Zware klap voor intelligent design

Darwin

Intelligent design (ID), de gedachte dat de natuur niet door evolutie is ontstaan maar door God is ontworpen, is zijn geloofwaardigste voorstander in Nederland kwijt. Nanotechnoloog Cees Dekker heeft er nog eens diep over nagedacht en is tot de conclusie gekomen dat ID niet klopt.

Dekker gelooft nu in theïstische evolutie, wat erop neer komt dat evolutie het instrument is waarmee God de wereld geschapen heeft. Zo doet hij niet alleen een stap terug in de richting van de wetenschap, maar ook een stap in de richting van de intellectuele traditie van de kerk, die al sinds Augustinus accepteert dat het scheppingsverhaal uit het bijbelboek Genesis niet letterlijk genomen moet worden. Met name binnen de evangelische kerken, een stroming uit de achttiende eeuw, is een letterlijke interpretatie echter nog altijd extreem populair.

Het front tegen het Darwinisme is verdeeld, constateert het Reformatorisch Dagblad. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Andries Knevel schoof onder invloed van Dekker op van creationisme naar intelligent design (bij creationisme is God niet alleen de ontwerper maar ook de maker van de wereld, liefst in zes dagen). Voor je het weet stopt de EO met het knippen in documentaires.

 1. 6

  Dekker zegt trouwens dit:

  {evolutie is} een sleutelbegrip voor het atheïsme

  Is dat zo? Ik heb dat nooit zo beschouwd. Evolutie is op dit moment de beste (enige?) verklaring voor het ontstaan van de mens en andere soorten, maar ik ben zo bereid die in te wisselen als er een betere komt.

 2. 8

  @7: Ik denk dat Dawkins er een speerpunt van heeft gemaakt omdat hij bioloog is en de evangelicals erg agressief proberen ID geaccepteerd te krijgen. De katholieke kerk en de meeste gematigde protestanten accepteren de evolutieleer, dus bij die kerken valt daar als atheïst geen eer mee te behalen.

 3. 9

  Het lijkt moeilijk gelovigen in hun geloof zware klappen uit te delen, hun zelfbedrog wordt sterker door alles wat botst (of strookt) met hun ‘visie’. En als ze een smoes zoeken om zichzelf en/of andersdenkenden op te blazen of weg te bombarderen zetten ze hun verstand uit.
  @4 Interessant, een gematigde protestantse kerk 1850 jaar geleden: ruwweg 1350 jaar vóór de reformatie dus.

 4. 10

  Geloven begint waar denken ophoudt. Wetenschappers die ophouden met DENKEN zijn geen wetenschappers meer. Die moet je dus so-wie-so al niet geloven…