Zionisme, Islam en nogwat

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Deze bijdrage aan het open podium is van johan Berg (website)

Ik schrijf om reg te zetten wat scheef getrokken dwars ligt, of eenzijdig of vals belicht, of niet begrepen wordt door bepaalde schrijvers op dit forum; en een loei hekel heb aan huichelaars.

‘Joanna’ schrijft over ‘Bush en Abu Graib’ maar niet dat Abu Graib berucht stond onder Saddam voor gruwelijk martelen door moslims van duizenden moslims w.o. moslim vrouwen. En niet schrijft waar Amnestie tegen strijdt, namelijk dat in alle Islamitische landen gemarteld wordt in gevangenissen, waarvoor die in Turkije, Marokko en Iran berucht zijn. Wat waren haar beweegredenen dit te verzwijgen? Of weet zij dit niet? Het effect is echter slechts deenzijde anti-USA en verkeerde voorlichting.

‘Vrijheid van Meninguiting’ op dit forum houdt in dat Jodenhaat verspreid mag worden, al;s helaas niet meer ongebruikelijk in Nederland waarin de bekende Greta, destijds met Yasser in Palestina, door wat zij hier schrijft strafrechtelijk vervolgd kan worden. Lachwekkend is dat dezelfde Greta recentelijk ontkende ‘generisch Jodenhater te zijn’, degene die dit over haar schreef strafrechtelijk wil laten vervolgen, terwijl op dit forum duidelijk ‘Nederlandse Joden’ beschrijft die ‘overmatig aanwezig zijn; en onterecht van invloed in de journalistiek en in verder Links Nederland’. Dit is duidelijk Greta’s Hitler fascisme specifiek tegen Nederlandse Joden; en generisch tegen alle Joden tegen ‘Israel’ en ‘Zionisme’. Bovenal levensgevaarlijk omdat ongekende aantallen moslims in Nederland al Jodenhaters zijn vanuit hun ‘heilige Koran’ met voor hen als ‘goed voorbeeld’ de ‘heilige Mohammed’ die niet aarzelde alle Joodse mannen uit een stam die al capituleerden voordat de ‘vredelievende Mohammed’ hen massaal liet kelen. Jodenhaat staat verder paraat doordat Joden, die Mohammed terecht als vijand zagen, zich bij de Perzen aansloten die tegen Mohammed oorlogvoerden. Alles ‘Palestina’, ‘Israel’ en christenhaat voert direct naar de oorzaak Koran/Mohammed.

Gretchen was mogelijk gecharmeerd door de ‘aantrekkelijke’ Yasserman, maar dat moslims hun Jodenhaat uit Koran/Mohammed/hadith halen staat vast; en Joden nu ook in EU ondervinden, met Wilders die Joden en Israel verdedigd wat volgens moslims ‘niet mag’; en Bolkenstijn tot schande van Nederland Joden aanraadde ‘beter te vertrekken’, i.p.v. de oorzaak te verwijderen door moslims te adviseren ‘uit Nederland te vertrekken’ met hun Godgeklaagde Koran waarin effectieve Joden- en christenhaat.

Gretchen is voor mij, zelf geen Jood, verachtelijk en gevaarlijk ook omdat zij, zoals moslims, huichelt door de ontelbare misdaden van moslims veroorzaakt door Koran/Mohammed te verzwijgen, terwijl Koran ook haar vervloekt als ‘infidel’ die ‘verietigd moet en zal worden’ zoals Joden en christenen; en zelf slachtoffer kan worden van moslimaanslagen in Nederland, met vanzelfsprekend een streepje voor bij ‘Allah’ voor Greta’s strijd t.b.v. de fascistische Koran die rijkelijk vertegenwoordigd is in EU en in ‘Palestina’.

Gretchen ook huichelt door te verzwijgen dat Talibans en Al Qaeda niet aarzelen duizenden moslims te vermoorden; en na Saddam’s miljoenen moord op moslims, de moslim Djanjaweed in Darfur al een miljoen plus niet/moslims vermoordden, nog steeds om mernsen van hun land en bezittingen te beroven, wat Greta en moslims Israel verwijten. En verzwijgen dat in Marokko al decennia lang een door militairen bewapende prikkeldraadmuur staat om destijds inheemse bewoners in Marokko buiten Marokko in de woestijn te houden, terwijl Isreal ‘de muur’ verwijten.

Waarom pleegden Joden nooit zelfs een aanslag op Duitsers? Terwijl moslims niet ophouden ook over hun landsgrenzen heen terreuraanslagen te plegen. Greta al aangetekend staat met Yasser, met zijn oom de beruchte Grand Mufti van Jeruzalem die collaboreerde met Hitler, Himmler en Goebels te zien op youtube video ‘Turban and Swastika’, ook volgens Dieter Wisliceny de plaatsvervanger van Eichmann, die in 1946 in Neurenberg zei:

”De moefti was een van de INITIATORS van de systematische vernietiging van de Europese Joden; en medewerker en adviseur van Eichmann en Himmler in de uitvoering van dit plan… een van Eichmanns beste vrienden en hem constant aangespoord om de vernietigingsmaatregelen te versnellen. In het gezelschap van Eichmann hoorde ik hem zeggen dat hij incognito de gaskamers van Auschwitz had bezocht.”

www.zioni sm-israel.com/dic/Haj…

November 2, 1943 Himmler’s telegram: ”To the Grand Mufti: The National Socialist movement of Greater Germany has, since its inception, inscribed upon its flag the fight against the world Jewry. It has therefore followed with particular sympathy the struggle of freedom-loving Arabs, especially in Palestine, against Jewish interlopers. In the recognition of this enemy and of the common struggle against it lies the firm foundation of the natural alliance that exists between the National Socialist Greater Germany and the freedom-loving Muslims of the whole world. In this spirit I am sending you on the anniversary of the infamous Balfour declaration my hearty greetings and wishes for the successful pursuit of your struggle until the final victory. Reichsfuehrer S.S. Heinrich Himmler”

www.militantisla mmonitor.org/a…

Huichelen omdat Joden en Israel niet anders zijn dan moslims betreffende hun ‘onze Islamitische landen’ waarin moslims alleenrecht claimen voor moslims. ‘Zionisme’ is hetzelfde als ‘Islamisme’ met als uiteindelijk ideaal het ‘wereldwijde Koran kalifaat’ vanzelfsprekend onder Apartheid en ‘sharia’. Dit terwijl moslims Joden ‘wereldwijd Zionisme’ verwijten die geen wereldrijk voorstaan, maar wel hun eigen land Israel en Judea willen heroveren op Islam.

‘Zionisme’ wordt gekenmerkt door nationalisme, wat verbonden is met bewust Jood zijn, wat verbonden is met Judaisme/Thora; en ‘alleen voor Joden’. Israel betekent vanzelfsprekend ook veiligheid, heeft zich tot de tanden toe bewapend om nidet nogmaals verdreven te worden! ‘Alleen voor moslims’ geldt in ‘onze’ eigen volk eerst Islamitische landen; en, zoals de Joden in Thora, moslims in Koran aangetekend staan als ‘uitverkoren volk’; en lid zijn van ‘de wereldwijde umah van broeders en zusters in Islam’. Dit is direct Koran Islamisme een wereldwijd virtueel ‘kalifaat’ waarin moslims zich wereldwijd verbinden en verbonden voelen met alle moslims als ‘moslims’; en elkaar ook wereldwijd helpen, wat moslims Joden verwijten. Moslim Apartheid verder tot uiting komt in ‘onze Islamitische landen’ waar nauwelijks of geen minderheden zoals christenen en Joden meer bestaan. Met nauwelijks rechten voor christenen in Maleisie, Turkije en Marokko, met nauwelijks recht op bestaan door vervolgingen en vermoorden in Pakistan en Egypte van christenen, die helemaal geen recht op bestaan hebben in o.a. Afghanistan en Saoedie Arabie.

Moslims over ‘discriminatie’ van hen in EU zijn lachwekkend vergeleken met hun Joden- en christenhaat; en vrijwel totale intolerantie van anders denkenden in ‘onze Islamitische landen’. Opmerkelijk is dat ‘Allah’ toegeeft dat moslims dieven en moordenaars mogen zijn; en dat TERREUR tot Koran behoort, waardoor ‘verkeerde interpretaties’ afgeschaft zijn:

Koran 033.026
“Allah heeft de Mensen van de Geschriften [Joden en christenen] verslagen. Hij heeft TERREUR in hun harten gezaaid. Sommigen van hen hebben jullie [moslims] vermoord, en anderen hebben jullie gevangen genomen [tot slaven gemaakt]. En Hij heeft jullie [moslims] erfgenamen gemaakt van hun landen, hun huizen, en hun goederen, en jullie land gegeven waar jullie eerder niet waren. En Allah heeft macht over alles”.

Uit ‘land gegeven waar jullie eerder niet waren’ blijkt o.a. Jeruzalem waaruit de Joden grotendeels verdreven werden na uiteindelijk verovering door Islam Arabieren en daarna door de moslim Turken, die uit Oost Europa eerst christen Constantinopel, ‘Istanbul’, veroverden, waarna vrijwel het hele M.O. 400 jaar lang overheersten. ‘Palestina’ niet onder de Turken bestond, maar door Britain uiteindelijk bekokstoofd werd met Syrie. Jeruzalem door moslims veroverd, tot hun heilige stad verklaard, die ziedend zijn omdat “‘Allah’ de Joden de woestijn in dreef”, vanzelfsprekend ‘kritiek op Koran’ die de Joden niet kon weerhouden terug te keren naar Jeruzalem als hun ‘Israel’.

Dat Israel tot de tanden toe bewapenend hard terugslaat op moslims, is uiteindelijk de schuld van Koran/Mohammed; en moslims zoals Nasser die zei ‘de Joden de zee in te zullen drijven’ echter deze Goliath werd verslaagen door de klein David, Israel verslagen, dit herhaalt wordt door die duivelse Ammajinnidad en mullahs bezeten van haat voor christenen en Joden. Christenen in Koran Godlastering vinden van Christus, waarin Christendom en Judaisme volledig respectloos en gewelddadig afgeschaft worden.

Vanzelfsprekend is Koran als oorlogverklaring aan specifiek genoemd christenen en Joden, de enige schuldige van het debacle Islam in Europa.

Reacties (31)

#1 Wiesje de Lange

Johan Berg, van harte gefeliciteerd met dit prima artikel waar geen speld tussen te krijgen is omdat al je waarheden worden onderbouwd met citaten die door en door bekend zijn. Althans ik ken ze alle.
Je schrijft dat je zelf geen Jood bent, iets waar het natuurlijk niet echt om draait. Je bent een waarheidsgetrouw mens en DAT is wat vandaag zo hoogst zelden voorkomt onder schrijvers.
Ik, zelf een Jodin, zou plechtig in je richting salueren zo ik een militair ware. Ik heb daar de leeftijd niet meer voor Johan. Ik heb de leeftijd om waarheid van leugens, feiten van boosaardige verzinsels te kunnen onderscheiden.
En ik zeg “ja” op elk van je weerleggingen van de gebruikelijke leugens inzake Israel.
Dat de zgn Grossmufti, Amin al Ghusseini, de lieveling van Hitler een van de AANSTICHTERS is geweerst van de vernietiging der Joden in de Europese ballingschap wordt helaas aan de lopende band verzwegen, hetgeen op zichzelf antisemitisme is. Het verbergt nl dat de strijd der Moslims tegen de Joden NIET dateert van 1967, hetgeen bespottelijk tegenwoordig wordt gehanteerd (de “groene lijn”).
Ook juich ik het toe dat je zo juist opmerkt over Israel’s strijd dat het volk, Israel bezig is hun eigen Land te HEROVEREN.
Waarheid. Iets wat ik tegenwoordig zelden tegenkom.
Ga zo door. Sterkte.

 • Volgende discussie
#2 Johanna

@1 Toch maar een speld dan: natuurlijk houdt de vrijheid van meningsuiting niet in dat er jodenhaat verspreid mag worden. Maar gelet op uw steunbetuiging aan de schrijver van bovenstaand Open Podiumstuk rijst bij mij de gedachte dat u er geen enkel bezwaar tegen heeft om dan wel moslimhaat te verspreiden. Wat wordt het: mag je haatzaaien of mag dat niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Wiesje de Lange

Johanna denkt toch niet dat een Jood een Moslim kan overhalen te stoppen met de constante stroom van hysterische haat tegen het Joodse volk? Sedert Mehammed, nu 13 eeuwen geleden staat die kraan verre open. En kleine ikke moet dat stoppen>???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Inje

Moeilijk te lezen stuk, maar ben het in essentie helemaal met je eens!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

@Wiesje: Neem je jezelf nog serieus als je schrijft “Ik heb de leeftijd om waarheid van leugens, feiten van boosaardige verzinsels te kunnen onderscheiden.” in relatie tot de zinsnede “Waarom pleegden Joden nooit zelfs een aanslag op Duitsers?” in het stuk daarboven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

@4: Grappige reactie, zeker als je het vergelijkt met je eerste reactie van het artikel over Israël. (http://www.geencommentaar.nl/2010/12/04/invloed-van-israel-in-nederland/)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 tre

ever ter info die muur in marokko staat er om polizario buiten marokko te houden polizario is het zelfde als hamas dus die muur staat er terecht en dat geld ook voor israel dat is om hamas buiten te houden dus ook terecht en dat koran artikel klopt niet eens Joden en christenen worden menssen van het boek genoemden er staat in als ze goeden daden doen dat ze niks te vrezen hebben

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Tjerk

Dat Open Podium waar iedereen zonder redactie z’n ei kan leggen dreigt een beetje een freakshow in de bijtent te worden zo.

Werden we eerst door ‘DeViking’ getracteerd op zijn oprispingen met een onmiskenbaar antisemitisch karakter, nu krijgen we als tegenwicht het anti-islamitische gezwatel te verstouwen van ene Johan Berg, die alle zionistische cliche’s over bloeddorstige moslims nog maar eens herhaalt, inclusief de moefti van Jeruzalem die achter de holocaust zou zitten, daartoe geïnspireerd door de Koran uiteraard.

Stilistisch houdt het allemaal ook niet over, aan sommige zinnen valt eenvoudig geen touw vast te knopen, en van een auteur die zelfs niet de moeite heeft genomen hoe je de voornaam van Gretta Duisenberg nu eigenlijk spelt, hoeven we niet te verwachten dat hij zich bijzonder verdiept zal hebben in de ideeën en motieven van de persoon in kwestie.

Het is alsof een of andere plebejer z’n gal spuwt… in je gezicht. Zit ik als lezer niet op te wachten.

Misschien dus toch wel een idee om de artikelen die op GeenCommentaar gepubliceerd worden eerst even na te laten kijken door de redactie of het een plekje op GC verdient.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Inje

@6
DeViking had geen punt. Een onsamenhangend artikel zonder essentie. Dit is niet goed geschreven, maar na een zin af en toe dubbel gelezen te hebben wordt de inhoud toch betekenisvol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

‘Joanna’ schrijft over ‘Bush en Abu Graib’ maar niet dat Abu Graib berucht stond onder Saddam voor gruwelijk martelen

Daar ging het artikel niet over. Bovendien is het een stuk erger, wanneer ook democratische liberale landen zich met martelingen bezig gaan houden, en zich daarmee net zo gaan gedragen als de dictators.

namelijk dat in alle Islamitische landen gemarteld wordt in gevangenissen

Singapore? Indonesië? In christelijke landen wordt niet gemarteld? Zijn we Polen en Roemenië al weer vergeten in hetzelfde schandaal?

Je leidt aan selectieve verontwaardiging en je verwijt richting Johanna is op zijn best een pot verwijt de ketel argument.

Voor de rest toon je eigenlijk alleen maar aan zelf precies te zijn wat je de moslims verwijt, een hater van een bevolkingsgroep.

Wel grappig trouwens hoor, dat verhaaltje over de moefti. Zal best een kern van waarheid bevatten, maar dacht je nu echt, dat Hitler niet tot de vernietiging over zou zijn gegaan zonder het advies van de moefti?

Verder zou een inburgeringscursus of een cursus Nederlands je spelling en taalgebruik ten goede komen (dan kom je wat slimmer over).

@7: doe niet zo mal. Polisario is de organisatie die het volk van de Saharoui (West sahara) vertegenwoordigt, dat door Marokko illegaal bezet wordt gehouden. Polisario heeft geen religieuze achtergrond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Painted Bird

‘Ik schrijf om reg te zetten wat scheef getrokken dwars ligt, of eenzijdig of vals belicht, of niet begrepen wordt door bepaalde schrijvers op dit forum; en een loei hekel heb aan huichelaars.’

Huh? Nu ja, afgezet tegen DeViking toch al een knappe verbetering al zat Johan ongetwijfeld op dezelfde lagere school. De een heeft een pesthekel aan joden, de ander een pesthekel aan moslims. De een ziet ons als te aardig voor moslims, de ander denkt ons te aardig voor joden. En geen van beiden ziet zich als eenzijdig, als dom, als onderbuik. Ben het helemaal eens met Tjerk, leuk idee zo’n Open Podium, maar wat zou ik hier mee moeten willen? Komt Wiesje opduiken als cheerleader is de verblindende eenzijdigheid al helemaal meteen duidelijk. ‘Waarheid. Iets wat ik tegenwoordig zelden tegenkom’. Oy vey Bube. Je moet ‘de waarheid’ wel kunnen en willen zien natuurlijk. De halve waarheid en dan maar blijven drammen heeft een oplossing ook nooit dichterbij gebracht eh?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Painted Bird

‘Waarom pleegden Joden nooit zelfs een aanslag op Duitsers?’

Six million germans – nakam

Niet doorgegaan maar een interessante gedachte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 bookie

Dan is dit stuk over het Arabische verraad van de Palestijnen lezenswaardiger en leerzamer. Zoals:

“Het ware hart van Karsh’ boek wordt gevormd door de hoofdstukken zes, zeven en acht, waarin hij in detail ingaat op de omstandigheden waaronder de Arabieren in 1948 wegvluchtten uit Haifa, Jaffa en Jeruzalem. Met name in deze hoofdstukken toont hij de schokkende en onmiskenbare tegenstelling tussen de Joodse wens voor verzoening en samenwerking met de Arabieren en de vermetele vastberadenheid van de Arabische Liga en de Arabische Hogere Commissie om de Joodse staat ten val te brengen zonder zich daarbij te bekommeren om de prijs die het eigen volk daarvoor moest betalen. Deze hoofdstukken bevatten ontelbare details die zouden moeten worden opgenomen in het algemeen heersende beeld van deze bepalende gebeurtenissen, maar weinig spreekt meer tot de verbeelding dan de gebeurtenissen in Haifa in mei 1948. Het Arabisch leiderschap verklaarde dat ze alle Arabieren ertoe zou aansporen de stad te ontvluchten, maar de oudere Joodse burgemeester van de stad, Shabtai Levy, smeekte ze te blijven, waaraan hij toevoegde dat ze een ‘wrede misdaad jegens hun eigen volk’ begingen.”

http://hoeiboei.blogspot.com/2010/12/het-arabische-verraad-van-de.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pedro

Dat het Palestijnse volk door meerdere Arabische leiders is verraden, is een waarheid als een koe. Hamas doet het nu nog steeds. Maar zo een beschrijving versterkt alleen maar de rechten van de Palestijnen, natuurlijk.

Het gedrag van die Arabische leiders kan ook best verklaard worden hoor, zonder daar antisemitisme of iets dergelijks achter te hoeven zoeken. Dat is niet meer dan puur nationalisme geweest. Het is helemaal niet zo vreemd, dat zij zich wilden verzetten tegen het weggeven van een stuk land, dat al duizenden jaren omstreden is, maar onmiskenbaar midden in het ‘Arabische’ gebied ligt. Niet voor niets zijn de Arabische volkeren allemaal semitische volkeren, en is dat de reden, dat de joden ook een semitisch volk zijn. Net zoals Jezus een jood was, zijn de joden semitisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Painted Bird

@13 Ik wil het nog een paar keer lezen maar dank voor je link. Inderdaad lezenswaardiger en leerzamer en vooral zou ik het een mooie uitdaging vinden de discussie eens aan de hand van dit boek te voeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Wiesje de Lange

@painted Bird,

Om waarheid als zodanig te onderkennen behoeft men geen moeite te doen. Waarheid spreekt altijd duidelijk en overtuigend tot de onbevooroordeelde mens. En dat is een probleem voor een painted bird.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Tjerk

Ephraim Karsh herkauwt de oude zionistische mythen. Logisch want de man is de voornaamste intellectuele woordvoerder voor het revisionistisch zionisme. Zionistisch rechts, zeg maar. Likoed Nederland, maar dan met een uitgebreid voetnotenapparaat.

De man valt niet bepaald objectief te noemen.

Als de Israëli’s zo graag wilden dat de Arabische bevolking zou blijven, waarom lieten ze hen na de vijandelijkheden dan niet terugkeren naar hun dorpen en huizen? Waarom werden 400 dorpen met de grond gelijk gemaakt en vervangen voor Joodse dorpen?

Het vereist geen doctorsgraad in de politieke wetenschappen te hebben om in te zien dat als je een Joodse staat wilt vestigen op een grondgebied waar een meerderheid van islamitische en christelijke Arabieren woont, er dan een aantal mensen zal moeten verdwijnen.

Dan is het wel heel erg toevallig dat dit uitgerekend in de weken na het uitroepen van die Joodse staat ook gebeurt. Dat kun je natuurlijk goddelijke voorzienigheid noemen, maar dat is geen historisch argument.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

@16: waarheid spreekt altijd luid en overtuigend tot iedereen. Ook de bevoordeelde mens heeft zijn eigen waarheid. Alleen domme mensen denken, dat hun waarheid de enige waarheid is. Dat is een probleem voor iedereen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Rob

@11 Wat lijkt Pedro opeens redelijk he?
@18 Wat lijkt PB opeens redelijk he?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Painted Bird

@16 ‘Waarheid spreekt altijd duidelijk en overtuigend tot de onbevooroordeelde mens. En dat is een probleem voor een painted bird.’

Voor een Painted Bird is het een bijna lachwekkend probleem wanneer een Wiesje zich onder de onbevooroordeelde mensen rekent. Wiesje weet. In het licht van je reacties hier en op andere blogs werkelijk hilarisch.

@19 Het verbaast jou meer dan mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Painted Bird

Zullen we even vaststellen wie Wiesje de Lange is? De onbevooroordeelde Wiesje de Lange? De bijna lachwekkende Wiesje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Painted Bird
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Rob

@20 Valt ook wel mee hoor :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joost

@9: Het punt is in de eye of the beholder, Inje. Beide artikelen zijn drek, en je bent het alleen maar eens met dit artikel omdat het meer in je eigen straatje blaat dan het vorige.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Ernest

Sorry, Johan Berg, maar ik kan je bij vlagen niet volgen en het is bij vlagen ook onzin. Wat wil je eigenlijk beweren? Dan lees ik nog liever Likoed Nederland, die houdt het tenminste nog kort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 DeViking

Wie zegt dat ik een pesthekel aan joden zou hebben. Ik ben alleen van mening dat hun invloed in Nederland onevenredig groot is in verhouding tot het aantal joden in dit land.

Deze Johan Berg en Wiesje de Lange lijken mij moslimhaters van het ergste soort. Zionisten in optima forma. Bewerend dat het volk Israels waar zij zich mee vereenzelvigen slechts hun land terugveroveren. Laat me niet lachen. Verdraaien van geschiedenis is inderdaad kunst.

Hoe dan ook dat Israel bestaat staat nergens in mijn bijdragen ter discussie.

Kennelijk staat bij Zionisten als Johan en Wiesje antisemitisme op een hoger afkeurend niveau dan moslimhaat. Want ja de joden zijn immers volgens hen boven alle andere volken verheven nietwaar…. triest. Trouwens ook de Nederlandse wet is door dit soort Zionisten beinvloed en staat er op anti-semitisme een hogere straf dan moslimhaat. Waarom? Juist, de invloed van de joden in Nederland. Mijn stelling eerder.

Als je dit soort zaken blootlegd dan komen de Zionisten vanzelf onder hun stenen vandaan gekropen. We laten ons anno 2010 niet meer door jullie de les lezen. Lekker puh.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Joost

Ach man, hou toch op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Tjerk

“Trouwens ook de Nederlandse wet is door dit soort Zionisten beinvloed en staat er op anti-semitisme een hogere straf dan moslimhaat.”

Echt waar? Nooit geweten dat er in de Nederlandse wet een apart artikeltje is waar antisemitisme behandeld wordt. O, maar wacht, dat is er ook niet.

Hooguit zou je kunnen stellen dat in de rechtspraak antisemitisme eerder bestraft zal worden dan uitingen van afkeer tegen moslims. Anders gezegd: dat men uitingen van Jodenhaat eerder herkent als zodanig, en z’n perfide uitwerking ervan onderkent, dan uitingen van moslimhaat.

Bij het zoeken van een verklaring hiervoor kun je natuurlijk gaan tieren over het onevenredig aantal Joodse rechters en officieren van Justitie in Nederland, maar zolang je niet aantoont dat het uitgerekend Joodse officieren zijn geweest die de zaken hebben vervolgd, en Joodse rechters zijn geweest die vonnis hebben gewezen, is dat een loze kreet (en hetzelfde geldt mutatis mutandis voor Joodse ambtenaren en politici).

Maar het ligt natuurlijk veel meer voor de hand dat officieren van Justitie en rechters harder optreden tegen Jodenhaat, omdat we uit tweeduizend jaar geschiedenis maar al te goed weten waar dat toe heeft geleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Tjerk

Ook leuk, Johan Berg lijkt naar aanleiding van de berichtgeving in HP/De Tijd te denken dat Gretta Duisenberg dat stuk heeft geschreven. Dat maak ik tenminste op uit zijn derde alinea (al moest ik die drie maal herlezen om te snappen wat er nu eigenlijk stond).

Johan Berg heeft dus zelfs niet de moeite genomen om even het oorspronkelijke artikel van DeViking op te snorren. Hij blaat maar wat, naar aanleiding van een berichtje op internet. Een heuse intellectueel, die Johan Berg.

Zelfs op de website Stopdebezetting.com stond het artikel op naam van ‘Viking’, en het was daar niet geplaatst door Gretta Duisenberg, maar door een redacteur van de website.

(Wat Gretta Duisenberg precies te maken heeft met die website is me niet duidelijk; ze is verbonden aan de organisatie Stopdebezetting! dus is ze ook persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat er op die website geplaatst wordt, of zoiets?)

Dat is toch wel grappig, de helft van een artikel besteden aan foeteren op Gretta Duisenberg, naar aanleiding van een stuk waar Gretta Duisenberg niets maar dan ook niets mee te maken heeft.

Hoe dom kun je wezen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Jos

Het stuk van Berg is onleesbaar. Maar misschien was het ook niet de bedoeling om het te lezen. Het is niet meer dan een kreet pro Israel. Gelijk aan kreten van anderen contra Israel. En dat roept dan instemming of afkeuring op. Zo gaat dat al decennia lang. Je schiet er niets mee op. De pro/contra uitlatingen hebben helaas wel het effect dat mensen die niet mee willen gaan in de scheldpartijen dan vervolgens maar een afzijdige middenpositie in gaan nemen. “Waar er twee kijven….”. Het effect is een handhaving van de status quo in Israel/Palestina door de afzijdigheid van de rest van de wereld. Europa draagt een grote verantwoordelijkheid voor handhaving van de status quo die feitelijk inhoudt dat een deel van de bewoners van het omstreden gebied door een ander deel met veel geweld in een gevangenis wordt gehouden. En ondertussen blijft iedereen maar doortetteren over religie, joden en moslims, heilige boeken en twintig eeuwen geschiedenis. Het is schandalig dat we ons op zo’n manier laten afleiden van het probleem waar het werkelijk om gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 pedro

@19: ja, dat is het effect van het open podium. Waar ik eerder met Painted regelmatig in de clinch lag over onze verschillende meningen, blijken die verschillen nietig te zijn, wanneer echte extremisten hun haatpraat op het open podium kwijt kunnen.

 • Vorige discussie