Zetelschuiver update

Nu bekend is geworden welke partijen in welke provincies meedoen met de verkiezing van de Eerste Kamer, moest natuurlijk de Zetelschuiver weer aangepast worden. Want als een partij in een bepaalde provincie niet deelneemt (bv SGP in Limburg), dan kunnen stemmen (van andere partijen) uit die provincie niet naar de betreffende partij in de Eerste Kamer.
Mensen die dus al scenario’s hadden bedacht, doen er goed aan deze even opnieuw te openen. Als een scenario niet langer mogelijk is vanwege deze recente ontwikkeling, krijg je een melding.
Verder zie je bij het verplaatsen van stemmen een rood labeltje als het naar een partij gaat die in de betreffende provincie niet mee doet.
Ook is lijst Koornstra toegevoegd.

Ga dus snel naar de Zetelschuiver en kijk of er toch nog een onwaarschijnlijk scenario te verzinnen is voor een meerderheid voor de (gedoog) coalitie. Zonder namen te verklappen kunnen we u wel vertellen dat de strategen van diverse partijen hier de afgelopen weken hard naar gezocht hebben.

 1. 1

  Ik denk dat het vrij zinloos is om te spreken van het zwart-witte ‘wel/geen meerderheid gedoogcoalitie’.

  Er moet niet gekeken worden door het prisma van zetelaantallen, maar door het prisma van de onderwerpen die aan de Senaat voorgelegd zullen worden.

  Als het gaat om sociaal-economische hervormingen, dan zijn er best ideeën waar D66 en Christenunie brood in zien. Zelfs Groenlinks kan zich vinden in een ingrijpende hervorming als de verhoging van de AOW-leeftijd. De oppositie is dus wat de positie ten opzichte van het regeerakkoord betreft zeker niet één geheel te noemen.

  De oppositie is wel meer verenigd waar het aankomt op de sociaal-culturele componenten in het gedoogakkoord. Ook omwille van pure machtspolitieke argumenten zullen partijen als D66 en Christenunie, die zich doorgaans constructief en genuanceerd opstellen in de Eerste Kamer, alles uit de kast trekken om het ‘PVV-deel’ van de gedoogconstructie te dwarsbomen.

  Het probleem in zo’n strategie is de agenda. Het kabinet bepaalt wanneer voorstellen naar de Eerste Kamer gaan. Het kan ook voorstellen intrekken of aanhouden. Maar de Senaat kan Rutte’s agenda niet bepalen.

  Als Rutte dus slim is – en dat is hij – dan stelt hij de behandeling van gevoelige zaken uit het gedoogakkoord uit tot over bijvoorbeeld 2 jaar, en gaat hij eerst wheelen & dealen met Christenunie, D66 en Groenlinks over de sociaal-economische hervormingen.

  Dan hangt het om het vertrouwen van Wilders in Rutte’s handelwijze. Als Wilders het zaakje niet vertrouwt en vreest dat Rutte bereid is het kabinet aan het eind van de komende 2 jaar schipbreuk te laten lijden, dan zal Wilders toch aandringen op snelle behandeling van de voorstellen uit het gedoogakkoord in de Eerste Kamer. Wat Wilders de komende maanden zegt hierover zal dus een belangrijke indicatie zijn van het vertrouwen dat hij heeft in Rutte’s kant van de deal om het gedoogakkoord ook werkelijk uit te voeren.

  Wel moet de VVD zich afvragen of het zin heeft om in de Senaat afhankelijk te zijn van de nukken van de SGP, wiens zetel(s) de coalitiepartijen nodig hebben voor een meerderheid.

  Maar dan nog kan Rutte dus met het juiste duw- en trekwerk het bestaan van zijn coalitie zeker 2 jaar rekken. Geen meerderheid op de 23e mei voor de coalitiepartijen hoeft zeker niet te betekenen dat het kabinet direct in onoverkomelijke problemen komt. Al wordt het wel heel lastig, zoveel is zeker.

 2. 2

  btw: Hoe zit het met die twee pvda-afvalligen die dreigen niet meer op het rode voetbalteam te stemmen als de dieren niet meer “au” gedaan mogen worden?

 3. 3

  Die meneer Koornstra is wel een interessant gegeven. Is hij degene die er voor kan zorgen dat de reststemmen van Christenunie, D66 en Partij voor de Dieren bij hem terechtkomen? Die partijen zullen waarschijnlijk niet elkaar steunen, maar een onafhankelijke derde misschien wel. In dat geval zit hij al op 0,9 zetel. Dat is nog net niet genoeg.

  De PvdA kan dan zelf afzien van zijn eigen restzetel, maar wel OSF, Koornstra en de SP aan een restzetel helpen. En dat zou dan ten koste gaan van de restzetel voor de PVV, waarmee VVD/CDA/PVV maar op 36 zetels uit zouden komen.

  Om dat scenario tegen te gaan, zou ergens een Statenlid van de VVD op de PVV moeten stemmen. In dat geval zou Groen Links de restzetel verliezen.

  Als ik goed geschoven heb, dan…