Zwarte Piet verdient beter dan drogredenen

Foto: 'Sint slaat Alexander', uit Sint Nicolaasvertellingen voor de jeugd, door C. van Schaick, 1852. (OLM Arnhem) copyright ok. Gecheckt 01-11-2022

OPINIE - Hartje zomer discussiëren over Zwarte Piet, terwijl menig ander op zonnige vakantiebestemmingen van strand en zee, gebruinde lichamen en pittoreske locaties geniet, heeft dat zin?

Mogelijk wel, de timing is tenslotte nooit opportuun: zwengel je het debat over het racistisch karakter van de zwarte Knecht van de Goedheiligman in november en december aan, dan verpest je de onschuld van het kinderfeest, doe je het in elk ander jaargetijde, dan is het niet actueel. Een catch-22: het komt zo nimmer gelegen.

Beter is het dus maar gewoon de koe bij de horens te vatten, zoals de BN-ers hebben gedaan in anticipatie van de productie van de volgende serie Sinterklaasjournaals. Je moet tenslotte ergens beginnen, en waarom dan niet bij een beeldbepalende institutie, betaald van ons aller belastinggeld?

Je kunt die discussie echter beter laten voor wat het is, als je – zoals Aart G. Broek in zijn opinieartikel naar aanleiding van hun open brief – laat blijken, totaal geen sjoege te hebben van wat die discussie nu eigenlijk behelst.

Grabbelton aan drogredenen

Zelden heb ik een stuk gelezen dat zo bol stond van de drogredeneringen, oppervlakkig denken en desinteresse in de argumenten van de opponenten als dat van Aart Broek. Uit denkluiheid willens en wetens wanredeneren is een fikse ondeugd, en het is dan ook maar goed dat Broek allang de middelbare leeftijd heeft bereikt, anders liep hij nog het risico komende december met de zak mee naar Spanje te verdwijnen.

Zelf zal ik de roede echter niet sparen: Broeks betoog is een aaneenrijging van valse vergelijkingen, dwaalsporen, glijdende schaal-argumenten en een beroep op traditie. Het enige lichtpuntje zou nog zijn dat de socioloog zich niet aan stromannen bezondigt, ware het niet dat dit komt omdat hij überhaupt niet de moeite neemt de argumenten van zijn tegenstanders te weerleggen. Zou hij de open brief van die BN-ers wel gelezen hebben, vraag je je af. Of zich überhaupt verdiept hebben in de kritiek van zwarte Nederlanders op de figuur van Zwarte Piet als koloniaal stereotype?

Illustratief is het stuk daarmee wel, namelijk van de wijze waarop voorstanders van instandhouding van Zwarte Piet de discussie voeren: leden van de dominante meerderheid in Nederland, die zelf nimmer hinder ondervinden van institutioneel racisme of getroffen worden door een nationale folklore waarin een racistische karikatuur van ‘hun’ menstype de steden en dorpen rond wordt geparadeerd, nemen zelfs niet de moeite te luisteren naar wat slachtoffers van racisme te melden hebben, maar draaien doodleuk hun bagatelliserende riedeltje af.

Ja, maar dit is nu eenmaal de gestalte die deze Nederlandse folklore heeft, begint Broek zijn ’tableau’. Een beroep op traditie dus: een knoepert van een drogreden. Stierenvechten is ook traditie, en ganzentrekken was dat ook, en het recht van prima nocta, en vrouwenbesnijdenis. Maar dat het ‘nou eenmaal’ al tijden zo gaat, wil nog niet zeggen dat het ook moreel in de haak is, of dat je het niet zou kunnen of moeten veranderen.

Het volgende argument is dat als we gaan mekkeren dat Zwarte Piet racistisch is, je ook wel kunt gaan zaniken dat Sinterklaas geen vrouw is (hoe seksistisch). Het betreft hier een oneigenlijke vergelijking, aangezien de kritiek op Zwarte Piet niet een gebrek aan representatie van zwarten in het kinderfeest hekelt, maar dat ze juist in die folkloristische representatie op racistische wijze gedenigreerd worden.

Whataboutery

In plaats dat Broek echter nagaat in hoeverre die bewering hout snijdt – hetgeen zou getuigen van zindelijke argumentatie – kiest hij ervoor over ze te ridiculiseren, door bovenstaande drogreden tot in het absurde uit te werken:

We maken ons bij het sinterklaasfeest ook nauwelijks druk over zaken als vrouwenemancipatie, duurzaamheid, tandzorg en gezondheid, geschiedenis, waarheid en verdichting, dierenleed, seksuele moraal, religieuze kinnesinne en wat dies meer zij.

Een fraai staaltje ‘whataboutery‘: een discussie over een misstand torpederen door te mekkeren: ‘Ja, je hebt het nou wel hierover, maar waarom dan niet dáár over, en dáár, en dáár?’ In zijn conclusie zet Broek ditzelfde type dwaalspoor nogmaals uit:

Er is ongetwijfeld door iedereen een lange lijst samen te stellen van aanstootgevend handelen van de ander. Naast Zwarte Piet valt te denken aan: karnaval, ramadan en het Suikerfeest, vossenjacht, jongensbesnijdenis, Amsterdam Gay Pride, (..) monogamie, kindsoldaten, prostitutie, schotelantennes (..) homohuwelijk, bloemencorso, enzovoorts, enzovoorts.

Broek gooit hier van alles op een hoop, zonder zich de vraag te stellen of deze zaken wel vergelijkbaar zijn. Voor hem zijn aanstoot aan bloemencorso en schotelantennes blijkbaar moreel equivalent aan aanstoot aan kindsoldaten en vossenjacht; en is bijvoorbeeld homofobe weerzin tegen het homohuwelijk even legitiem als weerzin tegen nodeloze dierenbeulerij en racisme.

Met dit trucje kan men bovendien iedere kritiek op een misstand wel torpederen, door steeds weer naar alle andere misstanden te verwijzen.

U wilt de vossenjacht afschaffen, ja zeg, dan kunnen we wel aan de gang blijven, want hoe zit het dan met Zwarte Piet of het stierenvechten? U vindt stierenvechten dierenbeulerij? Jammer dan, want er is zoveel waar je je druk over kan maken, zoals de vossenjacht en Zwarte Piet. En zo kun je dus elke kritiek smoren door elke keer met het vingertje naar wéér iets anders te wijzen. Zoals gezegd: whataboutery.

Nog zo’n drogreden: het argument van de glijdende schaal. Als we aan Zwarte Piet gaan tornen op grond van het argument dat het racistisch is, zo redeneert Broek, dan eindigen we in een situatie waarin we alle neuzen dezelfde kant op duwen, ja, “stevenen wij af op Noord-Koreaanse gelijkheid”. Aha, dus als je racistische elementen in onze folkore aanpakt, loop je ’t gerede risico te eindigen in een stalinistische dictatuur. Zou Broek het zelf geloven?

Gelijk speelveld?

Geen drogreden, maar een argument dat mijns inziens de plank finaal misslaat omdat het veronderstelt dat er in multi-etnisch Nederland een gelijk speelveld bestaat, is Broeks centrale stelling dat Nederland nu eenmaal heel divers is en dat verschillende gemeenschappen zich nu eenmaal aan elkaars gewoonten zullen ergeren, zodat we die onderlinge ergernis maar het beste gewoon kunnen accepteren. Alleen verdraagzaamheid kan ons redden!

Het miskent totaal dat Nederland een dominante blanke meerderheid kent, die in staat is voor gekleurde minderheden te bepalen, dat zij maar een nationale viering moeten slikken waarin een koloniale karikatuur van een negroïde man een voorname rol speelt. Andersom heeft de gekleurde minderheid die macht niet.

Er is geen gelijk speelveld. De dominante meerderheid (wit) heeft de mogelijkheid gekleurde minderheden (zwart, allochtoon) middels taal, cultuuruitingen als boeken en tv-series en folkloristische typen te definiëren; trekken allochtonen hun mond open om daar kritische kanttekeningen bij te plaatsen, dan kunnen ze er op rekenen door witte opiniemakers in de media en schuimbekkende racisten op social media virtueel te worden gelynched. Zie wat Sylvana Simons overkwam. Of Quinsy Gario. Of iedere andere zwarte Nederlander die de door witte dominantie beheerste status quo ter discussie waagt te stellen.

Het is in dit verband ook veelzeggend hoe vanzelfsprekend Broek steeds in termen van ‘we’ spreekt. Maar wie is die ‘we’? Namens wie spreekt hij? Namens de witte, dominante meerderheid, lijkt me zo. Punt is dat Broek zich daar helemaal niet van bewust schijnt te zijn. Hij meent blijkbaar met dat ‘we’ voor alle Nederlanders te kunnen spreken, en voor hen in te kunnen voelen hoe ‘we’ Sinterklaas beleven. Quod non.

Cultureel archief

Het valt wel ironisch te noemen dat Broek zijn dubieuze duit in het zakje deed, juist in de week dat Gloria Wekker haar boek over Witte Onschuld presenteerde.

Zijn bijdrage illustreert namelijk wonderwel waar ze het over heeft. Volgens Wekker doen we in Nederland graag alsof racisme een marginaal verschijnsel is, waarvan de samenleving en haar instituties in de kern zijn verschoond. Racisme, dat zijn incidenten, dat zijn schuimbekkende gekkies op het internet. ‘We’ vinden iedereen toch gelijkwaardig? Er is in Nederland toch een gelijk speelveld?

Dat is volgens Wekker dus niet zo. Vierhonderd jaar kolonialisme heeft haar sporen in het denken getrokken. Middels taal, middels voorstellingen over hoe zwarten ‘nou eenmaal’ zijn en over de geëigende verstandhouding tussen blanke overheersers en gekleurde dienaren. Niet alleen blanken zijn daarmee behept, ook Nederlanders van kleur. Wekker spreekt van een ‘cultureel archief’, dat we eens open en eerlijk zouden moeten verkennen ipv het gladweg te negeren en zo in het onbewuste te laten doorwerken.

De figuur van Zwarte Piet past in en is een product van dat cultureel archief.

Nu we de rookgordijnen die Broek heeft opgetrokken vakkundig hebben weggewuifd, zouden we het daar eens serieus over moeten hebben, over de iconografie van Zwarte Piet en hoe daarin de koloniale beeldvorming doorwerkt over de aard en het karakter van zwarten (en hun daaruit volgende verhouding tot blanken).

Maar dat bewaar ik voor een volgende keer.

Reacties (123)

#1 Sikbock

Ik geloof niet zo dat je een cultuur kunt “zuiveren”. Het gepresenteerde alternatief (een variant op de anglo saksische politiek correcte waanzin) vind ik bovendien (op zijn zachtst gezegd) contra productief.

 • Volgende discussie
#2 JANC

Ik begrijp de kritiek van #1 op politieke correctheid niet zo. Kijk als je een term A vervangt door term B dan schieten we er niets mee op. Maar als je politieke correctheid gebruikt om niet mensen te verdelen in kleuren (zwarten zijn dit, blanken/witten zijn dat) dan is daar niks mis mee. Er is niks mis mee om rekening te houden met een ander.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Amateur Commenter

Ik ben het eens met je stelling, dat het karakter van Zwarte Pieter verandert moet worden. Maar ik word ontzettend moe van al die opgeplakte categorieën. Wat een generaliserende, over de-grote plas-gewaaide onzin. Het is zo typisch Amerikaans om een grote bully te schetsen, terwijl met een snelle blik te zien is dat er slechts een paar poppetjes het karakter van Zwarte Piet bepalen. Social media, ik ga er niet eens over beginnen, dat etaleren van pure domheid; ‘shit goes in, shit comes out’.

Nederland heeft een gelijk speelveld, iedereen heeft dezelfde rechten. Ik ben het met je eens dat er in de sociale dynamiek ook grove dingen moeten veranderen maar men maakt wel een erg grote sprong door te stellen dat er een koloniaal beleid heerst, puur op basis van een achterhaalde karikatuur. Wees eens realistisch, de tirannie van de meerderheid heeft altijd al bestaan. Beter nog, je mag in je handjes knijpen dat je in het Westen woont en als 1 van de weinige generaties mag aanschouwen dat minderheden gewoon dezelfde rechten hebben en dat we gestaag bereid zijn om deze rechten steeds verder uit te breiden naarmate we meer ontdekken over de menselijke psyche. Denk aan transgenders, ouders van hetzelfde geslacht en ga maar door. En ja, er zijn groepen die roet in het eten gooien. Maar dat moet ons niet tegenhouden. Ze hebben maar te willen. En wat dat betreft heeft Römer het ook helemaal mis. Het NTR heeft een publieke functie te verrichten en zou daarom juist op de voorgrond moeten treden. Sinterklaas is dermate een nationale traditie dat deze een progressieve reflectie zou moeten tonen van haar bevolking. Dus kom maar met de holistische vega non-gender regenboogpieten.

Waar ik mij verder heel erg aan stoor in je betoog is dat je als persoon, ongeacht je mening, ineens een kleurtje opgeplakt krijgt. Dat valt wat mij betreft in dezelfde categorie als het verbieden van non-latino’s om een sombrero te dragen.

Het begin zou moeten zijn: We zijn allemaal racistisch en veroordelend dus laten we elkaar leren deze stereotypes te breken.
Dan wil ik bij deze nog even afdwalen van Zwarte Piet en iedereen die zich met deze laatste alinea in kan komen van harte de serie ‘Master of None’ aanraden. Luchtig omgaan met racisme en stereotypering maar af en toe ook de bal teruggekaatst krijgen:
https://www.youtube.com/watch?v=QGCAmJ8w4yY

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 HenkdeWaal

Oke, wat dus in alles doorslaggevend is, is de vermeende machtsverhouding. (daargelaten dat je niet beargumenteert dat Zwarte Piet inderdaad racistisch is, wat niet zo is)

Dus als de machtsverhouding omgedraaid was, dan had het wel gemogen? Zwarte Nederlanders mogen dus ongegeneerd roepen dat dit land totaal racistisch is. Dat blanken mensen racisten zijn. En dat ze gelijk hebben, want ze nemen mijn emoties niet serieus, omdat ik zwart ben. Dit doet me een beetje denken aan de nieuwe partij DENK, die wilt verbinden door de Armeense genocide te ontkennen. Armenen horen er blijkbaar niet bij, want hun gevoelens worden genegeerd. Snap je?

Oja, en weet je wat mij nou kwetst. Tommy Hilfigher, Volkswagen, Porsche, Fanta….Al die merken hebben een nazistisch verleden waar het racisme in zit gebakken.

Nee Prediker, zwak verhaal. Vermeende machtsongelijkheid is bewijs van racisme. Machtsongelijkheid is de moeder aller drogredenen. Je gaat namelijk niet in op de kern.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Arduenn

Een beter Nederland begint bij jezelf. Doe zoals ik. Print deze afbeelding op een pak A4-tjes en verspreid deze in heel Nederland onder de groep 2- en 3-ers op het schoolplein.

http://i.imgur.com/w4XsY7z.png

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Krekel

@4: Heeft het merk Tommy Hilfiger, opgericht in 1985, een nazistisch verleden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Arduenn

Hartje zomer discussiëren over Zwarte Piet, terwijl menig ander op zonnige vakantiebestemmingen van strand en zee, gebruinde lichamen en pittoreske locaties geniet, heeft dat zin?

Ik zou zeggen: laten we het nuttige met het aangename verenigen. Echte mannen, om me maar eens van komkommerjargon te bedienen, hebben geen redenen (drog- of anderzijds) nodig. Die doen dat gewoon zo:

http://i.imgur.com/uSI4m9z.png

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Krekel

Overigens is het überhaupt nog geen zomer, laat staan hartje.

/terzijde

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 su

@6 Hij bedoelt waarschijnlijk Hugo Boss, noitoire nazi en ontwerper van hun uniformen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 JANC

@7: Betaalmuur

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Sjef

Het hele punt is juist de vraag waarom precies Zwarte Piet racistisch is. Er wordt wel ‘blackface’ geroepen maar dat is een beetje valsspelen want het is Amerikaanse cultuur toe-eigenen en iedereen kan op youtube blackface / minstrel shows bekijken en zien dat dat heel wat anders is als Zwarte Piet. Zwarte Piet speelt niet de karikatuur van domme neger, dat is toch duidelijk? Kinderen houden juist van sint en piet. Door die vergelijking met blackface haken veel mensen af want het is niet integer.

Ik zie in dit stuk alleen maar meer ‘whataboutery’ en nog steeds geen enkele reden waarom Zwarte Piet dan racistisch is, op het feit dat sommige mensen dat vinden na dan. Maar een mening is geen reden. Dat legt die socioloog nou juist uit.

Worden er door Zwarte Piet bepaalde bevolkingsgroepen benadeeld? Worden er door Zwarte Piet mensen gediscrimineerd? Achtergesteld? Racisme is een woord, en heeft een definitie. Het moet dus gewoon te benoemen zijn wat er racistisch is aan Zwarte Piet, zonder er Amerikaanse minstrel shows bij te halen of meningen op te voeren. Ik kijk uit naar een stuk daarover op Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 gewoonik

weinigen beweren dat zwarte piet uitgebannen zouden moeten worden.
critici stellen alleen dat het niet door de staat gefaciliteerd en gefinancierd mogen worden.

de staat zou in deze zich neutraal moeten opstellen en het publieke debat te laten waar die hoort. namelijk bij het private publiek.

als er wijdverbreide consensus is zou de overheid het weer mogen faciliteren.

het zou niet zo mogen zijn dat 2 witte mannen bij de NTR op eigen houtje zouden mogen bepalen of ZP wel dan wel niet racistisch van aard is.
de kompaswijzer slaat bij de leiding van de NTR tot nu toe alleen de kant op van de pro-ZW kamp op met in uitzonderlijke gevallen de andere kant uit om de gemoederen even te bedaren.

hef het sinterklaasjournaal op en laat het publieke debat plaatsvinden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 børkbørkbørk

> Zou hij de open brief van die BN-ers wel gelezen hebben, vraag je je af. Of zich überhaupt verdiept hebben in de kritiek van zwarte Nederlanders op de figuur van Zwarte Piet als koloniaal stereotype?

En welke redeneerfout maakt Prediker hier?

> Een beroep op traditie dus.

Je kunt goed beweren dat al die argumenten over vrouwen er niet toe doen (whataboutery, kun je daar echt geen Nederlands woord voor vinden?), maar het is geen beroep op traditie. Die paragraaf zegt alleen maar wat de traditie is.

> Het miskent totaal dat Nederland een dominante blanke meerderheid kent, …

En dat noem je een argument? Het is een feit, ja, maar dat is “een bal is rond ook”. Je kunt daar echter niet de logische conclusie uit trekken dat die blanke meerderheid niets te zeggen heeft over Zwarte Piet. Dat kan alleen als je een aantal aannames doet, aannames die hier niet expliciet gemaakt zijn.

En het laatste argument is een beroep op autoriteit, want bewijs voor uitspraken als “Vierhonderd jaar kolonialisme heeft haar sporen in het denken getrokken. Middels taal, middels voorstellingen over hoe zwarten ‘nou eenmaal’ zijn…” bestaat natuurlijk niet. Of dachten ze in landen die geen koloniaal verleden hebben, zoals Polen en Duitsland, soms zo veel verlichter over andersgekleurden?

Je bedoelt het ongetwijfeld goed, Prediker, maar je leutert ook maar wat.

Ik ken maar één goed argument dat iets met Zwarte Piet te maken heeft: het raakt te veel mensen persoonlijk. Ik heb van meerdere kanten gehoord dat het begrip regelmatig op spottende toon gebruikt wordt. Als Zwarte Piet wordt afgeschaft, kan dat niet meer. Natuurlijk zijn er dan wel andere mogelijkheden, want het blijft symptoombestrijding, en niemand zal er anders van gaan denken, maar Zwarte Piet is natuurlijk slechts een manier om een kinderfeest op te leuken, niet een kernbestanddeel van onze identiteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Vilseledd

“Een beroep op traditie dus: een knoepert van een drogreden.”

Waarom een drogreden? Tegenstanders van zwartepiet en aanverwante zaken komen vaak met redenen, die 20, 30, 100 jaar geleden ook al golden. Het beroep op de traditie is dan meer een vraag: “Waarom kom je er nu pas mee.” De tegenstanders bedienen zich overigens zelf van de drogreden, dat zwartepiet in 2016 niet meer zou kunnen. En in 1999 da of 1980 of 1950? Wat maakt ons jaar zo bijzonder?

Het beroep op traditie lijkt me eerder een axioma dan een reden. Een axioma zelf is arbitrair en hoeven we niet nader te verklaren. Simpel gezegd: wij zijn de baas hier en doen dat zo. Aan ‘dat kan toch niet meer in 2016’ ligt het axioma ten grondslag, dat er steeds vooruitgang is en dat het op een gegeven moment tijd wordt om van zwartepiet afscheid te nemen. Dat is onzin, want vooruitgang is geen vastliggend begrip en veel zaken zijn juist achteruit gegaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 su

@15

De tegenstanders bedienen zich overigens zelf van de drogreden, dat zwartepiet in 2016 niet meer zou kunnen. En in 1999 da of 1980 of 1950? Wat maakt ons jaar zo bijzonder?

Niets natuurlijk. Want de Zwarte Piet discussie is niet opeens in 2016 ontstaan. Het is een discussie die al ruim 30 jaar – en waarschijnlijk langer – gaande is. Gerda Havertong stipte het aan in 1987 en Jan Rot nog eens in 1993. Het mag dan ook als zwarte vlek gelden op het blazoen van de blanke Nederlander dat zij het presteren om tot op de dag van vandaag deze discussie te negeren of te verfoeilijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 HenkdeWaal

@16:
`vlek gelden op het blazoen van de blanke Nederlander`

Wij blanken hebben ons eigen blazoen?

Als je continu tegen moslimjongeren/Marokkanen roept dat ze dom zijn, en lelijk, en een achterlijk geloof hebben dan moet je niet raar opkijken als ze zich gaan gedragen naar dat stigma. Hetzelfde geldt voor blanke mensen. Als je ze blijft beschuldigen wegens racisme, institutioneel racisme, ingebakerde racistische tradities, xenofobe onderbuikers met hun eigen blanke blazoen et cetera. Dan kan het een keer voorkomen dat zo’n blank persoon iets terugroept wat aan dat stigma voldoet.

Beide groepen denken dan, prima. Als ik toch al veroordeelt ben, dan kan ik net zo goed wel over de scheef gaan. Dat maakt deze fopdiscussie zo kwalijk. Men discussieert niet, men beschuldigd en eist en bevorderd daarbij het denken in zwarte mensen tegenover witte mensen. Er wordt enkel op de emotie ingespeeld. Zwarte kinderen worden wel eens Zwarte Piet genoemd. Dus verbieden Slechtziende kinderen worden wel een brilsmurf genoemd. Dus verbieden. Dikke kinderen worden wel eens Dik Trom genoemd. Dus verbieden. Zeer blanke kinderen worden wel eens melkbussen genoemd. Dus verbieden. Alle kunstmatig gecreëerde groepjes vormen een minderheid an sich. Beter start je gewoon les in acceptatie en empathie en kijk je of van daaruit dingen natuurlijkerwijs veranderen. Zoals Zwarte Piet altijd een beetje verandert. Maar op deze valse en niet-integere manier roep je weerstand op. Meer weerstand dan je lief is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 su

@17

Dan kan het een keer voorkomen dat zo’n blank persoon iets terugroept wat aan dat stigma voldoet.

Er komt een punt in een discussie waarbij beroepen op onwetendheid niet meer houdbaar is. Dat is in de Zwarte Pietendiscussie lang en breed overschreden. In eerste instantie is er geappelleerd aan het verstand. Nu 30 jaar later is het ontaard in een overweldigende racistische scheldkannonade van de zijde van de pro-pieten. Een keer voorkomen komt niet eens in de buurt van wat op dit moment de anti-pieten overkomt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 HenkdeWaal

@18:
Jij gaat ervan uit dat Zwarte Piet racistisch is. Ik en velen met mij zijn het daar niet mee eens op inhoudelijke gronden. Men voelt zich gediscrimineerd, maar dat betekend niet dat dat zo is. Daar gaat de rechter over.
En als er voor de anti-pieten blijkbaar geen aanvaardbare oplossing komt, dan krijgen we dagelijks op tv,internet en radio te horen dat we allemaal racisten zijn met een schandvlek op ons blanke-mensen blazoen. Alsof blank zijn een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt en mijn identiteit bepaalt. Dus verplaats je ook eens in die overgrote meerderheid die continu voor rotte vis wordt uitgemaakt en wiens onschuldige kinderfeest aangevallen wordt en vervuilt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 su

@19

Jij gaat ervan uit dat Zwarte Piet racistisch is. Ik en velen met mij zijn het daar niet mee eens op inhoudelijke gronden.

We zijn er hoop ik over eens dat Zwarte Piet een racistische karikatuur is? Zo niet: graag steekhoudende argumenten inbrengen, want ik heb ze nog niet gehoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 HenkdeWaal

@20:

Dat zijn we niet. Zwarte Piet is een ware kindervriend. Hij deelt pepernoten en ander snoepgoed uit en komt strooien vanuit de zak. Hij geeft alle lieve kindertjes cadeautjes en houdt alles goed in de gaten voor de Sint. Zwarte Piet is onmisbaar voor de Sint en beiden zijn zeer op elkaar gesteld. Sinterklaas is de goedheiligman, maar wat onbeholpen door zijn hoge leeftijd. Piet regelt daarom alles wanneer Sint jarig is. Zo is hij kapitein van het schip, kok, wegwijzer, inpakker et cetera. Piet is ook altijd eerlijk en zeer bezorgd over het lot van Sinterklaas en de kindertjes in Nederland.
Zwarte Piet is een mooie verschijning met ouderwetse kledij en soms oorbellen en rode lippen. Het spreekt tot de verbeelding. Voor Sinterklaas geldt hetzelfde. Met zijn staf en mijter rijdend op een schimmel voorlezend uit een groot boek.
Dus, totaal onschuldig gezien zijn gedrag. Dat jij in dezelfde figuur een vernedering ziet is jouw perceptie en zegt meer over hoe jij naar de maatschappij kijkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Mario

@19

Daar gaat de rechter over.

Ah, maar wat zei ‘de rechter’ nu eigenlijk?

“De (huidige) wetgeving laat geen ruimte om dit te veroordelen als zodanig. Blijft onverlet staan dat menig Nederlander het wel degelijk als zodanig ervaart.”

Parafraserende, je zoekt zelf de volledige uitspraak er maar bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Mario

@21

Zwarte Piet is een ware kindervriend. Hij deelt pepernoten en ander snoepgoed uit en komt strooien vanuit de zak. Hij geeft alle lieve kindertjes cadeautjes en houdt alles goed in de gaten voor de Sint. Zwarte Piet is onmisbaar voor de Sint en beiden zijn zeer op elkaar gesteld.

Het is maar goed dat de roe op een pedagogisch verantwoorde wijze is afgeschaft.

Wat is je leeftijd eigenlijk, Henk? Blief je overigens een zakje zout?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 HenkdeWaal

@22:
Dankjewel daarvoor, want je geeft me gelijk. “menig Nederlander het wel degelijk als zodanig ervaart.”

Je kunt iets wel op een dergelijke manier ervaren, maar dat maakt het nog geen waarheid. Dat noemen we perceptie.

@23:

pedagogisch volgens de jaren 80/90. Je zult zien dat daar ook weer op teruggekomen wordt. Van mij had Piet of Sint best wat strenger gemogen. Ooit deelde Sint de klappen uit (zie plaatje artikel). Toen Piet. Nu helemaal niet meer. Mijn leeftijd is 28 Mario. Ga je daar nu ook weer conclusies aan verbinden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 su

@21

Dat zijn we niet. Zwarte Piet is een ware kindervriend.

Dat iets als kindervriend wordt voorgesteld maakt nog niet dat het geen racistische karikatuur is. Neem bijvoorbeeld de golliwog. Tot de jaren ’80 een veel geliefde speelgoedpop en merkteken (Robertson) in Engeland. Maar met het verschijnen van meer zwarten in de maatschappij werd dit beeld onhoudbaar en is er afstand van gedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 HenkdeWaal

@25:

De vraag is dan: Als er mensen zijn die zich gekwetst voelen op basis van hun kleur daaruit moet voortvloeien dat een ander zijn gedrag moet veranderen? Dat lijkt me niet, want zo krijg je dus de heerschappij van de emotie. Dat een zwart iemand zich benadeeld voelt door Zwarte Piet is mogelijk. Maar je kunt daar ook mee in gesprek gaan en die persoon uitleggen dat het niet racistisch is en er geen reden is om zich gekwetst te voelen. Integendeel zelfs, doe gezellig mee. Maar het is een beetje raar om dan te eisen dat Zwarte Piet moet veranderen omdat iemand een gevoel heeft.
Ik word ook wel eens gekwetst, bijvoorbeeld door gelovigen die zeggen tegen ongelovige kinderen dat ze slecht zijn en naar de hel gaan. Wat ik niet doe is proberen dat geloof te verbieden of te veranderen. Ik snap dat die mensen die perceptie hebben, dat gevoel voor hun echt is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 6822

@21:

Zwarte Piet is een mooie verschijning met ouderwetse kledij en soms oorbellen en rode lippen. Het spreekt tot de verbeelding.

Gegoten in de vorm van een racistische karikatuur. Je kunt alle lieve leuke en aardige elementen op gaan lopen sommen, dat verandert het karikatuur niet.
En dat het tot de verbeelding spreekt is al helemaal geen argument. Dat doen karikaturen namelijk altijd. De donkerharige, als fabrieksdirecteur geklede, gemeen kijkende haakneus sprak ook tot de verbeelding. Dat was de hele bedoeling er van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 su

@26

Maar je kunt daar ook mee in gesprek gaan en die persoon uitleggen dat het niet racistisch is en er geen reden is om zich gekwetst te voelen.

Nou, we hebben gemerkt wat dat in gesprek gaan inhoudt.. Dertig jaar lang gaan we over tot de orde van de dag totdat de nieuwe generatie het echt niet meer vindt kunnen en overladen hun dan met de meest verschrikkelijke verwensingen en racistische bejegeningen die je kunt bedenken. En dat zit jij hier glashard te verdedigen alsof dat gewoon geaccepteerd dient te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 HenkdeWaal

@27:

Ik denk dat een hedendaagse racistische karikatuur van een negroïde persoon meer wegheeft van een ielig jochie met een bontkraagje rondhangend als een of andere loser op een stoepje. Uiteraard met een heuptasje en scooter binnen handbereik, joint in de bek, een moskee op de achtergrond juichend voor osama bin laden terwijl hij een gestolen fiets probeer te verkopen. En niet te vergeten een donzig snorretje op de bovenlip.
Zwarte Piet staat zo ontzettend ver weg van karikatuur van een zwart persoon, dat je wel ontzettend ver en selectief moet shoppen om dat te beagumenteren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 HenkdeWaal

@28:

Ik heb toch echt een andere beleving van die discussie. Ik word zelf continu schuldig bevonden van het blank zijn. Jij doet daar aan mee, met opmerking over een blank blazoen en dergelijk. Dat je dan de deksel op je neus krijgt is een gevolg. Actie-reactie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 su

@29

Zwarte Piet staat zo ontzettend ver weg van karikatuur van een zwart persoon, dat je wel ontzettend ver en selectief moet shoppen om dat te beagumenteren.

En toch, als je buitenlanders met dat karikatuur confronteert zien ze meteen het inherente racisme erin. Het zijn juist de Nederlanders die bij hoog en bij laag dat negeren of ontkennen die hier ziende blind zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 su

@30 Jij bent hier degene die tegen beter weten in jezelf blind maakt voor racisme. Neem eens daar verantwoordelijkheid voor in plaats van de slachtoffer uit te hangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 HenkdeWaal

@31:
Wat buitenstaanders erin zien zegt niet zo veel. Het is altijd makkelijk duiden van een afstandje. Als je een plaatje van mensen in witte lakens met witte puntmutsen laat zien zal men ook direct racisme roepen. Totdat ze erop gewezen worden dat het gewoon katholieken in Spanje zijn.

@32:

“. Neem eens daar verantwoordelijkheid ”

Jaja, ik moet weer verantwoordelijkheid nemen en mijn blanke blazoen smetvrij maken. Wat verwacht je nou met zo’n opstelling?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 su

@33 Ik verwacht niks van verstokte racisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Lutine

@34

Ik word bijna trots dat ik racist ben. (dat ben ik ook, net als iedereen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 HenkdeWaal

@34:
Kijk, dat bedoel ik nou. Als je het niet eens bent, dan ben je een racist. En daarom had die socioloog gister gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 su

Nee Henk, je bent een racist omdat je ondanks alle bewijzen die je aangedragen krijgt je niet bereid bent om je eigen zienswijze ter discussie te stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 6822

@29: Het herkennen van stereotype en racistische karikaturen is geen kwestie van multiple choice met maar één goed antwoord.
Het door jou geschetste beeld is zo’n karikatuur. Het beeld van ZP ook. De kwalificatie van welke karikaturen wel en niet onder racisme vallen, is niet te verengen tot slechts de meest actuele versie van zo’n karikatuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 HenkdeWaal

@37:
“Nee Henk, je bent een racist ”

Dankjewel. Over en uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Folkward

@Prediker
Geen slecht stuk, maar jammer dat het zo moet.

Je wijdt bijvoorbeeld 2 alinea’s aan een rant over Broek, en hoe zijn stuk volstaat met drogredeneringen, zonder (in die alinea’s) daarop in te gaan. Een ad-hominempje schuw je ook niet: ” en het is dan ook maar goed dat Broek allang de middelbare leeftijd heeft bereikt, anders liep hij nog het risico komende december met de zak mee naar Spanje te verdwijnen.” Spitsvondig, zeker maar inhoudelijk had je die twee alinea’s terug kunnen brengen naar één of twee regels. Schrijven is schrappen (je zij vergeven, ook ik ben ook een zondaar).

Jij richt je op de casus ‘Zwarte Piet’ in het stuk van Broek, ik lees iets anders. Je hebt misschien helemaal gelijk met je kritiek op Broeks behandeling van Zwarte Piet, maar voor wat ik lees, maakt dat niet of nauwelijks uit. Hierbij moet ik ook toegeven: hoe Broek schrijft is hoe dan ook wat hinderlijk. Het voorbeeld van Zwarte Piet werkt ten eerste als een rode lap, en de vergelijking met Noord-Korea vind ik een verkeerde en misleidende.

Mijn lezing is dat Broek oproept tot een herintroductie van (Nederlandse) tolerantie: je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, je hoeft het standpunt van de ander zelfs niet te accepteren, maar je slaat elkaar niet de kop in. Natuurlijk botst dit in extreme gevallen met het latere, geformuleerde antidiscriminatiebeginsel van 1848/1983. Desalniettemin, in tijden waarin zelfs het antidiscriminatiebeginsel zélf in twijfel wordt getrokken (niet door mij!), lijkt het teruggrijpen op een minder vriendelijke, minder eerlijkere ’tolerantie’ een goede tactiek om in ieder geval wat vrede in de samenleving te bewaren.

De vergelijking met Noord-Korea vind ik verkeerd. Het alternatief voor een multiculturele maatschappij is niet per se de ‘gelijkheid, eenstemmigheid en harmonie’ van Noord-Korea. Een makkelijker voorstelbaar alternatief is een cultureel-laïcisme op steroïden, met sterke trekken van een nachtwakersstaat. Als de overheid (elke overheid!) haar handen af moet trekken van iets wat (mogelijk) kwetsend is voor een groep, dan is het einde zoek. Geen Sinterklaas, dan ook geen Kwakoe, geen Tong Tong fair en uiteindelijk geen NTR. Zulk soort revanchisme, daar zullen ze bij rechts van smullen. Wat -is dan de vraag- heeft de overheid eigenlijk te zoeken bij culturele uitingen?

Zie bijvoorbeeld #13

critici stellen alleen dat het niet door de staat gefaciliteerd en gefinancierd mogen worden.

de staat zou in deze zich neutraal moeten opstellen en het publieke debat te laten waar die hoort. namelijk bij het private publiek.

Er zijn daar verschillende antwoorden op, de meeste dichten daarbij een (noodzakelijke) morele autoriteit toe aan een overheid. Maar als die overheid niet hypocriet mag zijn, dan verstart ze en handelt ze niet (op cultureel vlak) uit angst hypocriet gevonden te worden.

Daarnaast, je hamert op de vele drogredeneringen die het stuk van Broek zouden bevatten. Ik ken je als een begiftigd redenaar, die op het scherpst van de snede kan discussiëren. Ik denk dan ook dat je wel degelijk weet dat de logica -bij jou sterk aanwezig- eigenlijk omgekeerd redeneren is. Waar je bij logica begint met een aantal premissen of axioma’s en naar het eind toe werkt, is (be)redeneren, zoals de meeste mensen dat doen, precies andersom: ondersteunende argumenten worden gezocht bij een standpunt, zo wordt er teruggewerkt naar een aantal premissen of waarheden. Daarna is het ‘dus’ duidelijk dat het standpunt ‘als vanzelf’ uit de premissen voort zou komen. Is dat een reden voor jou om die ‘onzindelijke argumentatie’ dan maar niet aan te vallen? Nee, natuurlijk niet. Maar ik stip het aan om je duidelijk te maken, voor zover je het niet wist, dat er naast logica (logos) nog iets anders bestaat in de rhetorica: pathos en ethos. En voor die laatste twee zijn fouten in het ‘logos’-gedeelte van weinig belang. Ethos en pathos gedijen namelijk bij het gebruik van autoriteitsargumenten, glijdende schalen, beroepen op traditie en meer van dat soort ‘fouten’. Voor een breder publiek zou je ook die aspecten mee moeten nemen in je ontleding van het stuk van Broek. Je speelt nu voor een thuispubliek, ik denk dat je bij een ander publiek vaker hoort: “Prediker, je leutert maar wat”, juist omdat ze zich wel zouden kunnen identificeren met het standpunt van Broek door die pathos en ethos, en jij hen door die ‘logische’ deconstructie niet overtuigd hebt. (You can’t win ‘em all)

En nog iets: pas op met -vooral- ‘witte mensen’. Aan de vrucht herkent men de boom. Je hebt vorige week nog een QdJ gepost met “Taal als vehikel voor (extreem-rechts) gedachtegoed”, dus je kent het belang van woordkeuze. Zelf word ik een beetje kriegelig van de keuze voor ‘wit’ in plaats van ‘blank’. Het doet me denken aan dit soort onzin. Gargard: “Blank staat voor rein en onbevlekt” En later: ‘Ja, maar wit is dat ook, dus er is eigenlijk geen verschil’. Dus eigenlijk maakt het niks uit. Maar Gargard wil gewoon ‘wit’ gebruiken just because. Mij klinkt dat als de ultieme intellectuele luiheid: zij ziet niet in dat ze gedachteloos het rassendebat van de VS naar Nederland wil ’transplanteren’, waarbij ze zelfs nog te lui is om het gankelijke Engelse ‘white’ te vertalen naar het gankelijke en Nederlandse ‘blank’. Nee, stop alles maar in de vertaalmachine: ‘White privilege’ wordt ‘wit privilege’, in plaats van ‘blank voorrecht’. Van iemand die zo gemakzuchtig omgaat met de gevoeligheden van woordkeuze, verwacht ik ook slechte voelsprieten voor de finesses van hoe en wat racisme in het -plaatselijke- Nederland is.

Kijk ook eens naar het stuk van Wekker in de NRC waarnaar je verwijst: ‘blank’ komt er niet in voor, alleen maar ‘wit’. dat zou geen probleem zijn als ze het goed toepast op Nederland, maar wat zijn de bronnen en voorbeelden waarnaar ze verwijst? Een hele schare aan mensen die schrijven over, en films over het rassenprobleem in de VS. Transplantatie dus. En is er onderzoek in Nederland?

In Nederland is de studie van witheid nauwelijks van de grond gekomen, maar enkele recente studies hebben de stilte rond racisme die gedurende drie decennia heerste, doorbroken. Die langdurige stilte is niet verwonderlijk als de algemene basishouding, ook in academische kringen, een zelfflatterende ‘onschuld’ is.

Ah, niet nader genoemde studies, handig. En wat ook handig is, is dat het ontbreken van bewijs (studies) voor Wekker bewijs is voor haar stelling. Weet je bij wie je dat ook ziet? Conspiracy theorists. Maar goed, je wisselt het af met ‘blank’, dus vooralsnog zie ik geen probleem.

Een boompje opzetten over Gloria Wekkers stelling over het cultureel archief laat ik grotendeels achterwege. Ik ben een tijdje bezig geweest met mijn kwartierstaat. Ik heb een tak van de familie die vanaf de middeleeuwen tot ca. 1920 binnen 20 kilometer van Drachten hun hele hebben en houden hadden. Stugge Friese boeren voor wie Den Haag een ver-van-mijn-bedshow waren, laat staan de roerselen van Europa, en al helemaal kolonialisme. En ze zullen vast wel het één en ander gehoord hebben van exotische streken, maar dat dat onderdeel zou zijn van hun nationale identiteit? Dat hen en hun nakomelingen aangewreven zouden worden dat zij het ‘nicht gewusst haben’? Meh. Onwillekeurig denk ik aan ‘Honderd Jaar Eenzaamheid’. De stichters en bewoners van Macondo (ca. 1830-1930) zijn zich grotendeels niet bewust van de rest van de wereld, ook al wordt hun dorpje aangedaan door bereisde zigeuners. De stichter, Jose Arcadio, moet er zelfs nog, op eigen kracht, achter komen dat de wereld rond is. En die achterlijke Friese boeren, die misschien daarop honderd jaar voorliepen, die zijn schuldig aan de verschrikkingen in ‘de Oost en de West’? Laat me niet lachen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 gewoonik

wie zegt dat het wit tegen zwart is in deze discussie.
er zijn heel veel witte Nederlanders die net zo goed racisme in zwarte piet zien als het donkergekleurde deel van Nederland.

het grootste deel van de groep BN’ers die in de brief tegen waren zijn ook wit.

laten we geen discours creëren waarin het zwart tegen wit en wit tegen zwart is.

het gaat erom dat een deel van de witte Nederlanders plaatsvervangende schaamte ervaren wat betreft de traditie van ZP. daar moet ook naar geluisterd worden.
zo zou mark Rutte nimmer Obama kunnen ontvangen op 5 december. en als jullie anders beweren kunnen we het aan dhr. Rutte vragen.

en het lijkt erop dat het minieme deel “schreeuwers” waar velen de anti ZP-kamp liefkozend noemen best veel bijval krijgen uit onverwachte hoek zoals bijvoorbeeld de katholieke scholen in Utrecht, winkelketens etc.
zo klein is het anti-kamp blijkbaar niet.

ZP gewoon uit het openbare leven bannen en in besloten kring vieren zoals het suikerfeest, holyfeest, heksenfeesten, swingerfeesten etc. in besloten kring gevierd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Sikbock

@37: verheffende “argumentatie” hoor

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Lutine

Toch ben ik blij met de zwartepietendiscussie. Er wordt een zwart cultureel racisme blootgelegd. Waarmee bewezen wordt dat racisme nu niet bepaald aan blanken is voorbehouden. Dat wist iedereen natuurlijk ook wel, maar nu is het zichtbaar.

Nederlandse cultuur deugt niet en daarvoor achten zwarte racisten het een goede zaak om een kinderfeestje te verstoren. En dat alleen om een slavensyndroom van generaties terug.

Ter vergelijking: Nederlanders hebben ook nog enkele tientallen jaren gemokt over Hitlers wandaden. Maar tegenwoordig hoor je niemand meer over opa’ s fiets die terug moet gegeven en ook de term ‘moffen’ lijkt wel uitgestorven. Terecht: de hedendaagse Duitsers hebben geen misdaden begaan.

Dan doen de kaaskoppen het toch een stuk beter dan de nazaten van slaven…. (als ze dat al zijn)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 gewoonik

zijn alle nazi’s dan uitgestorven? zijn er geen nieuwe nazi’s?
het grootste deel van de Nederlanders waren ook geen slachtoffer van het nazi-regime. sterker nog ze waren in grote getale collaborateurs die heulden met het nazi-regime.

ik zou het eens aan de roma, linkse mens, Europese joden vragen wat zij ervan vinden.

en racisme aankaarten maakt je geen racist… gewoon weer een argument uit het arsenaal drogredenen.

je zou toch eens uit je binnengekeerdheid moeten treden net zoals vele je voor zijn gegaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 DeJa

@43: Hmm, ik zie nogal wat niet bijzonder verheffende gedragingen van ons kaaskoppen. Ik zou nog even wachten met je te verheven te voelen. Er is nog best verbetering mogelijk.

Wat ik zorgelijk vind is dat een normale discussie niet lijkt te kunnen. Ik zou het best chique van ons, de blanke meerderheid in dit land, gevonden hebben wanneer we gewoon niet zo moeilijk hadden gedaan. Iets van “nou het is zeker niet racistisch bedoeld, we begrijpen het ook niet echt, maar wanneer het jou dwarszit dan veranderen we die piet toch gewoon een beetje”. De echte doelgroep kan het namelijk helemaal niet schelen of piet zwart, rood, groen of pimpelpaars is. Die zal het jeuken, zolang er maar pepernoten worden uitgedeeld.

Het is een beetje als de discussie rondom afbeeldingen van slaven op de gouden koets. Ja dat is geschiedenis. Tegelijkertijd zouden we waarschijnlijk vreemd opkijken wanneer Duitsland een koets zou laten maken voor officiële gelegenheden en daar wat swastika’s en Jodensterren op zou zetten. Want ja, geschiedenis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Lutine

@44

Ja, het was een groot feest tussen 40 en 45….

@45

Klopt. Onder de kaaskoppen zitten ook tokkies (sorry Mark Rutte)
Maar ze zeiken iig nauwelijks nog over Duitsers. Waar ik op doel is het cultiveren van misdaden die anderen ‘jou’ hebben aangedaan in een al dan niet ver verleden. Je moet er ook eens een keer over op kunnen houden. Herdenkingen zijn prima, dat doen wij ook op 4 mei. Maar dat overdrijven is iets wat de kaaskoppen niet doen en daar blijven enkele zwarten maar doorzieken.

Natuurlijk zijn de meeste zwarten niet zo. Het is slechts een klein groepje wat de aandacht trekt. En zoals gezegd: ik zie er ook de positieve kant van in. Het kleine groepje zwarte racisten maakt emancipatie van de blanke op dit terrein mogelijk. Zwart en blank leven samen in dit land en dan moet je natuurlijk niet steeds het verleden oprakelen. Dat doe je in een huwelijk ook niet als een van de echtelieden een zware fout heeft begaan. Dan moet je ook eens van ophouden weten.

Het kleine groepje zwarte racisten laat zien dat zij dat verleden wensen te cultiveren en dat zij moreel superieur zijn aan blanken. Onversneden racisme dus. En de blanke moet zijn cultuur maar aan passen aan de ‘hoogstaande’ ethiek van de zwarte racist.

En dat maakt duidelijk dat er geen wezenlijk verschil zit tussen de blanke en zwarte mens. Beiden zijn racistisch. En kan het slavernij-boek gesloten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Grûtte Pier

@predikers
tl;dr
;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 nodog

Helemaal eens met Su.

Overigens merk ik in mijn (voornamelijk blanke middenklasse) omgeving dat je dan een uitzondering bent. Er is nog een lange weg te gaan en we lijken eerder 1 stap vooruit en 2 terug te doen dan andersom. Ik zie het somber in maar gelukkig voor mijn gemoed leer ik steeds beter wegkijken. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Arduenn

@ Henk van de Waal

Wat buitenstaanders erin zien zegt niet zo veel. Het is altijd makkelijk duiden van een afstandje.

Wat buitenstaanders zien is su-per-belangrijk. Het is alsof je uit je beperkte tweedimensionale wereld getild wordt en alles ineens van bovenaf ziet, in drie dimensies. Maar ik snap het wel. Het is altijd moeilijk om dingen in een groter geheel te zien van een afstandje.

Als je een plaatje van mensen in witte lakens met witte puntmutsen laat zien zal men ook direct racisme roepen. Totdat ze erop gewezen worden dat het gewoon katholieken in Spanje zijn.

Mensen met witte puntmutsen zijn geen karikatuur. De oorsprong en betekenis van witte puntmutsen in Spanje zijn ook veel minder vaag dan die ‘schoorsteenvegers’ hier met hun rode lippen en gouden oorringen en fluwelen pagepakjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 mark3000

@48: Een groot gedeelte van de mensen is zich niet echt bewust van het “kwaad”, althans, dat denk ik. 5 jaar geleden zag ik het probleem zelf ook niet zo en behoorde ik ook tot de groep: laten zoals het is.

Deze hele discussie heeft veel te maken met empathie, het vermogen om de gevoelens van iemand anders te kunnen begrijpen/zelf te voelen. En ook het vermogen om vervolgens de conclusie trekken dat in een cultuur waar de mens met een donkere huidskleur tot de minderheid behoort, dat het niet handig is om ieder jaar een stereotype van deze mensen tentoon te stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Sikbock

@50: oh? moslims nemen bijvoorbeeld aanstoot aan vrouwen in korte rokjes. Nu kan de poltiek correcte brigade over enige tijd ook wel argumenteren dat vrouwen in korte rokjes kwetsend zijn voor allochtonen en dat korte rokjes stereotyp zijn voor de vrouw als sekssymbool. Ik zie ze hier zeker toe in staat. Zie je waar het heen gaat?

En als je het niet bereid bent dat standpunt over te nemen moet je je smoel houwen en ben je een misogyn.

Dit is een notendop hoe de policor brigade werkt. Doe wat wij willen. Anders moet je je smoel houwen, klagen we je aan en smeren we je onder met viezigheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Amateur Commenter

@51: Je vergeet dat er ook een grote christelijke groep in NL is die dat aanstotend vindt. Daar zijn er in ieder geval al zo’n 30.000 van verbonden in een politieke partij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Sikbock

@52: whatever, dat is het punt niet. Neem een ander voorbeeld. Voorbeelden genoeg. Mag je als niet gelovige straks s in het bijzijn van een moslim nog eten tijdens de ramadan? Of “toon je dan ook geen empathie” ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 HenkdeWaal

@49:
Dan trek jij je lekker veel aan van de buitenstaander, ik doe dat niet. Ik laat me niet door een wildvreemde vertellen die er de ballen verstand van heeft hoe fout ik bezig ben. Dat is alsof je als toerist in het Vaticaan gaat vertellen dat al die pracht en praal aanbidden in strijd is met de bijbel, dat vrouwen verplicht broeken moeten dragen vrouwonvriendelijk is en de bijbel een sprookjesboek. 3 x raden hoe ze daar reageren met ‘driedimensionale kijk op de zaken als buitenstaander’.
“Oprotten met die kroegpraat snotneus” is denk ik nog het netste dat je te horen krijgt

Edit: het doet me denken aan al die kul-argumenten die ik altijd krijg op feestjes wanneer ik geen vlees eet of geen alcohol drink. Krijg je ook allerlei meninkjes van mensen die een halve tel stilstaan bij hoe belangrijk vlees voor zwangere vrouwen is, en dat het lichaam zelf ook alcohol aanmaakt…. Zo verfrissend, die buitenstaanders. Die weten het altijd beter, denken ze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 mark3000

@51: Poging “glijdende schaal” weerleg je met een glijdende schaal de andere kant op:

Zou jij het prima vinden als zwarte piet een banaan mee had en kinderen naast de wortel een banaan neer zouden leggen (‘voor zwarte piet’). Of wat als zwarte piet apengeluiden zou maken.. etc…

Daarnaast gaat het bij zwarte piet om de racistische component, namelijk dat hetgeen jouw uiterlijk karakteriseert – de donkere huidskleur – wordt uitgebeeld, en dat jij wordt geconfronteerd met de negatieve implicaties daarvan (bv. jij wordt vergeleken met die uitbeelding). Voor andere zaken (voorbeelden die jij aandraagt) begint de discussie gewoon weer vooraan, ik laat me niet dwingen tot een soort zwart-wit standpunt, waarbij alles wat allochtonen/moslims whatever kwetsend vinden afgekeurd wordt.

Andersom heb ik ook een mening over moslimlanden. Wat vrouwenrechten in een moslimland als SA vind ik dat zij zich zouden moeten aanpassen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Spam

Met een kort rokje aan op straat maak je geen moslims belachelijk. Er zijn misschien moslims die zich daaraan ergeren, maar dat is toch in de eerste plaats hun eigen probleem. Als ze die tolerantie niet kunnen opbrengen, zijn ze hier misschien niet zo op hun plaats. Anders is het natuurlijk als ze die rokjes niet willen toestaan in een moskee. In kerken en musea zijn er ook vaak kledingvoorschriften. En naakt rondlopen mag hier dan ook weer niet. Zelfs niet op straat.

Zwarte Piet met zijn pagepakje, knalrode lippen gouden oorbellen en domme voorkomen is daarentegen een kwetsende karikatuur van een voorheen onderdrukte minderheid. Je kan niet tegelijkertijd die karakatuur handhaven en beweren dat je met die onderdrukking niets te maken hebt. Dan zet je die onderdrukking gewoon door. Weliswaar in een mildere vorm, maar je neemt er ook uitdrukkelijk geen afstand van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 HenkdeWaal

@56:
“van een voorheen onderdrukte minderheid.”

Dat is belangrijk. De karikatuur is al heel lang niet meer actueel. Dat mensen zich identificeren met mogelijke voorouders van een paar honderd jaar geleden, tja….. Als men daar al rekening mee moet houden kunnen we de museums wel sluiten.

@55:

“jouw uiterlijk karakteriseert”

Dat is ook zo’n denkfout, alsof mensen zich allemaal identificeren met hun huidskleur. En als mensen dat doen, dan moet je ze uitleggen dat dat dom is. Je identiteit ontleden aan wat meer of minder pigment is achterlijk. Je wilt niet dat anderen je zien als blanke mensen of zwarte mens waarschijnlijk. Dus doe dat jezelf ook niet aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 sikbock

@55: mijn standpunt is dat huidskleur er niet toe doet. Ook niet die van zwarte piet. Door van de huidskleur een punt te maken is door de actievoerders en de policorbrigade een traditioneel kinderfeest aangegrepen om ( in navolging van de zwarte “denkers” aan de andere kant van de plas) te kunnen drammen over racisme. Met een enorme puinzooi tot gevolg en een contra-productief effect.

Of zwarte piet een racistische karikatuur is zal me aan me reet roesten. Ik vind het belangrijker om niet toe te geven aan achterlijke ideeën van minderheidsgroeperingen (en die van de policorbrigade) omdat anders het hek van de dam is en we naar (een meer racistische) en onleefbare samenleving toegaan.

Ik ben dan ook geen voorstander van de hevig gepolariseerde multiculturele samenleving maar van het motto: resistance is futile: you will be assimilated..

Edit: wat henk de waal ook zegt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 su

@57, @58: Dus jullie standpunt komt erop neer: wij hebben er geen last van, dus is het geen probleem. Dat is geen discussie maar een dictaat. En dan je mond vol hebben van totalitaire tegenstanders..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 HenkdeWaal

@59:

Alweer zo’n mooie samenvatting van de racist-roeper. Dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 gewoonik

als huidskleur er dan niet toe doet kunnen we de huidskleur van ZP toch gewoon wijzigen.

en sickbock heeft heel veel stropoppen in z’n tuin staan.
blijf gewoon bij de stelling ipv te jijbakken. is de figuur van zwarte piet wel of geen racistisch karikatuur van de donkerkleurige tot slaaf gemaakte mens.

moslims die ergens aanstoot aan aannemen. wat een quatsch.
de meeste moslims in Nederland komen uit Marokko en Turkije.
ik zou eens in die landen kijken hoe strak en halfnaakt sommige meiden erbij lopen zonder enig weerstand te ervaren.
die landen zijn pas verwesterd. en jullie je maar druk zitten maken dat Nederland zou islamiseren.
als ze in Marokko en Turkije afscheid genomen hebben van bepaalde waarden en westerse waarden hebben overgenomen dan moet het voor Nederland ook niet lastig zijn om afscheid te nemen van ZWARTE piet.

(op het platteland is het wel weer anders maar daar zijn ze over de gehele wereld conservatief.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 su

@60 Ga je nog in discussie, of moeten we het doen met deze slappe hap?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 sikbock

@62: je discussieert zelf niet gast. je slaat de discussie alleen maar dood met je racisme clichees

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 MrOoijer (Jan van Rongen)

@58: wat een vooringenomenheid:

mijn standpunt is dat huidskleur er niet toe doet

Je standpunt is volledig in strijd met de feiten. Je hebt geen oogkleppen op, maar een blinddoek om.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 HenkdeWaal

@62:

Met jou niet meer nee. In @ 37 heb je mij een racist genoemd omdat ik een andere mening dan jouw heb. Niet omdat ik een aanhanger van de rassentheorie ben, of discrimineer, of een rassenhater ben of zelfs een voorstander van racisme. Nee, omdat ik jouw ‘bewijsvoering’ niet onderken. Dan ga ik dus niet met jouw in discussie. En stropoppen als @59 gaan daar geen verandering in brengen. Dat kan mijn blanke blazoen namelijk niet verdragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Spam

De luidste racisme-roepers in dit debat zijn de pro-pieten. Iedere argument wordt beantwoord met “Je noemt mij een racist! ” en “Ik ben geen racist!”. Vaak ook “Je bent zelf een racist! “. Om vervolgens te stellen dat die ‘buitenstaanders ‘ (dixit Henk de Waal) hun bek moeten houden. Ondertussen de inhoudelijke discussie ontwijkend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 su

@65 Niet omdat je een andere mening bent toebedeeld, maar omdat je hebt aangetoond helemaal niet open te staan voor de argumenten van de ander. Je etaleert je mening als de goudstandaard en wijkt daar geen milimeter van af. In #26 doe je letterlijk alsof het alleen maar een kwestie is van uitleggen aan de domme zwartjes dat het niet racistisch is. Dat getuigt van een mate van minachting voor degene die je wil overtuigen. Hun standpunt doet er niet toe, zo zit het!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Sikbock

@67: zijn we hier in debat met “die domme zwartjes” nee toch? Overigens maak ik je erop attent dat ook daar de meningen verschillen. Verder ben ik trouwens wel van mening dat die raciale pc shit die uit de vs komt overgewaaid ( en door sommigen hier gretig wordt opgezogen) weinig uitnodigt tot debat. Je weet gewoonweg niet waar je moet beginnen bij die onwetenschappelijke bagger. En als je het niet met ze eens bent klagen ze je aan wegens racisme natuurlijk.. enfin

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 HenkdeWaal

@67:

“e letterlijk alsof het alleen maar een kwestie is van uitleggen aan de domme zwartjes dat het niet racistisch is. Dat getuigt van een mate van minachting voor degene die je wil overtuigen. Hun standpunt doet er niet toe, zo zit het!”

Weer zo’n aantijging. Wat moet ik daar nou mee? Ik wil het uitleggen aan die mensen. Ik noem ze ook gewoon mensen en personen. Jij haalt elke keer de kleur erbij. Alsof kleur de verklarende variabele is. Ik kijk daar anders naar en praat daar graag over met mensen op een respectvolle manier, ongeacht hun huidskleur. Daar zou jij wat van kunnen leren Su. Jij praat continu namens ‘de zwarte mens’, alsof die bestaat! Erken gewoon dat het anti-pieten kamp uit gelijkwaardige en gelijke mensen bestaat van allerlei komaf, kleuren, sekse, leeftijden enzovoorts en daar een meningsverschil mee hebben niet gelijk staat aan racisme.

Het doet me nogal denken aan PVV gedrag, wat jij hier etaleert. Die worden ook op emotionele gronden boos omdat we vluchtelingen opvangen. Ja maar…… mijn opa moet een luier dragen! Ja maar…..ik wacht al 10 jaar op een betere woning! Ja maar…..die mensen haten ons die hier komen! Landverraders! Waarom krijgt een vreemde meer prioriteit dan ik?

En hoe reageren we daar op? Je kunt er begrip voor hebben, voor die minderheid. Maar, je moet vooral met ze in gesprek gaan en ze uitleggen dat vluchtelingen helpen helemaal niet inhoud dat zij achtergesteld en gediscrimineerd worden. Dat ze dat denken omdat ze zeer geëmotioneerd zijn. Een gevoel aangewakkerd door een blonde volksmenner.

Zie je de parallel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Sikbock

@68: die gasten willen trouwens niet eens in debat met je; omdat je blank bent. Ik bedoel maar

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 su

@69

Alsof kleur de verklarende variabele is.

Als kleur er niet toe doet, waarom zijn pro-pieten zo verbeten over de kleur van Piet? Het is verder nogal aanmatigend om de ene zijde emotie toe te dichten als beweegreden als de andere kant evenzeer stoelt op emotie. Jezelf positioneren als de rationele stem slaat als een tang op een varken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 gewoonik

als kleur er volgens de heer van Waal niet toe doet waarom zijn we dan nog aan het discussiëren.

verander ZP in RP, GP etc.

de huidskleur van ZP doet er alles toe. namelijk het belachelijk maken van de donkerkleurige mens.

maar de discussie is nu wel losgebarsten en de voorstanders van ZP doen er alles aan om de status quo te houden.
maar dat is natuurlijk een achterhoedegevecht. het overgrote redelijke meerderheid wil op zich goed doen en zich geen racist voelen.

werk gewoon constructief mee om het feestje inclusief te maken zodat we niet noodgedwongen zijn om het gehele sinterklaasfeest te ontbinden ;- )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Lutine

@61

als huidskleur er dan niet toe doet kunnen we de huidskleur van ZP toch gewoon wijzigen.

Precies, nu zijn we er. Dus kan hij ook gewoon zwart zijn….

Het doet er immers niet toe. Behalve voor racisten die roepen dat Zwarte piet niet zwart mag zijn.

Dank voor dit heldere inzicht.

@71

Ik zie dat jij het ook met mij eens ben. De kleur doet er niet toe. Waar hebben we het nog over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 su

@73 Nu draai je de zaken om. De tegenstanders van het aanpassen van zwarte piet zijn hier degenen die zeggen dat kleur er niet toe doet. In de werkelijkheid doet het er wel toe. En dan niet op de manier dat jij het doet voorkomen zodat je de slachtoffers tot daders kan maken. Het negeren van discriminatie gebaseerd op kleur en vervolgens degenen die dit durven aankaaren racisten noemen, je moet het maar durven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Lutine

@74

In de werkelijkheid doet het er wel toe.

Alleen voor racisten doet de kleur er toe. Slachtoffers zijn er in deze kwestie helemaal niet. Anders zouden we PVV’ ers ook als slachtoffers moeten gaan zien. (slachtoffer van de islam of zoiets) Ik heb niks met zelf-benoemde slachtoffers. Of het nu PVV’ ers zijn of anti-pieten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 JANC

@73: Kleuterschool much? De pro-pieten menen dat huidskleur er niet toe doet. Nu dat argument zo keren zoals jij dat doet is echt niveautje kleuterschool! Blaming the victim. Kleur doet er juist wel toe, dat is juist hetgeen waar het om draait. Als kleur er niet toe zou doen dan heeft het ook geen belang dat Piet zwart blijft. Maar het halsstarrig vast houden aan die kleur grenst bijna aan pesten.

edit: Ik zie dat iemand me voor was

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 JANC

@75: Ben je nu zo dom? ” Slachtoffers zijn er in deze kwestie helemaal niet”

Over PVV-ers: Dus als ik jou “dom” noem en vervolgens zeg jij over mij dat ik “stom” ben, dan ben jij schuldig? Wat voor een logica…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Sikbock

@76: tsja. Met en kinderfeest verpesten en daarbij de hele nederlandse blanke bevolking nog even onterecht van racisme betichten roep je vooral onbegrip en agressie op en verspeel je veel goodwill

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 JANC

@78: Wat is er verpesten aan? Zullen de kinderen Zwarte Piet missen? Zou het erg zijn de “traditie” te wijzigen en Zwarte Piet in Paarse Piet met witte stippen te wijzigen? Wat is er onterecht aan het betichten van racisme in dit geval?

Het is jammer dat mensen zo weinig zich kunnen inleven in anderen en zo weinig willen toegeven aan anderen. Het is natuurlijk een foute vergelijking, maar dat in de Verenigde Staten van Amerika een paar tiental jaar terug zwarten niet overal in een bus mochten zitten is waarschijnlijk ook geen racisme geweest, maar een traditie. Dit te verpesten en een hele Amerikaanse blanke bevolking te berichten van onterecht racisme roept vooral onbegrip en agressie op en verspeelde veel goodwill.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Sikbock

@79: op zich allemaal niet erg. De rest van mijn stndpunt staat eerder in de draad

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Joop

@78.

Die agressie is er al, nu kan het gekanaliseerd worden. Wat een overdreven reactie weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 JANC

@80: Jouw standpunt is mij duidelijk. Als het “op zich” niet zo erg is, waarom er dan zou aan vasthouden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 gewoonik

maar je hoeft niet altijd één kleur te behouden. er blijft nog een scala aan kleuren van het kleurenspectrum over.
ik ben onderhand wél uitgekeken op een zwarte piet.

maar alvorens we dit onderwerp gaan verengen tot smaak voor kleur.
zwarte piet blijft een karikatuur van de donkergekleurde medemens.
het blijft een symbool van witte superioriteitsdenken ten op zichte van de donkere mens.
als je dat niet wil onderkennen dan lukt het mij in ieder geval niet om je van gedachte te doen veranderen dan is dat aan dovemansoren gericht.

vooralsnog zijn er nog genoeg redelijke mensen om te overtuigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Sikbock

@82: precedentwerking? Als je toegeeft staat voordat je het weet de volgende actiegroep op met weer een andere achterlijke eis. En die moet je dan natuurlijk ook honoreren want anders worden ze gediscrimineerd vinden ze

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 su

Ja, want voordat je het weet moeten alle racistische karikaturen worden uitgebannen!11!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 gewoonik

er zijn genoeg eisen van verschillende actiegroepen ingewilligd tot uiteindelijke waardering van de conservatieve meerderheid..

uiteindelijk zullen we met z’n allen content zijn met het verdwijnen van raciale karikaturen.

verandering komt vanuit de minderheid

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Sikbock

@85: zie voorbeelden @51 en @53. En zo zijn er nog wel wat te bedenken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Lutine

@76

Ik ben je kwijt hoor. Als kleur er niet toe doet is zwart ook goed.
Maar kleur doet er wel toe bij sommigen en dat noemen we dan weer racisme. Bij hen mag ZP iedere kleur hebben behalve zwart.

Zal ik eens een bordje in een bus ophangen dat iedereen mee mag behalve hen die zwart zijn?

Is racisme dan echt zo moeilijk te begrijpen?

Sinterklaas is slegs vir Blauwe, Rode en Gele Piet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 Lutine

@83

maar je hoeft niet altijd één kleur te behouden. er blijft nog een scala aan kleuren van het kleurenspectrum over.
ik ben onderhand wél uitgekeken op een zwarte piet.

Dan vier jij toch Sinterklaas met een blauwe piet? Ik heb daar geen problemen mee. Ga desnoods zelf als blauwe piet de straat op met pepernoten. Laat een ander in zijn waarde die nog niet is uitgekeken op zwarte piet. Democratie heet dat. Maar dat is voor sommigen een hol begrip geworden….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Lutine

@86 Verandering is de enige constante. Hoe Sinterklaas over 20, 50 of 100 jaar gevierd zal worden weet niemand. Er is een theoretische mogelijkheid dat juist vanwege deze discussie een aantal mensen juist een zwarte piet wil zien. En dat de anti-ZP juist mogelijk maken dat ZP gehandhaafd blijft. Iedere actie roept namelijk een reactie op. En die is duidelijk zichtbaar in deze kwestie;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 JANC

@87: Belachelijke voorbeelden. Zwarte piet is racistisch, korte rokjes of eten is niet racistisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 JANC

@88: Kennelijk, want jij begrijpt het niet. Keer. op. keer. op. keer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Lutine

@91

Zwarte piet kan per definitie niet racistisch zijn. Zwarte piet bestaat immers niet. Het is een fantasie figuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Lutine

@92

Ik begrijp het prima. 100% van de mensheid is racistisch. Jij en ik ook. En van die 100% is een klein deel zich bewust van het eigen racisme. De rest giet racisme weer in een of andere vorm.
En dan roepen ze heel erg hard dat ‘de ander’ een racist is….

Ik doorzie dat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 JANC

@93: Idiote reactie. Ja, Zwarte Piet is een fantasiefiguur, maar bestaat daarmee nog wel. Het is niet alsof het een onzichtbaar wezen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 JANC

@94: Ik ben mij ook bewust van mijn eigen racisme. In tegenstelling tot velen probeer ik daaraan niet toe te geven. Er zijn mensen die op anderen wijzen om maar hun eigen fouten niet te hoeven toegeven of te wijzigen…

Ik doorzie dat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 gewoonik

lutine

hé hé nu zijn we er… iedereen mag het feest vieren zoals die wil maar wel voor eigen rekening. dus weg bij de staatsmedia, instituten etc.

en dat iedereen racist zou zijn vind ik nogal een boude stelling. weer een drogreden om ons weg te leiden van de karikatuur van ZP.
nogmaals dovemansoren.. uiteindelijk zal je het pad volgen van de redelijke meerderheid.

beter de karikatuur direct in de vergetelheid stoppen voordat er nog meer kinderzieltjes vergiftigt worden met het kwaad van racisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 HenkdeWaal

@97:

“iedereen mag het feest vieren zoals die wil maar wel voor eigen rekening. dus weg bij de staatsmedia, instituten etc.”

Klopt, want het sinterklaasfeest is er alleen voor de rijken. Arme paupers vieren het maar lekker zoals zij dat willen, zonder stoomboot, zonder optocht, zonder journaal, zonder school, gewoon thuis waar ze niets hebben. Echt super inclusief en leuk idee van je joh!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Lutine

@97

Het maakt mij niet uit of staatsmedia er verslag van doen of dat RTL het doet. Ik denk dat die laatste staat te springen om het over te nemen. Of we doen gekleurde pieten op NPO en zwarte pieten op RTL. Zo leuk, die apartheid….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 Lutine

@96

Ik ben mij ook bewust van mijn eigen racisme. In tegenstelling tot velen probeer ik daaraan niet toe te geven.

Heel goed dat je je bewust bent van je eigen racisme.
Dat is het begin van doorzien.
Je tweede zin is echter ideologisch gekleurd.
Je eigen racisme kan je doorzien en eenmaal doorzien blijft die zonder wat te doen achterwege. Helaas zien velen anti-racisme als een concept. En zo vervallen ze toch weer in racisme. Dat is bij de anti-pieten ook het geval. Maar ze verkeren natuurlijk in het waanidee dat ze heel erg goed bezig zijn. En zo kunnen ze zich toch nog weer superieur voelen……

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 ed

Zwarte piet en sint is in het verleden nooit een probleem geweest ,nu opeens wel .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 ed

Air france laat zijn vliegtuigen niet over een oorlogsgebied vliegen ,maar KLM /Air France wel .
Zo kan ik er nog wel wat opnoemen .
Het sterft van de Nazi’s in Brussel en ze zijn bezig met een dictatuur …Lang leve de Brexit !
Roundup is kankerverwekkend en TTIP gaat voor betere regels zorgen omtrent voedselveiligheid .
De kerncentrales in Belgie zijn onveilig vanwege ouderdom ,maar de zelfde generatie centrales uit Nederland niet .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 6822

Introspectie is een beetje de sleutel tot vooruitgang.
Een beetje kritisch naar jezelf of dat wat je altijd als status quo als goed ervaren hebt kunnen kijken, betekent ontwikkeling. Cognitief, sociaal, in je relatie, op je werk, op de biljartclub voor mijn part.

De meeste Nederlanders zijn opgegroeid met Pieterbaas. Als kind nam je er licht bibberend (je hebt immers vuurtje gestookt, gevochten en bij de meisjeskleedkamer naar binnen gegluurd, zou het in het grote boek staan?) snoep van aan, als volwassene ben je wellicht zelfs eens geschminkt. Niets aan handje denk je, status quo, goed zo.

Dan hoor je andere geluiden. Een aantal mensen dat de Pieterbaas als racistische karikatuur kenschetst laat zich luider en/of massaler horen dan voorheen en dat wat ze zeggen druist in tegen jouw jeugdherinneringen. Jeetje mina.

Dan kun je twee dingen doen. De ene optie is de intelligente, de ander is de domme. De ene houdt in dat je aan introspectie doet, de status quo bestudeert als buitenstaander, met een nieuwe onbevangen blik. De intelligente optie houdt in dat je tot geen andere conclusie kan komen dan dat de Piet-critici een punt hebben. Je voelt je niet persoonlijk aangevallen, je kijkt slechts met een blik waarmee je eerder nog niet gekeken hebt. Je leert, je groeit, je komt vooruit.

De ander houdt in dat je verongelijkt raakt. Pieterbaas een racistische karikatuur? Dan is het Sinterklaasfeest dus een racistisch feest! En ik vier Sinterklaar! Dus ik ben een racist???? Hoe durven die zwartjoekels me daar van te beschuldigen. Stelletje vuile roetmoppen.

Nou, boodschap duidelijk toch. Luister nou maar gewoon naar mijn wijze woorden, stelletje rechtse brulmongolen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 DeJa

@100:

Ik denk dat het volstrekte nonsens is dat alle tegenstanders van zwarte piet dat vanuit een zwart superioriteitsgevoel doen.

Ik denk dat er wel degelijk mensen zijn, hele normale mensen, mensen die niet demonstreren of hun stem verheffen, die daadwerkelijk last hebben van het fenomeen zwarte piet. Gewoon omdat ze rond sinterklaastijd worden nagewezen met “kijk daar gaat zwarte piet”. En heel misschien ook wel doordat het stereotiep wat toch best vaak wordt neergezet (knecht, soms niet al te slim, nogal lui) best wel eens wat verder kan doorwerken in onze eigen blanke genen dan we zelf doorhebben.

Dus ja, veelkleurige pieten, waar dan ook best een zwarte tussen mag zitten lijkt mij een aardige oplossing. Niet vanwege slavernij of een ander grijs verleden, maar gewoon omdat het voor die hele normale, toevallig zwarte persoon, beter voelt. En het uiteindelijk voor ons niets uitmaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 Spam

Het zijn niet alleen de donkergekleurde Nederlanders die zich ergeren aan de racisitische elementen in de karikatuur die Zwarte Piet is. Kroeshaar, dikke rode lippen, gouden oorbellen, page pakken, uiterst atlethisch maar natuurlijk wel een gebrekkige intelligentie.

Ik (blank, autochtoon) erger me ook al meer dan 20 jaar aan dit fenomeen en ik ben zeker niet de enige. Niet dat ik me gekwetst en beledigd voel, maar ergernis desalnietemin. Wat in het begin meer verbazing en een beetje plaatsvervangende schaamte was is met de meer recente heftige publieke discussie verworden tot een flinke ergernis.

20-30 jaar geleden kon je nog zeggen dat het nu eenmaal traditie was, dat het niet racistisch bedoeld was en dat veel mensen nauwelijks in de gaten hadden naar wat voor Piet ze zaten te kijken en wat voor effect zijn uiterlijk had op de meer gekleurde mensen hier. Maar met de verheviging van de discussie in de laatste tien jaar kan niemand meer volhouden dat hij het niet wist en er nooit echt over heeft nagedacht. Gerda Havertong begon de discussie al in de jaren ’80 en was vast niet de eerste. Dave Sedaris is Amerikaan en schreef in 2004 al een vernietigende analyse over dit rare fenomeen. Het heeft lang genoeg geduurd nu.

Als je nu nog voor zwarte Pieten bent, vind je toch op zijn minst ‘dat die negers niet moeten denken dat ze hier kunnen komen vertellen hoe WIJ (blanke autochtone) Nederlanders ons moeten gedragen’. En misschien vind je wel niet dat blank beter is dan zwart, maar toch zeker wel dat hier de blanken het voor het zeggen moeten hebben. ZIJ moeten dan maar in Afrika blanken belachelijk gaan maken of zo.

Maar ZIJ zijn net zo goed onderdeel van WIJ. En net als iedere blanke Nederlander willen ook donkere Nederlanders met respect worden behandeld door hun landgenoten. En natuurlijk zal nooit iedereen je met respect behandelen, maar een volksfeest waarbij moet worden gelachen om een karikaturale weergave van je voorouders en andere mensen met jouw (in deze contreien afwijkende) huidskleur is wel weer het andere uiterste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 sikbock

@103: & @104: doe eerst maar eens een onderzoek naar wat de doelgroep (die niet gekwetst mag worden) nou eigenlijk zelf vindt. Vooralsnog zijn het vooral de bijlmerschreeuwers (“ga eens werk zoeken” dixit stadsdeelvoorzitter Martinez van A’dam Zuidoost) die de stampij maken en een hele horde p.c. whitey helpers..

het is zooo paternalistisch dat goedbedoelende blanken gaan bepalen of zwarte mensen gekwetst worden of niet.. DAAR zou ik me aan ergeren als zwarte

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 HenkdeWaal

@106:
mensen whitey helpers noemen en doen alsof een bepaalt gevoel enkel aan de zwarte medemens toebehoort. Mijn god, hoe erg wil je t hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 sikbock

@107: het is dan ook niet mijn terminologie maar komt rechtstreeks uit de “leerboekjes” van over de plas. Sarcastisch bedoeld van mijn kant dus..

per ongeluk mijn email ingevuld zie ik trouwens.. * maakt zich op voor spam *
[redactie: is aangepast]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 HenkdeWaal

@108:

oke, had niet begrepen dat het sarcastisch was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 Lutine

@104

Ik heb geen enkel bezwaar tegen veelkleurige pieten. Maar wel als dat alleen is om aan egoïstische gevoelens tegemoet te komen van mijn zwarte medemens. Ik maak bezwaar om zijn racisme te voeden.

Iemand die zwart is en als zwarte piet wordt nageroepen beschikt over weinig innerlijke reflectie als hij zich aangesproken voelt. Innerlijk is zo’n persoon nog racistisch. Ik heb niks met racisme…

Al die pro en anti-pieten willen maar hun zin doordrammen. Ik doe niks en wacht af…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 JANC

@110: Dat is dus precies wat zo dom is aan je redenering. Omdat diegene die gediscrimineerd wordt zich gediscrimineerd voelt is dat zijn probleem. “Blaming the victim”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Lutine

@111

Dat iemand zich gediscrimineerd voelt wil niet zeggen dat hij ook gediscrimineerd wordt. Ik ga niet mee in de slachtofferrol van een kleine groep zwarten. Sowieso heb ik niks met zelfbenoemde slachtoffers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 JANC

@112: Wie moet de slachtoffers dan benoemen? De daders? Wat een idiote gedachtengang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 HenkdeWaal

@111:

Ten eerste, iemand een probleem toedichten en iemand de schuld toedichten zijn twee verschillende dingen. Iemand kan zich heel goed gediscrimineerd voelen en daardoor een probleem hebben. De hele schuldvraag komt dan niet bij mij op. Wie is ‘schuldig’ aan het hebben van een gevoel? Hoeveel directe controle heb je daar over?
De hele schuldvraag is een verkeerde vraag.

Ten tweede, in @133 vraag je wie de slachtoffers moet benoemen. Dat zijn in eerste instantie de mensen zelf die iets naars met veel indruk hebben ervaren. Met nadruk op ervaren. Maar een slachtoffer betekent niet dat er per se een dader is. Je kunt slachtoffer zijn van een depressie omdat je partner je verlaten heeft, of je ouders gestorven zijn, of omdat je gewoon niet lekker in je vel zit. Allemaal sterke gevoelens waarvoor geen dader is aan te wijzen.

Daarom zeg ik, ga met die mensen in gesprek, die zo gekwetst zijn. Ga in gesprek met elkaar. Je hoeft het niet eens te worden. Maar wat wellicht kan helpen is dat men inziet dat Nederland niet massaal racistisch is en schijt aan bepaalde mensen hebben. Helemaal niet, maar dat je ook niet je zin door kunt/mag drukken door geëmotioneerd te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 JANC

@114: Maar het zijn dus niet enkel de mensen die gediscrimineerd worden die vinden dat ze gediscrimineerd worden. Hier in dit topic heb je meerdere mensen die dit ook zo zien. En dat zullen echt niet de enige mensen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 gewoonik

janc je hebt het tegen dovemansoren

racisten willen niet voor racist worden uitgemaakt. ze willen met een schoon geweten anderen kunnen uitsluiten.
benoemen levert in dat opzicht problemen op.

zwarte piet is gewoon een bivakmuts voor de racist.
een dief wil ook liever uit beeld blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 Lutine

@113

Er zijn helemaal geen slachtoffers, alleen aandachtjunks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 JANC

@117: Zie antwoord su in een ander gerelateerd draadje.

Voor iemand die meent zijn eigen racisme te onderkennen doe je er wel alles aan om het latente racisme te verdekken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 Sikbock

@108; redactie; bedankt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#120 Lutine

@118

Wie racisme bij zichzelf onderkent ziet ook wanneer het aandacht trekken is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 su

@120 Dat is wel een heel schamele autoriteitsargument. Dat jij van mening bent dat je racisme bij jezelf onderkent maakt het nog niet waar. Sterker nog: gezien je bijdragen durf ik het te betwijfelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 Lutine

@121

Racisme is de opvatting dat het ene ras superieur is aan een ander (ongeacht welke) ras.

Ik heb geconstateerd dat ik op onbewust niveau mijn eigen ras (blank) als superieur beschouw. Dat is niet vreemd. De mens neemt van nature zichzelf aan als de maat der dingen. Als ik in de spiegel kijk zie ik een blanke. Mijn sociale omgeving is in meerderheid ook blank. Mijn vrienden lijken ook op mij. Ik ga met buren om die ongeveer dezelfde normen hebben als ik etc etc.

Kortom: dat deel van mijn sociale omgeving wat ik zelf heb uitgezocht is eigenlijk een reflectie van mijzelf: blank, redelijk genuanceerd, iets boven gemiddeld intelligent.

Op onbewust niveau associeer ik mijzelf met bovengenoemde eigenschappen.
Het is de belevings-wereld van mij als individu. Vandaar dat ik er van uit ga dat ieder mens in aanleg racistisch is. De mens is geneigd om zichzelf als maatstaf te nemen.

Komt er nu een zwarte, moslim of whatever in beeld dan mis ik als individu de reflectie. Ik zie iets in
‘de ander’ wat ik zelf niet ben. Op onbewust niveau ga ik er van uit dat ‘de ander’ inferieur is aan mij. Op bewust niveau kan ik nadenken over de materie en mijn ‚onbewuste ik’ ter verantwoording roepen.

Zwarten, moslims of whatever, verschillen niet wezenlijk van mij.
Op individueel niveau uiteraard wel, maar groso modo niet.

En nu kom ik terug op ZP. In de jaren 70-80 toen er veel Surinamers in ons land kwamen, verdween weliswaar de Piet-met-roe. Maar er kwam een Piet terug die zomaar opeens met Surinaams accent sprak. Dat is een karikaturale verbeelding van de ‘domme zwarte’. Op onbewust niveau werden Surinamers belachelijk gemaakt. Iemand die intelligent is doet men niet na. Iemand die dom wordt geacht is al snel slachtoffer van al die ‘leuke jongens’.

Maar de Surinaamse Piet is ook al lang al verdwenen. Op onbewust niveau zijn Surinamers al lang al geaccepteerd in onze maatschappij. Kennelijk is de maatschappij genezen van het eigen (onbewuste) vooroordeel.

ZP is de thermometer van onze maatschappij hoe we er in staan qua raciale vooroordelen. Persoonlijk heb ik geen belang bij ZP. Maar ik ben er wel voorstander van om ZP zich op een natuurlijke manier te laten ontwikkelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#123 su

@122

Kennelijk is de maatschappij genezen van het eigen (onbewuste) vooroordeel.

Ik denk dat je daar een zware overschatting van de maatschappij maakt. En dat zie je ook in het manier dat bijvoorbeeld GeenStijl vooroordelen uitbuitten voor eigen gewin en de gretige aftrek die zij genieten. Het is ook de overschatting wat maakt dat men zo fel is in deze discussie en menig aanspoort om zijn onderbuik zo te ventileren.

 • Vorige discussie