Zeven jaar na de aardbeving bij Huizinge, een bestandsopname

Foto: copyright ok. Gecheckt 06-11-2022
Dossier:

ANALYSE - Vandaag is het precies 7 jaar geleden dat Groningen werd opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Reden voor gastauteur Herman Damveld om de balans op te maken.

1 De aardbeving bij Huizinge op 16 augustus 2012

Op 16 augustus 2012 ’s avonds om één minuut over half elf was er een aardbeving bij Huizinge in de gemeente Loppersum. Het KNMI stelde aanvankelijk dat de aardbeving een kracht had van 3.4 op de schaal van Richter, maar heeft dat op 29 januari 2013 bijgesteld naar 3.6.

2 Sindsdien 736 aardbevingen

De NAM heeft een website waar allerlei gegevens over de gaswinning en de gevolgen daarvan worden bijgehouden. Zo kan men daar vinden dat er sinds augustus 2012 nog eens 736 aardbevingen zijn geweest in het Groningen-veld. De zwaarste waren bij Zeerijp op 8 januari 2018 om 15.00 uur met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter en bij Westerwijtwerd op 22 mei 2019 om 5:49 uur met eveneens een kracht van 3.4.

3 Sinds Huizinge 219 miljard kuub gas gewonnen

Op de website van de NAM kunnen we vinden hoeveel gas er gewonnen wordt. Het gaat dan om gegevens per kalenderjaar of per gasjaar (van 1 oktober tot 30 september). Daarom kunnen we de gaswinning vanaf augustus 2012 niet op de kubieke meter nauwkeurig bepalen. We hebben daarnaast gebruik gemaakt van een rapport dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 28 mei van dit jaar heeft gepubliceerd over de gaswinning. Met behulp van deze gegevens hebben we uitgerekend dat sinds de aardbeving bij Huizingen 219 miljard kubieke meter gas gewonnen is uit het Groningen-veld.

4 Aardgasbaten 49,5 miljard euro

De aardgasbaten vanaf 2012 staan in tabel 1. Voor 2019 gaat het om een schatting. We hebben gebruik hebben gemaakt van gegevens van het CBS en van TNO. Omdat mensen zich meer kunnen voorstellen bij een miljoen dan bij een miljard, hebben we de aardgasbaten omgerekend in miljoenen euro’s per dag.

Om de aardgasbaten vanaf de aardbeving bij Huizinge tot heden te berekenen, hebben we de aardgasbaten van zowel 2012 als 2019 voor de helft meegenomen. Alles bij elkaar opgeteld heeft de regering sinds de aardbeving bij Huizingen 49,5 miljard euro aan aardgasbaten ontvangen.

Tabel 1: Aardgasbaten overheid 2010-2019 per jaar en per dag

Jaar Aardgasbaten per jaar in miljard euro Aardgasbaten per dag in miljoen euro
2012 15,5 42,4
2013 16,1 44,1
2014 10,9 29,8
2015 5,5 15
2016 2,7 7,4
2017 2,9 7,9
2018 2,5 6,8
2019 2,3 6,2

Bron: eigen berekening gebruik makend van data van het CBS en TNO.

5 De vrijgekomen aardbevingsenergie

De vrijgekomen aardbevingsenergie, ook wel seismische energie genoemd, staat in figuur 1. Het gaat om de seismische energie van 2000 tot en met 2019 (voor 2019 zijn de aardbevingen tot 10 juni 2019 meegenomen). De seismische energie per jaar wordt gedomineerd door de zwaarste aardbevingen. Vandaar dat in de jaren 2006, 2012, 2013, 2018 en 2019 het getal hoog is.

Vrijgekomen aardbevingsenergie per jaar aardbevingen Groningen

Figuur 1 Vrijgekomen aardbevingsenergie. Bron: Tweede Kamer

6 Stand van zaken schadeafhandeling

Van augustus 2012 tot 31 maart 2017 heeft de NAM 73.563 schademeldingen uit het Groningen-veld geaccepteerd. Dat is 16.000 per jaar. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG) heeft 13.472 schademeldingen van het Centrum Veilig Wonen (CVW) overgenomen, die vanaf 31 maart 2017 zijn gedaan tot het moment dat de TCMG ervoor verantwoordelijk werd op 18 maart 2018. Sindsdien zijn er tot en met 12 augustus 2019 nog eens 21.781 schademeldingen bijgekomen. Er is 80,3 miljoen euro aan schadevergoeding uitgekeerd; daarbij ging het om 14.905 besluiten. In 924 gevallen werd de schade niet erkend. Zo’n 17.694 meldingen wachten nog op afhandeling.

Voortgang schade-afhandeling. Bron: TCMG, stand 12 augustus 2019

7 Nog 15.000 te versterken panden

Er doen vele getallen de ronde over de aantallen mogelijk te versterken panden. De laatste stand van zaken is dat het gaat om 15.000 panden, zo blijkt uit een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen. Dit rapport maakt gebruik van gegevens van de Nationaal Coördinator Groningen die bijna 12.000 panden noemde en 15.634 adressen, doordat sommige panden, zoals flats, meerdere adressen hebben.14 15 Om hoeveel adressen het gaat bij de 15.000 panden die het Staatstoezicht op de Mijnen noemt is onbekend.

Dit bericht is met toestemming van de auteur overgenomen van Houd Groningen Overeind.

Reacties zijn uitgeschakeld