afschrikwekkend te werken. Maatregelen tegen de grote criminelen werden echter maar mondjesmaat genomen. Strafrechtelijk onderzoek eindigde nogal eens in frustratie omdat rechters, zo lang het alleen om wiet ging, wel zeer mild straften. De leiders van een groepering die meerdere growshops had, wekelijks enkele honderden kilo’s wiet in- en doorverkocht, en ook zeer grote kwekerijen runde, kregen in hoger beroep bijvoorbeeld 2,5 jaar cel opgelegd, terwijl een rechercheteam bijna een jaar aan de zaak had gewerkt.

In 2005 ging bij het parket Roermond een eerste project ‘Hennepteelt en georganiseerde criminaliteit’ van start, met als doel de zwaarte van het probleem onder de aandacht te brengen en innovatieve interventiestrategieën te ontwikkelen. Officier van justitie Ad Clarijs, die als trekker optrad, trok vooral de aandacht toen hij in 2008 verkondigde dat er in vijf jaar tijd minsten 25 gevallen van moord en doodslag in het zuiden van Nederland te maken hadden gehad met wietteelt.

Eind 2010 werd op bedreigingen van de burgemeesters gereageerd met de oprichting van een taskforce, met de opdracht om het wietnetwerk daadwerkelijk met alle middelen te gaan aanpakken. Het is nu nog te vroeg om de geleverde inspanningen en resultaten te wegen. Het staat echter buiten kijf dat criminelen niet onkwetsbaar zijn wanneer zij te maken krijgen met een overheid die actief optreedt en dat ook langdurig weet vol te houden. De aanpak van XTC-productie vanaf 1997 is daarvan een goed voorbeeld.

Sluiting koffieshops leidt vooralsnog niet tot meer straathandel
Zo lang het voor drugdealers in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, of voor individuele drugstoeristen,  aantrekkelijker blijft om verdovende middelen in Nederland (in) te kopen, blijft een grote afzetmarkt voor onze wietcriminelen in stand, die op zijn beurt de teelt en import in ons land aandrijft. De werkelijke uitdaging voor de Nederlandse beleidsmakers ligt er dan ook in om daarin verandering te brengen. Lokaal zijn de eerste stappen gezet. Hoewel het nog vroeg dag is, lijken de sluitingen van coffeeshops in enkele zuidelijke gemeenten niet te leiden tot toename van de straathandel. Er zijn wel aanwijzingen dat dit in Roosendaal en Bergen op Zoom heeft geleid tot een gedeeltelijke verschuiving van het drugstoerisme naar Breda en andere gemeenten, zoals Gouda. Bij een serieus gevoerd landelijk beleid zouden zulke verschuivingen misschien richting het buitenland kunnen gaan optreden. Tenslotte is het geen wetmatigheid dat Nederland voor hen de marktplaats is.

Toine Spapens is hoogleraar criminologie met als specialisatie georganiseerde misdaad en internationale politiële en justitiële samenwerking aan Tilburg University en parttime lector Milieucriminaliteit aan de Politieacademie. Dit stuk verscheen in een uitvoeriger versie in Secondant, augustus 2011, en is gebaseerd op het onderzoek: De wereld achter de wietteelt, A.C.M. Spapens, H.G. van der Bunt en L. Rastovac, Den Haag, WODC, Boom Juridische uitgevers, 2007. De publicatie is te downloaden via:http://wodc.nl/.

CC Foto credits: Lollyman

 1. 1

  Hij kan dan hoogleraar zijn maar van dope heeft hij geen kaas gegeten.
  Toen er nog geen coffeeshops waren was er ook volop hash en wiet verkrijgbaar,we vinden onze weg heus wel.
  Die achterlijke vervolging van kleine kwekers heeft er voor gezorgd dat de handel voornamelijk bij criminelen terecht is gekomen

 2. 2

  Dat het zo’n zooitje is geworden heeft er mee te maken dat beleidsmakers hun oren teveel naar criminologen laten hangen in plaats hun eigen kleine beetje verstand te gebruiken.
  Jack Herrer is voor mij een revelatie ,maar dit terzijde

 3. 6

  Maar een veroordeling van falend beleid zie ik niet.
  Dit soort types maken de gewone gebruiker tot speelbal, met veel te ver doorgevoerde dissertaties
  de coffeshop mag van mij verdwijnen,krijgen anderen ook weer eens een kans.

 4. 7

  “Bij een serieus gevoerd landelijk beleid zouden zulke verschuivingen misschien richting het buitenland kunnen gaan optreden.”

  En als de criminaliteit zich naar het buitenland verschuift is het probleem opgelost, want als ik mijn rotzooi bij de buren over de schutting gooi, is er geen rotzooi meer. Lekkere mentaliteit. Misschien al eens nagedacht over een ander alternatief, zoals legalisatie van de teelt, waarmee de georganiseerde criminaliteit de wind uit de zeilen genomen kan worden?

 5. 8

  Legaliseren punt
  Nu sponsor je alleen de criminelen en verdwijnt het niet.
  En de staat heeft momenteel echt wel wat beters te doen dan miljarden te stoppen in een onoplosbaar probleem.

  (Oh ja, voor de duidelijk: legaliseren EN reguleren. En dat voor alle drugs)

 6. 14

  Reguleren is toch net zoals met alle andere producten die je in een winkel koopt. Je wilt toch ook geen antivries in je wijn en zaagsel in je sigaret?
  Verder bv net als met alcohol niet overal te koop en niet voor iedere leeftijd. Zoiets.

 7. 16

  Deze man beziet het hele probleem alleen als een maatschappelijk probleem en vraagt zich af hoe we helemaal van die drugs afkomen .Hij bekijkt het door de ogen van een bestrijder.Erzijn meer mogelijkheden dan alleen coffeeshop of de straat

 8. 17

  De politiek heeft een monster gecreeerd. De georganiseerde misdaad erachter heeft de tijd en de ruimte gekregen om te wortelen. In bepaalde wijken is het thuistelen volkomen ingeburgerd.

 9. 18

  Voor een deel niet heel raar overigens. Net als alle medicijnen, drogistspulletjes, makeup etc… moet je wel iets doen om zeker te stellen dat er geen verkeerde (cq schadelijke) stoffen in de producten zitten. Iets in het kader van de algemene volksgezondheid.
  Hoewel ik ook wel snap dat “schadelijk” heel verkeerd gebruikt kan worden. Maar goed. Alcohol is ook schadelijk. En toch heb ik er vertrouwen in dat willekeurig welke fles ik uit de winkel haal er geen onbekende rotzooi in zit.

 10. 19

  Wat is dat toch met die hetze tegen wiet? Terwijl in sommige amerikaanse staten de teelt geheel is vrijgegeven (tig planten voor eigen gebruik) wordt hier de boel steeds verder gecriminaliseerd.
  En weinig aandacht voor de echte problemen:de zgn partydrugs, cocaine, GBH, psychofarmaca die verpulverd en voor de kick ingenomen wordt enz enz en dit alles gecombineerd met grote hoeveelheden alcohol die elk weekend weer enorme politie inzetten vereist in de uitgaansgebieden en op de massale parties.
  Gewoon de teelt van wiet vrijgeven en niet de 1 of andere instantie gaan belasten met controle sterkte wiet. Een THC overdosis bestaat niet itt voornoemde middelen. zoals de welbekende voorbeelden van doorgedraaide coke gebruikers.

 11. 25

  De eerste alinea al: “Om te beginnen is de omvang van de wietteelt, afgaande op het aantal kwekerijen dat wordt gevonden, enorm gegroeid”

  Nee, de overheid heeft onder leiding van het CDA een repressiever beleid ingevoerd waardoor er meer (al dan niet kleine) kwekerijen worden opgerolt. Dit heeft weer tot gevolg gehad dat de de criminaliteit rond weedhandel is toegenomen.

  “De ‘Nederwiet’ veranderde erdoor in een kwaliteitsproduct, dat al snel een flink deel van de gebruikersmarkt veroverde. Onvermijdelijk trok ook deze ontwikkeling al snel weer de aandacht van het zware misdaadmilieu.”

  Ik betwijfel deze gevolgtrekking. Omdat de weed beter werd, werd de aandacht van het midaadmilieu getrokken? Is de marge op de “nieuwe” nederwiet echt zoveel hoger dan op de oude varianten?

  Eind 2010 werd op bedreigingen van de burgemeesters gereageerd met de oprichting van een taskforce, met de opdracht om het wietnetwerk daadwerkelijk met alle middelen te gaan aanpakken.

  Is er niemand bij de overheid die, ondanks dat de minister een CDA-er is, zich afvraagt wat de beste aanpak is? Is Nederland echt zo kortzichtig geworden dat alleen repressie en verboden als aanpak wordt gezien?

 12. 27

  Vrijgeven en reguleren is inderdaad het beste, als de hele EU dat zou doen. Het is toch 2 a 5 miljard Euro aan exportoverschot voor NL. Het levert belasting op en scheelt in de handhaving. En nu wordt er vaak rommel bijgevoegd, om het zwaarder en glinsterender te maken, wat slecht voor de volksgezondheid is. Het THC-gehalte zou je bij gereguleerde wiet kunnen vermelden, net zoals een biertje iets anders is dan een vol longdrinkglas vodka. Bij nederwiet vergissen vooral toeristen zich nogal eens in de sterkte. Het scheelt ook in het brandgevaar van illegale thuiskweek.

  De kosten die de overheid zo bespaard en de belasting die de overheid hier mee ophaalt moet dan wel budgetneutraal leiden tot een grotere inkomstenbelastingvrije voet, want er zijn nogal wat mensen in de onderste regionen van de arbeidsmarkt die afhankelijk zijn van de wieteconomie.

  Hasj en XTC moet je dan ook vrijgeven, want anders vlucht het criminele netwerk daarin.

  De reden dat dit niet gebeurt is natuurlijk duidelijk: Dit krijg je nog niet in heel de EU voor elkaar. Aangezien de grootste omzet en winst in de grootschalige wietexport wordt gemaakt door internationale groothandelaars, zal nationale vrijgeving en regulatie het criminele netwerk rond wiet niet oplossen. Het zou alleen voor de volksgezondheid binnen NL goed kunnen zijn.

 13. 28

  Criminologie gaat volgens mij o.a. over wat criminelen drijft, hoe ze te werk gaan enzovoorts. En het is ook altijd interessant om na te denken over wat je eraan kunt doen, maar eerst moet je weten hoe het zit. Meneer Spapens (ik ken ‘m niet) lijkt daar een studie van gemaakt te hebben.

  We weten allemaal (hopelijk) dat het verbieden van het spul niets oplost. Maar wisten we ook allemaal al hoe de illegale wietverbouw precies is georganiseerd? Hoe grootschalig en gewelddadig?

 14. 30

  Wat hij ons hier voorhoudt lijkt niet op een gedegen studie maar op een verzameling gemeenplaatsen die al veel te lang worden beschouwd als realiteit
  Maar het zijn niets anders als stokken om een hond te slaan.

 15. 31

  Spapens verzaakt aan zijn beroep. Criminologen worden geacht een bijdrage te leveren aan de strijd tegen de misdaad door informatie aan te leveren over de achterliggende oorzaken en omstandigheden van crimineel gedrag. Als het om cannabis gaat is er 1 achterliggende hoofdoorzaak van crimineel gedrag: het feit dat nederland na 35 jaar gedogen er nog altijd niet in geslaagd is zoiets doodsimpels als een regulering voor de teelt van cannabis voor eigen gebruik en voor de coffeeshops bij wet te regelen. Op die manier kunnen bonafide telers met vergunning werken en kan de politie zich op degenen kan concentreren die zich met teelt voor export bezighouden. Een kind kan de was doen. Maar nee, Spapens en consorten blijven ons een rad voor ogen draaien: alsof de criminaliteit een gevolg zou zijn van de cannabis en niet van het cannabisverbod. Wetenschap? laat me niet lachen…

 16. 32

  Criminelen zijn net goochelaars. Ze vertellen eerlijk al hun trucs aan de onderzoekers..Het probleem = geld, niet de middelen, die middelen zijn slechts het ‘transport middel’. Iedereen trapt erin, vooral de onderzoekers

  ( waar 2 honden vechten om één been, gaat de 3e ermee vandoor…)

 17. 33

  Niet de cannabis zelf, maar het verbod op cannabis veroorzaakt de problemen.
  Hoe repressiever het beleid, hoe lucratiever de handel in cannabis, en dus hoe aantrekkelijker het wordt voor de georganiseerde criminaliteit.

  Waar hebben we het over? Een plant. Dan is het toch helemaal van de pot gerukt dat de overheid een plant gaat criminaliseren? Dat is net zo debiel als een overheid die bv homoseksualiteit gaat criminaliseren. Het slaat helemaal nergens op en de overheid heeft er helemaal geen ruk mee te maken wat voor seksuele voorkeur mensen hebben, of welke voorkeur ze hebben op het gebied van genotsmiddelen.

  Het verbod is daarnaast totaal niet effectief om misbruik tegen te gaan en werkt misbruik eerder in de hand. Juist door cannabis te criminaliseren stel je kwetsbare groepen zoals jongeren bloot aan de risico’s, want een dealer heeft geen enkele reden om zich druk te maken om de leeftijd van z’n klanten, terwijl een slijterij z’n vergunning kwijtraakt als ze sterke drank aan tieners verkopen.
  Door lukraak bepaalde substanties te verbieden, ondermijn je de geloofwaardigheid en effectiviteit van voorlichting.

  Terwijl aan alcohol mensen bij bosjes doodgaan en aan cannabis nog nooit iemand gestorven is. Wat niet wil zeggen dat er aan het gebruik van cannabis geen risico’s verbonden zijn, maar als de risico’s in perspectief geplaatst worden is het altijd nog een stuk minder schadelijk dan alcohol of tabak.
  De overheid is niet bedoeld om volwassenen als kleine peuters tegen zichzelf in bescherming te nemen en zou erop gericht moeten zijn om mensenrechten te garanderen door te zorgen dat iedereen vrij is om te doen waar ‘ie zin in heeft, zolang ‘ie daarbij anderen niet in hun vrijheid belemmert.

 18. 34

  Alles wat verboden is, is rendabel. Helemaal voor criminelen. Hoe meer er wordt gejaagd op ze, hoe meer ze zich zullen verstoppen, hoe meer geweld ze zullen gebruiken om hun handel en wandel van het daglicht te verbergen.

  Dit, buiten het feit dat er erg veel mensen zijn die Cannabis als medicijn gebruiken (met name de 15% + soorten). Ik ben daar een van. Ik ben nu dus Crimineel Patient. dit ter zijde.

  berdocan is Hard drugs fabrikant. LEES: STAATSWIET!!!!

  Hypocriet? wel neee!!!!! CDA en VVD-criet!

 19. 35

  “if you die when you are stoned,,, You are an idiot.” THC is heeft een LD-50 (lethal dose at 50% of test cases) wat niet te meten is. Met andere woorden: het kan je niet van je leven beroven. echt niet. OF je moet ruw weg (vanaf) 750 kilo in 24 uur zien te nuttigen. Succes. I’ve tried,,,, cant be done…:-D

 20. 36

  ja, mijn oog viel er ook al op. Er zou volgens de auteur blijkbaar een verband moeten zijn tussen de hoeveelheid recherchewerk en de straf.

  eerst richten ze zich op een onterecht gecrimininaliseerde activiteit. dan doen ze er (te) lang onderzoek naar (misschien waren het wel heel slechte rechercheurs) en dan staat de strafmaat niet ion verhouding tot het geleverde werk?

  Het is wachten op de eerste moordenaar die na een dag wordt gepakt en op grond van het maar zeer korte politieonderzoek een week of drie moet gaan schoffelen.

 21. 38

  “Hoewel het nog vroeg dag is, lijken de sluitingen van coffeeshops in enkele zuidelijke gemeenten niet te leiden tot toename van de straathandel.” Aldus de Kamer van Illegale Koophandel?

  Kletspraat! Door het ontbreken van enige vorm van registratie valt de omvang van straathandel onmogelijk te meten. Ook later op de dag verandert daar niets aan.

 22. 40

  Ik lees het stuk en besef dat je, omdat er ook veel waarheden in staan, bijna de indruk zou kunnen krijgen dat die man helemaal gelijk heeft. Echt gevaarlijk. Precies hetzelfde als Opstelten doet, je pakt een feit, een mening en een vooroordeel en je maakt er een verhaaltje van, te gek voor woorden. Mensen worden massaal misleid. Doe iets aan de zware criminaliteit en laat de burgers met rust.

 23. 41

  criminelen zullen bij voorkeur in sectoren duiken die zich in het schemergebied legaal/illegaal bevinden. Dat ze dingen onderling hardhandig oplossen komt niet door de aard van de handel, maar omdat ze niet via een legale weg de geschillen op kunnen lossen. Dus met iets illegaal te verklaren creëer je voor hun een gat in de markt.
  Als Opstelten & co zo graag repressiever willen worden, laat ze dan ook de omaatjes die naar de bingo gaan maar eens kei en keihard aanpakken. Dat zal ze leren. Of elke bouwplaats constant binnenvallen en omsingelen omdat er wel eens mensen via een koppelbaas kunnen werken. De ‘achterdeur’ van de sportschool controleren op illegale waar.

  Liefst nog de Zuidas afzetten omdat er dingen gebeuren die niet helemaal volgens het boekje zijn…

 24. 42

  Deze meneer kan in het rijtje Fijnaut en Van den Donk, allemaal onderzoekers die zeker feiten gebruiken maar op een andere manier met inderdaad vooroordelen op een negatieve manier gebruiken, dat is precies wat de overheid wilt.

  15 jaar geleden was er niet veel aan de hand, toen ze de kleine kwekers gingen aanpakken is er een verplaatsing gekomen van teelt naar de georganiseerde criminaliteit. Dus de overheid heeft dit zelf veroorzaakt.

  Met al die repressie wordt het alleen maar onveiliger want de vraag ebt immers niet weg.
  Nu is er nog iets van controle met de coffee-shop,die overgens hun uiterste best doen om alle strenge regels te handhaven want je wordt zonder pardon dicht gegooid.
  Jammer dat andere mensen die zo repressief zijn niet willen inzien dat het tijd en geld verspilling is. Dwijlen met de kraan open.
  Einstein zei ooit… Als iets niet werkt, is het stomste wat je kan doen datgeen opnieuw blijven proberen… En hij heeft gelijk…

  De war on drugs kost handen vol geld en wereldwijd heeft het al miljoenen levens verwoest…
  Echte ratio is het probleem erkennen en op een praktische manier ermee omgaan. Niet je kop in het zand steken en denken van drugs is slecht dus verbieden die handel.
  Juist door regulering en preventie kan je een hoop doen… Kijk maar naar de heroine verslaafden uit de jaren 80. Door preventie en heroine verstrekking is het probleem bijna opgelost en zie je bijna geen smack junk meer lopen.
  Nee wat doet Den Haag, de andere kant op terwijl in veel andere plekken in de wereld steeds meer gedaan wordt om het probleem echt aan te pakken.
  Verder zijn het hele simpele rekensommetjes die je kan maken om tot deze conclusie te komen. Kijk wat er uit wordt gegeven aan politie (miljarden), welke capaciteit gebruikt de politie voor drugs criminaliteit (tot 50%), en hoeveel illegale drugs halen ze uit de markt (nog geen 20%).

  Wat levert het de staat op??? Geen drol, het kost de burger dus alleen maar geld. Het neemt zo’n beslag op het politie en justitiele apparaat dat andere zaken blijven liggen… Kom je aangifte doen op het politie bureau hebben ze geen tijd voor je en doe maar aangifte via internet krijgen steeds meer burgers te horen.

  Ik zie de marokaantjes al in hun handen wrijven, die zijn meteen klaar om de handel van de coffee-shops over te nemen met alle gevolgen van dien.
  Jammer Nederland is de laatste 15 jaar echt achteruit gegaan, steeds meer regels, wetjes en verboden. Wat heb je er nu werkelijk aan???

  Uiteindelijk is de burger weer de dupe en zijn we weer 1 van onze vrijheden kwijt en betalen we onnodig belasting, geen haan die er naar kraait…
  Ze zouden door regulering juist inkomsten kunnen genereren door belasting te heffen op de kweek, daar gaat snel 2 miljard euro mee gemoeid. Gezien de economische crisis die voor de deur staat sla je 2 vliegen in 1 klap. Helaas zien de regerings partijen dit niet of willen het niet zien en houden ze onjuist krampachtig vast aan internationale verdragen als je ze deze stellingen voorhoud.

  Ik zie het wel ik ga in ieder geval mijn >15% THC hash en wiet wel in het illegale circuit halen en vele met met mij die bijv.ook niet geregistreerd wensen te worden. Dei regering is niet goed snik…Dom Dom Dom!!!

 25. 43

  Het zit inmiddels al zo diep in de georganiseerde misdaad, dat vrijgeven van deze handel een hele opgave wordt. Is er iemand hier die denkt dat de georganiseerde misdaad concurrentie zal toelaten in deze voor hen uiterst lucratieve handel?

 26. 44

  Van welke planeet kom ,jij?
  Er is al een heel circuit dat zich buiten de georganiseeerde misdaad houdt.
  Je praat waarschijnlijk naar je verstand hebt,maar voor jij weet wat georganiseerde misdaad werkelijk inhoudt is de wiet al legaal.

 27. 45

  Terwijl wij discussies voeren over hoge en lage THC, en luisteren naar predikanten als Spapens, wordt de plant in al zijn vormen en THC-CBD-verhoudingen gebrevetteerd en gemonopoliseerd door GW Pharma (kweekt 60.000 planten op geheime locaties in Engeland), HortaPharm (levert het zaai- en plantgoed aan GW, Bayer (marketing Europa), Monsanto (genetische verminkingen). Als voor de industrie de zaak rond is, dan is het tijd voor legalisering (van die industrie) en de repressieve aanpak zal nog toenemen.

 28. 46

  idd, als ze dan een paar plantjes in je tuin vinden dan moet je je niet meer bij justitie verantwoorden, maar afdokken aan de licentiehouders…
  Als Monsanto het menselijk genoom in kaart heeft gebracht/gelicenseerd, dan moet je voor elk baby’tje aan de licentiehouder betalen…

  SF?
  http://www.greenpeace.org/international/en/news/features/monsanto-pig-patent-111/

  kijk, dat is nog ’s georganiseerde misdaad. Helaas heeft een groot deel van de (Amerikaanse) overheid banden met dat innovatieve bedrijf…

 29. 48

  Monsanto heeft dat varkens-projekt inmiddels afgestoten.

  @47 – Dat is overigens geen reden om afstand te doen van die gedachtengang. Sommige mensen denken bij de beschrijving van een olifant dat het om een miereneter gaat. Het ligt er maar aan waar je woont.