Zet onderwijsmiddelen effectief in

OPINIE - Het is een positieve ontwikkeling dat er in het Herfstakkoord extra geld is gekomen voor onderwijs. Maar er missen concrete maatregelen om het onderwijs te verbeteren, vindt Jonge Democraten.

Het kabinet en D66, CU en SGP sloten afgelopen vrijdag een akkoord over de begroting voor 2014. Wij zijn opgelucht dat er een akkoord gesloten is dat kan rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Ronduit tevreden zijn we over de extra investering in het onderwijs van 650 miljoen euro, een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Meer geld betekent echter niet direct dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat. Er moeten concrete maatregelen genomen worden om zo het onderwijs in Nederland sterk te verbeteren. Het akkoord is nog erg vaag over de invulling van de ingeboekte investering, maar de Jonge Democraten denken graag mee om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en innovatie te stimuleren.

Een van de meest concrete maatregelen die in het akkoord beschreven wordt is een investering in de beloning van leerkrachten. Wij zijn erg positief over deze maatregel. Leerkrachten hebben sinds 2009  geen loonstijging meer gehad en zijn er daardoor al drie jaar in koopkracht op achteruit gegaan. Daardoor is het verschil in salaris tussen docenten en andere hoger opgeleiden waarschijnlijk sterk vergroot. Overigens kan loonstijging over de gehele linie, ook voor de rest van de publieke sector en het bedrijfsleven, zorgen voor innovatie, duurzame groei en hogere (binnenlandse) consumptie.

Ook is het positief dat er in de plannen een investering wordt gedaan in zomerscholen en schakelklassen. Leerlingen die deze zomerscholen nodig hebben of gewoon graag extra leren in hun vakantie zouden, meer dan nu, in staat gesteld en aangemoedigd moeten worden om gebruik te maken van die mogelijkheid.

Een van de doelstellingen van het akkoord is het verkleinen van uitval en het versnellen van de doorstroom naar de juiste opleiding. De gekozen methode, het investeren in de kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders, is daarvoor een goed begin. Wat de Jonge Democraten betreft zou echter ook gekozen moeten worden voor selectie aan de poort. Dit zorgt ervoor dat leerlingen bewuster kiezen voor een bepaalde opleiding en daardoor gemotiveerder beginnen aan hun opleiding. Ook kan het uitval beperken, omdat opleiding en leerling al voor aanvang van de studie elkaars verwachtingen leren kennen en daarop in kunnen spelen.

De Jonge Democraten zijn dan ook voorzichtig optimistisch over de investering in het onderwijs. De eerste stap, het prioriteren van onderwijs in de begroting, is gezet. Nu is het aan de regering en het onderwijsveld om samen met concrete maatregelen het onderwijs naar een hoger plan te tillen.

  1. 1

    Net zo goed als het akkoord vaag blijft over de invulling van de extra investering in het onderwijs, blijven ook de Jonge Democraten vaag. Ik kan in het bovenstaande stuk nog niet echt veel concrete voorstellen ontdekken. Alleen selectie aan de poort wordt concreet genoemd. Als de Jonge Democraten zo graag mee willen denken, dan zou het ze sieren als ze met concretere voorstellen komen.

  2. 5

    “Een van de meest concrete maatregelen die in het akkoord beschreven wordt is een investering in de beloning van leerkrachten. Wij zijn erg positief over deze maatregel.”

  3. 6

    Ik zeg trouwens niet dat leraren geen hogere beloning verdienen, maar dat alleen een hogere beloning niet automatisch tot betere leraren leidt. Momenteel lijkt het lerarentekort ten eerste kwantitatief gezien het groeiende aantal leerlingen in een klas ondanks de afname van de instroom.