Zelfbewustzijn Nederland stuit op angstige politici

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vandaag plaatsen wij een bijdrage van Arno Uijlenhoet beoogd kandidaat Europese verkiezingen 2009 en woordvoerder van Newropeans Nederland, een Europese politieke beweging voor meer democratie in Europa.

In de Troonrede pleitte het kabinet voor een groter zelfbewustzijn van ons land. Hoewel deze boodschap in de media vooral in verband werd gebracht met de economisch roerige tijden waarin we leven, raakte zij ook aan het alom aanwezige gevoel dat Nederland niet meer zichzelf is. Dit gevoel heeft zijn oorsprong in de periode van Fortuyn en de ondergang van het Paarse kabinet. Kernelement in dit gevoel is dat de politiek het contact met de burgers is kwijt geraakt. Of zoals Fortuyn het in zijn boek ‘De puinhopen van acht jaar paars’ formuleert: “Met het democratische gehalte van ons samenleven is weinig mis, met dat van ons bestuur en de inrichting van de collectieve sector is het op dat punt evenwel droevig gesteld”. Hij doelt daarbij op het feit dat Nederland een elitedemocratie is waarin de politiek-bestuurlijke elite zichzelf vernieuwt en aanvult door coöptatie en alle posities van enig gewicht in de collectieve sector en het maatschappelijk middenveld zorgvuldig onder elkaar verdeelt.

Wie op dit moment naar Nederland kijkt, stelt vast dat op dit punt weinig tot niets is veranderd. Wat wel is veranderd is het partijpolitieke landschap. Het ongenoegen van de burger in de Haagse polderpolitiek heeft zich vertaald in de opkomst van partijen ter linker en rechter zijde van het politieke spectrum. Met name de PvdA en de VVD staan in de peilingen zwaar onder druk. Je zou zeggen dat er voor deze partijen alle reden is om eens kritisch naar het democratische bouwwerk in Nederland te kijken. Toch doen zij dat niet uit angst om hun machtsbasis, hoe gering die ook nog is, op te geven. Het CDA, de partij die ideologisch gezien nog het meest met het huidige poldermodel is verweven, houdt zich om diezelfde reden stil.

Gegeven de angst die regeert doet de oproep tot meer zelfbewustzijn nogal kunstmatig aan. Het zou van leiderschap getuigen wanneer het kabinet de moed had recht te doen aan het advies van de vicevoorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, om voorstellen te doen voor democratische vernieuwing. Helaas is hiervan geen sprake. Het wachten is op initiatieven van derden. Mogelijk van D66. Daartoe aangemoedigd door Maurice de Hond.

Reacties (10)

#1 HJ

Ja, waarom blijft het CDA toch altijd buiten schot. De partij die bijna altijd in de regering zit, dus (mede) verantwoordelijk voor bijna alles.

 • Volgende discussie
#2 Bullie

Waarom krijgt een politieke partij/beweging/club als Newropeans steeds een platform op Sargasso?? Want zij zijn natuurlijk degenen die die broodnodige democratische vernieuwing wel pretenderen te brengen. Ik vind het nog steeds een soort LPF’66, veel benoemen, en of ze überhaupt kunnen bouwen moeten we maar afwachten. Maar ja, er staat “nieuw” voor, dus zal het dat wel zijn, en nieuw is per definitie beter natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bullie

En Arno Uijlenhoet..klinkt toch wel erg als een nom de plume, wat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Freek

Waarom staat Turkije niet in het logo van newropeans en een aantal staten die niet eens kandidaat zijn wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 m44

De oude partijen trekken kiezers aan die zich nog herkennen in de oude revolutionaire vormen. Veel mensen met ‘e’en stem.

Het wordt een beetje raar wanneer je de vele buitenstaanders ook in een ‘e’enstemmig vat wilt doen onder het mom van meer democratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Martijn ter Haar

De opkomst (en gedeeltelijk ook weer ondergang) van de ouderenpartijen, LPF, SP en PVV laat zien dat de democratie in Nederland uitermate vitaal is en laagdrempelig voor nieuwkomers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Harry

Bullie, kun je uitleggen waarom Newropeans LPF-achtig zou zijn? Een partij met D66 vergelijken is opzich geen misdaad, maar met de LPF dat kan toch wel worden opgevat als belediging danwel smaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 kim

Gewoon een onderzoek starten naar het corruptie schandaal ; stork,fortis,jsf enz

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hemaworstje

Arno , get it in your system , we willen europa niet laat staan turkije erbij aan..
Pomp jij er tig jaar propaganda en mijoenen aan folders tegenaan wacht een generatie and try again.

#Stierenpoep kim, stork/fokker dat soort deals liepen ook al voor de jsf, kijk naar de airbus etc.
Dat loopt al tig jaar zo; jsf, fortis, corrupt, omdat er giga bedragen mee zijn gemoeid? Heb je keiharde bewijzen..
nee ? doe dan je alu schortje weer om en fluks de kök’n weer in,ik lust nog wel een blokje kaas.
Foster Parents ring a bell, dát was corrupt.,

 • Vorige discussie