Zwarte Piet en de witte koloniaal

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

cc commons.wikimedia.org Equestrian portrait of Catherine I

OPINIE – Hans Beerends, oprichter van de Wereldwinkels en auteur van verschillende boeken over de geschiedenis van de mondiale solidariteit in Nederland, mengt zich op Vice Versa met dit opiniestuk in de Zwarte Pieten discussie.  Door ‘wij wit’ tegenover ‘zij zwart’ te stellen, doorkruis je volgens hem datgene waar het werkelijk om gaat, namelijk de strijd tussen onderdrukkers en onderdrukten. De anti-Zwarte Piet activisten kunnen bovendien  wel eens precies het tegenovergestelde teweegbrengen als ze nastreven door racisme te koppelen aan een kinderfeest.

Nu de goede Sint alweer terug is naar Spanje met achterlating van de vele Pieten in vele kleuren, lijkt het zinvol om die hele alsmaar doorgaande discussie van enige afstand te bekijken.

Het welles-nietes debat kreeg een paar weken terug weer een nieuw wending door de vertoning van de documentaire ‘Zo zwart als roet ‘ van de succesvolle documentairemaakster Sunny Bergman. Bergman, een verklaard tegenstander van zwarte Piet, kreeg kritiek van vier prominente zwarte vrouwen die in een artikel in de NRC aangaven dat Bergman als witte deze film helemaal niet had mogen maken. Ze moest verzet tegen zwarte Piet overlaten aan de slachtoffers, namelijk de zwarte mensen.

Wit privilege

Bergman en in het verlengde daarvan alle witte mensen die opkomen voor zwarte mensen werd ‘wit privilege’ verweten. Met andere woorden: het bestrijden van onrechtvaardige situaties waarbij je zelf niet behoort tot de slachtoffers, is wit bevoogdend paternalisme.

Als reactie op deze stelling schreef ik enigszins provocerend op Facebook dat het me speet dat ik ooit gestreden had tegen de apartheid in Zuid-Afrika en tegen het kolonialisme in Angola. Gelukkig, zo voegde ik daaraan toe, had ik ook de bevrijdingsstrijd in Latijns Amerika gesteund waar voornamelijk witte mensen wonen, dus daar had ik in ieder geval geen kwaad gedaan.

Binnen een uur had ik een reactie van Amma Asante, gedreven strijdster tegen armoede en afkomstig uit Ghana. Zij had wel begrip voor het verwijt van ‘wit privilege’, maar vond echter dat ik en andere witte Nederlanders vooral door moesten gaan met acties tegen onderdrukking waar ook ter wereld, maar dat je het ‘eigenaarschap’ van de onderdrukten moest respecteren.  Ze vergeleek de kwestie met het begin van de tweede feministische golf waar een aantal progressieve mannen deze strijd ondersteunde maar ook al spoedig een dominerende rol gingen spelen.

Ik was het met haar eens dat dominantie in deze een slechte zaak was. Als reactie op mij en op Amma kwam een bericht van journalist Bram Posthumus, een witte man die in Afrika woont en die zijn hele leven zowel daar als in Nederland streed tegen onderdrukking. Bram ergerde zich aan de hele discussie en betitelde deze als een teken van ideologische verwarring. De hele linkse beweging , aldus Bram, heeft haar doelen niet gehaald, heeft de onderdrukkende klasse niet overwonnen en als compensatie wappert zij nu met zoiets als ‘identiteitspolitiek.’

Anti-apartheidsacties

Deze hele discussie rond zwart–wit, identiteitspolitiek, echte, zo aanvoelende of veronderstelde discriminatie, roept een aantal vragen op en hieronder wil ik die vragen toelichten of opwerpen.

Of je je als solidaire, veelal linkse Nederlander wel mocht bezighouden met de apartheids- en onafhankelijkheidsstrijd in Afrika werd in de jaren zestig en zeventig vooral door rechts gesteld. Elk pleidooi voor een boycot van Zuid Afrika kon rekenen op een reactie van dagblad De Telegraaf van ‘waar bemoeien die linkse wijsneuzen zich mee’, en ‘hebben ze de zwarte bevolking wel gevraagd wat die er van vonden.’ Vervolgens wist deze krant altijd wel een zwarte Zuid Afrikaan te vinden die het er helemaal niet mee eens was.

Eerlijk gezegd denk ik dat het ook meestal de leiders waren van de zwarte beweging die voor een boycot pleitten, maar dat roept weer een andere discussie op. De Nederlandse solidariteitsbeweging, aarzelend gevolgd door linkse politieke partijen, vond dat zij na het verzoek van de zwarte leiders, de zwarte bevolking ondersteunde door het steunen van een boycot. Niemand, ook de vier zwarte vrouwen uit het artikel in NRC niet, zal thans, naar ik aanneem, beweren dat dit een foute houding was.

Soeharto

Toch raakte rechts wel een punt aan waar links soms ook van in vertwijfeling geraakte. Het duidelijkst heb ik dat ervaren in de kwestie van onze kritiek op de onderdrukkende politiek van Soeharto, destijds president van Indonesië. Zijn beleid werd sterk bekritiseerd en Nederland dreigde bij monde van minister Jan Pronk de ontwikkelingshulp in te trekken.

Soeharto was Nederland echter voor en verbrak de ontwikkelingsrelatie met het motief dat zij zich niet de les liet lezen door de voormalige kolonisator. De reactie in Nederland was merkwaardig. In linkse kringen, ja zelfs in activistische kringen, ontstond een houding van:  ‘Ja wie zijn wij dan wel, kolonisators, dat we iets mogen zeggen – wij die zoveel kwaads gedaan hebben in dat land.’

Ik vond het een volkomen onterechte zelfbeschuldiging want, zo redeneerde ik: wie zijn die wij? Het is en was niet de Nederlandse witte bevolking die de Indonesische bevolking heeft uitgebuit, maar de in die tijd levende Nederlandse elites (in samenwerking overigens met delen van de Indische elites). Door ‘wij wit’ tegenover ‘zij zwart’  te stellen doorkruis je datgene waar het werkelijk om gaat, de strijd tussen onderdrukkers en onderdrukten.

Ik denk dat Bram Posthumus dat ook bedoelt als hij het heeft over het loslaten van de hoofddoelen van politieke strijd en het als compensatie ‘wapperen met identiteitspolitiek.’

Zwarte Pietendiscussie

Nu nog even over de Zwarte Pietendiscussie want dat was de aanleiding voor dit discours. Ook daar zitten een aantal dubbele kanten aan. Over de afkomst van Zwarte Piet zijn minstens tien theorieën waaronder de theorie van de slavernij. De anti-Zwarte Piet activisten beroepen zich op deze slavernijtheorie en roepen daarmee heftige emoties op.

Ik zou die emoties willen verdelen in de eng-nationalistische emoties van mensen die dromen van Neêrlands glorie in de VOC-tijd en de irritatie van een groot deel van de bevolking. Het negeren en omverwerpen van die irritatie is in mijn ogen niet zonder gevaar. De activisten nemen een zwaar en algemeen veroordelend begrip ‘racisme’ en koppelen dat aan een traditioneel kinderfeest. Zij verwachten en hopen dat mensen schrikken van het woord racisme, zich snel zullen ontdoen van iets wat zij niet maar de activisten wel als zodanig ervaren en dat Zwarte Piet daardoor zal verdwijnen.

Deze strategie kan echter ook precies het tegenovergestelde teweeg brengen. Mensen krijgen te horen dat Zwarte Piet racisme is en denken: nou ja, als dit onschuldige kinderspel ook al tot racisme gerekend wordt,  dan zal het met dat werkelijke racisme ook wel meevallen. Resultaat is, of kan zijn, dat het echt bestaande racisme zoals het zich voordeed en voordoet in de VS en in de voormalige koloniën waaronder Zuid Afrika gerelativeerd wordt.

Fascisme als scheldwoord

Een situatie die ik hierbij wil vergelijken is het woord fascisme dat in de zeventiger jaren door activisten gebruikt werd als scheldwoord tegen de politie. Ik heb me daar altijd tegen verzet. Niet omdat ik zozeer tegen ongenuanceerd taalgebruik was, maar omdat het werkelijke fascisme onvergelijkbaar meer gewelddadig en misdadig was. Door een fors optredende politieagent daarmee te vergelijken relativeer je de gedragingen van een SS’er. De SS’er wordt verkleind tot een fors optredende agent zoals de echte racist verkleind wordt tot een vrolijke Zwarte Piet.

Er dreigt nog een gevaar in de Zwarte Pietenstrijd, iets waar Asha ten Broeke op wees in haar column in de Volkskrant van 4 december. Zij ziet in haar ogen een positieve eindfase in de strijd omdat volgens haar niet meer alleen ‘de links-intellectuele biologische worteltjes volwassenen’ tegen zijn maar ook de meer gematigde witte ouders die van de ophef af willen. Zij reageren met een houding van ‘nou ja, als het dan zo nodig moet, maak er dan maar een regenboog of roetpiet van.’ Geen overwinning dus op basis van overtuiging maar meer het toegeven aan iets wat men toch ervaart als gezeur. Nou ja, als er iets bevoogdend is,  dan is het wel dit soort overwinning.

Tot slot nog enig commentaar op de dubbele bladzijde Pietverslag in de Volkskrant van 4 december. Volkscultuurexpert Ineke Strouken ziet nog geen alternatief in die gouden, streep en groene Pieten en denkt als oplossing om Sinterklaas te omringen met meer fantasiefiguren als narren, jonkvrouwen en Romeinse soldaten.

Toekomstige actiegroepen

Ik zie de toekomstige actiegroepen al voor me. Groepen die zich tegen de jonkvrouw keren omdat het doet denken aan de macht van de Adel, pacifisten die ageren tegen de Romeinse soldaat en acteurs die vinden dat de theatercultuur belachelijk wordt gemaakt door die jolig rondspringende narren. En dan heb ik het nog niet eens over Sint Nicolaas zelf, een katholieke  bisschop. In Amsterdam hebben Marokkaanse (gelovige) jongens Sinterklaas zijn mijter al afgeslagen omdat er een kruis opstond. Het gevolg daarvan is dat er nu alleen nog maar strepen opstaan.

Overigens werd Sinterklaas 200 jaar terug al verboden door de destijds invloedrijke gereformeerden. Maar ja, die gereformeerden en die ‘gelovige’ Marokkanen zijn nog niets vergeleken met het in getal en invloed toenemende leger ongelovigen. Hoe lang  zullen die Sinterklaas nog accepteren of zou de door deze groep geprezen tolerantie ook gelden voor deze traditionele figuur? Tenslotte vieren we nog steeds Kerstmis, Pasen en Pinksteren en niet te vergeten Carnaval.

Dit opiniestuk van Hans Beerends verscheen eerder op Vice Versa.

Reacties (44)

#1 dus

Precies. Gezeur is het.

 • Volgende discussie
#2 Cycloop

Zwarte Piet is een racistische karikatuur. Wat de ontstaansgeschiedenis van Zwarte Piet ook moge zijn. Het is niet een rassenneutraal fantasiefiguur. Hij past naadloos in de beeldvorming over zwarte mensen die ten tijde van het kolonialisme en het geïnstitutionaliseerd racisme courant was. Dat meeste Nederlanders dat ontkennen heeft meer met het zelfbeeld van Nederlanders te maken. Dat zelfbeeld zorgt er ook voor dat oorlogsmisdaden ten tijde van de Duitse bezetting nog steeds vervolgd worden terwijl er nooit zelfs een justitieel onderzoek is ingesteld naar excessen (geen oorlogsmisdaden) gedaan tijdens de politionele acties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jos van Dijk

De discussie over het symbool leidt af van het terugdringen van het reële, onderdrukkende racisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 McLovin

Je zal maar een halfbloedje zijn in deze tijden van zwart of wit….val je overal buiten de boot…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 su

Nederland is in ieder geval van de mythe verlost van tolerante samenleving. Invoelendheid van een spruit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 vander F

@cycloop,
niks zelfbeeld, dat de huidige vorm van zwarte piet ergens in 1840 is ontstaan met neger verwijzingen kun je niet op 2015 projecteren. Je zelf ook wel dat die zwarte gezel al van voor onze jaartelling stamt.
Alleen lullig dat hele generaties, mijzelf incluis, nooit de zwarte medemens in zwarte piet hebben gezien.
Piet is een mythisch wezen, categorie elfjes, kabouters en eenhoorns.
Verder kreeg ik ten langen leste natuurlijk in de gaten dat het uiteindelijk de buurman was die zich flink geschminkt had, had ie een geel gezicht gehad, had ik ‘m herkend, zo pikzwart niet,
deze praktische reden wordt nog wel eens vergeten in deze discussie.
Maar goed, door al ‘ dat gezeur’ wordt piet ineens ontmythologiseerd tot mens, de neger slaaf.
Geen nu levende Nederlander die er ooit een neger in gezien heeft maar tegenwoordig dus geconfronteerd wordt met wat aktivisten die dat wel zo zien.
Zo is de grote kinderheld zwarte piet nu blijkbaar een racistisch gedrocht wat kinderen zou aanzetten tot discriminerende ideeën over negers.
En eenmaal zo neergezet valt het niet meer te stoppen, it can not be unseen anymore.
Dusss, zelfs zonder ‘gedram’ zal piet zich aanpassen, hard er tegen ingaan vertraagt dat proces alleen maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Analist

Deze strategie kan echter ook precies het tegenovergestelde teweeg brengen.

Kan maar lijkt het niet te doen. Zwarte Piet lijkt onder wit Nederland minder neutraal te zijn als vijf jaar terug. Het anti-ZP activisme lijkt wel succes te hebben.

Beetje een verhaal van een irrelevante Babyboomer die over zijn graf wil regeren (de Apartheid is alweer 25 jaar geleden afgeschaft)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Inkwith Barubador

“Bergman en in het verlengde daarvan alle witte mensen die opkomen voor zwarte mensen werd ‘wit privilege’ verweten.”

Dit is maar half waar, en op zijn minst verdraaid.

Wit privilege is voordelen die je hebt, maar niet merkt omdat je niet tot de gediscrimineerde groep behoort. Waardoor mensen soms denken dat die discriminatie dus niet bestaat.

Zwarte Piet is ook een vorm van wit privilege: omdat witten het probleem niet zien, denken ze dat het niet bestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Olav

Beerends:

De activisten nemen een zwaar en algemeen veroordelend begrip ‘racisme’ en koppelen dat aan een traditioneel kinderfeest. Zij verwachten en hopen dat mensen schrikken van het woord racisme, zich snel zullen ontdoen van iets wat zij niet maar de activisten wel als zodanig ervaren en dat Zwarte Piet daardoor zal verdwijnen.

Ik ervaar het begrip racisme wel als negatief (en dus kan het dienen als een verwijt en een waarschuwing) maar helemaal niet noodzakelijk als vreselijk zwaar. Het is eerder een begrip met een heleboel gradaties. Natuurlijk wil niet elke racist het liefst joden op de trein naar Polen zetten en de zwartjes terug in ketenen op de plantage. Er zijn subtielere vormen van racisme: sluipende vooroordelen en stereotypen. Essentialisme. Gebrek aan empathie op basis van het feit dat “de ander” tot een andere groep lijkt te horen.

Iemand die de klachten van zijn medemensen niet serieus wil nemen omdat hij vindt dat ze niet moeten zeuren, of omdat het altijd erger kan, daarbij de pijn en de context ontkent die deze medemensen ervaren, is (waarschijnlijk onbewust) een racist. Ook als hij de Apartheid niet dolgraag opnieuw wil invoeren, en verder in de dagelijkse omgang misschien best een aardig mens is.

Hier, nog zo eentje:

Een situatie die ik hierbij wil vergelijken is het woord fascisme dat in de zeventiger jaren door activisten gebruikt werd als scheldwoord tegen de politie. Ik heb me daar altijd tegen verzet. Niet omdat ik zozeer tegen ongenuanceerd taalgebruik was, maar omdat het werkelijke fascisme onvergelijkbaar meer gewelddadig en misdadig was.

Ook hier lijkt Beerends geen gradaties te willen zien. De politieman die je met de knuppel geeft omdat je niet gehoorzaam bevelen opvolgt is natuurlijk niet een even erge fascist als de SS’er die je de gaskamer injaagt. Maar een fascist is hij. Met zijn uniformpje aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Frank789

@8: Als je dan toch woord privilege fout wilt gebruiken, zeg dan ‘privilege van de onderdrukker’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Henk van S tot S

Kunnen we ons niet beter druk maken om het racisme van “witte geert” en dito Marietje?
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Johanna

@6

Geen nu levende Nederlander die er ooit een neger in gezien heeft

De categorie ‘levende Nederlander’ sluit voor jou ‘neger’ uit? Je kunt deze stelling alleen overeind houden als je de ervaringsverhalen van zwarte Nederlanders volledig naast je neerlegt.

Als ‘nu levende Nederlanders’ er nooit een neger in zagen, hoe komt het dan dat negers zonder moeite negatieve ervaringen met Zwarte Piet kunnen verhalen? Zoals bijvoorbeeld Quinsy Gario, die dit vertelde over het startpunt van zijn actie om Zwarte Piet aan te passen:

Elk verhaal heeft een beginpunt en voor dit was dat het moment dat mijn moeder mij op een dag belde en vertelde dat een collega haar Zwarte Piet had genoemd. Zij was even naar buiten gegaan en toen ze binnekwam zei haar collega ten overstaan van aanwezige klanten: “We vroegen ons al af waar onze Zwarte Piet was en daar ben je dan.” Onthutst, gekwetst en beledigd wist ze er geen raad mee.

Was vast weer een voorbeeld van zo’n volledig misplaatst grapje van een nu levende Nederlander, maar daarom niet minder pijnlijk.

Omgekeerd werkt het trouwens ook. Het zoontje van vrienden van mij had een zwarte baboo. Dreigementen dat hij door Zwarte Piet meegenomen of in de zak gestopt zou worden, maakten geen enkele indruk op hem. Angst voor Zwarte Piet was hem vreemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 su

@11 Is dat niet evengoed een vorm van witte privilege, het mogen bepalen wat erg is en wat niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mario

Zij verwachten en hopen dat mensen schrikken van het woord racisme..

Aanname en invulling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Folkward

@13 Nee, dat recht heb je altijd als deelnemer aan een discussie, dat is geen voorrecht. Ik, noch Henk, hoef me niet te laten chanteren door het dreigement dat als we ons niet ‘aan “hun” draaiboek houden’, we dan wel meteen gebruik zouden maken van ons witte privilege.

Voor mijzelf vind ik de opstelling van Gario c.s. niet coöperatief. Zo’n beetje alles wat blank doet zou direct of indirect het gebruiken van wit privilege zijn, als het niet white savior complex is, dan wel helper whitey. Het enige wat blanken moeten doen, is luisteren. Alle dialoog is dan weg, zeker als er geschreeuwd wordt. Hoewel ik denk dat de pro Zwarte Pieten daarmee begonnen zijn, denk ik ook dat Gario c.s. hebben aangestuurd op dag moddergooien, hoe kun je na jarenlange strijd dan eindelijk je punt onder de aandacht van de media krijgen, als er geen relletje is?

Voor mezelf behoud ik me dan inderdaad het voorrecht om mijn vingers in de oren te steken. Niet omdat ze een punt hebben -zoveel wil ik zeker wel toegeven- maar omdat het gewoon lawaaierige, guilt-trippende aandachttrekkerij is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Henk van S tot S

@13:
Er zijn een heleboel niet witte moslims, die door de mij aangehaalde “witten” worden gediscrimineerd en op een veel schadelijkere manier dan het al dan niet discriminatoire gedrag van, de “zwarte-piet-vierders”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Folkward

@Olav, @Mario,
Desensitivisering lijkt me anders wel degelijk plaats te vinden
vinden. PVV schrikt niet meer van de beschuldiging voor fascistisch uitgemaakt te worden. Bij ‘nazi’ gaan ze nog wel wat morren over ‘demonisering’, vooral omdat ze zelf sociaaldemocraten aan (‘nationaal’)-socialisten willen gelijkstellen. Op de kalkborden van geenstijl en andere rechtse media lees je al schamperen over “ies rasies”. Dus, is de gedachte dan, je wordt voor racist uitgemaakt? Maar iedereen wordt voor racist uitgemaakt. Schouders ophalen en niks van aantrekken. Om maar een internetmeme toe te passen: “If everybody is racist, no one is”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 su

@16 Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij als witte gaat bepalen dat de ene discriminatie jouw aandacht wel verdient en het andere niet. Dat Wilders nu aangepakt dient te worden is evident. Maar dat maakt de andere issue wat lang voor de opkomst van Wilders etterde niet onbelangrijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 su

@15 Volgens mij werpt Henk, en in zijn kielzog jij nu ook, zich op als hoeder van het draaiboek. Je zegt tegen degenen die al tientallen jaren deze issue aankaarten: nu even niet, er zijn belangrijkere zaken. Dat is nogal belerend en schofferend, vind je niet? Dat je dat privilege ook nog eens claimt onderstreept ook meteen het hebben daarvan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Inkwith Barubador

@10: “Onderdrukker” suggereert een bewuste actie. Terwijl het hele idee achter white privilege is dat de niet-gediscrimineerde groep het privilege niet opmerkt.

En het gaat hier specifiek over privilege obv huidskleur. Er zullen vast andere, vergelijkbare privileges bestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Pineaux

@17: Internetmemes zijn een bijzonder slecht argument omdat internetmemes per definitie nooit de status quo bedreigen, anders waren ze gewoonweg niet bekend geworden. Het is daarin vergelijkbaar met het ‘common sense’-argument, maar ‘common sense’ is wat het is: common.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Amateur Commenter

@4: Ligt geheel aan de situatie en de persoon die tegenover je staat. Het is alleen wat minder makkelijk te defineren hoe de ander je ziet.

Ontopic: Goed artikel, ik hoop dat links weer een keer inziet dat de strijd niet in afkomst ligt maar van klasse. Back to the roots zou ik zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Lutine

Oftewel…hoe ‘racisme’ ook aan inflatie onderhevig is.
Gereduceerd tot het zwartepieten debat.
En zo spelen blank en zwart elkaar de zwarte piet toe.
Zonder dat het wezenlijk ergens over gaat.

En dan vraag je je af: is dit eigenlijk geen luxe?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Olav

@17:

Om maar een internetmeme toe te passen: “If everybody is racist, no one is”

Als iedereen racist is, is iedereen racist. Zo simpel is het.

Ik ben er inderdaad van overtuigd dat mensen allemaal in aanleg racistisch zijn. Dat dit alleen te verhelpen is door in de opvoeding beschaving aan te leren, mensen te socialiseren en vertrouwd te maken met een zo divers mogelijk aantal andere mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Mario

@17

Op de kalkborden van geenstijl en andere rechtse media lees je al schamperen over “ies rasies”…

Bleef het maar enkel daar. Dat is, nota bene, al tijden een ‘meme’ ingame.

Extreemrechts, om het dan maar zo te noemen, heeft al jaren een digitale voorsprong. Elkander voor ‘jew’ uitmaken is ook vrij populair, in sommige (4-chan) kringen. Memekids die niet beseffen dat ze uiteindelijk niets meer zijn dan enkele pionnen verzet, door types zoals ‘Weev’. Veel succes uit te leggen hoe deze querulant aan die swastika op zijn borstkas komt.

De ’tsunami aan haat’, die ik als gamer tegenkom…

Oh, en daar is tevens ’trrrsm’. Zij die ‘schamperen’, zijn niet veel meer dan de schoolplein-achtige-schreeuwertjes. Ik verbaas mij zeker niet over hen die mijn lust tot lachen opwekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Henk van S tot S

@13:
Ik zeg alleen wat ik belangrijker vind en mijns inziens meer prioriteit verlangt, dan de eindeloze discussie over zwarte piet, die nog wel 20 jaar doorgaat.
En ik vind de nieuwe “witte fuhrertjes” een grotere bedreiging voor een humane samenleving, dan z.p.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Frank789

@24: [ Ik ben er inderdaad van overtuigd dat mensen allemaal in aanleg racistisch zijn. ]

Ik ben er van overtuigd dat mensen in genetische aanleg willen overleven.
Daartoe is het handig ‘anders zijnden’ uit te sluiten.
Daartoe is het handig mensen in hokjes te stoppen.
Dan is het wel erg handig om zichtbare en hoorbare elementen te gebruiken om mensen in hokjes te stoppen. Onjuist maar wel lekker makkelijk en geeft een (vals) veilig gevoel. Maar liever teveel onschuldigen uitgesloten dan één moordenaar te weinig.

Net zoals de oermens bij geritsel in de struiken beter kon aannemen dat het een tijger was in plaats van een egel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 su

@22

Goed artikel, ik hoop dat links weer een keer inziet dat de strijd niet in afkomst ligt maar van klasse.

Bedenk wel dat kleur en klasse vaak langs dezelfde lijn ligt. Dat zie je overduidelijk in India waarbij je huidskleur een goede indicator is tot welke kaste je behoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Olav

@27: Frank, dat is waarschijnlijk precies waar het vandaan komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Kacebee

Het besmeuren van Zwarte Piet geeft een vervelende terugslag: men zal in zwarten voortaan Quincy Gario’s zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Folkward

@19 Ja, ik zeg dat er belangrijkere dingen zijn. Of laat ik het anders zeggen, ik vind dat er belangrijkere dingen zijn. Is dat belerend, schofferend? Schofferend is het alleen als je je geschoffeerd voelt.

Het voorrecht, waar ik het over heb, met de vingers in de oren steken, is niet een wit voorrecht, maar het voorrecht van eenieder die geen zin heeft in een discussie waarvan hij kan weglopen. Wie zegt trouwens dat ik überhaupt wit ben, dat ik hier mijn witte voorrecht gebruik? Is iedereen op het internet blank en man ofzo?

@21 Anders houd je even op met je quasi filosofie over memes. Kennelijk zie je het inhoudelijke argument niet. Een definitie gebruik je om onderscheid te maken. Oftewel: één deel hier, een ander deel daar. Zodra je definitie geen onderscheid maakt (‘iedereen is racist’, niemand is niet racistisch), dan is je definitie van nullerlei waarde: of je nu wel of niet het predikaat ‘racist’ gebruikt, is dan irrelevant. (@Olav) En natuurlijk wordt dat anders als je gradaties gaat toepassen, maar helaas denken veel mensen meer in ‘wel/niet’ dan in ‘hoeveel’, dus daar kun je dan maar beter rekening mee houden. Zie je die zwarte vrouwen grif toegeven dat ze racistisch zijn, omdat er één ’té blank’ is? Zie je Gario toegeven dat hij racistisch is omdat hij de schuld van de slavernij bij alle blanke Nederlanders neerlegt? Nee, want zij geloven niet in de ‘continue schaal’ van racisme, maar in het ‘binaire predikaat’ racisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Pineaux

Ohw folkward, wat een heerlijke reactie! Je laat zo heerlijk het achterste van je tong zien en wat daar te zien is en och jongen toch! je zou wel eens wat aan je mentale hygiëne doen, aan je karakter. Want je denkt misschien dat mensen je reacties niet herinneren, maar dat doe ik wel en zie een klein onderzoekje in sargasso’s archief toont zonder twijfel aan dat je onderdeel bent van de ondifferentieerbare massa van zielige trollen met een minderwaardigheidscomplex. Want je wekt in je vorige reactie misschien de suggestie dat jij helemaal geen puisterig wit internet-trollmannetje bent, maar je eerdere reacties tonen dat zonder twijfel aan:

Ik houd inmiddels wat afstand van die ‘white privilege’ rotzooi. Als je niet met de ondergepriviligeerden ‘meewerkt’ (hun eisen inwilligt), dan maak je misbruik van je white privilege, of erger nog, je bent racist. Als je wel wat doet, dan ben je ‘helper whitey’, of nog erger, je hebt een ‘white savior complex’, je ontzegt hen immers de mogelijkheid om het zelf op te lossen. Óók racistisch dus.

Zak toch lekker in de stront . Damned if you do, damned if you don’t. Dan kies ik eieren voor mijn geld, en ben lekker lui: gewoon geen poot uitsteken, op zijn hoogst een middelvinger, als ze weer iets te zeuren hebben.

Want hoe je het ook wendt, of keert, je laat hier even lekker zien dat je wel degelijk een witmang bent. Het feit dat je een witte huidskleur hebt is prima, maar dat je je verschuilt achter je internetanonimiteit en dan suggereert dat je misschien wel niet wit bent is walgelijk. Je bent een trol van het ergste soort.

Je opmerking over dat jou ‘mening’ alleen maar schofferend kan zijn omdat de ander zich geschoffeerd voelt, is ook beneden peil, want als het om meningen gaat zijn je eigen meningen natuurlijk altijd beter. Je kan ze dus helemaal niet waarderen op schofferendheid. Dat kan pas als je ziet wat de reactie is van de ander. Vindt de ander het schofferend? Dan kun je twee dingen doen: 1. je zegt sorry en vraagt om uitleg of 2. je bent een klootzak en je zegt dat het je niet interesseert wat een ander voelt. Je kan ook de laffe tussenweg nemen en net doen alsof wat jij gezegd hebt helemaal niet schofferend kan zijn en het ‘slachtoffer’ de schuld geven. Dat is wat jij doet. Wat ben je dan laf zeg, och och och. Zo laf zie je ze tegenwoordig helaas niet zelden.

Wat een minnelijk, walgelijk mannetje ben je eigenlijk, wat een ranzig stukje boterzuur, ik heb intelligentere argumenten gehoord van kamerplanten, ik heb betere steekhoudende logica van straatstenen te horen gekregen. Wat een smerig reactionair rancuneus joch bent je toch, wat een carcinogeen gezwel in een tot dan toe productieve discussie. Want wat je vervolgens op mijn eerdere reactie typt dat is woordenpoep: memes worden alleen bekend als veel mensen er hun goedkeuring aan geven. PUNT. Dat is een feit, er zijn namelijk alleen al 90.000 memes van philosoraptor je kent er hooguit 50. Dat is common sense [pun intended].

Over je inhoudelijke “argument”: het slaat nergens op. Het is een stropop.
“If everybody is racist, then no one is” is een stropop en het feit dat je er niet eerst overna gedacht hebt voordat je de meme goedkeurde en hem vervolgens gedachteloos nakraaide bewijst mijn eerdere steling.
De meme is afgeleid van “If everybody is a winner, then no one is”, en dat is een logisch coherent argument: Winnaars zijn immers spelers die het beter doen dan de rest, als de rest ook als winnaar wordt bestempeld, dan is de term winnaar niks meer waard, omdat de betekenis van winnaar is dat je anders bent dan de rest.
In het geval van racisme gaat dat niet op, het is immers geen hierarchische indeling. Een heel volk kan makkelijk racistisch zijn en dat is ook meermaals gebeurd in de geschiedenis.

Of quinsy gario en de vier dames, waarvan je de naam niet eens kent wel of niet racistisch zijn, dat is eigenlijk niet zo interessant. Als ze racistisch blijken, dan mag je hen daar op aanspreken, dat is je goedrecht. Maar misschien noemen ze jou dan ook eerst een zeurpiet en als jij je dan geschoffeerd voelt, dan mogen ze de schuld daarvan voortaan altijd bij jou in de schoenen schuiven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Folkward

Lachen met Pineaux. Ik ben gedeeltelijk Indo. Vaak valt het niet te zien, soms wel. Ik weet dus wat het is om blanke man te zijn, en ik weet wat het is om niet aan die kant te zijn. Je gekwek over dat ik witte man zou zijn laat ik dus maar achterwege, of ga jij uitmaken of ik wel donker genoeg ben? Die vrouwen uit de NRC willen jou er dan wel bij hebben: ‘Ebru Umar is té wit’ en Folkward ook. Haha. Dat ik mijn gemengde afkomst niet noemde, is omdat ik het niet belangrijk vind. Jij hamert er zo op, dus ik zeg het maar even. Wat zegt het trouwens over jou dat jij het wel belangrijk vindt? Oh, natuurlijk, je gaat in het frame mee: “shut up, you don’t know my life. BOOHOO”.

Of het hiërarchisch is, maakt weinig uit. Het predikaat ‘racist’ is overbodig, zodra iedereen het is. Ik zeg toch ook niet dat ik het over ‘de mens’ Pineaux heb? Dat is ook het punt wat #0 wil maken: Het stigma dat ‘racist’ en ‘fascist’ heeft, verdwijnt doordat het te vaak gebruikt wordt. En dat terwijl het best wel pijn mag doen om racist of fascist genoemd mag worden.

En of de dames of Gario mij als racist of zeurpiet willen kenmerken, prima, dat vind ik ook van hen.

Dat de discussie productief is, vraag ik mij ten zeerste af. Quinsy wilde nooit Zwarte Piet aanpassen, en wil ook niet dat dat ‘als gunst’ aan de zwarte gemeenschap verleend wordt. Aan discussie heeft hij dan ook niks, behalve als het zijn bereik vergroot (en dat deed het). Hetzelfde geldt voor de dames: “de witte man moet maar eens luisteren”, niet praten. Moet ik je de definitie van een discussie geven? Je mag mij best verwijten dat ik mij niet productief opstel, maar wat kan ik zeggen, goed voorbeeld doet goed volgen.

En als je zo bekend bent met het internet, weet je ook wel dat je trollen niet moet voeren… En toch… Siwoti.

En wat betreft gescheld: dat kun je maar beter achterwege laten. Ik heb me er best wel mee vermaakt, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat… uhm… ‘productief’ vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Amateur Commenter

@28: Zucht, blijf een beetje op focus. Fuck India, het gaat om de situatie hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 su

@34 Klassenstrijd zonder Internationalisme is gedoemd te mislukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 lmgikke

De discussie gaat niet over zwarte piet. De discussie gaat veel dieper. Het gaat over vrijheid.

In de film The people vs Larry Flint wordt dat helder verteld door de advocaat:

https://www.youtube.com/watch?v=I5b2LlZU2Fw

Samengevat:

We leven in een vrij land. In een vrij land staat het iedereen vrij te zeggen wat hij/zij denkt. In een vrij land wordt je soms geconfronteerd met meningen/opinies waar je het niet mee eens bent. Die je zelfs kunnen kwetsen.

Als we toegeven aan de drang om dan maar iets te gaan verbieden omdat het kwetsend is, dan wordt je op een gegeven moment wakker en merk je dat er om je heen allerlei muren opgetrokken zijn. En dan leef je niet meer in een vrij land.

Toegepast op de zwarte pieten discussie:

de mening waarom ZP verboden zou moeten worden:

‘Zwarte Piet herinnert mij aan een slavernij verleden. Daar voel ik me door gekwetst. Daarom moet Zwarte Piet verboden worden’

oke… als het gekwetst voelen een reden is tot verbod, vervang dan zwarte piet eens door Quinsy:

‘Quinsy herinnert mij aan een slavernij verleden. Daar voel ik me door gekwetst. Daarom moet Quinsy verboden worden.’

De tweede is net zo valide als de eerste….

Samenvattend:

De zwarte piet discussie staat los van zwarte piet. Maar gaat over het fundamentele begrip vrijheid.

En helaas moeten we concluderen dat een deel van Nederland dat niet doorheeft, maar vanwege de goede rust/orde maar graag vrijheid inlevert.

Pas als Sinterklaas wit kan zijn en Zwarte Piet zwart is er geen sprake meer van discriminatie.

(het feit dat ZP alle kleuren mag hebben behalve zwart IS juist discriminatie. Zoek de definitie van discrimineren maar op in het woordenboek.) discriminatie)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 su

@36 Wie weigert een kinderfeestje te veranderen met het beroep op de vrijheid om te kwetsen is echt een botte boerenlui.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Pineaux

@33: haha, relaxt. Ik verwachtte al zo een dergelijk statement. Je zegt eerst dat je gedeeltelijk indo bent, en vervolgens zeg je dat de meeste mensen dat toch niet zien. Dat is toch typisch. Het klinkt een beetje als het “ik heb ook zwarte vrienden”. Straks ga je me nog vertellen dat je je wel eens gediscrimineerd voelt. Als je dat uit je mond krijgt, dan heb je mooi koejesdeeg gemaakt om lekker van te proeven, want ik zeg dan dat je je niet moet aanstellen, want als je je geschoffeerd voelt, dan ligt dat aan jezelf. Mooi eigenlijk die dubbele standaard.
Hoe dan ook, je begrijpt overduidelijk niet wat ik zei toen ik je statement: “als iedereen een racist is, dan is niemand het” analyseerde. In plaats van mij een antwoord te geven herhaal je wat je eerst zei, dat vind ik nogal zwak. Ik zou het kunnen wijten aan het feit dat je gedeeltelijk indo bent, en dat is een argument wat mijn reptielenbrein wel lekker zou vinden. Een mooie racistische ad hominem, niets beter voor de onderbuik dan dat.
Nou weet je ook meteen voor een deel hoe ik erover denk, je had ook gewoon kunnen vragen of ik je wat wilde vertellen over mijn persoonlijke situatie, doe ik met plezier:
Ik dacht vroeger dat ik onmogelijk racistisch kon zijn, ik had immers een paar (wel drie!) zwarte vrienden, uit sri lanka en nigeria. Ik heb als kind voornamelijk in het buitenland doorgebracht in de armste oorden van de wereld. Maar met de jaren komt er toch wat wijsheid en ik merk dat de maatschappij mij op allerlei manieren besmet heeft met racistische gevoelens. Daar over praten is taboe. Het is zelfs zo dat ik mijn donkere vrienden niet zie als zwart, zij zijn namelijk dichtbij, zij horen niet bij die enge donkere mannen die in groepjes op straat lopen.
Overigens heb ik het daar ook over gehad met mijn donker getinte vrienden en die zeggen dat ze het fijn vinden dat ik er tenminste niet over lieg, dat ik de tijd heb genomen om erover na te denken en dat ik me bewust bent van die slechte eigenschap. Dat maakt het iets waar ik op aangesproken kan worden.
Rationeel gezien vind ik mijn racistische tendensen bullshit, maar ik merk dat de samenleving mij besmet heeft met dat gedachtegoed. Ik zie overal om me heen mensen die dat ook hebben. Vaak onbewust. Het is de ontmenselijking van andere mensen in de puurste vorm. “De Anderen” worden gedegradeerd tot simpele gevaarlijke dingen.

Maar even ontopic: Als iedereen racist is, dan betekent het toch alleen maar dat iedereen daar aan moet werken? Neemt niks weg van de waarde van het woord als beschrijving. Ik denk dat het grootste gedeelte van de bevolking inderdaad rasies is.
Bedoel je racist als een “belittling” term. Dan gebruik je het als wapen, als scheldwoord. Ik gebruik het engelse woord omdat daarin de hiërarchie van de term heel zichtbaar is in het woord zelf: ‘Anderen kleiner of minder maken’. Als dan iedereen een racist is, dan verliest het inderdaad zijn betekenis.
Als scheldwoord heb ik racist en fascist ook altijd zwakke vormen van scheldwoorden gevonden, daarom noem ik je ook nergens een racist. Het is te beschrijvend. Zak hooi, hondendrol en halve zool staan al hoger in mijn scheldwoordenranglijst.
Waarom ik dat vind? Je kan ontkennen dat je een zak hooi bent, maar dan lacht iedereen je uit, want dat is evident. Ontken je dat je een racist bent, dan zijn er altijd wel weer mensen die het voor je opnemen of zeggen dat iedereen racist is. Het is dus helemaal niet handig om iemand racist of fascist te noemen tenzij ze hun identiteit aan anti-racisme of -fascisme ophangen. Je kan iemand wel wijzen op racistisch gedrag door aan te tonen dat ze bijvoorbeeld discrimineren op uiterlijke kenmerken. Dat is productiever en dan kunnen ze zich ook beteren, als je ze kan overtuigen van hun valsheid. Dan moet je dus een inhoudelijke discussie voeren.

De witmang moet inderdaad eerst luisteren, want de meeste mensen weigeren hun racistische tendensen toe te geven, laat staan er serieus overna denken of ze het wel of niet zijn. Serieus zelfonderzoek, je bijvoorbeeld afvragen waarom je zo weinig andersgetinten in je vriendengroep hebt zitten, dat is nodig. Racisme is meestal een bijzonder onderbewust proces en dat kan alleen naar boven komen en zichtbaar worden als mensen zich niet verdedigen.

Het is misschien pijnlijk voor het ego, maar het wel noodzakelijk als we racisme tot het verleden willen maken.

Als dan vervolgens blijkt dat quinsy gario ook racistisch is, dan kunnen we hem er dan op aanspreken en dan moet hij luisteren, maar pas nadat we onszelf goed onder de loep hebben gelegd en gezocht hebben naar racistische motieven en gevoelens.

Ik ben zelf vaak genoeg een trol geweest, dus ik weet hoe trollen werken. 4chan/r was een tijdje mijn hoofdvermaak. Maar ik heb gezien dat je trollen met geduld ook kan temmen, maar daar moet je zelf een trol voor zijn, een beetje wederzijds respect kweken is noodzakelijk. Iemand slimmer af zijn met een flamewar, dat soort dingen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Henk van S tot S

@38:
Kort en bondig is anders!
https://www.youtube.com/watch?v=Xebzf3mGjcw
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Pineaux

@39: beste antwoord in tijden, als we nog plusjes hadden gehad, had je er een van me gehad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Henk van S tot S

@40:
:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Lmgikke

@37 iemand die bereidt is vrijheden op te geven in ruil voor een rustig kinderfeestje verdient geen vrijheid.

Fundamentele discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 su

@42 Drama queen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Lmgikke

@43 jouw uitlatingen kwetsen mij. Zou je niet meer willen reageren zodat we een rustige discussie kunnen voeren. (Volgens je eigen statement ga je dus ook niet meer reageren, want recht op vrije meningsuiting (recht op kwetsen volgens jou) is ondergeschikt aan ‘de rust bewaren’)

Als je nu nog steeds niet door hebt dat dit een fundamentele discussie over vrijheid is, dan houd het op. Zie mijn eerdere antwoorden.

 • Vorige discussie